Britské listy


úterý 30. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Společnost:
 • Splňuje vězení svůj účel? Co o něm normální lidi vědí? (Guardian) Sčítání lidu:
 • Tvrdá odpověď Edvardu Outratovi (Štěpán Kotrba)
 • Orwellovský zákon (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Neignorujme hnutí za přímou demokracii v Čechách (Vladimír Rott) Ještě jednou o Expu 2000 v Hannoveru:
 • Bude Český pavilon rozebrán a spálen? (Jan Paul) Televizní vzbouřenci:
 • Podvody na internetových stránkách petice "ČT - věc veřejná" dále trvají (Olivie Tajovská) Žalostné výsledky:
 • Tři poznámky k televizní krizi (František Pillmann) Básnický postskript:
 • Cyrilo-koalice (Václav Pinkava)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213-1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.


 • Tady je minulé vydání Britských listů.

  Co je nového v České republice

 • O sčítání i v Lidovém domě. Včera večer jednalo předsednictvo odborné komise pro informatiku a telekomunikace ČSSD o problematice sčítání lidu. Výstupem z tohoto jednání bylo odmítnutí stávajících procedur, požadavek informatiků na odložení data sčítání a přepracování prováděcí vyhlášky. Britským listům to řekl po jednání předseda komise dr. Kofránek. "Celou problematiku sčítání lidu považujeme za nesmírně závažný problém, dotýkající se soukromí každého občana a jeho důvěry ve státní správu. Vyžádali jsme si další odborná, zejména ústavně-právní stanoviska, ale již nyní se nám jeví aplikace zákona - provedení sčítání - jako nedostatečné z hlediska ochrany soukromí občanů. Nyní prověřujeme informaci o zpracování vyplněných formulářů s daty všech občanů soukromou firmou, což považujeme za skandální a absolutně nepřijatelné. Zítra dáme k dispozici definitivní stanovisko, již dnes ale mohu říci, že kladné nebude", řekl předseda komise odborníků na informatiku a telekomunikace Kofránek po skončení jednání. Odborné komise jsou poradním orgánem předsednictva ČSSD. Závěry komisí jsou primárně určeny jako podklad pro stanoviska vedení strany k odborným otázkám, jsou ale dávána na vědomí i příslušným ministrům. Definitivní stanovisko expertní komise ČSSD přinesou Britské listy zítra. (šok)

  Poznámka TP: Průběh hlasování o kontroverzním zákonu ale nesvědčí o tom, že by si právě sociální demokraté dělali o ochranu osobních dat největší starost...

 • Vaše data jsou zcela v bezpečí, říká ČSÚ. Zjistili jsme, že skutečnost je poněkud jiná. Věci neslýchané odhalil telefonický rozhovor s mluvčí Českého statistického úřadu pro sčítání lidu Vladimírou Pavlíčkovou. Radio Jerevan (tj. oficiální verze ČSÚ): všechny primární podklady - sčítací listy - budou skartovány. Skutečnost: ano, ale ještě předtím budou kompletně oskenovány. Jméno sčítané osoby prý se ale skenovat nebude, protože leží mimo naváděcí značky (svatá ty prostoto netechnická!). Zjištění druhé: ČSÚ nebude archy zpracovávat sám, ale celou zakázku optického snímání zadal ("outsourcoval") soukromé firmě Deltax Systems, a. s. O bezpečnost dat prý ale bude postaráno, neboť Deltax se zaručil, že získaná data nebudou zneužita.

  Mírně zděšeni jsme se snažili vypátrat, jaké záruky Deltax poskytl a jak chce skenování provést. Muž, na něhož jsme přepojeni jako na tiskového mluvčího firmy, je ale jiného názoru. Kolik činí základní jmění společnosti? "To nevím," řekl (podle obchodního rejstříku je to 1,11 mil. Kč). Je k dispozici seznam akcionářů? "To nemohu vyloučit, ale já ho nemám." O nic lépe jsme nepochodili ani při pokusu zjistit, jak má probíhat skenování: "K tomu nejsem oprávněn poskytovat jakékoli informace," vysvětlil nám zdvořile tiskový mluvčí. (TP)

 • Velmi chabé jsou vyhlídky na záchranu České televize jako instituce veřejné služby. Na funkci prozatímního šéfa ČT je 7, většinou strašlivých, kandidátů. Sněmovna bude prozatímního ředitele České televize vybírat ze sedmi uchazečů. Kromě již dříve známých kandidátů klubu ČSSD Karla Kochmana a Jiřího Balvína dnes poslanci do vypršení lhůty pro předkládání nominací navrhli mimo jiné ředitelku zpravodajství ČT Janu Bobošíkovou či Věru Valterovou, která je pověřena řízením televize. O funkci se budou ucházet rovněž komunistický kandidát Vratislav Měchura - bývalý ředitel píseckého Rádia Prácheň, někdejší ředitel televize Premiéra Jiří Mejstřík navržený poslancem KSČM Karlem Vymětalem, a Michal Kralert. Toho navrhl poslanec ČSSD Ivan David.

 • Václav Havel se stále otevřeněji míchá do stranické politiky. Nedávný pokus posunout volební zákon směrem k  většinovému systému, a tak mu podle některých dát větší stabilitu, podle jiných ho zakonzervovat tak, aby byli z české politiky neférově vyřazeni zástupci menších stran, charakterizoval Václav Havel jako "drzost": Známkou, že Havel otevřeně vstupuje do stranické politiky, je tento jeho výrok: "V naší politice se objevil jakýsi prvek, nemám na to jiné slovo, drzosti. S určitou drzostí jsou navrhovány některé účelové věci, které jdou proti duchu Ústavy a proti úmyslu zákonodárce." Jiným důkazem "drzosti v české politice" je prý podle Havla krize v České televizi, kde Havel, jak se zdá, proti všem známým faktům prosazuje představu, že snad vzbouřenci "bojovali svým protestem za otevřenou společnost." Nedomníváme se, že by mohl být český prezident tak neinformovaný, že by mohl takový nesmysl tvrdit s upřímnou vírou. Varujeme tedy, že výroky Václava Havla jsou nyní stejně neomaleně politicky manipulativní jako výroky ostatních českých politiků. Jen je s podivem, že si Havel neuvědomuje, že lidé pomalu z "televizního boje za svobodu" začínají střízlivět a že politikové jako právě Havel, kteří budou přes moc i nadále interní pracovněprávní spor v ČT interpretovat jako "boj za svobodu slova", se znemožní jako v nejlepší případě naivkové a v nejhorším hrubí manipulátoři. Nevěřím, že by český prezident neměl dostatečné informace a nevěděl, co dělá. - Když už mluvíme o Václavu Havlovi a České televizi, vzpomínám, jak téměř před třemi lety, nedlouho po jmenování Ivana Kytky šéfredaktorem zpravodajství České televize, ho Václav Havel pozval na večeři. "Dělejte tam tu reformu pomalu a opatrně," řekl Kytkovi tehdy Havel, "aby vás z té televize nevyhodili. Já to tady na Hradě dělám taky tak." (JČ)

