Britské listy


čtvrtek 19. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Změny:
 • Ve zpravodajství ČT se vláda vánočních vzbouřenců chýlí ke konci
 • Včerejší Události České televize - vládní vlnka? (Jan Čulík) O zastřelené ženě v Mělníce:
 • Policie nedodržuje předpisy pro zacházení se zbraněmi (Jaroslav Štemberk) Rejstřík nemovitostí:
 • Není dobré zveřejňovat, jaké nemovitosti kdo vlastní (Karel Neuwirth) Méně politikaření - více demokracie:
 • Jsem pro přímé volby (Martin Kunštek) Ze zákulisí:
 • Aktivity PR agentur jsou mnohem širší (anonym)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

  Kavan proměnil ČR v podřízenou britskou kolonii a umožnil Británii zavést na českém výsostném území rasistické opatření proti Romům

  Níže publikujeme text, jaký rozesílá britské velvyslanectví v Praze pražským Britům. Jan Kavan dosáhl světového prvenství. Nikde jinde na žádném jiném světovém letišti nekontroluje cizí pasová kontrola místní občany před odjezdem do zahraničí. (Oprava: ve čtvrtek dopoledne upozornilo několik čtenářů, že podobně agresivně si vynutily imigrační kontrolu na cizím území arogantní Spojené státy, které ji provádějí na letišti ve Frankfurtu a v Kanadě.) Za toto šokující, rasistické opatření, porušující českou suverenitu a ztěžující občanům žádat v Británii legitimně o politický azyl, by měl Kavan rezignovat. Nebo se dokáže zkroutit vůči Británii do ještě devótnějšího předklonu? - Poslal jsem v této věci britskému velvyslanci v Praze dopis tohoto znění:

  Dear Sir,

  PRE-CLEARANCE CHECKS AT PRAGUE AIRPORT

  your action is outrageously racist and I am sure that it contravenes international law. It is also immoral. I am ashamed that I am a British citizen and I will certainly complain to my MP and to relevant human rights organisations in Britain and elsewere.

  Disgraceful!

  (Dr) Jan Culik
  University of Glasgow

  Vážený pane,

  BRITSKÁ IMIGRAČNÍ KONTROLA PŘED ODBAVENÍM NA PRAŽSKÉM LETIŠTI

  To, co jste zavedli, je šokujícím způsobem rasistické, a jsem si jist, že to porušuje mezinárodní právo. Je to také nemorální. Stydím se, že jsem britským občanem. Buďte si jist, že si budu v Británii stěžovat svému poslanci a také relevantním organizacím na obranu lidských práv v Británii i jinde.

  Je to ostudné.

  (Dr.) Jan Čulík
  University of Glasgow

  Kontrola před odbavením na pražském letišti

  Ve středu 18. července zavedou britská a česká vláda systém "předodbavení" na pražském ruzyňském letišti. To umožní technickým a administrativním zaměstnancům britského velvyslanectví, rozmístěným na letišti, vykonávat imigrační kontrolu u cestujících směřujících do Velké Británie ještě předtím, než získají palubní vstupenky a nastoupí do letadel.

  Tato opatření byla v zásadě schválena českou a britskou vládou 9. února. Jsou založena na bilaterální konzulární dohodě mezi oběma zeměmi. Měla být zavedena, podle společné dohody, jen pokud by to začalo být nutné. Bohužel, pokračující, systematické zneužívání britského imigračního a azylového systému některými českými občany učinilo tato opatření nevyhnutelnými. Doufáme, že toto "předodbavení" bude jen krátkodobým opatřením.

  Činitelé budou zkoumat pasy a cestovní dokumenty všech cestujících a budou hodnotit každou žádost o vstup do Velké Británie v souladu s našimi imigračními předpisy. V podstatě se budou dotazovat na tytéž otázky, na jaké by se normálně dotazovali cestujících po příletu do Londýna. Pokud nebudou uspokojeni, že byly předpisy splněny, mohou odmítnout cestujícímu vstup do země. Zdržení pro legitimní cestující bude minimální a systém znamená rychlejší zpracování cestujících po příjezdu v Londýně. Avšak, v době, kdy běží tato praxe "předodbavování", doporučujeme všem cestujícím do Velké Británie, včetně britských občanů, aby se dostavili na letiště v Praze trochu dříve než jindy, aby měli dost času na "předodbavení", než získají palubní vstupenku.

  Britské velvyslanectví Praha

  17. července 2001

  PRE-CLEARANCE CHECKS AT PRAGUE AIRPORT

  On Wednesday 18 July, the British and Czech Governments will introduce a  system of pre-clearance at Prague Ruzyne airport. This will allow for British Embassy technical and administrative staff, based at the airport, to carry out immigration checks on passengers travelling to the UK before they check in and board their flights.

  These measures were agreed in principle by the Czech and British Governments on 9 February. They are based on the bilateral Consular Agreement between the two countries. They were to be implemented, by mutual agreement, only if this became necessary. Unfortunately, the continued, systematic abuse of the UK immigration and asylum system by some Czech citizens made this unavoidable. We hope that pre-clearance will be a short-term measure.

  The officials will look at the passports and travel documents of all passengers, and consider each application to enter the UK in accordance with our immigration rules. In effect they will ask the same questions that we would normally ask passengers on arrival in London. If they are not satisfied that the rules have been met, they may refuse leave to enter. Disruption for legitimate travellers will be minimal, and the system means faster processing for them on arrival in London. But, while pre-clearance is in operation, we advise all passengers travelling to the UK, including British citizens, to arrive at Prague airport a little earlier than they would otherwise, in order to give them time to go through pre-clearance controls before checking in.

  If you would like more information on pre-clearance, please contact the British Embassy in Prague on (02) 5740 2111 and ask for the Press and Public Affairs Section.

