Britské listy


pondělí 25. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Drasický příběh - Kdo má vinu: skandál Rwandy, Afriky i Západu:
 • Mocnosti jsou ochotny přehlížet i hromadné vraždění lidí (popřípadě na něm vydělávat) Rozhovor:
 • Slavný Clive James a "špína jeho mysli" Sdělovací prostředky:
 • Jak je to vlastně s Pecháčkovou stanicí, která si říká "Svobodná Evropa" (Petr Štěpánek, Jan Čulík) RSE:
 • „Úniky“ jen výjimečně ? (Radim Hreha) O nigerijských podvodnících:
 • Hledám sponzora (Pavel Jonák) Právní vědomí?
 • Václav Havel a "autorská práva na jeho obličej" (Jan Čulík) Polemika s Fabianem Golgem:
 • Stylizujte si, jak chcete, pane Golgo (Jan Paul) Reakce:
 • Kdo blokuje silnici, je škůdce. Šokovaly mě jednostranné články o göteborských demonstrantech (Jan Bláha)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

  Bože, kýž jsem policajtem,
  to je vyražení.
  Koho chce, toho si chytne
  a dá do vězení.
  (Karel Havlíček Borovský)

 • Policie se přísně vyšetřila a došla k závěru, že je zcela v pořádku, když je novinář předvoláván k podání vysvětlení "kritiky policejního zásahu". Stížnost Tomáše Peciny na předvolání pro tento "trestný čin" byla shledána nedůvodnou. Policista, který takto svého kolegu podržel, se přitom vůbec nezabýval meritem stížnosti, pouze (v kostce) konstatoval, že policie smí předvolat kohokoli z jakéhokoli důvodu (a jak víme od "čestného komunistického policisty" Martina Kloubka, kdykoli a kamkoli). Z rozhodnutí navíc vyplývá, že policie ustoupila od předvolávání T. Peciny a nyní se ho bude pokoušet předvést k podání vysvětlení násilím. Pravděpodobně již v tuto chvíli může kterýkoli policista redaktora Britských listů zatknout a umístit v policejní cele. (JČ, TP)

 • Tomáš Pecina se obrací s podnětem usilujícím o zastavení policejní šikany, jíž je vystaven, na Veřejného ochránce práv (ombudsmana). (TP)

 • Světové mocnosti jsou ochotny přehlížet masové vraždění, pokud se to nepříčí jejich "státnímu zájmu", nebo to neohrožuje kariéru či ješitnost politiků. Týká se to Spojených států, Francie (syn prezidenta Mitterranda na rwandském vraždění výhodně vydělal), zkorumpovaných afrických vládců i činitelů OSN. Čtěte drastickou recenzi knihy o okolnostech rozsáhlých masakrů ve Rwandě v roce 1994, kterou v Británii odmítlo publikovat dvacet nakladatelství a až po půl roce po jejím vydání vyšla nyní závažná recenze v týdeníku London Review of Books a v deníku Guardian. Je to první článek dnešních Britských listů.

 • Výrok roku. Řekl Jiří Lobkowicz v PR rozhovoru pro Mladou frontu:

  Nemyslím si, že to je jako podnik. Tohle nebude postkomunistická strana jako ostatní strany. Tohle bude nová strana. Nevznikne na základě něčeho, co by tady existovalo už dříve, jako když vznikla Unie svobody z ODS.

 • Ivan Pilip byl na víkendovém sjezdu Unie svobody v Liberci zvolen prvním místopředsedou této strany.

 • Na Vsetínsku zničil medvěd dva úly, předchozí tři zničil už v květnu. - Další dva úly zničil koncem týdne medvěd včelaři Aloisi Drdovi v Krhové, části Valašského Meziříčí na Vsetínsku.

 • Brutální týrání žen v domácnosti a nezájem české policie a české legislativy. Zveřejnili jsme nesmírně závažnou analýzu Markéty Huňkové a Jiřího Kopala o brutálním týrání žen v ČR "Je maminka mrtvá?". K fyzickému týrání žen v domácnostech dochází po celém světě, jenže západní společnosti proti tomu maji vyvinuté příslušné mechanismy. Ve Spojených státech vede policie zvláštní psychologické kursy, které efektivně neutralizují brutalitu manželů, v západních zemích, jako je Velká Británie či Rakousko mají ženy okamžitě, jakmile se stanou obětí prvního fyzického útoku, právo manžela z domu či bytu vyloučit. V ČR má naopak do bytu i po fyzických útocích dál skandálním způsobem přístup manžel, a to i po rozvodu. Je načase, aby se české úřady tímto šokujícím stavem začaly zabývat. Podle agentury STEM zažilo násilí v domácnostech jen v letošním roce v ČR 26 procent osob. - (Namátkou: takto vážně berou úřady násilí v domácnostech v kanadském státě Nova Scotia; takto v americkém Ohiu.)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Zajímavý projekt Bohuslava Blažka o vánoční televizní rebelii "Polořízená revoluce" (o němž se zmiňuje Jana Dědečková) je zde.

 • Dětem v brněnském dětském domově hrozí nebezpečí od volně působícího pedofila.Ve všech zemích světa je zvykem, že se pedofilové soustřeďují do institucí, jejichž účelem je starat se o týrané či jinak poškozené děti. V civilizovaných evropských zemích se to však sleduje a ostře se proti tomu - v zájmu těch dětí - zasahuje. Podle informací, které zveřejňují Britské listy v tomto čísle, však možná Česká repulika k těmto evropským zemím nepatří. Podle všech indicií je zjevné, že v dětském domově v Brně-Hlinkách operuje podle svědectví Jiřího Szuty pedofil. Ředitel tohoto dětského domova odmítl proti němu podniknout jakékoliv kroky. Jak informuje Fabiano Golgo zde, když ředitele konfrontoval s podrobnostmi pedofilových akcí, ředitel sdělil Fabianu Golgovi, že on "není členem jeho rodiny", takže nemá právo "se ho dotazovat na podrobnosti sexuálních aktů". Pokud je nám známo, pedofilní zaměstnanec působí v dětském domově beztrestně dál. Možná právě nyní, když čtete tyto řádky, sexuálně zneužívá děti v domově.

 • Kultivovanost reportéra Svobodné Evropy Radka Kubička. Zdá se, že arogance a sprostota při jednání veřejných činitelů vůči veřejnosti je u některých lidí docela zakonzervovaná. Snažil jsem se vysvětlit reportéru Radku Kubičkovi, že jako člověk veřejně činný si nemůže dovolit reagovat vulgárními e-maily (jaké posílá např. Martinu Stínovi) na dopisy veřejnosti, i kdyby nakrásně mu členové veřejnosti třeba i nadávali. V normálních západních demokraciích se to běžně neděje. Jako veřejný činitel má reportér veřejnoprávního rozhlasu povinnost vystupovat vůči veřejnosti zdvořile. Bohužel, v České republice tato běžná civilizační zásada zřejmě u některých lidí neplatí. V každém případě to nepochopil Kubičko, který odpověděl mj. takto:

  Myslím, že adekvátní reakcí veřejné osoby na primitivy jako jsi TY a Stin by nejspíš bylo jediné: po vzoru britské politické kultury dát takovým prasatům pěstí. Rk

  Tuto nepřiměřenou reakci na  racionální, uměřený mail, nechápu a mám v této věci dotaz na generálního ředitele Českého rozhlasu a na Radu Českého rozhlasu: domníváte se, že tento způsob jednání vašeho reportéra autoritu Českého rozhlasu posiluje anebo ji naopak oslabuje? - Reakce Radka Kubička je zde. (JČ)

 • Do on-line rozhovoru s ministrem Karlem Březinou na Interview 21 jsme poslali následující dotaz:

  Pane ministře, v souvislosti s kontroverzí kolem sčítání lidu vyšlo najevo, že jedním z poradců, kteří pro Vás pracují, je pan Jindřich Kodl, bývalý vysoký důstojník StB. Kolik dalších osob s pozitivním lustračním osvědčením pracuje ve Vašem týmu? Můžete odhadnout, jakou percentuální část Vašich "odborných poradců" tyto osoby představují?
  Tomáš Pecina, Britské listy

  Redaktor bohužel náš dotaz do pozitivně laděné konverzace s Březinou nezařadil. Nevadí - necháme ho vystaven zde a snad nám pan ministr odpoví přímo. --- Že si K. Březina neumí svou práci bez estebáků představit, berme jako fakt - de gustibus non est disputandum; když už si je ale jednou platíme z daní, máme právo vědět, kolik jich na Úřadu vlády působí. (TP)

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), Expandia Banka, a. s. (změna jména na eBanka dosud není oficiálně v platnosti)
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Kdo má vinu: skandál Rwandy, Afriky i Západu

  Rwandská tragédie znamenala rozklad mezinárodního pořádku, vybudovaného na porážce nacismu

  Když přirovnal český velvyslanec v Radě bezpečnosti to, co se dělo ve Rwandě, k holocaustu, vzali ho stranou britští a američtí diplomaté a vysvětlili mu, že v žádném případě už nikdy znovu nesmí užít tak pobuřujícího jazyka: věci to "nepomáhá".

  Clintonovi by to nemělo projít: on i jeho poradci věděli přesně, co se děje, ale rozhodli se předstírat nevědomost do té doby, až masakrování skončí

  Kofiho Annana odměnila OSN za jeho ostudnou roli při masakru ve Rwandě tím, že ho jmenovala generálním tajemníkem

  Ve čtvrtek 14. června převzal deník Guardian z týdeníku London Review of Books tento esej R.W. Johnsona.