 • Pro všechny zájemce zveřejňujeme novou podobu zákona o České televizi. Text byl převzat ze systému právních informací ASPI. (TP)

 • Právě jsme dokončili redakci přibližně 350 stránkové knihy o kořenech krize v České televizi i jejím tragickém vyvrcholení v prosinci 2000 - lednu 2001. Je to výbor z textů publikovaných v Britských listech. Kniha by měla v ČR vyjít v nejbližší době. Třeba si ji Václav Havel přečte a přestane o televizní krizi říkat hlouposti. (JČ, TP)

 • Žádáme podle zákona přesné, podrobné a otevřené informace o financování jednotlivých pořadů (včetně např. i odměn pro jejich moderátory) a informace o platové škále v České televizi. 25. ledna 2001 vstoupil v platnost a zároveň nabyl účinnosti zákon č. 39/2001 Sb., který mění zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tak, že povinnými subjekty ve smyslu tohoto zákona jsou nyní rovněž „veřejné instituce hospodařící s veřejnými pro­střed­ky“. Z toho vyplývá, že se povinným subjektem stala i Česká televize. Žádáme proto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o  údaje týka­jící se hospodaření České televize, viz tento text.

 • Štěpán Kotrba podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který zveřejnil ve vysílání pořadu Fakta České televize dne 15.1. výpisy z účtů mobilních telefonů členů Rady ČT:

  "Neboť tyto informace jakožto telekomunikační tajemství požívají ochrany podle § 84, odst. 3, písm. c), zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a v odst. 2 téhož paragrafu je stanovena povinnost mlčenlivosti pro každého, kdo se je dozví, vzniká podezření, že popsaným skutkem byl spáchán trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178, odst. 2, trestního zákona, přičemž v úvahu přichází zpřísněná trestní sazba podle odst. 3, písm. b), tohoto paragrafu, jelikož předmětný skutek byl spáchán televizním vysíláním."

  Viz o tom v BL zde. (JČ)

 • Známý pražský advokát Tomáš Sokol vyslovil v Právu opačný názor. Jeho argumentace je však tak děravá, že nestojí za komentář - zdá se, že Sokol věc pojal spíš jako příležitost k vlastní medializaci než jako fundovanou obhajobu neetického postupu redaktorů. (TP)

 • "V České republice je nebezpečno". Jan Čulík je šokován tím, co televizní vzbouřenci provedli za poslední měsíc, selháním českých "elit" i indolentní reakcí většinové české společnosti. Píše o tom zde.

 • Mé zoufalství: Jak jsem přivedl do ulic 100 000 lidí. Upozorňujeme také na tuto souhrnnou analýzu televizní rebelie od Jana Čulíka, která původně vyšla anglicky v časopise Central Europe Review. (Nejnovější tragický vývoj v české společnosti shrnuje JČ anglicky v dnešním vydání časopisu Central Europe Review na tomto místě.)

 • Nynější hlubokou krizi v České televizi sledujeme od jejího počátku před Vánoci; všechny dosud zveřejněné články k této problematice najdete v v chronologickém archivu Britských listů.

 • Kořeny konfliktu v České televizi. Vzhledem k tomu, že v české společnosti vládne obrovská neznalost o tom, co je podstatou nynějšího konfliktu o Českou televizi, upozorňujeme na tuto analýzu Jana Čulíka, která podrobněji osvětluje, jak a proč krize vznikla, jak byla politicky zneužita a jak jí byla zmanipulována nemyslící a neinformovaná veřejnost.

  Kdo se zajímá o podstatu nynější krize, nechť se podívá na rozhovory Britských listů s Ivanem KytkouJanou Bobošíkovou o České televizi z roku 1998. (Též v knize ...jak Češi jednají, Milenium Publishing, 2000, která se podrobně věnuje kořenům krize v  ČT, informace viz níže; v žebříčku nejprodávanějších titulů knihkupectví Kosmas se v posledních čtrnácti dnech tato kniha opět vrátila na první místo.) - V tematickém archivu Britských listů naleznete za poslední cca tři roky pod heslem "sdělovací prostředky, Česká televize" více než 800 článků a analýz o ČT. Ukazují, jak vznikl nynější problém.

 • Podle slibu zveřejňujeme plný text zprávy kontrolní skupiny o situaci v TS Brno, zaznamenávající korupční praxi, za niž je odpovědný jeho šéf Zdeněk Drahoš. Zpráva je zde (soubor RTF, 284 KB), zde je digitální podpis ve formátu PGP.

 • Sponzorování Britských listů. Ozvala se zatím řada čtenářů s různými nápady, o jejichž realizaci budeme uvažovat. Někteří čtenáři OPAKOVANĚ navrhují, že by byli za Britské listy ochotni rozumnou, nepříliš vysokou částku platit. Snad realizovatelnou částkou by bylo cca 1000 - 1500 Kč ročně. To je zajímavá myšlenka, ale na to, abychom získali k dispozici dostatečné prostředky k řádnému financování profesionální investigativní práce, by muselo pravidelných dárců být větší množství. Proto by nás zajímalo, kolik z několika tisíc pravidelných čtenářů Britských listů by bylo ku prospěchu české společnosti ochotno přibližně takovouto částkou na provoz Britských listů pravidelně přispívat a  způsobit tak jejich profesionalizaci a posílení jejich nezávislosti. Své názory prosím pište do redakce tohoto listu. (JČ)

 • Hledají se nápady, jak získat sponzorování pro Britské listy. Pokud máte nápad, jak efektivně a systematicky finančně sponzorovat Britské listy, napište do redakce tohoto listu. Vydáváme tento deník už téměř pět let každý všední den zadarmo, se značným vypětím. Vzhledem k velkému pozitivnímu vlivu, jaký vykonává na českou společnost, by mělo být možné získat nezávislou finanční podporu, která by mohla vést k dalšímu zefektivnění práce BL ve prospěch české společnosti (dosavadních pět let pracují novináři Britských listů pro tento deník zadarmo až po ukončení svého normálního, každodenního zaměstnání). Firma Internet Servis, na jejímž serveru jsou Britské listy umístěny, neumí pro ně získávat placenou reklamu. Musejí tedy existovat jiné možnosti - nebo že by česká společnost skutečně nedokázala k vlastnímu prospěchu financovat elitní nezávislý analytický internetový deník?

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.

 • Znovu aktuální kniha. Druhý výbor z  Britských listů ...jak Češi jednají (Milenium Publishing, Chomutov, 580 stran) lze objednat v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na této adrese.

  V žebříčku nejprodávanějších titulů knihkupectví Kosmas se v posledních čtrnácti dnech tato kniha opět vrátila na první místo. Dovíte se v ní mnoho o interních problémech České televize a proč jsou pořád odvolávání její generální ředitelé. Dosti podstatná část nového výboru z Britských listů se zabývá dosud nepříliš úspěšnou reformou zpravodajství v České televizi, dále kniha pojednává mj. o reakcích českých intelektuálů na analýzu Václava Havla v pojetí Johna Keana, o české politice a kultuře, o české byrokracii a  českých postojích obecněji. Předmluva ke knižnímu svazku - stručně vysvětlující, co v knize je - je zde, podrobný obsah knihy je zde, obálka je tady. (První výbor z Britských listů ...jak Češi myslí, Milenium Publishing, 1999, je rozebraný.)