  British Embassy Prague

  17 July 2001


 • Do Británie smíte jen, jste-li běloch - lidé s tmavou kůží byli z letadla včera vykázáni, Česká televize se jich "zapomněla" včera v Událostech zeptat na jejich názor. Nepřinesla informace, jaké zveřejnila např. agentura AFP: Pracovníci britské imigrační služby zabránili celé řadě romských rodin v tom, aby nasedly ve středu v Ruzyni do letadla. (...) Odmítnutí Romové obvinili britské činitele z diskriminace. Uvedli, že lidé s bílou kůží nebyli prohledáváni, zatímco Romové s tmavou kůží byli automaticky odvedeni do zvláštní místnosti. "Po pěti minutách nám překladatel sdělil, že nikam nepojedeme," řekl Ondřej Holub, jehož rodina byla první, které bylo znemožněno cestovat. "Hlavním důvodem byla naše barva kůže," uvedl. (JČ) --- Vzhledem k tomu, že britští imigrační úředníci na Ruzyni neumějí česky, těžko si představit, jaká jiná kritéria než barvu pleti mohou kvalifikovaně vyhodnocovat. (TP)

 • Je symptomatické, že ostudné opatření českého ministerstva zahraničí (nikoli britská strana, ale Kavanovo ministerstvo nese za "předsudnutou" protiimigrační kontrolu odpovědnost) přišlo podobně jako okupace v roce 1968 uprostřed letních prázdnin, evidentně ve snaze minimalizovat negativní ohlasy (jak však upozorňuje Václav Pinkava, to, že opatření bylo zavedeno uprostřed "okurové sezóny", může mít právě opačný účinek a zahraniční sdělovací prostředky se ho mohou chopit s o to větší vervou). Přítomnost cizích úředníků na území České republiky je praxe, která nemá obdoby ani v tzv. třetím světě - bude-li od nynějška chtít diplomat některé rozvojové země vyjádřit převahu a pohrdání svým českým kolegou, stačí, když se ho zeptá: "Pane kolego, ještě u vás na letišti odbavují cestující Britové?" --- Kavanovou zbabělostí jsem osobně otřesen. (TP)

 • ČT 1: "Romský exodus organizují tajné služby KGB a Mossad, levičácké západní organizace a bohatí belgičtí právníci, ti, aby na věci vydělali, ostatní aby poškodili pověst středoevropských zemí". To nám sdělil pozoruhodně paranoidní pořad Roberta Sedláčka "Romové na Západ", který se v ČT vysílal včera ve 21.50. Pořad nepopíral, že jsou Romové krutě pronásledováni, ale přivedl na obrazovku celou řadu "svědků", kteří - bez důkazů - tvrdili, že romský exodus je organizován jako mezinárodní spiknutí. :) Abychom byli objektivní, byl to sestřih nejrůznějších, často protikladných názorů, a některé hlasy uvedly, že tato paranoia je naprostý nesmysl, docela rozumně argumentoval Martin Fendrych, v tom smyslu, že jsou-li Romové ve středoevropských zemích utlačováni a pronásledováni, "není divu, že se toho někdo může snažit využít." Členové české a maďarské tajné služby vážně tvrdili, že jde o mezinárodní kampaň, jejímž cílem je zdiskreditovat středoevropské uchazeče o vstup do EU. Kateřina Lukešová, velvyslankyně ČR v Belgii, konstatovala, že exodus Romů je pro belgické právníky "fantastický byznys". Program obsahoval mlhavé insinuace jako "Těžko povídat, ale může to KGB vyhovovat." Činitel BIS uvedl: "Šlo o řízené vlny - v době finálního vstupu do NATO. Cílem bylo snížit důvěru ve středoevropské země." - "V čím zájmu je představovat státy střední Evropy v negativním světle," ptal se pořad. Za to, že na Slováky byla uvalena vízová povinnost k cestám do Británie, "mohou Romové z východního Slovenska". Pořad obsahoval rasistické výroky jako (cituji po paměti): Toto je čtvrť ve Štrasburku. Bydlí tady pouze lidé s tmavou kůží. Většina z nich je nezaměstnaná. Tmaví přistěhovalci přepadávají kolemjdoucí. Běloši se do této čtvrtě bojí." Ano, paranoia buší do spánků: utlačování disidentů za komunismu byl taky, pane Sedláčku, výmysl imperialistických tajných služeb. - Informoval jsem o tomto výplodu České televize mezinárodní lidskoprávní organizace. (JČ)

 • Záznam středečního pořadu Zátiší pražského Radia 1, jíž se účastnili Majid Majed a Tomáš Pecina, jsme vystavili ve formátu Real Media: verze pro modem 28K, verze pro modem 56K. Přehrávač Real Media je ke stažení např. zde. (TP)

 • Prachy, prachy, jenom prachy nečekají… aktuálně k problému Eurolota a jeho dluhu vůči Státnímu fondu kultury Osm let po účinnosti zákona o Státním fondu kultury, byla na návrh ministra kultury zvolena v červenci 1999 Poslaneckou sněmovnou Rada Fondu. „Protože předešlé loterijní podniky pošramotily pověst tohoto fondu, je nutné, aby Rada úzkostlivě zvažovala všechny své kroky a citlivě stanovila svou roli v české kultuře“, praví se v preambuli Návrhu kriterií pro poskytování grantů Státním fondem kultury ČR. Rada zvažovala své kroky pečlivě dva roky, po boku Eurolota, jež mělo odvádět pravidelné částky do pokladny Fondu. Na základě této povinnosti dané zákonem, obdržela nová loterie licenci ke své činnosti. Šest milionu korun již mělo být přerozděleno na kulturní projekty. Peníze které dluží Euroloto, schází především jim. Na činnost v Radě již rezignovali dva její členové, jedním z nich i její mluvčí Dr. Zdeněk Mahler. K čemu je Fond, když nemá peníze? Podle médií má máslo na hlavě ministr Pavel Dostál a Euroloto, které je údajně před krachem. Předseda Rady divadelní režisér a básník prof. Miloš Horanský ale Euroloto brání a poukazuje na jeho obtížnou pozici na loterijním trhu. Skutečností je, že si nová loterie napřed vybudovala pěkný dům a že se jí dosud nepodařilo podepsat smlouvu s žádnou televizí ke své propagaci. Fakt ale také je, že Prima od dohodnuté smlouvy couvla chvilku po té, kdy už byl natočen i reklamní pořad. Fakt je, že ani Jiří Balvín smlouvu s Eurolotem za Českou televizi nepodepsal. Proč? Otázek je víc než dost. Dravá Sazka přináší „veřejnoprávní“ televizi 85 milionů korun ročně a šéf Sazky Hušák si své teritorium hlídá. Jemu smlouva údajně zaručuje, že se v ČT druhá loterie neobjeví, a České televizi, jde především o její byznys. Proč by se nakonec měla zajímat o to, že peníze z loterie půjdou do české kultury? „Do Eurolota míří silný český strategický partner a peníze v pokladně budou“, sdělil mi včera předseda Rady Fondu prof. Miloš Horanský, když jsem po zprávách žhavil jeho telefon. Uvidíme, muž se šálou se zjevně unáhlil a z hrozby odebrání licence nový partner nadšený nebude. Jan Paul, člen Rady Státního fondu kultury ČR.

