úterý 19. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Co v českých novinách nebylo:
 • V mezinárodních testech matematických schopností žáků byly podstatně horší dívky než chlapci v ČR a v islámských zemích (Juliana) Spojené státy a izolacionismus:
 • "Co bude znamenat pro svět jmenování Colina Powella americkým ministrem zahraničních věcí (Guardian) Léčitelství:
 • 'Devitalizace' rakoviny společnosti (Václav Pinkava) Autorům "televizní" petice v MFD:
 • Přestaňte žvanit - vyjádřete se věcně a konkrétně (Jaroslav Vaško) Policejní opatření Evropské unie:
 • Obrovská eurodatabáze zabraňuje milionu lidí vstupu to EU (Guardian) Británie - zajímavý demografický vývoj:
 • Běloši se rozvádějí, Pákistánci zastávají tradiční rodinné hodnoty Z Ameriky před Vánocemi:
 • Pracovní den v Amazon.com (Mara Infidelious) K diskusi o školství:
 • Dopis Jiřímu Jírovcovi: zavést či nezavést školné na univerzitách? (Radim Valenčík) Reakce:
 • Julianiny pseudozávěry: Nesouhlasím. Reklama není (vždy) manipulace (Vilém Rubeš)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review, který je nositelem Ceny NetMedia 2000 za vynikající příspěvek k internetové novinářské práci v Evropě. (JČ je komentátor CER pro české záležitosti.)

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • "Ztroskotanci a zaprodanci" z Rady České televize. Čím žijí v tomto předvánočním čase pražské mediální kruhy? Hysterickou kampaní proti Radě České televize, kterou trestají za to, že se odvážila odvolat neschopného ředitele ČT Dušana Chmelíčka. (Mimo jiné ani nehnul se zakonzervovaným druhořadým, neprofesionálním zpravodajstvím České televize, které má být "klenotem v koruně" této veřejnoprávní instituce.) Kampaň svou intenzitou připomíná někdejší kampaně komunistických sdělovacích prostředků ze sedmdesátých a osmdesátých let: pro Angelu Daviesovou, proti Pinochetovi, proti disidentům, proti Chartě 77, proti Václavu Havlovi. Je dost tristní, že se české sdělovací prostředky nedokážou zbavit zvyku organizovat po prohrané bitvě - z frustrace - zuřivou emocionální manipulativní kampaň ani více než jedenáct let po pádu komunismu. Některé výpady proti Radě ČT jsou drzé a zároveň komické. Tak Jan Štern farizejsky bije na poplach v Mladé frontě Dnes, kde tvrdí, že se odvoláním Dušana Chmelíčka v Radě ČT projevily "zájmy politických stran". Je to skutečně pozoruhodné pokrytectví od člověka, který v ČT nepokrytě prosazoval zájmy ODA a pravicových politických stran! - Chmelíček skutečně nebyl odvolán pro nátlak politických stran, ale pro neschopnost. V tomto konfliktu jde o peníze. Kamarádšoftské spřeženectví lidí, kteří spolu mluví, si dávno neprůhledně rozdělilo v České televizi ve svůj prospěch finanční toky. Rada České televize požaduje průhlednost. Kamarády, kteří z peněz ČT neoprávněně tyjí, teď zachvátila hrůza: vzniklo nebezpečí, že o peněžní toky budou připraveni. Proto ten řev, proto to očerňování radních nejpozoruhodnějšími prostředky. - Potíž je,že ti členové Rady ČT, kteří se nejvýrazněji zasadili o odvolání Dušana Chmelíčka a kteří nejsilněji prosazují vymetení Augiášových korupčních chlévů v ČT nejsou z Prahy. Nejsou součástí pražského korupčního okruhu. Nejsou v řetězci pražských kamarádů a známých. Nedá se jim pošeptat po straně, ať něco přece pro kámoše udělají, nedá se jim po straně podle uškodit, když to udělat odmítnou. Jana Dědečková, nejvýrazněji a nejodvážněji vystupující členka Rady ČT, není na nikom v Praze - ani v médiích ani v politických stranách - existenčně závislá! Musí to být pro pražské mocenské manipulátory zdrojem velké frustrace. Dědečková je majitelkou úspěšného penziónu v Podkrkonoší, jako řadová občanka se v Radě ČT pokouší o zlepšení situace v ČT ve prospěch právě takových řadových občanů, jako je ona sama, a s prominutím jí může být úplně jedno, co si o ní myslí pražská mediální či politická mafie, případně jaké pomluvy o ní a o Radě ČT šíří český tisk. Dědečková ani ostatní členové Rady ČT nevystupují vždycky nejobratněji: mají na to právo: jsou to konec konců svého druhu lidoví porotci, občané, kteří hodnotí situaci v ČT po předložení informací na základě vlastního zdravého rozumu. Navzdory tomu, že dělají chyby, vymkli se alespoň někteří radní manipulaci pražské mediální mafie. Někteří radní přitom vystupují s otevřenou myslí. Proto ten nezřízený vztek, motivovaný obavou o to, že mnozí druhořadí odčerpávači finančních zdrojů z televize přijdou o peníze, platy či posty, které jim nenáleží. Konečně čerstvý vzduch. Navzdory občasným chybám či neobratnostem, klobouk dolů před Janou Dědečkovou a některými jejími kolegy. Otázka je, kdo se však octne v čele ČT po Chmelíčkovi. (JČ)

 • Pryč s Dědečkovou, Chmelíčka nedáme! V tomto kultivovaném duchu se zřejmě ponese dnešní demonstrace před sídlem Rady České televize. Předzvěstí byla včerejší tiskovka v pražském kině MAT, kterou uspořádala iniciativa Brno 20/21. Prezentace nebyla právě záživná a pravidelní čtenáři BL by se z ní stejně nedozvěděli nic, co už dávno neznají z materiálů, které o kontroverzi Drahoš versus Plachý a spol. průběžně publikujeme.

  Jediným zpestřením bylo vystoupení ředitele Chmelíčka, který oznámil, že Radě ČT zasílá návrh na odvolání ředitele TS Brno Zdeňka Drahoše (jsou ale rozhodnutí odvolaného ředitele relevantní?), a projekce "cestopisného dokumentu" Karpaty off-road, ve skutečnosti dvacetiminutového promo-filmu místního distributora vozů Nissan. Rada pro vysílání by neměla váhat ani chvíli a svěží dílko po zásluze odměnit dvoumilionovou pokutou, protože čistší a "učebnicovější" příklad skryté reklamy se snad ani natočit nedá (lhůta pro udělení pokuty je dvouletá).

  Zaujalo mě, jak suverénně pánové Jan Šabata a Zdeněk Plachý z brněnské iniciativy tvrdili, že podle jejich informací 1. Rada už v úterý jmenuje nového ředitele a 2. tímto ředitelem bude Zdeněk Drahoš (podle informací Britských listů takový návrh mezi radními vůbec nepadl).

  Požádal jsem je, aby objasnili svou pozici: podporují D. Chmelíčka z principiálních důvodů, nebo jen proto, aby dosáhli odvolání ředitele TS Brno Drahoše? Jasnou odpověď jsem navzdory naléhání nedostal, nicméně obávám se nejhoršího: pánové z brněnské iniciativy se - v nejlepší víře - stali zbraní v boji, který není jejich, a jsou v tuto chvíli efektivně manipulování. Je mi jich líto, protože jejich vlastní kauza je bez nejmenších pochyb spravedlivá a měla by být v zájmu veřejnosti i v zájmu zaměstanců brněnského studia vyhrána.

  O zaznamenáníhodný výrok se na tiskovce postaral Martina Skyba z FITESu: s radními prý měl možnost hovořit na televizní konferenci, pročež shledal, že jsou to "mělké duše a prázdné hlavy".

  Událostí dne byla však Jedenadvacítka, v níž se za velmi korektního koučování moderátora Jana Němce střetli mluvčí prochmelíčkovské iniciativy Jan Kraus a poslanec z mediální komise Miloslav Kučera (ČSSD). Kraus propadl na celé čáře: místo sarkastickým vtipem sršícího glosátora událostí, jak ho známe z poslední stránky Týdne, se na obrazovce objevil jako postpubertálně artikulující hulvát, který místo věcné argumentace chrlil na noblesního a s klidem vystupujícího oponenta jednu urážku za druhou. (TP)

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP. Z textu byly odstraněny pouze některé konkrétní finanční částky, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy třetích osob; to se však netýká smluv s firmami, kde existuje zřejmé podezření z nekorektního jednání při zadávání zakázek, a samotnými členy kontrolní skupiny kritizovaných honorářů režiséra Jiřího Sequense. (TP)

 • Britské listy podaly k Vrchnímu soudu v Praze žalobu na Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, která jim minulý měsíc odmítla poskytnout informaci, komu patří televizní stanice Nova, Prima a TV3. Za pomoc při zpracování žaloby dodatečně děkuji pánům Jiřímu Kopalovi a Jaroslavu Štemberkovi. (TP)

 • Milan Šmíd vydal další pravidelnou Louč, tentokrát daleko konkrétnější, kritičtější a zajímavější, než byla ta předchozí. Podnětná (a plauzibilní) mi připadá jeho myšlenka, že novácká vlajkosláva může být docela dobře siláckým gestem, "self-fulfilling prophecy": kdo ovládá média, rozhoduje o tom, co je pravda a co lež, a zkuste cokoli vyvrátit řediteli nejsledovanější televize! Zcela souhlasit lze i se Šmídovým pohledem na členku Rady ČT Janu Dědečkovou, "ženu z lidu" s povahovými rysy někdy až znepokojivě maratovskými. (TP)

 • Petr Uhl proti svobodě slova. Sobotní Právo přineslo komentář Petra Uhla, kde se autor vyslovuje proti vydání Hitlerova spisu Mein Kampf. "Je skutečně rozdíl, vyjde-li kniha s komentářem, nebo bez něho," vysvětluje ten dobrý muž, proč se Česká republika vrátila po deseti letech na seznam zemí, kde existují zakázané knihy. Jaká že je jeho veřejná funkce? Strážce dobrých mravů? Ředitel Úřadu pro tiskový dohled? Velitel tajné policie? Nikoli - vládní zmocněnec pro lidská práva. K smíchu i k pláči zároveň... (TP)

 • Další literární texty na internetu. Poznamenává Radek Sarkozi:

  Na webu Česká literatura na Internetu (www.ceskaliteratura.cz) přibyly nové texty: K.H.Mácha: Pouť Krkonošská; bibliografie ke studiu orientálních náboženství. Dále jsou tam výsledky soutěže POZNÁTE SPISOVATELE? spolu s došlými tipy a NOVÁ SOUTĚŽNÍ OTÁZKA.

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  Dovíte se v této knize mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze knihy Adolfa Branalda Pražské promenády od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Co v českých novinách nebylo:

  V mezinárodních testech matematických schopností žáků byly podstatně horší dívky než chlapci v ČR a v islámských zemích

  Juliana

  Vážený pane Čulíku,

  podívejte se na výsledky testů žáků ze 38 zemí v matematice a přírodních vědách ( http://isc.bc.edu/timss1999.html). Některá fakta už asi byla publikovaná v českém tisku (moc ho nesleduji, ale píší, že výsledky studie uvolnili pro tisk 5. 12.).

  Tabulka výsledků je zde:

  http://isc.bc.edu/timss1999i/pdf/t99_press_packet_graphic.pdf

  hlavní komentář zde:

  http://isc.bc.edu/timss1999i/press/statement_press_A.html

  Zaujalo mě též toto sdělení:

  "In mathematics, most gender differences were negligible, with only four countries having significant differences (Israel, the Czech Republic, the Islamic Republic of Iran, and Tunisia)."

  "V matematice byla většina rozdílů mezi pohlavími zanedbatelná, jen ve čtyřech zemích existovaly podstatné rozdíly (v Izraeli, v České republice, v Islámské republice Írán a v Tunisku)."

  Kluci byli lepší. Základem státní doktríny Israele, Iranu i Tunisu jsou náboženská učení, která postulují méněcennost žen, tak je pochopitelné, že pak mají děvčata nižší sebevědomí, což se může odrazit i na jejich výsledcích, ale je otázka, proč se v této skupině ocitla i Česká republika.