 • Recenze právě česky vydané hry holandského autora Jeroena van den Berga "Žena podle Schopenhauera od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://blisty.internet.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://blisty.internet.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Splňuje vězení svůj účel?

  Shrnujeme článek, který vyšel v deníku Guardian v pondělí 29. 1. 2001. Jeho autor, Erwin James, byl před 17 lety odsouzen na doživotí. Žije ve vězení. Pro deník Guardian píše jednou za čtrnáct dní. Honorář za jeho články je odevzdáván charitativním organizacím.

  V Británii žije ve vězení asi 63 000 lidí. Jsou zavřeni naším jménem, ale lidé všeobecně skoro vůbec nevědí, jaký vedou vězňové život. Jsme na vězně příliš přísní, anebo - jak často píše bulvární tisk - příliš měkcí? A co je daleko důležitější - splňuje vězení svůj účel? Deník Guardian zahajuje seriál článku o životě ve vězení svědectvím Erwina Jonese, svého odborníka na vězení, o tom, co pro něho znamenalo strávit 16 let pod zámkem.

  Vzpomínám, jak jsme v roce 1990, poté, co jsem strávil ve vězení už šest let, debatovali se soudcem lordem Wolfem o tom, jaké to je být ve vězení. Navštívil naše vysokobezpečnostní vězení v Midlands jako součást své přípravy zprávy o nepokojích ve vězení Strangeways.

  Tou dobou byli v tomto vězení většinou "nejtěžší" zločinci. Dlouhé tresty a přeplněná vězení vyvolávaly tísnivou atmosféru. Život byl nebezpečný, k pobodání nebo k opaření docházelo téměř každý den.

  Sedělo nás tam při té diskusi asi třicet, s rozsudky od pěti do pětatřiceti let. Lord Woolf vysvětlil, proč přišel: " Potřebujeme zjistit, jaké to vlastně je, když je člověk ve vězení." On to nevěděl? Samozřejmě, že ne - jak to mohl vědět. Ale poprvé od začátku trestu jsem uvažoval nad tím, že lidé, kteří nás posílají do vězení, vůbec netuší, jaké to tam je. Možná to byl právě ten problém.

  Muži se to snažili definovat. Je to dost "poučné", řekl jeden. "Jakým způsobem," ptal se soudce. "No, dovíte se leccos sám o sobě," zněla odpověď. "Trávíte tolik času ve vlastní hlavě." Ostatní hovořili o samotě, o strachu, o paranoických pocitech.

  Připomněl jsem si den, kdy jsem byl poprvé přiveden do vězení. Vedli mě na večeři. Sešli jsme do přízemí, kde roznášela řada věznů v bílém jídlo. Než jsem tam došel, zastavil mě výkřik: "Jako by byl mrtvej! Jako by byl mrtvej!" Dva muži, jeden s tyčí od mopu a druhý s kovovým kyblíkem, bili těmito nástroji třetího muže, který se bránil ve dveřích cely.

  Náhle jsem si uvědomil, že na to nikdo nereaguje. Nikdo nezasáhl. Málokdo dokonce i pohlédl směrem k násilné scéně. Pochopil jsem, že první prioritou tady pro mě musí být přežít.

  V diskusi nyní jeden vězeň říkal soudci, že je život ve vězení "válkou o přežití". Byl to John, který bydlel na mé chodbě. Před několika měsíci vedl pokus ů upálit zaživa pachatele sexuálních trestných činů. Po těchto nepokojích byl jeho komplic převeden do jiného vězení, ale John zůstal a jeho autorita tak vzrostla.

  Začal jsem se nad celou věcí v důsledku soudcovy návštěvy zamýšlet. Vězení je bezpochyby nutné. Ale je znepokojující, že je život ve vězení pro normální lidi taková záhada. Mnoho lidí venku si myslí, že lidi ve vězení jsou nějak odlišní.

  Pomyslel jsem na lidi, s nimiž jsem se seznámil ve vězení. S Davem, který býval pošťákem, s Howardem, který býval studentem, s Tamem, který pracoval na komunálním úřadě. Howard trávil svůj čas ve vězeňském oddělení pro vzdělávání, studoval a doufal, že se stane učitelem.

  Vězení je většinou jen neustálé opakování téhož dne, znovu a znovu. Najít smysl a význam kromě toho, že jde o "trest", bývá obtížné. Lidi často nejsou ve vězení dostatečně dlouho, a tak si jen vytvoří nové zločinecké aliance. Anebo lidé jsou ve vězení tak dlouho, že veškeré poučení, které si z toho mohli vyvodit, je ochromeno trpkostí a hněvem.

  Paradox věznění spočívá v tom, co od něho společnost očekává: společnost si přeje trest, ale také rehabilitaci. Mnoha lidem nestačí jen poslat vězně do vězení: musejí ve vězení trpět. Ale jen někdo, kdo nikdy ve vězení nebyl, si může myslet, že je to ve vězení lehké.

  Vzpomínám, jak probíhala před několika lety kampaň, aby se režim ve vězeních "zpřísnil". Tito lidé si neuvědomovali, že čím silnější dojem získá vězeň, že se s ním zachází krutě, tím méně bude pociťovat povinnost respektovat pravidla společnosti a tím pravděpodobněji vzniknou po jeho propuštění nové oběti. Oficiální údaje o tom hovoří výmluvně - více než polovina propuštěných vězňů spáchá do dvou let po propuštění další trestný čin.

  Viděl jsem to na vlastní oči: mladý muž byl odsouzen na čtyři roky a nebyl ochoten respektovat vězeňský režim. Proč nesmí jít na cvičiště, když prší? Proč nebylo jeho matce dovoleno ho navštívit jen proto, že si omylem přinesla starou navštívenku? Mladý muž proslul jako "buřič", a byl často trestán. Dva roky po propuštění byl znovu odsouzen, tentokrát na pětadvacet let.

  Férová odpověď lordu Woolfovi by neměla být úplně deprimující. V britských vězeních je spousta příležitostí pro další vzdělávání. Nikdy jsem nebyl ve vězení, které by nemělo vzdělávací oddělení, knihovnu, tělocvičnu, kostel, psychology a nejrůznější poradce. Když jsem poprvé usedl před 17 lety na vězeňskou postel, netušil jsem, do jak obrovské míry se změní můj život. Sotva jsem byl schopen tehdy dát dohromady souvislou větu, Teď tady sedím s obrovským množstvím kvalifikace: mj. umím číst i Braillovo písmo, mám sportovní kvalifikaci, maturoval jsem z celé řady předmětů a vystudoval jsem vysokou školu.

