Britské listy


pátek 22. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize jako veřejnoprávní instituce:
 • Audit skončil - zapomeňte! (Jana Dědečková)
 • Kontrola v brněnské ČT (Miloslav Navrátil) Reportáž ze zasedání Rady ČT:
 • Dál nesmíte! (Tomáš Pecina) Zdraví:
 • Čtrnáctiletá britská dívka má lidskou variantu BSE, obávají se lékaři Göteborg po vrcholné schůzce EU:
 • Policejní násilí proti nevinným občanům se bude muset vyšetřit (Jana Witthed)
 • Göteborg? Tak ve skutečnosti vypadá (sociální) demokracie! (Arbetarmakt, Švédsko a Mezinárodní sekretariát LRKI) Má Václav Havel autorské právo na svou soukromou osobu? - Reakce:
 • Probuďte se, pane Korgere, existuje i jiný svět než ČR (Robert Buchar)
 • Díky za vynikající humoristický příspěvek (Jindra Vavruška)
 • Vendatest (čtenář) Polemika:
 • Narovinu s Fabianem Golgem (Jan Paul) Reakce:
 • Lekce z ironie (Fabiano Golgo) Počítače:
 • GNU není Unix, část 3. (Dominik Joe Pantůček)
 • Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

  Aktualizace, sobota 11.00:

  Bože, kýž jsem policajtem,
  to je vyražení.
  Koho chce, toho si chytne
  a dá do vězení.
  (Karel Havlíček Borovský)

 • Policie se přísně vyšetřila a došla k závěru, že je zcela v pořádku, když je novinář předvoláván k podání vysvětlení "kritiky policejního zásahu". Stížnost Tomáše Peciny na předvolání pro tento "trestný čin" byla shledána nedůvodnou. Policista, který takto svého kolegu podržel, se přitom vůbec nezabýval meritem stížnosti, pouze (v kostce) konstatoval, že policie smí předvolat kohokoli z jakéhokoli důvodu (a jak víme od "čestného komunistického policisty" Martina Kloubka, kdykoli a kamkoli). Z rozhodnutí navíc vyplývá, že policie ustoupila od předvolávání T. Peciny a nyní se ho bude pokoušet předvést k podání vysvětlení násilím. Pravděpodobně již v tuto chvíli může kterýkoli policista redaktora Britských listů zatknout a umístit v policejní cele. (JČ, TP)

 • Tomáš Pecina se obrací s podnětem usilujícím o zastavení policejní šikany, jíž je vystaven, na Veřejného ochránce práv (ombudsmana). (TP)

 • Přinášíme reportáž z druhého zasedání Rady České televize. Rada ČT na něm přijala rozpočet na letošní rok, jmenovala pětičlennou dozorčí komisi, která má kontrolovat hospodaření televize (údaje o jejím složení a nominaci přinesl např. Svět Namodro), schválila jednací řád a zabývala se stížnostmi a dopisy veřejnosti. (TP)

 • "Havlovi se nesmí říkat Venda Veškrna, ani není možné ho satirizovat "jako soukromou osobu", neboť má autorská práva na svůj obličej, svou postavu i své jméno," to je pozoruhodný "právní" názor Zdeňka Korgera. - Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že je zcela nemožné ironizovat, satirizovat a zesměšňovat politiky jako osoby. Přitom v západních demokraciích je tato praxe běžnou součástí demokratického provozu - satirizování, ironizování a kruté zesměšňování politiků je nutným korektivem jejich moci. Ten, kdo jde do politiky, s tím musí počítat. Tak konzervativní premiér John Major byl léta znázorňován karikaturistou Stevem Bellem v spodkách, které si navlékal na večerní oblek, případně na hlavu: stalo se to v podstatě jeho trademarkem (najdete takto zobrazeného Johna Majora i na níže uvedeném obrázku, týkajícím se původu BSE). Podívejte se i na jiné portréty britských politiků od Steva Bella - je s podivem, že karikaturisty politikové v Británii nežalují za porušení autorských práv k své osobnosti, že? - Tradice ostré satiry sahá v Británii daleko do minulosti (viz např. Jonathan Swift, A Modest Proposal for preventing the Children of Poor People from being a Burden to their Parents or the Country (Skromný návrh, jak zabránit, aby byli děti chudých lidí břemenem svým rodičům či své vlasti), 1729, v němž Swift se satirickou ironií navrhuje, aby bylo křehké maso dětí irské chudiny, která beztak umírá hladem, konzervováno a prodáváno jako lahůdka anglickému panstvu. Swift tu otevřeně označil anglický kolonialismus v Irsku za kanibalskou politiku).

 • Konec milostné aféry mezi Blairem a Thatcherovou
 • Vědci našli u George W. Bushe až čtyři mozkové buňky!!
 • Margaret Thatcher a William Hague
 • William Hague jako maminčin mazánek (tj. Thatcherové); (Hague tady řve Thatcherové z nosní dírky: "Evropští zločinci vás zdaní až k smrti!!")
 • Jak Tony Blair zveřejnil volební manifest své strany (bylo to v té školní kapli, jak to veškerá britská média zesměšnila, což jakoby náhodou zapomněl napsat v Lidových novinách Benjamin Kuras při své kritice Tonyho Blaira a při vytváření dojmu, že v  Británii prý nyní vládne něco jako komunismus v Československu v padesátých letech...:) - Legenda u obrázku zní něco jako (slovní hříčka je těžko přeložitelná): "Prosím, mohla bych být omluvena? Nudou mi zahynula prdel."
 • Na obrázku při příležitosti zveřejnění britské vládní zprávy o BSE jsou šílené krávy, John Major (jako obvykle se spodkami na hlavě) a ministr zemědělství

 • Blair a britští farmáři (titulky: "Dejte nám peníze a vypadněte z našich pozemků." "Jsme rozhněváni a prase je unavený." Blair: "Ať jedí kybernetické koláče!")

 • Bůh Blair ("Neboť, děti Srbska, já Bůh, tvůj Blair jsem žárlivý Blair a sesílám nepravosti otců na jejich děti až do třetího i čtvrtého pokolení těch, již mě nenávidí...")

 • Projev Tonyho Blaira: "Provařujeme se až k svému nerozpustitelnému jádru" (Rozpuštěnému Blairovi tleská v podobě mopslíka - také trademark - náměstek premiéra John Prescott - často ještě má pes Prescott zazipovanou pusu, neboť má levicové názory.)

  Podobná satira, je zcela běžná také v rozhlase a v televizi. ([Nepříliš atraktivní, bigotně katolická, stará panna] konzervativní politička Anne Widdecombová prohlásila, že v žádném případě nebude "pod Portillem" [to je kandidát na funkci šéfa Konzervativní strany] - "Ani se to neočekávalo," poznamenal dvojznačně minulý týden moderátor jednoho satirického politického pořadu) - Když žaloval Havel Knížáka za "Václavku", zesměšnil tím sám sebe i české soudnictví.


 • Osmdesát procent občanů se domnívá, že energetičtí odboráři nemají právo vypnout elektřinu v celé zemi, a to ani v boji za sociální jistoty. Vyplývá to z průzkumu agentury Sofres-Factum pro TV Nova. (Vždycky závisí výsledek výzkumu na to, jak je položena otázka. JČ)

 • Pokud by se v současné době konalo referendum ke vstupu České republiky do Evropské unie, podle CVVM by hlasovalo jen 38 procent občanů kladně, zhruba stejný počet váhá a 17 procent by bylo proti. (ditto, JČ)

 • Ministr vnitra Stanislav Gross a policejní ředitel Jiří Kolář mlčí. Zřejmě se domnívají, že vzhledem ke svým vysokým funkcím jsou nadlidé a jako takoví nemusejí komunikovat s novináři a s veřejností. Jana Chržová, předsedkyně českého Helsinského výboru, napsala s politováním Tomáši Pecinovi, že ji policejní ředitel Jiří Kolář neuznal za hodnu odpovědi, když se ho dotazovala dopisem z 11. května 2001, proč je Tomáš Pecina popotahován v souvislosti s případem Ladronka policií. Ministr vnitra Stanislav Gross neodpověděl ani po více než měsíci na dopis Britských listů, týkající se případu Majida Majeda a jeho rodiny, které hrozí vyhoštění do Iráku. Představuje si snad Gross, že jakmile se jednou stal politikem, může ignorovat dotazy občanů, které ve své funkci zastupuje (a je tedy jejich služebníkem a musí se jim ze své práce zodpovídat)? (JČ)

 • Napomenutí Janě Šmídové a Janu Rejžkovi. Napsala Jana Ciglerová v  Lidových novinách:

  Ředitel Českého rozhlasu napomenul dva redaktory kvůli konfliktu zájmů

  PRAHA - Generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík vytkl dvěma redaktorům Rádia Svobodná Evropa, Janě Šmídové a Janu Rejžkovi, jejich působení v době krize České televize. Reagoval tak na podnět senátorky Ireny Ondrové (ODS). "V obou případech jsme si vědomi oprávněnosti kritiky. První sebemenší chyba redaktorů vyvolá okamžité ukončení spolupráce ze strany Českého rozhlasu," zní stanovisko, které pro Kasíka vypracoval poradce Ivan Štern. Ondrová se pozastavila nad tím, že Jana Šmídová působila jako mluvčí iniciativy Impuls 99 a moderovala diskusi kandidátů občanských iniciativ do Rady ČT. U Rejžka jí zase vadil způsob, jakým komunikoval s posluchači, kteří vyjadřovali negativní názor vůči televizním vzbouřencům.