 • Tiskový mluvčí České televize David Jirušek napsal ke kauze pokut v ČT:

  dobrý den, pane Pecino,

  dovolte mi, abych Vám odpověděl na Váš dotaz, který jste nám adresoval.

  Odměňování zaměstnanců České televize je upraveno interním předpisem - Pravidla pro odměňování zaměstnanců ČT. Tento vnitřní mzdový předpis je v souladu s ustanoveními zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě v platném znění a se zákoníkem práce v platném znění. V ČT je každoročně uzavírána na základě kolektivního vyjednávání kolektivní smlouva, a výše uvedený mzdový předpis je přílohou této smlouvy . V Pravidlech pro odměňování zaměstnanců ČT jsou na základě kolektivního vyjednávání uplatněna další mzdová ustanovení a mzdová zvýhodnění . Dle § 4 odst. 3 zákona č. 1/1992 Sb. je mzda v ČT se zaměstnanci sjednána, nebo je zaměstnanci určena v jiné než pracovní smlouvě ( dohoda o smluvní mzdě u zaměstnanců odměňovaných smluvní mzdou, a mzdový výměr u zaměstnanců odměňovaných základní mzdou). Zákonem č. 1/1992 §9 je také stanoveno, jak má zaměstnavatel postupovat v případě nekvalitně odvedené respektive vadné práci. Za takto odvedenou práci nepřísluší zaměstnanci mzda. V Pravidlech pro odměňování zaměstnanců ČT jsou nedostatky v práci a následně snížení základní resp. smluvní mzdy řešeny v odst. VI. Změna základní mzdy a odst. VIII. Změna smluvní mzdy. Veškerá ustanovení platného mzdového předpisu byla konzultována s MPSV. V říjnu roku 2000 byl proveden legislativní mzdový audit firmou Trexima spol. s.r.o. , který konstatoval, že Pravidla pro odměňování zaměstnanců jsou formálně a věcně propracovaná, a jsou v souladu s platnou legislativou.

  jednoduše se dají moje slova vyložit následovně: V České televizi je stanoven interním mzdovým předpisem způsob, jak postihovat nekvalitně odvedenou resp. vadnou práci. Posouzení kvality a následného možného postihu je v pravomoci přímého nadřízeného zaměstnance, musí být projednáno se zaměstnancem a odsouhlaseno vedoucím na prvém stupni řízení. V případě, že tento postih je vyšší než 10% mzdy, musí souhlasit generální ředitel. Toto pravidlo bylo uplatněno i vůči zaměstnancům ČT odpovědným za pořad "Chapadla korupce". Pokuty není ČT zmocněna vybírat a srážky ze mzdy upravuje §121 zákoníku práce. V uvedeném případě se jedná o nevyplacení mzdy za nekvalitně odvedenou práci, dle § 9 Zákona o mzdě.

  s pozdravem

  David Jirušek
  pověřený vedoucí PR&Promotion

  Paragraf 9 zákona o mzdě ovšem hovoří o tom, že zaměstnanci nenáleží mzda za vyrobený zmetek, tedy vadný výrobek, který zaměstnavatel nemůže dál použít, nikoli o tom, že lze takto penalizovat zaměstnance za jakoukoli vadu v odvedení určené práce. Pořad Chapadla korupce byl odvysílán a zmetkem ve smyslu zákona o mzdě není. Dotázali jsme se na názor vedení ČMKOS a neoficiální cestou jsme se dozvěděli, že komora nemůže pro zaměstnance ČT udělat nic do té doby, dokud se sami odboráři nezačnou o nezákonné postupy v odměňování zajímat. "Ano, je to proti zákonu, ale my s tím nemůžeme nic dělat. K zaměstancům v České televizi si vedení dovolí přesně tolik, kolik si tamní odborová organizace nechá líbit," nechal se slyšet jeden z představitelů komory, který se netají despektem k Dekojově submisivnímu postoji. (TP)

 • Vedlejšák. Zeptali jsme se vedoucího tiskového odboru prezidentské kaceláře Martina Krafla, jak vysvětlí, že jeho jméno figuruje na akcích pořádaných Public Relations agenturami, jako je např. tato, a jak se tato činnost slučuje s jeho postavením vysokého státního úředníka. Martin Krafl napsal:

  Vazeny pane,
  i kdyz povazuji svou prednaskovou cinnost za soukromou zalezitost, na dotaz Britskych listu odpovim:

  Ma obcasna prednaskova cinnost, at uz nehonorovana napr. pro studenty vysokych skol nebo honorovana pro Institute for International Research ve Vidni (poradatel odborneho seminare "Profesionalni PR", o kterem jste se dozvedel), je v souladu s platnym zakonikem prace. Venuji se ji zpravidla v dobe cerpani dovolene a vzdy o ni informuji sve nadrizene. Nijak se nevylucuje s mym zamestnanim a je naopak prilezitosti k vymene zkusenosti s odborniky v mem oboru. Vyuzivam pri ni sve znalosti ziskane behem studii na Vysoke skole ekonomicke v Praze, na univerzitach v Trieru a ve Vidni a dale z me dosavadni desetilete praxe, ktera nezahrnuje pouze soucasnou "pozici urednika", jak uvadite.

  Pak zbývá jediná otázka, totiž zda M. Krafl, tvůrce mediálního obrazu "první dámy" Dagmar Havlové, vystoupil na semináři jako pozitivní nebo odstrašující příklad nezvládnutého PR... (TP)

 • Zveřejnili jsme tři dosud nepřístupné dokumenty týkající se prodeje IPB: smlouvu o prodeji, státní zárukudohodu o kompenzaci záruky. (TP)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili několik desítek nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO a letecké záběry ze Zlínu Z-43. (TP)


  Hlavně nenápadně!

 • Zpřístupnili jsme galerii portrétů 42 "podivných postav", které za poslední rok doprovázejí různé pražské demonstrace.

