Britské listy


čtvrtek 22. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Statistika a mezinárodní obchod s informacemi:
 • O tom, jak ČSÚ na počátku devadesátých let spolupracoval s Američany za hubičku na tom, aby v USA znali podrobné údaje o českém obyvatelstvu (Štěpán Kotrba) Sčítání lidu:
 • Probíhá sčítání lidu také na objednávku obchodních řetězců? (Štěpán Kotrba) Vedlejší aktivity v České televizi:
 • Za jakých podmínek funguje Člověk v tísni v ČT (Jaroslava Sedláčková, ČT) Špatné zpravodajství v ČT:
 • Česká televize lže o případu TV Nova. Co udělá ředitel Balvín? (Jaroslav Plesl) Reflex: Rekapitulace případu TV Nova:
 • Železný prohrál mezinárodní arbitráž s firmou CME (Jan Čulík) Britská Helsinská skupina pro lidská práva:
 • "Stávka" v České televizi: šlo o svobodu nebo o politiku? (1. část) Reakce:
 • Vadí mi bulvární styl Britských listů, proto je finančně nepodpořím (Jan Lipšanský)
 • Obdiv a poděkování za Britské listy (Jiří Koníček)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Britské listy is published in Prague in the Czech Republic.) ISSN 1213- 1792

 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.


 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si Britské listy udržet, inzerujte na  jejich stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, čtvrtek 15.00:

  Jiří Hodač: Nikdy mi nebyl ukončen pracovní poměr v ČT

  Pan
  Jiri Balvin
  Ceska televize
  Kavci hory
  Praha 4

  22. unora 2001

  Pane Balvine,

  i kdyz mi nikdo nic oficialne nesdelil, z medii a z doslechu mam informace o tom, ze jste se ujal funkce prozatimniho reditele CT.

  Vim take, co se stalo okamzite ci kratce po Vasem nastupu s lidmi, kteri se mnou, radne zvolenym generalnim reditelem, v CT spolupracovali ve shode s s ustanovenimi Zakoniku prace a internimi predpisy CT. Predpokladam, ze si dovedete predstavit, co si o tom myslim.

  Pokladam za tragikomicke, ze z teto skupiny lidi, kteri se na prelomu roku temer s holyma rukama postavili na obranu zakona a demokracie, jsem nyni uz zrejme jen ja zamestnancem Ceske televize, protoze muj pracovni pomer nepochybne stale trva.

  Proto prestoze jsem ve stavu pracovni neschopnosti a pozivam ochrany zakona, zadam timto o urychlene rozvazani pracovniho pomeru s Ceskou televizi.

  George(Jiri)Hodac


 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  431349001/2400 u Expandia Banky, a. s., Praha 1

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001.

  Naše poštovní adresa je:

  Občanské sdružení Britské listy

  Slezská 56

  120 00 Praha 2

  DĚKUJEME.

  Občanské sdružení Britské listy přirozeně vydá zájemcům stvrzenku za platbu pro případné daňové účely (je však otázka, zda to daňový úřad uzná). Zájemci o stvrzenku nechť pošlou potvrzení o platbě na adresu Občanského sdružení Britské listy. Díky.

  Potřebujeme 500 drobných sponzorů, zatím se jich přihlásilo 254

 • Stále hledáme drobné sponzory Britských listů. Ukazuje se, že je neudržitelné dále dělat investigativní práci BL naprosto bez financí. Největší naděje vkládáme do finanční podpory jednotlivých čtenářů, ochotných platit investigativní práci BL roční částkou 1000 - 1500 Kč (tj. 2,74 Kč - 4.10 Kč denně), nebo jakoukoliv částkou placenou v jakýchkoliv intervalech. Potřebujeme takovýchto drobných sponzorů cca 500, zatím se jich - do středy do večera - přihlásilo 254. Doufejme, že se přihlásí ještě další - zatím se proud nabídek poněkud zastavil, ale i práce na základě podpory od 250 lidí zavazuje. Bude-li česká společnost schopna takto pluralitním způsobem financovat nezávislý list, bude si moci gratulovat. Dostáváme v těchto dnech mnoho velmi pochvalných dopisů, za něž s opravdovou pokorou děkujeme. Upřímně děkujeme za podporu také mnohým lidem, kteří se rozhodli BL finančně sponzorovat, navzdory tomu, že jejich vlastní finanční situace je obtížná. Zejména takováto podpora nás opravdu zavazuje. - (Podrobnosti, proč potřebujeme finance, viz níže.) Prosíme, sdělujte nám i nadále, zda jste ochotni BL takto finančně podpořit.


 • První část vysoce zajímavé analýzy českého televizního vzbouření, kterou vypracovala britská Helsinská skupina pro lidská práva, zabývající se situací demokracie v postkomunistických zemích, na základě lednové návštěvy svých pozorovatelů v Praze zveřejňujeme v dnešních Britských listech jako šestý článek. Doporučujeme vaší pozornosti pro cenný pohled zvnějšku. Dokončení textu přineseme zítra.

 • Britské listy dál očekávají vyjádření pražského Úřadu vyšetřování ke studiu Martina Kloubka na sovětské policejní škole i k tomu, zda si policisté mají právo předvolávat občany k výslechu na druhý konec republiky. (TP)

 • ČNTS zveřejnila rozhodčí nález ve sporu CME s Vladimírem Železným, vydaný 9. února . Je to fascinující četba. Z nálezu, k němuž se podrobněji vrátíme v příštím týdnu, vyplývá nejen, jak to bylo s dokumenty ČNTS/CME na disketě předanými údajně V. Železnému neznámým dárcem, ale ukazuje se i naprostá bezradnost amerického investora a neschopnost čelit počínajícímu tunelu. Přestože o záměru odejít od ČNTS Američané prokazatelně věděli nejpozději od začátku roku 1999, nedokázali až do dubna podniknout proti Železnému naprosto nic! Objasnění došla i největší záhada, tj. proč rozhodci neuznali jako nepřípustné konkurenční jednání krádež televize, ale pouze její přípravu prostřednictvím akviziční společnosti AQS: interpretovali totiž české zákony a podle nich mohli dojít k jakémukoli výsledku: informatici v této souvislosti říkají "garbage in, garbage out". (TP)

 • Česká televize Britským listům poslala odpověď na dotaz týkající se společnosti Člověk v tísni, kterou zveřejňujeme jako třetí článek tohoto vydání. Odpověď v zásadě potvrzuje to, co bylo o této organizaci a jejím napojení na televizní rozpočet známo již dříve. Jedno číslo ale překvapí: V dopise stojí, že za pronájem šesti kanceláří a dvou sklady o celkové ploše 125 m2 platí Člověk v tísni 100 tisíc korun. Není jasné, je-li to cena za roční nebo měsíční užívání; z toho, že je ostentativně zdůrazňována údajná "komerční nevyužitelnost" místností (byli jsme tam a nevěříme), lze dovodit, že se jedná o částku za rok. Z toho by vyplývalo měsíční nájemné 8.333,- Kč a to je pro Člověka v tísni - v této lokalitě a s touto infrastrukturou - rozhodně terno. V nákladech mají být fakturovány i ostatní položky, jako např. používání automobilů.

  Hlavním příspěvkem z televizního poplatku je roční sponzorský dar ve výši 1,5 milionu korun, z něhož se fakturovaná plnění strhávají. Zda tento druh sponzoringu je nebo není v rozporu se zákonem o České televizi, musí rozhodnout nová Rada ČT - bývalá, jak víme, se přímé odpovědi diplomaticky vyhnula.

  Největší problém Člověka v tísni spatřujeme nikoli v jeho financování z televizních poplatků, ale v propojování dvou činností, které se navzájem vylučují: nelze být dost dobře humanitárním pracovníkem a novinářem zároveň. Je asi třeba dát za pravdu těm, kdo vidí v obecně-prospěšné společnosti Člověk v tísni především vlivovou agenturu Hradu, jejíž ukotvení, politické i zpravodajské, je však širší a lze je vystopovat daleko do minulosti.

  Budeme proto velmi pozorně sledovat, jak se k Člověku v tísni postaví prozatímní vedení České televize; to nám o mocenských poměrech v "nové" ČT poví ještě víc než fekálie na předním skle trabanta Věry Valterové. (TP)

 • Akrobata na laně připomíná ředitel ČT Jiří Balvín. Svá politická rozhodnutí však zatím dávkuje s překvapující mírou odhadu a obratnosti. Balvín včera řekl, že nepozastaví výkon funkce řediteli brněnského studia ČT Zdeňku Drahošovi (odvolat ho nesmí bez souhlasu Rady ČT), protože výsledky kontrolní zprávy nejsou dostatečně závažné. Balvín ví, že odvoláním Drahoše by přišel o vrtkavou podporu ODS (kterou rozzlobil způsobem, jak se vypořádal se zbytkem Hodačových lidí) a dostal by se do svazující závislosti na ČSSD. Proto se musí snažit vyvolat iluzi objektivity a zabránit vytvoření dojmu, že vzbouřencům ustoupil na celé čáře. Všem hráčům v této hře je přitom jasné, že kdyby se uplatnila hlediska profesionality a kvality produkce, nemohl by ředitel brněnského studia zůstat ve funkci ani minutu. (TP)

  Skandálem při (mikro)sčítání lidu

  se zabýváme v dnešním vydání BL. K tomu poznámky Štěpána Kotrby:

 • MIKROCENSUS 92 - Absence inteligence v tehdejším Českém deníku

  Z českého tisku se podivnými praktikami Českého statistického úřadu a Sociologického ústavu Akademie věd v roce 1993 zabýval pouze Český deník. Ten zveřejnil i informaci, že na Kalifornské univerzitě v Los Angeles působil Ivan Sviták (tehdy z Levého bloku), a uvedl současně, že na univerzitě samotné o průzkumu nikdo údajně nikdo nic neví. Český deník napsal, že dotazování bylo zaměřeno na místa, kde v parlamentních volbách zaznamenala úspěch levice, a jména respondentů se dostala do zvláštní počítačové databáze. Celou akci tehdejší "novináři" připsali politicky účelově na vrub "bývalým komunistům a nomenklaturním kádrům, případně v kombinaci s vedením KSČM". Databáze samotná by prý pak podle Českého deníku bývala mohla být využita "při eventuálním levicovém převratu". :)))

  Inteligencí tehdejší redaktoři ČD opravdu neoplývali... Kdo potřeboval nejvíce informace o okresech, kde případně "zvítězila levice" - KSČM nebo tehdejší pravicová koalice? A projekt UCLA nevedl přeci Ivan Sviták, ale Petr Matějů - a nebo se za Petra Matějů Ivan Sviták převlékl?

  Statistika v propagandě

  Nejen zneužití, ale i využití umožňuje vtipné použití...
  To vás napadne, přečtete li si v novinách třeba toto:

  Majetek amerických domácností v Bushově době podle šetření klesl
  Čisté jmění typické americké domácnosti, tedy rozdíl mezi jejími aktivy a pasivy, kleslo v době od roku 1988 do roku 1991 z 41,47 tisíce USD na 36,62 tisíce, tedy o 12 procent. Uvedl to v úterý úřad Census Bureau. Zkoumané období se do značné míry shoduje s prezidentstvím George Bushe a také s poslední hospodářskou recesí v USA, která podle vládních statistik trvala od července roku 1990 do března 1991. Podle T.J.Ellerové, jedné z autorů průzkumu úřadi Census Bureau, odráží pokles jmění domácností nižší hodnotu domů, pokles úspor na bankovních a spořitelních účtech a nižší hodnotu nemovitostí.

