pondělí 10. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Hrůzná lidská katastrofa: AIDS v Africe:
 • Vítejte v zemi umírajících (Guardian)
 • Smrt v masovém měřítku (Guardian)
 • Budou-li dívky v rozvojovém světě smět chodit do školy, katastrofální míra šíření AIDS poklesne (CamFed, Cambridge) O Klausových politických názorech:
 • Nad Klausovým projevem: Klausův "starý dobrý liberální řád" (Jaroslav Štemberk)
 • Ke Klausovu projevu: v čem je EU užitečná (Marek Houša) K otázkám ohledně Epicentra Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové:
 • Co máte proti Štětinovi? Odpovědi Jana Čulíka na otázky Milana Krumla z MFD
 • Na obranu Jaromíra Štětiny: Janu Čulíkovi: Vaše více než omyly (Jan Urban))
 • O Epicentru: diskuse Jan Urban - Tomáš Pecina Hloubkové zkoumání minulosti Jana Čulíka: Je bolševická!
 • "Váš strach, můj úsměv": korespondence Jan Urban - Jan Čulík Diskuse:
 • Ještě k temné minulosti Jana Čulíka (Tomáš Pecina)
 • Novinářská hodnověrnost Jana Urbana (Jana Dědečková)
 • Nejsprostší otázka Jana Čulíka: "Z jakých zdrojů je Štětinovo a Procházkové Epicentrum financováno?" (Petr Jančárek)
 • Tři základní otázky Jana Čulíka jsou irelevantní a legrační (Dagmar Volencová) Z poznámek Ivana Hoffmana:
 • Blair, opilci a tradice (Ivan Hoffman)
 • O neomylnosti úřadu (Ivan Hoffman)
 • Parlamentní komise k vyšetřování IPB (Ivan Hoffman) Tisková zpráva CME:
 • "Železný lhal, když tvrdil, že existoval ´Český plán´ na převzetí televize Nova"

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Hrůzná situace s nemocí AIDS v Africe

  O víkendu se konala v jihoafrickém městě Durban mezinárodní konference o nemoci AIDS v Africe, na kterou tam nyní umírají obrovské počty obyvatelstva a katastrofa se bude nadále zvyšovat. Sobotní vydání listu Guardian přineslo drastickou reportáž o tom, jak podléhají lidé chorobě AIDS v africké Malawi od Maggie O´Kanové, kterou v dnešním čísle BL shrnujeme. Reportáž, spolu s fotografií modlící se a plačící rodiny nad lůžkem umírající příbuzné, zabírá celou titulní stranu listu Guardian. Zajímavé srovnání k tomu nabízí např. sobotní titulní strana deníku Právo: nemohl jsem nesrovnávat, jak ležely oba listy vedle sebe: titulky na první straně deníku Právo v sobotu zněly: "Temelín bude možná spuštěn dříve, než se plánovalo", "Havel na oddech do Chorvatska", "Razantní zdražování piva se v blízké době nečeká" a "Chataři si vypátrali zloděje sami". Vlastně je Česká republika šťastná země, může-li se zabývat takovýmito tématy, které v souvislosti s reportáží Maggie O´Kanové poněkud blednou. Zajímavý je i jiný článek z deníku Guardian, který také citujeme: poukazuje na to, že obětí nemoci AIDS se stávají především ženy a dívky, a to hlavně ženy a dívky, jimž bylo odepřeno vzdělání. Jen pět procent dívek a žen ve věku 18-24 let, které mají přístup ke vzdělání prostřednictvím britského charitativního projektu v Zimbabwe otěhotní, ve srovnání se 47 procenty národního průměru dívek a žen v té zemi ve věku 20-25 let.

  Novinářská cena pro Central Europe Review

  Sesterský časopis Britských listů, týdeník Central Europe Review, vycházející v angličtině, jehož je editor Britských listů Jan Čulík pravidelným týdenním přispěvatelem, dostal novinářskou cenu NetMedia 2000 Award za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě.

  Výroční konference NetMedia, která vznikla v roce 1995, je čelná evropská internetová konference pro novináře a pracovníky sdělovacích prostředků. Zabývá se tiskem i elektronickými médii. Podrobnosti o NetMedia 2000 naleznete na adrese http://www.net-media.co.uk.

  Videozáznam udílení cen je možno shlédnout na adrese http://www.virtuetv.co.uk/news/netmedia2000/index.html.

 • Ilustrací teze o společném kostlivci ve skříni byla včerejší Partie na Primě na téma IPB. Ani Jan Mládek (ČSSD), ani Vlastimil Tlustý (ODS) nedostali "politický mandát" říkat pravdu, a tak se mluvilo (mlžilo) spíš v tajuplných náznacích.

  Skutečnost v případu IPB, jak se obávám, je úplně jiná a prostší: díky nepovedené privatizaci banky a neúčinné kontrole ze strany ČNB vznikla kolem této banky finanční skupina, propojující moc ekonomickou, mediální a politickou, tedy struktura podobná systému tzv. oligarchů v Rusku.

  Tato skupina, sdružená kolem bývalého náměstka generálního ředitele IPB Libora Procházky, prvního českého "oligarchy" v pravém slova smyslu, se poslední dobou, když se ukázalo, že sociálně-demokratická vláda obecně a ministr Mertlík zvlášť nemají pro tuto mocenskou konkurenci pochopení, pokusila od mateřské banky finančně a majetkově oddělit, a to se jí přes razanci zákroku v IPB do značné míry podařilo. Zemanovy bonmoty o "sani", jíž se podařilo useknout hlavy, jsou v tomto smyslu velkým eufemismem.

  Důsledky současného stavu, zaviněného z velké části i korupcí a neschopnosti státní správy, budou bezesporu určující i pro další politický vývoj. Tím, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dovolila u TV Prima zcela a u TV Nova zčásti anonymizovat skutečné vlastníky stanice, se finanční skupina kolem Procházky (která je předpokládaným vlastníkem obou komerčních stanic a nad níž teď stát ztratil efektivní kontrolu) stala rovnoprávným hráčem v české politice, a nebude-li vláda ochotná k dalším razantním krokům, zejména k rychlému odnětí licence TV Nova a nucenému zprůhlednění majetkových vztahů v Primě (na což by ovšem, vzhledem ke způsobu rozhodování Rady, potřebovala součinnost dalších politických stran), budou vítěze příštích parlamentních voleb určovat s největší pravděpodobností právě Libor Procházka a jeho lidé; je nasnadě, co to bude znamenat např. pro české šance vstoupit do Evropské unie.

  Na otázku, co dostane daňový poplatník za desítky až stovky miliard na sanaci IPB, by Jan Mládek musel odpovědět: o něco transparentnější majetkové poměry v bankovním sektoru a o trochu méně příležitosti ke korupci. Je to, bohužel, znepokojivě málo muziky za znepokojivě mnoho peněz, zejména s ohledem na malý úspěch nuceného správce při zajišťování aktiv banky, a i to je důvod, proč oba řečníci v Partii dali přednost debatě o zcela zástupných tématech.

  (TP)

 • Opět poněkud bezmocné V pravé poledne. Nemá asi cenu podrobněji kritizovat pořad, který přijde za tři neděle k zrušení, zaznamenejme však, že se ani včera nevymanil ze své neblahé tradice. Moderátor Antonín Zelenka byl zase nepřipraven, neměl nic než všeobecný rámec, že by se mělo hovořit o stavu české demokracie a o roli občanské společnosti v ní. Toto téma se vyčerpalo už během první patnácti - dvaceti minut pořadu a byl jsem velmi zvědav, čím Zelenka vyplní ostatních čtyřicet minut. Pozvanými hosty byli Václav Klaus z ODS, Ivan Halík z Impulsu, Ivan Medek za Pražský hrad a Richard Falbr za odbory. Zelenka je moderoval jen velmi málo, měl minimum podnětných otázek, struktura pořadu byla velmi volná, ale přitom měl štěstí, že všichni účastníci (víceméně s výjimkou Václava Klause, který se vyhýbal odpovědi skoro na všechno) debatovali živě. Jenže divákům se v diskusi dostalo jen konvenčních, stereotypních, už tisíckrát promrskaných stranickopolitických názorů, takže byla diskuse jen už mnohokrát opakovaným zápolením soupeřících ideologií (ODS - Hrad - Impuls [zde byla příbuznost, takže proti Klausovi byla vlastně přesila] - odbory). Za celou hodinu nezazněla snad jediná originální myšlenka. Nedostatek struktury pořadu nahradil Antonín Zelenka volným předkládáním dotazů diváků, jak je zase do studia přinášela asistentka (jednou zaváhala, jestli má jít - mimochodem, když už asistentka musí do obrazu chodit, je nutno, aby to vždy byla žena, tedy jakási "méně významná osoba"?) Právě otázky od diváků byly relativně nejneotřelejší a nejprovokativnější: Václav Klaus však na většinu otázek odmítl odpovědět. K věci byla jeho poznámka, že téma pořadu bylo asi špatně vybrané, protože lidi zajímá něco úplně jiného, "než co tady plkáme" (cituji po paměti): drahota a nezaměstnanost. Měl pravdu. Anketa, kterou vysílala ČT uprostřed pořadu V pravé poledne ("co si lidé myslí o demokracii"), byla neprofesionální a zavádějící. Vysílat náhodné názory lidí na politiku, natočené na ulici, etický novinář nesmí, protože ví, že nejsou vybrány z žádného spolehlivého sociologického vzorku a nereprezentují nikoho. Takové pouliční záběry lze vysílat pouze jako ilustraci faktů prokázaných průzkumem veřejného mínění, jinak to zkresluje skutečnosti a může to neprávem napomáhat popularitě určitých politických stran, s jejichž politickým programem se takovéto náhodně odvysílané nereprezentativní záběry mohou shodovat. (JČ)

 • Nanejvýš pozoruhodný rozhovor se svým významným inzerentem Václavem Fischerem uveřejnilo minulé pondělí Právo. Rozhovor byl zařazen na místě, kdy Právo jindy uvádí běžné novinové rozhovory (tj. rozdělené na první a komentářové straně). Velmi dlouho jsem přemýšlel, zda je to skutečný rozhovor, nebo pan senátor dodal s odpověďmi i otázky, jak se to běžně dělá v PR článcích, a po úvaze se kloním ke druhé variantě. Je známo, že premiér Zeman označuje novináře za póvl a hnůj; obávám se, že v případě Práva (minimálně u části redakce) je dost obtížné s ním nesouhlasit. (TP)

 • Milan Schulz o Sněží.

  Vážení,

  nevím, proč značka TP vymáhá od p. Chmelíčka odpověď na otázku, proč bylo zrušeno květnové vydání pořadu Sněží. Značka TP se mohla zeptat mě a dověděla by se hned všechno. Květnové (ještě nenatočené) Sněží zrušila producentka pořadu Anna Becková. Oznámila nám to s omluvou, že musí odvysílat už natočený pilotní program zamýšlené "dámské diskuse", pro který nedostala jiný vysílací čas. Další přestávka ve vysílání vznikla kvůli fotbalu a prázdninovým programovým změním. Příští Sněží - o alternativní kultuře - se má vysílat v září. Už teď na něm intenzívně pracujeme. A znovu: ptejte se rovnou u pramene!

  K tomu přípodotek Tomáše Peciny:

  Vážený pane,

  jsem potěšen, že pořad Sněží bude v září pokračovat, i když musím trvat na tom, že způsob, jak byl zrušen květnový díl, vyvolal u diváka právě ty pochybnosti, které jsem tlumočil v rozhovoru generálnímu řediteli České televize. Myslím, že byste mel nechat na novinářích, koho se na co zeptají: věřte, že pro to většinou mají dobrý důvod.

  Nechť je Vám expertiza Rady ČT milostiva!

  S pozdravem,

  TP (=Tomáš Pecina)

 • "Všichni jsou v CR propojeni a neexistuje žádné alternativní myšlenkové centrum". Poznamenává Juliana:

  Vazeny pane Culiku,

  vsichni jsou tu propojeni a neexistuje zadne alternativni myslenkove centrum.

  LN 8. 7. 2000, str. 11:

  ..."Kanadanka Louise Arbourova pobyvala v Praze na pozvani nadace Clovek v tisni. O svych zkusenostech z prace mezinarodnich tribunalu mluvila v rozhovoru pro LNBBC".

  Tento dost prumerny rozhovor (zadne neprijemne otazky) pripravil pro LN a BBC Ondrej Stindl. (Drive LN, nyni BBC.) Rozhovorem se zabyvat nebudu, upozornuji Vas na nej jen jako na ilustraci zdejsich kartelovych dohod. Podobne me dopis J. Stetiny, zverejneny v BL nezaujal ani tak svym obsahem, jako seznamem adres v zahlavi, aby i laikovi bylo jasne, kdo je s kym spratelen.

  Je smutne, ze i BBC je v kartelovych dohodach. Sef ceske BBC Vit Kolar vysvetloval na BBC World Service, proc museji rusit ceskymi porady britske vysilani. Protoze potrebuji soutezit s ceskymi rozhlasovymi stanicemi, aby mohli dostat licenci. Pohrozil, ze kdyz nebudou ceske programy, nebude ani vysilani v anglictine. Trochu mi to pripomnelo zpusob prodeje knih v byvalem Sovetskem svazu. Chces Dostojevskeho? Tak si k nemu musis taky koupit Malou zemi a materialy 25. sjezdu KSSS. Chces Alistaira Cooka? Poslechni si Jana Čápa a Ondřeje Štindla.