 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Pořádkovou pokutu 10 000 korun uložila policie reportérovi BL Tomáši Pecinovi za to, že neusposlechl výzvy a nedostavil se na policii, aby vysvětlil své kritické články v Britských listech. Publikovali jsme působivý dokument, jímž to policie zdůvodňuje. (TP) - V reakci na tento dokument poslal Tomáš Pecina policii tuto Stížnost, v níž mimo jiné praví: (JČ)

  Je neslučitelné s ústavním pořádkem zaručenou svobodou projevu, aby Policie ČR poža­­dovala od novinářů vysvětlení jejich článků. Ústavní princip svobody projevu je intrin­sicky nadřazen dílčím ustanovením zákona o Policii ČR (č. 283/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) i trest­ního řádu a policejní orgány si nikdy nesmějí počínat tak, aby tím omezovaly individuální ústavně zaručené svobody občanů. Nejsem ocho­ten poskytnout poli­cii k textu svých článků v případu Ladronka žádné vysvětlení a to, že jsem se nedo­sta­vil na výzvu, je pouze procesním vyjádřením mé vůle využít základních občan­ských práv, nikoli delikt­ním jednáním, jež by opravňovalo policejní orgán k uložení pořád­kové pokuty.

  Shrnutí případu pro časopis Central Europe Review a pro mezinárodní organizace zabývající se obranou lidských práv, je zde, v angličtině zde.

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

  Ve zpravodajství ČT se vláda vánočních vzbouřenců chýlí ke konci

  Vzbouření pracovníků redakce zpravodajství a publicistiky proti nově jmenovanému řediteli Jiřímu Hodačovi o Vánocích 2000 bylo už čtvrtým, na první pohled krátkodobě úspěšným pokusem zvrátit reformy směřující k profesionalizaci zpravodajství ČT. Nyní se vláda televizních vzbouřenců, jak se zdá, rychle chýlí ke konci - mimo jiné i proto, že se ukázalo, že mnozí "bojovníci za svobodu slova" jsou placeni vlivnými PR agenturami. Zda povede ke skutečné profesionalizaci ČT, nebo jen k podřízení zpravodajství ČT stranám opoziční smlouvy, není zatím jasné. Toto je reportáž ze včerejší České televize. (JČ)

  Bohuš rozhodl, že příští Tady a teď má být věnováno zvedání ponorky Kursk a nikoliv domácímu politickému tématu. Jenže pracovníci publicistiky se to rozhodli sabotovat. Bohuš sice vydal příkaz, aby byl tento pořad vyroben, ale neřekl, kdo to má udělat. Zaměstnanci redakce publicistiky se dohodli, že jestliže Bohuš jmenovitě nebude specifikovat, kdo má určitou práci udělat, neudělá to nikdo. Hanslík a Tobiáš nejsou v ČR a ostatní mají jinou práci. Sabotáž.

  Atmosféra v České televizi je velmi, velmi zdeprimovaná. Petru Bohušovi, který přišel do pražské ČT z Ostravy, přezdívají na chodbách v ČT "Honysův čisticí prostředek".

  Smlouva Marka Vítka končí za 12dní a Bohuš už s ním o tom hovořil a zároveň ho obvinil, že o něm prozradil falešné a pomlouvačné informace deníku Super.

  Na otevřené poradě s týmem, který vyrábí pořad Fakta, kritizoval Bohuš pořad, který se vysílal minulý týden, že vypadal příliš jako dokumentární film. Jeden hlas v místnosti řekl: "A to bychom měli mít další magazín Ostravan?" Bohuš se rozzlobil, začal křičet a chtěl vědět, kdo to řekl. Potom jim vrhl do tváře, které už byly v bojovném stavu, obvinění, že se chovali neeticky, že natáčeli Bobošíkovou skrytou kamerou.

  Někdo se vrátil k předchozímu argumentu a připomněl, že ta údajně špatná Fakta si chtěla koupit nějaká německá televizní stanice. Jeden člen publicistického týmu se bránil proti nařčení, že se na Bohuše prozrazovaly pomlouvačné věci deníku Super, a zeptal se, je-li pravděpodobné, že by jim proti jejich novému inkvizitoru pomáhala propagandistická mašinérie, která patří Železnému a Klausovi.

  Po této epizodě se začalo říkat, že "se nám přišel pomstít duch Bobošíkové" a "Bohuš chce mermomocí udělat v Praze velkou kariéru, tak prodá svou duši každému šéfovi, kdo mu to umožní". Vedlo to ke srovnávání s Bobošíkovou, která byla při čištění televize o Vánocích neúspěšná. Bohuš je prý pokračování Bobošíkové - ta taky Hodačem pohrdala, ale "spojila by se s kýmkoliv, aby se dostala nahoru". "Jako Kuehnl," řekl jiný.

  Bohuš přivedl do redakce pět nových lidí. Detail. Nemají kde být. Někteří lidé sdílejí jedinou židli. Srovnává se to s Putinovými jmenováními jeho stoupenců do ruských regionů. Všichni zatím zůstávají ve funkci, ale o nové "dramaturgii" budou rozhodovat noví lidé.

  Nikdo neočekává žádné nové veřejné vzbouření, protože vědí, že lidé šli demonstrovat na Václavské náměstí, že je rozhněval Klaus a Zeman. Pro velkou část české společnosti bylo lehké uvěřit, že existuje spiknutí Bobošíková-Klaus-Železný, protože během existence opoziční smlouvy došlo k tolika špinavostem, a tak zjevným, že veřejná nálada byla ochotna věřit všemu. Teď je situace jiná a blíží se příští volby, a tak se bude muset počkat až do té doby.

  Vzbouřenci jen zoufale doufají, že bude zvolen nový generální ředitel dřív, než Bohuš zlikviduje některá hlavní jména. Velmi málo lidí si myslí, že Balvín zůstane generálním ředitelem.

  S Markem Vítkem počítá TV3. I s ostatním týmem. Potíž ale je, že TV3 nemá peníze, aby jim mohla vyplácet slušný plat a do Angoly taky nepojedou. Kdyby se rozhodli odejít do TV 3, už se to aktivně organizuje - bylo by to nouzové řešení. Jen do doby, kdy je nový generální ředitel vezme zpět. Jenže si nemohou být jisti, že k tomu skutečně dojde.