  (Viz odstavec o Janě Šmídové níže na této stránce.) Ještě by měl pan ředitel Kasík vysvětlit Radku Kubičkovi, aby se choval vůči veřejnosti slušně, a Lídě Rakušanové, co je to nezávislá novinářská práce. (JČ)

 • Brutální týrání žen v domácnosti a nezájem české policie a české legislativy. Zveřejnili jsme nesmírně závažnou analýzu Markéty Huňkové a Jiřího Kopala o brutálním týrání žen v ČR "Je maminka mrtvá?". K fyzickému týrání žen v domácnostech dochází po celém světě, jenže západní společnosti proti tomu maji vyvinuté příslušné mechanismy. Ve Spojených státech vede policie zvláštní psychologické kursy, které efektivně neutralizují brutalitu manželů, v západních zemích, jako je Velká Británie či Rakousko mají ženy okamžitě, jakmile se stanou obětí prvního fyzického útoku, právo manžela z domu či bytu vyloučit. V ČR má naopak do bytu i po fyzických útocích dál skandálním způsobem přístup manžel, a to i po rozvodu. Je načase, aby se české úřady tímto šokujícím stavem začaly zabývat. Podle agentury STEM zažilo násilí v domácnostech jen v letošním roce v ČR 26 procent osob. - (Namátkou: takto vážně berou úřady násilí v domácnostech v kanadském státě Nova Scotia; takto v americkém Ohiu.)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Zajímavý projekt Bohuslava Blažka o vánoční televizní rebelii "Polořízená revoluce" (o němž se zmiňuje Jana Dědečková) je zde.

 • Dětem v brněnském dětském domově hrozí nebezpečí od volně působícího pedofila.Ve všech zemích světa je zvykem, že se pedofilové soustřeďují do institucí, jejichž účelem je starat se o týrané či jinak poškozené děti. V civilizovaných evropských zemích se to však sleduje a ostře se proti tomu - v zájmu těch dětí - zasahuje. Podle informací, které zveřejňují Britské listy v tomto čísle, však možná Česká repulika k těmto evropským zemím nepatří. Podle všech indicií je zjevné, že v dětském domově v Brně-Hlinkách operuje podle svědectví Jiřího Szuty pedofil. Ředitel tohoto dětského domova odmítl proti němu podniknout jakékoliv kroky. Jak informuje Fabiano Golgo zde, když ředitele konfrontoval s podrobnostmi pedofilových akcí, ředitel sdělil Fabianu Golgovi, že on "není členem jeho rodiny", takže nemá právo "se ho dotazovat na podrobnosti sexuálních aktů". Pokud je nám známo, pedofilní zaměstnanec působí v dětském domově beztrestně dál. Možná právě nyní, když čtete tyto řádky, sexuálně zneužívá děti v domově.

 • Kultivovanost reportéra Svobodné Evropy Radka Kubička. Zdá se, že arogance a sprostota při jednání veřejných činitelů vůči veřejnosti je u některých lidí docela zakonzervovaná. Snažil jsem se vysvětlit reportéru Radku Kubičkovi, že jako člověk veřejně činný si nemůže dovolit reagovat vulgárními e-maily (jaké posílá např. Martinu Stínovi) na dopisy veřejnosti, i kdyby nakrásně mu členové veřejnosti třeba i nadávali. V normálních západních demokraciích se to běžně neděje. Jako veřejný činitel má reportér veřejnoprávního rozhlasu povinnost vystupovat vůči veřejnosti zdvořile. Bohužel, v České republice tato běžná civilizační zásada zřejmě u některých lidí neplatí. V každém případě to nepochopil Kubičko, který odpověděl mj. takto:

  Myslím, že adekvátní reakcí veřejné osoby na primitivy jako jsi TY a Stin by nejspíš bylo jediné: po vzoru britské politické kultury dát takovým prasatům pěstí. Rk

  Tuto nepřiměřenou reakci na  racionální, uměřený mail, nechápu a mám v této věci dotaz na generálního ředitele Českého rozhlasu a na Radu Českého rozhlasu: domníváte se, že tento způsob jednání vašeho reportéra autoritu Českého rozhlasu posiluje anebo ji naopak oslabuje? - Reakce Radka Kubička je zde. (JČ)

 • Do on-line rozhovoru s ministrem Karlem Březinou na Interview 21 jsme poslali následující dotaz:

  Pane ministře, v souvislosti s kontroverzí kolem sčítání lidu vyšlo najevo, že jedním z poradců, kteří pro Vás pracují, je pan Jindřich Kodl, bývalý vysoký důstojník StB. Kolik dalších osob s pozitivním lustračním osvědčením pracuje ve Vašem týmu? Můžete odhadnout, jakou percentuální část Vašich "odborných poradců" tyto osoby představují?
  Tomáš Pecina, Britské listy

  Redaktor bohužel náš dotaz do pozitivně laděné konverzace s Březinou nezařadil. Nevadí - necháme ho vystaven zde a snad nám pan ministr odpoví přímo. --- Že si K. Březina neumí svou práci bez estebáků představit, berme jako fakt - de gustibus non est disputandum; když už si je ale jednou platíme z daní, máme právo vědět, kolik jich na Úřadu vlády působí. (TP)

 • Jana Šmídová. Opakujeme dotaz na ředitele Českého rozhlasu, a na ředitele stanice ČRo6 - Svobodná Evropa Pavla Pecháčka, kdy bude v zájmu důvěryhodnosti a nestrannosti propuštěna Jana Šmídová, která hrubě porušila zásadu novinářské nestrannosti tím, že se stala mluvčím politického sdružení Impuls 99 a - jak toho byl Jan Čulík v Praze svědkem - bezostyšně vystupuje v zájmu politických kauz. Na dotaz, zda jí nepřipadá neslušné, že svou novinářskou nestrannost takto kompromituje, odpověděla, že žádný konflikt zájmů nepociťuje. (JČ)

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), Expandia Banka, a. s. (změna jména na eBanka dosud není oficiálně v platnosti)
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Audit skončil, zapomeňte!

  Jana Dědečková

  Když místopředseda ODS Ivan Langer na lednové schůzi přednesl návrh a nakonec s ním i uspěl, že totiž výsledky vyšetřovacího auditu v České televizi za období 1992 - 2000 mají být PSP ČR předloženy do pouhých třech měsíců, snad všechna média se mu vysmála pro nereálnost tohoto termínu.

  Za tři měsíce nelze vyšetřit tak rozsáhlé období organizace, která hospodaří s rozpočtem ve výši 5 mld. Konstatovala to i bývalá Rada ČT na svém posledním zasedání 8.1.2000 s tím, že vyšetřovací audit v České televizi bude z důvodů nesmyslného požadavku sněmovny rozdělen do několika fází tak, aby v  požadované lhůtě mohly být sněmovně předloženy alespoň dílčí výsledky.

  Souhrnná zpráva auditorské firmy PriceWaterhouseCoopers, která je zveřejněna na internetových stránkách ČT, konstatuje velmi závažná pochybení v hospodaření České televize téměř ve všech oblastech.

  Neexistence vnitřních směrnic, nepřítomnost formálních pravidel a postupů v procesech nákupů, nefunkční kontrolní systém neumožňující dostatečnou kontrolu nákladů, nepřehlednost ve složkách s pořady, neexistence systému hodnocení výkonů vedení ČT a zaměstnanců, útvar vnitřní kontroly s omezenými pravomocemi sloužící jako zástěrka, střet zájmů při kterém dodavatelé měli přímé vazby na ČT, nebo dokonce byli zaměstnanci ČT.

  Téměř do nebe volající je skutečnost, že zpráva docela vážně konstatuje, že některé dokumenty nebylo možné dohledat z důvodu skartace nebo reorganizace podniku. Kterýkoliv soukromý subjekt by tvrdě doplatil na to, že si dovolil skartovat doklady mladší deseti let. U veřejné instituce je to asi běžná záležitost, která nevyvolá sebemenší pozornost.

  Přes značnou zjednodušenost auditorské zprávy však každý soudný člověk pochopí, že v České televizi je ve finančních záležitostech naprostý nepořádek, který jen nahrává vytváření klientského prostředí a vytváří podhoubí pro korupci, což jsem soustavně kritizovala.

  Auditorská zpráva plně potvrdila můj názor , že L. Paluska byl špatným finančním ředitelem stejně jako I. Mathé byl špatným generálním ředitelem i přes jeho ujišťování, že Česká televize si restrukturalizaci prodělala v době jeho ředitelování, a to jako jedna z prvních veřejných institucí.

  Socialistické praktiky v České televizi, janabráchismus i klientelismus jsou důsledkem ředitelování Iva Mathé , který nikdy v žádné jiné než veřejné instituci nepracoval a výdajová stránka ho nikdy nemusela zajímat. Když finance dojdou, je zde přece pořád dost hlupáků, kterým zákonem nařídíme, aby nám platili víc.

  Přestože auditorská zpráva konstatuje vážné nedostatky v hospodaření s penězi koncesionářů je v médiích podezřelý klid a  některá vyjádření a  články hovoří o auditu jako o hotové a uzavřené záležitosti.