  Tuto zprávu přinesla agentura Reuter a převzala ČTK 26.1.1994
  z archivu publikovaných agenturních zpráv vybral (koš)

  Kolik nás je dnes? Dozvíme se za měsíc...

  Češi se sčítají rádi - už několik století. První oficiální sčítání lidu v českých zemích bylo v roce 1754.

  Odhaduje se, že ve 4. až 6. století žilo na území státu kolem půl miliónu lidí. Před Bílou horou obývaly české země asi tři milióny lidí, kolem roku 1650 již jen dva milióny. Při sčítání v roce 1754 bylo na území českých zemí 3,360.000 obyvatel, na území Slovenska 1,460.000. Další oficiální sčítání se konala již ve zmíněném roce 1869, dále 31.prosince 1880 /celkem na území dnešního státu 10,699.534 obyvatel/, 31.prosince 1890 /11,260.601/, 31.prosince 1900 /12,155.139/, 31.prosince 1910 /12,995.294/. První sčítání v Československu se konalo 15.února 1921 /13,003.446/, další následovala 1.prosince 1930 /13,998.497/, 1.března 1950 /12,338.450/, 1.března 1961 /13,745.577/ a 1.prosince 1970 /14,344.987/. Při sčítání v roce 1980 bylo na území federace k 1.listopadu celkem 15,283.095 trvale bydlících obyvatel, z toho v České republice 10,291.927 a ve Slovenské republice 4,991.168.

  To je přesnost, co?(koš)

 • V pátek 9. 2. 2001 vyšla kniha Britských listů o vzbouření v České televizi. Kniha se jmenuje V hlavních zprávách: Televize. Fakta, která před vámi zatajili. Najdete v ní všechny důkazy "podvratné činnosti" Britských listů proti České televizi (viz článek člena managementu ČT Nikolaje Savického). Kniha je to výbor z textů publikovaných v  Britských listech.

 • Zajímavá až fascinující četba. Napsala nám Irena Válová, předsedkyně Syndikátu novinářů ČR:

  Vážený pane Pecino,

  zakoupila jsem pro sebe knihu V hlavních zprávách: Televize, kterou jste napsal spolu s panem Čulíkem. Pro mne jde o zajímavou až fascinující četbu. Na knihu jsem "narazila" náhodou, neboť jejímu vydání nepředcházela žádná propagace. Je to zatím jediná kniha o událostech v ČT, kterou mi stálo za to si koupit.

 • Kniha "V hlavních zprávách: Televize" je nyní na prodej také v internetovém knihkupectví Kosmas na tomto místě, a to za lidovou cenu 118 Kč (plus poštovné) - kniha má 166 stran. Okamžitě se v pondělí dostala na první místo Top Ten internetového knihkupectví Kosmas, jakmile byla zařazena do prodeje. Rychle byla začátkem týdne vyprodána, avšak nyní je v Kosmasu znovu v normální distribuci.

 • Kde se dá koupit kniha "V hlavních zprávách: Televize"? Asi tisíc výtisků bylo rozvezeno v minulých dnech po nejrůznějších místech republiky, v  Praze je kniha k dostání například v knihkupectví Fišer v Kaprově ulici, v  knihkupectví Academia na Václavském náměstí a u Kanzelsbergera. (JČ) --- Tolik teorie; prakticky kniha zatím viděna nebyla. (TP.) - Ptejte se, vyžadujte ji, pokud o ni máte zájem. Je také možno si ji koupit přímo v pražském nakladatelství ISV, Kafkova 42, Praha 6, tel. 2432 1098.

  Proč potřebujeme od čtenářů BL peníze

  Od vydání tohoto finančního apelu přišlo za posledních 24 hodin dalších asi 140 nabídek sponzorování. (Zajímavé je, že mezi nimi jsou někteří zaměstnanci či reportéři České televize, ale prosí o zachování anonymity.) Celkem tedy máme zatím cca 210 drobných sponsorů, avšak potřebujeme jich asi 500. Dokáže to česká společnost? Založili jsme Občanské sdružení Britské listy a dnes, tj. ve středu odpoledne, zveřejníme konto, kam je možno posílat příspěvky. Prosím, posílejte nám i nadále nabídky finanční podpory. Snad to dáme dohromady. Pokud se to podaří, česká společnost může být hrdá na jeden úspěšný projekt, který si lidi dokázali financovat sami! Děkujeme.

  Zde je vysvětlení, proč nyní naléhavě potřebujeme, aby čtenáři Britských listů vystoupili z pasivity a časopis finančně podpořili:

  (Jsem natolik zhnusen celkovou situací v České republice - dostaly se mi o víkendu do ruky některé aktuální české barevné časopisy - je to neuvěřitelná idiocie - že ztrácím naději, že by jediný člověk dokázal proti obrovskému proudu nevědomosti, hlouposti, manipulace a špíny cokoliv zmoci. Už proti němu jen v Britských listech vystupuji pět let a myslím, že jsem svou povinnost už dost splnil. - Budu pokračovat pouze potud, pokud projeví čtenáři svou vůli v tom smyslu, že to mám dělat dál, ale za takových podmínek, abych mohl získat placené spolupracovníky a neničil si na pochybné kauze zdraví. Britské listy sice možná za poslední měsíce zdvoj - až ztrojnásobily svou obec čtenářů a čtou je všichni, kdo něco v ČR znamenají, ale pokud jediný redaktor a dva reportéři, pracující zcela zadarmo, nedostanou od rozsáhé čtenářské obce podstatnější podporu, budeme to muset zabalit. Je to na vás, přátelé... Vystupte z pasivity. JČ)

  Národ sobě - že by už to neplatilo?

  Pravidelní čtenáři Britských listů vědí, že zpracováváme a zveřeňujeme kauzy, které jsou pro českou společnost velmi důležité a které se do českých médií v podstatě nedostávají, nebo až poté, co na ně upozornily Britské listy. Za poslední rok lze vyjmenovat celou řadu kauz, o nichž přinesly Britské listy nezávislé a exkluzivní informace. Britské listy jsou také velmi pozorně sledovány politiky a všemi sdělovacími prostředky. V České republice také existuje mnoho lidí, jimž by vyhovovalo, aby Britské listy přestaly existovat. To jsou fakta.

  Přinášíme nové, exkluzivní informace

 • Poslední kauzou, kterou Britské listy přinesly na stránky českých novin, je kauza sčítání lidu a nebezpečí, že zjištěná data budou zneužita,

 • předtím jsme systematicky, způsobem, jak to neučinily žádné české sdělovací prostředky, informovali o kořenech krize v ČT, tyto informace jsme nyní shrnuli v právě vydané knize V hlavních zprávách televize. Ve velké míře se soustřeďujeme se na závažné otázky práva a zákonnosti v ČR, zejména na dodržování občanských práv úřady, soudnictvím, policií. BL byly první médium, které poukázalo na to, že české sdělovací prostředky zamlčely policejní brutalitu proti náhodným občanům. Systematicky se zabývají nedodržováním občanských práv nekonformních členů společnosti, protože dobře vědí, že to je nejslabší místo vznikající české demokracie, kudy by mohl do české společnosti znovu proniknout autoritářský režim. Ze stejných důvodů sledujeme systematicky české sdělovací prostředky, protože jejich efektivní a zdárné fungování je základní podmínkou demokracie. Bohužel, ani veřejnoprávní média, poslední dobou zejména ani Česká televize, roli kvalitních sdělovacích prostředků neplní.

  Proč potřebujeme peníze - potřebujeme cca 500 malých sponsorů, ochotných věnovat BL ročně 1000 - 1500 Kč - tolik lidí se přece v české společnosti MUSÍ najít... Nebo ne?

 • Investigativní novinářská práce se nedá dělat bez prostředků. Alespoň jeden člověk musí systematicky sledovat vyvíjející se kauzy, chodit na tiskové konference, na soudní jednání, zjišťovat informace, pracovat v podstatě ve dne v noci, být s lidmi ve styku e-mailem, faxem, telefonem. Základní minimum, které je pro tento druh práce nezbytné, je cca 40 - 50 000 Kč měsíčně: cca 20 000 jako plat a ostatní na pracovní výdaje, které jsou podstatné. Hlavní reportér Britských listů Tomáš Pecina dotoval za poslední rok svou investigativní práci pro BL z vlastních příjmů, dlouhodoběji se to však nedá dělat, protože prostě není čas na jinou práci.

 • Redigování Britských listů vyžaduje od Jana Čulíka každodenní nasazení, po ukončení jeho denní práce na vysoké škole, od cca 17 do 02 hodin. Ve věku osmačtyřiceti let se to nedá příliš dlouho dělat bez infarktu. Pět let takovéhoto způsobu života, od r. 1996, snad už by mohlo "na oltář vlasti" stačit. Naléhavě potřebujeme cca dalších 15 000 Kč měsíčně, aby alespoň v některé dny v týdnu mohl někdo redakční práci Jana Čulíka nahradit. Jan Čulík bude dál poskytovat svou práci BL naprosto zadarmo.

 • Firma Internet Servis sice poskytuje Britským listům server, avšak její technická podpora je víceméně pasivní. Nutně potřebujeme technické zázemí, v jehož rámci by alespoň jeden technický pracovník aktivním způsobem vytvářel a inovoval stránky Britských listů. K tomu je zapotřebí zřejmě dalších cca 10 000 Kč měsíčně.

  37 000 individuálních počítačů

  Britské listy mají v důsledku své práce v současnosti v české společnosti velkou čtenost i velkou odezvu. Jenže - stále jako za komunismu - je česká společnost navyklá sledovat všechno tiše a pasivně.

  Od prosince 2000 zveřejňujeme v BL denně výzvu se žádostí o dobrovolnou finanční podporu Britským listům ve výši cca 1000 - 1500 Kč ročně. Z desetitisíců čtenářů, kteří čtou v současnosti BL každý měsíc, přislíbilo sponzorovat touto částkou BL celkem pouhých sedmdesát čtenářů, navzdory mnoha pochvalným dopisům ohledně naší práce. Nic snad nemůže být výmluvnějším svědectvím o atomizaci české společnosti.

  Myslím, vážení přátelé, kteří čtete BL, že byste se měli pokusit ještě jednou se nad touto věcí zamyslet. Je to pouze na vás, jestli Britské listy budete či nebudete mít k dispozici. Vím, že v ČR se za přístup na internetové stránky neplatí a my chceme ve veřejném zájmu časopis i nadále udržet přístupný zadarmo široké veřejnosti.Upozorňujeme, že Britské listy NEJSOU internetový časopis - naprosto nepatří do onoho moře stupidity, které najdete na "českém internetu". Na grafické úpravě ani na technických podružnostech jim nezáleží. BL jsou normální, profesionální, seriózní investigativní list, jakých existuje v každé normální demokratické společnosti několik. Vychází jako veřejná služba, protože jejich redaktoři vidí, že česká společnost tento druh časopisu zoufale potřebuje, i když, jak je zjevné, na něj asi nemá - stejně jako nemá např. na veřejnoprávní televizi. Na internetu vycházejí BL pouze proto, že nemají prostředky pro šíření tiskem.