  TV 3 by ale byla lepší než nic, protože by alespoň byly dál pro jejich stoupence jejich tváře na obrazovce.

  Vítek to ještě neví, ale v TV 3 se mluvilo o tom, že by Vítek uváděl půlhodinový zpravodajský pořad jako Jednadvacítka, s interviewy a analýzou. Bylo by to levnější a tým Fakta by mohl i nadále zpracovávat svou politickou a mediální agendu.

  Bohuš rozhodl, že příští Tady a teď má být věnováno zvedání ponorky Kursk a nikoliv domácímu politickému tématu. Jenže pracovníci publicistiky se to rozhodli sabotovat. Bohuš sice vydal příkaz, aby byl tento pořad vyroben, ale neřekl, kdo to má udělat. Zaměstnanci redakce publicistiky se dohodli, že jestliže Bohuš jmenovitě nebude specifikovat, kdo má určitou práci udělat, neudělá to nikdo. Hanslík a Tobiáš nejsou v ČR a ostatní mají jinou práci. Sabotáž.


  Hanuš Hanslík: nejsem v zahraničí a jsem ochoten plnit své úkoly

  (Dopis ze čtvrtečního dopoledne)

  Vážený pane Čulíku,

  dlouho jsem váhal, jestli mám vůbec na Váš článek o stituaci v ČT vůbec reagovat. Nakonec jsem se rozhodl, že to udělám, přestože sám pochybuji o tom, jestli to má vůbec nějaký smysl.

  Váš článek je plný prokazatelných lží. Nebudu je rozebírat do podrobností. Zmíním jednu za všechny. V článku píšete, že: "Hanslík a Tobiáš nejsou v ČR..." A z tohoto tvrzení vyvozujete, že sabotujeme činnost redakce publicistiky. Vážený pane Čulíku, je snadno prokazatelné, že jsem v ČR a samozřejmě i v práci. Plním všechny své úkoly a s vedením redakce spolupracuji. Mimo republiku není samozřejmě ani kolega Tobiáš.

  Závěrem si dovolím jednu připomínku za kolegu Vítka. Nevím, odkud pochází Vaše informace, že někdo z naší redakce poskytuje pomlouvačné infomace deníku Super. Nicméně musím poznamenat, že autor této informace zřejmě neví o české mediální scéně vůbec nic. Člověk znalý českých médií by totiž věděl, že deník Super je nakloněn zcela jiným sférám, než jsou zaměstnanci redakce publicistiky ČT.

  Hanuš Hanslík

  Poznámka JČ: Jak pozorný čtenář vidí, z formulace, že "Hanslík a Tobiáš nejsou v ČR" nijak nevyplývá, že by se právě oni chtěli účastnit sabotáže v České televizi, jak byla úspěšně předtím prozkoušena proti Kytkovi, Hodačovi, Puchalskému, Chmelíčkovi a Bobošíkové. Protinázor, že přece Super nestraní televizním vzbouřencům, je už obsažen ve výše uvedeném textu, který jsme obdrželi z České televize včera večer. Je záznamem diskuse na chodbách v ČT.

  Včerejší Události České televize - vládní vlnka?

  Jan Čulík

  V prvních přibližně patnácti minutách včera v Událostech neprojevovala Česká televize rysy veřejnoprávního vysílání a byla v podstatě jen vládní propagandou: jen něčím o málo víc než obrazovým informačním věstníkem české - a v jednom případě - dokonce i britské vlády. Veřejná televize však má hájit zájmy občanů proti vládě a v zájmu občanů má prezentovat informace ze všech zdrojů, včetně zdrojů vládních, s odstupem a na základě vlastní samostatné analýzy. Nemá jen opisovat z tiskových konferencí, které zorganizuje vláda či jiní činitelé u moci.

  Už třetí den prezentovala Česká televize jako první zprávu dne virtuální záležitost údajného německého (jak se ukazuje ani ne řádně vládního) protestu proti temelínské jaderné elektrárně. Tentokrát záležitost snad ukončilo vládní konstatování, že česká vláda nebude na tento "poloprotest" reagovat. Komentátor a šéfredaktor Listů Václav Žák se se mnou včera přel, že nesouhlasí, že by toto bývala neměla být hlavní zpráva v Událostech: argumentoval, že je závažné, pokud vláda sousední země zasahuje do suverenity jiné země natolik, že došlo k vážnému poklesu hodnoty akcií ČEZu. Uznal jsem, že zpráva o této záležitosti snad měla být zahrnuta někde v Událostech, nikoliv však na prvním místě a pojatá jinak, nikoliv jako virtuálně nafouknutý nesmysl, rezonující s českým komplexem méněcennosti vůči cizincům.

  Bývala by například zřejmě akceptovatelná jako jasná a věcná informace o tom, jaký vliv mlo toto "technické provolání" odněkud z Německa na hodnotu akcií ČEZu, někde na pátém nebo osmém místě zpravodajské relace. Reportáž také asi měla zahrnovat informaci, do jaké míry může cizí země dosáhnout uzavření jaderné elektrárny v jiné zemi. (Musíme kvitovat, že tuto informaci aspoň stručně včerejší zpráva obsahovala.)

  I když vliv německého prohášení na hodnotu akcií ČEZu je velmi sporný. Je totiž velká otázka, do jaké míry vyvolalo pokles akcií ČEZu skutečně ono německé prohlášení, anebo virtuální poděšená kampaň českých sdělovacích prostředků. Celé to připomnělo někdejší poněkud hysterické reakce celé smečky českých médií na obskurní výroky Franze Neubauera a sudetoněmeckého landsmanšaftu: tyto výroky byly v Německu vždycky okrajové - v ČR se dostávaly, v důsledku přehnaných obav z Německa a neznalosti interní německé situace, do palcových titulků.

  Jako obrazový vládní věstník působila ČT i druhou reportáží Událostí, o snížení věku trestní odpovědnosti mladistvých: reportáž byla poněkud nejasná: návrh zákona bude přijat, avšak věk trestní odpovědnosti, pokud jsem tomu rozuměl, snížen nebude. Je ošidné prezentovat takovéto složité záležitosti jen verbálně, prostřednictvím reportéra "na místě" - je zapotřebí zákonnou předlohu trochu rozebrat a ukázat - pomocí grafů a citátů - divákům, o co vlastně jde. V tomto slovním pojetí, mám pocit, byla zpráva dost nejasná.