  Nikdo se nediví tomu, že rozsáhlý audit je najednou tak rychle ukončen a zdá se, že Ivan Langer věděl, co říká, lépe než naši skvělí novináři. Věděl, že všichni ti skvělí křiklouni a opisovači se do tří měsíců unaví a v červnu už nikoho nebude tunelování České televize zajímat. Politici i umělci budou mít svůj klid na práci a občan, ten koneckonců také vychladne a může jít vše ve starých kolejích.

  Proto mohl v tichosti projít i seminář, kde se hovořilo o navyšování poplatků za veřejnoprávní média a na nějž byli paradoxně pozváni především ti, kteří budou mít vždy málo na svou činnost. To znamená, že zájmy koncesionářů hájili generální ředitelé těchto médií Balvín a Kasík.

  Ivan Langer je dobrý politik a lhůtu pro audit stanovil naprosto správně. Dokonale zná české novináře a také zná české občany.

  Audit skončil, zapomeňte. Jenom nezapomeňte příští rok pánům poděkovat za to, že vám dovolí platit více.


  Kontrola v brněnské ČT

  Miloslav Navrátil

  Některé deníky přinesly zprávu o výsledcích kontroly hospodaření brněnského studia ČT. Nikdo už se nediví, že se zpráva dostala dříve do médií než k řediteli Balvínovi. To už je takový místní kolorit.

  Mne zaujalo zjištění kontrolorů, že ze spolupráce s ČT výrazně profitovala společnost Art Production K./2. Vyhledal jsem si ji v Obchodním rejstříku. A vida: jedním ze společníků je Michael Kocáb, bojovník za "svobodu slova", který se výrazně angažoval v televizní krizi na přelomu roku. Člověk, který stojí u zrodu nové, tentokrát "té správné" strany.

  Jsem zvědav, zda se najde novinář, který se pana Kocába zeptá, jak to v Brně bylo. Jakým způsobem Kocábova firma zakázku - za tak nápadně nevýhodných podmínek pro ČT - získala.

  Velice by mne také zajímalo, jak se pan Kocáb (jako morální autorita) vypořádává s představou, že působením své firmy ochudil brněnské studio o 400 000 - 1 000 000 Kč na jednom pořadu.

  Ale Michaelu Kocábovi peníze zřejmě nesmrdí. Zajímavý pohled se naskytne každému, kdo zadá Kocábovo jméno do vyhledavače Obchodního rejstříku.

  Společnosti jako Sokolovská uhelná, ČKD Polovodiče nebo Trend nejsou nic, čím by se mohl Kocáb chlubit. Ani některá jména jeho obchodních partnerů jako Alexander Komanický nebo Milan Šrejber.


  Reportáž ze zasedání Rady České televize

  Dál nesmíte!

  Tomáš Pecina

  Zdena Hůlová, místopředsedkyně Rady V domnění, jak se mělo ukázat, poněkud pošetilém, že po minulém zasedání je veřejná přístupnost jednání Rady ČT již samozřejmostí, vypravil jsem se na Kavčí hory v úmyslu psát pouze o tom, co se na jednání bude probírat. Z naivity mne vyvedl statný pracovník televizní ochranky (zajišťuje ji agentura Indus), který mi zastoupil cestu, když jsem se vracel do jednacího sálu z bufetu.

  "Kde jste byl?" pravilo to neněžné stvoření tónem, který jsem slýchával naposledy od neoblíbené učitelky v mateřské škole.

  Na takto pokládané otázky se neodpovídá, avšak muž se nedal odbýt:

  "Stěžoval si na vás pan Novotný [tj. ředitel výroby a techniky ČT Vít Novotný], že jste se pohyboval bez doprovodu po budově. Dál nesmíte, dokud nevyřešíme váš přestupek - pokud si dobře vzpomínám, byly s vámi problémy už o Vánocích," pravil a zabránil mi otevřít dveře do jednacího sálu.

  Měl jsem na vybranou: buď se začít s nezdvořákem přetahovat o dveře (a je pravěpodobné, že bych se dovnitř dostal), anebo ustoupit a  zvolit psychologický přístup. První varianta, zápas ve volném stylu před očima radních i novinářů, by mohla být spektakulární a zřejmě by získala náležitou odezvu, ale nechci si budovat pověst násilníka a proto jsem muži začal domlouvat a vysvětlovat mu, jak nerozumně jedná a jak je nepěkné, jestliže se člověk tak sympatický a inteligentní jako on chová jako hlupák.

  Nebylo to zcela upřímné, nicméně účinkovalo to. Po několika minutách se mi podařilo do sálu dostat a protentokrát jsem vyvázl s důtkou (konec ironie: jednání ochranky ČT, která by televizi měla reprezentovat, je pochopitelně skandální a Britské listy si na ně oficiálně stěžují u ředitele Balvína a očekávají od televize omluvu).

  Jan Mrzena, předseda Rady Rada zasedala přes sedm hodin. Podařilo se jí schválit jednací řád a zvolit pětičlennou dozorčí komisi. Ukázalo se, že obavy, které jsem vyjádřil v minulé reportáži, nebyly liché: Jan Mrzena se sice velice snažil a řízení schůze se věnoval s maximálním úsilím a vehemencí, ale jeho nezkušenost s hlasovací procedurou skončila velkým trapasem, když Rada musela dvakrát po sobě prohlásit volbu dozorčí komise za neplatnou a napotřetí ji zvolila způsobem, který lze bez nejmenší pochybnosti označit za procedurálně nekorektní (a neúspěšní kandidáti - kdyby jim snad o to šlo - by snadno dosáhli zrušení volby u soudu).

  Chyb při řízení zasedání bylo mnoho, např. se vůbec nehlasovalo o návrhu Jany Šilerové snížit limit, který mohou na účet televize radní protelefonovat, ze čtyř na dva tisíce korun. Zřejmě by bylo dobré, kdyby se řízení příštích schůzí ujal některý z místopředsedů a - to uvádím bez sebemenší zášti nebo výsměchu - J. Mrzena si na jeho příkladu osvojoval, jak si při jednání počínat. Neumět není zavrženíhodné; zavrženíhodným je nepřiznat si to.

  Helena Fibingerová, členka Rady Ve večerních hodinách se radní věnovali řešení stížností a dopisů, a je třeba uznat, že tak odpovědně a pečlivě k této agendě nepřistupovala žádná z předchozích rad. Erazim Kohák připravil na většinu podnětů odpovědi, které, v kontrastu k přezíravým odpovědím předchozích radních, postihovaly podstatu problému a byly korektní, noblesní a zdvořilé.

  Do řešení dvou nejpačlivějších a politicky nejvíc polarizujících problémů, které vyplynuly ze stížností, totiž údajné nevyváženosti pořadu Chapadla korupce a "války" v brněnském studiu, se Rada zatím nepustila. Lze to pochopit: dají-li radní za pravdu jedné straně, druhá okamžitě spustí křik, a řešení metodou "chytré horákyně" je asi nemožné.

  Brněnský případ se zdá být jednodušší: nepořádek a korupční praktiky v tamním studiu prokázala již druhá kontrolní zpráva a zdá se, že odvolání ředitele Drahoše je otázkou času. Na druhé straně je Drahoš miláčkem ODS, které zajišťuje, minimálně na komunální úrovni, prvotřídní mediální servis, a radní vědí, že nechtějí-li riskovat ztrátu přízně této strany (což by vzhledem k tomu, že nasadili poměrně zřetelný protivzbouřenecký kurs a ztratí tak podporu Čtyřkoalice, mohlo znamenat "rychlou smrt" už při schvalování výroční zprávy za rok 2000), musejí Drahoše podržet.

  Rozuzlení by však mohlo přijít samo od sebe: na příštím zasedání 3. července dojde ke konfrontaci Balvín-Drahoš-iniciativa Brno 20/21 a pokud brněnští rebelové budou stejně málo přesvědčiví, jako byli před minulou Radou, Zdeněk Drahoš nemůže ze střetu nevyjít jako vítěz.

  Svatopluk Karásek a Jana Šilerová, členové Rady Druhým problémem je, jak má Rada rozhodovat, aby prosazovala vysoce kvalitní a profesionální veřejnou službu, zejména v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů, a zároveň její působení nemohlo být vnímáno jako následná (nebo dokonce předběžná) cenzura. Rada by neměla sestupovat na úroveň jednotlivých pořadů a měla by se omezit na formulování obecných, autoritativních stanovisek, ale současně s tím musí Rada jednotlivé pořady posuzovat, jestliže je to nezbytné k řešení stížností na generálního ředitele. Jde tedy o začarovaný kruh, z něhož není východisko: nechce-li získat pověst neefektivnosti, Rada bude muset dříve nebo později k Chapadlům korupce zaujmout stanovisko, a přitom je jasné, že toto stanovisko nemůže být konsensuální: kupř. M. Knížák a E. Kohák se v té věci stěží kdy shodnou.

  Mnohé odpovědi přinese už třetí zasedání, jehož se Britské listy rovněž zúčastní.


  Čtrnáctiletá britská dívka má lidskou variantu BSE, obávají se lékaři

  Britští lékaři monitorují stav čtrnáctileté dívky, která je pravděpodobně první obětí lidské formy BSE, která se narodila až poté, co byla choroba BSE oficiálně objevena u dobytka, napsal včera deník Guardian.

  Zároveň oznámil v Británii jeden vědec, že podle jeho odhadů by mělo být možné vyvinout lék pro tuto dosud nevyléčitelnou chorobu do pěti let.