  Porady ceske londynske redakce s ceskymi stanicemi soutezit muzou, protoze jsou zajimave i technicky dobre udelane, ale vytvory prazske redakce jsou snad jeste desetkrat horsi nez Radiozurnal. Ten ma totiz vic reporteru s dobrou vyslovnosti i vic analytiku (asi - soudim podle vysledku). Prazska redakce BBC je nanejvys schopna prolistovat cizi tisk (Pohled zvenci) a pozvat statni uredniky (Svet 2000).

  Muj mail Vam asi pripada dost zavily. Zavily mozna je, hlavne jsem ale strasne smutna, ze uz ani na BBC neni spolehnuti. (Ceska media jsem odepsala uz davno.) Zivot je kratky, a tak nemam nadeji, ze preziju "Respektovou generaci" (viz dohody kartelove). Muzu se ji snazit pouze uniknout. Televizni a rozhlasove vlny uz zabrali, takze zbyva jedine kyberprostor.

  PS Pane Culiku, nemam predstavu o tom, jak je to s udelovanim licenci. Vy jste analytik medii (ja jsem jen jejich obet), tak byste mi snad mohl odpovedet. Je pravda, ze kdyz nebude mit ceska BBC dost velkou sledovanost, jak rikal Vit Kolar, nedostane BBC World Service licenci pro vysilani v CR? Kdo o tom rozhoduje? Rada pro rozhlasove a televizni vysilani nebo Parlament? Proc cloveku vnucuji podobne programy na vsech dostupnych rozhlasovych frekvencich? Proc ti sami lide, kteri v  mediich placi, ze Cesi neumeji cizi jazyky, zaplacnou vysilani v anglictine ceskymi programy? I filmy se dabuji, takze je tezke naucit se za snesitelnou cenu spravny prizvuk.

  PPS Stale mi nejde z mysli, proc je k udeleni licence BBC World Service nutna sledovanost ceskeho vysilani. Kdyz cestuji, vzdy vyladuji BBC, ale nepamatuji si, ze by nekde (v Evrope) byla rusena mistnimi jazyky. Asi zdejsi specialita. Nechci se s Evropou a svetem seznamovat pres ruzne nedokonale prostredniky. Chci se s ni seznamit primo.

  PPPS Pane Culiku, ono jim nestaci, ze ten supernudny Svet 2000 vysilali v sobotu, oni ho jeste museji opakovat v nedeli. Navic v nedeli rano mluvi v anglicke BBC Alistair Cooke, takze kdyz se hned po nem ozve ceska redakce BBC (to je jedna z novych neblahych zmen), muze si clovek dobre vychutnat rozdil v kvalite.

  Dnes hovori (stale jeste, ale ja uz to zavrela) Petr Dudek, ve studiu P. Telicka, M. Jiru, na drate P. Robejsek. Tema: Evropska unie. Provedeni: Typicke dlouhe promluvy byrokratu a novinaru. Uzitek pro me: zadny. Jen jsem si vzpomnela na Adleruv axiom z Murphyho zakonu:

  "Jazyk je jedina schopnost, kterou se lisime od zvirat- a od byrokratu."

  Vlastne se docela zacinam na tu globalizaci tesit. Pak se snad konecne ruznych prostredniku zbavim. Okovy mistnich kamaradsoftu spadnou. Zatim zmita mym srdcem strasny hnev.

  O mne si taky kazdy muze myslet to nejhorsi, kdyz pisu pod pseudonymem, ale nejsem nezavisla publicistka, nybrz demoticky hlas.

 • Laici v české BBC. Poznamenává Tomáš Pecina: Zhruba na minutu jsem si ve stredu zapnul ceské vysílání BBC (omylem, chtel jsem poslouchat BBC World Service) a hned v první vete takovýhle nesmysl: prý si "verící i laici pripomneli výrocí upálení Jana Husa". Laik je (samozrejme!) také verící, ale bez knežského svecení. Souhlasím s Julianou: ceská BBC se steží stane mou oblíbenou rozhlasovou stanicí.

 • Další aktivistická reportáž o Čečensku. Česká televize vysílala v sobotních Událostech další aktivistickou reportáž o uprchlících z Čečenska v Ingušetii, od Martina Jazairiho a Petry Procházkové. Proč je pořád nutno opakovat, že žádná reportáž by neměla prezentovat jen jediný názor na věc? Seriózní novinář bezpodmínečně vždy vezme v úvahu rozdílné názory na dané téma. Je chvályhodné upozorňovat v televizním vysílání na zoufalou situaci uprchlíků kdekoliv a je také pravda, že Rusové se rozhodli řešit čečenský problém s hrubou vojenskou brutalitou. Jenže je nesporné, že čečenský problém existoval - v Čečensku byl terorismus, jak je zjevné mimo jiné i z toho, že ještě před začátkem nynější čečenské války tam byli uneseni a zavražděni tři pracovníci jedné britské telekomunikační společnosti, kteří se provinili jen tím, že do země přijeli, aby tam modernizovali tamější infrastrukturu. Nemyslím, že je seriózní svalovat v celé věci vinu jen na Rusy. Pokud se do reportáže z Ingušetie širší analytický kontext ani zmínkou nevešel (televizní obrazovka má přirozeně raději emocionální záběry na plačící obličeje než racionální slova), měl být kontext aspoň krátce zmíněn ve vysílání v jiném materiálu na toto téma. - Uvažuji, proč působí například drastická reportáž britské novinářky Maggie O´Kanové o AIDS v Africe, kterou shrnujeme v dnešním vydání BL, důvěryhodně a autoritativně, na rozdíl od reportáže Jazairiho a Procházkové, při níž jsem měl nepříjemný pocit, že jsem emocionálně manipulován a podvědomě jsem proti tomu rebeloval. Asi proto, že O´Kanová zahrnuje ve své reportáži všechny dosud známé skutečnosti a vychází sice z individuálních hrůzných příběhů, ty však pak širší racionální analýzou zobecňuje. Reportáž Jazairiho a Procházkové mi připadala nedůvěryhodná, protože jsem věděl, že existují i jiné skutečnosti, které se jim do sestřihu jaksi nevešly. Zkreslení ovšem nemuselo být úmyslné. Formálně byla reportáž dobrá, komentář měl přesnou a logickou vazbu na natočené záběry, což nebývá v ČT pokaždé zvykem.

 • Proč píší Jaromír Štětina a Petra Procházková takto zaujaté články ve prospěch Grigorije Javlinského? Proč se jejich Epicentrum, operující převážně v Rusku, jmenuje stejně jako Epicentrum Grigorije Javlinského v Rusku? Je k dispozici finanční audit "agentury Epicentrum" Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové, aby bylo zjevné, jak je financována? Britské listy požádaly Jaromíra Štětinu o rozhovor, aby tyto skutečnosti objasnil. Jaromír Štětina rozhovor odmítl, protože jsou Britské listy "neseriozní", a namísto toho hodlá Jana Čulíka žalovat. Ochota podrobit se nezávislému kritickému zkoumání Britských listů v rozhovoru s nimi však autoritu interviewované osoby posiluje, neochota ji naopak oslabuje. V dnešním vydání Britských listů zveřejňujeme některé příspěvky na obranu Jaromíra Štětiny, avšak rádi bychom konstatovali, že nejvyšší míra rozhořčení nemůže zastřít výše položené otázky: ty zůstávají nastoleny do té doby, než budou přesvědčivě zodpovězeny.

 • Dopis Jana Čulíka Jaromíru Štětinovi.

  Vážený pane Štětino,

  Děkuji vám za dopis.

  Jak víte, zjistili jsme v Britských listech, že se vaše Epicentrum jmenuje stejně jako Epicentrum Grigorije Javlinského působící v Rusku. Zároveň nás zaujala skutečnost, že publikujete články, které jsou nekriticky vstřícné vůči Grigoriji Javlinskému. Nejsem si jist, zda si uvědomujete, že v západním kontextu by už jen publikace takového článku, jaký jste otiskl o Javlinském a o Jabloku koncem minulého roku v časopise Týden, (citovali jsme ho v BL) byla vážným zpochybněním vaší novinářské integrity.

  Jsme proto přesvědčeni, že zodpovězení našich tří otázek, totiž:

  1. Proč píšete nekriticky vstřícné články o Grigoriji Javlinském?
  2. Proč se vaše Epicentrum jmenuje stejně jako Javlinského Epicentrum?
  3. Jak je vaše Epicentrum financováno a můžete zveřejnit výroční auditovanou zprávu vaší podnikatelské činnosti?

  je ve veřejném zájmu. Jejich zodpovězení by posílilo vaši autoritu.

  Znovu vás zvu k tomu, abyste se účastnil v této věci veřejné debaty v Britských listech, které jsou vám i vašim stoupencům zcela otevřeny. Obávám se, že vaše odmítání podrobit se v této věci kritickému a racionálnímu rozhovoru s nezávislým médiem, o němž je známo, že je neúplatné, vyvolává ve vaší věci další pochybnosti.

  Doufám, že je Britské listy budou moci rozptýlit.

  S úctou

  Jan Čulík

 • Proč je nutno tajit, kdo financuje Epicentrum? Poznamenává Juliana:

  The lady (Epicentrum a pratele) doth protest too much? To je pokus o citat z Hamleta. Nekdy silne protesty skryvaji vnitrni nejistotu.

  Kdybyste se zeptal, kdo financuje me, dam Vam seznam grantu a nebudu se rozcilovat (pisu to ostatne na publikacich). Z kazde zahranicni spolecnosti, kde jsem clenkou, prijde kazdy rok podrobne vyuctovani. Je to dostupne vseobecne. Tak proc to nemuze uvest Epicentrum?

 • "Nerealistický pohled na ruskou realitu od Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové". Napsala čtenářka se zkušeností života v Rusku:

  Pohled J.S. a P.P. na ruskou realitu nepovazuji za realisticky. Nikdo z mych ruskych znamych nebyl a neni komunista (ted jsou to vetsinou vedci nebo podnikatele; za starych casu chodili demonstrovat, kdyz se nevedelo, jestli proti nim nevyjedou obrnene transportery, jeden kluk byl zavreny [chvilku] za predvolebni agitaci, proste tento typ lidi), ale ke vsem politikum, vcetne Javlinskeho, maji dost kriticky postoj. (Komunisty nesnaseji nejvice, ale i ostatni politiky obdivuji mnohem mene nez Epicentrum.)

 • Podpora Britským listům. Píše Daniel Krajcer

  Vazeny pan Culik,

  dovolujem si Vam vyslovit podporu vo Vasom spore s panom Stetinom a spol. Domnievam sa, ze ste polozili legitimne otazky, ktore by mali byt v kulturnej a demokratickej spolocnosti podrobne a seriozne zodpovedane.

  Delší reakce, zejména podporující Jaromíra Štětinu, jsou na jiných místech těchto Britských listů.

 • Reakce Ondřeje Neffa. Ve čtvrtek 6. 7. se ozval Ondřej Neff s tím, že mu "lidé kolem Jaromíra Štětiny" poslali k zveřejnění materiály k nynější kontroverzi kolem Epicentra. Konstatuje, že k  zásadám Neviditelného psa odevždy patřilo odmítání osobně laděných sporů a že materiály zveřejní pouze pod podmínkou, že bude souběžně zveřejněno v Neviditelném psu vyjádření Jana Čulíka k této věci. Odpověděl jsem, že děkuji za nabídku, ale že na internetu existuje už fórum, na němž tato debata vznikla, totiž Britské listy, které jsou otevřeny všem názorům, včetně materiálu "lidí kolem Jaromíra Štětiny", a že nepovažuji za nutné debatu přenášet do Neviditelného psa, když platforma k diskusi už existuje. "Lidé kolem Jaromíra Štětiny" mohou zaslat své texty ke zveřejnění do Britských listů. JČ

 • Veřejnoprávní Česká televize dělá reklamu soukromému časopisu. Jak je možné, že veřejnoprávní Česká televize inzeruje na svých stránkách soukromou debatu týdeníku Respekt, uspořádanou "k desátému výročí jeho založení"? Sponzoruje to snad na základě smlouvy? Viz http://www.czech-tv.cz/servis/texty/debata_respekt.htm)

 • Úřad vlády mlčí; to, že existuje jakýsi zákon o přístupu k informacím je mu jedno? V zájmu vlastní důvěryhodnosti by měl vedoucí Úřadu vlády, ministr Karel Březina Britským listům vysvětlit, z jakých důvodů byl osvobozen od povinné vojenské služby, když podle oficiálního životopisu sportuje. Tiskový mluvčí Úřadu vlády Libor Rouček je Britským listům - také podle zákona o přístupu k informacím - dlužen odpověď na otázku, jaký má plat zaměstnanec Úřadu vlády Jindřich Marek.

 • Druhý výbor z Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)

 • Profesionalita a nezávislost nové Rady České televize se už projevuje? Napsal Tomáš Pecina, který požádal nového člena Rady České televize Františka Mikše o rozhovor pro Britské listy:

  Právě jsem mluvil s Františkem Mikšem. Řekl mi (téměř doslova) toto:

  "Voláte pozdě. Já jsem si mezitím stačil ty vaše Britské listy přečíst a řeknu Vám, že něco tak špatně napsaného, neobjektivního a zaujatého si nedokážu představit. A jestli si myslíte, že s vámi budu ztrácet čas, tak jste na omylu!"