  Ve přírodních vědách měly v 16 zemích z 38 dívky horší výsledky než chlapci.

  Podobná studie už byla provedena v r. 1995. Když byly srovnávány výsledky z let 1995 a 1999, jedinou zemí, která se zhoršila, byla ČR, ale i tak je ve srovnání s jinými zeměmi dobrá dost (lepší než USA i Británie). Špatně placení učitelé asi odvádějí dost dobrou práci, ale systémové vady fungování společnosti pak absolventům škol patrně neumožní jejich schopnosti optimálně využít.


  Co bude znamenat pro svět jmenování Colina Powella americkým ministrem zahraničních věcí

  Citujeme ze včerejšího redakčního komentáře deníku Guardian. (Deník Právo včera naopak na titulní straně otiskl rasistický titulek: "První černý Amričan ministrem zahraničí". (Proč záleží na tom, že je "černý"?) JČ

  Tím, že jmenoval George W. Bush generála Colina Powella budoucím americkým ministrem zahraničních věcí, zvolil si symbol, nikoliv diplomata; vojáka, nikoliv mírotvorce, vášnivého nacionalistu a nikoliv internacionalistu. Jeho volba byla ve Spojených státech přijata v podstatě se všeobecným nadšením. A není pochyb o tom, že je generál Powell téměř totem. Je chlapcem z Bronxu, který se dostal až nahoru, řadový voják z Vietnamu, který se stal velitelem pluku, washingtonský politický bojovník, který se stal vzorem pro Afroameričany a uklidňovatelem svědomí pro bělochy, Cincinnatus z ulic (Cincinnatus, ?519-438 př.Kr.byl římský generál a státník, symbol prosté ctnosti, římský diktátor během dvou krizí, po každé z nichž odešel zpět z politiky na svůj statek, pozn. JČ), který odešel roku 1993 do důchodu z vysoké funkce v Pentagonu, odmítl kandidovat na prezidenta a vrátil se k pluhu (přesně řečeno, k lukrativním zakázkám na paměti a k opravování starých automobilů značky Volvo). Generál Powel, říká se, je hrdina, je zosobněním amerického snu.

  Bohužel se však ve své nové funkci bude muset zabývat vysoce nehrdinskou skutečností života mimo Spojené státy. Pro tuto práci se Powell zdá být nevhodný, leda snad jako symbol jiného druhu: jako symbol toho, že tato nová vláda pravděpodobně odmítne angažovat se jako rovný s rovným se světem, jemuž nedůvěřuje, obává se ho, nerozumí mu a snaží se o ovládnout. Generál Powell je známý svou doktrínou "drtivého použití síly". Jeho rolí nyní má být stát se vlasteneckou tváří hrozivého "nového unilateralismu", má se stát zahraničním nárazníkem G.W. Bushe, který dosud skoro nikdy nebyl v zahraničí, má být hlavním šiřitelem globální moci, která se, jak se zdá, stále více odvrací od myšlenky sdílení globální odpovědnosti.

  Generál Powell si vybudoval kariéru na tom, že se vždy odmítal angažovat. V roce 1989 by proti americké intervenci v Panamě, v roce 1990 byl proti vojenskému zásahu v Perském zálivu i proti americkému zásahu v Somálsku. Ostře se staví proti tomu, aby americkým jednotkám veleli velitelé OSN. Prohloubí skepsi prezidenta Bushe ohledně potřeby účastnit se mezinárodních mírotvorných akcí. V roce 1993 Powell ochromil úsilí těch, kdo chtěli, aby Spojené státy pomohly Sarajevu zastavili etnické očišťování v Bosně. Powell se stavěl kriticky proti rozhodnutí Billa Clintona zasáhnout v Kosovu. Nyní sice říká, že chce jen zhodnotit, kolik vojáků mají Spojené státy v Kosovu, dá se však předpokládat, že bude chtít americké vojáky odvolat při první příležitosti.

  Avšak i v těch případech, kdy se generál Powell angažoval, výsledky byly často nešťastné. Ti, kdo byli přítomni na místě, nezapomenou civilní raněné a mrtvé v Panama City, oběti zbytečně velkého množství síly, jejíž užití nařídil Powell. Budou si také pamatovat na spoušť, která vznikla v Iráku, poté, co byla operace Pouštní bouře předčasně zastavena především na Powellovo naléhání. V Pentagonu konstatoval generál Powell emocionálně, že životy amerických vojáků mají vždy přednost před vším ostatním. Byl to vždycky pošetilý argument. V Taipei, v Srinagaru, v Prištině ani v Betlémě takový argument nikoho nepřesvědčí. Tyto konflikty jsou složité, chaotické a nesmírně nebezpečné pro všechny strany. Vyžadují vysoce kvalifikované a informované, systematické vedení od profesionála na nejvyšším místě. Neexistují jednoduchá černobílá řešení. A má-li se konflikt vyřešit efektivně, znamená to dlouhodobou angažovanost.

  Avšak jako jeho šéf i generál Powell je, jak se zdá, odhodlán omezit roli Spojených států ve světě a pohlížet na mezinárodní povinnosti z hlediska úzkého, čistě nacionálního zájmu. Nicméně je však Powell stejně jako Bush přesvědčen, že mají Spojené státy i nadále právo vyhrožovat režimům, které se jim nelíbí, diktovat globální agendu i podmínky mezinárodního obchodu, ignorovat ekologické normy, porušovat smlouvy, ignorovat mezinárodní právo a budovat destabilizující raketový obranný systém navzdory - nelibosti spojenců i nepřátel - v jehož důsledku se uzavře Amerika dál do vnitřní izolace.


  'Devitalizace' rakoviny společnosti

  Slibná metoda léčby rakoviny Dr Fortýna, tzv Devitalizace, se poslední dobou žene jako čerstvý vítr tuzemskými médii, hlavě díky pořadu ČTV Klekánice. Metoda spočívá v téměř banálním léčitelském spoléhání na schopnosti organismu vypořádat se s nádorem, pokud jej oslabíme. Prý stačí chirurgicky odizolovat krevní oběh u nádoru, či (v případě metastáz) jednoho z mnoha nádorových ohnisek v těle. Nádor, či jeho instance pak hyne na nedostatek živin a tělo odumřelou nádorovou tkáň pozře. Přitom se imunitní systém naučí nádorovou tkáň rozpoznat jako nežádoucí a následuje protiútok na ostatní instance téže tkáně. Vedlejší účinky nejsou prý žádné. Touto léčbou se již od roku 1957 vlastně podařilo vyléčit dvě desítky beznadějných pacientů a řadu rakovinou postižených zvířat. Vlastně nějaké nezávažné vedlejší účinky tu byly, prasata postižená melanomy po léčbě bledla - tělo zaútočilo na pigmentaci stejně jako na zhoubný nádor.

  Nechi se pouštět do nějakého teoretizování a hodnocení. Abych nezůstal, jak říkají Angličané, sedět na plotě (tj. nerozhodný, pozn. JČ), zdá se mi to velmi vědecké, spoléhat na komplex dosud ne úplně odhalených mechanismů immunologie in vivo spíŠe než na farmakologické zákroky - navíc, evidentní protiofenziva farmaceutickeho establishmentu svědčí o závažnosti této metody. Tato metoda by také mohla objasnit nanejvýš racionální podstatu tzv zázračné léčby nádorů sugescí. Je známo, že hyponosou lze ovlivnit krevní oběh, a tím způsobit podlitiny, otoky, neuvěřitelnou toleranci horka a chladu. Pokud bychom tedy autosugescí 'podvázali' nežádoucí tkáň, tělo by se dál dopracovalo k řešení samo.

  O co vlastně jde? Vždyť je to pouze analogie očkování, umrtvenou a zcela konkrétní tkání uprostřed živého těla.

  Nechi zlehčovat takto významný zlom v dějinách lidstva, ani od něj odvádět pozornost - ale napadlo mne v této souvislosti, že lze touto metaforou chápat celou společnost. Společnost, kde omezit a ostrakizovat záporné chování má vést k celospolečenskému uzdravení. Ve společnosti to jaksi nejde. Není však rozdíl v tom, že tělo má a společnost nemá mechanismus jak se poučit ze záporných příkladů chování ve svých řadách, jak zkažené buňky rozpoznat a vyloučit.

  Avšak stejně jako pacient potřebuje chirurga či hypnotizéra, čili zákrok zvenčí, k úspěchu, tak i nakažená společnost potřebuje vnější zákrok, aby ta společenská rakovina, která dávno napadla samotné kontrolní mechanismy veřejného pořádku, byla vyčleněna, podvázána a odstavena. Jinak hrozí, že se zkorumpovaná většina postaví proti zdravé menšině, a že výsledky budou stejně ohromné, leč záporné.

  Václav Pinkava

  Poznámka JČ: Předpokládám, že dramatické léčebné výsledky profesora Fortýna byly publikovány v zahraničním odborném tisku a jeho léčebnou metodu prověřily už vědecké týmy v nejrůznějších částech světa a shledaly ji spolehlivou. Pokud ano, proč se o tomto dramatickém úspěchu mezinárodně nehovoří? Nebo mi to jen uniklo? (Viz též další text pod odkazy.)

  Odkazy:

  http://www.lidovky.cz/dnesni.asp?r=pveda&d=16.12.2000#LA2000_L292a17A,

  http://www.bajt.cz/webpages/news00/09-09-09.htm#7-090900 ,

  http://zpravy.katedrala.cz/kategorie/?cl_id=15371,

  http://novyhumanismus.cz/v4/zejmena/actual/b5.htm

  http://www.google.com/search?q=cache:www.ring-klub.cz/lecitelstvi_4_archiv1.html+Karel+Fort%FDn+&hl=enhttp://www.onkoforum.cz/aktuality/komentovane_zpravy/zpravy_bez_komentare/cesti_vedci_mozna_objevili_novy.htm

  http://www.laparoscopy.cz/CCHS/_OSpolecnostiCChS/vyborCChS/3zapis_schuze.html

  (bod 3)

  Doc. Žaloudík z pověření výboru onkologické společnosti informoval o objevu Dr. Fortýna z Liběchova , který řeší nádory žaludku a tlustého střeva ischemizací. Dostalo se mu značné reklamy a velké publicity v médiích. Nyní se v Liběchově reší problematika melanomu. Dr. Fortýn je zaměstnanec AV ČR. Náměstek MZd Dr. Malina chtěl vyjádření výboru České onkologické společnosti. Doc. Žaloudík žádá proto o vyjádření výbor CCHS a stanovisko k vytvořené teorii, že ischemizovaný tumor stimuluje imunologické procesy s tvorbou protinádorových protilátek, což vede k vymizení metastáz. Žádá chirurgy o stanovisko, zda lze tyto metody aplikovat na lidi. Následovala rozsáhlá diskuse k tomuto tématu. Prof. Wechsler doporučuje konzultovat evropskou onkologickou organizaci,prof. Vomela a prof. Hájek doporučují, aby Dr. Fortýn , který má II.atestaci z chirurgie, dostal možnost na vyslovenou žádost pacientu svoje léčebné metody provádět sám se souhlasem ministerstva zdravotnictví. Prof. Dvořák prohlašuje, že uvedená metoda odporuje současným poznatkům chirurgické vědy. Z diskuse vyplynulo prohlášení, ve kterém členové výboru České chirurgické spolecnosti uvedenou metodu nepokládají za věrohodnou. Její nedoložené nebo nedostatečně dokumentované výsledky nejsou přesvedčivé, jsou v rozporu se všeobecně platnými znalostmi. Je nutné ji považovat za neúčinnou, vysoce rizikovou a nepřijatelnou. Ischemizovaný orgán ponechaný v lidském tele může ohrozit svými komplikacemi život pacienta. Používání této problematické metody u lidí odporuje základní medicínské etice a je z tohoto důvodu naprosto nepřijatelné. Členové výboru souhlasí s vyzkoušením této metody v experimentu a budou-li dále vyzváni, mohou se experimentu zúčastnit, případně vyjádřit k němu svoje další stanovisko.