  Linda Melvern, A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda´s Genocide (Zrazený národ: Role Západu při rwandské genocidě) Zed, 272 str., 16.95 liber, září 2000, ISBN 1 85649 831 x

  Jean de Dieu, 11, ležel s nohama u brady, koule masa a krve, výraz v jeho očích byl pohled odnikud … bez vidění, Marie-Ange, věk devět let, byla opřena o kmen stromu, nohy od sebe, byla pokryta výkaly, spermatem a krví … v ústech měla penis, useknutý mačetou, byl to penis jejího otce … nedaleko v příkopě se zahnívající vodou ležely čtyři rozsekané mrtvoly, jejich rodiče a starší bratři.

  Takovéto scény - které zaznamenal pozorovatel u organizace Medecins sans Frontiers - byly ve Rwandě v dubnu a v květnu 1994 běžné. Extremisté z kmene Hutu zavraždili až milion lidí, většinou příslušníky kmene Tutsi, ale také umírněné příslušníky kmene Hutu, kteří byly považováni za "zrádce". Malá jednotka OSN pod velením generálmajora Romea Dallaira a odvážný kontingent Mezinárodního výboru Červeného kříže pod vedením Philippa Gaillarda byly svědky takovýchto scén znovu a znovu. Byla to jedna ze skutečných genocid moderní doby. Kromě arménských masakrů a holocaustu usmrtil Pol Pot asi dva miliony lidí v Kambodže a německá vláda Jihozápadní Afriky zabila začátkem dvacátého století devadesát procent příslušníků národa Herero. Součástí hrůzy Rwandy je to, že normálně považujeme genocidu za něco, co patří do doby, kterou jsme už opustili.

  Gaillard, univerzitní odborník na středověk, říkal, že rwandská apokalypsa má předobraz v Breughelově díle a v souboru postav, které byly v Dantově Božské komedii poslány do pekla. Každý večer při večeři četl svým spolupracovníkům z Červeného kříže z Rimbaudovy básně Une Saison en Enfer, Období v pekle, doufal, že báseň bude uklidňovat jako modlitba. Zdůrazňoval, že je Rimbaud přítel, který tam s nimi sedí.

  I když autorka nepodlehne v této vynikající, hutně a lakonicky napsané knize, kterou odmítlo vydat 20 britských nakladatelství a která dosud nebyla v Británii vůbec recenzována, pokušení kázat, Linda Melvernová je přesvědčena, že rwandská tragédie znamená rozklad nového mezinárodního pořádku, postaveného na porážce nacismu. Konvence o genocidě, zdůrazňuje autorka, byla první světovou smlouvou týkající se lidských práv, a pokud měla Organizace spojených národů nějaký cíl, bylo jím právě zabránit genocidě.

  Melvernová zuří, že je konflikt mezi národy Tutsi a Hutu tak často považován za konflikt dvou kmenů. Oba národy hovoří týmž jazykem, mají tutéž kosmologii a jsou navzájem promíchány - ani jeden z nich nežije na žádném přesně ohraničeném území. Menšina, národ Tutsi - příslušníci národa Hutu tvoří alespoň 80 procent obyvatelstva Rwandy a Burundi - tvořila tradiční vládnoucí kastu, která z historických důvodů ovládala monarchii, armádu a politickou správu země. Avšak podobně jako v Severním Irsku, tyto kastovní rozdíly postupně nabyly kmenového významu natolik, že protagonisté začali být přesvědčeni, že se dokáží navzájem poznat na pohled - že jsou Tutsiové vyšší a hubenější. Proti celé této skupině existovalo historické nahromadění resentimentu.

  Výraz "Tutsi" znamená "bohatý na dobytek", zatímco "Hutu" znamená "služebník". Resentimenty příslušníků národa Hutu jsou typickými resentimenty každé nízké třídy: hněv, pociťovaný vůči sociálním křivdám v minulosti, částečně ospravedlnitelné přesvědčení, že příslušníci národa Tutsi se chovají vůči příslušníkům národa Hutu arogantně a že přesvědčili své bývalé belgické koloniální pány, aby se chovali taky tak, a neurotická obava, že možná je skutečně národ Hutu podřadný.

  Když se v roce 1962 staly Rwanda a Burundi nezávislými demokratickými státy, to, že Hutuové byli v přirozené většině, znamenalo, že nadvláda národa Tutsi nemůže pokračovat. Tutsiové zůstali u moci v Burundi a důsledkem byl v roce 1972 pokus o puč, o nějž se pokusili příslušníci národa Hutu. Během tohoto pokusu o puč bylo zmasakrováno 200 000 příslušníků národa Hutu - Tutsiové si pečlivě při masakrování vybírali lidi se vzděláním, kteří by v budoucnosti mohli ohrozit jejich postavení. Ani OSN ani Organizace africké jednoty k tomu neřekly nic.

  Ve Rwandě vedla nadvláda národa Hutu k opakovaným pokusům Tutsiů zvrátit status quo, často s vnější pomocí, ve všech případech - v  letech 1962, 1963, 1967, 1990 a 1993 - to vedlo k represím vůči Tutsiům. Genocida z roku 1994 byla prostě opakováním předchozího modelu, jen v daleko větším měřítku. Extremisté z národa Hutu se rozhodli skoncovat s "Inyenzi" (tutsiovskými šváby) jednou provždy.

  Jak Melvernová ukazuje, genocida z roku 1994 byla podrobně předem naplánována. Byly vypracovány složité seznamy lidí, kteří měli být zmasakrováni, bylo zakoupeno předem půl milionu mačet a velký počet sekyr, kladiv a žiletek, stejně jako střelných zbraní. Nákupy byly zaplaceny z rozvojové pomoci ze Západu.

  Belgie a Francie, což jsou obojí země se specializovanými znalostmi Rwandy, věděly, co se chystá. Belgie vydala zděšená varování. Už na jaře roku 1992 informoval belgický velvyslanec Johan Swinnen Brusel, že extremistický klan Hutu jménem Akazu "plánuje vyhladit národ Tutsi ve Rwandě … chce jednou provždy vyřešit etnický problém a zlikvidovat interní opozici v národě Hutu." Jeden z organizátorů genocidy, plukovník Theoneste Bagosota, se chlubil, že připravuje "apocalypse deux", "apokalypsu číslo dvě".

  Francouzi se chovali hůř než Belgičani. Francie se za každou cenu chtěla stát v oblasti velkých jezer velmocí, a tak pomáhala masakrování při každé příležitosti. Popravčí čety z kmene Akazu dostaly od Francie vojenský výcvik; extremistům z kmene Hutu se dostávalo v Paříži vřelého přijetí a po celou dobu genocidy dodávala Francie národu Hutu nepřetržitě zbraně. Kdykoliv se Tutsiové dostatečně zorganizovali natolik, že mohli ohrozit moc národa Hutu, Francie pokaždé provedla na záchranu svých přátel diskrétní vojenskou intervenci. Francouzské jednotky, které dorazily do Rwandy ke konci masakrů v roce 1994, byly naprosto zmateny realitou jednoho milionu mrtvých Tutsiů - bylo jim řečeno, že mají zabránit masakrování národa Hutu národem Tutsi.

  První prezident Burundi z kmene Hutu byl zavražděn v říjnu 1993, o den dříve, než do Rwandy přicestoval generál Dallaire, kanadský velitel Pomocné mise OSN (UNAMIR). V důsledku prezidentovy smrti bylo v rámci pomsty zmasakrováno v Burundi 50 000 lidí, a to přesvědčilo extremisty ve Rwandě, že je nutno jednat. Od této chvíle "visela genocida ve vzduchu", jak to řekl jeden pozorovatel.

  Nakonec byli 5. dubna 1994 zavražděni jak nový prezident Burundi i prezident Rwandy, když bylo zničeno raketou země - vzduch jejich letadlo, jak se blížilo letišti v Kigali. V následujícím politickém vakuu si nikdo nebyl jist, kdo vydává rozkazy - přesně to byla situace, kterou vražedné hnutí Interahamwe potřebovalo.

  Scény, které Melvernová pak popisuje - masové popravování mačetami, kdy se nejprve usekávaly končetiny před udělením poslední, smrtící rány, rozsáhlé vraždění v kostelích, kam lidé prchali se schovat, matky, které byly nuceny pohřbívat své děti zaživa - jsou strašlivé.

  Je ironické, že ve Rwandě nebylo po celou dobu vraždění více než 15 reportérů - i když tou dobou více než 2500 novinářů oslavovalo zrod nové demokracie v Jihoafrické republice nedaleko na jih.

  Melvernová je přesvědčena, že Západ nese obrovské břemeno viny. Když přirovnal český velvyslanec v Radě bezpečnosti to, co se dělo ve Rwandě, k holocaustu, vzali ho stranou britští a američtí diplomaté a vysvětlili mu, že v žádném případě už nikdy znovu nesmí užít tak pobuřujícího jazyka: věci to "nepomáhá".

  Když se pomalu začínaly dostávat na Západ informace o rozsáhlém masakrování, šéf amerických Republikánů Bob Dole byl interviewován televizní společností CBS. "Nemyslím, že bychom tam měli nějaký národní zájem," řekl. "Doufám, že se do toho nezapleteme. … Američané se toho nebudou účastnit. Co se mě týče, více se ke Rwandě nechci vyjadřovat."