  Prosím, publikujte, to má stejnou cenu jako celostránkový rozhovor. (T.P.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Vítejte v zemi umírajících

  Shrnujeme reportáž Maggie O´Kanové z Chiradzulu v republice Malawi, které věnoval celou svou titulní stranu v sobotu 8. července deníku Guardian.

  Malita Maxwellová má AIDS. Ale AIDS mají skoro všichni zde na ženském oddělení nemocnice v Chiradzulu, s rozbitou klimatizací, zápachem staré, sladké moči a mastnými matracemi, pokrytými brčálově zeleným igelitem.

  V kanceláři ředitelky nemocnice hovoří Margaret Kalandová o potížích se zaměstnanci. Dvě zdravotní sestry zemřely na AIDS a nebyly nahrazeny. Nemocnice také za poslední rok přišla o laboratorní techničku, o elektrikáře a o dva nemocniční zřízence. Kalandová je absolventkou Chancellor College na University of Malawi. V ročníku jich bylo dvacet, tři spolužáci už zemřeli a dva mají AIDS.

  James Morris, zřízenec v márnici, ví, co se v tomto městě v jižním Malawi děje. Ale mohlo by to být jakékoliv město v jižní části Afriky, kde umírá celá generace. Po prvním onemocnění na AIDS umírá průměrný občan Malawi do pěti let. Ženy umírají ještě před dosažením třiceti let, v důsledku oslabení jejich organismu vůči tomuto viru porodem.

  Všichni umírají, aniž by měli možnost být léčeni drahými léky proti AIDS, které by jim mohly poskytnout dalších 10 let života.

  Pan Morris má márnici v pořádku, každé dopoledne ji myje zelenou zahradní hadicí, kterou věší na obílenou zeď páchnoucí chlórem. Mrtvoly jsou nakládány na sebe, až jsou připraveny dva náklady pro sanitky - jeden směřuje na sever, druhý na jih. Čekají, až bude sanitka úplně plná, aby se ušetřilo na benzínu. "Měl jsem tady minulý měsíc dva učitele. Teď to jsou, jak se zdá, většinou paní. Šest paní na každé čtyři muže, řekl bych. Porodí dítě a pak zemřou."

  Malita Maxwellová je obklopena mlčícími, napuchlými a hnisajícími tvářemi mrtvých. Je jí pětadvacet let a chodí neohrabaně jako loutka. Snaží se, aby se navzájem nedotýkaly hnisající rány na jejích nohou a v rozkroku. Zotavovala se z úmrtí svého syna, který zemřel na její virus ve věku jednoho roku. Pak propadl její imunitní systém divokému aftóznímu zánětu kůže.

  Zdravotní sestry konstatují, že nemohou ošetřit její otevřené, infikované rány, dokud se neomyje roztokem soli. Jenže Malita nemá peníze a nemůže si koupit sůl. "Poslala jsem vzkaz domů, že jsem v nemocnici, aby mě navštívili, ale nikdo nepřišel." Tady pacienti v nemocnici nepřežijí, pokud je příbuzní nekrmí - nemocnice jim jídlo poskytovat nemůže. Vláda je na mizině. V rádiu v poledne vysílají zprávy v angličtině informaci, že delegace z Japonska věnovala Národní bance rotačku a blahopřání vládě Malawi, že tak vzorně splácí dluhy Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu.

  Malita Maxwellová stojí uprostřed nemocničního pokoje s dvěma panadoly v ruce, to jsou jediné léky, které jsou k dispozici. "Někdo mi sebral postel," říká.

  Až zemře - a bude to brzo - zůstanou po ní tři děti sirotci. Do konce letošního roku bude v Africe žít 12,1 milionů sirotků.

  V Durbanu v Jihoafrické republice se o víkendu sešlo 9000 delegátů na konferenci OSN o AIDS. Budou v první řadě apelovat na farmaceutické společnosti, které za poslední dva roky prodaly v rozvinutém světě léky proti AIDS v hodnotě více než 2 miliard liber (více než 100 miliard Kč).

  "Potíž s velkými farmaceutickými společnostmi je to, že neexistuje konkurence, která by je přiměla snížit ceny. Vědí, že tady lidi umírají, ale je jim to jedno. Mohou si za léky účtovat, jaké ceny chtějí, tak v Británii chtějí za léky proti AIDS 100 liber měsíčně (cca 6000 Kč) a na tyto země prostě kašlou," vysvětluje Elisabeth Poulet z organizace Lékaři bez hranic, humanitární organizace, která stojí v Durbanu v čele kampaně usilující o snížení cen.

  Masida Davila, čtyřicetiletý účetní odborník, také umírá na AIDS. Jeho manželka zemřela před pěti lety a on poslal své jediné dítě, jedenáctiletou dceru, do internátní školy. Je to katolický konvent a pan Davila doufá, že se o ni postarají, až umře. I když už dlouho žít nebude, jezdí ji navštěvovat jen jednou za čtvrt roku, aby se jí po něm moc nestýskalo. "Myslím na ni pořád. Jak se mohu postarat o svou dceru?"

  Pan Davila vydělává 60 liber měsíčně (3600 Kč) a nemůže si dovolit zaplatit léky proti AIDS, které by mu poskytly dalších deset let života. Závodí s AIDS a s časem, aby mohl dceru zaopatřit. "Kupuju jí akcie. Tento měsíc jsem koupil tisíc akcií."

  Pan Davila ve svém elegantním zeleném obleku kupuje akcie, Malita Maxwellová si nemůže dovolit koupit sůl, ale oba jsou vyloučeni ze světa, kde se léčí. V roce 2010 bude v Malawi průměrný věk jen 30 let, konstatuje nejnovější zpráva OSN.

  "Důraz se klade na záchranu dětí, příští generace, jenže pokud nezůstanou rodiče naživu, nebude nikdo, kdo by je vychovával," říká dr. Pouletová

  V 6.30 ráno zvoní městský zvon, aby zdraví vstávali a ženy už pod rezavějícími střechami z vlnitého plechu suší tabákové listí. Vůně buganvílie, tropického popínavého keře, který kvete po celý rok a poskytuje květy na pohřební věnce, je všude. Reverend Hesbesa má denně dva až tři pohřby. Dnes má dobrou náladu: "Nebyl ani jeden pohřeb." Ale večer mu telefonují se žádostí o další pohřeb.

  Minulou neděli zemřela Gracie Awafiová, ležela na podložce z papírového kartónu pod jedním stromem. Pomalu se udusila, v důsledku kombinace tuberkulózy a laryngitidy - jsou to dvě z nemocí, které napadají pacienty trpící AIDS. V posledních hodinách ji silně otekl obličej. Byly k dispozici levné léky proti těmto infekcím, jenže její babičce se jí nepodařilo dostat ji do nemocnice. "Celá podpůrná infrastruktura se rozložila," konstatuje. Předtím Arume Awafie pochovala dceru i vnučku. "Ale babičky nám brzy dojdou," varuje Monique van de Kar, která také pracuje pro Lékaře bez hranic.

  Mocné léky proti AIDS, jako je AZT, nejsou v Africe k dispozici, a tak musí Afrika spoléhat na prezervativy. Ale sex a rozmnožování je součástí kultury, která podporuje promiskuitu. V Africe se žije pro přežití. Lidi se rozmnožují, aby přežili. Je to kultura, kde je sex součástí svatebních večírků, dožínek, slavností po ukončení školního vzdělání. A zavádění prezervativů není lehké. Církve nepomáhají.

  Katolíci, pentekostalisté, presbyteriáni a adventisté se všichni snaží spasit duše, stavějí kostely a vodovody a vyučují čtení a psaní, ale odmítají podporovat prezervativy.

  A boží stádo na zemi bylo mezitím zmenšeno AIDS přibližně o 31 milionů lidí. Reverend Howard Mbeza z presbyteriánské církve vedle nemocnice, kde umírá Malita Maxwellová, konstatuje: "My je neodrazujeme. Mlčíme o tom. Ale říkáme lidem, že nesmějí praktikovat sexuální styk před svatbou a že cizoložství je hřích."

  Před deseti lety, kdy v Malawi zuřil virus AIDS a přísný presbyteriánský prezident to ignoroval, byly mladé dívky odváděny do buše a tam byly připravovány na manželský život. Rituál zahrnoval sexuální styk se svobodným mužem, jehož zvolili vesničtí starší, musel to být zkušený muž, který připravil na manželský život a infikoval celou novou generaci žen. V některých částech Malawi se tento zvyk praktikuje dodnes.

  Jméno tohoto vyvoleného muže, Faesis, znamená hyenu. Tradice, která dovolovala, aby celou generaci čtrnáctiletých dívek seznámil se sexem jediný muž, také požadovala, aby: vdova byla očištěna pohlavním stykem s mužem odjinud; v posledním měsíci těhotenství a v prvním půlroce po narození nové dítěte má manželka dovolit muži, aby si vyhledával jiné sexuální partnerky a mladá žena, která je stále ještě pannou, nesmí solit salát. V takové kultuře sexuálních přikázání, mnohonásobných partnerů a žen bez moci AIDS triumfovala.

  Před místností č. 13 čeká Malita Maxwellová na svou sociální pracovnici, Angelu Makatovou - to je luxus, který poskytuje organizace lékaři bez hranic, která také financuje nemocnici.

  "Přijala, že je HIV pozitivní, jen chtěla vědět, jak jí mohu pomoci od bolesti a od jejích otevřených, krvácejících ran. Nesehnala jsem pro ni nic silnějšího než ten panadol. Lékař odjel do Ameriky a nikdo ho nenahradil a klinický pracovník je na školení," konstatuje Makatová.

  Matrace Mality Maxwellové se stále ještě nenašla, a tak si Malita lehla venku na beton a přikryla se tenkou žlutou bavlněnou látkou.

  "Opravdu mám vztek. Západní svět si z nás dělá legraci. Má léky, ale prodává je do Afriky za nesmírně vysoké ceny, takže si je nikdo nemůže dovolit. Lidé jsou nakaženi a zemřou. Žijí ve světě beznaděje," říká její sociální pracovnice.

  Pro některé lidi spočívá naděje v tom, že si popírají situaci, v jaké jsou. Na soukromém pokoji vedle velkého ženského pokoje leží Mary. Její matka je učitelka a ona je počítačovou programátorkou, která navrhovala jako koníček obaly na disky CD. Její partner byl členem prezidentské stráže. "Byl malý jako já, ale hezký," říká. Teď zmizel, odešel bez ní do Botswany.

  Je velmi pravděpodobné, že má AIDS, ale nechce test. "Mám nízkou úroveň cukru v krvi. Asi je to tuberkulóza. Chtějí, abych tu zůstala dva měsíce, ale zůstanu jen měsíc. Je to tu trochu deprimující. Chci dál studovat počítačovou vědu."

  Navrhuje obálky pro cédéčka se západní country a westernovou hudbu. Její oblíbená píseň se jmenuje Making Plans, Plánování. "Je to Dolly Partonová a jmenuje se to Plánování pro život."


  Smrt v masovém měřítku

  AIDS je obrovskou světovou katastrofou

  Tento komentář vyšel v deníku Guardian v sobotu 8. července.

  Než si přečtete tento komentář, virem HIV bude infikováno dalších 10 lidí. Čtete-li pomalu, bude jich 20. Dvacet zničených životů. Každý den je virem HIV infikováno 15 000 osob. Celosvětově je nyní HIV pozitivních 53 milionů lidí a 19 milionů na AIDS zemřelo. Je tragické, že většina této katastrofy postihuje subsaharskou Afriku. Máte-li v Jihoafrické republice patnáctiletého syna, čelí strašlivé padesátiprocentní pravděpodobnosti, že zemře na AIDS. V Botswaně je to 66 procent. Počet úmrtí je už daleko větší než počet lidí, kteří zemřeli ve Rwandě anebo než počet obětí obou světových válek v minulém století.

  Obrovský rozsah této krize bychom si měli ujasnit: tyto statistiky se budou neustále zhoršovat. Naše děti a děti našich dětí budou se muset pravděpodobně zabývat důsledky této krize po většinu tohoto století. Důsledky, jako je existence 12 milionů sirotků jen v samotné subsaharské Africe; generace zdecimovaných hospodářsky aktivních dospělých; zvrácení dlouhých desetiletí pomalého prodlužování průměrné délky života a zlepšování gramotnosti. Hospodářská, politická a společenská infrastruktura velké části Afriky se rozkládá v zoufalém utrpení milionů lidí. A existují obavy, že během času budou podobně postiženy i části Asie - početné národy v zemích, jako je Indie a Čína.