  Skutečně otřesným selháním však byla reportáž o zavedení kontroverzní, na žádném jiném letišti na světě existující pasové kontroly britských imigračních úředníků v Praze-Ruzyni, za kteréžto opatření by bezpochyby měl ministr zahraničních věcí Jan Kavan okamžitě rezignovat. Jde o rasistické opatření britské vlády, zaměřené proti těm českým občanům, kteří si přejí ve Velké Británii zažádat o azyl. Je to opatření skutečně kontroverzní, protože podle mezinárodních úmluv mají žadatelé o azyl právo na přístup do dané země bez víz a dalších překážek. Británie tím zjevně popírá principy azylové konvence ze čtyřicátých let, které se tehdy zavázala plnit. Britský vládní establishment bezostyšně argumentuje, že v Británii prý čeští občané "zneužívají" žádostí o azyl. Jenže to je začarovaný kruh: existuje důvodné podezření, že hodnocení případů českých žadatelů o azyl v Británii není nestranné a je proti nim ostře rasisticky zaujaté. Důkazem je to, že zatímco např. Kanadě dostaly azyl stovky českých Romů, v Británii byla drtivá většina českých žadatelů o azyl vrácena. Na tuto skutečnost poukázala i zpráva Helsinského výboru amerického Kongresu.

  Britští státní úředníci si myslí, že pokud zakřičí arogantně na rozvojovou zemi, jako je Česká republika, místní činitelé se před postaví do haptáku, tak, jak to také bezprecedentně šokujícím způsobem udělal i Jan Kavan - zradil tím občany České republiky.

  Reportáž České televize v této věci se meritem záležitosti nezabývala, nerozebrala právo občanů na azyl, nerozebrala spornost celého opatření (vzniklo to tak, že někdy v osmdesátých let zcela komunistickým způsobem donutila premiérka Margaret Thatcherová soukromé! letecké společnosti platit pokutu za každého cestujícího, kterého dopraví ze zahraničí do Británie a tam cestující nebude vpuštěn do země. Samo toto opatření je sporného rázu. Letecké společnosti přirozeně pokuty nechtějí platit, a tak - i na základě jiných důvodů - vznikl bezprecedentní nápad, že budou Britové provádět imigrační kontrolu na českém výsostném území.)

  Česká televize jako veřejnoprávní instituce má povinnost prezentovat nejen stanovisko české či britské vlády, ale také postoje občanů a zejména postoje Romů, kteří tímto opatřením jsou bezostyšně diskriminováni.Proč jsme neslyšeli v reportáži ČT názor českých Romů, žijících nyní v Británii nebo v Kanadě?

  ČT ani nezpochybnila výroky britského velvyslance Brouchera, který na tiskové konferenci nepravdivě tvrdil, že pražské odbavení urychlí odbavení na britských letištích. To je nesmysl a Broucher to musel vědět: jak by bylo možno v obrovském kolosu imigračních struktur na obřích mezinárodních letištích, jako je třeba Heathrow v Londýně, nějak zvýhodnit pár lidí, přilétajících z České republiky? Máme informace, že Broucher mluvil nesmysly a osoby, které přiletí do Londýna, i dnes musely projít znovu úplně stejnou frontou u imigrační kontroly jako dosud.

  ČT uvedla, že dnes britští imigrační úředníci, neoprávněně bránící lidem ve vstupu do letadel, odepřeli vstup do Británie 9 Čechům. Nezkoumala, proč tak učinili, ani, co to bylo za lidi, ani jaký měli na toto odepření názor. (Udělala to agentura AFP, viz titulní stránka dnešních BL.) Proč poklonkuje ČT moci a nezajímá se o názory poškozených lidí?

  Vůbec se od věci ČT ani nepokusila zaujmout odstup. Že prý, uvedl reportér, bylo opatření zavedeno "kvůli zahlcení britských úřadů českými žádostmi o azyl". Dobrá televizní stanice by v tomto bodu konstatovala přesněji, že podle britských úřadů byla v Praze britská imigrační kontrola zavedena kvůli údajnému zahlcení britských úřadů českými žádostmi o azyl. Nelze přejímat bez odstupu, co nám kdo nakuká.

  Bezostyšně hloupé a Britům podbízivé bylo i - Českou televizí nezpochybněné - prohlášení mluvčího ministerstva zahraničních věcí Aleše Pospíšila, který nadšeně charakterizoval umístění cizích imigračních úředníků na českém výsostném území jako opatření "efektivní". Jaký pán, takový kmán. Umožnil-li Kavan Britům provozovat v Praze tuto nesmírnou drzost, jeho podřízený Pospíšil to jistě bude vychvalovat. Povědomí o lidských právech a o tom, že mají zastávat zájmy vlastních občanů, jako by tito pánové ve svém uctivém předklonu vůči Velké Británii ztratili. Dobrá veřejnoprávní televize by však na to měla poukázat.

  Jako vládní věstník pokračovala Česká televize i poněkud povrchní informací, že ministerstvo vnitra připravilo pro vládu zprávu o extremismu v České republice. Reportážním šotem z nadcházejícího summitu G8 v Janově trochu připomněla Česká televize mediální atmosféru loňského září v Praze, kdy podle českých sdělovacích prostředků "zvířata ze zahraničí zničila Prahu" - reportáží vytvořila i nyní určitou reminiscencí napínavé očekávání hrůz, jichž se pravděpodobně v Janově dopustí demonstranti...

  Dikce všech reportérů i moderátorů v prvních patnácti minutách Události byla včera velmi dobrá: i Libor Dvořák přestal v příspěvku o summitu v Janově spěchat.

  Totéž neplatilo o televizi Nova, kde někteří reportéři (Dumbrovský) pořád předstírají před kamerou nesmírné vnitřní vzrušení :) a kde přízvuk, výslovnost a vůbec kultura jazykového vyjadřování některých reportérů (Gabriela Šrámková) jsou tak strašně nízké a primitivní, že jejich vystupování na obrazovce působí jako komická parodie. Vladimír Železný by mohl investovat trochu peněz do těchto nešťastníků tím, že by je poslal na výslovnostní kurs.