  Ve vězeních pracuje mnoho velmi slušných lidí. Vzpomínám na onu učitelku vaření, která zařídila, aby všichni členové její třídy měli možnost upéct vánoční dort a poslat ho domů, i když se nemohli dovolit nakoupit potraviny na pečení. Vzpomínám na učitele, který naučil svou skupinu milovat Shakespeara. Na mladého vězeňského dozorce, který se choval vůči vězňům s takovým respektem, že když náhle zemřel, shromáždily se v řadě desítky vězňů v nejlepší košili, aby mu vzdali při pohřbu poslední poctu. I na ředitele věznice, který měl odvahu říci muži, odsouzenému za brutální zločiny, že podle jeho názoru, vzhledem k zázemí, z něhož ten muž pocházel, je i on sám obětí, stejně jako jeho oběti. Avšak faktem zůstává, že jsem nikdy nebyl ve vězení, kde by bylo prioritou, aby se tam vězni cítili dobře.

  Mnoho vězňů se zprvu dívalo na soukromá vězení velmi skepticky. Morálka vydělávání vězněním se zdála být pochybná. Ale brzo se začalo šířit povědomí, že jsou lepší než státní vězení. Vysvětlil mi to jeden dozorce, který převážel vězně do soukromého vězení. "Uvidíš hned ten rozdíl," řekl mi. "Jakmile vězni vystoupí z antonu, uvítají je slovy: ´Dobrý den, pane Smithi, pojďte prosím tudy.´" S vězni je tam zacházeno, jako že jsou to v první řadě lidské bytosti a teprve až pak vězni. Dochází k tomu, že se i sami vězni chovají úplně jinak. Jsou zdvořilí vůči dozorcům i vůči sobě navzájem." Musel jsem přiznat, že jsem nikdy v takovém vězení nebyl.

  Účelem vězení je učinit vězně bezmocným. Všichni ve vězení jsou do určité míry zranitelní. Vězni žijí napospas těm, kdo vězení řídí, napospas sobě navzájem a lidské důstojnosti je jen málo. Jestliže ve vězení vládne takový postoj, že to ochromuje vězňovu sebedůvěru a likviduje to jeho osobní pocit důstojnosti, pak jsou všechny deklarované dobré úmysly k ničemu.

  Během svého šetření navštívil lord Woolf 43 vězení. Když byla publikována jeho šestisetstránková zpráva, vězeňským systémem se rozšířil optimismus. Ale v polovině devadesátých let byla reforma zrušena - byl přijat argument, že "vězení fungují". Podle této teorie bylo zapotřebí poslat do vězení co největší počet osob, a tak se omezila zločinnost na britských ulicích.

  Než se tento postoj rozšířil, řekl mi kněz v mém vězení: "Dávej pozor, v budoucnosti se z vězení stanou skladiště." Byl jsem pak toho svědkem. Během dvou let se zdvojnásobil počet osob ve vězeních, rozpočet na vzdělávání byl seškrtán o padesát procent. Mezi dozorci i vězni se rozšířila deprese. Od té doby se stále zvyšují počty vězněných osob, stejně jako počty vězeňských sebevražd, ale politika zůstává stejná.

  Vězení mohou plnit svůj účel, ale nikoliv, je-li systém přeplněn a bez finančních prostředků. A mají-li vězení fungovat co nejoptimálněji, je důležité, aby byli vězněni jen ti, kdo skutečně musejí být pod zámkem, a aby se všechna vězení snažila o pozitivní režim, kde je dodržován respekt pro vězněné i jejich lidská důstojnost.


  Sčítání lidu:

  Odpověď Edvardu Outratovi

  Štěpán Kotrba

  Téměř nic ze seznamu otázek není sociologickými či statistickými daty, zato většina ústavně sporných údajů je verifikací databází, které by stát měl již mít a jejichž chybovost je díky šlompáctví úředníků i informatiků zřejmě obrovská.

  Datum narození je duplicitou, neboť v RČ je obsažen a dá se jednoduchým výpočtem odvodit.

  Datum mého sňatku si musí umět stát zjistit, protože mne oddával, pořadí sňatku též. Pokud ne, nemá právo na mé daně, neb nevykonává mandatorní činnosti kvalitně.

  Místo trvalého bydliště jeden rok před narozením má stát též. Pokud ne, je to jeho bordel. Mě do něj nic není, nepamatuji se, byl jsem malý...

  Pokud stát neví, zda jsem plátce jiné daně, než ze závislé činnosti (počet obyvatel minus plátci daní z jiné než závislé činnosti) je to varující. Zvláště pro ministra financí.

  Odvětví své ekonomické činnosti neznám a znát nemusím. Nejsem statistický úřad.

  Po postavení v zaměstnání nikomu nic není. Pro všechny ostatní jsem ředitel zeměkoule a nadřízený ministra vnitra.

  Pokud do školy nechodí má dcera denně, je záškolačka a dostane na zadek.

  Do práce se dopravuji zásadně svým letadlem, pokud nesněží... Pak jdu pěšky.

  Počet mých zaměstnání převyšuje počet prstů na obou rukou a neumím počítat víc než do deseti. Odpověď zní - moc...

  Pokud je spojen dotaz na můj rekreační objekt s uvedením mého rodného čísla, uvádím, že se rekreuji zásadně na Pražském hradě. Havla už vykradli.

  Obydlenost svého domu nemohu specifikovat, neboť když přijede kamarádka, tak je nás v domě o jednoho víc, a když zase odjede, tak nás může být o dva méně...

  Kolik mám osobních počítačů, nehodlám vyprávět kdejakému hejhulovi, který mi zazvoní u dveří. Nemám totiž 24 hodinovou ostrahu...

  Poloha mého bytu je vodorovná.

  Vytápím svůj byt několika energiemi, včetně zlosti nad drzostí úředníků statistického úřadu. (Jaderný reaktor přesto z bezpečnostních důvodů nevlastním)

  Co jiného říci? Šlendrián státu se nedá nahradit nadirigovanou povinností jeho občanů a pokud stát nezná data, která mu nebudu chtít poskytnout, nedostane je ze mě, ani heverem. Ani pod hrozbou pokuty či vězení. A pokud si myslí sčítací komisař, že překročí branku u mého plotu, potká se s mým vlčákem a já s ústavním soudcem. Jinak mu poděkuji za jeho námahu a na tiskopisu vyplním jen ty údaje, které uznám za vhodné.

  Na rozdíl od předkladatelů zákona 158/1999 Sb. jsem střízlivý a svéprávný, levicového smýšlení (nejsem tedy ani náhodou volič ODS), nicméně znalý paralelního účelu sčítání lidu - verifikace dat několika databází, jejichž součet chyb je skoro stejně velký, jako je počet obyvatel. Pokud by se systém zneužil (a já se domnívám, že přijetím prováděcí vyhlášky k zákonu o telekomunikacích, umožňující současný utajený datový či hlasový odposlech cca. 1000 subjektů u každého providera - ISP - bez vědomí soudce či vstup do informačních zdrojů státu pro speciální útvary MV, je to možné) vznikne základ k systému, před kterým jsme varovali při tvorbě koncepce Státní informační politiky - Velký Bratr. Proto přemýšlím o ústavní stížnosti, která by podobné zneužití navždy vyloučila. Důvěru v poctivost úřadníků ČSÚ, neúplatnost a bezpečnostní standardy v jejich úřadě prostě nemám. Důvěru v poctivost některých specialistů MV už vůbec ne. Orwella jsem četl již před patnácti lety.