  Autorům "televizní" petice v MFD:

  Přestaňte žvanit - vyjádřete se věcně a konkrétně

  Jaroslav Vaško

  (Titulek je redakční.)

  V Mladé Frontě Dnes ze dne 18.12.2000 je otištěna petice nové iniciativy ČT - Věc veřejná, spolu s průvodním článkem, který popisuje okolnosti, proč iniciativa vznikla a je zde kopie části podpisového archu.

  Nejsem profesionál a na ČT se dívám jako řadový divák, který mívá největší výhrady ke zpravodajství; důvodem je to, že když je sleduji, tak je sleduji poměrně pozorně. Je mi jasné, že jakékoliv změny, směřující ke zvýšení kvality (myslím zpravodajství) jsou obtížné a nelehké, takže ani nekritizuji, konečně kritizuje se vždy lehce.

  Když jsem ale přečetl zmiňovaný článek v MfDnes, tak jsem si nebyl jist, jestli ještě umím číst. Pokud totiž novináři nezkreslili výrok pana Petra Vachlera, který měl prohlásit "Bez projevu občanské neposlušnosti to nepůjde", znamená to, že všichni ti, kteří petici či jak jinak to nazvat, podepsali, souhlasí s naznačeným postupem. Vyplývá z toho, že jakékoliv zkvalitnění ČT je vyloučené, protože o skutečné zlepšení nejde nikomu, pouze se zde pere několik skupin, z mého pohledu jsou jedni jako druzí.

  Neupírám osobám, hlásícím se k této iniciativě, dobrou vůli, problémem je to, že text iniciativy je napsán naprosto bezobsažně. Je to provolání, krásné, nádherné, naprosto nerealizovatelné. Resp. realizovatelné, pokud je přeložím jako"Občané, chceme vaše dobro, nevěřte proto nikomu, kdo vám tvrdí opak. Najde se spousta zlých a nehodných, neposlouchejte je a věřte nám, budete-li nám bezvýhradně věřit, odměníme se vám kvalitní televizí. Občané, vše chceme pouze pro vás, a vy, kteří se chcete účastnit výběrového řízení na místo generálního ředitele ČT, nedělejte to, nebo se s námi alespoň dopředu dohodněte, rozhodně nejděte proti nám, neboť my jsme ti jediní, správní zastánci práv televizních diváků". Pokud jsem přeložil správně, děkuji, nechci. Nevadí mi myšlenka, vadí mi způsob. Máte-li pravdu, a je to možné, pak řekněte jak, ať i ti, co tomu nerozumí, ale třeba rozumí ekonomii, právu, řízení, ap., jsou schopni posoudit a zhodnotit, zda skutečně vy jste ti praví. K tomu je ale potřeba znát minimálně:

 • kdo jsou profesionálové, nabízející svoje profesní a lidské síly (seznam konkrétních osob s jejich možným konkrétním uplatněním - v zásadě část podnikatelského záměru, týkající se lidských zdrojů)
 • bude-li zastaveno výběrové řízení, zda původní ředitel zůstane, popř. kdo bude ředitelovat, jak dlouho a proč
 • které osobnosti jsou veřejně známé, respektované, odpovědné a kvalifikované, aby mohly být členy Rady, jejich seznam a seznam kritérií a hodnocení, na jejichž základě byly vybírány
 • váš podklad pro veřejnou rozpravu o legislativních změnách - co a jak, jak si navíc "veřejnou rozpravu" představujete, proč a z jakého titulu chcete tímto způsobem vyvíjet nátlak na Poslaneckou sněmovnu
 • jakým způsobem si představujete vést a směrovat ČT, priority, ekonomické parametry, popř. kdo se bude podílet či zpracovávat ekonomické analýzy a výhledy a hlavně za co

  Celou věc totiž svým způsobem považuji za podnikatelský projekt. Rozhodli jste se podnikat v oblasti veřejnoprávní televize, proč ne. Aby vám ale bylo umožněno tímto způsobem podnikat, a podnikat s veřejnými zdroji, musíte prokázat, že váš projekt je schopen konkurence a z ekonomického hlediska je realizovatelný. Pokud tomu tak není, nemá smysl váš projekt realizovat a prostor musí dostat někdo jiný. Mělo by se jednat o určité posouzení kvality, jako když žádám v bance o úvěr.

  Bez odpovědi na uvedené otázky dle mého názoru vaše iniciativa vyznívá jako součást konkurenčního boje mezi subjekty, kdy někteří ze soutěžících užívají pro podporu svých zájmů televizní diváky a snaží se jejich prostřednictvím vykonávat nátlak na orgány tohoto státu. Tzn. máte-li co říci, řekněte to, v opačném případě se ale snažíte z nás, televizních diváků, dělat nemyslící stádo, bojující za vaše zájmy, což se mi ale ani trochu nelíbí.


  Obrovská eurodatabáze zabraňuje milionu lidí vstupu to EU

  Osobní data o více než jednom milionu lidí, jimž má být odmítnut vstup do Evropské unie, do "pevnosti Evropa", jsou shromažďována v největší počítačové databázi EU, konstatovala včera zveřejněná zpráva, o níž informoval list Guardian.

  Z kontrolní analýzy informačního systému schengenské skupiny členských zemí EU (to jsou ty země, na jejichž vnitřních hranicích se neprovádí pasová kontrola, pozn. JČ) , kterou prováděla skupina Justice, všestranická skupina pro reformu zákonů, zjistila, že dochází k vážnému porušování lidských práv. Skupina Justice požaduje, aby vlády Evropské unie zajistily řádné dodržování norem pro ochranu osobních dat při provozování této databáze.

  Schengenský informační systém se začal budovat před pěti lety a obsahuje nyní už více než 9 milionů souborů, k nimž lze získat přístup z 50 000 terminálů po celé Evropské unii. Většina informací je o odcizených automobilech, pasech a dalších dokumentech, ale 1,3 miliony souborů se týkají osob a z nich se týká 89 procent imigračních, nikoliv trestních záležitostí.

  Zpráva skupiny Justice, založená na kontrole ze čtyř zemí EU, zjistila, že databáze trpí vážnými nedostatky v klíčových oblastech ochrany dat. Například neexistují standardní kritéria ohledně toho, jaké informace se mají do databáze zadávat, a o tom, kdo by měl být do databáze včleněn, nyní rozhodují nižší úředníci. Vládnou také obavy ohledně nízké kvality dat a ohledně překážek, jímž čelí občané, požadující nápravu.

  Vyskytly se případy, kdy osobám, které ztratily pas, byl zakázán vstup do Evropské unie, protože se jejich jména objevila v schengenské databázi až poté, co ztrátu pasu oznámili. V případě jednoho etiopského občana trvala náprava osm měsíců, než byl nalezen německý úředník, který chybný údaj do databáze zadal.

  Skupina Justice se také zmiňuje o případu jedné občanky z Nového Zélandu, které byl odmítnut vstup do Holandska, když chtěl v červnu 1998 navštívit ústředí organizace Greenpeace v Amsterodamu.

  V roce 1995 totiž zaznamenaly francouzské úřady její jméno jako nežádoucího cizince, údajně proto, že byla považována za aktivistu, ohrožující veřejný pořádek a bezpečnost státu.

  Vzhledem k tomu, že se Evropská unie poslední dobou rozhodla zintenzívnit spolupráci v oblasti přistěhovalectví a zločinnosti, je velmi pravděpodobné, že dojde k rychlému rozšíření schengenské databáze, zejména po vstupu středoevropských zemí do EU.

  Madeleine Colvinová, poradkyně skupiny Justice pro právní záležitosti, konstatovala: "Vzhledem k plánovanému rychlému rozšíření schengenské databáze je zjevné, že bude zanedlouho tato databáze ovlivňovat život velkého množství lidí. Proto je načase začít se vážně zabývat otázkami, které vznesla tato zpráva."


  Británie: zajímavý demografický vývoj

  Běloši se rozvádějí, Pákistánci zastávají tradiční rodinné hodnoty

  Shrnujeme pozoruhodnou analýzu kohabitačních zvyklostí v dnešní Velké Británii, kterou včera vydala University of Essex.

  Jsou mladí, mají děti, uzavřeli sňatek a pravděpodobně se nikdy nerozejdou. Tvoří tradiční typickou britskou, pevně stmelenou rodinu. Avšak nejmenují se Smithovi, Jonesovi ani Wilsonovi, ale Malikovi, Khanovi a Hussejnovi. Jejich rodiče nepocházejí z bohatých středostavovských předměstí anglických měst, ale z Pákistánu a z Bangladéše.

  Podle analýzy, kterou získal deník Guardian, tvoří etnickou skupinu, která nejvíce dodržuje "starobylé" struktury britského rodinného života, lidé z Pákistánu a z Bangladéše. Naproti tomu běloši a obyvatelé Británie původem z Karibské oblasti se velkou většinou rozvádějí, žijí spolu bez sňatku a existuje v jejich etnických skupinách množství svobodných matek.

  "Asijský způsob rodinného života lze jasně charakterizovat jako ´starodávný´, v tom smyslu, že se asijské rodiny chovají převážně tak, jak se v minulosti choval bělošské rodiny," konstatuje Richard Berthoud, profesor v Ústavu sociálního a hospodářského výzkumu na University of Essex.

  "Hlavním charakteristickým rysem komunit původem z jižní Asie je velmi vysoké procento uzavíraných sňatků. Asi tři čtvrtiny žen z Pákistánu a z Bangladéše má, než dosáhnou věku 25 let, trvalého partnera (u bělošských žen je to jen kolem 50 procent) a téměř všechny osoby původem z jižní Asie, mají-li partnera, jsou už vdané či ženaté.

  Berthoudova analýza nazvaná Family Formation in Multicultural Britain: Three Patterns of Diversity je založená na informacích získaných prostřednictvím čtvrtého celostátního průzkumu etnických menšin a průzkumu pracovních sil v Británii a soustřeďuje se na tři etnické skupiny: na obyvatele původem z karibské oblasti, na lidi původem z jižní Asie (jsou to Pakistánci, Bangladešané a Indové) a na bělochy.

  Analýza zjistila, že etnické menšiny, žijící ve Velké Británii, se svým způsobem života od sebe navzájem velmi odlišují, takže nelze hovořit o "společné černošské a asijské zkušenosti", pokud nejde o zkušenost příslušníků těchto etnických skupin s rasismem.

  Rozdíly mezi jednotlivými etnickými skupinami jsou obrovské. Jen 39 procent osob karibského původu pod 60 let žije v oficiálně uznávaném manželství, ve srovnání s 60 procenty bělošských dospělých.

  Kulturní změny v rolích obou pohlaví, větší očekávání rovných příležitostí pro oboje pohlaví a nové vzdělávací a pracovní příležitosti, které jsou nyní k dispozici pro ženy, vyvolaly to, že ve všech etnických skupinách v Británii je na ústupu tradiční rodinná struktura, kde jsou v rodině dva rodiči a jen otec vydělává v zaměstnání mimo domácnost.

  V roce 1973 bylo více než dvě třetiny všech britských žen pod třicet let vdaných a měly už děti. Do roku 1996 poklesl tento počet na méně než třetinu britských žen. V důsledku toho vznikla celá řada nejrůznějších možností, otevřených Britům ze všech etnických skupin, ohledně toho, jaký rodinný život chtějí mít.

  Ale tyto trendy jsou daleko méně zřetelné v pákistánské a bangladéšské komunitě. "Drtivá většina bangladéšských a pákistánských žen uvádí, že jejich hlavní činností je starat se o domácnost a o rodinu.

  "Objektivní skutečností je to, že bělošské rodiny se vyvíjejí určitým směrem," konstatuje profesor Berthoud. "Pákistánci a Bangladéšané, a do menší míry Indové, jsou v tom trendu pozadu. Lidé původem z karibské oblasti jsou vepředu. Ale všechny skupiny se vyvíjejí tímto směrem."

  To, že mají Pákistánci a Bangladéšané velké rodiny a manželky pracují jako ženy v domácnosti, znamená, že polovina pákistánských a bangladéšských domácností mají životní úroveň, která nedosahuje ani padesáti procent celostátního průměru, a to i tehdy, vydělává-li otec rodiny.