  Melvernová vidí Rwandu jako "skandál, který definoval podstatu Clintonova prezidentského období". Líčí s pohrdáním, jak Clinton předstíral, že má o věc humanitární zájem, když se popravčí čety z národa Hutu přesunuly do uprchlických táborů v Zairské republice. Náhle vznikla nekonečná americká sympatie pro uprchlíky a jakmile bylo milion mrtvol zlikvidováno, Clinton dokonce nabídl prázdnou rétoriku. "Mezinárodní společenství … musí převzít svůj podíl odpovědnosti. Nereagovali jsme dost rychle poté, co vraždění začalo. Nenazvali jsme okamžitě tyto zločiny pravým jménem, genocidou. Už nikdy znovu se nesmíme ostýchat tváří v tvář důkazům."

  Zvykli jsme si na divadlo clintonovských politiků, kteří jezdí po světě a rétoricky se omlouvají za otroctví, či za to, co kdo udělal Maorům, americkým Indiánům nebo australským domorodcům. Je to politika vzdálené katarze: zaujmete vysoce morální stanovisko tím, že projevíte údajnou pokoru a pokání ohledně zločinů, které jste vy sám nespáchal, jde o události, které byly bezpečně uzavřeny už před tím, než jste se narodili.

  Pozoruhodné na Clintonově omluvě za Rwandu bylo, že tam se odehrála genocida Clintonovi přímo před nosem. Jenže za omluvu nezaplatil nic: Rwanda byla daleko, nikdo o ní nic nevěděl, byla to jenom Afrika, nikdo ho ve skutečnosti z nečinnosti neobviňoval a on to dobře věděl.

  Melvernová je rozhodnuta, že by to Clintonovi nemělo projít: on i jeho poradci věděli přesně, co se děje, ale rozhodli se předstírat nevědomost do té doby, až masakrování skončí. Clinton byl ztraumatizován selháním americké mise do Somálska v roce 1992. Tehdy byly americké jednotky umístěny pod velení OSN - Madeleine Albrightová to oslavovala jako "bezprecedentní podnik, jehož cílem není nic jiného než obnovení celé země". Výsledkem bylo, že bylo usmrceno 18 amerických vojáků a jejich mrtvoly byly taženy ulicemi města Mogadishu, další američtí vojáci se dostali do pasti a byli zraněni, zachránila je až malajská a turecká vojska v pákistánských tancích. Bylo to neobyčejné zostuzení. Clinton okamžitě odvolal veškeré americké jednotky. Posléze už nikdy nechtěl nic slyšet o žádné krizi v Africe, pro niž by bylo zapotřebí amerických pozemních jednotek.

  Avšak daleko ostudnější než cokoliv, co pro Rwandu udělal nebo neudělal Clinton, bylo, co udělal Mitterrand. Není překvapující, že jeho syn, Jean-Christophe Mitterrand, který byl odpovědný za francouzskou vládní politiku vůči Africe, byl nyní obžalován, že osobně vydělal jmění na tom, že posílal neustále do Rwandy zbraně. Avšak způsoby Mitterranda a jeho synů nebyly ničím novým. Politika Francie vůči Africe byla vždy majetkem kabaly, která působila ze zadních dveří Elysejského paláce - takto ji řídil za de Gaulla a za Pompidoua Jacques Foccart - volně organizoval podle své nálady puče v různých zemích Afriky, případně vojenské intervence. Giscard Foccarta vyhodil, ale sám jednal dál stejně úskočně a stejnými postranními cestičkami. Pokračoval v systému vojenských intervencí. Afrika byla jeho rezervací: jezdil tam střílet lvy a slony a skončil s diamanty od Bokassy.

  Francie realizovala - a absolutně využila - klíčové skutečnosti moderní Afriky, že se totiž tamějším národním elitám nepodařilo vybudovat moderní stát a většinou usilují jen o to, dostat své peníze do zahraničí a vychovat své děti v Paříži, v Ženevě nebo v New Yorku. Ve světě rozkládajících se afrických států poslat tam či onam zásilku zbraní, dvě stě dobře vycvičených žoldnéřů, nebo milion dolarů na podporu toho či onoho politika - to všechno dokázalo vytvořit výhodnou situaci na územích bohatých na zlato, diamanty či uran. Je to absurdně levné.

  Každý ví, že gaullistické prezidentské kampaně ve Francii dostávají už déle než třicet let obrovské finanční dary z Gabonu, z Pobřeží slonoviny a ze dvou států Kongo (z Kinshasy a z Brazaville). Bezpochyby to bude stejné i v roce 2002 - a proto přijímá Chirac Roberta Mugabeho v Elysejském paláci s takovou nádherou, ví totiž, že 14 000 Mugabeho vojáků ze Zimbabwe v Kongu ho činí v tamějších podmínkách čelným hráčem. Francie ovšem nemá monopol na hraní si na Machiavelliho v Africe: Herman Cohen, Clintonův náměstek ministryně zahraničí pro Afriku, který byl v roce 1994 tak zaneprázdněn, má nyní multimilionový kontrakt na to, aby vytvářel po světě pro Mugabeho "pozitivní obraz". Cohen má také kontrakty na reklamu pro Mobuta, vládce Zairské republiky, pro Omara Bona, vládce Gabonu (jeho vláda, jak o tom svědčí zprávy amerického ministerstva zahraničních věcí, běžně používá mučení) a pro Charlese Taylora z Libérie - který má rozsáhlé zkušenosti z používání dětských vojáků a z usekávání rukou, nohou, uší a rtů.

  Ale - a tady se názorově odlišuji od Melvernové - důvodem, proč si mohou pochybní outsideři tak lehce zahrávat s africkými životy, jsou africké elity. A navzdory snahám Malvernové dát vinu Západu, Rwanda byla africkou tragedií, nejen ve zjevném smyslu, že byla genocida naplánována a vykonána Afričany, ale také proto, že Organizace africké jednoty ani jednotliví vedoucí představitelé afrických zemí neučinili vůbec nic pro to, aby tomu zabránili. Ještě hůře, ani tu genocidu veřejně neodsoudili, stejně tak jako Organizace africké jednoty ani slovem nekritizovala zvěrstva Bokassy a Idiho Amina - a v současnosti mlčí o diktátorské praxi Roberta Mugabeho.

  Je signifikantní, že tytéž africké elity zastávají nyní významná postavení v množství nejrůznějších mezinárodních institucí, počínaje OSN. Je to nevyhnutelné - je to otázka prostých počtů. OSN má v současnosti 189 členských zemí. Organizace africké jednoty má 50 členských zemí. Potřebujete-li se nechat zvolit šéfem nějaké mezinárodní organizace, musíte sehnat minimum 95 hlasů. Poohlédnete se po světě - zvolíte-li si Afriku, máte najednou polovinu hlasů. Je to nesmysl, je to travestie - Indie a Čína mají každá větší počet obyvatel než Afrika, ale ty mají každá jen jeden hlas - a Afrika má 50.

  Jestliže například jste Sepp Blatter a chcete se stát šéfem organizace Fifa, řeknete: finálové soutěže světového poháru ve fotbale se musejí hrát v Africe. Nevšímejte si toho, že v Africe pravidelně dochází k hromadným neštěstím na fotbalových stadionech, že většina afrických fotbalových mužstev se do finále nedostane, že si diváci nebudou moci dovolit vstupenky, že ty země nemají potřebnou infrastrukturu, a tak dále. Avšak v důsledku extremní balkanizace má Afrika hlasy. Tatáž anomálie platí, chcete-li se stát šéfem čehokoliv, od Mezinárodního olympijského výboru až po Světovou zdravotnickou organizaci. Musíte se ucházet o přízeň u africké elity a pak, když se vám nepodaří zorganizovat v Africe světový fotbalový pohár či olympijské hry, vyjádříte své hluboké zklamání. Může za to ostatní svět, zejména Západ.

  A toto přesně se stalo s OSN a s Rwandou. Boutros Boutros-Ghálí, egyptský ministr zahraničních věcí, byl v listopadu 1991 zvolen generálním tajemníkem OSN v  listopadu 1991 zejména proto, že agitoval ve své věci po celé Africe a využíval k tomu chytře "speciální fond pro spolupráci s Afrikou", který vytvořil, když byl na ministerstvu zahraničních věcí v Káhiře. Kromě toho studoval v Paříži a byl blízkým Mitterrandovým přítelem, a ten ho považoval za "svého" generálního tajemníka.

  Boutros-Ghálí neustále zdůrazňoval, jak je důležité, že se stal prvním Afričanem v čele OSN ("Afrika je matkou nás všech a Egypt je nejstarší dcera Afriky. Proto jsem Afriku vždycky miloval a snažil jsem se po celý život jí velmi pomáhat.") Je pravda, že silně lobboval, aby byly do Rwandy vyslány mezinárodní jednotky. Přesto byl však nejnevhodnější možnou osobou v čele této krize. V roce 1994 mu bylo 71 let, především se zajímal o své ego, vystupoval konfrontačně a měl nezdravé styky s extremisty z kmene Hutu.

  Sám vlastnoručně zrušil tradiční zákaz Egypta na prodej zbraní do Rwandy a byl odpovědný za to, že poskytl Hutuům velký počet zbraní, které byly pak použity při genocidě. Kromě toho dobře věděl, co dělá: navštěvoval Rwandu od roku 1983 a byl si přesně vědom toho, že dodává zápalky pro sud prachu.

  Boutros-Ghálí si pak vybral pro funkci zvláštního představitele Jacquese-Rogera Booh-Booh, dalšího frankofonního Afričana a osobního kamaráda. Bezpochyby to schválil i Mitterrand. Booh-Booh byl bývalý ministr zahraničí z Kamerunu, otevřeně byl pro-Hutu a energicky se snažil dostat do vlády nejextremnější příslušníky národa Hutu. Dlouho poté, co bylo zjevné, že existuje nebezpečí genocidy, se snažil Booh-Booh záležitost optimisticky zakrývat. Poskytl zástěrku přípravám pro genocidu.