  Sčítání lidu:

  Orwellovský zákon

  Tomáš Pecina

  Zvlášť orwellovsky působí § 6, odst. 1, zákona o sčítání lidu, bytu a domů. Stojí v něm:

  "...Za osobu, která má ve sčítacím obvodu trvalý pobyt, ale je dočasně nepřítomná, poskytne údaje jiná osoba z její bytové domácnosti. Pokud taková osoba není, zjistí podle možností potřebné údaje sčítací komisař (například z  evidence obce nebo Policie České republiky)."

  To v praxi znamená, že přes 40 tisíc laiků s průkazem sčítacího komisaře dostalo zákonem přístup do policejních a obecních databází obyvatelstva, kde smí zjišťovat nejen, kdo všechno je v určité lokalitě přihlášen k trvalému pobytu, ale všechny další údaje, na které se ptají dotazníky.

 • Občanům, kteří odmítnou převzít dotazníky pro sčítání lidu, bytů a domů, nehrozí žádný postih. Vyplývá to z oficiálních instrukcí pro sčítací komisaře a revizory. Ti mají sice za úkol pouštět na nepoddajné občany hrůzu, ale osoby, které se odmítnou sčítání podrobit, nikomu nehlásí (pouze tím mají pohrozit). Ta formulace je kouzelná a charakteristicky česká:

  "V případě, že sčítaná osoba odmítne převzít sčítací tiskopisy s tím, že se sčítat nechce, musí ji komisař přesvědčit, aby tiskopis vyplnila. Pokud se však přesvědčování míjí účinkem, upozorní sčítací komisař sčítanou osobu, že takového jednání představuje porušení zákona o sčítání, které je sčítací komisař povinen hlásit příslušnému obecnímu a okresnímu úřadu, který může uložit pokutu."

  Žádný soupis nebo databáze neposlušných sčítanců, které by byly postoupeny úřadu, se však podle metodických pokynů nevytvářejí. Pro případ, že by ke sčítání přece jen došlo (v tuto chvíli už to vzhledem k řadě souběžných iniciativ nepředpokládáme), doporučujeme všem čtenářům, kteří se stejně jako my "sčítat nechtějí", ať si od komisaře opíší údaje z občanského průkazu (ten je povinen předložit spolu s průkazem od ČSÚ) a poté mu oznámí, že tiskopisy nepřevezmou. Pokud jim skutečně přijde pokuta, mohou pak na adresu příslušného nadměrně horlivého sčítacího komisaře poslat... třeba děkovný dopis. (TP)

 • Pluralitní myšlení po úřednicku. Česky statistický úřad má na svých stránkách rubriku Napsali a řekli o sčítání, kde zveřejňuje pečlivě vybrané kladné tiskové ohlasy na připravovanou akci. Nejnověji tam byl zařazen i článek Edvarda Outraty z Neviditelného psa. Chybí však jak internetový link, tak upozornění, že text vyvolal odezvu v podobě (zatím) 109 vesměs ostře nesouhlasných čtenářských reakcí (právě k těm by získal čtenář pomocí linku přístup). Zkrátka, důvěryhodní lidé z důvěryhodného úřadu o sobě vydali důvěryhodnou zprávu. (TP)


  Neignorujme hnutí za přímou demokracii v Čechách

  Vladimír Rott

  VE ZKRATCE : JDE O NÁŠ, MŮJ - A MOŽNÁ VÁŠ - ZÁJEM, ZEJMÉNA O VAŠE RADY, POMOC, NÁPADY

  JAK DÁT LÉPE DOHROMADY ČI JAKKOLIV JINAK PODPOŘIT (HNUTÍ ZA) P Ř Í M O U D E M O K R A C I I V  Č E C H Á C H .

  POKUD VÁS COKOLIV NAPADNE, DEJTE VĚDĚT, DÍKY, VLADIMÍR ROTT (vjrott@access.ch)


  Odkazy (links): Pokud by Vás zajímaly začátky přímé demokracie v Čechách:

  http://web.quick.cz/pdemokracie (znáte je?)

  což souvisí se začátky přímé demokracie v Evropě: http://www.nddie.org

  a s tím co - v teorii, ale na základě denodenní praxe velmi dobře - "exportuje" Andi Gross, Carlo Schmid a další Švýcaři, odkazy, linky, na:

  http://groups.yahoo.com/group/democracy-europe/links

  (http://www.egroups.com/group/democracy-europe/links)

  pokud máte, přidejte i Vaše odkazy.


  DIRECT DEMOCRACY - IN SWITZERLAND FOR ONE AND A HALF CENTURY, WHO'S NEXT?
  Pro ty, co mají více času:

  Jak dostat Čechy k demokracii - Hnutí za přímou demokracii v ČR

 • Totalitní pro demokracii?!

 • Je odmítnutí dotazníků začátkem opravdové revoluce?

 • Politika kvůli občanům, z jejich vůle, v jejich pověření, a v jejich zodpovědnosti

 • Jak dostat Čechy k demokracii?


  ( Re: Re: Hnutí za přímou demokracii
  Date: Sat, 27 Jan 2001 14:42:19 +0100
  From: "Milan Valach" valach@iol.cz
  To: "Vladimir Rott" vjrott@access.ch
  as attached after this reply )

  Milý pane Valachu,

  o tom zamítnutí návrhu na uzákonění referenda také vím (ale není to tím že bych mohl systematicky sledovat dění v Čechách), díky tedy za tu deprimující informaci o stavu demokraci v Čechách. Znamení to, že ODS, US, ODA jsou stále zatíženi totalitním tradicí k co nejmenší účasti občanů na jejich věcech? S jediným "pokrokem" v jakž takž tolerovaném "připuštění" občanů k občasnému odevzdání volebních lístků?

  TOTALITNÍ PRO DEMOKRACII ?!

  Co si myslíte o tom, že výzvu za EU referendum (zveřejněnou na http://www.egroups.com/group/democracy-europe) v Čechách podepsali mimo společnosti za mír (nevím, kdo to je) jen republikáni a komunisté (?!?), na r o z d í l o d S l o v e n s k a , kde podepsali zelení, strana tady buď demokratická, nebo se silně demokratickými tendencemi ??? Ne zcela úplný seznam signatářů je na: http://www.egroups.com/group/democracy-europe/files.

  JE ODMÍTNUTÍ DOTAZNÍKŮ ZAČÁTKEM OPRAVDOVÉ REVOLUCE?

  Že, jak píšete, "česká společnost je dosud velice autoritářská s extrémně nízkým občanským sebevědomím" je sice docela smutné, ale zdaleka ne tak neměnitelné jak by se mohlo zdát. Změna přijde, jako i v ostatních zemích bývalého sovětského bloku. I Češi žijí dnes v zemi, která je - měřeno rozpadlým terorem socialistických států - neuvěřitelně otevřená. Jde "jen" o to, jestli změna bude evolucí nebo revolucí.

  Jestli se ze současného vysoce oprávněného a legitimního protestu občanů proti - snad - dobře míněnému sbírání detailních dat v dotaznících sčítání lidu vyvine nejen pořádný protest, ale i poznání že je věci nutné změnit, pak jsme se konečně dočkali revoluce.