  Najdou lidi v sobě dostatečné množství energie, aby dokázali ve veřejném zájmu přispět?

  Takže, jak se říká anglicky, it´s over to you... - je to na vás.

  Dejte nám vědět, zda vám na časopise tolik záleží, že byste za něj zaplatili 2,70 Kč až 4, 10 Kč denně: to je oněch 1000 - 1500 Kč ročně (děleno 365).

  Založili jsme občanské sdružení a otevíráme bankovní účet pro vaše příspěvky. Oznámíme ho co nejdříve.

  Jan Čulík

 • Měli bychom se přejmenovat na "Žebrácké listy", míní Michal Krček:

  Vypada to, ze se clanky na Blistech sestavaji jen z reklamy na sebe same. Pomalu a jiste me zacina otravovat vase zebracke snahy o ziskani penez. Mozna, ze by se to chtelo prejmenovat na Zlisty (Zebracke listy).

 • Britské listy jsou výborná zábava. Píše A. Tevolt:

  Musím Vás ujistit, že v mém okolí čte BL hodně desítek čtenářů, ale má to jeden háček - v drtivé většině se všichni těšíme, jak se pěkně pobavíme.

  Zvláště pak, když padne věta: "...a BL již toto předpověděly..." a články typu vzbouřenci v TV, Inpeg, Ladronka... popisovat jedním dvěma "redaktory" mimo dění, to už se fakt třískám smíchy o zem.

  Připomíná mi to kronikáře na malé vesničce /městě/, který popisuje vše a všude a ve své podstatě, souvislosti tvoří až na papíře, aby to nějak "vypadalo" a "vyšlo".

  Jinak si tady v Čechách všichni přejeme, aby sbírka byla velmi úspěšná a BL vycházely i nadále, nějak by mi ráno ta porce Vaší "legrace" už po těch letech scházela. No a v rámci Vaší kampaně "Národ sobě" dejte veliký, ale skutečně veliký pozor, ať před ukončením první sbírky nevyhoří to Vaše skvělé divadlo. S pozdravem, Honzo a Tome, vydržte.

  (Gramatiku autorovi opravila redakce.)


 • Politici v nedělních televizních debatách vyzvali občany, aby ukázněně vyplnili dotazníky pro sčítání lidu. Je zarážející, že žádný z diskutujících nebyl schopen vysvětlit skutečná rizika sčítání, a všichni se spokojili s obecnými proklamacemi o "neoprávněných zásazích státu do soukromí občanů". Hlavní riziko není v choulostivosti jednotlivých otázek, ale v tom, že se všechny tyto údaje spojují do jedné obří databáze. Ta se může stát neocenitelným zdrojem osobních údajů jak pro státní správu (finanční úřady, policii, správu sociálního zabezpečení, úřady práce...), tak pro soukromé subjekty (banky, úvěrové společnosti, direct-marketingové firmy, gangy domovních lupičů, vyděrače-"racketeery", novináře atd.), a v tuto chvíli bohužel neexistují žádné záruky, že se tito zájemci dříve nebo později k databázi nedostanou, ať "komerčně" prostřednictvím Deltaxu nebo přímo z ČSÚ (když ne jinak, tak s jistotou v případě volebního vítězství extrémní levice nebo pravice).

  Sčítání lze provést tak, aby statistici získali použitelné údaje a přitom neohrozili bezpečnost sčítaných osob. Je to ale "něco za něco": čím bezpečnější soubor dat z hlediska ochrany jednotlivce, tím méně údajů pro demografy a sociology, zejména z hlediska křížových vazeb (korelací). Představme si například, že dotazník bude rozdělen na několik částí, které se každá samostatně vhodí do průhledné sčítací urny společné pro celý sčítací obvod. Občan bude mít jistotu, že podle jeho osobních dat nelze dohledat majetkové a bytové poměry, ale zároveň se z výsledků sčítání sociologové nedozvědí, jaká je životní úroveň např. vietnamské komunity, protože informace o národnosti nebude propojitelná s údaji o majetku. Podobně nebude možno stanovit, kolik ze současných Pražanů se v tomto městě narodilo a kolik se přistěhovalo, protože místo narození se nebude vyplňovat (je to údaj schopný závažným způsobem ohrozit anonymitu sčítání - kolik sčítaných osob se narodilo např. v Samaře jako Vladimír Železný?). Stejně tak se nemůže vyplňovat obor, ve kterém občan pracuje, leda by to bylo na samostatném lístku: existují totiž obory, kde v celé zemi profesionálně působí třeba jen jeden specialista. (TP)

 • Naostro s Marií Bohatou předvedlo Milana Šímu charakteristicky nepřipraveného, a tak předsedkyně ČSÚ excelovala, i když její odpovědi byly děravé jako ementál. Oponenti, kteří na rozdíl od moderátora i hosta tématu zabezpečení dat rozuměli, se téměř nedostali ke slovu. Krajní neschopnost nebo záměr? Kdo ví... (TP)

 • Důležitý text ke sčítání lidu publikoval Tomáš Pecina v sobotní MFD. V Britských listech je zde.

 • Sčítání lidu k Ústavnímu soudu. Britské listy v pátek 9. 2. podaly ústavní stížnost, jíž usilují o zákaz sčítání lidu, domů a bytů a o zrušení příslušného zákona. (TP)

 • Studii Miroslava Brady o základních principech televizního zpravodajství publikujeme v angličtině na tomto místě. Petr Sládeček z Londýna, který nám ji zprostředkoval, k tomu dodává:

  Skutecne si myslim,ze by mela byt doporucenou nebo snad i povinnou cetbou vsem redaktorum z 'oteenky' , zejmena pak pasaze o 'konstrukci reality' ve zpravodajstvi.

 • Žádáme podle zákona přesné, podrobné a otevřené informace o financování jednotlivých pořadů (včetně např. i odměn pro jejich moderátory) a informace o  platové škále v České televizi. 25. ledna 2001 vstoupil v platnost a zároveň nabyl účinnosti zákon č. 39/2001 Sb., který mění zákon č. 106/1999 Sb. o  svobodném přístupu k informacím tak, že povinnými subjekty ve smyslu tohoto zákona jsou nyní rovněž "veřejné instituce hospodařící s veřejnými pro­střed­ky". Z toho vyplývá, že se povinným subjektem stala i Česká televize. Žádáme proto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o  údaje týka­jící se hospodaření České televize, viz tento text. Také chceme od ČT vědět, za jakých finančních okolností v ní působí organizace Člověk v tísni, viz zde.

 • Štěpán Kotrba podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který zveřejnil ve vysílání pořadu Fakta České televize dne 15.1. výpisy z účtů mobilních telefonů členů Rady ČT:

  "Neboť tyto informace jakožto telekomunikační tajemství požívají ochrany podle § 84, odst. 3, písm. c), zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a v odst. 2 téhož paragrafu je stanovena povinnost mlčenlivosti pro každého, kdo se je dozví, vzniká podezření, že popsaným skutkem byl spáchán trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji podle § 178, odst. 2, trestního zákona, přičemž v úvahu přichází zpřísněná trestní sazba podle odst. 3, písm. b), tohoto paragrafu, jelikož předmětný skutek byl spáchán televizním vysíláním."

  Viz o tom v BL zde. (JČ)

 • Kořeny konfliktu v České televizi. Vzhledem k tomu, že v české společnosti vládne obrovská neznalost o tom, co je podstatou nynějšího konfliktu o Českou televizi, upozorňujeme na tuto analýzu Jana Čulíka, která podrobněji osvětluje, jak a proč krize vznikla, jak byla politicky zneužita a jak jí byla zmanipulována nemyslící a neinformovaná veřejnost.

  Kdo se zajímá o podstatu nynější krize, nechť se podívá na rozhovory Britských listů s Ivanem KytkouJanou Bobošíkovou o České televizi z roku 1998. - V tematickém archivu Britských listů naleznete za poslední cca tři roky pod heslem "sdělovací prostředky, Česká televize" více než 900 článků a analýz o ČT. Ukazují, jak vznikl nynější problém.

 • Katedra slovanských studií Glasgow University vypisuje nyní jako každoročně konkurs na studijní místo lektora češtiny na školní rok 2001/02. Vybraný uchazeč obdrží roční stipendium 6000 liber a bude si moci během pobytu na Glasgow University vypracovat roční postgraduální thesi pro získání titulu MPhil. Hledáme bohemisty s ukončeným vysokoškolským vzěláním v kombinaci s  libovolným dalším oborem, nejvhodněji angličtinou či ruštinou. Uchazeči by měli mít dobrou znalost angličtiny. Podrobnosti najdete na adrese http://www2.arts.gl a.ac.uk/Slavonic/CzechLektor01.htm.


 • Recenze právě česky vydané hry holandského autora Jeroena van den Berga "Žena podle Schopenhauera od Michaely Černé je na tomto místě.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://blisty.internet.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://blisty.internet.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Jak místní mafie v Poděbradech potlačuje svobodu projevu:

  Mikrocensus 92

  Statistika a mezinárodní obchod se strategickými informacemi

  O tom, jak ČSÚ na počátku devadesátých let spolupracoval s Američany za hubičku na tom, aby v USA znali podrobné údaje o českém obyvatelstvu

  Téměř 100 stran fascinujících a zároveň velmi znepokojujících informací o porušení snad všech myslitelných zásad o nakládání s daty se dostalo do rukou Britských listů. Jejich zveřejnění dokazuje minimálně jeden způsob, kdy aktivity pod pláštíkem ČSÚ posloužily zájmům úplně jiného státu, a ČSÚ za ně ještě poděkoval. Jelikož se do rukou Britských listů dostaly též bianko podepsané a orazítkované průkazy sčítacích komisařů ČSÚ i ČSAV z tehdejší akce, jedná se pravděpodobně i o trestný čin (přinejmenším nedbalostní) pracovníků těchto institucí. Množství strategických informací, které obsahovaly dotazníky obou propojených šetření, mohlo umožnit po pečlivém vyhodnocení získat nezanedbatelnou ekonomickou výhodu při investování v ČR koncernům ze Spojených států. Bylo to jen ze Spojených států a bylo to jen tenkrát? Posuďte však sami a kriticky tato fakta: Prázdný
průkaz tazatele Sociologického ústavu ČSAV, orazítkovaný kulatým razítkem a
podepsaný. Jméno, ke kterému se vztahuje podpis je: Michal Illner, ředitel
ústavu

  V roce 1993 provedl ČSÚ statistické šetření o finančních a majetkových poměrech domácností, příznačně nazvané MIKROCENSUS 92. Množství údajů, které ČSÚ potřeboval vědět, se vešlo na trojlist - 6 STRAN A4. Zákon ČNR 278/92, podle kterého se uvedené šetření konalo neuváděl ŽÁDNÉ další šetření, které by se mohlo legálně propojit s šetřením MIKROCENSUS 92. Přesto ČSÚ v rozporu s tímto zákonem připojil k tomuto šetření další, tentokráte 42 STRÁNKOVÝ dotazník, vypracovaný týmem specialistů University of California v americkém Los Angeles ve spolupráci se Sociologickým ústavem ČSAV v Praze. Vedoucím projektu SSVE byl sociolog Petr Matějů, nyní poslanec za Unii svobody a velký zastánce současného sčítání osob. Tento, na americkou objednávku vypracovaný a z amerických zdrojů placený dotazník, připojil ČSÚ k projektu MIKROCENSUS 92.