  A v klíčovém postavení byl ještě třetí Afričan: Kofi Annan, náměstek generálního tajemníka OSN a šéf oddělení OSN pro mírové operace. Když Dallaire poslal Annanovi dálnopis, že se budují tajná skladiště zbraní, Annan rychle zakázal jednotkám OSN provádět veškeré inspekce. Jestliže potřebovali Hutuové spojence mezi vrcholnými představiteli OSN, aby jim pomohli zorganizovat optimálně svou genocidu, lepší spojence než Boutros-Ghálí, Booh-Booh a Annan by nenašli. A ke všemu ještě, od ledna 1994 měli rwandští vrazi v Radě bezpečnosti svého vlastního zástupce, který je předem varoval, co zamýšlí udělat OSN.

  Jen několik hodin předtím, než začalo ve Rwandě masakrování - a navzdory jasnému varování, co se chystá - přednesl Boutros-Ghálí Radě bezpečnosti optimistickou zprávu, že prý všechny strany "jsou i nadále angažovány v mírovém procesu". Poté, když dokázalo milion vražd, že neměl pravdu, Boutros-Ghálí se vymluvil, že hodně cestoval a neměl dostatečné informace o Rwandě. Vzhledem k tomu, že byl generálním tajemníkem OSN, bylo to vlastně přiznání, že nevykonával řádně svou funkci. Když začala přílivová vlna vraždění, odmítl přerušit svou cestu po Evropě a zabývat se situací a nedovolil žádnou změnu v postavení malých jednotek OSN ve Rwandě, že prý si není jist, co se děje.

  Boutrosu-Ghálímu se hlavně líbilo být pořád čestným hostem na diplomatických recepcích, proto neustále jezdil po světě. Když byl kritizován, že pořád není v úřadě, hájil se, že dokáže řešit krize telefonem a faxem, ale když se po něm chtělo nějaké rozhodnutí, buď tvrdil, že potřebuje další informace, anebo navrhl něco zcela nevhodného, například že by jednotky OSN měly v reakci na vraždění Rwandu opustit.

  Pro činitele jeho úřadu byly Boutrosovy neustálé absence fatálním handicapem už při řešení krize v Bosně, ale jeho opakované odmítání přerušit své třítýdenní cestování po recepcích zatímco pokračovalo vraždění Tutsiů - a zatímco malé jednotky OSN ve Rwandě, za něž byl Boutros-Ghálí odpovědný, utrpěly vážné ztráty - bylo kriminální samolibostí.

  Jak se počet zavražděných osob zvyšoval a nigerijský velvyslanec u OSN se ptal v zoufalství, jestli "Afrika spadla z mapy morálního znepokojení", Boutros Ghálí se ani nevrátil na klíčová zasedání Rady bezpečnosti. Kromě toho, jednotky OSN ve Rwandě byly špatně vyzbrojené, neměly dostatečný výcvik, bylo jich málo a neměly schopnost zjišťovat informace. Boutros-Ghálí také nadále produkoval zpožděné a zavádějící zprávy Radě bezpečnosti OSN, které byly tak daleko od skutečnosti, že to byl obrovský skandál.

  Kofi Annan nebyl o moc lepší. Když dostal 11. ledna Dallairův dálnopis, který - tři měsíce předem - varoval jasně, jaké hrůzy se chystají, Annan ho nepředal ani Radě bezpečnosti, ani Boutrosu-Ghálímu. Nebyl pro to nepředání žádný důvod: prostě neudělal řádně svou práci a právem ho posléze zpráva OSN kritizovala. Výsledkem bylo, že po dobu prvního měsíce vraždění nejednala Rada bezpečnosti podrobně o rwandské genocidě.

  Nakonec, když si Boutros Ghálí uvědomil hrůznost toho, co se stalo, rychle se vrátil ze své cesty po Evropě a pokusil se svrhnout vinu na Spojené státy a na Radu bezpečnosti, což vyvolalo ostré konflikty s Madeleine Albrightovou, která se netajila tím, že jím pohrdá. Delegace Bushovy vlády se zdržela hlasování při jeho volbě generálním tajemníkem a Clinton se rozhodl, že bude vetovat jeho úsilí být zvolen generálním tajemníkem na další období. Přirozeně, to bylo prezentováno jako další důkazy toho, jak ostudně se chovají Spojené státy vůči Africe a Paříž rychle udělala Boutrose Ghálího šéfem své asociace francouzsky-mluvících států - la Francofonie. Nyní je šéfem zvláštního panelu UNESCO pro budování demokracie.

  Melvernová se staví jasně kriticky vůči neochotě Spojených států vysílat vojáky do zahraničí a s nesouhlasem cituje postoj Colina Powella vůči armádě OSN: "Pokud budu předsedou spojených armádních štábů, nedám svůj souhlas k vyslání amerických mužů a žen do neznámé války v neznámé zemi v neznámé věci pod neznámým velitelem po neznámé trvání." Amerika, samozřejmě, nevyšle vojska ani pod vlastním velením, pokud se tomu může vyhnout. To je poučení z Kosova. Co se týče velení OSN, je postavení Spojených států pochopitelnější. Svěřila by ochotně nějaká matka, která ví, co dělá, život svého syna takovému chaotickému velení, jaké se zdá být pro OSN typické? I když Británie a Spojené státy nehovoří o tom, proč ignorují OSN a spoléhají stále více na NATO při akcích vůči Iráku nebo Kosovu - Británie odmítla vyslat svá vojska do Sierra Leone pod velením OSN - je jasné, že alespoň anglosaské země ztratily veškerou svou důvěru v OSN - a mají pro to dobré důvody.

  Co si má člověk myslet o organizaci, která odměnila Kofi Annana za jeho ostudnou roli při masakru ve Rwandě tím, že ho jmenovala generálním tajemníkem OSN? Anebo - ať už si myslíte cokoliv o Georgi Bushovi Jr - co si myslet o OSN, organizaci, která hlasováním odstraní Spojené státy ze své komise pro lidská práva a nahradí je Súdánem, navzdory tomu, že súdánská vláda usmrtila dva miliony svých občanů, je podezřívána z financování terorismu a připouští otroctví? Organizace spojených národů se začala podobat polorozpadlému třetímu světu - je zkorumpovaná, neefektivní a je věčně zadlužená.


  Slavný Clive James a "špína jeho mysli"

  Spisovatel a televizní kulturní glosátor Clive James vydal v minulých dnech dvě nové knihy esejů, Even As We Speak: New Essays 1993-2001 (Právě, když hovoříme: Nové eseje 1993-2001) , Picador, 10 liber a Reliable Essays (Spolehlivé eseje), Picador 14.99 liber. Včera s ním publikoval týdeník Observer tento rozhovor.

  "Mám holt podezření, že nejsem člověk vysokého morálního kalibru," dodává Clive James po malé chvilce. "Je to sice špatný způsob, jak číst historii, ale občas mě napadá, co bych býval asi učinil, kdybych žil v Paříži za nacistické okupace. Všichni spisovatelé, kteří tam tehdy zůstali - de Beauvoir, Camus, Sartre - byli kolaboranty, protože všichni podepsali papír, na němž bylo napsáno: "Nejsem žid" - a tím dali souhlas k všemu, co následovalo. Co bych býval udělal asi já? Možná, že bych byl odvážný na bojišti, protože tam by mě bylo vidět, ale při těch malých soukromých rozhodnutích, kdy jde o všechno - musím říci, pochybuju o sobě."

  Clive James přestal kouřit před několika lety, ale jakmile si sedneme, hned si zapálí, trochu se mu třesou prsty. Očekáváte od něho mnohé, nedostatek sebejistoty zrovna ne. Ať je tomu jakkoliv, v úterý dopoledne je Saturday Night Clive (to je název jeho pravidelného televizního pořadu), jak se zdá, poněkud nejistý ohledně toho, že by měl poskytovat rozhovor, usadí se nepohodlně na kraj kožené pohovky ve svém bytě v londýnských Docklands a sděluje mi, abych ohňostroj nečekal. "Jsem rád veřejně známou osobností," přiznává, "ale když mám dostát tomu, co se ode mne očekává, jsem velmi nervózní."

  Když s ním hovoříte, zdá se vám, že to, co se od něj očekává, si Clive James pořád pro sebe uměle konstruuje a pak je to pro něj neustálý boj snažit se dostát tomuto očekávání. Jeden kritik časopisu New Yorker jednou poznamenal, že "Clive James je brilantní skupina lidí", a tak má Clive James pocit, že musí být všemi těmito lidmi zároveň a najednou. Toto úsilí se projevuje téměř v každém řádku dvou svazků esejů, které James právě vydává.

  Když se ho zeptám, proč se tak strašně stará o svou dobrou pověst, odpoví historkou o Joeovi di Maggiovi, americkém baseballovém hráči: "Dávno poté, co odešel do důchodu, hrál ve významném zápase, a připravoval se na něj obrovským množstvím tréninku a když se ho někdo zeptal: "Joe, proč pořád ještě pracuješ tak nesmírně usilovně?" Di Maggio odpověděl: "Nikdy si nemůžete být jisti, že tam nebude někdo, kdo vás ještě nikdy neviděl."