  Nynější mezinárodní konference o AIDS se právem koná v samotném centru této bouře, v jihoafrickém městě Durbanu: Jihoafrická republika má největší počet lidí na světě, infikovaných HIV: 42 milionů. Konference zahajuje debatu, kterou mnohé vlády v této oblasti potlačují. Znamená to, že dochází k posunu důrazu v mezinárodním úsilí boje proti AIDS pryč od posedlosti Západu drahou vědou očkovacích látek, léků proti AIDS a výzkumu původu nemoci směrem k rozhodování o tom, jaká taktika by mohla proniknout chudobou a společenskými tabu v Africe, aby se snížila rychlost šíření infekce. Zdá se, že tragédie této nesmírné velikosti ochromuje schopnost lidstva reagovat. Jak na to nyní poukázal deník International Herald Tribune, informace o nemoci AIDS se staly obětí "řízené poptávky", vzhledem k tomu, že vlády a mezinárodní organizace (včetně Světové zdravotnické organizace a UNICEFU) nedaly této epidemii přednost z obav, že by pohltila celý jejich rozpočet. V roce 1991 byla americká vláda varována, že se nemoc AIDS stane nesmírně destabilizujícím faktorem, ale věnovala na tuto chorobu jen 124,5 milionu dolarů - jen asi polovinu částky, jakou Spojené státy ročně vydají na přípravky proti pleši - a od té doby bylo infikováno virem HIV 18 milionů lidí.

  Tato fatalistická nečinnost ochromila mnoho vlád v rozvojovém světě i na Západě. Daly přednost tomu odvrátit se od složitých otázek sexuálních zvyklostí a tak zločinně vydaly miliony dětí a mladých dospělých infekci. Ale, jak ukáže Durban, nemusí to tak být. Jsou i úspěchy. V Thajsku, kde intenzivní kampaně vedly ke zvýšení užívání prezervativů na 90 procent, poklesl počet armádních odvedenců, nakažených HIV, o polovinu. Uganda je v Africe výjimkou, které se podařilo snížit míru šíření HIV mezi mladými lidmi. Ale takové programy nejsou časté, protože je nutno zabývat se hlubokými sociálními předsudky týkající se sexuálního chování a nejokrajovějších vrstev společnosti.

  Je to deprimující obraz a jednoduchá řešení neexistují. Bude to vyžadovat obrovské množství peněz a politické vůle a pravděpodobně potrvá několik generací, než se lidem podaří tuto katastrofu zvládnout. Mezitím, jak naše reportérka Maggie O´Kanová dnes líčí, každou minutu vzniká nová lidská tragedie.


  Budou-li dívky v rozvojovém světě smět chodit do školy, katastrofální míra šíření AIDS poklesne

  Tento článek Ann Cottonové, ředitelky CamFed, charitativní organizace se sídlem v britské Cambridgi, která financuje školné pro 3000 dívek ročně v Zimbabwe a v Ghaně, vyšel v deníku Guardian v pátek 7. července.

  Dvacet let poté, co se u lidí poprvé objevilo HIV-AIDS, zůstává nemoc v podstatě neporažena. O tom bude hovořit 11 000 lékařů, vědců, zdravotníků a aktivistů ve věci AIDS na mezinárodní konferenci o AIDS v jihoafrickém Durbanu.

  Nebude oznámeno, že byly vytvořeny nové vakcíny, nedošlo k žádnému úspěchu při vytváření nových, levných léků, které by udržely zdraví infikovaných osob, nevznikla žádná nová zázračná metoda, která by zamezila překvapivé rychlosti, jíž se nemoc šíří v rozvojovém světě.

  Ze 36 milionů lidí, nakažených virem HIV, jich žije 23 milionů v subsaharské Africe. Více lidí zemřelo loni v Africe na AIDS než ve všech válkách na tomto kontinentu. Nejvíce jsou postiženy nemocí AIDS ženy a dívky. Tato choroba infikuje denně 8500 dětí a mladých lidí a denně na ni umírá 2500 žen.

  Odhaduje se, že devadesát procent nemoci a úmrtí na AIDS v Africe teprve přijde - téměř 4 miliony dětí v subsaharské Africe má HIV. V Zimbabwe je HIV pozitivních 30 procent dospělé populace a průměrná délka života poklesne o 17 let, je-li nakaženo 10 procent obyvatelstva nebo více. Spiknutí mlčení ohledně AIDS v Africe u tamějších obyvatel kritizoval generální tajemník OSN Kofi Annan. Ugandský prezident Yoweri Museveni vede informační kampaň proti chorobě AIDS a v Ugandě klesá míra šíření AIDS - avšak ugandský prezident je dosud jediný v Africe, který informuje o AIDS jako o věci veřejného zdraví a vzdělávání.

  Existuje ještě jedno řešení, jak zvýšit povědomí o této nemoci, což by mohlo vést k poklesu šíření AIDS v této postižené populaci. Tímto řešením je poskytnout vzdělání dívkám. V poslední době si lidé uvědomují, že poskytování vzdělání dívkám je důležitou součástí úsilí o hospodářský a společenský rozvoj, ale ústřední význam této skutečnosti v boji proti AIDS lidé dosud řádně nechápou.

  Příčinou epidemie AIDS ani v západních zemích, ani v Africe není sexuální promiskuita. Je nutno porozumět některým faktorům, které vedou k rychlému zvyšování míry infekce HIV.

  Zaprvé je jím chudoba. Není náhodné, že k nejvyššímu výskytu HIV dochází v Africe, v nejchudší oblasti na světě. Chudoba vytváří hospodářské sociální a fyziologické podmínky, které podporují šíření AIDS. Chudoba vede k nedostatku dlouhodobějšího plánování, k nutnosti žít jen pro dnešní den. V takovémto prostředí je vydávání peněz na veřejné informace o této nemoci plýtváním - nemají-li lidé možnost, aby sami rozhodovali o vlastní životě.


  Mladé ženy a dívky, které jsou bez vzdělání a bez společenského a politického vlivu, nemají žádnou možnost, jak se bránit mužům, kteří vyhledávají stále mladší ženy, ve snaze ochránit se před HIV. Tváří v tvář muži, který požaduje sexuální styk, nemá dívka, která je nechodila do školy, která je negramotná a která je zvyklá doma poslouchat, sebedůvěru ani dostatečnou víru v sebe, aby dokázala vyjednávat o sexuálním vztahu s mužem jako rovný s rovným. Dívka, která byla svědkem toho, jak její bratři chodí do školy, nemá žádnou zkušenost ani pocit vlastní hodnoty, když se na ni obracejí muži, kteří si myslí, že není infikovaná AIDS.

  "Studie v Zaire, v Zimbabwe i jinde všechny dokazují, že studují-li na středních školách větší počty žen, vede to k daleko pomalejšímu šíření infekce HIV," konstatoval minulý měsíc Lawrence Summers, americký ministr financí na konferenci OSN o ženách a  rozvoji.

  CamFed, který už devět let financuje školní docházku dívek v subsaharské Africe, si je toho dobře vědom. Jedna statistika - kolik procent dívek se stává matkami - ukazuje, jak velký dopad má vzdělání mezi našimi dívkami. Jen pět procent dívek, jejichž studium financujeme v Zimbabwe, se stává matkou ve věkové kategorii od 18 do 25 lety, ve srovnání s celostátním průměrem 47 procent žen ve věku od 20 do 25 let. Spojení je jasné: dívky neotěhotní, protože buď praktikují sex s ochrannými pomůckami anebo sex nepraktikují. Porušují trend vůči mateřství v raném věku a v jejich společenské skupině také nedochází k výraznému šíření AIDS.

  Před námi je však obrovský úkol. Ze 110 milionů dětí, které v současnosti na světě nedostávají žádné vzdělání, jsou dvě třetiny dívky a většina z nich žije v subsaharské Africe. Stojí to jen 25 liber ročně (cca 1600 Kč) financovat dívku ve škole v Africe, ale tisíckrát více poskytovat infikované osobě léčbu lékem AZT, který nikdy nebude v Africe široce k dispozici.

  Víme, že poskytnout vzdělání dívkám znamená snížit míru nemocí, snížit kojeneckou úmrtnost, snížit porodnost a zvýšit hospodářský rozvoj a dlouhověkost. Dodejte k tomuto seznamu skutečnost, že vzdělání pro dívky je nejmocnějším a nejpraktičtějším profylaktickým prostředkem proti šíření AIDS a  argument pro okamžité poskytnutí podstatných finančních částek na vzdělávání se tím stává naprosto neodmítnutelný.


  Nad Klausovým projevem: Klausův "starý dobrý liberální řád"

  Jaroslav Štemberk

  Václav Klaus ve Wachau: Základním programem pro budoucnost Evropy se musí stát její desocializace a její transformace směrem k institucím klasického, starého dobrého evropského liberálního řádu.

  Tento návrat zpět V. Klaus vydává za jakýsi všelék na  problémy naší současnosti, které v předcházející části projevu zmínil, když ještě dříve připomněl myšlenku, že nepoučíme-li se z dějin, musíme je prožít znovu. V tom si podle mého názoru zjevně protiřečí. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že ten "starý dobrý liberální řád" zkolaboval pod tíhou problémů, které nebyl schopen uspokojivě řešit, stejně tak, jako zkolabovaly řády mu předcházející a po něm komunismus. V. Klaus zmiňovanou ztrátu univerzálních hodnot a univerzálního řádu (ovšem existenci něčeho takového nelze uvažovat s nárokem na historickou objektivitu, lépe, i když i tak se značnou paušalizací, lze snad hovořit o "tradičních hodnotách a řádu západní civilizace"), liberalismus ji spíše s sebou přinesl, než že by jí dokázal čelit.

  Co je vůbec míněno tím starým dobrým evropským liberálním řádem? Jak si jeho uplatňování V. Klaus představuje?

  Měla Evropa reagovat na tzv. kosovskou krizi masivními dodávkami zbraní pro Albánce i Srby, aby konjunkturou ve zbrojním průmyslu došlo k růstu průmyslové výroby?

  Pokud by rakouští (či jiní) nacionalisté "demokratickým" hlasováním prosadili vyhnání přistěhovalců a Židů ze země, mělo to být považováno za legitimní projev národní suverenity?

  Jsou požadavky, aby nebyly provozovány technologie ohrožující zdravé životní prostředí apriori "agresivním ekologismem" nepřípustně omezujícím svobodu podnikání?

  Klausovy kladné odpovědi na tyto otázky explicitně vysloveny nebyly, avšak čtu je mezi řádky.

  Jsem přesvědčen, že to byl právě V. Klaus (a jeho vlády jako celek), kdo projevil historickou nepoučitelnost, která naši zemi přivedla do krize. Protože jsme se nepoučili z historie, opět prožíváme to, co popsal papež Pius XI. v roce 1931 při hodnocení příčin Velké hospodářské krize v encyklice Quadragesimo anno:

  "Labilita hospodářské situace a celého hospodářství vyžaduje od lidí pracujících v hospodářství nejvyšší a neustálé vypětí sil. Proto mnozí otupěli vůči hlasům svědomí a dospěli k  názoru, že je jim dovoleno zvyšovat své zisky jakýmkoli způsobem a používat dovolené i nedovolené prostředky k zabezpečení majetku, získaného s velkým úsilím, proti náhlým zvratům štěstěny. Snadné zisky, jichž se leckomu v neřízeném trhu dostává, lákají mnoho lidí k spekulaci; ti pak dychtí jedině po tom, aby se dostali k ziskům co nejpohodlněji a často v bezuzdné podnikavosti svévolně a chtivě zvyšují nebo snižují ceny zboží tak, že se promyšlené plány výrobců ukazují bezcennými. Zákonná ustanovení o společnostech jednostranně orientovaných na zisk, umožňující rozdělení a omezení rizika podnikání, dala podnět k odporným zlořádům. Ukazuje se, že tímto způsobem silně oslabená zodpovědnost je málo funkční. V pološeru anonymity, za  fasádou neutrální firmy se odehrávají nejhorší nespravedlnosti a  podvody. Správní rady těchto společností jdou v opomíjení své zodpovědnosti až tak daleko, že zrazují práva těch, jejichž majetek převzaly do správy. Dále nesmíme vynechat zmínku o oněch obratných a vychytralých lidech, kteří se vůbec nestarají o to, aby byli činni poctivě a  užitečně, ale bez ostychu vydražují lidskou ziskuchtivost a pak jí zneužívají ve svůj prospěch.

  Přísná a pevná hospodářská morálka, kdyby ji byly státy energicky vymáhaly, by byla mohla tyto velmi těžké zlořády odvrátit, ano i jim předejít; to se však bohužel velmi často nestalo. Protože začátky nové hospodářské soustavy spadaly právě do doby, kdy se názory racionalismu uchytily a zapustily kořeny v mnoha duších, vytvořila se v krátké době národohospodářská věda odtržená od pravého mravního zákona, a tak se zcela uvolnily otěže lidské chtivosti.

  Tak se stalo, že se mnohem větší počet lidí než dříve nestaral o nic jiného, než aby rozmnožil své bohatství, lhostejno jakým způsobem; toužili být nade vším a přede všemi a nedělali si nic ani z největších zločinů proti jiným lidem. Ti pak, kdo první vykročili touto pohodlnou cestou, která vede k záhubě, snadno získali velmi mnoho napodobovatelů své nepravosti - a" již kouzlem svého očividného úspěchu, a" již okázalým přepychem svého bohatství, a" již tím, že se vysmívali výčitkám svědomí jiných lidí, jako by to byla jen malicherná úzkostlivost, a" už svou bezohledností, s níž šli přes mrtvoly svých méně úzkostlivých konkurentů."