  Údaje, které vyžadoval od lidí americký projekt, byly oficiálně zaměřeny na SOCIÁLNÍ STRATIFIKACI VE VÝCHODNÍ EVROPĚ PO ROCE 1989 (SSVE). Tehdejší "oficiální odůvodnění" hovořilo o důležitosti vyplnění dotazníků pro tvorbu sociální politiky. Výsledky této "tvorby" pak zřejmě zažila česká společnost v letech následujících... Tazatelé se ale ptali na množství velmi citlivých a specifických otázek, které mapovaly ekonomickou situaci domácností (10 STRAN A4), náboženského vyznání občanů (2 STRANY A4) politické organizovanosti před rokem 89 i po něm (3 STRANY A4). Otázky směřovaly dokonce na příbuzenské svazky do 2 kolena prarodičů z matčiny strany, příjmů a majetku, úspor v bankách, šperků a obrazů, podnikání apod.

  K intruktáži tazatelů byly určeny 26 stránkové "Instrukce SSVE" jsou přímé pokyny pro tazatele, řešící provázanost šetření SVVE a MIKROCENSUS, tedy vazbu "soukromé" a "státní" části šetření... Jejich součástí je i přenos identifikačních údajů osob z formuláře MC92-1 do "Evidenčního listu rozhovoru" SSVE. Podle Petra Matějů, kterého kontaktovaly Britské listy, byl proveden statistickým úřadem výběr 8000 osob z databáze Mikrocensu (několik desítek tisíc osob).

  V záhlaví titulního listu "Instrukcí" není ale uvedena Akademie věd, ale ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Evidenční list rozhovoru SSVE má přitom zase podtitul "Identifikační údaje z MIKROCENSU 1992" a je v něm instrukce o propojení identifikačních dat. Pro propojení šetření SSVE a MIKROCENSUS vydal ČSÚ formulář MC-92-6 pod názvem "Seznam vybraných bytů pro tazatele", ve kterém bylo uvedeno: přesné jméno a úplná adresa uživatele konkrétní domácnosti, "pagina" - číslo, jednoznačně tohoto konkrétního člověka identifikující ve všech dalších formulářích. Tazatele tedy statistický úřad vybavil přesnými adresami a jmény osob, které byly určeny pro Mikrocensus i výběrové dotazování o sociální stratifikaci. Údaje obou dotazníků přitom bylo možné propojit kdykoliv po jejich převzetí, neboť spojovacím článkem byly ony "paginy". K porušení oficiálních pravidel přísně technicky vzato mohlo dojít kdykoliv od chvíle, kdy se veškeré dotazníky zpracovaly do strojového tvaru. Matějů toto "propojení datových vět" vyloučil, řka, že jemu samému se do rukou dostaly už pouze anonymizovaná data. Zda se tak někde a někdy stalo či ne, bude zajisté otázkou dalšího šetření, a to zřejmě nejen Britských listů...

  I tato "anonymizovaná" data však umožňují přesnou identifikaci dotazem s kombinací a několika odpovědí z jinak anonymního šetření, což přiznali poslanci v rozpravě o sčítání lidu. (V Třešňové ulici v Domažlicích bydlí s největší pravděpodobnosrtí jen jeden ženatý inženýr ekonomie, narozený v roce 1956, podnikající plynule od roku 1992 a vlastnící byt 4+1...).

  Poslanec Matějů uvedl pro Britské listy, že celý datový archiv šetření SSVE byl následně převezen do USA a je nyní ve výhradním držení fakulty sociologie Kalifornské univerzity v Los Angeles, která se účastnila projektu jako partner se vkladem vládní americké nadace National Science Foundation ve výši "ne méně než 10 000 USD" (podle slov poslance Matějů - pozn. autora). I on sám prý musel jet v roce 1994 do Kalifornie, když chtěl zpracovat údaje z uvedeného výzkumu. Výsledky celého šetření jsou zveřejněny až nyní v knize se signifikantním názvem "Nerovnost, spravedlnost a politika" (Matějů, Vlachová, 2001), -tedy devět let po jejich sběru - a v knize nakladatelství Academia "Zpráva o vývoji v české společnosti" (1999).

  Stávají se občané pokusnými králíky amerických univerzit?

  Britské listy budou i nadále pozorně sledovat vývoj kauzy "Mikrocensus 92", budou klást dotěrné otázky na Statistickém úřadě i dalších státních institucích, neboť nás velmi znepokojuje možné pokračování této kauzy dnes, kdy sčítací komisaři rozdávají formuláře deseti milionům obyvatel České republiky. Tentokráte se to jmenuje Sčítání lidu 2001. Jiřina Růžková, hlavní garantka současného sčítání (censu), odpovídá na obavy tlumočené novináři šalamounsky: "Nás nezajímá, co máte právě vy. Nás zajímá, jak je na tom celá země..." No bodejť, vždyť to je to nejzajímavější pro každý nadnárodní koncern, chystající investici v malém Česku. Americký či evropský, jen plánovitostí svých investic může dosáhnout odpovídajícího zisku. O nic menšího než o prachy vlastně nejde.

  Tomu se říká globalizace. Kalifornská univerzita byla u důležitých informací první. Za ubohých pár desítek tisíc dolarů.


  Probíhá sčítání lidu také na objednávku obchodních řetězců?

  Štěpán Kotrba

  V květnu 1995 podepsal tehdejší předseda Českého statistického úřadu (a nynější čtyřkoaliční senátor) Edvard Outrata a viceprezident Svazu obchodu ČR profesor Jiří Jindra "velmi zvláštní" dohodu o spolupráci mezi ČSÚ a Svazem obchodu. Praví se v ní, že na přípravě obsahu a forem statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sféře vnitřního obchodu a služeb se budou napříště podílet odborníci ze Svazu obchodu ČR.

  Podle slov tehdejší tiskové mluvčí ČSÚ Jarmily Lehnerové "by se tak statistická zjišťování měla stát přijatelnější pro respondenty, což je jednou ze základních podmínek získávání kvalitních primárních dat pro statistické informace." Vyjádření tiskové mluvčí z května 1995 je až nápadně podobné vyjádření její nástupkyně v únoru 2001. Že by se od té doby nevymysly ještě gumovější věty, oslazující občanům jejich hořká procitnutí z nevědomosti?

  Svaz obchodu České republiky je "nezávislé, dobrovolné a otevřené zájmové sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v odvětví obchodu" které v době podpisu této smlouvy sdružovalo 52 obchodně-podnikatelských subjektů. V roce 1995 byly mezi nimi mj. společnosti K-mart, Delvita, Rephana, Euronova, Magnet, Strojexport, KovoKoospol. Současný seznam členských firem je ještě pestřejší. Podle vlastního vyjádření "deset let působení Svazu obchodu ČR je jednoznačně spojeno s dynamickou transformací a restrukturalizací obchodu v České republice." Svaz vznikl již na přelomu let 1989 a 1990 z podnětu tehdejších obchodních podnikatelských subjektů, které s nastupující liberalizací a privatizací podnikání pocítily potřebu se sdružovat k aktivitám, které překračovaly možnosti každého z nich. Hlavním smyslem existence svazu je podle informací z téže doby "prosazování zájmů členů při vytváření rovných podmínek obchodního podnikání". Dnes tvrdí SO ČR naprosto nepokrytě, že "obhajuje společné zájmy členských subjektů, především obchodních firem a jejich prosazování vůči orgánům státní správy, územním a jiným orgánům a organizacím"... Uvedené věty nepotřebují komentáře.

  Jednoho v té souvislosti napadne, jak lze "vhodným způsobem" zapojit reklamní a mediální rozpočty členských (a většinou dnes už nadnárodních) firem (ve výši desítek až stovek miliónů korun ročně) do "komerčně výhodné" podpory činnosti jednoho státního úřadu, který jejich zájmy bude prosazovat za ně - s plamennými řečmi i horoucím srdcem. Vždyť přeci z takovéto spolupráce musí těžit obě strany - a nebo ve statistice neplatí zákony kapitalismu, týkající se zisku? A tak zatímco "zlý" ministr zdravotnictví David (kterému se povedlo snížit náklady na léky o 4 %, než ho premiér odvolal), netrpěl vůbec žádnými sympatiemi českých mainstreamových médií, předsedkyně ČSÚ Bohatá se pomalu ale jistě stává ve svém modrém šatě pozitivní mediální hvězdou...

  Jeden z posledních údajů uváděl, že celkový objem reklamy, který protekl českými médii, byl za rok 2000 12 miliard korun. Logické vyústění této poznámky si z uvedených údajů dovodí ctihodný čtenář Britských lstů určitě sám.


  Za jakých podmínek funguje v ČT společnost Člověk v tísni

  Vážený pan
  Tomáš Pecina
  Britské Listy

  V Praze dne 21. února 2001

  Vážený pane Pecino,

  na základě Vaší žádosti o informace, týkajících se společnosti Člověk v tísni a jejích vztahů k České televizi, Vám sděluji následující:

  1. Na jakém smluvním základě probíhá spolupráce mezi Českou televizí a společností Člověk v tísni? Kdo příslušnou dohodu podepsal?

  Dne 21. března 1994 zaregistroval Obvodní úřad pro Prahu 4 Nadaci při České televizi Člověk v tísni. Na základě zákona o nadacích a nadačních fondech a zákona o obecně prospěšných společnostech byla Nadace při ČT Člověk v tísni dne 16. dubna 1999 přeregistrována na obecně prospěšnou společnost s názvem: "Člověk v tísni - Společnost při ČT, o.p.s."

  Základní právní skutečností, která upravuje vztah ČT ke společnosti Člověk v tísni, je již samotná zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti ze dne 12. listopadu 1998, jejíž je ČT stranou, tedy spoluzakladatelem.

  Českou televizi ve správní radě společnosti zastupuje Kristina Taberyová.

  2. Jakým nominálním ročním příspěvkem, vyjádřeným v penězích, podporuje Česká televize společnost Člověk v tísni? Jakou formou má poskytované plnění (pronájem prostor, úhrada energií, telekomunikačních poplatků, nákladů na provoz automobilů apod.)?

  Vlastní průběžná podpora společnosti Člověk v tísni ze strany ČT byla naposledy upravena Smlouvou ze dne 26.1. 2000 (podepsaná Jakubem Puchalským), která obsahuje ustanovení o celkové roční podpoře ve formě finančního daru ve výši 1.500.000,-Kč (poskytováno ve čtvrtletních splátkách), přičemž dar je možné užít právě výlučně k plnění obecně prospěšných úkolů, což podléhá kontrole správní rady, dozorčí rady i každoročního auditu.

  3. Jak rozsáhlé jsou kancelářské prostory, které má společnost Člověk v tísni v prostorách České televize v užívání? Kolik je to místností a kolik m2?

  ČT na základě smlouvy společnosti Člověk v tísni za úhradu 100.000,- Kč pronajímá komerčně nevyužitelné nebytové prostory (6 kanceláří situovaných v suterénu jedné z budov ČT a 2 příruční sklady o celkové rozloze 125m2).

  4. Jaké nájemné společnost Člověk v tísni za tyto prostory platí, resp. jsou za ni hrazeny v rámci dohody o spolupráci?

  Viz odpověď ad 3.