  Možnost, že by někdo nikdy neviděl Cliva Jamese, je ovšem velmi vzdálená. Ale možnost, že lidi nepochopí, kdo je ve skutečnosti plný Clive James, ten člověk, jehož má v hlavě, člověk, který umí číst v osmi jazycích, satirický básník a metropolitní kritik, tanečník tanga a spisovatel - to ho, jak se zdá, stále znepokojuje.

  "Slíbil jsem si, když jsem opustil asi před rokem mainstreamovou televizi, že si vyčistím pracovní stůl, a vrátím se k tomu, co jsem dělal jako spisovatel," vysvětluje. "Vděčím televizním stanicím za hodně: učinily mě všeobecně známým a umožnily mi zbohatnout, ale nakonec je to únavné, jako když pořád bojujete o vysílací čas ve špičce."

  Z televize neodešel jako součást nějaké strategie, proto, že by chtěl obnovit svou intelektuální pověst. "Ale pokud to tak dopadne, bude to uspokojující výsledek. Můj image v tisku je hloupý, a už to tak zůstane. Až natáhnu bačkory, noviny bezpochyby napíší: "Umřel muž, který si dělal legraci z japonských televizních game shows." Ten muž by ovšem chtěl, aby napsaly něco víc.

  James měl vždycky rozporuplný vztah vůči své slávě . Jako televizní kritik pro týdeník Observer zkoumal jako jeden z prvních vznik kultury, založené na celebritě a její důsledky. Když přešel na druhý břeh a začal uvádět televizní pořady, což bylo rozhodnutí, které vedlo k určitému poklesu jeho intelektuální pověsti, stal se součástí oné kultury celebrit více, než si kdy představoval. V knize Unreliable Memories (Nespolehlivé vzpomínky) píše Clive James o tom, jak "nás všeobecně civilizuje neúspěch". (Má to od Grahama Greena, pozn. JČ: "Úspěch odlidšťuje, neúspěch polidšťuje.") Reportér listu Observer se ho nyní dotázal, zda si myslí, že má úspěch opačný vliv.

  "Jestliže dovolíte tomu všemu, co jde ruku v ruce s úspěchem, aby vás to ovládlo, ano, automaticky vás to usmrtí. To jsem zjistil, když jsem interviewoval Barbaru Streisandovou: žije úplně ve svém vlastním světě, dlouhá léta jí nikdo neřekl nic jiného než "ano"."

  Někteří lidé by mohli namítat, že v tom rozhovoru Clive James zrovna tuto arogantní izolaci Streisandové nenaboural. Říká o sobě jako o kritikovi: "Jsem v první řadě obdivovatel." - když píše, toto nadšení je většinou něčím omezené a je plné energie, na televizní obrazovce občas působilo vlezdoprdelisticky. Dojem, že kritické schopnosti Cliva Jamese se rozkládají, pokud jsou vystaveny plnému žáru celebrity, vznikl zejména v důsledku jeho poněkud přehnané reakce na smrt princezny Diany, která byla přítelkyní. Jeho esej, nazvaná "Rekviem" a věnovaná Dianě, je součástí nové sbírky Jamesových esejů a stále ještě působí značně bizarně.

  Ze zpětného pohledu Clive James trochu lituje veřejné reakce na tento esej, i když plně stojí za jeho emocionálním obsahem. "Toto Rekviem jsem nikdy neměl napsat, pokud jsem se chtěl uchránit před útoky," konstatuje. "Ale onoho roku jsem zažil celou řadu opravdu dost podivných věcí." Poukazuje na to, že mnoho pozorovatelů, kteří byli původně přemoženi smutkem, se od svých autentických emocí posléze distancovali, a také na to, že dostal z celého světa obrovské množství sympatizujících dopisů.

  V předmluvě ke své nové knize píše Clive James, že čtenář, jehož se esejista nejvíce obává, je ten, "kdo dokáže eseji prohlédnout až k jeho srdci". Rekviem poskytlo čtenářům právě tuto šanci, a Jamesovo srdce ve chvíli smutku ze smrti celebrity vypadalo trapně a podivně.

  Jednou ironií útoků, zaměřených proti Clivu Jamesovi za tento esej bylo to, že kdysi se lidé domnívali, že je Clive James pro princeznu Dianu objektivním, nestranným poradcem ohledně toho, jak zacházet se sdělovacími prostředky. Při obědech v Kensington Palace radil Clive James pricezně Dianě, jak si počínat jako celebrita. A v mnoha ohledech, až do té doby, byl Clive James tvrdošíjným expertem na možnost oddělení veřejného a soukromého života. Částečně sám využil svých publikovaných pamětí jako ochranného prostředku. "Přiznejte se do určité míry a nemusíte se přiznávat ke všemu," vysvětluje. "Chtěl jsem ochránit své soukromí a soukromí své rodiny. Nemám nic, co bych skrýval, ale nechtěl jsem žít na stránkách tisku. I tak mě pořád děsí, co o mně odhaluje má literatura, co odhaluje o špinavosti mužské mysli, přesně řečeno o špinavosti mé mužské mysli."

  "Mám holt podezření, že nejsem člověk vysokého morálního kalibru," dodává po malé chvilce. "Je to sice špatný způsob, jak číst historii, ale občas mě napadá, co bych býval asi učinil, kdybych žil v Paříži za nacistické okupace. Všichni spisovatelé, kteří tam tehdy zůstali - de Beauvoir, Camus, Sartre - byli kolaboranty, protože všichni podepsali papír, na němž bylo napsáno: "Nejsem žid" - a tím dali souhlas k všemu, co následovalo. Co bych býval udělal asi já? Možná, že bych byl odvážný na bojišti, protože tam by mě bylo vidět, ale při těch malých soukromých rozhodnutích, kdy jde o všechno - musím říci, pochybuju o sobě."

  Napadlo mě, zda tento pocit nedostatečnosti má něco společného s otcem Cliva Jamese, který přežil tři roky jako válečný vězeň v táborech v Japonsku a zemřel, když se vracel domů letadlem jako hrdina - letadlo havarovalo.

  Clive James sebou trochu škubne. "Tohle je hluboká psychologie a nechci do toho zabřednout, protože se bojím psychoanalytikovy pohovky. Jestli ale bych byl tak odvážný jako můj otec, to nevím."

  Vzdálenost, kterou se James původně pokusil vytvořit mezi sebou a svou minulostí byly námořní míle - před čtyřiceti lety přišel do Londýna z Austrálie. "Bylo na tom atraktivní to, že člověk mohl zahájit úplně nový život za pouhých 100 liber lodního lístku na zámořském parníku," uvedl. "Bylo to tak lehké."

  Došlo k tomuto procesu vytvoření nového života - Clive James napsal 20 knih, vytvořil obrovské množství televizní práce - na úkor rodinného života? Clive James je 30 let ženatý, jeho manželka se jmenuje Prudence a je profesorkou moderních jazyků, mají dvě dcery. Domov má v Cambridgi, ale vždycky trávil většinu týdne ve svém bytě v Londýně.

  "Musíte mít nějaké místo, kam se můžete jít schovat, svou ´ponožku´, jak tomu říká spisovatel Martin Amis. Velký skandál je to, že noviny nepíší o tom, že spisovatelé tráví velké množství času o samotě - netráví svůj čas bojem s krásnými mladými blondýnkami (jak se občas píše o Jamesovi) Většinou mají dveře zavřené pro všechny.

  Není to politováníhodné, že nevěnoval trochu víc času své rodině?

  "Tajemstvím toho, že je člověk spisovatel, je, že je člověk ženatý s někým, kdo rozumí, co to znamená psát. Moje žena je vědecký pracovník a vždycky tomu rozuměla. Není to lehce slučitelné, ale manželství a děti chlapa zcivilizují. Obdivuju lidi, jako byl Picasso, který podřídil všechno a všechny své práci, ale za obrovskou cenu pro všechny lidi, kteří byli kolem něho."

  James je prý nyní první rok v důchodu, ale v práci nepolevuje. Pracuje na obrovské knize, "je to skutečný behemot", nazvané The Reef after the Storm - Korálový útes po bouři. (Viz rozhovor Jana Čulíka s Clivem Jamesem zde.) Tato kniha je založena na celoživotním studiu a zabývá se "diskontinuitou v politice a kultuře dvacátého století".

  Clive James také vede malou internetovou firmu, Welcome, Stranger, vytvořenou jako komunita pro mladé Australany v Londýně. Plánuje to proměnit ve vysílací základnu pro seriál internetových rozhovorů, které natáčí, dál pravidelně pracuje jako novinář a kritik a poslední dobou se snaží naučit se zpívat a tančit jako profesionál.

  Nenapadá ho nikdy, že by si mohl už odpočinout? Proč se nevrátí zpátky do Sydney a nestráví nějaký čas na pláži?

  Zasměje se. "Jezdím tam často. Ale kdybych tam zůstal tak dlouho, bylo by to jako letět na Jupiter - pak už vždycky posíláte zpět jen svůj obraz, nikdy se už nemůžete vrátit domů. Možná, opravdu, bych tam chtěl strávit své poslední dny. V přístavu v Sydney je malé molo, jmenuje se McMahon´s Point, a tam je vidět starce v šortkách, jak tam rybaří, chytají ryby na oběd. Někdy mě napadá, že bych tam taky mohl sedět."

  Na chvíli vypadá docela dojatě, ale zároveň ví, že potřeba být Clivem Jamesem znamená, že k tomuto životu anonymního odpočinku nikdy nedojde.