  Totožnost nemocné dívky zůstává v tajnosti. Všichni lidé, u nichž dosud byla identifikována nová varianta nemoci CJD (o níž se usuzuje, že je to lidská forma BSE), tedy 102 osoby v Británii, tři ve Francii, jeden v Irsku a jeden s podezřením na tuto nemoc v Hongkongu - se narodili dříve než v listopadu 1986, kdy identifikovali patologové v britských vládních veterinářských laboratořích chorobu dobytka BSE.

  Od té doby, i poté, co byli o této nemoci v červnu 1987 informováni ministři, opakovali členové britské vlády po několik let, že neexistuje žádné riziko přenosu této choroby na lidi, pak že existuje jen minimální riziko při konzumaci kontaminovaných tkání. Teprve v březnu1996, po prvních úmrtích na novou variantu nemoci CJD bylo oficiálně přiznáno, že souvislost s BSE zřejmě existuje.

  Vědci se znepokojením očekávají výskyt případů vCJD u lidí, kteří se narodili už poté, co bylo v roce 1989 zakázáno včleňovat do potravin mozek, míchu a další vnitřnosti dobytka.

  Existují totiž přesvědčivé důkazy, že tento zákaz nebyl stoprocentně dodržován a že mechanicky získávané maso - další podezřelý zdroj infekce, protože toto maso se získávalo od kostí a obsahovalo nervové tkáně - bylo včleňováno do levných párků a hamburgerů až do roku 1995. Alespoň jeden výrobce tohoto masa využíval v osmdesátých letech při výrobě potravin pro kojence.

  John Collinge, šéf týmu, který provádí lékařský výzkum chování prionů v St. Mary´s Hospital v Londýně konstatoval tento týden na světové neurologické konferenci, že vyvíjí ve spolupráci s farmaceutickou firmou GlaxoSmithKline určitou chemickou látku., která by měla být schopna zabránit vývinu neregulérních bílkovin - prionů, o nichž vědci usuzují, že jsou klíčovým faktorem při vzniku vCJD.

  Vědci doufají, že jestliže se jim podaří zabránit normální prionům, aby měnily tvar, tělo samo bude schopno zlikvidovat ostatní priony a nebude zaskočeno rychlostí, jíž vznikají neregulérní priony.

  Profesor Collinge uvedl: "Domníváme se, že je možné, i když slibovat to nemůžeme, že do pěti let budeme schopni vyrobit něco, co zabrání kopírování prionů a bude to zároveň pro tuto chorobu lékem.

  Počet osob, které v Británii na vCJD zemřely, je sice dosud relativně nízký, ale rychle stoupá. První obět této nemoci zemřela v květnu 1995. Do června 2000 zenřelo 60 osob a 10 lidí s touto nemocí bylo ještě naživu. Do současnosti zemřelo 94 osob na tuto chorobu a osm je jich naživu.


  Göteborg po vrcholné schůzce EU

  Policejní násilí proti nevinným občanům se bude muset vyšetřit

  Jana Witthed

  O zvandalizování Göteborgu v souvislosti se setkáním EU jste si jistě všichni dostatečně přečetli v denním tisku. Dnes se Göteborg snaží ze vzniklé traumatické situace vymanit pomocí odklízení střepů, suti, ohořelých předmětů a řemeslnými pracemi všeho druhu. A hlavně diskusemi o tom, kdo vlastně udělal jakou chybu, že se situace, známá ze Seattle, Prahy i Nice, mohla opakovat i zde.

  Mnozí ze svědků přítomných na Avenue si také kladli otázku, jak je možné, že policii trvalo celých 40 minut, než se tam dostavila. Za tu dobu stačili levicoví teroristé rozbít mnohé výkladní skříně a podpálit dostatek zařízení restaurací a zboží obchodů, aby mohli být sami se sebou spokojeni. Pro úplnost je třeba dodat, že později bylo zjištěno, že pustošení města se účastnil i menší počet neonacistů.

  V noci z 15. na 16. červen došlo ve Vasaparken ke střelbě, celkem bylo slyšet 6 výstřelů a 3 zranění byli převezeni do nemocnice. Policií byl vážně zraněn 19. letý muž. Do historie se zapisujeme největšími nepokoji v moderní švédské historii, ke střelbě ze strany policie v souvislosti s demonstrací došlo naposled v r. 1931 v Adalen.

  Akce, které se v centrálním městě odehrávaly, byly podle Säpo plánovány a popsány např. i na Internetu /viz. Afa / a tedy nepřekvapily. Policie se připravovala na tyto dny po dva roky a v Göteborgu bylo nasazeno okolo 2000 policistů. Na odpovědných místech se tvrdí obojí, že to bylo málo, ale mnohem častěji, že to bylo dost. Přiklonila bych se k názoru, že „dost“ asi sotva.

  Posbíráno bylo totiž na  4000 dlažebních kostek a vytlučeno na stovky výkladních skříní. Celkové škody byly odhadnuty na 100 milionů SKr. Za důležité se ovšem považovalo zajistit nerušený průběh setkání EU a úplnou bezpečnost zúčastněných, kdežto možnému vývinu situace v ulicích města se při přípravách věnovalo jen velmi málo pozornosti. Mimoto se lze ptát jak je možné, že se vydalo 70 milionů SKr na vybavení a vyškolení pohotovostní policie, která pak ale nikdy nebyla do Göteborgu povolána.

  Zároveň slyšíme v televizních rozhovorech a v denním tisku čteme stížnosti, že řada občanů byla policií napadena, ačkoli se nezúčastňovali žádných násilných akcí a ani nemohlo být podezření, že by je připravovali. Jde o občany, kteří se dokonce ani nenacházeli v místech násilí, ale např. na území konference Svobodné Fórum ap. Názory jsou i ty, že v mnoha případech chování policie místo aby násilí zabránilo, spíše podpořilo jeho vyvrcholení. Bylo tomu tak v případě Hvitfeldtského gymnázia ?

  Převážná většina hlasů se domnívá, že policie jednala v sebeobraně a korektně. To je jistě pravda všude tam, kde stála přímo proti maskovaným odpůrcům EU a globalizace užívajícím teroru. Jak to ale bylo v některých jiných případech?

  Domnívám se, že s celou situací se bude nutno vypořádat nestranným šetřením. Veřejní činitelé jen neradi přiznávají, že situace nemluví jednoznačně ve prospěch policie a jejího vedení, ač zpočátku se snažili tento dojem vzbudit. Je to pochopitelné, jednotliví příslušníci riskovali své životy a jejich situaci jim jistě nikdo nezávidí. Je samozřejmě velmi smutné, že se museli s násilím tohoto druhu vůbec potýkat. To ovšem neznamená, že jednotlivé případy eventuálního zneužití moci se mají zastřít věčným mlčením.

  Nejdůlejžitější však je, přemýšlet o tom. zda se vzniklé situaci nedalo předem nějak zabránit nebo ji aspoň zmírnit. K dřívějším zkušenostem rozhodně nebyl vzat dostatečný ohled. Proč neudělat přítrž tomuto cestování maskovaných teroristů? Proč nespolupracovat na jejich identifikaci v rámci celého EU?

  Odpovědnost nesla po celou dobu krajská policie. Neměla by to být spíše otázka pro říšské úřady? A nemělo se myslet nejen na účastníky setkání EU, ale i na město Göteborg?


  Göteborg? Tak ve skutečnosti vypadá (sociální) demokracie!

  Arbetarmakt, Švédsko a Mezinárodní sekretariát LRKI, 18. června 2001

  (Silně ideologický text obsahuje mnohé zajímavé informace.)

  Brutální policejní represe, jíž se dostalo demonstrantům v Götenborgu od 14. do 16. června, značí přelom v antikapitalistickém hnutí. Veškeré iluze, že naše hnutí se může rozvíjet a směřovat k realizaci svých cílů v kontextu hravosti, humoru a nenásilí, byly hrubě otřeseny.

  Přes tvrzení švédské vlády, že zavede "göteborgský model" pokojných protestů, založených na "jednání" a "dialogu" mezi policií a demonstranty, státní síly od počátku dělaly vše pro potlačení demokratických práv, porušily všechny dohody s organizátory a použily násilné represe - včetně postřelení třech demonstrantů. Jejich jasným cílem bylo od počátku hnutí oslabit, dezorganizovat a rozptýlit. Francouzský prezident, německý kancléř a britský premiér jsou plně spoluviníky této brutální represe. Ve skutečnosti s největší pravděpodobností byli největšími podněcovateli represí, když kritizovali plány švédské vlády a vyzývali k tvrdším opatřením na "obranu" jejich summitu proti neozbrojeným a na začátku zcela pokojným demonstrantům.

  Ráno 14. června - před začátkem desetitisícové demonstrace proti Bushovi - obklíčila policie konferenční centrum ještě před tím, než došlo k jakékoli akci. Několik set lidí připravovalo ochranný materiál pro pochod ke Kongresovému centru druhý den. Razie byla jasně zaměřena na zastavení těch nejlépe připravených se chránit před policejním násilím.

  Obklíčení se bojovně bránili - bílé overaly, švédská AFA a mezinárodní anarchisté z černého bloku i soudruzi ze švédské sekce LRKI se několikrát pokusili prorazit policejní obklíčení. Bez úspěchu, kvůli malému počtu lidí a nedostatku ochranného vybavení.

  Přes silný odpor dominantních sil ve vedení demonstrace proti Bushovi - švédské Levicové strany (bývalé KS), se soudruhům z LRKI za podpory členů VDI (v ČR SAB) a MST (v ČR SocSol) podařilo získat tisíc lidí pro pochod z demonstrace proti Bushovi k okupovanému konferenčnímu centru.