  Proč vysoce oprávněné a legitimní? Bez základů soudobé společnosti, a vzhledem k nedostatečným společenským strukturám - nemožnost prosadit právo, neschopnost nebo neochotu právní řád vyvinout, korupce a nemorální jednání nejen těch viditelných a politiků - nezbývá občanovi nic jiného než odmítnout. Brilantně popsáno panem Pecinou na: http://blisty.internet.cz/0101/20010125t.html#19

  POLITIKA JE KVŮLI OBČANŮM, Z JEJICH VŮLE, V JEJICH POVĚŘENÍ, A V JEJICH ZODPOVĚDNOSTI - NEJEN V ČECHÁCH

  Díky za tragickou ukázku stavu politiky v Čechách (B*******.doc). I když, díky mé neznalosti, mi chybí souvislosti (kde, kdy a proč se tito pánové sešli, nevím, co je Archa), jedná se o typickou ryze teoretickou diskuzi (k jejíž úrovni se nebudu vyjadřovat) bez jakéhokoliv praktického dopadu, tak nutného pro posun naší pomalu se rozpadající a plundrované země do soudobé společnosti. Vlastně ale s dopadem velmi tvrdým: zkonzervovat elitářstvá "elit", a jasnou diskuzi veřejnou posunout do nesrozumitelnosti ryze "akademických" setkání "na úrovni".

  Občan by se velmi klamal nebo nechal klamat, pokud by si myslel nebo nechával vnutit názor - nebo neviděl jinou možnost než zůstat lhostejný - že může nechat věci své "politickým elitám" nebo "odborníkům na řízení společnosti", a nikoliv "nevzdělaným lidem" jako je on sám. Jak odborníci tak i laikové v politice musí být velmi a účinně hlídáni "nevzdělanými lidmi", a musí být schopni svým voličům politiku kterou dělají pro ně, v jejich zastoupení, a za jejich peníze, tak vysvětlit, aby i "nevzdělaný občan" mohl rozhodnout. Pokud občané rozhodnou "špatně", tak politici hned vidí, že něco buď neuměli vysvětlit, nebo že se v něčem mýlí.

  Právě o obdobných problémech, a nutnosti větší demokracie v EU - tedy o tom aby se občané mohli vyjádřit k velmi důležitým historickým rozhodnutím, jakým rozšíření EU bezpochyb je - před časem mluvil Verheugen, zdá se že bohužel mluvil mimo českou zkušenost a možnost chápat. (Moje reakci na, jak jsem přesvědčen, trestuhodnou ignoraci těch domácích medií, která jsem tehdy k tomu stihl sledovat, můžete najít na  http://pes.internet.cz/clanky/5666.html).

  JAK DOSTAT ČECHY K DEMOKRACII?

  Jestli Hnutí za přímou demokracii má jen pět členů, tak je to začátek. D o u f á m . Jak dostat k co nejvíce lidem základní vědomosti o tom, co by mohlo znamenat vzít správu věcí svých do svých rukou? Ale i, jak je možné to uskutečnit? Ty teoretické znalosti tady už jsou - a není problém napsat a uveřejnit je, jak píšete. Jak je ale prakticky uskutečnit, jak dostat to, co tady - i když ne vždycky zcela ideálně - praktikujeme, aspoň částečně do Čech?

  Moc by mě zajímalo, jak hledáte Vy cestu k co nejvíce českým občanům, jakéhokoliv věku. Semináře, setkání, tiskové zprávy...

  Máte kontakt na zdejší (osoby jako treba Andi Gross, Carlo Schmid, nebo instituty jak treba ženevskou univerzitu...)? Umíme tady věci dávat dohromady. Ale nechceme nikomu nic vnucovat, to nejen neumíme ale také odmítáme.

  Jak můžeme účinně pomoct?

  Že proti tomu bude dost českých politiků, kteří v tom vidí jen útok na své prebendy nebo slonovinové věže, je jasné.

  Zdraví

  Vladimír Rott, Curych


  Milan Valach wrote (Sat, 27 Jan 2001 14:42:19 +0100):

  Vážený pane,

  v České republice je situace velice obtížná. Tento týden byl v parlamentu opět zamítnut návrh na uzákonění referenda, a to především hlasy ODS (jen jeden pro) a US - všichni proti. Velkým odpůrcem referenda je i ODA - není v parlamentu, pár senátorů má v senátě. Jejich názory v mírné verzi dokládá připojený soubor (editor word 2000). V ostřejší verzi hovoří o nebezpečí vlády lůzy.

  Veřejnost je nejen málo informována, ale především nevěří, že by bylo možné, aby občané sami rozhodovali. Někteří proto, že přeceňují sílu politických elit, jiní proto, že stále věří v nutnost řízení společnosti odborníky, a nikoliv nevzdělanými lidmi, kteří tomu přece nerozumnějí.

  Takže ani naše web. stránky se nesetkaly dosud s větším ohlasem.

  Česká společnost je dosud velice autoritářská s extrémně nízkým občanským sebevědomím.

  Pro Vaši informaci dodávám, že naše Hnutí za přímou demokracii má jen 5 členů. Pokud pošlete e-mail na adresu z našich web. stránek, přijde mně, takže stačí posílat vždy jen jeden, a to buď přímo na mou adresu, nebo na mail hnutí.

  V současné době činíme druhý pokus o naši registraci na ministerstvu vnitra. Jakmile se podaří, budeme mít plně přístupnou službu serveru občanského sdružení na podporu neziskových organizací, a to včetně možnosti zasílat tiskové zprávy českým mediím. Pak se snad povědomí o nás zvýší.

  Sám jsem rovněž napsal knihu, v níž jsem se snažil zaktivizovat českou veřejnost a získat ji pro myšlenky přímé demokracie (je na našich stránkách v rubrice "bibliografie"), ale ohlas je prakticky velice slabý, až žádný. Česi asi stále čekají na osvíceného císaře, jako ti u Chlumce.

  Asi jste si všiml, že na našich stránkách je odkaz na web. stránky p. Koláře v Kanadě, který je rovněž velkým příznivcem přímé demokracie.

  Snad by mohl být kontakt s ním pro Vás zajímavý a pro DD aktivity přínosný.

  Zdraví a DD aktivitám mnoho úspěchů přeje

  Milan Valach


  Ještě jednou o Expu 2000 v Hannoveru:

  Bude Český pavilon rozebrán a spálen?

  Jan Paul

  O Expu 2000 v Hannoveru snad bylo napsáno již všechno. Bublina velkohubé reklamy o bráně do budoucnosti a stánku tisíciletí ale splaskla, hned v prvních dnech po otevření. Expo navštívilo mnohem méně lidí, než samo očekávalo.Co se stalo? Chytlavé reklamní slogany a superlativy se minuly účinkem a velký kšeft se nekonal.