  Domovský styl zpravodajství Novy stále trpí neurvalým, primitivním střihem a příliš krátkými citacemi z rozhovorů, celkově však jsou zpravodajské reportáže srozumitelnější, obsáhlejší, přehlednější a konkrétnější. Už jsem psal o tom, že by si v České televizi měli vzít k ruce ta zpravodajská témata, která zpracovala nejen ČT, ale i Nova, a měli by si rozebrat, z jakých přesně důvodů byla reportáž Novy lepší. Dost by se tím dalo zlepšit zpravodajství ČT, které samozřejmě nemusí přebírat manipulativnost a případný nepřípustný emocionální podtext zpráv v TV Nova.

  Pozitivním veřejnoprávním počinem přispěla televize Nova včera do debaty o policejní střelbě. Překvapivě do Televizních novin zahrnula pro srovnání reportáž z Británie o tom, kde byl nedávno policií zastřelen muž s pistolí ve tvaru zapalovače. Přinesla na českou televizní obrazovku zřejmě poprvé informaci, kterou nejprve zveřejnily v českém prostředí Britské listy: že se totiž v Británii v souvislosti s policejním střílením debatuje o zavedení uspávacích střelných zbraní, jichž by měli policisté užívat v těchto případech namísto ostrých nábojů. Očekávali bychom, že tuto službu veřejnosti - tím, že přinese informaci o této paralelní, velmi aktuální diskusi ze zahraničí - udělá Česká televize - předčila ji však proklínaná televize Nova.


  O zastřelené ženě v Mělníce

  Policie nedodržuje předpisy pro zacházení se zbraněmi

  Jaroslav Štemberk

  Jsem přesvědčen, že problém není ve špatných předpisech pro zacházení se zbraněmi, ale v nedodržování těchto předpisů, které je způsobeno zejména nedostatečným výcvikem policistů v používání zbraní. Mělnický případ se mi jeví jako zvlášť alarmující. Policista si neuvědomil, že ustanovením odst. 5 § 39 zákona o Policii ČR je použití střelné zbraně podle odst. 1 písm. f) téhož § (viz citace níže) na ulici ve městě prakticky vyloučeno, nemůže-li si být policista jist všemi eventualitami, kam při odchýlení rány může kulka doletět nebo se odrazit, anebo si nemůže být jist tím, že v žádné eventuální dráze střely se nenachází žádná osoba.

  V zákoně 283/1991 Sb., o Policii ČR, v platném znění je použití zbraně policistou upraveno dle mého názoru dostatečně jasně:

  㤠39

  Použití zbraně

  (1) Policista je oprávněn použít zbraň,

  a) aby v případě nutné obrany nebo při pomoci v nutné obraně odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok vedený proti jeho osobě nebo útok na život nebo zdraví jiné osoby;

  b) jestliže se nebezpečný pachatel, proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá nebo se zdráhá opustit svůj úkryt;

  c) nelze-li jinak překonat odpor směřující ke zmaření jeho závažného služebního zákroku;

  d) aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet;

  e) aby odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt nebo stanoviště, po marné výzvě, a by bylo upuštěno od útoku;

  f) nelze-li jinak zadržet dopravní prostředek, jehož řidič bezohlednou jízdou vážně ohrožuje život a zdraví osob a na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle zvláštního předpisu nezastaví;

  g) aby v bezprostředním prostoru státních hranic přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle zvláštních předpisů nezastaví.

  h) když osoba, proti níž byl použit donucovací prostředek hrozby střelnou zbraní nebo donucovací prostředek varovný výstřel, neuposlechne pokynů policisty směřujících k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jiné osoby;

  i) když je třeba zneškodnit zvíře ohrožující život nebo zdraví osob.

  (3) Použití zbraně policistou v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až g) je přípustné pouze tehdy, jestliže použití donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné.

  (4) Před použitím zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až e) je policista povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví a nebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a služební zákrok nesnese odkladu.

  (5) Při použití zbraně je policista povinen dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život osoby, proti níž zákrok směřuje.“

  (Zavádějící však je v tomto ustanovení výraz “při pomoci v nutné obraně“, protože § 13 trestního zákona tento výraz nezná a  nutná obrana je tam definována a v teorii i praxi trestního práva vykládána tak, že zahrnuje jak případy, kdy někdo odvrací útok proti své osobě nebo vlastnímu majetku, tak případy, kdy někdo odvrací útok proti jiné osobě nebo cizímu majetku, a konečně i případy, kdy někdo jinému pomáhá při odvracení útoku.)

  Při služebním zákroku se policista musí rozhodovat ve zlomcích vteřiny, pravidla, poučky a návody nemůže hledat v paměti nebo v příručce, ale “mít je v krvi“, proto musí být v používání zbraně pravidelně cvičen pod vedením odborníků. Čeští policisté (snad s výjimkou útvaru rychlého nasazení) postrádají dostatečný výcvik v řešení mimořádných situací. Řešit mimořádné situace, kdy má být použita zbraň, se policista nemůže naučit ani dlouhodobější praxí ve výkonu služby, neboť se s nimi setká pouze výjimečně, ani na střelnici. Praxe je ovšem taková, že policisté jsou přetěžováni službami (navíc většinou 12ti hodinovými, kteroužto praxi považuji za naprosto nevhodnou, vzhledem k tomu, že služba policisty je fyzicky a zejména psychicky náročnou činností, kterou vykonávat kvalitně rozhodně nelze 12 hodin nepřetržitě), se zbraní jsou cvičeni jen sporadicky a pouze na střelnicích, kde se sice naučí střílet, ale ne rychle vyhodnocovat situace, do kterých se mohou dostat. Jak vyplývá z článků z britského tisku, publikovaných v BL, zřejmě ani ve Velké Británii není v tomto směru situace výrazně lepší.

  Použití zbraně je podle § 15 trestního zákona beztrestné jen tehdy, je-li zbraň použita v mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů. Použije-li policista zbraň v situaci, kdy to zákon nedovoluje, odpovídá za způsobený škodlivý následek podle příslušných ustanovení trestního zákona. Podle informací, které se k případu objevily ve sdělovacích prostředcích, lze vyvozovat důvodné podezření, že policista se dopustil nedbalostního trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti v důsledku porušení důležité povinnosti uložené mu zákonem podle ustanovení § 224 odst. 1 a odst. 2 tr. zákona (za což je stanoven trest odnětí svobody na šest měsíců až pět nebo trest peněžitý a připadá též v úvahu současné uložení trestu zákazu činnosti podle § 49 tr. z.).