  Odvedením pozornosti policie tak demonstranti umožnili 30 až 40 lidem uniknout. To ukázalo sílu masové akce. Totiž několik set lidí z Černého bloku, kteří se odtrhli od demonstrace již předtím, aby čelili policii v konferenčním centru, nedokázalo víc než rozbít několik aut a házet kamením.

  Přesto byly zapojené síly nedostatečné k překonání obklíčení a policie vzala centrum stečí a zatkla všechny, kdo nestihli uniknout.

  Obušky, psi, biče a ...... kulky

  15. června zastavila švédská policie pochod proti summitu hned po několika stech metrech. Do té doby nepadla jediná rána, nebyl hozen jediný kámen na policii. Demonstrace byla náhle napadena zboku pořádkovou policií za použití vzteklých psů - kteří pokousali a podrápali desítky demonstrantů (i některé ze svých pánů). Pak zaútočili prot policistům na koních, kteří rozdávali rány obušky a biči. Přes odvážný odpor ze strany demonstrantů - ozbrojených pouze tyčemi z transparentů a kamením - policie rozdělila demonstraci a vytlačila lidi zpět na hlavní ulici, kde bylo shromaždiště pro demonstraci, a pak na širokou hlavní třídu v centru Göteborgu.

  Pak následovaly tzv. nepokoje. V podstatě šlo o stavění barikád proti postupu policie ze židlí a stolů pouličních kaváren, které lemovaly ulici. Občasné ničení výloh obchodů a bank nemělo žádný obranný účel, ale bylo pochopitelné jakožto reakce na bezuzdnou agresi pořádkové policie.

  Každý, kdo odsuzuje "násilí" demonstrantů, čelících kousání od psů, mlácení obušky a šlapání koní není - pomineme-li důsledné pacifisty připravené snášet brutalitu ve jménu svých zásad nikým jiným než zoufalým obhájcem "práva" státu zacházet se svými občany, jak si stát usmyslí. Žádný demokrat - natož pak socialista nebo anarchista ? nemá odsuzovat takový odpor. Sebeobrana není zločin!

  Vše se jasně vymklo z rukou z hlediska švédské policie, jež podnítila rozsáhlé nepokoje v centrální zábavní a obchodní čtvrti. Je však jasné, že policie chtěla konfrontaci s hnutím, že hledala záminku pro násilné potlačení všech forem účinného protestu.

  Odpoledne byla spousta protestujících, organizátorů zajata na ulicích a jednotlivci byli naháněni policií. Toto zatýkání se v naprosté většině nedělo během bojů. Večer policisté - a také skupina fašistických rváčů - vyprovokovala street party v další konfrontaci, jež vyvrcholila v postřelení tří demonstrantů, jeden z nich v nemocnici nadále bojuje o život.

  To samo je historickou eskalací násilí, obzvláště ve Švédsku, kde se podobná akce státu nestala od roku 1931 a kde dlouho po zvolení sociálně demokratické vlády ve 30. letech kraloval sociální smír. Opět jde o pokus zastrašit, rozštěpit a oslabit hnutí.

  Tento pokus selže. Mučení pokrokového, bojovného a postupujícího hnutí pouze zvýší jeho bojovnost, rozsah a odhodlání - jako se to stalo studentům na Kent State University v USA v roce 1968. Jakmile zeslábne prvotní médii vytvořená mánie o ničení majetku, stále širší masy mladých lidí a pracujících uvidí demaskovanou ohavnou tvář korporativního státu.

  Večer policie na několik hodin obklíčila několik set pokojných protestujících proti střílení a několik desítek jich zatkla. Pozdě v noci provedlo protiteroristické komando se samopaly a radarem řízenými pistolemi v rukou razii ve škole, kde spalo přes 200 lidí. Lidi vyhnali na ulici a donutili je ležet obličejem k promáčené zemi před školou a došlo k dalšímu zatýkání.

  Během těchto razií bylo zatčeno více než tisíc demonstrantů, zadrženo na šest hodin, vyfotografováno, ačkoli velká většina pak byla propuštěna bez obvinění. Další byli deportováni. Desítky lidí prošlo rychlým odsouzením za "rušení veřejného pořádku", mnozí bez přítomnosti právníků či právní podpory. Jiní čekají na soud na základě vážnějších obvinění. Je třeba zahájit kampaň za okamžité propuštění zadržených.

  Čeho se bojí?

  Rozsah represe v Goteborgu představuje organizované násilí na švédských a evropských občanech. Jasně ukazuje, čím začíná být "pevnost Evropa". Není to jen pevnost proti chudým a utlačovaným "zbytku světa" (hlavní téma demonstrací). Stane se také vězením pro lid samotné Evropy ? Obzvláště když se pokusí uplatňovat svá demokratická práva.

  Německý sociálně demokratický kancléř Schröder to komentoval takto: "S těmito desperáty nemůže být žádný dialog." Tato neslavná slova by měla být vypálena do vědomí milionů pracujících, kteří jej volili. Tento muž je zarytý zprostředkovatel globálního kapitálu, nikoli demokrat, natož socialista, jakéhokoli druhu. Stejně tak Blair, Chirac nebo Persson.

  Skutečný "göteborgský model" chtějí učinit trvalým znakem evropského života. Chtějí zorganizovat celokontinentální stav obležení, kdykoli se lidé pokusí uplatňovat svá demokratická práva na mezinárodní úrovni.

  Chtějí rozšířit své zákazy proti "fotbalovým chuligánům" na "politické potížisty" a zakázat cestování na mezinárodní protesty. Konference ministrů vnitra EU bude nyní za tímto účelem koordinovat policejní logistiku. V Bruselu vytvoří stálý bunkr, ve kterém se budou konat schůze arogantních vůdců EU bez vyrušování od jejich poddaných.

  Janov se má změnit v obrovské vězení pro své vlastní obyvatele od 18. července a německé, rakouské a francouzské hranice mají být uzavřeny.

  Proč se Göteborg stal takovým kulminačním bodem? Hlavní důvod je jasný. Po léta vidíme růst mezinárodního antikapitalistického hnutí. Vidíme masové protesty v polokoloniích, masové stávky, okupace půdy. Byli jsme svědky demonstrací mladých antikapitalistů, přistěhovalců, bojovných odborářů, anarchistů, socialistů a komunistů - všichni se spojují v masový protest proti globálnímu kapitalismu a jeho institucím. Toto mezinárodní hnutí je nepopiratelnou skutečností a je skutečnou hrozbou šéfům a jejich vládám. To je důvod, proč nyní začínají kriminalizovat jeho aktivisty, proč se snaží izolovat nejradikálnější části od širokých mas. Imperialisté se hrozí tohoto vývoje. Bojí se, že tak, jak se toto hnutí stane lépe organizovaným, jak vyvine spojení s dělnickou třídou, dostane se do popředí hnutí pracujících otevřený antikapitalismus. Proto chtějí přerušit hnutí už nyní, proč ho chtějí zničit co nejvíce už nyní. Proto vyzývají měšťácké vlády k omezení nebo zrušení základních demokratických práv, proč volají po stále větší represi. To je vyhlášení války proti hnutí ? a my se musíme organizovat už nyní, abychom odrazili tento útok všech vlád globálního kapitálu, bez ohledu na to, zda v ní sedí "socialisté", liberálové, zelení, konzervativci nebo je v nich zapojena krajní pravice (jako v Itálii a Rakousku).

  Göteborg znovu dokázal, že každá vláda kapitalistického státu slouží zájmům vládnoucí třídy - bez ohledu na to, zda to dělá ve jménu "dialogu" či "konfrontace". Proto celé hnutí pracujících, každý student, každý utlačovaný a vykořisťovaný se musí shromáždit do mezinárodní kampaně na obranu či vydobytí našeho práva demonstrovat, organizovat se a našeho práva volného pohybu.

  Poučení z Göteborgu - politické

  Jak mohla policie rozdělit antikapitalistickou demonstraci během 15 minut, zatknout a deportovat stovky lidí?

  Zaprvé, vedení masových odborů a sociálně demokratických stran úplně odmítlo zorganizovat kontingenty do Göteborgu. Ale i ti, kdo podporovali nebo organizovali demonstraci 16. června, jako Levicová strana, udělali vše pro to, aby udrželi antikapitalisty oddělené od mas pracujících a studentů. Snažili se izolovat ty, kteří chtěli prorazit policejní zátarasy, aby svůj protest uvedli ve známost. Reformistické aliance jako ATTAC a Göteborg Network se snažily zabránit demonstrantům dělat cokoli pro přiblížení se k obrněnému zasedání evropských vůdců.

  Network, ovládaný Levicovou stranou, uspořádal desetitisícový pochod, který šel v bezpečné vzdálenosti od Konferenčního centra a soustředil se na hesla za vystoupení Švédska z EU. Předačka Levicové strany Gudrun Schymanová přišla s prohlášením, které mohl klidně napsat Gerhard Schröder nebo Chirac. Na pochodu 16. června otevřeně obhajovala policii, když řekla: "Policie měla velmi těžkou práci proti těmto potížistům, kteří chtějí jen násilí pro násilí jak fotbaloví chuligáni." Neslavná poznámka, kterou jí už nikdo neodpáře!