  Přes veškeré problémy Západní Evropa poučená dvěma světovými válkami a hospodářskými krizemi projevila schopnost vytvářet systém spolupráce a tzv. sociálně-tržní hospodářství, což omezuje rizika nových válek a krizí. Nemyslím si, že by bylo touhou většiny Evropanů vracet se do minulosti, jak si představuje V. Klaus.

  V pasáži o evropské integraci V. Klaus zdůrazňuje, že na straně kandidátských zemí je jednoznačný zájem, avšak na straně stávajících členů je mnoho důvodů proti. Toto tvrzení není sice zcela od věci, avšak z Klausových úst zní jako alibismus politika, který pro přiblížení České republiky Evropské unii neudělal zdaleka tolik, kolik od něj většina občanů očekávala. Problém současného extenzivního i intenzivního rozvoje EU s sebou nese mnoho obtížných problémů, které musí společně vyřešit evropští politici (včetně našich) a bruselští úředníci a rozhodně je za ně nevyřeší "neviditelná ruka trhu" (pročež je asi V. Klaus považuje za neřešitelné). Vytváření co nejrozsáhlejšího jednotného evropského ekonomického prostoru je nutností, chce-li Evropa v budoucnu úspěšně konkurovat Severní Americe a Východní Asii.

  Žádný společensko-ekonomický řád si nemůže činit nárok na to, aby byl považován za trvale nejlepší. Úspěch či neúspěch v ekonomice i politice závisí právě na schopnosti adekvátně reagovat na vývojové trendy. A v ekonomice či politice jsou úspěch a neúspěch záležitosti pomíjivé.

  Jaroslav Štemberk

  (Jaroslav Štemberk působí v KDU-ČSL.)


  Ke Klausovu projevu: v čem je EU užitečná

  Marek Houša

  Pane Culiku,

  Dovolte mi nekolik myslenek k clanku:

  Odpor vuci Evropské unii ve východní Evrope roste http://www.britskelisty.cz/0006/20000630d.html#03

  Uz delsi dobu si uvedomuji, ze euroskepticismus Vaclava Klause zrejme neni vyjimecne jen ucelovy, ale skutecny. Ze se nejspis domiva, ze EU musi skoncit podobne spatne jako Sovetsky svaz. Ze veri jen svym zkusenostem a nechce pripustit, ze vychozi i provadeci podminky jsou jine.

  Myslenka realizace EU je bezpochyby velmi odvazna. Vetsina podobnych projektu je realizovana s obtizemi - v delsim case, nez bylo planovano, stoji mnohem vice, nez se predpokladalo, anebo se dokonce vubec nezdari. To ale neznamena, ze energie do nich investovana je pak ztracena. Realizatori takovych projektu z nich vychazeji schopnejsi, zkusenejsi.

  Uz sama moznost pricleneni k EU je vynikajicim motivatorem pro byvale socialisticke zeme, ktere by se bez jasne vize jinak tocily stale dokola ve vlastnich problemech jako turista bez buzoly.

  A EU je velika vize. Vsak take kritik teto myslenky, ODS, ktera je dnes stranou jednoho muze - Vaclava Klause, neni nahodou politicka strana bez vize. Chce se totiz udrzet u moci za kazdou cenu a nemuze si dovolit prihlasit se k jakekoliv vizi. Jeji plneni by ji pak totiz mohlo komplikovat vykon moci.

  A tak ideove konference ODS, ktere by takovou vizi mely produkovat, se zdaji byt svolavany jen z formanich duvodu a pak take proto, aby potvrdily spravnost minulych kroku sveho ucelove jednajiciho vedeni.

  V čem je EU tak užitečná?

  Zeme EU investuji uz leta ohromne penize do vytvoreni komplexni metodiky pricleneni k EU. Neni to bajecne, ze muzeme restrukturalizovat statni spravu podle modelu, ktery pro nas pripravuje zkuseny odborny aparat a ktery posuzuje tolik stran? Ze muzeme prevzit normalizovanou (vsech lokalnich vyjimek zbavenou) legislativu ?

  Jiste, nektere direktivy EU se mohou zdat zbytecne. Ale to je znama vec, ze system, ktery ma byt pro vsechny, musi byt slozitejsi nez jednoucelove systemy, ktere by si pro sebe jinak vyvinuli jednotlivi zucastneni. To je nevyhoda univerzalnich systemu, ktere vznikaji na zaklade konsenzu.

  Na druhou stranu maji radu konkretnich vyhod. Napriklad jsou levnejsi a snaze se udrzuji v chodu. Konkretne treba uredni rizeni se muze zdat byt slozitejsi nebo trvat dele. Ale to je vyvazeno vyhodou, ze  ziskane povoleni pak plati na daleko vetsim uzemi.

  I kdyby se nam nakonec myslenku EU nepodarilo realizovat, zbudou tu alespon vetsi celky. Nebo i jen samostatne staty, ktere usilovaly o spolecny cil a diky tomu k sobe budou mit mnohem bliz.

  A zbude tu nashromazdene know-how. Zustane nam zdokonalene systemy statni spravy a  obcane, kteri budou lepe chapat vyznam globalnich problemu a mene budou dbat na pseudoproblemy, jejichz vyvolavanim a resenim se dnes zabyvaji lokalni politici.

  Marek Houša


  Co máte proti Štětinovi?

  Odpovědi Jana Čulíka na otázky Milana Krumla z MFD

  Vážený pane Krumle,

  zde jsou odpovědi na vaše otázky. Nevím, jak k tomu došlo, ale v otázkách jsou některé nepřesnosti.

  1. Odkud jste získal informaci, že agentura Epicentrum Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové je totožná s Centrem politických a ekonomických informací založeným panem Javlinským před prezidentskými volbami v roce 1996?

  Zjistili jsme, že se agentura Epicentrum Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové jmenuje stejně jako agentura Epicentrum pana Grigorije Javlinského. Dotazujeme se pana Jaromíra Štětiny, proč se obě instituce jmenují stejně, zejména vzhledem k tomu, že pan Jaromír Štětina a paní Procházková zveřejnili články, které jsou velmi vstřícné vůči Grigorii Javlinskému. Jsme přesvědčeni, že profesionální novinář nemá být aktivistou za určitou kauzu: základní podmínkou je, že musí být nezávislý a kritický vůči všech osobám, politickým seskupením i faktům. Pokud píší nekriticky vstřícně, je legitimní se ptát proč. Mimochodem, Javlinského Epicentrum bylo podle jeho internetových stránek (viz http://www.nns.ru/tsentr/epits1.html) zaregistrováno dne 4. ledna 1991.

  2. Ověřoval jste si, kdy a za jakých okolností byly obě instituce založeny a jak dlouho existují?

  Viz výše. Javlinského Epicentrum bylo podle jeho internetových stránek zaregistrováno 4. ledna 1991, Epicentrum Štětinovo a Procházkové vzniklo podle našich informací r. 1994.

  3. Na základě jaké analýzy a kým zpracované jste dospěl k názoru, že materiály dodávané Štětinou a Procházkovou z Ruska, zemí, které bývaly součástí SSSR, Číny a Honkongu jsou nekvalitní a zaujaté?

  Napsal jsem, že Štětina a Procházková publikovali články nekriticky vstřícné vůči Grigoriji Javlinskému a jeho seskupení Jabloko. Nedovedu si představit, že by takovýto článek, napsaný v Británii třeba o britské Labouristické či Konzervativní straně, (např. s podtitulkem jako "Příliš zásadoví pro úspěch" (!) nevyvolal okamžitě vážné otázky o integritě jeho pisatele. (Jiná věc je, že by seriozní britský list takový článek těžko otiskl.)

  4. Odkazuje se Vaše poznámka na publikování nekriticky vstřícných článků o Javlinském na materiál publikovaný jako součást seriálu portrétů ruských politiků před volbami v roce 1996 v týdeníku Týden nebo můžete toto tvrzení doložit dalšími příklady?

  V Britských listech jsme citovali tento článek z časopisu Týden, nevyšel v roce 1996, ale 29.11. 1999 v č. 49/6. Jsou i další. Zdá se nám, že je neobjektivnost takovýchto článků zjevná, pokud to někomu zjevné není, vrátíme se k jejich analýze v nejbližších vydáních BL. Co by si o mé integritě pomysleli čtenáři Britských listů, kdybych zveřejnil jen jediný takovýto článek?

  5. Jaký je byl a je podle Vás vztah zpravodajství České televize k agentuře Epicentrum?

  Nekritický.

  6. Podle jakých kritérií Váš spolupracovník Tomáš Pecina hodnotí zahraniční publicistiku - zcela konkrétně: můžete sdělit podrobnosti o analýze, na jejímž základě napsal o nadaci Člověk v tísni, že "přinášela o situaci v Jugoslávii tak jednostranné a zkreslené zprávy". Jaké má zkušenosti v této oblasti?

  Prosím, obraťte se přímo na pana Tomáše Pecinu. Srovnání západního zpravodajství a zpravodajství nadace Člověk v tísni z Jugoslávie je zajímavé. Za sebe bych chtěl poukázat jen na to, že považuji za velmi problematické, vykonává-li novinář zároveň jakoukoliv aktivistickou činnost, tedy i humanitární. Opakuji, novinář musí být nezávislý a kritický. Je zcela v pořádku, že nadace Člověk v tísni existuje a zabývá se humanitárními otázkami. Podle své výročí zprávy z r. 1997 byla tato nadace převážnou měrou financována z ministerstva vnitra, z ministerstva zahraničních věcí a pak také z České televize. To je v pořádku, nadace, vykonávající humanitární pomoc, takto mohou fungovat. Sdělovací prostředky by však neměly vydávat jejich činitele za novináře.

  7. Hrozila někdy BL žaloba?

  V roce 1997 pohrozil Britským listům žalobou Benjamin Kuras, hrozbu však stáhl a Britským listům se posléze omluvil, když zjistil, že měly pravdu. Celý případ je podrobně popsán v knize ...jak Češi jednají, Chomutov, 2000, str. 299- 315.

  Jaromír Štětina chce žalovat Jana Čulíka, o žalobu vůči Britským listům snad nejde. Britské listy chtěly otázky, které vůči němu vzesly (viz výše) probrat v rozhovoru s panem Štětinou. Pan Štětina však rozhovor Britským listům odmítl poskytnout z důvodu jejich "neserióznosti". Doufáme, že to není proto, protože, jak známo, se Britské listy v rozhovorech zabývají aktuálními otázkami racionálně, kriticky a kompetentně. Litujeme, že se Jaromír Štětina odmítl v této věci podílet v Britských listech na korektní debatě.

  Otázky, které bychom mj. v BL panu Štětinovi položili, jsou tyto: 1. Proč se jeho Epicentrum a Epicentrum Grigorije Javlinského, působící v Rusku, jmenuje stejně? 2. Proč publikuje pan Štětina nekriticky vstřícné články o Grigorii Javlinském? (Rozebrali bychom některé jejich aspekty podrobněji.) Vydal někdy pan Štětina nějaký článek ostře kritický vůči tomuto ruskému politikovi? 3. Jaké jsou zdroje financování Epicentra pana Štětiny a paní Procházkové a existuje auditovaná výroční finanční zpráva tohoto sdružení? (Ve Velké Británii musejí všechny podniky s ručením omezeným předkládat státu takovéto výroční auditované zprávy a jsme přesvědčeni, že by velmi prospělo důvěryhodnosti každého profesionálního novináře, kdyby bylo jasně známo, kdo a jak ho financuje.) Toto jsou naprosto legitimní otázky a lidé by měli požadovat na ně odpovědi. Několik rozhořčených dopisů od kolegů Jaromíra Štětiny, které dostávají Britské listy, se těmto otázkám jaksi vyhnulo.

  9. Jaká je denní čtenost (počet připojení) Britských listů?

  Tyto informace byly zveřejněny v Britských listech. Měsíční reach je cca 20 000 IP adres, denní počet čtenářů je cca 2500 - 3000.

  10. Rád bych dále uvedl, že v rozhovoru v Radiožurnálu dne 22. června 2000 jsem se přeřekl a chybně jsem uvedl jméno Jaromíra Štětiny do souvislosti se jménem ruského magnáta Berezovského. Za tuto chybu jsem se v Britských listech omluvil, neměl jsem příležitost opravit ji v rozhlasovém vysílání.


  Na obranu Jaromíra Štětiny

  Janu Čulíkovi: Vaše více než omyly

  Jan Urban

  Vazeny pane Culiku,

  Take Vam dekuji za rychlou odpoved. Dovolim si nekolik poznamek.

  Neni pravda, ze necinite zadna tvrzeni. Opakovane jste obvinil agenturu Epicentrum, Jaromira Stetinu a Petru Prochazkovou z provazanosti s "imperiem Berezovskeho", pripadne s "imperiem Grigorije Javlinskeho". Nekladete otazky, nybrz bez dukazu pomlouvate. Zduraznuji, ze bez dukazu. Novinarstvi, na ktere jste se ve svem dopise stacil petkrat odvolat, ma jeden absolutni eticky axiom. Novinar musi nejdrive prinest dukaz, a teprve nasledne muze neco tvrdit. Novinar se muze ptat, aby dukaz nasel, ale to jste Vy neudelal. Otazky kladete az ex post, pro zakryti vlastního velmi neprofesionalniho selhani.

  Vyzval jsem Vas, abyste prinesl dukazy. Odpovedel jste lehce zbabelymi vymluvami. Chci Vam dat jeste jednu sanci.