  "Neměli bychom však docházet k simplictickým etnocentrickým závěrům na základě informací z této studie," varuje profesor Berthoud. "Vznikají jistě velké příležitosti pro moralizování, běloši například mohou poukazovat na to, že jsou ženy v pákistánských a bangladéšských rodinách mužům podřízeny, kdežto bělochy je možno zase kritizovat za neodpovědný způsob vychovávání dětí. Tyto záležitosti by si ale nejlépe měla vyřešit každá komunita sama."

  Podrobnosti jsou na adrese www.iser.essex.ac.uk


  Z Ameriky před Vánocemi:

  Pracovní den v Amazon.com

  Mara Infidelious

  Jedu do prace na prkne, na namesti Westlake Square spousta nakupujicich davu, vsichni kupuji darky pro svoje deticky, hrnou se do brycek tazenych konmi, aby meli zazitky a mohli se aspon na pul hodiny citit, ze neco znamenaji.

  Vsude ta jejich auta, ta obrovska SUV (sports utility vehicle, sportovně-užitková vozidla, JČ), jeden me malem prejel. Pred kazdym obchodem stoji clovek najaty od dobrocinne organizace se zvoneckem, kterym upozornuje nakupujici, aby nezapomneli pri svem veselem spotrebitelstvi na postizene a chude.

  Pres cele namesti se ozyva zvoneni zvonecku, hudba muzikantu, kteri taky chteji vysomrovat co se da, hluk kolotoce pred obrovskym vanocnim stromem a nad tim vsim zari velika elektricka hvezda. Tady se nenarodil Jezisek, ale nakupujici a davovy instinkt. Uz jsem u prace, vytahnu svoje 2 bezpecnostni karty, otisknu jednu na dvere a dvere se otevrou, pak na druhe dvere, a na treti musim vytisknout bezpecnostni cisla pred dohlizejicim bezpecnostnim agentem.

  Prochazim radami prepazek na sve misto, stul s pocitacem obehnany nizkymi stenami, ktere si smime ozdobit jak chceme. (Mam tam plakat "I´d Rather be smashing imperialism" cili "Radeji bych drtila imperialismus".) Zapnu pocitac, zapnu telefon.

  Dneska je streda, tak si jdu vyzvednout sek. Arin, nas GE pracovnik, me uvita neprijemnym usmevem a nabizi mi nejenom sek, ale i cokoladu asi ceka ze se popukam blahem. Snazi se nas koupit, ale tim nejobludnejsim zpusobem. Vybrala jsem si tuto praci protoze umim mluvit se zakazniky, pisu rychle na pocitaci, muzu se oblect jak chci, cehoz vyuzivaji pankaci s krouzky v nose, s mohavky, a nekteri chodi do prace v pyzamu. Je to jenom na vanocni obdobi.

  Samozrejme jsou i nevyhody, mam jenom 3 dny neplaceneho volna, ktere jsem uz vybrala kvuli nemoci. A nejsem vubec pojistena. Kolega si pise soukrome e-maily, prikradl se k nemu manazer a zacne mu vykladat, ze mu to sice nevadi, ale sefovi by to vadit mohlo. Kevin ho upozorni ze sef dnes neni pritomen, a ze kdyz mu to osobne nevadi, tak proc si dela starosti. Manazer zacne koktat, a najednou se octne v svizelnejsi situaci, nez by si ve svem nadseni pro etiku podniku Amazon mohl myslet.

  Az do pul seste odpovidam pripravenym blabolem na emaily od zakazniku, pak zacne sichta na telefonu.

  Nervozni matky shaneji nejnovejsi hracky pro sve rozmazlene prcky, Poo-chi Psy-roboty nebo intelligentni stul s baterkami, ktery vydava ruzne zvuky kdyz stisknou spravne knofliky. Jedna matka se obava ze nesezene psa Stastneho Herberta, ktery kdyz se s nim prasti o zeď, rika: "Jsem stastny, protoze me Jezis miluje."

  Obcas je musim zklamat, ze Techno kocka (Meow-Chi), kterou si objednali, neprijde do vanoc, nacez se rozplacou nebo rozcili, ale nekteri to berou s obdivuhodnou statecnosti.

  Kdyz se zrovna nic moc nedeje, pracujeme na recenzich na krestanske knihy a cedecka, ktere jsme nikdy necetli a neslyseli. (Pres Amazon si muze kazdy napsat recenzi na cokoliv, co prodavame.)

  Vetsinou je pisu pod jmenem "Satan" a dostavam za to hodne spatnych bodu od rozcilenych krestanu.

  V sedm jdu na obed, vsude sami nakupujici, a jeste sebou tahaji decka, aby si mohly sednout Santa Clausovi na klin a rict co chteji k vanocum. Santa byva umisteny v Bon Marche, coz je velky snobsky "butik".

  Tam stoji vzdycky fronta, a pred dvermi nejaky chlap, nevim co tam dela, ale cumi na me zlym zrakem kdyz jedu kolem. O prestavce se vzdycky na skateboardu trochu projedu kolem centra, dneska mam stesti, v Paramount Theater se kona muzikal, a vsude jsou nastrojeni "yuppies" (bohate bile drzky ze suburbs) navleceni do podpatku a sak, skupina jich kraci dulezite po ceste, trochu se rozjedu na skateboardu a uz bezi na vsechny strany!!! Jedna ustrnula jako zajic, tu necham zit, a jedu dal.

  Vzdycky mam pocit, ze tem konzumentum musim trochu znepohodlnit jejich "vylety" do mesta za drahou kulturu a nakupovanim. Vetsinou se mi to povede, kdyz se mezi nima motam na skejtu. Kdyz se vratim, dostanu upozorneni ze to CHECHTAC zase zkousi.

  Vola pravidelne a vzdycky nenapadne zacne o Wizard of Oz, a jestli bychom se mohli zachechtat jako Zla Carodejnice z Vychodu. Ale my vime, ze mu nesmime vyhovet, posleme ho dal. Taky je znamy TAMMY/TOMMY, chlap ktery se vydava za svoji sestru Tammi. Toho taky posleme dal. A nastvane zakazniky ktery chteji mluvit s manazerem, aby nas vyhodil, protoze jsme totalne NESCHOPNI, o ty se taky nestarame, a taky je posleme dal.

  Uz toho mam dost, stisknu Aux #6 na telefonu (soukroma prestavka) a jdu na cigaretu. Pak jdu zase zvedat telefon, den profici jak nic a uz je jedenact, tak jedu na zastavku. Autobus prijde pozde, jako vzdy, a jako vzdy se snazim trochu si zdrimnout, ale jako vzdy to jede tak silene, ze si akorat otloukam hlavu poradne o okno a zuby mi drnci , tak zase musim byt vzhuru.

  Ozraly skejtak prijde na autobus, sedne si taky vzadu, a zacne kecat o tom jak chtel udelat oly ale misto toho spadl, pak usne. Pristoupi par techno-party typu, ale celkem prazdny autobus.

  Prijedeme do U-Distriktu, bezdomovci mladsi nez ja stoji hladove u zaparkovaneho auta, kde jim servirujou krestani zadarmo jidlo, davaji jim deky, jinak vsude prazdno, a konecne vystupuju, jsem doma, vycistim si zuby a jdu spat. Rano se podivam, kdo mi napsal email, a zase jdu do prace, honit se za tim americkym dolarem.

  Mara Infidelious

  self Employed Artist

  http://www.crosswinds.net/~marainfidelious/


  K diskusi o školství

  Dopis Jiřímu Jírovcovi

  Radim Valenčík

  Vážený pan
  Jiří Jírovec

  Vážený pane,

  s potěšením jsem si přečetl Váš článek "Spojení šizuňků a nestřeženého okamžiku" v BL 11.12. Tedy - po pravdě řečeno - nejdříve mě název a první půldruhé stránky překvapily, z dalších stránek jsem pochopil, že Vám jde skutečně o věc. Rozbor kanadských zkušeností považuji za přínosný, uvádí řadu otázek týkajících se financování terciárního školství na pravou míru.

  Nejdříve bych Vás chtěl poprosit, abyste věnoval pozornost následujícímu textu, který je psán formou článku a který jsem do BL zaslal (ještě před tím, než vyšel Váš článek, poté jsem jej trochu aktualizoval - nevím v jaké podobě vyjde a zda vůbec vyjde). A ještě o něco Vás poprosím - snažte se, prosím, vnímat argumenty věcně:


  Spor o školné a OOO

  (Obecně Oblíbené Omyly)

  Radim Valenčík

  Článek J. Jírovce "Spojení šizuňků a nestřeženého okamžiku" (Britské listy 11.12.2000) je "slovem do pranice" (tj. do diskuse o školném). Jeho fundovaná část věnovaná rozboru kanadských zkušeností výrazně překračuje práh publicistiky a vnáší do současných sporů cenný duch věcnosti.

  Měli bychom se však více naslouchat (i když "na člověka někdy přijde chvíle, kdy je hluchý jako pařez", jak se také někde praví ve Švejkovi). Stěží lze například obvinit náš tým, který přichází s určitou koncepcí řešení problematiky financování investic v oblasti terciárního studia, z toho, že chceme využít nějakého "nestřeženého okamžiku". Právě naopak - uvědomujeme si citlivost dané problematiky a veškeré naše rozbory či návrhy jsou veřejnosti přístupné na internetu již tři roky (v časopisu Marathon zmíněném v článku, na který J. Jírovec reaguje). Právě v tomto čase připravujeme internetovou konferenci na dané téma, kterou chceme odstartovat se vstupem do nového roku (století i tisíciletí).

  Z čistě věcného hlediska je nutné zdůraznit, že kritické argumenty týkající se půjček, se nevztahují na mnohokráte citovaný tzv. australský model. To, že absolvent odvádí nikoli fixně stanovenou částku, ale určité procento ze svého příjmu přesahujícího statistiky vyčíslenou průměrnou mzdu není jen nějaký "technický detail", ale věc zcela zásadní - eliminují se tím mj. rizika jak na straně investora, tak i studenta, resp. absolventa.

  Následující text byl napsán ještě před tím, než vyšel Jírovcův článek, nicméně reaguje na řadu obecně se vyskytujících "nedorozumění", kterými jsou poznamenány i některé jeho úvahy.

  Spory, které se v současné době vedou se vzrůstající intenzitou o tzv. "školném", jsou poznamenány největší hustotou OOO (Obecně Oblíbených Omylů ve smyslu spisovatele M. Součka) na centimetr kubický (šedé kůry mozkové).

  1/ Tak již sám název - "školné" - je zavádějící a je projevem OOO. Nebylo by vhodnější mluvit o způsobu financování investic do terciárního vzdělávání, jejich efektivnosti a cestách optimalizace?

  2/ OOO je samotný názor, že vše podstatné již bylo řečeno, že teoreticky již není co řešit, že jde jen o prosazení praktických či politických rozhodnutí.

  Právě naopak. Teorie je zde na samotném počátku řešení problému či přesněji jeho "ohmatání". A nejen to, rozpracování dané problematiky stimuluje řešení základních a zcela zásadních otázek ekonomické teorie a dalších vědních disciplín.

  V oblasti ekonomické teorie se jedná např. o následující tématické okruhy:

 • Jak překročit práh ekonomie založené na teorii užitku a vypracovat systém ekonomické teorie, který chápe osobní spotřebu (či spotřebu domácností) jako produktivní fenomén. (Vzdělání není přece ani tak spotřebou, jako spíše investiční činností, jeho efekty nelze posuzovat jen podle užitků, které se dostávají tomu, komu jsou poskytovány vzdělávací služby a kdo vzdělání nabývá.) Jak spojit a na jednotném základě vyjádřit subjektivní užitky ve smyslu prožitků a vliv nabývání schopností na zvýšení produktivní síly lidské činnosti? Jak překonat dogma o "konečné spotřebě", která v této oblasti rozhodně není "konečnou"?
 • Jak na jednotném základě vyjádřit dvojí možné efekty inovací (úsporový, tj. minimalizaci nákladů, a užitkový, tj. maximalizaci užitků) tak, aby bylo zřejmé, jaké pole pro inovace vzdělávací servis nabízí?
 • Jak zdokonalit nástroje marginální analýzy tak, aby byly schopny popsat schumpeterovské atributy ekonomiky, tj. roli inovací, jejich shlukování a šíření, a to zejména v oblasti tak pro společnost významné a perspektivní, jakou je vzdělávací proces?
 • Jaká paretovská zlepšení nabízí využití kapitálového trhu v oblasti financování investic do vzdělání? Jakou roli může sehrát kapitálový trh při překonávání bariéry rozpočtového omezení domácností i rozpočtového omezení státu v dané oblasti? Proč v této oblasti ještě nezačal kapitálový trh působit a jaké jsou cesty jeho vývoje (vývoje nástrojů, produktů, institucí apod.), aby zde svou roli sehrál?