  RFE/RL nevysílá do žádné členské země NATO

  Jak je to vlastně s Pecháčkovou stanicí, která si říká "Svobodná Evropa"

  Napsal nám Petr Štěpánek z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání:

  Pane Čulíku,

  ve své poznámce stran RSE se mýlíte. Pecháčkova RSE v Česku žádnou vysílací licenci nevlastní. Tím se zásadně odlišuje třeba od české verze BBC, která má v Česku vysílací licenci, tedy vysílá a zároveň za své vysílání nese právní odpovědnost.

  Pecháček neustále mlží. Skutečnost je však taková, že americká ("velká") Svobodná Evropa (tj. americká instituce RFE/RL) protřednictvím "malé" (Pecháčkovy, soukromé, české firmy) Svobodné Evropy financuje 1/4 rozpočtu stanice ČRo 6, konkrétně platy sedmi lidí. Veškerou právní odpovědnost za vysílání ČRo 6 však nese samozřejmě Český rozhlas.

  Všechny ty řeči o společném projektu mají asi tolik logiky, jako kdyby někdo tvrdil, že ČT 1 je společný projekt České televize, Febia a Wachler Art Company. Takže po právní stránce je postavení "Pecháčkovy" RSE v rámci ČRo asi takové, jako postavení Febia v ČT. Kdyby měl Fenič tolik "talentu" jako Pecháček, klidně by se mohl před veřejností tvářit, že v Česku provozuje televizní vysílání.

  Poznámka JČ:To, že údajně má pro vysílání "Svobodné Evropy" Pecháček licenci, mi sdělil Milan Šmíd, který to našel v této zprávě RRTV. Tam se uvádí, píše Milan Šmíd, že RFE/RL je "držitelem licence pro vysílání na středních vlnách". Jenže, jak se zdá, Milan Šmíd si nepovšiml, že Pecháčkova "Svobodná Evropa" vůbec není totožná s americkým rádiem Radio Free Europe/Radio Liberty, vysílajícím z pražské budovy bývalého Federálního shromáždění. Licenci pro vysílání na středních vlnách má RFE/RL pro svou slovenskou redakci. (Viz níže.) L idi to pořád pletou. Vysvětlím to:

  Pecháčkova "Svobodná Evropa" přišla do ČR jako samostatný soukromý podnik, ne jako součást RFE/RL - a přišla i v jinou dobu

  České vysílání rozhlasové stanice Radio Free Europe/Radio Liberty, které sídlilo v Mnichově, bylo rozhodnutím vedení této americké stanice zrušeno k 30. červnu 1994. Pavel Pecháček si posléze založil vlastní, soukromý podnik, s názvem Rádio Svobodná Evropa, s.r.o., a ten začal vysílat v Praze od 1. července 1994. Američané z RFE/RL mu poskytli z dobré vůle ještě jeden milion dolarů na provoz této soukromé stanice do konce září roku 1995. Odmítli mu pak poskytnout další finance např. pro přípravu privatizačního projektu nové firmy RSE.

  Pecháčkova soukromá firma "Rádio Svobodná Evropa" neměla žádnou právní kontinuitu s někdejším českým oddělením mnichovské stanice RFE/RL, které bylo zrušeno k 30. červnu 1994 a jehož zaměstnanci v Německu byli propuštěni a dostali snad příslušné odškodné.

  Vzhledem k tomu, že se Pavlu Pecháčkovi nepodařilo během roku 1995 získat od Američanů další peníze pro svou novou, soukromou stanici, vyvinul velké politické úsilí, aby byla stanice začleněna do struktury Českého rozhlasu. To se mu nakonec zákulisním vyjednáváním podařilo. V roce 1995 měla Pecháčkova stanice jen právo využívat zadarmo anglicky centrálně připravovaných zpráv rádia RFE/RL. Dlouho nebyla ani na internetových stránkách RFE/RL. Posléze se Pecháčkovi přece jen podařilo přesvědčit Američany, aby mu poskytl určitou míru financování - podle cyniků v jeho redakci proto, že se nemohl obejít bez západního (tj. dostatečně vysokého) platu. Noví, domácí zaměstnanci RSE byli vždycky diskriminováni vůči osobám, které předtím pracovaly pro mnichovský rozhlas RFE/RL - tito příchozí do Čech dostávali západní platy popř. honoráře, novináři z ČR jen malé české platy. Tento rozdíl mohl být opodstatněný v prvních letech po Pecháčkově příchodu do České republiky, neboť lidé jako třeba Ludmila Rakušanová měli přirozeně v Německu zázemí a museli se vyrovnávat s tamějšími finančními povinnostmi, v současnosti tento rozdíl však i nadále trvá a je zcela neopodstatněný - v redakci plodí napětí.

  Má korespondence s Petrem Štěpánkem pokračovala:

  Jan Čulík: Jak se to ale srovnává se statutem veřejnoprávního rádia (Českého rozhlasu), aby ho spolufinancovala jakási soukromá zahraniční firma? (Tj. RFE/RL?)

  Petr Štěpánek: Abych pravdu řekl, pro mě je to také záhada. Jsou to však věci, které nespadají do kompetence RRTV! To zdůrazňuji! Naší věcí bylo pouze po právní stránce vypořádat sdílení stejných kmitočtů pro ČRo 6 a pro RFE/RL na středních vlnách. RFE/RL zde několik hodin denně vysílá ve slovenštině, avšak nejen na Slovensku, ale i na území České republiky. Je to pozůstatek z doby federace, kdy pro celé Československo byly koordinovány stejné kmitočty a zůstalo to tak i po rozdělení. Správným adresátem těchto otázek je proto Rada ČRo a parlament.

  Licenci má RFE/RL pro slovenské vysílání, které shodou technických okolností (rozpad federace) přijímáme, respektive musíme příjímat i v Česku. Pro české vysílání RFE/RL samozřejmě žádná licence nemůže existovat, protože nexistuje ani vysílání RFE/RL v češtině. Americká RFE/RL nevysílá do žádné ze zemí NATO.

  RFE/RL, nevím zda je sama plátcem onoho grantu či jej pouze zprostředkovává, pouze posléze předává peníze Pecháčkově RSE. A tady jsou zase dvě varianty, které se ke mě dostaly, když jsem si zjišťoval, jaký je skutečný stav. Přičemž jedna hovoří o soukromé firmě založené ve státě Delaware a druhá o neziskové organizaci ve Washingtonu. Ale to je v celku jedno. Kromě toho existuje další soukromá firma téhož jména v Česku.

  Kdyby měla dnes takhle, po všech těch nekonečných tahanicích okolo servisních firem okolo Novy a Primy a poté, co se to i tady podařilo zprůlhednit a uvést do souladu se zákonem, neprůhlednou strukturu nějaká soukromá firma, určitě by ji RRTV popotahovala.

  Jenže tohle se děje ve veřejnoprávní instituci, kde naše kompetence končí u přidělování kmitočtů a dohlížení, případně sankcionování toho, co jde do éteru. Co se děje za zdmi na Vinohradské, respektive v Dykově, do toho nám nic není.

  Další věc, kde Pecháčkova RSE porušuje zákon, je v chybném ohlašování toho, kdo ve skutečnosti vysílá. Skutečně se nedivím, že potom v tom má kdekdo zmatek a věří tomu, že RRTV monitoruje americkou Svobodku. Jenže ani tom by nebylo nic nepatřičného. Pravidla a zákony jsou přece stejné pro všechny.

  Kdybych byl novinářem, byla by to pro mě docela zajímavá příležitost k investigaci. Počet subjektů, které nesou jméno RSE je zajímavý, "zvláštnost" financování ČRo 6 také, mlžení lidí ze Svobodky je dojemné a kampaň proti všem, kteří si dovolili sáhnout na tuto posvátnou krávu, sice nedosahuje takových rozměrů jako v souvislosti se zimní televizní rebélií, vykazuje však podobné znaky (jistě nikoli náhodné).

  Trochu mne to štve, trochu se bavím.


  „Úniky“ jen výjimečně ?

  Radim Hreha

  Prezident Radia Svobodná Evropa a šéfredaktor Čro 6 - RSE, Pavel Pecháček byl 19. června hostem pořadu české redakce BBC „Interview BBC“. Na otázku moderátora Václava Moravce ohledně prohřešků jeho redaktorů vůči etickým principům novinařiny odpověděl, že stanice se jich, vzhledem k jejímu velmi přísnému etickému kodexu, dopouští „asi nejmíň ze všech“ médií, která se politice věnují. Případné „uniknutí“ považuje za výjimku.

  Z rozhovoru rovněž vyplynulo, že etický kodex ukládá stanici eliminovat veškeré senzace a informace předávat jen na základě faktu. Prohlášení svého šéfredaktora však zpochybnil Martin Schulz, jenž prakticky ve stejnou dobu na vlnách Svobodné Evropy věnoval pozornost aféře odstartované Českou televizí. Ta uvedla, že TV Nova a Prima dohromady ovládají zhruba 80 % televizního reklamního trhu. Následné reakce ředitelů komerčních televizí protestujících proti nařčení z monopolizace reklamního trhu, požadujících satisfakci po ČT a některých protagonistech reportáže, se staly námětem jeho příspěvku.

  Autor se už na úvod své úvahy nebývale vzdálil etickému kodexu nejen své redakce, ale novinářů vůbec, když konstatoval: „Faktem je, že nikdo nikdy zřetelně a pro veřejnost neosvětlil skutečné majitele TV Prima, takže v rámci veřejných tajemství je považována za vlastnictví Vladimíra Železného“.