  Proč reformističtí vůdci urychleně pádí, aby se očistili od nařčení kapitalistických médií z boji proti státu? Protože reformismus znamená duševní zotročení měšťáckým veřejným míněním. Je to soustavné ořezávání "socialismu" na to, co dovolí kapitalisté. Reformismus nemá páteř. Musíme ho vytlačit z hnutí pracujících.

  Vůdci Attacu, k své cti odsoudili za násilí hlavně policii, ale nepostavili se jasně na obranu demonstrantů. Upřímní demokraté - natožpak revoluční socialisté - by měli odmítnout krčení se před ječením milionářských médií o "anarchistickém násilí". Neodsuzujeme násilí, dokonce ani chybné činy těch, kdo vzdorují organizovanému a masivnímu násilí státu, které předcházelo a následně vyvolalo násilí demonstrantů. Odsuzujme násilí státu, které porušilo naše demokratická práva. Samozřejmě, že nepřijímáme zodpovědnost za drancování obchodů a ničení, jež nemá žádný politický význam. Ty však byly zcela okrajové, ať tvrdí média cokoli.

  (Pod)vůdci jako Schymanová mají hlavní zodpovědnost za udržování hnutí pracujících odděleného od antikapitalistické mládeže, nikoli rozbíjení výloh. Naše kritika rozbíjení výloh nespočívá jen v tom, že jde samo o sobě o nevhodnou odplatu vůči státu a šéfům, ale také to, že to usnadňuje práci Schröderům a Schymanovým. Schymanové slova ukazují také politické bankrotářství národně orientované hnutí za vystoupení z EU. Chce to jen mezinárodní hnutí, které hrozí kapitalistům všech zemí, a tito kritici EU se postaví na stranu svých vlád a imperialismu EU.

  Musíme zabránit médiím, měšťáckým stranám, oficiálním dělnickým vůdcům, aby izolovali, kriminalizovali a účinně postavili mimo zákon naše hnutí. Musíme zahájit masivní kampaň na obranu demokratických práv, na které útočí Schröder, Blair a spol. - právo shromažďovací, svobodu pohybu z jedné země do druhé.

  Avšak klíčový způsob, jak zabránit izolaci je obrátit se k řadovým pracujícím, zapojit je do naší akce, trpělivě je získávat pro bojovnou taktiku. Izolace malého bojovného předvoje je pochopitelně přesně to, co autokracie EU chce. Nesmíme spadnout do jejich pasti.

  Evropští imperialisté demonstrovali, že vytvoření evropského imperialistického superstátu, schopného se jednoho dne postavit USA jakožto světové supervelmoci, je smrtelně vážně braný projekt evropských korporativních kapitalistů. Nejsou připraveni přijmout žádnou formu trvalého nebo účinného protestu proti tomuto projektu.

  Ministři zahraničí Německa a Rakouska nemohli skrývat svou podrážděnost ze "selhání" irské vlády dodat výsledek "ANO" v referendu o smlouvě z Nice na oplátku za štědrost, které prý v posledním desetiletí do Irska jen pršela. Ukázali tak své chápání "demokracie" arogantním požadavkem, aby irská vláda co nejdříve "zvrátila" výsledek referenda.

  Avšak boj proti nedemokratickým buržoazním evropským institucím nelze vyhrát obranou svých vlastních "nezávislých" kapitalistických států. To lze jen bojem za rozšíření demokratických a sociálních práv po celé Evropě, bojem proti rasistickému utěsnění hranic EU.

  Demokratické úsilí mas musí být spojeno s bojem za celoevropské ústavodárné shromáždění. Volby a svolání takového shromáždění a každý krok proti kapitalistům musí sloužit k organizování pracujících v základních organizacích na celoevropské úrovni, sjednotit je v boji a jakožto most k evropské revoluci, ke spojeným socialistickým státům evropským založeným na dělnických radách a milicích,jež nahradí nevolené a nekontrolovatelné represivní státní mašinérie kapitalistů.

  Göteborg byl bodem zlomu pro antikapitalistické hnutí, protože demonstroval potřebu politického kroku vpřed. Reformističtí vůdci ukázali svou pravou tvář odsuzováním zatčených protestujících místo policie. Ale jejich největší službu korporativním kapitalistům představuje jejich škrcení hnutí pracujících (odborů a reformistických stran), jež brání jednotě většiny dělnické třídy s radikálními mladými dělníky a studenty.

  Jak jsme viděli v Quebecu a Seattlu, protesty byly nejúspěšnější, když se antikapitalisté a odborově organizovaní pracující sjednotili v akci. V Evropě kvůli historickým kořenům "socialistického reformismu" jsme zatím nedospěli k takovému průlomu. V mobilizacích pro Janov už musíme. Potřebujeme větší počty a ty mohou přijít pouze z mobilizace odborů (zdola) a radikalizovaných mladých lidí.

  Poučení z Göteborgu - strategie a taktika

  Avšak samotný vysoký lidí počet. Potřebujeme vysoký počet organizovaných lidí, jež mají jasno ve svých cílech. Potřebujeme demokraticky uznané vedení akcí, včetně všech politických, společenských, odborových, environmentalistických, antifašistických, antirasistických organizací, stran, skupin. Především potřebujeme organizovanou obranu našich demonstrací proti policejním útokům, schopnou pomoci masovým silám prolomit policejní linie a pořadatele proti policejním provokatérům. To znamená postavit se nejen reformistickým, ale také mnoha individuálně anarchistickým sentimentům v současném hnutí.

  Taktika nenásilné přímé akce, taktika obhajovaná Ya Basta!, i taktika černého bloku mají tu nevýhodu, že fetišizují svou zvláštní taktiku, určitou formu boje oproti všem ostatním. Což je horší prosazují svůj vybraný fetiš i tehdy, když zřejmým způsobem narušuje a dezorganizuje úkol získání dostatečných masových sil tak, aby jejich váha mohla být účinně využita. Jen v takovém případě se může pozvednout sebevědomí a obzor pracujících a mladých lidí zapojených v akci. V jistém smyslu je to paralela k reformistům (a některým samozvaným revolucionářům), kteří zase fetišizují pokojné a legální masové demonstrace.

  Jak nenásilná přímá akce, tak ničení majetku prováděné černým blokem jsou neúčinné, aby skutečně zastavili jakoukoli rozhodnou represivní akci státního aparátu. Nenásilná přímá akce, ačkoli je někdy použitelnou taktikou, vždy předpokládá velký stupeň zdrženlivosti samotného státu v používání násilí. To jsou nanejvýš plané naděje po Göteborgu a ještě méně po Janovu. Jako zásada je proto nenásilná přímá akce slepou uličkou.

  To samé platí pro postmodernistické symbolické strkanice Ya Basta! a Bílých overalů. Jejich veřejné, media-vyhledávající přípravy, jejich odmítání dokonce i obraného násilí, jejich taktická viditelnost a relativní nepohyblivost ? to vše znamená že je to jen aktivní a spíše elitářská forma nenásilné přímé akce. Jakmile se stát už necítí trapně, aby blokoval hranice, dělal razie v konvergenčních centrech, zatýkal každého v bílém overalu a zabavoval jejich vybavení tato neotřelá taktika bude chápána stále více jako přechodná móda. Je zde nebezpečí, že ti, kdo v ní měli iluze, se obrátí k fetišizování násilí tak, jako dříve fetišizovali nenásilí. Černý blok anarchistů, antifašistů a autonomů, ať jsou jejich dovednosti v pouličním boji a jejich nepochybná odvaha jakékoli, obvykle nedokáží prorazit pevné policejní řady a nemohou vybudovat spojení s masami dělnické třídy, které jsou odrazené lehkomyslným ničením majetku. To není jen kvůli dlouhodobým reformistickým předsudkům, ale protože (správně) nevidí, k čemu je to dobré.

  Ještě méně je jejich fetišizovaná strategie pouličních bitek s policií schopna podkopat nebo zničit kapitalismus. Pletou si několik zraněných policajtů a rozbití nějakého soukromého majetku se zničením státu a společenského systému. Jejich záměry jsou možná dobré a není náhoda, že přitahují mnoho radikální mládeže, ale síla stejně jako "pokojný" masový protest musí být směřovány způsobem, který vědomě dosahuje svých cílů. Taková akce musí být provedena organizovaným způsobem, nemá-li dopadnout zpět na její iniciátory.

  Kam teď?

  Berlusconiho odpověď byla rozporuplná. Nejprve vyhrožoval represí a zákazem janovských protestů. Řekl, že město bude na čtyři dny zablokováno. Vůdci G7 budou ubytováni na bitevních lodích kotvících v přístavu! Hranice Itálie budou uzavřeny! Pak zase slíbil, že bude vést dialog s protestujícími a respektovat právo na demonstrace. Dokud italští a evropští antikapitalisté a hnutí pracujících nebudou mobilizovat masivním způsobem budou tyto "demokratické" sliby oslavovány v "duchu Göteborgu".

  Reformisté a liberálové v antikapitalistickém hnutí budou mít silné sklony hledat záminku, že "rozvaha je lepší částí odvahy". Jistěže se můžeme spíše spolehnout na jejich rozvahu než odvahu. Potřebujeme urgovat plány na velkou mobilizaci do Itálie na summit G7. Měli bychom se snažit všemožným způsobem vzpírat se Blairově-Schröderově-Berlusconiho blokádě.

  To bude vyžadovat vychytralost i odvahu. Co nejvíce lidí se musí dostat přes hranice, ale jinak KDEKOLI NÁS ZASTAVÍ JE JANOV. A tam musíme demonstrovat, snažit se projít, diskutovat mezi sebou a agitovat mezi místními pracujícími a mladými lidmi.