  V oblasti ostatních vědních disciplín jsou to například otázky:

 • Jak se mění vnější motivace ve vnitřní, tj. to, že něco (v našem případě nabývání a pozdější uplatnění schopností), co umožňuje člověku dosahovat příjmové a další efekty, se samo jako jeho aktivní činnost (studium apod.) může stát jeho potřebou, zdrojem prožívaných prožitků, mocným stimulem jednání? Jak této "autostimulace" co nejvíce využít?
 • Jaké jsou metodologické a psychologické předpoklady toho, aby člověk nabýval nejen různé schopnosti, ale aby byl sám schopen inovovat své schopnosti?
 • Jaké optimální proporce by měly být mezi takovými složkami vzdělávacího servisu, jakými jsou identifikování individuálních předpokladů toho, komu je vzdělávací servis poskytování, poskytování informací formou přednáškové činnosti, poskytnutí "know how", které umožňuje samostatně získávat informace či věnovat se samostudiu, ověřování nabytých vědomostí apod.? A jaká je nejvhodnější forma těchto složek vzdělávacího servisu?

  3/ Dalším OOO je, že pokud se zvažují různé přístupu k financování investic do vzdělání, jde především o peníze. Nikoli, jde především o informace. Vyplývá to z následujícího:

 • Ke zvyšování efektivnosti v kterékoli produkční oblasti dochází prostřednictvím inovací.
 • Inovační efekty: Buď snižují náklady na jednotku produkce, nebo zvyšují užitečný efekt produkce.
 • V tržním prostředí v obou případech vzniká tomu, kdo s inovací přišel, dodatečný zisk: Buď proto, že je schopen vyrábět s nižšími náklady, nebo proto, že je schopen prodávat svou produkci dráž.
 • Tento dodatečný zisk má (v schumpeterovském smyslu) původ v dočasném monopolu založeném na inovaci a postupně mizí v důsledku konkurence úměrně tomu, jak se inovace šíří a jak ji využívají další subjekty.
 • Tržní mechanismus (a právě on) stimuluje generování inovací i jejich šíření, přičemž současně umožňuje i přenos informací, které jsou pro adekvátní rozhodování subjektů nezbytné.
 • Pokud odběratelem produkce určitého producenta není "konečný spotřebitel", ale další producent, projevuje se zvýšení užitečného efektu produkce poskytované dodavatelem u odběratele: Buď tím, že mu umožňuje vyrábět s nižšími náklady (a proto je ochoten za vstup zaplatit více), nebo tím, že je schopen dosáhnout vyšší užitečnosti své produkce (což se projevuje v tom, že "odběratel odběratele" je ochoten za produkci zaplatit více, proto je ochoten za produkci zaplatit více i prvotní odběratel produkce prvotnímu dodavateli). (Řetězce "dodavatel-odběratel" mohou být poměrně dlouhé a bez tržního zprostředkování, které vede k vytváření dodatečného zisku a jeho rozdělování mezi ty, co s inovacemi přicházejí a co využívají inovovanou produkci by nevznikaly ani stimuly ke generování a šíření inovací, ani informace podmiňující rozhodování subjektů o tom, co a jak inovovat.)
 • I tzv. "konečná spotřeba" (domácností, jednotlivců) má zčásti produktivní charakter (v případě, kdy má např. podobu nabývání vzdělání je to zřejmé). I "konečný spotřebitel" pak vystupuje jako producent, nabízí na profesních trzích v podobě svých schopností (lidského kapitálu) to, co: Buď snižují náklady na jednotku produkce zaměstnavatele, nebo zvyšují užitečný efekt produkce zaměstnavatele. (Ekonomie jako věda stojí před poměrně aktuálním úkolem vyrovnat se s fenoménem produktivní spotřeby domácností, resp. jednotlivců, mj. proto, aby byla schopna popsat procesy šíření inovací v oblasti nabývání a uplatnění lidských schopností. Z hlediska historického vývoje tento úkol bezprostředně souvisí s konstituováním tzv. "nové ekonomiky", resp. s přechodem na nový typ ekonomického růstu.)
 • Lze předpokládat, že se postupně budou přibližovat efekty projevující se v subjektivní oblasti jako efekty typu plnohodnotných lidských prožitků a v objektivní oblasti jako efekty vznikající uplatněním lidských schopností při snižování spotřeby přírodních zdrojů. (Je to optimistická, ale oprávněná vize. Mj. od ekonomie produktivní spotřeby můžeme očekávat, že se s problémem duality inovačních efektů vyrovná.)
 • Pokud se týká vysokoškolského (terciárního) vzdělání, pak lze uvažovat následující řetězec producentů a odběratelů produkce: (1) Ten, koho si vzdělávací instituce najímá a kdo jí poskytuje určitou službu (jako pedagog apod.). -> (2) Vzdělávací instituce, poskytující určitý vzdělávací servis (studentů,. z nichž "vyrábí" absolventy). -> (3) Student měnící se s využitím vzdělávacího servisu v absolventa. -> (4) Zaměstnavatel absolventů. -> (5) Odběratel produkce absolventů.
 • Pro všechny články tohoto řetězce platí, že jsou polem pro generování a šíření inovací zvyšujících efektivnost. (Klíčové jsou inovace v oblasti vzdělávacího servisu, právě vzdělávací servis je ovšem zasazen do ekonomického prostředí, které nevytváří stimuly pro generování a šíření inovací a které neumožňuje ani šíření informací, které jsou pro rozhodování o tom, co a jak inovovat, nezbytné.)

  Přitom:

 • Vztah (1) -> (2) je tržně zprostředkován: Zaměstnavatel (vysoká škola) hledá na trhu profesí pedagogy či další odborníky.
 • Vztah (2) -> (3) není tržně zprostředkován: Vysoké školy si podle svých vybírají z řady zájemců, kteří neplatí, zájemci si podle svého zájmu a předpokladů vybírají vysoké školy, aniž by za poskytovanou službu platili. Náklady na vzdělávací servis jsou hrazeny státem.
 • Vztah (3) -> (4) je tržně zprostředkován: Absolvent hledá na trhu profesí uplatnění, zaměstnavatel hledá na trhu profesí absolventy s určitými profesními schopnostmi.
 • Vztah (4) -> (5) je tržně zprostředkován: Jedná se o standardní tržní zprostředkování, kdy firma uplatňuje svou produkci na trhu.
 • "Úzkým hrdlem" systému je tedy vztah mezi zájemcem o poskytnutí vzdělávacího servisu (potenciálním studentem, který se během studia stává absolventem) a vzdělávací institucí (vysokou školou, resp. fakultou). Tímto "úzkým hrdlem" se nepřenášejí informace o inovacích (obsažených v produktu, ve schopnostech absolventa) a prostředky, které by generování a šíření inovací stimulovaly. Ze stejného důvodu zde nepůsobí konkurence.
 • Vzdělávací systém se tak stává "informačně slepý" (neví, co chce, čemu dát prioritu) a rigidní. Dochází tak k paradoxu - absolvent by měl představovat především generátora inovací a nositele inovačních schopností, je však pěstován k prostředí, kde převládají protiinovační formalismy. (Čest a sláva těm kantorům a manažerům vysokých škol, kteří přes nepříznivé prostředí dokážou odvést výkon a něco předvést.)

  4/ Velmi častým a velmi negativně působícím OOO je názor, podle kterého nelze využít trh a zapojit soukromé zdroje do systému financování investic v oblasti terciárního školství, aniž by se vytvářela bariéra rozpočtového omezení domácností (tj. začal působit segregační efekt majetkové či příjmové diferenciace obyvatelstva).

  (Názorem, ze si v této oblasti vystačíme s veřejnými prostředky, se zabývat nebudeme. Jednak proto, že není OOO, není obecně uznávaným, ale zejména proto, že frapantně ignoruje realitu, stačil se již dostatečně diskvalifikovat, je nezodpovědným, protože setrvání stávající praxe na něm by odsuzovalo naše absolventy k tomu, aby se stávali absolventy nikoli druhé, ale třetí, čtvrté... kategorie. Ve sportu si obdobu takového názoru nikdo netroufá obhajovat, ale proto, že tam by se to okamžitě poznalo. Jak bychom asi dopadli v Naganu, pokud bychom tam vyslali jen ty, kteří nebyli "poskvrněni" financováním sportu na bázi soukromého zisku? Problém je v tom, že v oblasti soutěže o úroveň vzdělání se debakl neprojevuje tak frapantně, o to však masověji a s horšími důsledky.)

  Poté, co byl na stůl a na papíře předložen projekt návratného a efektivního financování sociálních investic (včetně investic do vzdělání), nemá názor, že nelze zapojit soukromé zdroje, aniž by to mělo segregační důsledky oprávnění. (Vzniká pak již jen otázka, proč na tomto názoru setrvávají ti, co projekty dostali k dispozici, a zda v tom není již jakási příměs sociální demagogie.)

  5/ Odpůrci financování investic do vzdělání standardní investiční formou, tj. "z budoucích výnosů", namítají, že by tím byl absolvent poškozen, protože by byl dodatečně finančně zatížen. Jedná se o další z řady OOO. Reálný příjem absolventa i po odpočtu úhrady investice by výrazně vzrostl. Je nutné si totiž uvědomit, že stávající systém deformuje i trh profesí. Zaměstnavatel nedostává hotový výrobek (absolventa schopného vykonávat žádoucí druh činnosti a průběžně inovovat své schopnosti tak, aby reagoval na měnící se podmínky), ale "skládačku", ze které teprve musí vybrat to, co je potřebné, co nikoli, a sestavit funkční celek. Vybírá se mu velmi těžko, protože v "rozloženém" a mnohdy nekompletním stavu jen obtížně rozpozná, který produkt je vůbec použitelný. Navíc mu vznikají značné náklady - podle údajů firem jsou náklady na "zprovoznění" absolventa větší než náklady na celé vysokoškolské studium. Není divu, že firmy dávají přednost těm, co již někde pracovali a zdráhají se absolventy přijímat.

  Námi navrhovaný systém by poskytoval informace i stimuly k tomu, aby vysoké školy produkovaly kvalitní finální produkt, jehož kvalitu je schopen zaměstnavatel posoudit. Navíc by podstatně snížil náklady na "finalizaci produktu", které jsou mnohdy výrazně vyšší než náklady na celé vysokoškolské studium. Absolvent by tak nejen mnohem snadněji získal zaměstnání, ale i jeho plat by byl několikanásobně vyšší.

  Předpokladem je zde adaptace vysokoškolského systému na prostředí, ve kterém je jeho financování závislé na kvalitě produkce. Z praktického hlediska to znamená, že systém musí být zaváděn postupně. Tento aspekt je v projektu řešen tím, že by se systém zaváděl "odzadu", tj. od posledního ročníku k předcházejícím.

  6/ Jedním z názorů, který se dané problematiky týká a který je rovněž OOO, je, že se s "reálně socialistickým" systémem jako neúspěšným experimentem se naše společnost rozešla "plně a definitivně". Nikoli, ten v prakticky nezměněné podobě přežívá právě v oblasti terciárního vzdělávání, které poznamenává na celý život ty, co jsou připravováni na nejdůležitější výkony v oblasti veřejné správy i v soukromé oblasti. Právě zde se uhnízdily všechny ekonomické atributy "reálně socialistického", stagnačního systému založeného na nekontrolovatelné redistribuční moci, ztrátě informací (a s ní spojeném vyprazdňování vlastního smyslu), nadvládě poslušného průměru atd. atd.