  1) Jake mate dukazy o propojenosti Agentury Epicentrum s "imperiem Berezovskeho"? (Nemohl jsem si nevsimnout, ze Vase tri "zakladni otazky" se vyjasnovanim teto casti Vaseho obvineni nezabyvaji).

  2) Jake mate dukazy o propojenosti Agentury Epicentrum s "imperiem Grigorije Javlinskeho?"

  Vase naznacovani, ze Stetina a Prochazkova publikuji "nekriticky oslavne clanky o Grigoriji Javlinskem" nema oporu v faktech. Kazdy novinar s minimalni znalosti realii dnesniho Ruska Vam to zesmesni. Shoda jmen agentur je legracni, ale jako dukaz propojenosti se hodi tak do tabloidu. Staci porovnat telefonni seznamy kterychkoliv dvou vetsich metropoli. Vase argumentace je nekorektni. Ton a vyber jazyka, ve kterem se "demokraticky novinar" plete vedle "bohuzel, dalsich podezreni",pripomina nekvalitni tabloid nebo Statni bezpecnost. Zcela urcite nepatri do slusneho novinarskeho remesla.

  Vazeny pane Culiku,

  mate problem. Dalsim klickovanim ohrozite i zbytek respektu, ktery k Vasi praci mohl existovat. Pokud tedy do 10.cervence neprinesete nutne dukazy, pozadam v prvnim kroku Syndikat novinaru o verejne zaujeti stanoviska k Vasemu neetickemu postupu.

  Jan Urban


  Diskuse mezi Janem Urbanem a Tomášem Pecinou

  Milý pane Pecino,

  zkuste si zodpovedet tyto otazky:

  Milý pane Urbane,

  rád na Vaše otázky odpovím (a děkuji Vám za ně, jak se říkávalo v televizi):

  Tvrzeni pana Culika o spojeni agentury Epicentrum s "imperiem Berezovskeho" a pozdeji s "imperiem Javlinskeho" byla ucinena drive, nez byly polozeny jakekoliv otazky Petre Prochazkove nebo Jaromiru Stetinovi. ANO? nebo NE?

  Tvrzení Jana Čulíka byla učiněna v rámci rozhlasového komentáře, a vycházela z dobré znalosti situace (samozřejmě až na záměnu jmen, za níž se JČ následně ihned v Britských listech omluvil).

  Když dovolíte, chtěl bych se Vás pokusit přivést k určité úvaze.

  Čulíkovo tvrzení je stejného druhu, jako jsou např. následující výroky:

  1. Haló noviny jsou komunistický deník.
  2. Václav Havel měl významný podíl na tzv. sarajevském atentátu.
  3. Hlavním sponzorem hnutí Impuls '99 je Karel Schwarzenberg.
  4. Finanční skupina Libora Procházky ovládá obě celoplošné komerční televize.

  Žádný z těchto výroků bych se nerozpakoval použít ve svém komentáři, přestože striktně vzato nic z toho neumím dokázat. Haló noviny jsou přece nezávislé, vždyť to mají na titulní straně! Václav Havel neměl se Sarajevem nic společného, vyskočí z krabičky čertík Špaček. Sponzoři Impulsu si přejí zůstat v anonymitě, ohradí se Martin J. Stránský. TV Nova patřila skupině intelektuálů kolem Vladimíra Železného, a teď je jejím významným vlastníkem zcela nezávislá Česká produkční, řekne nám pan Rozehnal.

  To všechno vím já, ví to Jan Čulík, víte to (doufám) i Vy, ale dokázat to neumíme. A stejného druhu je Čulíkův výrok o vazbě mezi Epicentrem a Grigorijem Javlinským.

  Můžete se zeptat, jak je tedy možné, že novináři-komentátoři pracují s "nedokazatelnými" informacemi. Vtip je v tom, že soud posuzuje míru osobní újmy podle objektivních, ne podle subjektivních měřítek, a tak by se všichni jmenovaní místo tučného zadostiučinění, které si ve zprávě ČTK slibuje paní Procházková, domohli v nejlepším případě zveřejnění tiskové opravy (a za to jim vůbec nestojí napsat žalobu).

  Fakt, že Epicentrum publikuje o Javlinském (a obávám se, že i o jiných aspektech dění v Rusku) hrubě neobjektivní materiály, je tak závažný, že Čulíkův výrok je tím dostatečně odůvodněn, a shoda jmen je jen podezřelou průvodní okolností.

  Odpověď na Vaši otázku: Ano, ale ten výrok byl plně oprávněný.

  Tato tvrzeni nejsou podlozena skutecnymi dukazy, jako jsou dokumentace peneznich prevodu, svedectvi osob, pisemnosti nebo zaznamy. ANO? nebo NE?

  Ano, ale stejně je tomu např. i u bodu 3: nemám kopie převodních příkazů, přesto tvrdím, že pan Schwarzenberg Impuls významně finančně podporuje.

  Tato tvrzeni se zakladaji vyhradne na vyhodnoceni shody jmen dvou instituci a nazoru na obsah jednoho clanku. ANO? nebo NE?

  Ne, pokud vím, jsou podepřena studiem řady širšího vzorku výstupu Epicentra (článek v Týdnu je špičkou ledovce, a zaujme spíš než obsahem flagrantním porušením profesionální soudnosti) i informacemi z neidentifikovaných důvěryhodných zdrojů.

  Zdraví,

  T.P.


  Hlubinné zkoumání minulosti Jana Čulíka: byla bolševická!

  Váš strach, můj úsměv: jiná část korespondence Jan Urban - Jan Čulík

  -----Original Message-----
  From: Jan Urban mailto:jan.urban@ecn.cz
  Sent: Saturday, July 08, 2000 5:21 PM
  To: jcu2@cableol.co.uk
  Subject: vas strach, muj usmev

  Vazeny pane Culiku,

  Dukazy nejste schopen predlozit. Omluvit se neumíte. Lidska slusnost a novinarska etika jsou pro Vas "podruznosti", kvuli kterym se, podle Vas, snazim delat co nejvetsi hluk. Ohanite se Chartou, kterou jste nikdy nemel odvahu podepsat. Od cloveka, ktery v polovine sedmdesatych let nastoupil do zahranicniho vysilani bolsevickeho Ceskoslovenskeho rozhlasu, to je trochu troufalost. Pokud o teto kauze mate v umyslu psat v anglictine, byl bych vam vdecny za zaslani adresy periodika, ve kterem clanek hodlate publikovat, abych na nej mohl, take v anglictine, reagovat.

  V pondeli predam Syndikatu novinaru pisemny navrh na prosetreni Vaseho profesne neetickeho postupu. Prosim Vas o zaslani Vasi adresy, na kterou bych Vam mohl poslat kopii.

  Jan Urban

  P.S. Vase obava, "ze to vypada, jako ze neco skutecne zakryvam", je zcela opravnena. Vypadl mne zub. Pokud o tom zubu nevite, a jenom po bolsevicku - nebo britsky demokraticky? - z nedostatku argumentu zastrasujete, mate i tady smulu. Mozna vam radeji brzy venuji svoji knizku o Bosne.

  Odpověď Jana Čulíka

  Vazeny pane Urbane,

  dukazy lze nalezt v novinarske praci pana Stetiny. Jsem presvedcen, ze aktivisticky zurnalismus Ceskou republiku poskozuje, protoze skutecnost je mnohotvarna a je mozno aproximovat k pravde pouze prostrednictvim pluralitni diskuse. To, ze jsem poukazal na zaujatost clanku pana Stetiny a zeptal se, jak je jeho prace financovana, povazuju za sluzbu verejnemu zajmu.

  Klidne prosetrujte muj "pripad", ale prosim vas, pokud mozno se drzte se faktu. K prazskym hratkam o hrozbach zalobami se nesnizim, ale uvedomte si, ze napisete-li nekde, ze jsem "nastoupil do bolsevickeho Ceskoslovenskeho rozhlasu", mohl bych vas podle ceskych zvyklosti taky "zalovat", protoze to neni pravda. K tomu se ovsem nesnizim.

  Kdosi mi poslal vas nedavny aktivisticky clanek z Lidovych novin, napadajici Vaclava Klause za jeho postoj vuci situaci v Kosovu. Nejsem naprosto zadnym zastancem Milosevicova rezimu a v Britskych listech jsem se stal opakovane z CR tercem utoku za to, ze jsem hajil lonsky zapadni zasah v Jugoslavii. Obdivuju vas vsak, ze vase interpretace situace v Kosovu je tak jednoducha.

  S úctou,

  Jan Čulík


  Ještě k temné minulosti Jana Čulíka

  Tomáš Pecina

  Milý pane Urbane,

  k temné minulosti Jana Čulíka nezbývá než doplnit, že po emigraci překládal texty pro československý disent a řadu let spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa. Kromě toho se v Británii naučil, co je to novinářská práce.

  Klidně pokračujte ve své "kampani" - čím hlasitěji budete křičet, tím silnější bude zpětný ráz, až lidé pochopí, že jsou manipulováni, a nakonec se skutečně pana Štětiny zeptají, jak je Epicentrum financováno a proč píše tedy tak zaujatě ve prospěch politika, o němž zároveň prohlašuje, že je na něm nezávislý.

  A možná dojde i na Člověka v tísni a lidé se začnou ptát, jestli náhodou nebyli spojením této humanitární organizace s Českou televizí parádně manipulováni a celá věc nebyla koncipována spíš jako mediální servis určitému politickému uskupení.

  S pozdravem,

  T.P.


  Novinářská hodnověrnost Jana Urbana

  Jana Dědečková

  Znechucení Jana Urbana u mne vyvolalo vzpomínku na článek, který otiskly LN 16.3.2000 pod titulkem "Na pravdě jim nezáleží. Důležité jsou jen funkce".

  Aby u čtenářské veřejnosti vyvolal dojem autentičnosti výroku V. Klause, doložil tyto výroky i datem, kdy byly zveřejněny.

  Dne 7.4.1999 však nebyl na stránkách LN otištěn žádný rozhovor s Václavem Klausem, žádný článek Václava Klause a dokonce nebyl Klaus v uvedený den ani citován. Poslední článek V. Klause na téma Kosovo byl zveřejněn 30.3.1999 pod názvem Kosovo: Nevytvářejme falešné mýty.

  Osobním dopisem Janu Urbanovi jsem projevila nesouhlas nad jeho neúctou k faktům. Udivuje mě skutečnost, že mé výhrady nazval plamenným dopisem, přestože jsem měla pravdu a on poskytl čtenářům nepravdivé údaje.Ve své odpovědi sice konstatoval, že došlo k omylu, nicméně nikde na stránkách LN jsem nezaznamenala omluvu V. Klausovi ani čtenářům.

  Že smyslem Urbanovy novinářské práce není hledání pravdy, ale pouze papouškování názoru establishmentu, potvrdil i svým obviněním J. Dientsbiera z neprofesionality a neobjektivnosti v souvislosti s jeho práci stalého zpravodaje OSN. Nekonformnost názorů je nepřípustná.

  Dopis, který napsal panu Čulíkovi, je jen dalším potvrzením toho, co jsem si o jeho žurnalistické profesionalitě myslela již dávno. Pokud oceňuje pouze část práce pana Čulíka, měl by seznámit čtenáře BL s tím, které části si cení a která je zavrženíhodná. Pokud by byl upřímný, musel by přiznat, že oceňuje pouze tu část, ve které není kritika jeho přátel.

  Pan Čulík dostal ultimátum do 10.července, jinak pan Urban veřejně zpochybní jeho novinářskou hodnověrnost. Já si dovolím nedávat žádná ultimata a novinářskou hodnověrnost Jana Urbana zpochybňuji již nyní.

  (Jana Dědečková je členka Rady České televize.)


  Na pravdě jim nezáleží. Důležité jsou jen funkce

  Jan Urban

  Lidové noviny, 16.3.2000

  Snad všechny členské státy Severoatlantické aliance již zveřejnily analýzu postupu svých institucí v době kosovského konfliktu. Česká republika (zřejmě jako jediná) nic takového dosud neučinila a obávám se, že žádný takový dokument tu ani neexistuje. Bojím se dokonce, že podrobná analýza (ne)schopnosti státních orgánů rychle a profesionálně reagovat v jedné z nejkritičtějších mezinárodních krizí posledních deseti let u nás nikomu nechybí. Česká politická elita totiž ještě nepochopila, že zodpovědnost za stát lze projevit jedině při naprosté úctě k faktům. A chová se přesně naopak neodpovídají-li fakta zjednodušenému vidění českých politiků tím hůře pro ně. Přestanou existovat.

  Případ Račak a Klausovo mlčení

  V lednu 1999 bylo v okolí kosovské vesnice Račak objeveno čtyřicet pět zavražděných civilistů. Protestoval celý svět. Předseda ODS a Poslanecké sněmovny Václav Klaus v této situaci považoval za vhodné odejít na jugoslávské velvyslanectví v Praze a strávit tam několik hodin, oslavován velvyslancem mezinárodně izolovaného režimu za svou "státnickou odvahu" a "realismus". Na kritiku pak Klaus odpověděl osobními výpady a zkreslováním skutečnosti. Bez ohledu na fakta (tehdy již známá) napsal, že je až "trochu podezřelé, jak přesně zná(kritik) viníky, jak přesně ví, že šlo o zavražděné civilisty".