  Ti z nás, kdo nemají volno nebo peníze na cestu mohou ZMĚNIT SVÁ MĚSTA V JANOV během summitu. Soudruzi v Itálii by mohli demonstrovat v každém velkém městě, získat bojovné pracující v jejich zemi, aby masovou stávkovou akcí poslali varování Berlusconiho a jeho fašisty prosáklou vládu, aby se raději ani prstem nedotkla jejich sociálních práv.

  Ukažme, že když poruší naše práva na jednom místě pouhou silou policejního nasazení a výzbroje vytrysknou nové síly na desítkách, stovkách dalších míst. Nebude to ani prázdné gesto ani "politika protestu". Posílí to hnutí dělnické třídy, utlačovaných a vykořisťovaných po celém světě v jeho boji proti globálnímu kapitalismu, proti propouštění a privatizaci, proti nadnárodním korporacím a jim oddaným státům.

  Arogantní vládci korporativní Evropy nám hodili rukavici. Vyhlásili svatou válku našemu hnutí. Zvedneme tuto rukavici bez bázně a váhání.

  Pánové Blair, Schröder, Chirac a Berlusconi strháváte demokratickou masku svého evropského projektu. Dobře. Pomůže nám to odhalit vás tím, čím jste - nejprve mladým dělníkům a intelektuálům kontinentu, kteří "srdce a mysli" říkáte, že chcete získat pro svůj "Evropský projekt". Pak milionům pracujících, kteří vás zvolili do vlády, neboť si mysleli, že tak mohou zachránit svá pracovní místa a sociální výdobytky.

  Bez uchylování se k drobnému nacionalismu obrátíme srdce a mysli milionů proti vám a vašemu systému. A tyto miliony se zorganizují a budou konat proti vám. Musíme zorganizovat mezinárodní hnutí dost silné, aby vedlo politický a ekonomický třídní boj, který vás smete i s vašimi "třetími cestami" a "novými středy" na smetiště dějin.


  Probuďte se, pane Korgere, existuje i jiný svět než ČR

  Robert Buchar

  "Havlovi se nesmí říkat Venda Veškrna, ani není možné ho satirizovat, neboť má autorská práva na svůj obličej, svou postavu i své jméno," to je pozoruhodný "právní" názor Zdeňka Korgera.

  „Právní“ názor pana Zeňka Korgera o autorských právech na obličej, postavu a jméno bych nenazval pozoruhodný, ale jaksi dětinský. Neznám pana Korgera, nevím čím se živí. Doufám jen, že není právníkem. Silně bych mu doporučil zajet si na příští dovolenou do světa. Konečně by zjistil, že svět je jiný na Západ od Šumavy.

  Pan Kroger neví, že v civilizovaném světě je rozdíl mezi právem soukromé osoby a tzv. „public figure“. V USA je naprosto neslýchané, že by někdo byl žalován za urážku veřejné osoby jako v případě Knížák-Havel v Česku.

  Samozřejmě, člověk nemůže obvinit veřejnou osobu z něčeho, co neudělala, nebo se vloupat do bytu, ale nic nebrání vyjádřeni jakéhokoliv názoru na dotyčného politika, herce, nebo průmyslníka, ironii a satiře. Doporučil bych panu Krogerovi k zhlédnutí třeba satirický televizní pořad „Beat the Bush“ nebo „Mad TV“. A nebo třeba i „Tonight with David Letterman“.

  Český zákon o ochraně osobnosti (tj. prezidenta?!) považuji za „vadný“ anachronismus. Připadá mi převzatý z období komunismu a předpokládám, že existuje jenom proto že panu prezidentovi vyhovuje. Takže pane Korger, wake up, there is a real world out there!


  Autorská práva Václava Havla na svůj obličej

  Díky za vynikající humoristický příspěvek

  Jindra Vavruška

  Díky za skvělý článek Vašeho humoristického korespondenta pana Korgera.

  Dlouhá léta jsem přemýšlel jak vtipně komentovat některe úlety našeho pana presidenta, ale panu Korgerovi se to podařilo nepřekonatelným způsobem.

  Odkazem na autorský zákon v souvislosti s obličejem vtipně a neotřele upozornil na to, že Václav Havel často působí, jako by byl přesvědčen o svem božském původu. Neboť kdo jiný než Bůh by sám o sobi mohl bez uzardění prohlásit "Já jsem stvořil tento obličej!"

  Děkuji, děkuji, ještě jednou děkuji. Jen houšť a ještě více humoru na BL, ktere nás jinak berou tak macešsky zkrátka!

  P.S. Při nejbližší příležitosti Vám pšlu další finanční příspěvek, tohle se Vám fakt povedlo!


  Vendatest

  (Autorovo jméno a adresa jsou redakci známy.)


  na obrazku je:
  a) Venda Veskrna (dolni partie)
  b) jeho druha polovicka (horni partie)
  c) nelegalni kopie
  d) znacka "zakaz vjezdu"


  Verejny cinitel je:
  a) clovek valici se se dvema tuleni pokud se zrovna nevali
  b) clovek ktery bere uplatky
  c) clovek obcujici za verejne penize se sekretarkami
  d) nadclovek


  Zkomolenina je:
  a) jmeno
  b) hrubka
  c) nepripustne oznaceni hlavy statu
  d) jmeno jakekoliv osoby jez neni Vaclavkou


  Havel visel:
  a) jako soukroma osoba, protoze billboard byl velmi nepoliticky
  b) jako nazeleno natrena soukroma osoba Vaclava Havla
  c) ve jmenu Svobody Milana Knizaka  Karikatura je vec:
  a) zalovatelna
  b) nezalovatelna, protoze Vaclav Havel ma v zobaku mirovou ratolest
  c) zalovatelna, protoze z nej padaji bomby
  d) nezalovatelna, protoze padaji na Srby dole


  V Cr existuje dzungle:
  a) je to marasmus, muzou za to komunisti
  b) muzeme si za to sami
  c) musime se vsichni neustale zalovat a zverejnovat v novinach
  d) vsechny kopie dagmarveskrnove budou zalovany originalem


  Lide maji:
  a) prava
  b) prava a nevedi o tom
  c) prava a jine osoby je maji tez
  d) nemaji prava pokud ma prava nekdo dulezitejsi


  Zdenek Korger(R) je chranenou obchodni znackou jeho velkomoznosti Zdenka Korgera. Vsechna jmena cizich osob jsou registrovanymi obchodnimi znamkami svych respektivnich majitelu. Vsechny jmena a osoby jsou smyslene. Tento text je v hebrejstine v kodovani TOPSECRET64. Jakakoliv interpretace, kopirovani obrazem, zvukem ci textem podleha autorskemu zakonu, zakonu na ochranu osobnosti a statniho tajemstvi.

  Mimochodem, podle ktereho paragrafu ma byti pisateli odpusteno?


  Polemika

  Narovinu s Fabianem Golgem

  Jan Paul

  Melodrama se stalo odlišností autora, který v textu Narovinu, Jak Václav Klaus oslavoval narozeniny, dal pohotově do příčinného vztahu počasí s třetinou prázdných sedadel i s účesy hostů. Nikoliv do Vlasty míří brazilský antropolog, ale do regionálního chalupářského bulletinu.

  Čím je jeho spisek glosou či komentářem?

  Je pro něho důležité, že akce o které chtěl říci že se nepovedla, byla pouze křtem knihy Václava Klause a tedy JEN SOUČÁSTÍ jeho narozeninových oslav?

  Nikoliv.

  Zajímá ho trapné ticho, luxusní nezaplněná křesla, záměna J.Jiráskové za J.Švorcovou (proč asi) a v publiku P.Štěpánek s K.Gottem.

  Všímá si, jak k oslavenci o společných cílech mluví Václav Fischer (v šatně odloživ svůj spacák) a že P.Hájek má podivný zvyk: „vždycky skloní hlavu, když Klaus cokoliv řekne a vůbec, kdykoliv na něho Klaus promluví. Je to, jako by trochu kýval, úhlopříčně směrem doleva.“

  V závěru odhaluje, že Lucie Bílá neuměla angličtinu vyslovovat a opakovala „happy birSSSday to you“ tolikrát, že vedle sedící Brit (kde se vzal tu se vzal) poznamenal: „radši měla strávit víc času ve svém domě v Miami.“

  Nevím kde tráví čas Fabiano Golgo, ale svým nic neříkajícím blábolem se přiřadil ke „šmírákům“, kterých se motá kolem "celebrit" vždy hojné množství.


  Lekce z ironie

  Fabiano Golgo

  Domníval jsem se, že je jasné, že si můj text dělá z celé té věci "Narovinu" legraci...

  Když se zmiňuji o tom, že v publiku sedí Karel Gott, nesnažím se psát reportáž o "slavných" lidech, ale jen připomenout čtenářům, že zpěvák, který má být brzo odlit do vosku, otevřeně kohosi politicky podporuje. Když jsem se zmínil o Jiráskové a použil jsem autentický fakt, že si můj kolega myslel, že je to Švorcová, je to přece humor, s podtextem "Co mají ty dvě dámy společného?" Když se zmiňuji o Petru Štěpánkovi, účelem je připomenout lidem, že tady byl přítomen důležitý člověk z důležité mediální rady (sdělovací prostředky jsou přece dnes nesmírně mocné a členové mediálních rad by měli vystupovat absolutně nepoliticky, kdyby seděli v českém parlamentě seriózní lidi).