  7/ Podobným a příznačným OOO je, že mezi jeho přednosti patří to, že se vymanil z tržních vztahů. Ne, je to jeho hlavním handicapem, protože tím došlo ke ztrátě informací o efektech, které poskytuje, a o podílu jednotlivých složek tohoto systému na těchto efektech. Tím tento systém ztratil inovační dynamiku a převládla rigidita.

  8/ OOO je i názor, že při řešení otázek způsobu financování investic do vzdělání jsou rozhodující hlediska politická (že pravice říká - "platit školné", levice říká - "školné v žádném případě").

  Kolik je u nás "pravičáků", kteří budou vítat, že by způsob financování investic do vzdělání prohluboval sociální segregaci? A kolik je u nás "levičáků", kteří by vítali zaostávání vzdělávacího systému v důsledku nedostatku veřejných prostředků a antiinovační rigidity? Spor, který existuje, je sporem vyplývajícím z nepochopení perspektivního řešení a v důsledku přetrvávání předsudků.

  9/ Dalším z řady OOO je názor, podle kterého se stačí zavěsit na standardní přístupy uplatňované k financování vysokého školství v zemích EU. Jenže právě země EU pociťují, jak jim ujíždí (americký) vlak a snaží se hledat řešení. Zatím se jim však to nejlepší ztrácí právě v USA.

  10/ I naše "česká malost" může vyvolat OOO. Co jiného je názor, že tak malá země jako my musí čekat, až převezme "osvědčené modely". Vzdyť právě u nás se z řady důvodů nejvíce prohlubuje rozpor mezi tím, v jakém se nacházíme postavení, a perspektivou, která se otevírá, pokud najdeme řešení. A ne nadarmo se u nás říká "nouze naučila Dalibora housti" (ovšem též malostně české "doma není nikdo prorokem") . Proč se u nás nepustit do rozpracování a prosazení smělého řešení? Není právě situace, v níž se nacházíme, tím nejcennějším, co máme - totiž stimulem nalezení cesty? Máme snad u nás málo kvalifikovaných a odvážných lidí.

  (Pokračování dopisu)

  Potud článek. Nyní k některým bodům Vašeho dopisu:

  1/ Zvykl jsem si na ledacos, proto mě zase označení za "šizuňka", který chce zneužít "nestřeženého okamžiku" a něco ukrást, nepřekvapuje. Je to Vaše hodnocení. Nemohu s ním polemizovat, protože postrádá jakoukoli argumentaci. Podobně se nehodlám vyjadřovat k otázce, že jsem "vzdálen realitě studentského života" (až budete v Praze, zajděte k nám na školu a zeptejte se našich studentů), nebo že něco dělám "částečně z blbosti a částečně za cizí peníze".

  2/ Konference, které k danému tématu pořádáme, neslouží k tomu, aby bylo něco "posvěceno". Pokud budete mít zájem, mohu Vám zaslat jejich záznam. Zjistíte, že na nich byly seriózně rozebírány různé možné přístupy k řešení dané problematiky a že naším týmem navrhovaný přístup byl podroben kritickému projednání.

  3/ To, že investice do vzdělání je investicí do budoucnosti jednotlivce, není dle mého názoru jen "módní pravicový trend", ale prostě fakt. To, že na tuto kartu hraje zejména pravice, je další fakt. Nevidím důvodu, proč by levice (a já se vždy za levicového považoval), nemohla přijít s vlastní interpretací dané problematiky.

  4/ Jak jste zjistil z vloženého článku, jsou důvody, pro které hledá náš tým tržní zprostředkování financování investic do vzdělání, poněkud jiné, než uvádíte. Jde skutečně především o vytvoření zpětné informační vazby, aby bylo umožněno a stimulováno generování a šíření inovací v oblasti vzdělávacího servisu. A rezervy v této oblasti jsou obrovské.

  5/ V našem přístupu rovněž poukazujeme na to, že "půjčky na vzdělání" problém neřeší (a to ze zásadních důvodů). Za nedostatečný považujeme i zmíněný "australský model". (Obojí mj. vyplývá z článku, na který jste reagoval.) Aby bylo zřejmé, jak si reformu financování investic do vzdělání představujeme, vkládám svá vystoupení na letošní konferenci k investicím do vzdělání (považuji za podstatné "mít před očima" konkrétní podobu projektu):


  Úvod do problematiky - návratnost a efektivnost investování do lidského kapitálu

  Radim Valenčík, CSc.

  Letošní ročník je již 3. ročníkem vědecké konference, která se problematikou lidského kapitálu a investic do vzdělání zabývá. Tentokráte ovšem konané na podstatně vyšší úrovni. Jedno z přísloví říká, že i hlupák dokáže položit takovou otázku, na kterou nedokáže odpovědět ani deset mudrců. Otázku, která postupně vykrystalizovala v dosavadních diskusích na dané téma, lze zformulovat takto:

  Jak dosáhnout odstranění či alespoň změkčení bariéry rozpočtového omezení státu při investování do vyšších forem vzdělání, aniž by tím byla vytvářena bariéra rozpočtového omezení domácností?

  O tom, že se náš stát potýká a ještě dlouho bude potýkat s bariérou rozpočtového omezení při investování do vzdělání není pochyb a není patrně nutné tuto skutečnost dokazovat. Svědčí o tom mj. obrovský zájem o studium na naší soukromé vysoké škole, na které studenti či jejich rodiny musí v plné výši hradit náklady na studium.

  Nejjednodušší řešení, které se nabízí, tj. zavádět školné i na státních školách, by sice vedlo ke změkčení bariéry rozpočtového omezení státu, na druhé straně by vytvářelo bariéru rozpočtového omezení domácností, které i za současných podmínek nesou - v podobě úhrady nákladů na ubytování po dobu studia, studijních pomůcek a zejména pak obětovaného příjmu svého člena po dobu několika let - poměrně vysoké náklady. Omezoval by se tím mj. okruh těch, co vstupují do konkurenčního prostředí v oblasti nabývání a uplatňování schopností.

  Nabízí se a je navrhována řada dalších možností, jak tento problém řešit - zavést školné jen pro "nadlimitní" studenty, uplatnit systém sociálních stipendií a stipendií pro talentované, přenést část nákladů na firmy - budoucí zaměstnavatele, pokusit se vytvořit nějaký systém půjček na studium atd. Každé z takových řešení má svá úskalí a přináší další problémy.

  S jedním z možných řešení přišel i náš tým, který se při VŠFS zabývá problematikou efektivnosti a návratnosti investic do vzdělání: Využít kapitálový trh tak, aby - jak už to v případě kapitálového trhu bývá, čím kapitálový trh vytváří podmínky pro rovnost příležitostí - náklady na vyšší formy vzdělání byly hrazeny z budoucích výnosů, z příjmu těch, co vzdělání nabývají, a to formou podílu investora na budoucím příjmu absolventa. Toto řešení považujeme za systémové, je popsáno ve sborníku z loňské konference, otevírá řadu možností mj. i v oblasti reformy penzijního systému, kde by umožnilo vytvoření vzájemné mezigenerační solidarity. Vzhledem k tomu, že nechceme, aby náš přístup predeterminoval jednání konference, budeme jej prezentovat v rámci krátkého vystoupení až zítra, v závěrečném jednacím bloku.

  V obecné rovině každopádně platí, že jde o návratnost a efektivnost investic do vzdělání, že investorem může domácnost, stát, firma, veřejno-právní či soukromá instituce, např. i investiční fond. Chceme-li najít optimální řešení, musíme si ujasnit odpověď na následující otázky:

  1/ Je vysokoškolské vzdělání soukromým či veřejným statkem, resp. nakolik je vzdělání v tom či onom oboru veřejným a soukromým statkem? Existují z uvedeného hlediska rozdíly mezi různými obory? Např. v tom smyslu, že některé typy vzdělání lze uplatnit především v soukromé sféře, a to jako statky či služby, při jejich poskytování existuje vylučitelnost ze spotřeby (např. v případě, že absolvent pracuje jako architekt či advokát), zatímco v jiných případech (kdy absolvent pracuje jako např. astronom či lingvista) se jedná o statky či služby se setkáváme s nevylučitelností ze spotřeby. Jaké důsledky z toho vyplývají pro fungování trhu profesí a pro řešení problematiky návratného a efektivního investování do vzdělání?

  2/ Je pojem "lidský kapitál" pouze metaforou zvýrazňující určité obdobné rysy, které má "investování do člověka" s "normálním investováním", nebo se jedná o legitimní ekonomický pojem, který ukazuje na určitou symetrii v oblasti využívání investičních příležitostí? A pokud se jedná o legitimní ekonomický pojem, mohou být investiční příležitosti i v této oblasti zpřístupněny prostřednictvím kapitálového trhu, nebo - nahlíženo z opačné strany - hraje vývoj kapitálového trhu významnou roli i při nabývání reálného ekonomického obsahu pojmu "lidský kapitál"?

  3/ Jaký je vztah mezi lidským potenciálem (tím, co je člověku dáno "od přírody", či tím, co přesahuje rámce ekonomicky zjistitelných výnosů) a lidským kapitálem, který svůj ekonomický smysl nabývá právě na základě porovnání ekonomických nákladů a ekonomických výnosů (byť třeba i v nepeněžní formě)?

  4/ Bude vývoj směřující k růstu role tzv. "kvartérního sektoru", který je oblastí služeb úzce souvisejících s nabýváním a uchováváním lidských schopností, "vytlačovat" tržní vztahy z ekonomiky, nebo naopak bude stimulovat vývoj trhu tak, aby uplatnil své funkce i v této oblasti? V jakém poměru se v této oblasti bude vyvíjet vztah mezi veřejným a soukromým sektorem?

  5/ Neměli bychom podstatnou část spotřeby domácností chápat v produktivním smyslu, tj. otevřeně hovořit o významu produktivní spotřeby? Není nutné z tohoto hlediska dořešit i některé velmi obecné teoretické otázky spojené s ekonomickým pojetím užitečnosti? Nebo - možná - nenastal čas pro vypracování toho, co bychom mohli nazvat ekonomií produktivní spotřeby?

  6/ Jakou roli hraje zvládnutí problematiky návratného a efektivního investování do vzdělání a lidského kapitálu v tom, aby ta či ona země - a jde nám zejména o naši zemi - obstála v globální konkurenci?

  Čím lépe se nám podaří na tyto a další otázky odpovědět v teoretické rovině, tím přesnější bude náš praktický postup, tím více odpadnout různé předsudky, ideologizace problémů, krátkozraká řešení, polovičatosti apod. Pokusme se pokročit v jejich promyšlení i na naší konferenci.

  Zkušenost z diskusí na dané téma ukázala ještě jeden důležitý rozměr této problematiky: Každé řešení problémů, které má mít šanci na praktické uplatnění (ať již je nás postoj k existující praxi jakkoli kritický, resp. i v případě, pokud řešení navrhuje výraznou inovaci vůči stávající praxi), musí respektovat parametry daného stavu (se vším všudy, s tendencí k setrvačnosti, s působením různých předsudků či dílčích zájmů apod.) a prezentovat využitelné závěry nikoli jako krok do neznáma, jako radikální změnu, ale jako plynulý proces postupných krůčků, které však činím s plným a přesným pochopením toho, o co jde, při nichž máme jistotu konání. A není třeba zvlášť zdůrazňovat, že by pozitivní řešení měla být politicky neutrální a - i díky svému teoretickému fundamentu - umožňovat širokou shodu.

  Na závěr ještě osobní poznámka: Otázka, kterou jsme si postavili v úvodu, tj. jak řešit problém bariéry rozpočtového omezení státu při investování do vzdělání, aniž bychom vytvářeli bariéru rozpočtového omezení domácností, má právě v naší zemi velmi konkrétní obsah a její výzvu u nás pociťujeme velmi naléhavě. Jsem přesvědčen, že pokud se s ní poctivě porveme (ve smyslu hledání teoretických řešení a jejich praktického uplatnění), můžeme mít náš přínos k jejímu řešení - jak v oblasti obecné teorie, tak i konkrétní praxe - značný význam.