  5. Jaké jsou dílčí položky za další plnění poskytovaná Česko televizí společnosti Člověk v tísni, jako např. energie, telefony, automobily apod.?

  Za poskytovaný kancelářský materiál, energie, úklid, telefonní hovory, automobil, případně za jiné služby společnost Člověk v tísni vždy platí na základě řádné fakturace ze strany České televize a to vždy s ohledem na cenu energií, počet provolaných minut, ujetých kilometrů, množství a cenu kancelářského materiálu atp. Smluvní vztah mezi společností Člověk v tísni a Českou televizí tak vylučuje jakékoli "skryté" finanční toky, respektive překročení finančního příspěvku ve výši 1.500.000,-.

  S pozdravem

  Jaroslava Sedláčková

  Vedoucí PR a Promotion


  Česká televize lže o případu TV Nova. Co udělá ředitel Balvín?

  Jaroslav Plesl

  Ve svém zpravodajství nám Česká televize v úterý 20. února oznámila následující: " Vladimír Železný musí zaplatit CME zhruba 1 miliardu korun. Tuto částku mu poskytla CME na nákup většinového podílu ve firmě CET 21, která je vlastníkem licence na vysílání televize Nova."

  Nevím, zda už funguje rozšířené oddělení analýz zpravodajských a publicistických pořadů České televize, a tak bych rád touto cestou upozornil diváky i prozatímního ředitele ČT - pana Jiřího Balvína - že zpravodajství jeho televize lže. CET 21 totiž žádnou licenci na vysílání televize Nova nevlastní, ale má ji pouze na určitou dobu propůjčenou od státu. A také není pravda, že americká CME zmíněnou jednu miliard korun Železnému půjčila na nákup většinového podílu v CET 21. Tyto peníze Američané zaplatili za podíl ve společnosti ČNTS.

  Takže si platíme veřejnoprávní zpravodajskou redakci, která si neumí obstarat pravdivé informace v docela důležitém sporu o jednu ze dvou celoplošných soukromých terestrických televizí. Proč to pan ředitel Balvín toleruje?


  Železný prohrál mezinárodní arbitráž s firmou CME

  Jan Čulík

  Tento článek byl napsán minulý týden pro dnešní vydání týdeníku Reflex. - Mezitím byl arbitrážní rozsudek
  zveřejněn, a to i v češtině. Vrátíme se k němu rozborem.

  Dlouho předtím, než byly oznámeny výsledky mezinárodní arbitráže CME kontra Železný, poukazovali pražští mediální pozorovatelé na to, jaký to bude cirkus: bez ohledu na to, jaké bude rozhodnutí, se budou obě strany sporu snažit zmanipulovat veřejnost tak, aby viděla výsledky arbitráže v co nejpříznivějším světle pro jejich stranu. Podstatné je, že verdikt arbitráže nebyl zveřejněn, takže jsme odkázáni pouze na interpretace z druhé ruky. Plný verdikt by prý mohl být publikován pouze se svolením obou stran konfliktu a zdá se být nepravděpodobné, že by něco takového Vladimír Železný připustil. Novináři by však neměli přejímat subjektivní interpretace a měli by od Železného a od CME požadovat zveřejnění plného textu rozsudku, který by si měli rozebrat sami.

  Jisté se zdá být jen tolik: Arbitrážní tribunál jednomyslně rozhodl ve prospěch CME, když potvrdil, že Železný porušil ustanovení smlouvy s CME o "nekonkurenci". Přestože podle smlouvy neměl Železný právo vyjednávat s jinými partnery než s CME, začal ještě před rozchodem se CME jednat s firmami AQS, Česká produkční 2000 a MAG Media. Podmínka o "nekonkurenci" byla, jak se zdá, součástí smlouvy o prodeji 5,8 procent společnosti ČNTS od Železného firmě CME, a tak v důsledku jejího nedodržení byla tato prodejní smlouva arbitráží nyní anulována. Podle výroku soudu má CME získat zpět od Železného asi 27,1 milionu USD, tedy zhruba miliardu korun. Částka denně narůstá o penále 3200 USD, tedy asi 120 tisíc korun. Arbitrážní tribunál však neudělil firmě CME právo požadovat od Železného vysoké odškodné ve výši dalších 470 milionů dolarů. Železného protiútok, že prý CME naopak dluží jemu více peněz, přesně 131 milionů dolarů, je zřejmě jen pokus o vytáčku, stejně jako tvrzení, že Železný nic platit Američanům nebude, vždyť podíl ČNTS dnes už nemá takovou hodnotu, jakou měl při provádění transakce. (Že by to mělo něco společného se skutečností, že Železný - dvakrát - prodal podniku CME podíly v ČNTS za vysoké finanční částky, a pak ČNTS od vysílání odpojil?)

  Celá historie televize Nova je výmluvným, až symbolickým, příkladem nedůvěryhodného postkomunistického podnikání a ukázkou chabé státní regulace sdělovacích prostředků, v jehož důsledku vznikají v ČR kupodivu jako v snad jediné postkomunistické zemi opakovaně absurdní televizní krize.V roce 1993 udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zadarmo televizi Nova vysílací licenci - poskytla tím Železnému a jeho společníkům od daňových poplatníků obrovské finanční částky - na úplně jiný vysílací projekt, jehož podmínky nová televizní stanice hned po udělení licence přestala respektovat. Z dokumentů, které zveřejnily Britské listy 11. 7. 2000, včetně prohlášení RRTV pro ČTK z 30. 1. 1993, zdá se, vyplývá, že účastníky původního řízení o udělení licence byly v roce 1993 CET 21 a CEDC (tj. předchůdce CME) společně - argumenty o údajné "neexkluzivitě" vztahů mezi Američany a firmou CET 21, českým držitelem licence, vznikly, jak se zdá, až o hodně později. CME se spolupráci s Vladimírem Železným v prvních letech existence televize Nova chovala v českém prostředí hodně agresivně. Šla vždycky až na hranu zákona a pokoušela se televizi Nova, snášející zlatá vejce, co nejefektivněji ovládnout. Přestože jednou udělená licence je podle zákona nepřevoditelná, uzavřela 1. 8. 1996 CME s Vladimírem Železným smlouvu o "půjčce" 5,2 milionů dolarů, které byly prostřednictvím Železného vyplaceny jeho společníkům v CET 21. Účelem půjčky bylo zvýšit Železného podíl v držiteli licence CET 21 na majoritních 60 procent (Železný se za to zavazoval hlasovat v CET 21 vždy ve prospěch CME) a zvýšit podíl CME v ČNTS na 93, 2 procent, čímž padlo programové veta společnosti CET 21 v televizi Nova. 11. srpna 1997 pak prodal Vladimír Železný se společníky firmě CME dalších 5,8 procent podílu ČNTS za 28 537 000 amerických dolarů (většinu této částky má nyní Železný podniku CME vracet), čímž zvýšila firma CME své vlastnictví ČNTS na 99 procent. Zdá se, že Američané svému českému partnerovi příliš důvěřovali. "Sami jsme vytvořili ze Železného monstrum," přiznal se ředitel podniku CME Fred Klinkhammer.

  Z českého domácího hlediska je ovšem nejpodstatnější nikoliv jen to, že neustálé kontroverze ohledně televize Nova zpochybňují podnikatelskou pověst ČR v zahraničí, že si televize Nova vysílá, co chce, a  manipuluje veřejnost ku prospěchu vlastních podnikatelských zájmů, ale především to, že odchodem od Američanů se stala televize Nova - úplně ruským způsobem - majetkem neprůhledných domácích oligarchických zájmů, o nichž nikdo neví, jakým způsobem mohou tuto mocnou televizi v případné politicky nestabilní situaci zneužít. Železný je v současnosti už jen malým pěšáčkem na daleko větší a velmi nejasné šachovnici.


  Česká republika 2001

  Vřava v České televizi: šlo o princip anebo o politiku?

  Toto je první část českého překladu oficiální zprávy britské
  Helsinské skupiny pro lidská práva (British Helsinki Human Rights Group) která sleduje vývoj demokracie v evropských postkomunistických zemích. Navzdory drobným nepřesnostem se nám zdá zajímavá. Zítra přineseme v češtině druhou, její závěrečnou část.

  "Vy jste jedním z těch intelektuálů, kteří hlásají svobodu a demokracii a kteří by se zároveň chtěli zbavit politických stran ... Likvidace politických stran by znamenala diktaturu: demokracie je založena na politických stranách."

  (Antonín Švehla Karlu Čapkovi 1)

  Začátkem ledna 2001 se účastnily tisíce lidí velkých demonstrací uprostřed Prahy, hlavního města České republiky. Podle vedoucích představitelů těchto demonstrací byli demonstranti rozhořčeni nedávným jmenováním nových lidí do České televize. Tato jmenování byla prý politicky motivována a ohrožovala nezávislost sdělovacích prostředků v České republice. Mluvilo se o nové hrozbě totality a o návratu stranické nadvlády nad státními sdělovacími prostředky.

  20. prosince byl jmenován nový generální ředitel České televize, Jiří Hodač. Zaměstnanci v České televizi tvrdili, že je Hodač politickým jmenováním, že měl blízko ke Klausově Občanské demokratické straně. Na protest zahájili stávku, "okupovali" pražské ústředí České televize a dostalo se jim při tom podpory od čelných politiků.

  Brzy se do záležitosti vložili lidé zvenčí: představitelé Evropské unie a nevládních organizací, jako například Mezinárodní federace novinářů v Bruselu se okamžitě postavili na obranu stávkujících novinářů a kritizovali české úřady za to, jak reagovaly na situaci. Teprve když Hodač rezignoval a Parlament změnil způsob, jímž mají být v budoucnosti jmenováni ředitelé České televize, se situace do určité míry uklidnila.

  Představitelé britské Helsinské skupiny pro lidská práva navštívili Prahu koncem ledna s cílem zjistit, co se vlastně děje. Pro lidi na Západě by bylo velmi podivné, kdyby se do ulic vydaly tisíce demonstrantů, kteří by protestovali proti jmenování určitých lidí do jejich státních sdělovacích prostředků, vzhledem k tomu, že k těmto jmenováním běžně dochází na politickém základě a jmenování uskutečňují lidé s vhodnými politickými vazbami anebo správným členstvím v politické straně. Většina italských, francouzských či německých občanů by ani nebyla schopna vzpomenout si na jméno různých ředitelů, šéfů zpravodajství, atd. ve svých televizních stanicích. Avšak stoupenci stávkujících osob v České televizi se velmi rychle vytasili s protiargumentem. Konstatovali, že po desetiletích komunismu jsou lidé v ČR velmi citliví na jakýkoliv projev politického zasahování do sdělovacích prostředků.

  Je politováníhodné, že se pozorovatelé britské Helsinské skupiny za lidská práva nemohou s takto idealistickým a zjednodušeným vysvětlením ztotožnit. Poté, co tito pozorovatelé podrobně prostudovali celou situaci a jednali s nejrůznějšími účastníky konfliktu, dospěli k závěru, že je situace daleko špinavější, než jak byla prezentována. Vůbec nešlo o projev "lidové moci": zdá se, že stávka o Českou televizi byla součástí širší strategie, jejímž cílem je přesunout moc do rukou malé skupiny lidí, jejichž tenata dosahují do všech oblastí kulturního, politického a hospodářského života České republiky.