  Senzačnost této „informace“ však redukují všeobecně dostupné údaje v Obchodním rejstříku. Podle toho je nadále majitelem TV Prima společnost Domeana, kterou vlastní GES Holding. Vladimír Železný v žádné z uvedených firem nefiguruje. Nakonec zpochybnění důvěryhodnosti Obchodního rejstříku jistě nebylo cílem autora. Ten zřejmě spočívá ve skrytém motivu autora a zřejmě i redakce Rádia RFE, jejíž transparentnost byla v minulosti příkladná.

  Interview BBC však naznačilo, že Pavel Pecháček hodnotí situaci jinak. Tím však pochybnosti spojené se současným „kurzem“ „Svobodky“ nerozptýlil, spíš naopak.

  Poznámka JČ: Pane Hreho, ale snad nebudete tvrdit, že společnost GES Holding nemá vůbec nic společného s televizí Nova?? - Pecháčkova Svobodná Evropa cenzurovala příspěvky už dávno, včetně např. potlačování kritických článků o České republice ze západního tisku. Pecháček sám šířil pochybné postkomunistické principy: vštěpoval svým redaktorům, že nemají kritizovat adresně jiné sdělovací prostředky, Janu Čulíkovi například výslovně zakázal natočit seriál o České televizi. V letech 1994 - 1995 se stal terčem častých cenzurních zásahů Jiří Pehe, natolik, že se stanicí přestal znechuceně spolupracovat. Potíž je, že podobně jako jiné sdělovací prostředky, ani Pecháčkova Svobodná Evropa nemá žádný pevný etický kodex, jehož by se přidržovala, a neexistuje možnost odvolání proti případné zjevné cenzurní praxi. Takže se pak vysílání Svobodné Evropy redukuje na subjektivní kamarádšoft pár kolegů, kteří spolu mluví - a to se falešně vydává za seriózní práci. - Výběr příspěvků Jana Čulíka, potlačený Pecháčkovým Rádiem Svobodná Evropa, vyšel v knize ...jak Češi myslí (Chomutov, 1999, str. 261-285), a je v Britských listech zde.


  O nigerijských podvodnících

  Hledám sponzora

  Pavel Jonák

  Nekteri lide hraji radi sachy ci bridz, ja mam jinou zalibu. Jiz nekolik let hraji korespondencni hry s nigerijskymi tvurci "skvelych nabidek" na ziskani milionu dolaru, ukradenych z kont v tamnich bankach.

  Zakladnim smyslem takovych nabidek je primet adresata, aby oslepen vidinou obrovskeho snadneho zisku poslal svemu nigerijskemu "bratrovi" par vsivych tisic dolaru na zaplaceni nejakych podminujicich nakladu.

  Obdivuji nevysychajici invenci tvurcu doprovodnych story, ktere stale obmenuji a vylepsuji.Vtip hry spociva ve vymysleni prekazek, ktere mi brani v zaslani te smesne castky.Je treba hrace spravne "nazhavit", aby verili, ze  prece jen ve slamniku "par petek" mam a nedam-li se oklamat takto,urcite podlehnu jinemu triku. Bavim se pak, co vsechno si "pratele" vymysleji, aby dosahli oklikou sveho.

  Vedlejsim produktem takove korespondence je ziskani ruznych zajimavych informacich o zpusobu zivota a mysleni protihracu. Nekdy vznika az vztah urcite vzajemne sympatie a krome toho,ze vzajemne klameme jeden druheho,dobre se navzajem bavime.

  Jsem nyni po druhe za celou dobu v situaci, ze mam chut prijmout pozvani a  jet se na ty rostaky podivat zblizka. Nahodou se nasli v teto dobe hned dva koumaci, kteri pochopili, ze Nigerie uz je vykricena a presunuli se do jedne frankofonni zeme. Jedna z vypravenych story je originalni a pokud by byla pravdiva, byla by i dojemna. Jde o vypraveni zeny, ktera tvrdi, ze s detmi a trochou rodinneho majetku uprchla z masakru v Sierra Leone. Jeji manzel tam byl zavrazden. Ona se boji, ze nepratelsky klan ji v blizke zemi najde a chce se prestehovat do Ceske republiky, kde by byla v bezpeci a  detem by se dostalo dobreho vzdelani.

  Potrebuje k tomu "slechetneho cizince", ktery by za ni prijel, zasel by do mistniho "security house", kde ma anonymne ulozeny zachranene trosky rodinneho jmeni (par milionu USD v bankovkach a 1,5 kg zlata), ulozil to na  bankovni ucet na sve jmeno a nasledne prevedl do CR. "Bohatou vdovu" by pak vzal pod kridlo, doprovodil ji do Prahy a tady ji poradil, jak jeji sumicku vhodne investovat. Samozrejme by byl patricne financne odmenen. Nepochybuji o  tom,ze "slechetny cizinec" by si na vyplaceni majetecku z uschovny musel privezt par tisic USD (jeste to nebylo takto receno, ale to asi prijde) a v "kufrech s pokladem" (pokud by je vyzvedl drive nez by byl oloupen) by nejspis nasel nastrihany novinovy papir. Ale nakonec je mozne, ze ta story muze byt hruzne pravdiva. V tom pripade by nebylo od veci "bohate vdove" pomoci.

  Setkani s dvema zdroji techto "skvelych nabidek" by mohlo poskytnout latku na zajimavou reportaz. Laka me to. Ale je mimo me financni moznosti takovou cestu podniknout. Tazi se, zda by nektera redakce chtela takovou vec sponzorovat a zajistit si vysadni pravo na reportaz. Doporucuji uvazovat nad tim hlavne tem redakcim, ktere marne obtezuji nabidkami clanku: treba bych se nevratil a byl by klid (hodit grafomana lidojedum by nemuslo byt spatne reseni).


  Václav Havel a "autorská práva na jeho obličej"

  Jan Čulík

 • "Havlovi se nesmí říkat Venda Veškrna, ani není možné ho satirizovat "jako soukromou osobu", neboť má autorská práva na svůj obličej, svou postavu i své jméno," to je pozoruhodný "právní" názor Zdeňka Korgera. - Kdyby tomu tak bylo, znamenalo by to, že je zcela nemožné ironizovat, satirizovat a zesměšňovat politiky jako osoby. Přitom v západních demokraciích je tato praxe běžnou součástí demokratického provozu - satirizování, ironizování a kruté zesměšňování politiků je nutným korektivem jejich moci. Ten, kdo jde do politiky, s tím musí počítat. Tak konzervativní premiér John Major byl léta znázorňován karikaturistou Stevem Bellem v spodkách, které si navlékal na večerní oblek, případně na hlavu: stalo se to v podstatě jeho trademarkem (najdete takto zobrazeného Johna Majora i na níže uvedeném obrázku, týkajícím se původu BSE). Podívejte se i na jiné portréty britských politiků od Steva Bella - je s podivem, že karikaturisty politikové v Británii nežalují za porušení autorských práv k své osobnosti, že? - Tradice ostré satiry sahá v Británii daleko do minulosti (viz např. Jonathan Swift, A Modest Proposal for preventing the Children of Poor People from being a Burden to their Parents or the Country (Skromný návrh, jak zabránit, aby byli děti chudých lidí břemenem svým rodičům či své vlasti), 1729, v němž Swift se satirickou ironií navrhuje, aby bylo křehké maso dětí irské chudiny, která beztak umírá hladem, konzervováno a prodáváno jako lahůdka anglickému panstvu. Swift tu otevřeně označil anglický kolonialismus v Irsku za kanibalskou politiku).

 • Konec milostné aféry mezi Blairem a Thatcherovou
 • Vědci našli u George W. Bushe až čtyři mozkové buňky!!
 • Margaret Thatcher a William Hague
 • William Hague jako maminčin mazánek (tj. Thatcherové); (Hague tady řve Thatcherové z nosní dírky: "Evropští zločinci vás zdaní až k smrti!!")
 • Jak Tony Blair zveřejnil volební manifest své strany (bylo to v té školní kapli, jak to veškerá britská média zesměšnila, což jakoby náhodou zapomněl napsat v Lidových novinách Benjamin Kuras při své kritice Tonyho Blaira a při vytváření dojmu, že v  Británii prý nyní vládne něco jako komunismus v Československu v padesátých letech...:) - Legenda u obrázku zní něco jako (slovní hříčka je těžko přeložitelná): "Prosím, mohla bych být omluvena? Nudou mi zahynula prdel."
 • Na obrázku při příležitosti zveřejnění britské vládní zprávy o BSE jsou šílené krávy, John Major (jako obvykle se spodkami na hlavě) a ministr zemědělství

 • Blair a britští farmáři (titulky: "Dejte nám peníze a vypadněte z našich pozemků." "Jsme rozhněváni a prase je unavený." Blair: "Ať jedí kybernetické koláče!")

 • Bůh Blair ("Neboť, děti Srbska, já Bůh, tvůj Blair jsem žárlivý Blair a sesílám nepravosti otců na jejich děti až do třetího i čtvrtého pokolení těch, již mě nenávidí...")

 • Projev Tonyho Blaira: "Provařujeme se až k svému nerozpustitelnému jádru" (Rozpuštěnému Blairovi tleská v podobě mopslíka - také trademark - náměstek premiéra John Prescott - často ještě má pes Prescott zazipovanou pusu, neboť má levicové názory.)

  Podobná satira, je zcela běžná také v rozhlase a v televizi. ([Nepříliš atraktivní, bigotně katolická, stará panna] konzervativní politička Anne Widdecombová prohlásila, že v žádném případě nebude "pod Portillem" [to je kandidát na funkci šéfa Konzervativní strany] - "Ani se to neočekávalo," poznamenal dvojznačně minulý týden moderátor jednoho satirického politického pořadu) - Když žaloval Havel Knížáka za "Václavku", zesměšnil tím sám sebe i české soudnictví.