  K souběžné reformě penzijního systému a financování investic do vzdělání

  Radim Valenčík

  Problematika návratného a kapitálovým trhem zprostředkovaného financování investic do vzdělání (lidského kapitálu), resp. problematika návratnosti (a možnosti zprostředkování kapitálovým trhem) sociálních investic se řešení na našem pracovišti (Bankovní akademii a nyní na VŠFS již od roku 1997. Byly zpracovány více než dvě desítky absolventských prací, publikována řada článků i rozsáhlejších materiálů v odborném tisku, připraven projekt grantu na dané téma a řada podkladových studií. Významnou součástí výstupů se staly vědecké konference k problematice lidského kapitálu a investic do vzdělání, které se konaly na podzim v roce 1998 a 1999. Z obou byly vydány sborníky, sborník z druhé vědecké konference (který je k dispozici) obsahuje mj. Souhrnný projekt zabezpečení efektivnosti a návratnosti sociálních investic, který ve stručnosti prezentuje podstatu daného přístupu.

  Obecný princip, na základě kterého je zabezpečena efektivnost a návratnost sociálních investic, lze charakterizovat takto:

  1/ Investice do člověka vede k navýšení lidského kapitálu a v tržním prostředí se projeví zvýšením příjmu.

  2/ Investor (investiční fond) si touto investicí vytváří finanční aktivum (které se stává součástí jeho portfolia), adresátu investice do lidského kapitálu (klientu fondu) naopak vzniká finanční závazek vůči investorovi.

  3/ Klient splácí tento závazek formou předem definovaného podílu investičního fondu na příjmu klienta do doby vyrovnání diskontovaného závazku a rizikové prémie.

  3.1/ Od příjmu klienta se přitom odpočítá určitý "nedotknutelný" základ (kterým může být dle konkrétního typu investice např. statisticky vyčíslený průměrný příjem, jeho násobek, příjem, který klient dosahoval před realizací investice, či výše sociální dávky v nezaměstnanosti apod.) a ve prospěch investičního fondu se dovádí procentuálně stanovený díl z té části příjmu, která přesahuje "nedotknutelný" základ.

  3.2/ Riziková prémie odpovídá rezervě, kterou si investiční fond vytváří ke krytí rizika vyplývajícího z předpokládané existence neúspěšných a méně úspěšných klientů (aby s dostatečnou jistotou dosahoval stejného výnosu z té části portfolia tvořeného investicemi do lidského kapitálu, jako ze standardní součásti portfolia tvořené např. investicemi do státních dluhopisů), pokud je čerpána jen zčásti, je rozpouštěna podle předem daných pravidel ve prospěch úspěšných klientů.

  4/ Prostředky k investování do lidského kapitálu získává fond od výdělečně činných osob tak, aby z výnosu těchto investic mohl vyplácet pojistné v době, kdy tyto osoby přestanou být výdělečně činné.

  Všimněme si, že přístup obsahuje i významný prvek vzájemné (nikoli jednostranné) mezigenerační solidarity: Já (produktivně činný občan) odvádím část svého příjmu k financování investic do vzdělání, bydlení, rekvalifikace apod. jiných občanů (těch, co jsou v předproduktivním věku, nezaměstnaní apod.) tak, aby z výnosů těchto investic (prostřednictvím působení investičních fondů v této oblasti) formou mého podílu na jejich příjmech byl zabezpečen můj příjem (v podobě výplaty pojistných dávek penzijního pojištění, pojištění v nezaměstnanosti apod.) v době, kdy přestanu být výdělečně činný. (Jedná se vlastně o solidaritu, která je založena na využití tržních mechanismů.)

  Po dlouhou dobu převládaly vůči navrhovanému přístupu odmítavé reakce podmíněné většinou nikoli věcnými výhradami, ale řadou předsudků, resp. nepochopením významu trhu a možností jeho vývoje. V tomto roce se situace začala měnit. Objevily se práce i na jiných pracovištích, které jej považují za jednu z možných, reálných a případně i realizovatelných alternativ.

  O průběhu a obsahu diskusí by bylo možné vyprávět celého hodiny a nebylo by to nezajímavé, někdy smutné, někdy i komické. Ukázaly, že příliš nepomáhá trpělivé vyvracení námitek (padnou-li jedny, objeví se další), propracovávání detailů projektu (koho by zajímaly podrobnosti, když jde o princip), odkrývání širšího kontextu (zachycení přirozených tendencí vývoje trhu a jejich spojitost se změnami v obsahu ekonomického růstu lze označit za bujnou fantazii) apod. (Zavedené myšlení a zavedená praxe se dokážou neuvěřitelně vzpouzet nové myšlence, i když právě ona "zavedenost" vede do slepé uličky.) Mnohem více se osvědčilo prokázat a názorně ukázat, že realizace navrhovaného přístupu nás nenutí k nějakému "skoku do neznáma", že jednotlivé realizační kroky lze činit v přímé návaznosti na současnou praxi řešení problémů v oblasti financování vzdělání a penzijního systému (a - což. jak se ukazuje není nevýznamné - "politicky neutrálně). Proto řešitelský tým věnoval v době, která uplynula od minulé konference, hlavní pozornost právě této otázce, a to jak z hlediska možností, které se nabízejí v soukromé, tak i veřejné sféře:

  1/ V soukromé sféře jde především o půjčky na studium s modifikovaným způsobem splácení, které snižují riziko jak na straně investora (banky), tak i klienta (studenta): Podíl tzv. spotřebních půjček domácnostem na trhu bankovních produktů roste. V tomto případě by šlo o financování investice do vzdělání. Jediný rozdíl od standardní půjčky by byl v tom, že výše (normálně úročených splátek) by byla odvozena od budoucího příjmu absolventa. Tím by se riziko rozložilo. V současné době navazujeme kontakty s odděleními nových produktů v některých peněžních ústavech.

  2/ Ve veřejné sféře jde (coby první krůček souběžné reformy) o možnost vytvářet určitý typ aktiv v rámci rezervního fondu, jehož zřízení se předpokládá v rámci tzv. všeobecného fondu sociálního pojištění: Vycházíme z přístupu MPSV, který (pokud finální podoba jeho projektu reformy nebude znamenat "úkrok stranou") předpokládá oddělení "velkého fondu" od státního rozpočtu a v rámci něj zřízeného (rezervního) "malého fondu", který by mohl obsahovat i výnosová aktiva. Ta by mohla mít mj. podobu závazků studentů-absolventů hradit část nákladů na jejich studium formou podílu fondu na jejich příjmech, přitom:

 • souběžná reforma penzijního systému a financování investic do vzdělání by probíhala "odzadu", tj. od posledních ročníků státních vysokých škol a postupně (realizaci lze rozložit na celou řadu let) by rozšiřovala počet ročníků, náklady na jejichž studium hradí student z budoucích příjmů,
 • zohledňovala by se skutečnost, že vysokoškolské vzdělání je dle jednotlivých oborů různě smíšený statek, tj. v případě některých oborů (např. učitelů základních škol) by stát i nadále přispíval na úhradu nákladů na vzdělání, v případě jiných (např. právníků, ekonomů, architektů) by nemusel,
 • postupně by se vytvořily podmínky pro vstup soukromých investorů do této oblasti a pro eliminování nežádoucích rozdílů mezi veřejným a soukromým školstvím.

  Navrhovaný přístup má řadu předností, z nichž lze uvést zejména následující:

 • řeší problém formulovaný v úvodu příspěvku,
 • umožňuje rozvážný postup a skýtá perspektivu výrazného zlepšování parametrů obou systému (vzdělávacího i penzijního), a to v rostoucí míře v průběhu několika desítek let,
 • vyvíjí tlak na efektivnost vzdělávacích procesů,
 • vytváří předpoklady pro růst role tržních ocenění produkce vzdělávacího systému i vzdělávacího servisu samotného, v rámci toho i pro vytvoření rovnovážnější situace na trhu profesí, omezuje stávající distorze na trhu profesí a umožňuje využít roli trhu jako zdroje a nositele informací o tom, jak a kde nejlépe využít lidské schopnosti a podpořit jejich rozvoj,
 • orientuje ekonomiku na nový typ ekonomického růstu založený na produktivním charakteru spotřeby domácností.

  "Startovní okno" pro souběžnou reformu penzijního systému a financování investic do vzdělání je otevřeno, neexistují žádné zásadní překážky, které by bránily tomu, aby se začalo. Čas je však nemilosrdný a nevyužijeme-li šanci, která se nám nabízí, mohly by vzniknout problémy vedoucí ke značným potížím v naší zemi.


  (Pokračování dopisu)

  Vím, že existuje určitá tendence házet všechny formy financování investic do vzdělání "z budoucích výnosů" do jednoho pytle, takže půjčky, tzv. australský systém či námi navrhované řešení některým splývá vjedno. Ne. Jsou mezi tím obrovské rozdíly. Omlouvám se za určitou odbočku, ale pro tento aspekt problematiky je to podstatné.

  Kdysi dávno si všiml Aristoteles, že lichvářské půjčky poskytované zemědělcům jsou vlastně půjčkami likvidačními. Věřitel je vlastně poskytoval proto, aby v případě nesplácení majetek dlužníka propadl ve prospěch věřitele, případně aby on sám jako zástava šel do otroctví. Půjčky pak byly po více než tisíc let křesťanskou církví zakazovány či omezovány mj. právě z těchto důvodů. Teprve mnohem později, když už si to vývoj společnosti vyžadoval, se začal používat mechanismus úvěru a jeho splácení bez původních předsudků (v návaznosti na rozvoj mořeplavby, obchodu a později i rozvoj průmyslu).

  Islámský svět šel poněkud jinou cestou, mj. velmi zajímavou. Aby se předešlo "likvidačnímu zneužití" půjček, požadovalo se (a dodnes se požaduje), aby se dlužník s věřitelem dělil nejen o výnos, ale i o riziko. Půjčky mohly být poskytovány jen potud, pokud byly spláceny procentuálně stanoveným podílem na příjmu dlužníka. (Právě tím se odstraňoval případný likvidační charakter půjčky.) V Evropě se později rovněž vyvinul podobný mechanismus, ovšem z poněkud jiných příčin, a to získáváním potřebného kapitálu formou emitování akcií.

  U financování investic do vzdělání z řady důvodů nelze najít funkční řešení založené na mechanismu standardních půjček (resp. úvěru). To jsem mj. v článku, na který reagujete, napsal. Jen pro úplnost:

 • Pokud bude půjčka garantována státem, bude ji splácet jen část studentů a zbytek stát. Nic se téměř nezíská a transakční náklady budou velmi vysoké. (To ostatně ve Vašem článku píšete.)
 • Pokud bude půjčka negarantovaná státem, netroufne si ji student z chudších či středních vrstev vzít, protože by se snadno dostal do celoživotní dluhové pasti. (Otřesné případy v USA jsou toho dokladem.)
 • Pokud by se stát snažil napomoci formou dotací půjček, vznikne (paradoxně) vůbec nejhorší situace. Stát zpět téměř nic nezíská (mj. i vzhledem k již zmíněným vysokým transakčním nákladům), pro chudší a střední vrstvy bude i tak půjčka představovat odstrašující riziko, majetkově silnější vrstvy ji však využijí jako vítané zlepšení příjmů (díky dotacím). Tento typ půjček de facto přerozděluje peníze od chudších (z jejich daní) ve prospěch bohatších (v podobě dotací).

  U tzv. australského systému tento problém nevzniká, ale i tento systém není z řady důvodů ideální. Náš model (který je popsán ve druhém z vystoupení na naší konferenci) má všechny potřebné přednosti. Student není vystaven riziku a věřitel si riziko rozkládá na dostatečně velké portfolio svých klientů. A hlavně - vzhledem k tomu, že zpětný tok peněz je přifázován k odvodu sociálních dávek, nevznikají žádné transakční náklady.