  Konflikt

  Česká republika má čtyři celostátní televizní stanice - státní televize má dva okruhy a dále existují nezávislé televizní stanice Nova, Prima a TV3. V zemi existuje také více než 200 rozhlasových stanic, včetně státního rozhlasu. Záležitostmi, týkajícími se licencování a regulace těchto stanic, se zabývá česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. To je těleso, jmenované parlamentem, jehož členství odráží rovnováhu stranické reprezentace v dolní komoře sněmovny. Dvě další tělesa kontrolují práci televize a rozhlasu - Rada České televize a Rada Českého rozhlasu. Složení těchto těles také (až do nedávné krize) odráželo stranické zastoupení v Parlamentě.

  V roce 2000 se začaly hromadit problémy s Českou televizí. Její mladý generální ředitel, Jakub Puchalský, odstoupil v prosinci 1999 a v únoru 2000 byl nahrazen Dušanem Chmelíčkem. Podle kritiků se ani jednomu z nich nepodařilo zkvalitnit profesionalitu České televize ani v oblasti výroby pořadů, ani v oblasti finanční průhlednosti. Ve snaze zlepšit způsob, jak Česká televize funguje, odvolal v březnu parlament televizní radu a nahradil ji novým týmem.

  Jedním z prvních činů této Rady bylo v dubnu jmenovat George Hodače jako šéfa zpravodajství. Jeho funkční období nebylo charakterizováno úspěšnou prací a v srpnu Hodač po konfliktech se zaměstnanci televize rezignoval. Znovu šlo o konflikty týkající se Hodačových snah Českou televizi zreformovat. Šířily se také nepodložené zprávy, že Hodač propustil Romana Proroka, moderátora televizního diskusního pořadu, protože se prý Prorok postavil nepřátelsky vůči mluvčímu parlamentu Václavu Klausovi. To popřelo mnoho pozorovatelů, kteří konstatují, že Prorok byl propuštěn, protože byl špatný. S Hodačem to nemělo nic společného.

  20. prosince odvolala Rada ČT Chmelíčka a jmenovala George Hodače generálním ředitelem ČT. Dala mu mandát, nejen aby provedl interní reformy, ale také aby zprůhlednil netransparentní financování uvnitř ČT. Mnoho lidí tvrdilo, že jsou rozhořčeni, že byl Hodač jmenován příliš rychle, bez diskuse, avšak jiní konstatovali opak: Radě České televize trvalo příliš dlouho, než dospěla k rozhodnutí.

  Hodač je původem Čech, avšak opustil Prahu v roce 1980 a po mnoho let pracoval v české redakci zahraničního vysílání BBC v Londýně. Jeho zkušenosti z mezinárodně proslavené rozhlasové stanice zapůsobily u Rady ČT bezpochyby v jeho prospěch. Na jmenování mírného a zdvořilého Hodače reagovalo mnoho zaměstnanců České televize jako na šok - zejména proto, že si předtím udělal mnoho nepřátel ve funkci ředitele zpravodajství ČT. Jejich hněv se znásobil, když Hodač jmenoval 23. prosince šéfem zpravodajství Janu Bobošíkovou, která v ČT už předtím dost dlouho pracovala.

  Hlavním obviněním, vzneseným proti Jiřímu Hodačovi, bylo, že je prý poslušnou loutkou opoziční Občanské demokratické strany a že prý dokonce zažádal o zaměstnání u šéfa této strany Václava Klause. Klaus i sám Hodač toto energicky popřeli a nikdy nebyly předloženy žádné důkazy, že by mezi oběma muži byla jakákoliv souvislost. Hodač vždycky tvrdil, že je naprosto nepolitický, a bezpochyby by bylo podivné, kdyby levicový establishment, který ovládá BBC, skrýval mezi sebou nebezpečného pravičáka. Hodač byl zároveň obviněn pražským korespondentem listu Le Monde Martinem Plichtou, že prý v sedmdesátých letech sympatizoval s komunistickým režimem (2). Jana Bobošíková krátce pracovala pro Klause jako hospodářský poradce, když byl Klaus ve funkci předsedy Parlamentu. Jinými slovy, byla zaměstnancem českého Parlamentu, nikoliv ODS. Je o ní také známo, že odvysílala v České televizi celou řadu skutečně tvrdých interview s Václavem Klausem.

  Zaměstnanci České televize odmítli pod Hodačovým vedením a pod vedením Bobošíkové pracovat. Okupovali zpravodajskou redakci a rozšířili tvrzení, že prý bojují za nezávislost České televize, i když zatím nově jmenovaní vedoucí pracovníci ČT neučinili vůbec nic, co by se dalo charakterizovat jako politické či zaujaté. Do 25. prosince vznikl v České republice systém dvojího vysílání - rebelové vysílali své zpravodajství na kabelu a na satelitu. 25. prosince vyvolal Hodač rozhořčení tím, že na 24 hodin zrušil normální vysílání na protest proti okupaci. 26. prosince propustila Bobošíková 20 rebelů, ale ti odmítli propouštěcí dokumenty přijmout. Když se Hodač pokusil obrátit se na úřady, aby stávkující osoby odstranili z redakce zpravodajství, úřady mu nepomohly. Ministr vnitra Stanislav Gross odmítl do České televize vyslat policii.

  Stávkující apelovali na veřejnost, aby je podpořila, prostřednictvím svého "pirátského" vysílání a tištěná media jejich apelům poskytla podporu. Koncem prosince byla česká veřejnost přesvědčena, že dochází v České televizi k politickému pokusu o puč, a začala se shromažďovat před ústředím ČT v Praze 4 k pokojnému protestu. Občanům v patách přišli politikové. Nejvíce bylo vidět členy Unie svobody, která je členem Čtyřkoalice. Avšak vyskytli se i politikové z ČSSD. Tito lidé se k stávkujícím připojili v jejich bunkru, ostentativně si přinesli spací pytle a zůstali tam s nimi po dobu několika dní. Veřejnost stávkujícím opatřovala potraviny i pití a do budovy to bylo dopravováno provazy. 27. prosince a posléze v novoročním projevu, vysílaném z Pražského hradu, vyjádřil prezident Havel sympatie televizním stávkujícím, jeho manželka Dagmar učinila 2. ledna 2001 v televizi totéž.

  3. ledna se konalo mimořádné zasedání Parlamentu, které schválilo dodatek zákona o Českém rozhlase a televizi. Navrhl, aby v budoucnosti byli jmenováni kandidáti Rady ČT a Rady Čro občanskými skupinami, i když konečné členství musí schválit Parlament. Počet členů Rad byl zvýšen z 9 na 15. Bylo rozhodnuto, že bude jmenován prozatímní generální ředitel ČT, než budou tyto mechanismy realizovány. Hodač byl propuštěn z nemocnice 8. ledna a 11. ledna rezignoval na funkci generálního ředitele ČT.

  Protagonisté

  Mnoho kritiků usiluje o změny v České televizi už dlouho (3). Organizace pracuje v obrovském komplexu budov na kopci jménem Kavčí hory, nad Prahou. Zaměstnává 2800 osob, včetně 1850 trvalých zaměstnanců na volné noze, kteří dostávají plný plat. Mnoho zaměstnanců pracuje v ČT už dlouhou řadu let. Srovnejte toto s malým počtem lidí - 396 - které zaměstnává nezávislá televize Nova, která má větší sledovanost (52 procent) než Česká televize.

  Česká televize vydělává přibližně 1 - 2 miliardy Kč reklamou, navzdory tomu, že je financována státem částkou 4 miliard Kč. Bylo zdůrazněno, že z hlediska proporcí je to příliš mnoho. Také se tvrdí, že existuje příliš mnoho neprůhledných dohod se soukromými produkčními společnostmi, které byly vytvořeny ve spolupráci s ČT. Zdá se, že zákon požaduje od České televize, aby podporovala českou kinematografii. Britská Helsinská skupina pro lidská práva zaznamenala mnoho obvinění, že jsou prý tyto obrovské fondy šířeny ve prospěch oblíbených intelektuálů a umělců, kteří se podílejí na výrobě dotovaných filmů, a že jedním důvodem, proč tak energicky podpořili stávku, byla obava, že toto velmi příjemné uspořádání by bylo ukončeno, kdyby bylo financování České televize učiněno transparentním.

  Poté, co byla nová Rada ČT zvolena v dubnu 2000, Chmelíček požádal o další půl miliardy korun, čímž by se rozpočet ČT dostal do červených čísel. Parlament to odmítl schválit. Podle mnohých pozorovatelů bylo právě toto momentem, kdy začaly problémy. George Hodač byl v prosinci jmenován generálním ředitelem s tím, aby tyto problémy vyřešil a připravil řádný audit financování ČT.

  Všeobecně všichni přiznávají, že Hodač nebyl spojen s interními strukturami v České televizi - byl jediným z 22 žadatelů o místo generálního ředitele, který byl skutečným outsiderem. 6 žadatelů se dostalo do užšího výběru. Avšak i když byl Hodač považován profesionálně za schopného provést potřebné změny, byl zřejmě naprosto nepřipraven na ofenzívu, která následovala po jeho jmenování a podle některých pozorovatelů nebyl Hodač dostatečně agresivní na to, aby dokázal efektivně proti rebelům bojovat. Skončil v nemocnici v důsledku vyčerpání během svého krátkého ředitelování ČT.

  Hodač byl ředitelem zpravodajství ČT po krátkou dobu od dubna do srpna 2000. Přijal toto jmenování s dobrými úmysly ve snaze zlepšit profesionalitu zpravodajství tím, že zavede pracovní a výrobní praxi, jakou používá BBC. Přiznává, že se setkal s nepřátelskými postoji vůči této praxi. V roce 1989 byla z českého televizního zpravodajství odstraněna stará garda a nahrazena mladými, nezkušenými nadšenci. Hodač tvrdí, že po celých deset let tito lidé produkovali neprofesionální materiál - bylo zapotřebí zavést do České televize řádné kvalifikační procedury, zejména co se týče objektivity novinářské práce.

  Tou dobou, svědčí Hodač, se on a ředitel Dušan Chmelíček shodli v tom, že jeden konkrétní pořad, V pravé poledne, polední diskusní pořad mezi českými politiky a moderátorem Romanem Prorokem, ztratil orientaci a má malou sledovanost. (4) Pro většinu pozorovatelů se zdá být takové rozhodnutí normální součástí denního řízení firmy, kdy někteří jsou povyšováni a jiní propouštěni. Avšak, podle Hodače bylo Prorokovo propuštění okamžitě zpolitizováno, zejména příslušníky Unie svobody, kteří Hodače obvinili, že jednal na základě příkazů Václava Klause. Hodač konstatuje, že o záležitosti s Klausem nikdy nehovořil.

  Proč zažádal George Hodač o místo generálního ředitele ČT, když narážela jeho předchozí práce ředitele zpravodajství ČT na překážky? Říká, že původně neměl v úmyslu o místo žádat, ale přátelé ho přesvědčili, aby tak učinil. A byl překvapen, že byl vybrán. Ale když byl tedy jmenován generálním ředitelem, domníval se, že bude mít možnost zavést takovou praxi, v jejímž rámci by došlo ke zvýšení úrovně práce ČT a mohl by také zavést profesionální audit. Hodač je britský občan a tak nemůže být členem žádné české politické strany, ani nemůže hlasovat v českých volbách. Konstatuje, že nemá na ODS žádné vazby a že jen hovořil s Václavem Klausem jako novinář pro zahraniční vysílání BBC a pro Českou televizi.