  O dva měsíce později byla zveřejněna zpráva expertního týmu vyšetřovatelů a patologů, vyslaných jménem Evropské unie k vyšetření incidentu v Račaku. Bez ohledu na Klausova podezření, ale zato v souladu s fakty prokázala, že ani jeden z mrtvých před smrtí nepoužil střelnou zbraň. Ani jedno tělo nebylo po smrti převlečeno do civilního oděvu (jak tvrdilo srbské ministerstvo vnitra). Všichni mrtví byli ve zprávě označeni za "neozbrojené civilisty".

  Když byl v květnu 1999 Slobodan Miloševič formálně obviněn Mezinárodním tribunálem v Haagu ze spáchání zločinů proti lidskosti, byla vražda civilistů v Račaku uvedena mezi důkazy obžaloby na straně patnáct anglického textu obvinění. Václav Klaus o tom všem asi nevíza svůj skandální přehmat se totiž dodnes neomluvil. Stejně nekvalifikovaně se však vyjádřil i k otázce kosovských uprchlíků. Rada bezpečnosti OSN už koncem září 1998 přijala všemi hlasy rezoluci č. 1199, ve které protestovala proti použití síly proti civilnímu obyvatelstvu v Kosovu ze strany jugoslávských ozbrojených sil. Kvůli tomuto násilí se podle rezoluce muselo více než dvě stě třicet tisíc civilistů dát na útěk. Zprávy Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky a Kosovské verifikační mise OBSE poskytovaly i později velmi detailní informace o průběžných počtech uprchlíků. Předseda ODS však ještě 7. 4. 1999 v těchto novinách tvrdil, že před zahájením bombardování Jugoslávie (24. 3.) v Kosovu žádní uprchlíci nebyli. Ani za tento omyl se neomluvil. Pro takový styl politiky jsou fakta opravdu nepotřebná...

  Není to pravda... No a?

  I dalším politikům je skutečnost vcelku lhostejná. Téměř dojemně působí třeba poslankyně ODS Kateřina Dostálová, která přiznala, že neviděla televizní pořad Válka, fakta a my, uvedený v České televizi na jaře 1999. Přesto jej ve svém tažení za odvolání rady ČT mnohokrát uvedla jako důkaz nevyváženosti vysílání. Stačilo jí prý, co o pořadu napsali straničtí kolegové...

  Dalo by se mluvit také o vlivu Jiřího Dientsbiera na ministerstvu zahraničí, kterého náměstek Matějka opakovaně označil za jeden z nejdůležitějších zdrojů informací o situaci na Balkáně.

  Přitom největší světové nevládní organizace na ochranu lidských práv, stejně jako řada diplomatů a expertů, už od léta roku 1998 tlačí na Dienstsbierovu rezignaci kvůli neprofesionálnímu a neobjektivnímu způsobu informování. Jeho zprávy pro OSN, která ho na Balkán vyslala jako zpravodaje pro oblast lidských práv, jsou označovány za cvičení v geopolitice, v nichž na lidská práva nezbývá místo.

  Jak je vidět, ani tak dramatická krize, jako je konflikt v Kosovu, nedonutila českou politickou elitu ke změně stylu. Fakta nehrají roli, zodpovědnost za politické postoje se neprojevuje. Jde hlavně o moc za jakoukoliv cenu, i kdyby to měla být lež.

  Dienstbier může veřejně zdůrazňovat historickou důležitost vlády tvrdé ruky pro Rusko a chválit Stalina vedení ČSSD ho přesto protlačí jako kandidáta do Senátu. A až Václav Klaus pojede v červnu do Rakous, bude to samozřejmě z čistě vědeckých důvodů. Konferenci, na níž vystoupí, sice spoluorganizuje rakouské ministerstvo zahraničí, ale paní ministryně a premiér Schüssel tam budou zcela nepoliticky. A pokud se účastníci konference na slavnostní mši ocitnou ve společnosti (zcela náhodně procházejícího) Jörga Haidera, mohou to za politiku označit jen zlomyslníci...


  Nejsprostší otázka Jana Čulíka: "Z jakých zdrojů je Štětinovo a Procházkové Epicentrum financováno?"

  Petr Jančárek

  Vydavatel Britských listů Jan Čulík ohromil veřejnost nevídaným kouskem. Během převozu zlatého pokladu z místa P. do místa B. zatím neobjasněným způsobem zcizil zlatou supercihlu a zřejmě ji ukryl na neznámém místě ve Velké Británii. Jeho sporný "úspěch" je "hodnotný" zejména tím, že šlo o jedinou supercihlu (cca 12,345 kg čistého kovu), kterou poklad vedle 4532 obyčejných kilogramových kvádrů obsahoval.

  Jménem všech nezávislých občanů se legitimně ptám: kdo tuto povedenou akci financoval, proč a jak ji Čulík provedl a hlavně: kdy hodlá lup vrátit poškozené straně a jak svůj mrzký čin ospravedlní před veřejností?

  Vzhledem k důležitosti případu a na základě nezpochybnitelného práva demokratického a nezávislého občana, žurnalisty a filmaře se kromě odpovědi na výše položené otázky dožaduji i toho, aby Čulík předložil nezávislý (kulatým razítkem opatřený) audit všech firem, ve kterých kdy byl, aby mohly být odhaleny a veřejně pranýřovány i jeho další eventuální poklesky.

  Superblbost, že? Ale jak souvisí s kauzou EPICENTRUM, rozvířenou Britskými listy? S případem české novinářské agentury majitelů Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové, která měla být dle BL pojmenována po vzoru společnosti EPIcentrum Grigorije Javlinského, jenž má navíc podle Jana Čulíka činnost českého Epicentra financovat? A jak absurdní obvinění vydavatele BL z krádeže zlata souvisí s válkou, k níž urputný demokratický rytíř Jan Čulík v sedle Britských listů nedávno zatroubil?

  Vysvětlení vyžaduje, s dovolením, malou matematickou odbočku: Každý účastník kursu logiky je v jedné z prvních lekcí vystaven následující provokaci lektora: Dokažte, že jste neukradl zlatou cihlu a že ji nemáte ukrytou na zahradě... V zápětí se dozvídá, že jde o úlohu neřešitelnou a svou podstatou nesmyslnou. Nikdo na světě nemůže dokázat, že neukradl zlatou cihlu a že ji nemá někde zakopanou. Musel by totiž vyloučit nekonečné množství variant samotného činu a skrýší - a to prostě není možné.Dokázat je možné pouze opak, tedy že cihlu někdo ukradl a že někde ji má (pokud tomu tak skutečně je).

  Omlouvám se čtenářům, že je obtěžuji matematikou, ale uvedená hříčka je navýsost pravdivá a to musí uznat každý, kdo si dovede spočítat, že mu správně vrátili při placení v hospodě. Nakonec - řídí se jí mimo jiné i soudnictví demokratických států, řídí se jí i slušní novináři.

  Zmíněné cvičení se dobře hodí i na případ pomluvy Agentury Epicentrum v Britských listech. Pro ilustraci jsem si dovolil obvinit Jana Čulíka z krádeže zlata (které se, předpokládám, nikdy nedopustil). A vyzývám jej stejně troufale, aby toto mé obvinění vyřešil předložením důkazů o tom, že žádnou krádež nespáchal a drahocenný kov neukryl. Je nabíledni, že takový důkaz nemůže přinést. A pokud bych chtěl já dál tvrdit, že Jan Čulík krade zlato, musím sám dodat potřebná dokazující fakta. Ale skočme zpět do reality:

  K celé kauze si dovolím připomenout, že název Epicentrum vymyslela v roce 1990 žena Jaromíra Štětiny pro skupinu novinářů a filmařských dobrodruhů, kteří si předsevzali přinášet divákům, posluchačům a čtenářům českých médií svědectví z těch míst světa, kde se něco podstatného děje (jako inspirace posloužilo dřívější vypravení české humanitární pomoci do zemětřesením zničené Arménie). Štětina s Procházkovou potom založili zpravodajskou agenturu (v r.1994) s logickým názvem Agentura Epicentrum. Spolu s nimi a dalšími spolupracovníky agentury jsem pak točil filmy, fotil a psal. Takže mohu konstatovat, že jsem oba majitele agentury za ty roky docela dobře poznal a že to jsou slušní lidé a korektní novináři. Kromě obživy a řady zajímavých měsíců strávených společně v nejrůznějších problematických místech světa jsme si užili i spoustu srandy. Kašlu na skromnost a říkám, že jsem byl opravdu pyšný, když jsme společně dostali v roce 1998 prestižní novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky a čestná uznání FITESu.

  O iniciátorovi kauzy Epicentrum Janu Čulíkovi vím, že v minulosti dělal spoustu užitečných věcí, ale osobně ho neznám. V souvislosti s probíhajícím případem mě to mrzí, protože kdybych ho znal líp, určitě bych se snadněji dobral poznání, proč dělá to, co právě dělá. Proč nechce přiznat, že se prostě spletl. Je mi divné, že podle všeho docela rozumný chlap nevidí, že mu hrozí blamáž století a že tak klidně riskuje navždypřidělení titulu Rytíř Popleta.

  Jan Čulík se totiž v Britských listech například táže, proč publikují Jaromír Štětina a Petra Procházková články, které jsou nekriticky vstřícné vůči Grigorii Javlinskému? A já se musím chtě nechtě zeptat Jana Čulíka: Co je to nekriticky vstřícné? Proč Britské listy nepřinesou materiál o Grigorii Javlinském, který by ty nekriticky vstřícné informace uvedl na pravou míru? Proč v duchu výše zmíněné matematické hříčky se zlatou cihlou nedokazuje pan Čulík, kde se v případě Grigorie Javlinského hodnocení Agentury Epicentrum mýlí, kde ta zpropadená agentura skrývá uzmutý kus drahého kovu? Proč chce Čulík po AE aby dokázala nedokazatelné, totiž že nic neukradla a neukryla, místo toho aby on shromáždil a uveřejnil potřebná fakta?

  Vydavatel Čulík dál naivně nahrává soupeři na smeč, když se ptá, proč se jmenuje firma Procházkové a Štětiny, fungující především v Rusku, Epicentrum, stejně jako EPIcentrum Grigorie Javlinského? Zase špatně. Vždyť každý ví, že analytická skupina Javlinského se jmenuje podle naší partičky novinářů a filmařů, nebo snad ne? Důkazy jsou jednoduché: jak známo, EPIcentrum Javlinského vzniklo až v roce 1991, kdežto české novinářské Epicentrum se pojmenovalo už o rok dříve. Čulík musí posoudit sám, nakolik by byla v rytířském světě Britských listů přijatelná varianta náhodné shody okolností, podpořená poměrně vysokou frekvencí mezinárodního slova Epicentrum.

  V závěru svých materiálů o Agentuře Epicentrum pokládá Jan Čulík otázku nejsprostší: Z jakých prý zdrojů je Epicentrum Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové financováno a zda je k dispozici výroční auditovaná finanční zpráva této firmy? Čulík se jedním dechem ospravedlňuje, že je taková otázka legitimní, protože píše z Velké Británie a tam mají podle zákona povinnost předkládat státní správě všechny podnikatelské subjekty auditované finanční zprávy, které jsou posléze veřejně k dispozici. I v zemích, jako je ČR, kde to zákon nevyžaduje, závisí podle Čulíka důvěryhodnost každého nezávislého novináře na tom, zda jsou či nejsou auditované výkazy o financování jeho firmy přístupné.

  I zde je komentář prajednoduchý: Štětina s Procházkovou dělají, co je baví a ač je to zřejmě pro Jana Čulíka neuvěřitelné, někdy hůř a někdy lépe se tím živí. Dostávají honoráře, uzavírají smlouvy na filmy a nepochybně podávají daňové přiznání. Jestli je mají v pořádku, je jen a jen věcí jejich a finančního úřadu, nikoho jiného.

  Nebezpečnost aktivit Jana Čulíka spočívá v nerespektování pravidla zlaté cihly. Není totiž možné dokázat, že Javlinskij (či kdokoli jiný) Agenturu Epicentrum nefinancuje. Úplně stejně například není možné doložit, zda někdo z naší party zvané Epicentrum nefinancuje Javlinského. Měli by snad, v duchu logiky pana Čulíka, majitelé Agentury Epicentrum urychleně dokazovat, že nemají na nějakém moskevském dvorku ukrytý poslední model Mercedesu, o který se s dělí s Javlinským? A měl by známý ruský politik dokazovat, že nemá tajnou bázi v Praze, kam mu chodí nastřídačku členové Epicentra zalívat kytky?

  Co je Janu Čulíkovi do toho, kde si Agentura Epicentrum shání prostředky na svou činnost? Proč Britské listy, pokud mají podezření a důkazy o tom, že jsou zdroje AE nelegální či nekorektní, nekonají dle litery zákona? Proč chce opět rytíř Popleta, povýšeně se rozhlížeje ze sedla Britských listů a oháněje se dřevcem demokracie a novinářské morálky, aby dokazovali Procházková se Štětinou, že nekradou zlaté cihly? Neměl by místo toho sesednout na zem a dovést nás na místo, kam ti dva výtečníci zlato ukryli? A z jakého titulu chce zastánce demokratického pořádku Čulík aplikovat britské právo na Českou republiku? Kdy začne aplikovat čínské zákony na poměry v Malaisii? A kdy turecká pravidla silničního provozu na dopravu v San Marinu?