  Vlastně jedná věc je ještě důležitější - tento systém maximálně uchovává informaci o výsledcích vzdělávacího servisu. Právě díky němu by vznikl informační i zdrojový můstek mezi uplatněním absolventů a činností vysokých škol (které by na smluvním základě s fondy byly rovněž financovány dle výsledků uplatnění svých absolventů).

  Existuje oprávněná námitka, že ne vše, co je společensky užitečné, lze vyjádřit penězi, že poslání absolventa je mnohem širší, než vydělávat peníze, zejména v některých oborech. Tento problém je však řešitelný, protože i v dané oblasti (podobně jako v jiných společenských oblastech) lze respektovat roli veřejných či smíšených statků - a to jak z hlediska cílového modelu, tak v procesu postupného přechodu.

  Omlouvám se za tuto delší odbočku, ale právě konkrétní podoba vytvoření zpětné vazby je rozhodující.p> Pokud Vás zajímají další podrobnosti o našem přístupu, rád Vám zašlu ke kterékoli dílčí otázce podrobnější informaci či rozbor, naše výsledky jsou průběžně publikovány v internetovém časopise Marathon (http://misc.eunet.cz/marathon), rád se s Vámi setkám, pokud budete v Praze.

  Velmi si přeji, abychom si dokázali naslouchat a - možná - dali šanci naší malé zemi (v systému našeho školství opravdu vzniká složitá situace, přitom právě školství je jednou z našich nadějí). Přeji Vám vše nejlepší k Vánocům a mnoho úspěchů do Nového roku (století a tisíciletí současně).

  S pozdravem,

  Radim Valenčík

  V Praze 14.12.2000


  Julianiny pseudozávěry:

  Nesouhlasím. Reklama není (vždy) manipulace

  O ředitelích - šéfredaktorech - reklamě, a o všem: mělce a bez znalostí...

  Vilém Rubeš

  Ono to asi nestojí za polemiku, ale považte: není důvod k rozladění, když autorka skrytá pod pseudonymem semele kdeco dohromady a bez elementární znalosti problematiky hauzíruje s pojmy, čísly a pseudozávěry, o médiích i reklamě?

  V Britských listech 18. 12. zveřejňuje autorka Juliana text, patrně původně míněný jako dopis Janu Čulíkovi. Ale vzhledem k faktu, že se text objevuje v obsahu mezi příspěvky aktuálního vydání Britských listů, dívejme se na něj jako na každý jiný publicistický text.

  Hned v úvodu povinné postesknutí nad domácími poměry. Citujme: "jak dlouho funguji reditele sdelovacich prostredku v cizich zemich? V Cechach se ve verejnopravni CT i v komercnich denicich (MfD, LN) stridaji jako apostolove na prazskem orloji. Mozna to znamena, ze lidi uz nebavi sledovat pokroucene a neuplne informace, vedeni sdelovacich prostredku to vnima jako nedostatecnou sledovanost (ctenost), tak se situaci snazi vyresit personalnimi zmenami, ale protoze se pritom nemeni styl informovani verejnosti, mihaji se reditele a sefredaktori v rychlem sledu."

  A hned v těchto dvou úvodních větách počíná autorka žonglování s jablíčky, hruštičkami, kompotovanými okurkami a tříděným koksem... Podle první věty se zdá, že nemá příliš jasno v rozdílu mezi ŠÉFREDAKTOREM deníku a ŘEDITELEM veřejnoprávní televize. Druhá věta (ponecháme-li stranou samu "odvážnou" hypotézu) naznačuje, že jí tento rozdíl není alespoň co do terminologie neznámý, zato má zase problémy s náplní těchto pojmů - a především s realitou.

  Pokud se někde ŘEDITELÉ točí jaksi rychleji, pak je to bezesporu ČT, ale to určitě není nedostatečnou sledovaností, nýbrž nátlakem politických skupin. Se ŠÉFREDAKTORY je to ale trochu jinak: Pavel Šafr působil jako šéfredaktor v Lidových novinách od roku 1997, přechází nyní - po více než třech letech - do vedení mnohem čtenějšího listu téže vydavatelské skupiny. Petr Šabata předtím vedl redakci MF Dnes sedm let. Na další strategii se s vydavatelem neshodl. Důvody nehodnoťme, ostatně nám k tomu asi chybí dostatek informací. Ale tvrzení, že šéfredaktoři dotyčných listů rotují jak apoštolové na orloji, je přinejmenším nadsazené, a autorkou uváděná hypotéza svědčí spíše o mělkosti než o hloubce analytického vhledu.

  Když se byla Juliana takto popasovala s tématikou médií, zrak jí padl na reklamu. A kolotoč nepřesností, nepochopení a nepoznání pokračuje.

  Snad jediný moment, kde s ní souhlasím, je hodnocení článků v sobotních Lidových novinách. Jakési vyjuchané popisy tří reklamních kampaní operátorů sítí mobilních telefonů a letmé pohovůrky s představiteli tří "zodpovědných" agentur opravdu nejsou žádnou analýzou reklamního působení. Jinou otázkou je, zda to bylo záměrem listu a novinářky - uvedení v příloze Nedělní LN nasvědčuje spíš tomu, že se snažili o "lehčí žánr..."

  Juliana však ihned generalizuje: "Tyhle clanky ale z lidi hlupaky delaji, protoze pouze srovnavaji ruzne typy reklamnich kampani a delaji melke sondy do zpusobu uvazovani reklamnich pracovniku. Vyzivaji se v popisu drobnych rozdilu v manipulaci, ale podstatou teto manipulace se nezabyvaji."

  Jako profesionál v oboru marketingové komunikace se přiznám, že s tím zautomatizovaným rovnítkem mezi reklamou a jakousi manipulací nemohu souhlasit. Ve světě se už dlouhá desetiletí vedou prudké spory o to, proč a jak reklama vlastně funguje, v jejím rámci mnoho odpůrců reklamy sneslo přehršle teorií o tom, jak zákeřně a zločinně reklama "manipuluje" s nebohými spotřebiteli. Bohužel, zatím žádný konkrétní důkaz tohoto manipulování přinesen nebyl. Ale stejně jako politice, fotbalu a televizi, i reklamě přece rozumí každý, a zabývat se hlouběji její teorií je asi ztráta času...

  Juliana pokračuje a píše Janu Čulíkovi: "V BL jste uvadel (hyperlinkový odkaz) informace o americkem vynalezu, ktery umoznuje odreklamovani televiznich programu. Myslim, ze tam stalo, ze 90% lidi reklamu preskakovalo. Dalo by se to vysvetlit taky tak, ze 90% lidi je otravovano informacemi, o ktere nestoji, aby v nich byly vzbuzeny potreby, ktere nemaji. A pak si za to jeste zaplati v cenach vyrobku. Toto byla napr. dulezita informace, ktera mi v clanku chybela: kolik procent v cenach vyrobku je tvoreno vydaji za reklamu. Taky tam nebylo nic o tom, jak se muze necilova populace, kterou reklama nezajima, branit. Stanice, kde me obtezuji reklamami, nesleduji, do obchodu a hospod, kde vyrvavaji komercni stanice, nechodim, ale pred ohyzdnymi blboardy neni uniku. I kdyz jejich poselstvi nevnimam, esteticky kazi scenerii."<> Informacemi o americkém vynálezu se míní článek Michaela Lewise v Guardianu 28. 8. 2000, uvedený v překladu v Britských listech o den později. Mýlka je v tom, že se tu nejedná o přístroj, který by umožňoval jakési "odreklamování televizního programu," ale o nahrávací zařízení, které za uživatele nahraje jeho oblíbený pořad a při přehrávání umožňuje přeskočit zachycené reklamy. Skutečně, 88% jeho uživatelů při přehrávání reklamy přeskakovalo.

  Nic nového pod sluncem - i při běžném sledování filmu v televizi je značné procento těch, kteří během přestávky s reklamním vysíláním přepnou jinam. A proč ne? Nikdo nemá nadekretovanou povinnost se na nějakou reklamu dívat.

  Ale vyvodit z toho, že 90% lidí je otravováno informacemi, o které nestojí, aby v nich byly vzbuzeny potřeby, které nemají, to je secsakra myšlenkové salto mortale!

  Vezměme to popořadě: ano, reklama mi dodává informace, které nepotřebuji, které mě někdy i otravují. Ale to dělá každý, kdo nějaké informace šíří. Kdo rozhodne (ó Velký Cenzore), jaké informace skutečně potřebuji, a které by přede mnou měly být utajeny, aby mě nedejpámbu neotravovaly zbytečně? Když mi na ulici mládenec strká do ruky leták s programem dance klubu, když mi u dveří zazvoní prodejce vysavačů nebo šiřitel náboženství, když mi komentátorv rozhlase sděluje (anebo vnucuje?) svůj pohled na zasedání parlamentu - je to otravování?

  A jaké možnosti mám se tomu otravování vyhnout? Snadná cesta. Leták odmítnu, obchodního cestujícího a hlasatele pravé víry nevpustím dál, rozhlas vypnu nebo přepnu. To je zase mé právo.

  K těm nešťastným "potřebám": žádná reklama na světě (a to prosím není můj názor, ale převládající závěr z oné dlouholeté světové diskuse) ve vás nevzbudí potřebu, kterou nemáte. Ukažme si to na markantním příkladě: za život jsem absorboval tisíce reklam na dámské vložky. A převážná většina mužů v této zemi taky. Tak proč jsem si pod jejím MANIPULUJÍCÍM VLIVEM doposud žádné nekoupil? A valná většina mužů, pokud je z průzkumů známo, taky ne? (Nemůžu mluvit za všechny - you never know...!)

  Pokud nemáte potřebu nějaký výrobek nebo službu používat, pak si jej na základě reklamy nepořídíte. Pokud namítnete, že ne každý, kdo si nyní v předvánočním čase koupil mobilní telefon, ho skutečně nezbytně potřebuje, pak si asi nerozumíme, co je to potřeba. Tou potřebou může být snaha dosáhnout nějakého sociálního statutu ("i já mám mobilní telefon!"), potřeba vyrovnat se ve svém okolí ("mají to všichni mí přátelé"), snobství, co já vím.

  Když by někdo chtěl bránit lidem uspokojovat si i tyto potřeby (odpůrci konzumního světa o nich vždy hovoří jako o "pseudopotřebách"), pak musí být schopen za mě jako individuální a svéprávnou bytost rozhodovat, co je pro mě správné a co skutečně potřebuji. Jistě, Velký Bratr by to dokázal...

  Tím se dostáváme ke svobodám: svobodě slova u výrobce, který se domnívá, že má právo šířit informace o svém výrobku, své službě.

  A každý, ke komu se taková informace dostane, má svobodnou volbu, zda se podle ní bude řídit či ne, a zda vůbec ji chce nechat na sebe působit... Ostatně Juliana sama píše, jak se vyhýbá reklamnímu působení. Jen tak dál!

  Do třetice svoboda tržního hospodářství: trh je soubojem více výrobců o pozornost a koupi spotřebitele. Výrobce mu na trhu nabízí výrobek za určitou cenu - a je na spotřebiteli, zda tuto nabídku přijme či ne. Tu cenu určuje výrobce s ohledem na trh. Jistě by bylo zajímavé vědět, kolik v ceně výrobku připadá na reklamu. A také by bylo zajímavé vědět, kolik vydal výrobce na dopravu, na výzkumy, na daně, na platy zaměstnanců, na vývoj nových výrobků, na krytí obchodních ztrát, na výrobu obalu, na ekologii, na podíly obchodníků.

  To všechno tvoří náklady k dosažení a udržení příjmu, jak to definují daňové předpisy. Ale jaksi to není to hlavní. Základní otázka zní - souhlasím s výrobcovou nabídkou, koupím si výrobek nebo službu, anebo se pokusím uspokojovat své potřeby jinak? U konkurence, odkladem spotřeby, svépomocí?

  Jak prosté věci! Ostatně hned v úvodu jsem varoval, že to asi nestojí za polemiku - ale když už někdo mělce a bez znalostí píše (a třeba mě otravuje nevyžádanými a plytkými "informacemi") - proč se nebránit?

  Vilém Rubeš


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|