  Bylo 21. prosince a mnoho lidí, zejména politikové, bylo mimo Prahu na vánoční dovolené. Proto bylo obtížné jmenovat nový pracovní tým. Hodačovo jmenování okamžitě vyvolalo nepřátelství. Avšak rozhněvaní zaměstnanci tvrdili, "nevadíte nám vy, ale jde nám o principy" - podle Hodače tím měli na mysli, že je hlavním cílem protestu změnit způsob volby Rady České televize.

  Hodač je přesvědčen, že vzbouřenecký "puč", který následoval, byl naplánován dlouhé měsíce předem - pravděpodobně v době, kdy si klíčoví lidé uvědomili, že bude Chmelíček odvolán. Souhlasí, že puč neměl s ním osobně nic společného - ke stejnému řetězci událostí by došlo, kdyby byl jmenován do funkce ředitele ČT každý jiný z ostatních šesti kandidátů v užším výběru (kromě jednoho). Důkazem pro to je podle Hodače skutečnost, že bylo investováno velké množství peněz pro stávku na výrobu předem natočených pořadů, z  nichž některé obsahovaly dezinformace o něm a o Janě Bobošíkové. Vzbouřenci také získali přístup k soukromým záznamům rozhovorů uskutečněných mobilními telefony, ve snaze dokázat, že jsou Hodač a Bobošíková součástí spiknutí s Radou ČT a ODS. Ve většině zemí by bylo něco takového závažným trestným činem, dokazuje to však, že měli vzbouřenci vynikající styky s bezpečnostním aparátem České republiky. Hodač tvrdí, že značný počet nejdůležitějších stávkujících z řad technických a administrativních zaměstnanců byli členové bývalé komunistické staré gardy - šlo o aktivisty, kteří byli členy Lidových milic nebo to byli agenti Stb.

  Navzdory vánočním prázdninám byli politikové z Unie svobody v Praze a byli připraveni využít protestů pro své cíle. Jako všichni parlamentní poslanci v České republice mají imunitu a nemohou být trestně stíháni. Tak se stalo, že ministr vnitra Stanislav Gross odmítl zasáhnout a odmítl je z televizní stanice policejně odstranit, když se tam dostavili, aby vyjádřili podporu vzbouřencům. Také tito politikové blokovali policii přístup ke stávkujícím.

  Většina pořadů, vysílaných během vánočního období v České televizi byla předtočena, ale pro Hodače a Janu Bobošíkovou bylo téměř nemožné vyrobit jakékoliv nové pořady, včetně zpravodajství. Zatímco stávkující okupovali redakci zpravodajství, Hodačovi a Bobošíkové se podařilo vysílat z celé řady jiných, nejrůznějších míst, avšak jejich zpravodajství bylo často přerušováno a 8. ledna se Bobošíková vzdala pokusů vysílat zpravodajství. Došlo k vzrůstu napětí, lidé začali demonstrovat před budovou - někteří členové davu začali být agresivní a Jana Bobošíková byla napadena. Údajně byl v davu Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Jen tam tak stál a díval se.

  Hodač sám dostával množství vulgárních telefonátů a e-mailů, některé z nich obsahovaly výhrůžky, že bude zavražděn. Nakonec mu policie z vlastní iniciativy poskytla ve dne v noci ochranku, protože se obávala, že by skutečně mohl být usmrcen. George Hodač a jeho paní jsou stále ještě v šoku z těchto událostí, i když jsou nyní zpátky v Anglii. Konstatují, že by se v žádném případě neodvážili cestovat znovu do Prahy.

  11. ledna se Hodač rozhodl odstoupit, poté, co strávil pět dní v nemocnici v důsledku vyčerpání a stresu. Sám nezískal od žádných politiků žádnou podporu a nikdo z nich se nepostavil na jeho obranu. I když se premiér Miloš Zeman zpočátku stavěl proti stávce, změnil svůj názor a požadoval Hodačovu rezignaci, když hrozilo, že by mohla mít situace vážné následky pro jeho vládu. Václav Klaus, muž, který údajně zorganizoval "pravicový puč" v České televizi, byl v době začátku televizní krize v Rakousku na lyžování. Podle některých pozorovatelů se Klaus rozhodl, jakmile začalo být jasné, o co politicky jde, zůstat od celé záležitosti co nejdále. Klaus sdělil britskému Helsinskému výboru pro lidská práva, že "se nikdy na televizi nedívá", a tak není nejvhodnější osobou, která by se mohla k vážnosti situace vyjádřit. I když George Hodač rezignoval, neobdržel žádný oficiální dopis, jímž by byla jeho rezignace potvrzena - navzdory tomu, že to zákon vyžaduje.

  Stávkující

  Koncem ledna 2001 byly stále ještě budovy ČT pomalované nápisy a  politickými hesly - na mnoha kresbách byl Klaus a Hodač, jak jsou nějakým způsobem spojeni. Na tyči byl umístěn záchod, pod nímž ležely stovky vyhořelých svíček, které tam nechali během ledna demonstranti. Po mnoha oknech v ČT byly vylepeny plakáty s nápisem "stávka". I stoupencům vzbouřenců byla nepříjemná některá infantilní hesla, která byla často na samé hranici zlé vůle. Jeden vzbouřenecký nápis na dveřích redakce zpravodajství zněl: "Neotevírejte okna, nebo do redakce zpravodajství pronikne smrad."

  Zaměstnanci v recepci byli dobře připraveni na zahraniční návštěvníky a mluvčí stávkujících, Jan Moláček, se hned dostavil k rozhovoru se zástupci britské Helsinské skupiny pro lidská práva. Velín byl plný pracovní činnosti - stávkující totiž pracovali vyráběli televizní vysílání. Moláček přiznal, že "stávka" prý nyní znamená něco spíše jako "dělnická okupace" - což je známý výraz ze stávek v sedmdesátých letech. Nicméně, na obrazovkách televizních diváků bylo pořád v rohu slovo "stávka" - jako připomínka hrdinství televizních zaměstnanců, kteří bojovali tak chrabře proti politickým vlivům.

  Organizace stávky připomínala Gramsciho dělnické rady. O tom, zda se má konat stávka, se v České televizi nikdy nehlasovalo, což je v mnoha západních zemích, včetně Británie, naprosto protizákonné. Když jsme se zeptali, proč se o rozhodnutí stávkovat nehlasovalo, Moláček konstatoval, že všichni zaměstnanci se stávkou souhlasí a že hlasování tedy není zapotřebí. Dodal: "Všichni slušní lidé v České republice nás podporují," čímž prozradil pozoruhodný názor na demokracii. Například bylo obtížné zjistit, jak přesně funguje řetězec rozhodování mezi stávkujícími. Jana Bobošíková tvrdila, že neví, kdo rozhoduje. Podle Moláčka prý mělo každé oddělení vlastní stávkový výbor. Když jsme se dotazovali, jestli byli členové těchto stávkových výborů řádně zvoleni, Moláčkova odpověď byla velmi mlhavá. Avšak každé oddělení mělo každý večer schůzi, kdy se jednalo o událostech právě uplynulého dne. Jejich požadavky byly jasné. Neočekávali, že budou mít možnost rozhodovat o volbě generálního ředitele, avšak považovali všechny osoby spojené s Hodačovým vedením za nepřijatelné a vyžadovali okamžité propuštění Jany Bobošíkové a dvou dalších lidí. "Nejlepším člověkem pro funkci generálního ředitele" do budoucna by podle jejich názoru měl být někdo, kdo má zkušenost s prací v České televizi.

  Bylo velmi sporné, jestli to skutečně je tak dobrý nápad. Moláček pracuje v zahraniční redakci zpravodajství ČT už dva roky. V 17. 30 večer během normálního pracovního dne uprostřed týdne neměl Moláček naprosto tušení, co bude hlavními zahraničními zprávami v České televizi následující den. Tou dobou světem otřásala jedna skutečně dramatická zahraniční zpráva - zemětřesení v Indii. Avšak je možné, že schůzování stávkujících výborů a jednání se zahraničními delegacemi bylo pro Moláčka důležitější než práce.

  Když jsme hovořili o Georgi Hodačovi, Moláček tvrdil, že se prý Hodač "mnohokrát" pokusil ovlivnit obsah zpráv. Avšak když jsme naléhali, aby nám poskytl konkrétní příklady, dokázal jmenovat jen dávno známý a pořád opakovaný případ propuštění Romana Proroka a něco, co se týkalo pořadu o divadle Labyrint, avšak Moláček si nepamatoval, o co šlo. Poté, co jsme se ptali na tuto věc celé řady lidí, včetně George Hodače, zjistili jsme pouze, že Hodač chtěl před vysíláním shlédnout reportáž o restaurování divadla Labyrint - což je v každé televizní zpravodajské redakci zcela běžnou záležitostí. Hodač také požádal, aby produkce reportáže poskytla řediteli divadla, jakémusi panu Krausovi, právo na odpověď. Kraus odmítl a pořad byl přesto odvysílán., Možná že si někteří lidé v České televizi mysleli, že to bylo příliš "na hraně".

  Jiné země

  Politický vliv ve sdělovacích prostředcích není v mnoha zemích věcí neznámou. Italské televizní stanice jsou ovládány politickými stranami a v Německu jmenují vládnoucí strany personál, který řídí rozhlasové a televizní stanice v různých spolkových zemích. Ve Velké Británii je Rada guvernérů BBC sice nezávislá, avšak generálního ředitele BBC jmenuje vláda. Nynější generální ředitel BBC Greg Dyke je člen Labouristické strany, který věnoval úřadu Tonyho Blaira 50 000 liber. Jeho jmenování vyvolalo kontroverzi, ale lidé byli ochotni počkat, jak se bude ve své funkci chovat, než by začali požadovat jeho rezignaci.

  Avšak navzdory politizaci jmenování vysokých činitelů v mnoha západoevropských televizních stanicích vyjádřil Jonathan Faull, mluvčí Komise pro Evropu, znepokojení nad situací v České republice a konstatoval, že prý EU bude "uvažovat o zásahu". Mezinárodní PEN Club oznámil, že ho "znepokojuje" vývoj v České republice, "který ukazuje, že v ČR dochází k jasné politické manipulaci veřejnoprávního zpravodajství". Zdá se, že nikdo v Praze nehovořil s žádným představitelem Pen Clubu - prohlášení bylo vydáno v Londýně.

  Avšak Aidan White z Mezinárodní federace novinářů přijel 8. ledna 2001 do Prahy. Také strávil spoustu času se stávkujícími, ale výrazněji se nepokusil spojit se s Janou Bobošíkovou a Georgem Hodačem. Během své návštěvy Prahy s nimi jen krátce telefonoval. Nakonec apeloval na "všechny naše členské organizace ve více než 100 zemích světa, aby vyjádřily podporu a prohlásily, že vás ve stávce podpoří".

  Nikdo z těchto lidí se nikdy nedotazoval na to, jakého politického přesvědčení je většina zaměstnanců České televize, ani nepoukázal na to, že bývalý ředitel ČT, Ivo Mathé, je nyní poradcem prezidenta Havla. Přitom však byla po řadu let Česká televize kritizována pro nedostatek nestrannosti. Například v roce 1998 se vysílaly nákladné pořady na podporu vstupu České republiky do NATO a do Evropské unie. Byla to v podstatě propaganda a alespoň částečně byly tyto pořady financovány těmito organizacemi.