  Vůbec jsem to přece mechanicky nepopisoval, ale ironizoval jsem to!

  Vysmíval jsem se té akci! Už to, že se Lucie Bílá rozhodla hrát brunetku Marilyn bylo samo o sobě naprosto absurdní, a ještě absurdnější pak bylo přirovnávání Klause k J F Kennedymu, touto scénou!

  Ale vzhledem k tomu, že tato akce měla inzerovat knihu, která hledá inspiraci u Hovorů Karla Čapka s TGM, nebyl bych překvapen, kdyby u českého imitátora Thatcherové našli něco společného s matkou Terezou! Bílá ani neuměla vyslovit slovo "birthday", a tak byla celá scéna ještě směšnější. Pokud by mě někdo požádal, abych zpíval německou hymnu, odmítnu to, protože neumím mluvit německy bez přízvuku. Ale pokud si o sobě někdo hodně myslí, možné je všechno.

  Kývání hlavou u Petra Hájka bylo taky důležité, tím se zjevně projevuje jeho oddanost Super Klausovi, muži nadčlověku.

  Fischerova přítomnost byla důležitá, protože rozbil atmosféru uctívání a - hrůzo hrůz - udělal vtip o Klausově agresi vůči soukromému majetku jednoho reportéra, mobilnímu telefonu.

  Byl jsem svědkem absurdní, kýčovité, špatně organizované pocty Klausovi. Namísto abych to popisoval, ironizoval jsem to. A ten styl budu používat i nadále, navzdory kritikům.


  Točí se vám hlava?

  GNU Není Unix 3.

  Dominik Joe Pantůček

  Dnešní menu
  Jedna porce operačního systému ...... zdarma.

  V dnešním díle seriálu o GNU se podíváme na jednotlivé distribuce operačního systému GNU/Linux. Význam GNU/Linux systémů tkví především v jejich rozšíření a v neposlední řadě také v jisté uživatelské příjemnosti. Přece jen, operační systémy na bázi jádra HURD ještě nejsou pro širokou veřejnout snadno použitelným kouskem softwaru. Vzhledem k tomu, že tento seriál je určen široké laické veřejnosti, neočekávejte žádné převratné objevy, spíše se pokusím lehce nastínit, kde se tu jaká distribuce vzala, kdo ji sestavuje, co je na ní (podle mne) zajímavého a kde se o ní dozvíte více. Při výběru distribucí pro tento díl mi padly do oka následující: Debian, RedHat, SlackwareSuSE. Nutnou poznámkou zde musí být, že pod pojmem GNU/Linux systém míníme operační systém a nosnou řadu uživatelských programů. Tedy nikoliv holý operační systém, který nic neposkytuje. Neporadím vám, kterou distribuci si pořídit, pokud chcete nějaký GNU/Linux systém odzkoušet na vlastní kůži, od toho tu jsou jiné internetové zdroje než Britské Listy, například www.linux.cz. Takže vítejte na letišti a račte si prohlédnouti naše hangáry - srovnávání jednotlivých distribucí GNU/Linux systémů - a nejen jich - s letadly je celkem běžná záležitost všech možných pisálků vtipné literatury (jestli někdo najde nějaký pěkný odkaz, ať se ozve ;-) ).


  Debian GNU/Linux
  Tři tisíce cestujících si sestaví letadlo, bezpečně přeletí Atlantik a opět si jej rozeberou.

  Debian je jednoznačně nejrobustnější distribucí GNU systému na bázi jádra Linux. Jeho vývoj jde kupředu takříkajíc "pomalu, ale jistě", jelikož do stabilní verze distribuce nejsou vpuštěny žádné experimentální verze jakýchkoliv programů. To se sice jeví jako geniální řešení v případě bezpečnosti a stability pro serverové systémy, leč pro kancelářské počítače to může být problém. S příchodem nových technologií, formátů a způsobů práce trvá nějaký čas, než se všechno otestuje, a tak uživatelé tohoto systému mají poněkud pomalejší přístup k naprostým novinkám v oblasti nových programů.

  Já osobně používám právě tuto distribuci (jak jsem již zmínil v prvním díle), a proto může být můj postoj zaujatý, ale podle mne v Debianu je něco víc než v ostatních GNU/Linux systémech. Proč? No, tak třeba proto, že je nezávislý na kernelu. Tedy snaží se být. Časem se snad dočkáme plné podpory kernelu HURD (na mikrojádře Mach). A hlavně, Debian se prezentuje jako GNU systém, nikoliv jako Linux systém. Možná to zní staromódně (někteří jedinci mi říkají historik :) ), ale asi se dá řici, že má jakousi historickou tradici. Ach ta subjektivita...

  Jak to všechno začalo? Vývoje Debianu začal v srpnu roku 1993 Ian Murdock jako novou distribuci, která bude vytvářena otevřeně podle "ducha" Linuxu a GNU. Debian byl (a je) myšlen jako opatrně a odborně sestavovaný systém se stejně pečlivou podporou. Začal jako práce malé, úzce spjaté skupiny Free Software hackerů a rychle se rozrostl a stal se velkým a dobře organizovaným projektem rozsáhlé komunity vývojářů a uživatelů.

  Protože se mnoho lidí ptalo, Debian se vyslovuje "Debí'n" (česky stejně všichni řikají Debian, ale to je jedno, pozn. autora). Název pochází ze jména zakladatele Debiana - Ian Murdock, a jeho jeho ženy - Debra.
  Přeloženo z www.debian.org - How'd it all get started?


  RedHat Linux
  Lehký kluzák, který se snadno ovládá, leč v polovině případů spadnete

  Tato distribuce je nejrozšířenější distribucí mezi běžnými domácími uživateli. Řada lidí se s ní setkává již v dobách středoškolských studií či dříve. Je to z důvodu snadné dostupnosti, jedoduché obsluhy a vcelku široké škály již připravených aplikací. RedHat Linux je komerční distribuce GNU/Linux systému, a to při zachování přístupnosti zdrojových kódů. Tato distribuce je velmi oblíbená hackery všeho druhu a ražení, ovšem nikoliv z uživatelského hlediska :). RedHat se proslavil, několika velkými bezpečnostními děrami, které umožnili v historii zviditelnění několika hackerským skupinám (Czert, Binary Division a jiné).

  Původně se firma RedHat solutions jmenovala Cygnus solutions a zde si nedovolím poznámku na okraj mnoho práce na její distribuci Linuxu odvedl DJ Delorie, který portuje GNU kompilátor pro DOS (a potažmo Windows) na platformě i386. Nepočítáme-li časté bezpečnostní díry (i když musím uznat, že už je to lepší, než bývalo), je RedHat určitě vhodným pro začátečníky a běžné domácí uživatele. (Ale já začínal na... no však vy víte).


  Slackware Linux
  Nadzvuková stihačka - ovšem pouze pro profesionálního pilota

  Další nezisková distribuce, tentokráte pod záštitou Slackware Linux, Inc. K této distribuci toho asi moc nenapíšu. Všichni Slackwaristi co znám (dle vlastních slov) prostě uznávají teorii "Jediný Linux je Slackware" a ti otrlejší dokonce "Jediný Slackware je Linux". A z těhle lidí tahejte informace - objektivní informace. Nicméně pravdou je, že Slackware je přímo pověstný absencí bezpečnostních děr a jejich tak rychlým opravováním (když už se jednou za spoustu měsíců nějaká podstatná najde), takže pokud dbáte především na bezpečnost, asi se vyplatí sehnat někoho, kdo vám ukáže, že jediný Slackware...


  SuSE Linux
  Letoun vyšší střední třídy, kde schody mají zlaté lemování a letuška umí česky

  Další komerční distribuce. Získala ocenění produkt roku 2000 v Softwarových novinách. Příjemné ovládání a pohodlná instalace - až bych řekl příliš. Je snad jedinou distribucí, která má standartně grafické rozhraní při instalaci. Poněkud nevím, na co to je, jelikož při instalaci se neděje nic jiného, než že se kopíruje spousta souborů z CD-čka (nebo internetu) na lokální disk. Ale je to tak. Kompletní SuSE Linux je dodáván na 8mi CD s pětisetstránkovým manuálem, takže suma sumárum bych jej označil za vhodný pro začátečníky a obecně pro kancelářské využití (skoro bych řekl "wokenní" přístup, ale zde je třeba podotknout, že až na pár bezpečnostních děr - které bývají rychle odstraněny - je to stabilní systém).


  Ale proč to všechno?

  Protože sem se rozhodl psát reklamu na GNU/Linux systémy a zpívat k tomu internacionálu. ;-) Ne, to je onen špatný vtip, jak si již pozorný čtenář jistě všiml... A tak se snažím o jakousi osvětu, ale vzhledem k širokému zadání a spektru problémů mám stále co vylepěovat. Takže hlavně kritizujte... Příště se podíváme na vztah státní správy a Open Source. Jelikož, kolik státních úřadů používá komerční software a platí za licence, a přitom by mohly používat kvalitnější software zadarmo. Ale o tom až příště. Dobroóu nóoc...

  A stále dokolečka připomínám, že tento seriál je možno šířit podle pojmů z GNU General Public licence verze 2 nebo pozdější, tak jak ji publikovala Free Software Foundation.


  Předchozí díly seriálu:
 • GNU Není Unix 1.
 • GNU Není Unix 2.
 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|