  Skončilo tisíciletí a lidská společnost nemá příliš mnoho důvodů k velké euforii, naopak. Expo bylo sice výrazem technologických možností a schopností, ale v době kdy miliony lidí této planety hladovějí, i projevem okázalosti a namyšlenosti lidského společenství. Stalo se chvilkovou iluzí a cukerínovou sladkostí jedinečnosti světa, v němž se ale právě lidské pokolení také paradoxně ocitá na prahu svého vlastního ohrožení.

  Česká republika se v tomto světě po dlouhé době opět hrdě presentovala jako svobodná zem a konceptem své expozice zvolila - jak jinak - průnik do svých dějin. Kašírovaná replika kaple Sv.Kříže z historického Karlštejna měla sice navodit kontinuitu s hodnotami naší vzdálené minulosti, ale byla stejně rozpačitá, jako dobové postavy z tamního muzea voskových figurín.

  I to je pro nás příznačné a symbolické: presentovat se náhražkou a špatně provedeným duplikátem, jakobychom neměli žádnou konkrétní hodnotu současnosti na kterou bychom mohli být stejně hrdi a jako bychom neměli dost kreativních tvůrců, kteří by přišli s něčím originálnějším.

  A tak opěvovaná průměrnost a polovičatost opět slavila svůj úspěch. Architektonicky průměrný pavilon s průměrným nápadem průměrných autorů presentovat českou gotiku na pozadí současnosti, a průměrný program, postavený na průměrné individualitě Karla Gotta.

  Konečně i reklamní slogan o kousku harmonie v neklidném světě byl průměrný ve své namyšlenosti a hlavně nesplnitelnosti. Na pozadí nynější krize v České televizi se stal jen chytlavou iluzí, prázdným slovním obratem a snem pro idealisty a snílky. Dokázal, jak málo pokory je v nás a jak nekriticky zkreslené povědomí máme sami o sobě.

  Epilog :

  Agenturní zpráva: PRAHA - Budova českého pavilonu ze světové výstavy EXPO 2000 v Hannoveru nemá kupce. Stavba, která stála sto milionů korun,bude zřejmě rozebrána. Ani za symbolickou jednu marku dnes nikdo nechce koupit pavilon České republiky. Před několika měsíci byl sice přímo v Hannoveru vydražen za 12 milionů korun, ale vítěz dražby nezaplatil. Chtěl totiž pavilon přenést na pozemek v centru Prahy, s čímž pražští radní nesouhlasili. Podle jejich tvrzení proto, že by stavba byla v rozporu s územním plánem hlavního města a nalezení řešení by si vyžádalo přibližně půldruhého roku. Rozebrání budovy z měkkého smrkového dřeva bude stát přibližně 30 milionů korun.

  Dovětek autora: Možná by se dal rozprodat na palubky domácím kutilům a nebo humanitárně darovat jako palivové dříví českým bezdomovcům...


  Podvody na internetových stránkách petice "ČT - věc veřejná" dále trvají

  Olivie Tajovská

  Vážený pane Čulíku,

  pro informaci vám posílám vyjádření právníka k podepisování petic na internetu.

  Pokud se týče petice iniciativy ČT-věc veřejná, možná se to bude zdát příliš pozdě, nicméně podepisování na jejích stránkách je stále v provozu.

  Na mé připomínky na přelomu roku jsem od iniciativy nedostala oficiální vyjádření od žádného z mluvčích, nicméně mne pí Jarka Sedláčková jménem této iniciativy e-mailem informovala, že nepravosti jsou ze stránek průběžně odstraňovány a asi po čtrnácti dnech slibů byla na stránkách rovněž umístěna poznámka, že počet signatářů je orientační.

  Přeji mnoho úspěchů ve vašem úsilí

  Olivie Tajovská


  Dotaz Ars Aequi et Boni

  Vážení,

  objevila jsem vaši internetovou adresu a velmi vás prosím, zda byste mi mohli zaslat vyjádření k následujícímu problému:

  V posledních dnech dochází k podepisování petice na podporu stávkujících televizních pracovníků prostřednictvím internetu.

  Z dopisu, který přikládám, je zřejmé, že tento proces není zcela bezchybný. Po odeslání tohoto dopisu a několika urgencích došlo k pozastavení podepisování petice, ale tato možnost je nyní opět obnovena prakticky za stejných podmínek s tím, že chybné záznamy byly odstraněny.

  Nebudu vás však zatěžovat podrobnostmi, ale napadají mne otázky, týkající se podepisování jakékoli petice prosřednictvím tohoto media:

  Je takové podepisování vůbec platné?

  Kdo a jak ručí za ochranu osobních dat?

  Je přípustné data shromažďovat vědomě i s chybami /neexistující rodná čísla, místo jmen např. jen XXX/ a argumentovat tím, že seznam bude opraven dodatečně v případě, že bude předáván parlamentu?

  Vás jako právníky možná napadne více otázek souvisejících s tímto problémem, který by se mohl v budoucnosti opakovat.

  V novém tisíciletí vám přeji mnoho energie a úspěchů

  Olivie Tajovská


  Odpověď:

  -----Original Message-----
  From: ARS AEQUI et BONI [mailto:ars@i-pravo.org]
  Sent: Tuesday, January 16, 2001 10:33 PM
  To: olivieta@centrum.cz
  Subject: RE: podepisování internetové petice

  [Podávat] petice podle zakona o pravu peticnim, tzn. petice urcene organum moci zakonodarne ci vykone, coz neni pripad kazde petice (nektere jsou jaksi urceny jen pro verejnost jako symbol), podle meho mineni az do doby, kdy v praxi zacne byt mozne naplnovat zakon o elektronickem podpisu nebude mozne, byt by to bylo sebelepe zorganizovane, nebot nebude splnen pozadavek podpisu.

  Co se osobnich udaju tyka, domnivam se, ze jsou chranena pred jinym vyuzitim nez odevzdani petice prislusnemu organu. Treba si vsak uvedomit, ze lide poskytuji sve data dobrovolne a jen pro tento ucel.

  Uloha organizatoru petice (peticni vybor) proto bude jen zprostredkovat jejich doruceni a nijak dal je nezpracovavat, cimz se vymani z rezimu zakona o ochrane osobnich udaju (proto by si radeji nemeli ani nechavat kopii petice, coz muze byt nekdy neprakticke, jinak tam povinnosti radne ochrany shromazdenych udaju patrne vznikne).

  Pokud nekdo vedome rozsiruje falesna data, tak to muze byt problem, melo by se vsak jednat o data zijicich osob. Zapocitavat do petice Vlastu Buriana, delo-li by se tak vedome, je spise klamanim ohledne podpory petice, nikoliv porusovanim zakona o ochrane osobnich udaju.

  Na zaver poznamenavam, ze je naprosto prebytecne vyzadovat a poskytovat rodne cislo pro peticni ucely, ani peticni zakon toto nevyzaduje.


  Žalostné výsledky:

  Tři poznámky k televizní krizi

  František Pillmann

  1) K včerejšímu vydání:

  J.Hodač vůbec nevyhrožuje nepřímo soudem BL. Naopak - ani pokud BL nedoloží zdroj svých tvrzení o manažerských schopnostech JH, tak JH nehodlá vůči BL nic podnikat. "Příslušné kroky" (možná právní, možná jen osobní) by hodlal JH podniknout naopak vůči svým případným bývalým nadřízeným v BBC, pokud by jejich kritika existovala a pokud by mu BL poskytly identifikaci. Jinak nelze slova JH v dnešních BL interpretovat, takže T.Pecina je vůči J.Hodačovi zbytečně vztahovačný.