  V současnosti se vzbouřili bulharští novináři proti novému řediteli rozhlasu, jmenovanému nezávislou radou pro vysílání. Takže skutečnost, že je Rada pro vysílání oficiálně nepolitická, nebrání lidem v tom, aby protestovali proti řediteli, pokud se rozhodnou, že byl jmenován politicky, nebo pokud se jim prostě jaksi nelíbí. Obránci systému, kde jsou rady, zabývající se regulací sdělovacích prostředků, jmenovány podle rovnováhy politických sil v parlamentě, tvrdí, že alespoň v takovém systému víte, na čem jste.

  Veřejnost

  Vzhledem k tomu, že televizní vzbouření bylo prezentováno v českých sdělovacích prostředcích absolutně jednostranně, není divu, že mnoho lidí došlo k názoru, že skutečně probíhá zlovolný puč ve snaze podvrátit Českou televizi. Hodně lidí se účastnilo demonstrací před Kavčími horami a později velké demonstrace na Václavském náměstí. Podle některých pozorovatelů se prý 3. ledna shromáždila na podporu stávkujících novinářů na Václavském náměstí až 100 000 lidí. Policie odhadla počet na 50 000, což je však stále velmi podstatné množství lidí. Setkali jsme se s tvrzeními, že nevládní organizace, která tuto demonstraci zorganizovala, byla založena už před tím než byl Hodač jmenován generálním ředitelem ČT.

  Mnoho mladých Čechů, bezpochyby podvědomě, lituje skutečnosti, že nezažili vzrušující doby disidentské činnosti v sedmdesátých a v osmdesátých letech. Tato imitace útlaku jim poskytla možnost stát se hvězdou v boji proti totalitě. Je znepokojující skutečností, že v zemi, která je tolik chválena za to, že v minulosti bojovala za demokracii, reaguje tolik lidí na výzvy, aby šli demonstrovat do ulic, ale zaujímají přitom tak bezstarostný postoj ohledně zákonnosti. Avšak česká veřejnost je už dlouhodobě zpracovávána sdělovacími prostředky, aby věřila, že všichni politikové jsou podvodníci a že čeští politikové jsou ještě daleko větší podvodníci než politikové jinde. Ukazuje se, že tento vývoj je velmi užitečný, neboť volební apatie hrozí zlikvidovat podporu pro hlavní politické strany.

  Také se zdůrazňuje, že se Češi nechají velmi lehce manipulovat - kapitulovali před nacismem i před komunismem bez boje. Jejich "sametová revoluce" v  roce 1989 nevznikla úplně v důsledku "lidové vůle", jak se to prezentuje. Přesněji lze říci, že to byl pečlivě připravený kompromis uzavřený mezi frustrovanými členy komunistické strany, kteří se chtěli osvobodit od totalitních zákazů, a bývalými disidenty, mnozí z nichž v ČR vládnou dodnes. Kritikové konstatují, že tito lidé usilovali o to, aby vyměnili elity u moci, a nikoliv o to, aby dali normálním českým občanům skutečný politický pluralismus.

  Politikové

  Vzhledem k tomu, jak radikální profil měla televizní stávka, je překvapující, že hlavní podpora pro ni pocházela od politiků středu a pravice. Členové Unie svobody podpořili věc vzbouřenců dokonce i tím, že o Vánocích s nimi v místnosti, která se stala vzbouřeneckým ústředím, po několik dní spali. K nim se připojili také členové katolické církve, včetně oblíbeného kněze prezidenta Václava Havla, Tomáše Halíka a pražského biskupa suffragána. Měli bychom si stále uvědomovat, že obvinění vznesená proti Georgi Hodačovi ohledně jeho údajné politické zaujatosti byla (a stále jsou) nedokázána. Hodač neměl možnost vyrobit žádné pořady, které by se mohly stát důkazním materiálem ohledně jeho politické zaujatosti.

  Stávkující porušovali zákon a zákon porušovali i jejich političtí stoupenci. Hodač byl jmenován striktně podle českého zákona, to nikdo nepopíral. Kromě toho, velín redakce zpravodajství, který vzbouřenci používali pro svůj protest, neměl být přístupný ani pro veřejnost, ani pro zaměstnance televize, protože je podle zákona určen k použití ve specifických případech, včetně celostátní krize, kdy má Česká televize povinnost informovat veřejnost o tom, co dělat v době krize. To, že prezident České republiky (který nemá výkonné pravomoci) také veřejně podpořil stávkující, jen dále posílilo obavy, že Česká republika zřejmě pevně oddána věci demokracie a pluralitního oddělení jednotlivých druhů moci. Kdyby vystoupil v Británii v televizi manžel královny Alžběty II, vévoda z Edinburku a podpořil divokou stávku nějakých televizních zaměstnanců, vyvolalo by to po celé zemi šok a všeobecné rozhořčení. Avšak toto přesně učinila v jednom vzbouřeneckém vysílání manželka Václava Havla.

  Jinými slovy, nevýznamný pracovněprávní spor byl využit skupinou známých politiků, blízkých prezidentu České republiky, za účelem prosazení jejich vlastních politických cílů.

  (Dokončení zítra.)


  Vadí mi bulvární styl Britských listů

  BL hledají kauzy pro kauzy samé

  Jan Lipšanský

  Vážený pane,

  vyzýváte na svých stránkách, zda by lidé byli ochotni sponzorovat Blisty. Bohužel mezi takové lidi nepatřím, a i když mne to moc mrzí, spíše bych se zařadil na místo lidí, kteří Vám vytýkají určitou nesystematičnost a hledání kauz pro kauzy samé.

  Už naše poslední výměna e-mailů ohledně plurality názorů na případ demonstrující dívky, která vyskočila z okna policejní vyšetřovny Vám asi naznačila, že ne se všemi postupy Blistů souhlasím.

  Nejvíce mne však dostalo zpravodajství Blistů o situaci v České televizi, jež bylo natolik zaslepené a jednostranné, až to lidi, kteří se problematikou víceméně hlouběji zabývají, bolelo.

  Jestlipak jste si ověřil veškerá tvrzení, jež jste Vy a pan Pecina na stránkách Blistů vynesli? Víte např., že externí firmy, pracující pro Českou televizi, celkově odčerpají maximálně 3 % celkového rozpočtu České televize? (Stačí si stáhnout ročenky a finanční výkazy, jež jsou na stránkách ČT volně ke stažení ve formátu PDF).

  A nebo proč Blisty neřekly popravdě, že iniciativa Česká televize-věc veřejná vznikla ještě PŘED jmenováním p. Hodače do funkce generálního ředitele? Atd.

  Tudíž se těžko dá hovořit o nějaké českotelevizní mafii, která si chce za každou cenu přivydělat. Pokud v ČT nějaká podobná mafie existuje, asi by bylo vhodné ji odhalit a na konkrétních číslech a částkách ukázat, nakolik ČT poškodila - to se ovšem Blistům nikdy nepovedlo. V podstatě Blisty takto vznesly jen nepodložená obvinění. Mnohá z těchto obvinění vzešla i ze strany paní Jany Dědečkové, členky ODS, což mi přijde o to víc podivné, že si je Blisty neověřily.

  Inu, abych to zkrátil. Přijde mi, že Blisty hodně klesly pod svoji dřívější úroveň, a že hledají senzaci za každou cenu. Spousta článků je nepodložená, neověřená, nevycházející ze skutečné situace. Proč na Blistech nevyšly články lidí, jichž se situace v ČT skutečně dotýkala a dotýká - např. Asociace producentů v audiovizi, Jana Zázvorky a dalších? Proč Blisty neinformují o tom, že Česká televize nyní bude snižovat platy, což povede k úbytku zaměstnanců, že Česká televize v tomto roce přijde o své dominantní postavení producenta českých celovečerních filmů, takže mnohé plánované české filmy vůbec nevzniknou?

  Vadí mi současný skutečně bulvární styl Blistů. Jde o bulvár naruby. A protože si nekupuji Blesk, nebudu si, s prominutím, platit ani Antiblesk. Nijak to však nemění můj obdiv k Vám, pane Čulíku, že jste alespoň dříve dokázal rozvířit stojaté vody českého žurnalismu a zápecnictví.


  Obdiv a poděkování za Britské listy

  Jiří Koníček

  Jeden z cca dvou stovek dopisů přibližně obdobného znění, které za posledních čtyřiadvacet hodin obdržela redakce Britských listů.

  Vážený pane Čulíku,

  Srdečně Vás zdravím a zároveň Vám chci vyjádřit obdiv a poděkování za Vaši mnohaletou práci s vydáváním BL (sám je čtu pravidelně od r. 1998, předtím nepravidelně cca od r.96) na zcela nekomerční bázi (nechce se mi napsat v amatérských podmínkách, neboť výsledek považuji za profesionální). BL jsou podle mého názoru jedním z mála internetových periodik, která se vyplatí pravidelně sledovat, mimo jiné i proto, že opravdu píší poněkud jinak než bývá v české kotlině zvykem.

  "Pravicových" nebo "konzumních" blábolů je totiž plný nejen český internet ale prakticky po celou porevoluční éru většina "papírových" novin, společenských i jiných časopisů a bohužel samozřejmě rozhlasové a televizní stanice, lhostejno zda soukromé či veřejnoprávní (ty ovšem za peníze koncesionářů, tedy i moje).

  Já osobně na BL oceňuji zejména tři oblasti: pozornost, kterou věnují stavu české publicistiky obecně a ČT zvláště, publikování názorů a článků osobností které nejsou konformní se zavedeným stylem myšlení většiny naších sdělovacích prostředků a jako jazykově nevybavený (bohužel) skoro padesátník (bohužel, na učení je již zřejmě pozdě) velice vítám překlady různých článků ze světového tisku (nebo TV pořadů), které by pro mě jinak byly nedostupné ať už pro jazykovou bariéru nebo prostě proto, že svým obsahem neladí již zmíněnému hlavnímu proudu naší "nezávislé" žurnalistiky.

  Proto považuji existenci Vašeho periodika, které se snaží alespoň trochu narušit ono myšlenkové (ale vlastně také osobnostní) gheto české publicistiky, za natolik přínosnou pro naši posttotalitní společnost (i pro moje duševní zdraví), že bych považoval ukončení jeho vydávání za značnou ztrátu.

  Přihlašuji se tedy také k dobrovolnému sponzoringu Britských listů. Jako člověk, který je odkázán pouze na svoji mzdu zaměstnance, Vás bohužel nemohu podporovat významnější částkou, než je tento drobný sponzoring. Po zveřejnění čísla účtu vám tedy hodlám každoročně přispívat částkou 1200 Kč.

  Přeji Vám a Vašim spolupracovníkům především pevné nervy a dobré zdraví, ale také potřebný úspěch při zajišťování sponzorů. Doufám, že tato akce vám přinese požadované prostředky na další vydávání BL a zároveň věřím, že se nenecháte znechutit a odradit dopisy či výkřiky různých grafomanů nebo idiotů na straně jedné a lhostejným či ignorantským nezájmem mlčící většiny na straně druhé.

  S pozdravem,

  Jiří Koníček

  Český Krumlov

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|