  Případ je jasný. Britské listy samozřejmě žádné důkazy o propojenosti všech Epicenter nemají a mít nemohou, natož o finančních tocích, které podle Čulíka mezi zmíněnými subjekty probíhají. Jan Čulík prostě pomlouvá slušné lidi s urputností samozvaného strážce morálky z lepší společnosti. Navíc se schovává za seriózně znějící "britskost", kterou používá v názvu svého internetového listu. Pokud se Čulík a Britské listy Agentuře Epicentrum a jejím majitelům rychle neomluví, bude nutné stejně rychle sedlat a připomenout, že to je právě Jan Čulík, kdo v blízké době riskuje pád z koně.

  Nehodlám se soudit, i když se jako spolupracovník Agentury Epicentrum rovněž cítím poškozen výroky Britských listů, resp.Jana Čulíka. Nechci být placen žádným politikem, ani docela sympatickým Grigoriem Javlinským. Zatím mi pro klid duše postačí podpořit Jana Urbana v jeho úsilí o projednání celé kauzy na širokém novinářském fóru. Ale pořád by mi připadalo rozumnější, aby rytíř Jan Čulík sebral odvahu a prostě přiznal, že se spletl. Čím dřív to udělá, tím lépe pro něj. Případem Agentury Epicentrum se totiž důvěryhodnost Britských listů rozhodně nezvýšila.

  A na konec tedy ještě jednou: Je opravdu vydavatel Britských listů Jan Čulík schopen dokázat, že není zlodějem zlatých cihel? Pro jistotu znovu podotýkám, že nic netvrdím, pouze se legitimně táži.


  Tři základní otázky Jana Čulíka jsou irelevantní a legrační

  Dagmar Volencová

  Dobrý den, pane Čulíku

  Vaši "kauzu Epicentrum", kterou rozviřujete na internetových stránkách, považuji za absurdní a neetickou. Obvinil jste Jaromíra Štětinu, Petru Procházkovou a jejich agenturu Epicentrum z jakési propojenosti s ruským "impériem Grigorije Javlinského", (též z publikování oslavných článků o Grigoriji Javlinském, a podobných nesmyslů). A to, jak sám uvádíte, na základě informací z internetové adresy : http://www.nns.ru/tsentr/epits2.html. (Javlinskij - předseda Epicentra?) Váš "důkaz o provázanosti" Epicentra s EPIcentr(em) Jabloka na základě podobnosti názvu, je hloupý. Tři "základní otázky", které s takovou "naléhavostí" opakujete, jsou irelevantní (a legrační); chápu je jako pokus odvést pozornost jinam. Pokud nechcete čestně přiznat lidské i profesionální selhání, nezbývá Vám nic jiného, než se skrývat se za "veřejný zájem", či "oprávněný novinářský zájem"; v odpovědi na dopis Jana Urbana pak dokonce za "novinářský zájem Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové". Vaše tvrzení nejsou podložená důkazy. Takovýmto tvrzením se v jazyce českém říká - pomluvy.

  Kampaň proti Epicentru mne uráží, protože jste, za prvé: podcenil mou soudnost myslícího člověka, to znamená prostou schopnost racionálně uvažovat, hodnotit, a předkládaná "sdělení" vyvažovat vlastní zkušeností. A za druhé, medializací nedoložených osočení, tj. pomluv, jste deklasoval práci novináře. Vaše internetové noviny jste pojmenoval Britské listy, název jako by měl evokovat solidnost britské žurnalistiky, ale díky Vaši kampani proti Epicentru evokuje jiný název - Harvardské fondy.

  Dagmar Volencová


  Blair, opilci a tradice

  Ivan Hoffman

  Minulé pondělí britský premiér vyzval policejní představitele, aby zakročili proti opilcům a kriminálníkům s cílem obnovit důvěru občanů v právo a pořádek. Jednou z příčin, pro kterou je podle Tonyho Blaira třeba "vyslat jasný a praktický signál", je nedávné chování britských fotbalových fanoušků v Belgii.

  Že neudělali Británii dobrou reklamu, lze konstatovat i z toho, jak nízkou podporu získala britská žádost o pořádání mistrovství světa v kopané v roce dva tisíce šest. Když premiér navrhoval, aby opilcům byla policií na místě udělována pokuta sto liber, jistě ho nenapadlo, že se z jednoho zvracejícího opilce v centru Londýna vyklube jeho vlastní syn.

  Situace, kdy musel jít s šestnáctiletým klukem na policejní stanici, aby policie mohla mladíkovi udělit pokárání, byla zřejmě jedním z nejtrapnějších okamžiků Blairovy politické kariéry.

  Nemluvě o tom, že mu příště opilci řeknou, ať se raději stará o vlastního syna. My se na britský politický skandál můžeme přes kanál podívat velkoryse: Něco takového se prostě může stát i ve slušnější rodině.

  Mladý Blair má určitě jiné starosti než zabývat se kariérou svého tatínka a to, že přebral, ještě neznamená, že z něj vyroste notorik.

  Z našeho pohledu je spíše než ostuda prominentního otce zajímavé to, co na nápad vybírat od opilců pokuty řekli Blairovi policejní představitelé:

  "V britské policejní službě nemáme takovou tradici. Určujeme pevné pokuty, ale odpovídající organizací pro jejich vybírání je policejní soud."

  Tato slova naznačují, proč Británie, na rozdíl od nás, patří k zemím s velice nízkou korupcí. Jestliže policista nevybírá pokuty, je obtížnější ho uplatit.

  Škoda, že nemáme politiky, kteří by uměli říct: "Skvělý nápad!" Spíše řeknou, že máme jinou tradici, ke které korupce patří. Bohužel.

  7. července 2000


  O neomylnosti úřadu

  Ivan Hoffman

  Státní úřad pro jadernou bezpečnost včera požehnal zavezení paliva do prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Neučinil žádné lehkomyslné rozhodnutí. Předchozí inspekce prý byly velice přísné. V jakém ohledu? Řekl to minstr Grégr: Úřad trval na tom, aby Temelín byl na úrovni dnes dostupné technologie a systémů řízení, která odpovídá současným technickým kritériím vyspělých zemí.

  Úřad zkonstatoval, že stavba odpovídá projektu, skutečnost záměru. Tím pádem není co řešit - děj se vůle vědců a techniků.

  Shodou okolností si právě dnes připomínáme výrok jiného velice renomovaného úřadu, který ve své době na základě tehdy dostupného poznání po přísném zvážení všech okolností zkonstatoval, že Jan Hus stoprocentně patří na hranici.

  Křesťanská víra má před náboženstvím vědy historický náskok. Křesťané se po staletích ve znamení neomylnosti nacházejí ve fázi, kdy o některých kapitolách svých dějin říkají: "Promiňte, bylo to špatně, upalovat se nemá a nemělo."

  V jaké fázi se nachází sebereflexe vědců? V souvislosti s haváriemi jaderných elektráren tyto přiznávají, nicméně jako výjimky, které se příště nezopakují, a v případě Černobylu konstatují na prvním místě selhání lidského faktoru.

  Této fázi vědecké sebereflexe odpovídá období církve, ve kterém teologové odvážně připouštěli, že ne všechny upálené dívky byly na sto procent čarodějnice, některé že zřejmě byly upáleny omylem.

  Úřad pro jadernou bezpečnost zachází podobně jako inkvizice s ohněm. Ten, jak známo, někdy pomáhá, jindy škodí.

  Co bude, nevíme. Až naši potomci posoudí, zda naše důvěra inspektorům na jadernou bezpečnost nebyla stejného druhu jako důvěra prosté stařenky, která bezelstně přikládala otépku na Husovu hranici.

  Důvěřovala expertům.

  6. července 2000


  Parlamentní komise k vyšetřování IPB

  Ivan Hoffman

  Návrh ODS vytvořit parlamentní vyšetřovací komisi, která by se zabývala posledními událostmi kolem IPB, byl z těch, které nelze odmítnout. Kdo by byl býval proti, byl by podezřelý.

  Když jde o miliardy, mělo by být jasno. Zvědavost poslanců ovšem byla větší než se předpokládalo a komise nakonec dostala za domácí úkol posvítit si na IPB od jejího vzniku.

  To zas nemohla dost dobře odmítnout ODS - také by to bylo podezřelé.

  Ponechme stranou jednoho poslance, který komisi nejprve strašně chtěl, a nakonec pro ni nehlasoval a přemýšlejme, co asi do roka poslanci vyšetří.

  Nejpravděpodobnější je, že pro jistotu nic. Může se ale stát, že narazí na nepravosti, podezřele poskytnuté úvěry, chybná politická rozhodnutí a třeba i na nějakou chobotnici.

  Už naděje stojí za pokus. Pokud by totiž komise uspěla, byl by to dobrý příklad pro zřízení dalších.

  Příští parlament by se například mohl zaměřit na případ Temelína. Vyšetřovací komise by zpětně měla zkoumat, kdo výstavbu zavinil, kdo v ní pokračoval, kolik ta legrace stála a asi by taková komise měla učinit návrh, kteří ministři a premiéři by měli toto jaderné dobrodružství zaplatit.

  Speciální parlamentní komise by pak bylo třeba k objasnění skutečnosti, že v rozporu s ústavou u nás nelze uskutečnit lidové hlasování.

  Bude zajímavé se dovědět nejen konkrétní jména viníků, kteří bránili přijetí zákona o referendu, ale také vysvětlit proč.

  To bude samozřejmě nesmírně obtížné, protože to nemá logiku. Politici o sobě nemohou říct, že je názor občanů nezajímá, neboť jsou chytřejší než my ostatní. Tím by nás urazili, nemluvě o tom, že by jim to sotva kdo uvěřil.

  Všechny zmíněné komise možná nakonec narazí na stejný okruh podezřelých a třeba i na hlavního strůjce většiny našich problémů. Ale nechejme se překvapit.

  5. července 2000


  CME: Věci je nutné uvést na pravou míru

  Praha 9. července 2000 - Právě před týdnem slíbil Vladimír Železný předložit českým státním orgánům a Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dokument s údajným názvem "Český plán". Dosud tak však neučinil. V této souvislosti dnes společnost CME potvrdila, že žádný takto nazvaný dokument neexistuje. Podle CME bylo Železného prohlášení z minulé neděle jen další z účelových lží s cílem ještě více zmást českou veřejnost a orgány státní správy. Z oněch tisícovek e-mailů a sdělení odcizených společnosti CME, nyní v držení Vladimíra Železného, bylo Arbitrážnímu tribunálu v Amsterodamu Železným předloženo pouhých pět. Žádný z těchto dokumentů nenese název "Český plán". Žádný neobsahuje vojenské termíny jako "komando". Žádný neobsahuje plán na nezákonné uchvácení TV Nova. CME očekává brzké vynesení závěrečného výroku Arbitrážního tribunálu v Amsterodamu. Podle CME se pak ukáže, že Vladimír Železný je člověk, který není loajální ani k České republice ani k nikomu jinému než k sobě.

  "Mezi písemnostmi CME existuje dokument s názvem 'Český obranný plán' (Czech Defense Plan)," potvrdil Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. "Na rozdíl od Železného tvrzení však nepopisuje žádné nezákonné aktivity a slovo 'komando' rovněž neobsahuje. Byl zpracován v dubnu 1999, kdy Železný vyhrožoval, že se dle jeho vlastních slov 'stane kamikadzem', který prostě TV Nova vypne. Plán byl nazván 'obranným', protože stanovoval opatření k zajištění vysílání TV Nova pro případ, že by se Železný v souvislosti se svým propuštěním pro podezření z tunelování ČNTS pokusil o jeho přerušení. Pro případ svého veřejného odhalení jako zloděje a propuštění, vyhrožoval Železný vyvoláním občanských nepokojů, které přivedou lidi do ulic Prahy. Právě pod tlakem těchto vyhrůžek bylo nutné 'obranný' plán zpracovat s cílem komunikovat prostřednictvím sdělovacích prostředků pravdu jak Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tak Parlamentu České republiky a jejím občanům. Byl zpracován na obranu před Železného nezodpovědným postupem, který doslova vyhrožoval zničením TV NOVA, ČNTS a CET 21 včetně sebe samého."

  V minulých týdnech Železný opakovaně prohlašoval, že má tisíce dokumentů, které prokazují jím vznášená divoká obvinění vůči CME a ČNTS. Nikdy však žádný z  těchto dokumentů na podporu svých nepravdivých tvrzení nepředložil. Společnost ČNTS znaleckým posudkem kriminalistického experta již prokázala, že řada dokumentů, o něž se Železného tvrzení opírají, byla padělána. "Společnost CME se dosud snažila na lživá a nepodložená tvrzení nereagovat. Minulou neděli se Železný pasoval do role ochránce České republiky. Důkazy předložené společností ČNTS Policii ČR však dokládají, že v Železného případě jde spíše o zloděje a padělatele než o českého národního hrdinu. Právě proto považuje CME za nutné uvést věci na pravou míru," uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:

  Donath-Burson-Marsteller

  Michal Donath

  Tel.: 02/2421 1220

  Fax: 02/2421 1620

  michal_donath@cz.bm.com


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|