  Polemika s Golgem

  Stylizujte si, jak chcete, pane Golgo

  Jan Paul

  Brazilský novinář píše že se domníval, že je jasné, že si jeho text dělá z celé té věci „Narovinu“ legraci, a v replice vysvětluje, jak to vlastně myslel. Škoda že to neudělal hned, mohlo být trochu jasno, protože v první verzi jsem žádnou legraci nenašel. Ne že bych neměl smysl pro humor, ale nebyl tam.

  Nenašel jsem v tom textu žádnou nadsázku, nic původního, co by ze sebe osobně pan Golgo vydal, nic, co by ozdobilo jeho nudné svědectví, nejevící žádné známky autorské kreativity.

  Zesměšnit cokoliv, jen z pozice nesympatizanta, považuji za málo. Pokud novinář absurditu jen domýšlí a není schopen ji odhalit v kontextu, který se nabízí a ukazuje na ní, měl by se látce raději vyhnout, aby sám nebyl směšný.

  To, že dochází při podobných oslavách k trapasům, je přece běžné, to se děje.

  Dobrý novinář mohl psát třeba o „césarovském“ pojetí oslav a nikoliv o malicherných blbostech, v nichž podává svědectví o poloprázdných židlích. Žádnou „nadhodnotu“ ale nenacházím ani ve vysvětlující replice.

  Jestliže chtěl autor čtenářům připomenout, koho Karel Gott (mimochodem do vosku je již několikrát velmi špatně odlit) politicky podporuje, objevuje zase jen Ameriku. Gott přece podporuje každého, kdo se mu může hodit.

  Autentický fakt „Co mají ty dvě dámy společného“, vyzněl jako banalita, ať to autor myslel jak to myslel.

  Není mi také jasné, jak to měl člen mediální rady pan Štěpánek udělat, aby vystupoval nepoliticky na nepolitické akci, kterou křest Klausovy knihy byl. Měl si vzít masku a nebo na ní neměl chodit? Vždyť křest byl jen součástí oslav narozenin a do Kogo restaurace přišli i politici ze čtyřkoalice a mnozí jiní! To je laciná představa.

  Další amatérismus předvádí pan Golgo, když v replice píše: „Ale vzhledem k tomu, že tato akce měla inzerovat knihu, která hledá inspiraci u Hovorů Karla Čapka s TGM, nebyl bych překvapen, kdyby u českého imitátora Thatcherové našli něco společného s matkou Terezou!

  Pominu-li hloupost, s jakou přirovnává Václava Klause k M. Thatcherové, nestačím se divit. Autor totiž podmiňuje důvod být nepřekvapen že V. Klaus může mít něco společného s matkou Terezou, jen na základě své vlastní představy, že kniha hledá inspiraci u Hovorů Karla Čapka s TGM ! Seriozní novinář ovšem podmiňuje něco něčím jen v případě, že je ověřeno, že to tak skutečně je, a ne že si to jen myslí.

  Bezmeznou naivitu projevuje brazilský antropolog v momentě kdy usuzuje, že kývání hlavy u Petra Hájka bylo taky důležité, neboť tím zjevně projevil svoji oddanost Super Klausovi, muži nadčlověku. To nemá cenu komentovat, neboť pisatel tím zjevně projevuje nejen to že je mizerný novinář, ale i špatný psycholog (co tady u nás chce zkoumat?). Účelovost, demagogie, manipulace, kdo chce psa bít, hůl si vždy najde, atd.

  Pan Golgo končí svoji repliku: „Byl jsem svědkem absurdní, kýčovité, špatně organizované pocty Klausovi. Namísto abych to popisoval, ironizoval jsem to. A ten styl budu používat i nadále, navzdory kritikům“.

  Možná. Kdyby autor napsal pouze tyto věty, stačilo by to, takhle jsem byl svědkem kýčovitého a především špatně napsaného a organizovaného textu. Stylizujte si jak chcete pane Golgo, čím více ale budete stylizovat, tím méně Vám bude rozumět.


  Kdo blokuje silnici, je škůdce

  Šokovaly mě jednostranné články o goteborských demonstrantech

  Jan Bláha

  Sokoval mne jednostranny vyber clanku o brutalnim tyrani ubohych demonstrantu, kteri nenasilne zdemolovali Goeteborg a zranili desitky policistu - policistu jejichz jedina vina byla ze nekde z titulu svych pracovnich povinnosti museli stat, vedelo se ze tam budou stat, a vedelo se ze nemohou ustoupit. Doufal jsem, ze minimalne po tomto radeni vandalu nastane i na BListech jednoznacne a explicitni oddeleni techto profesionalnich teroristu od demonstrantu, tak jako si toho vsimla uz snad vsechna ostatni media. Dovoluji si proto nabidnout svuj pohled "z druhe strany":

  Kdo blokuje verejne silnice a cesty, neni zadny demonstrant - ale nasilnik a skudce. Nechce-li nekdo aby statnici jednali, at se s nima dohodne, nebo zablokuje jejich konkretni auta - ale at svym protestem neobtezuje a neskodi MNE a ostatnim spoluobcanum. Nechapu tu sobeckou aroganci, proc ja mam byt omezen ve svych pravech svobody pohybu, jen protoze nekdo potrebuje vyjadrit svuj odpor timto idiotskym zpusobem - jak ja k tomu prijdu, ze on si bere za rukojmi cele mesto, a ja nemam sanci jeho bojkot bojkotovat? Ja kdyz v centru jen blbe zaparkuju, dostanu mastnou pokutu, a ani nemusim zablokovat dopravu - a nejaky povl se tam muze prohanet jako nacisti za valky, paralyzovat jeho dopravu a roztloukat mesta, a my to musime trpet? Proc? Ja bych je nechal demokraticky odvest v poutech.

  A kdo hazi kamen a bije drevenou tyci, nerkuli hazi zapalnou lahev - to pro mne uz vubec neni zadny demonstrant. To je nasilnik a terorista, ktery pouziva ZBRANE - a ktery si proto zaslouzi eliminovat, samozrejme s pouzitim nezbytneho nasili; a neni-li zbyti pak i (ostrou) strelbou.

  Kdyby mne nekdo napadl takovymi zbranemi (tyc, kamen), pouziju svoji legalne zbranenou zbran, a budu strilet ostryma bez vyrazneho vahani, a zcela dle zakonne nutne obrany (nevim jestli i ve Svedsku, ale v Cesku jiste). Proc by proboha mel nejaky policajt mit mensi nebo jina prava na obranu sveho zivota a zdravi, nez ten nejposlednejsi obcan statu? Kecickum o zlych policajtech umyslne "vyvolavajicich nasili" (snad aby si mohli bouchnout do blbce, misto aby sli v klidu na pivo), nemuze uverit ani naprosty debil: nic na svete nemuze soudneho cloveka donutit k tomu, co vidime v TV zpravach - ano zpravy jsou mozna jednostranne, ale ukazuji konkretni fakta.

  Stoji-li nekteri demonstranti o pochopeni ze ONI nejsou ti nasilnici a teroristi - meli by se primarne sami mezi sebou postarat, aby veskere vandaly a teroristy, skryvajici se mezi nimi - pochytali, izolovali, a okamzite predali policii k potrestani, a pripadne dosvedcili jejich nasilne konani (coz se tyka zejmena nasich OPH). Pacifista, ktery tanci a nenasilne demonstruje v desti kamenu a metr vedle zaplanych lahvi vrhanych teroristy - je IMHO vinen (minimalne neposkytnutim pomoci), i kdyby se "branil proti policejni brutalite". Ale kdo nema v hlave nasrano, jiz apriori nesplyva dobrovolne s davem zlocincu a nasilniku. Muze demonstrovat jindy nebo jinak, muze uznat ze nema sanci dav uhlidat a zvolit zcela jinou fomu protestu. Uz jenom proto, ze tem za jejichz prava se svoji demonstraci bere, prokazuje slubu vpravde medvedi. Protoze pri pohledu na horici auta a zdemolovana mesta, se sebejalovejsi zasedani statniku jevi jako smysluplnejsi reseni, nez vandalske radeni terorist! ickeho povlu. Zajimalo by mne uprimne - kolik z nich by opustilo sve bizarni idealy "sebeobrany", kdyby k nim dostali i svuj dil zodpovednosti, a skody sveho besneni by museli zaplatit a odpracovat.

  A tak (volne parafrazovano dle LRKI) - kazdy kdo neodsuzuje tyto opovrzenihodne potomky Herostratovy, kteri nevynikajice v nicem dobrem, rozhodli se vyniknout alespon zlem - neni nikym jinym nez zoufalym obhajcem "prava" hrstky nasilniku zachazet se svymi obcany, jak si usmysli. Zadny demokrat by nemel odsuzovat ozbrojeny odpor proti jejich radeni. Sebeobrana neni zlocin!

  Poznámka JČ: Kdyby pan Bláha někoho postřelil, i v sebeobraně, bude právem odsouzen za trestný čin, a to v ČR i např. ve Velké Británii, (pamatujete na případ sochaře Opočenského?) protože společnost není Divoký západ a občané nemohou brát spravedlnost do svých rukou - od udržování veřejného pořádku je tady policie. V Británii je kromě toho - a právem - trestným činem i soukromé vlastnictví zbraní. To povolují jen primitivní země.

  PS: Jak během dneška na to poukázalo několik čtenářů, napsal jsem to špatně. Opravím v příštím vydání BL. Omlouvám se. JČ


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|