  Vůbec se mi zdá, že BL příliš často za každou cenu hledají cokoliv, čím by mohly šťouchnout do autorů kritických příspěvků, ne vždy oprávněně, často mimo podstatu příspěvku.

  Jiné příspěvky (včetně opravdu slabších) zato zůstávají bez redakčních poznámek, ba i bez opravy chyb v samé věcné podstatě. Nic proti tomu, ale chybí mi tu přinejmenším konzistence, když už ne koncepce.

  Poznámka JČ: Tomáš Pecina reagoval ve své poznámce za příspěvkem Jiřího Hodače na Hodačovu e-mailovou korespondenci, nikoliv na obsah zveřejněného článku. - Co se týče poznámek pod čarou, reagujeme tam, kde se nám to zdá vhodné.

  2) Obecně k posledním týdnům v BL:

  Souhlasím s názorem BL, resp. JČ, že za krize v ČT selhaly elity. To ovšem znamená, že to byly elity jen zdánlivé (alespoň mravně), když daly přednost svým krátkodobým politickým či ekonomickým zájmům před zodpovědností, nebo že nebyly ani trochu elitní v moudrosti, pokud si doopravdy nekriticky myslely, že bojují za halíkovsky chápané dobro, a nikoliv za lépe maskované, a proto nebezpečnější zájmy.

  Dělat ale paušalizující závěry o českém národu, či dokonce používat slovo fašismus apod. je příliš emociální. Nevzpomínám si, kdo to řekl (a nebylo to o českém národě !), že kohokoliv lze chvíli tahat za nos, někoho lze vodit za nos i trvale, ale všechny trvale ohloupit propagandou nelze.

  Už dnes by Dekoj a Komers i se Svěrákem a spol. přilákali na Václavák jen zlomek původních demonstrantů. ( Zas tak závratný počet to nebyl ani tehdy, s přihlédnutím k pouhé mase voličů 4K v Praze a okolí, přičemž značnou část demonstrantů tvořili i idealisté a odpůrci všech politiků.)

  Jsem přesvědčený, že pocit existenciálního ohrožení (ať oprávněný či nikoliv) mezi voliči ODS či ČSSD by přitáhnul na Václavák nemenší počet lidí.

  Poznámka JČ: To je pravda, lidi si konečně uvědomili, že se chovali trapně, jenže reforma televize a profesionalizace zpravodajství jsou ztraceny.

  3) Maličký komentář na závěr:

  Politický zisk je přitom pro 4K dost žalostný. Na samém vrcholu revolučního nadšení byl nárůst preferencí pro 4K příliš malý, aby vyvážil vše, co do budoucna 4K mediálně ztratí, protože dosud její vliv v ČT byl většině diváků obratně maskován. A ztratí nejen mediálně - jakkoliv 4K voliče nyní získala, jsou to voliči nepevní, přelétaví, a hlavně mediálně snadno ovlivnitelní (právě tím je 4K získala).

  Tito voliči mohou zítra místo 4K klidně volit svou původní stranu, pokud je 4K nepřipoutá něčím trvalejším. A US i lidovci již prokázali v r. 1997-1998, že si nedokážou udržet mediálně přilákané nepevné voliče. Zato 4K definitivně a trvala ztratila sice nevelkou, zato důležitou část ze svého původního (i tak malého) pevného jádra. Ti se k ní už nikdy nevrátí. Zato pevné jádro voličů ODS zůstalo nedotčeno. Stálo to 4K vůbec znovu zato, po všech těch vyšumělých Impulsech a Děkujeme, odejděte ?

  Poznámka TP: Velmi zajímavá otázka... Myslím, že stálo, protože Čtyřkoalice odvrátila hrozbu ztráty moci v České televizi a míra její kompromitace není fatální - není přece nic kratšího než paměť českého voliče... Neobávám se také, že by 4K utrpěla pasivitou svých představitelů; voliči KDU-ČSL, DEU a ODA (jsou-li ještě tací) jsou stabilní, voliči US jsou sice volatilní, ale podobně jako u komunistů vycházejí preference pro tuto stranu z negativního vymezení: Unii volí ten, kdo je frustrován opoziční smlouvou, nemá vztah ke křesťanské demokracii a odmítá komunismus. Skutečným nepřítelem US je voličská pasivita; ne všichni ti, kdo si stranu vybírají jako nejmenší zlo, pak k volbám skutečně přijdou.

  Hlavním tématem politického vývoje v letošním roce bude podle mě zapojování prezidenta Havla do stranické politiky. Havel by totiž mohl být ve Čtyřkoalici právě tím lídrem, kterého strany o víkendu tak obtížně hledaly (a domnívám se, že nenašly), jenže tato role je neslučitelná s pozicí nadstranického prezidenta. Jestli se tento manévr podaří naplánovat a věrohodně realizovat, má Čtyřkoalice zaděláno na volební triumf.


  Cyrilo-koalice

  Václav Pinkava

  Bratři, teď za Svobodou pojďme se zšikovat,
  - vždyť nezní cizácky, (či jinak odpudivě) -
  Důkazem, že s každým se domluvíme, snad,
  všem budiž skutečnost, jak vyhrál, - přesvědčivě!
  "Umění možného" jest přece politika,
  (- kdo vpravo otočí čtyřlogo jednostrany
  jistě si vybaví software, kde myška kliká
  v němž zákon sourodný, pevný je, shůry daný!)
  Kdo touží po zisku hlasů všech, bez výhrady,
  jistě si povšimne jak ochraňujem zdraví
  ač kvatropartnerství lze registrovat tady
  čtyřprocentodlišným Cyril se v cestu staví.
  Právnicky vzdělaný, postavou sebejistý,
  - soudy když pronáší nad ústavností dění -
  kritickým odstupem neposkvrněný, čistý
  když mu jde o princip, ohromný, k udivení.
  Když čtyřka nedobrá, alespoň dostatečná,
  vždyť On je otcem čtyř, tak čtverácky to umí,
  a ještě jedna věc, výhoda dodatečná :-
  (tím nemám na mysli ten úsměv jako z gumy)...
  Kdo nemá v oblibě stín jediného muže,
  tomu se zavděčme volebním arciruchem
  neb Náš je dvojčetem - tak zajistit si může
  být na dvou náměstích fyzicky, nejen duchem!

  Odkazy:

  http://www.kdu.cz/CTYRKOALICE/2001/Dohoda_010128.htm
  http://www.ceskenoviny.cz/CN/view-id.html?id=20010128F03643&tbl=profily
  http://blisty.internet.cz/9903/19990317g.html
  http://www.psp.cz/eknih/1998ps/stenprot/028schuz/s028133.htm
  http://www.psp.cz/cgi-bin/lat2/docs/jr/416.html
  http://www.kdu.cz/OSOBNOSTI/poslanci/svoboda.htm
 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|