  Jak jsem naznačil výše, nejde však podle mého názoru v tomto případě pouze o hrubou chybu jednotlivce, ale též o důsledek systémových chyb.

  Jaroslav Štemberk je advokát.


  Není dobré zveřejňovat, jaké nemovitosti kdo vlastní

  Karel Neuwirth

  Vážení kolegové,

  v příloze naleznete glosu, kterou reaguje předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů dr. Karel Neuwirt na  článek Tomáše Peciny uveřejněný v Britských listech 13.července 2001.

  Glosu samozřejmě mohou BL otisknout. Pokud uvedete: Psáno pro www.uoou.cz, zveřejníte pravdivý údaj a budeme to považovat za korektní a kolegiální gesto.

  Děkuji Vám.

  S pozdravem

  PhDr. Hana Štěpánková
  tisková mluvčí ÚOOÚ

  18. 7. 2001

  Na stránkách Britských listů (BL, www.britskelisty.cz) se objevila kritika ÚOOÚ za jeho aktivity, jimiž chce dosáhnout toho, aby katastr nemovitostí s přechodem na internetovou komunikaci nerozšiřoval nabídku přístupu k osobním údajům občanů nad rámec příslušného zákona (č.344/1992 Sb., katastrální zákon v platném znění). Nové možnosti různého propojování informací a vyhledávání všech dostupných informací ke konkrétní osobě jsou jistě pro leckoho lákavé. Dozvědět se snadno a rychle jaké nemovitosti vlastní váš přítel či nepřítel, soused či kolega ze zaměstnání láká možná mnoho občanů. A jistě nejsou mezi nimi jen ti, kteří chtějí závidět. Nicméně Listinou základních práv a svobod zaručená ochrana soukromí by měla být tím, co zavře dveře před těmito slídily a voyeury. Má-li někdo právní zájem zjistit údaje o konkrétní nemovitosti, pak je to o něčem jiném. Redaktoři BL se dovolávají středověkých tradic. I tehdy byly tzv. české zemské desky veřejné. Ano byly. Ale neexistovaly počítače, které by umožnily snadno a rychle vyhledat celý nemovitý majetek subjektu. Myslím, že to bylo dobře. Prostě v zemské desce, stejně jako v katastru nemovitostí jsou údaje o nemovitosti, jak ostatně již název sám napovídá. Katastr majitelů a občanů je něco úplně jiného.

  V posledním čísle Právních rozhledů (č.7, 2001, s. 322-325) je shodou okolností odborný článek advokátky z Vídně, zabývající se uplatňováním pohledávek v Rakousku. V jedné části se také píše o rakouské pozemkové knize (Grundbuch), která je sice veřejná, ale informace lze získat na soudu, u notáře či advokáta. Paní advokátka zcela jistě nečetla můj článek v Britských listech, přestože to tak vypadá. Neboť píše: "Pro čtenáře z ČR je významné, že v rakouské pozemkové knize lze zásadně hledat jen podle nemovitostí…, podle osob jen ve zcela výjimečných případech.". Český úřad zeměměřičský a katastrální to naštěstí chápe podstatně lépe než BL.

  Karel Neuwirt je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů


  Přímé volby jako cesta k překonání limitů parlamentní demokracie

  Méně politikaření - více demokracie

  Martin Kunštek

  Český ústavní pořádek je zralý na důkladnou a systémovou revizi. Podpora tří čtvrtin účastníků veřejných průzkumů všem formám přímé účasti občanů na politice ukazuje zcela jasně, že dnešní podoba Ústavy ČR vzniklá během poslednich tří měsíců hektického děleni ČSFR dávno není v souladu s názory občanů. V reflexi na tyto názory a na problémy, které v důsledku nedokonalosti základního zákona vznikají v politické praxi, je současné volební období Sněmovny provázeno řadou návrhů ústavních změn. Nejnovější návrh šéfa KDU-ČSL Cyrila Svobody na zavedeni přímé volby prezidenta a starostů do této série zapadá. Ponechme stranou, že lidová strana všechny předchozí návrhy zamítala se slovy, že Ústava není cár papíru, který je možné neustále měnit podle potřeby politiků. Potřeba změn zde prostě je a vnímají ji jak profesionální politici, tak i většina občanů, kteří se politicky "angažují" alespoň sledováním zpravodajství a vhazováním volebních lístků do uren.

  Je bohužel škoda, že téma ústavních změn se stalo natolik "stranickým" tématem, že nad ním neprobíhá seriozní a věcná odborná debata. Rozprava se v průběhu posledních tří let přeménila ve fanatické odmítání všech návrhů, se kterými přišly konkurenční strany a ve stejně fanatické prosazování vlastních návrhů. I za cenu, že Ústava tím zůstane v současném nedokonalém stavu. Všichni parlamentní účastníci diskusí - včetně předkladatelů změn - sice vědí, že sami nedisponují třípětinovou většinou v obou parlamentních komorách, která by jim umožnila novelizaci prosadit, přesto zatím nikdo nepřišel s návrhem na vypracování komplexní úpravy přijatelné pro relevantní většinu Parlamentu i veřejnosti. Přestože řada návrhů se vzájemně doplňuje.

  Možná by nebylo od věci debatu nad modernizací Ústavy zahájit otázkou: Co vlastně chtějí občané a co politici? Občané chtějí - jak dokládají prúzkumy - mít větší vliv na politiky a politická rozhodnutí. A žádají méně zákulisního politikaře a větší transparentnost rozhodování a výkonu veřejné moci. Politici pak volají po silném mandátu, který by jim umožnil akceschopné vládnutí. Lze si představit takovou úpravu, která by dala oběma po čem volají. Tou je zavedení systému přímých voleb. Nejen prezidenta, ale i premiéra, starostů, soudců Ústavního soudu, Bankovní rady České národní banky atd. Zkrátka představitelů všech složek moci. A zavedenIm referenda.

  Systém přímých voleb by přinesl jak silnější mandát pro politiky, tak i větší kontrolu občanů nad politickou mocí. Prezident zvolený přímo občany má k vetování Parlamentem přijatého zákona podstatně větší oprávnění, než prezident Parlamentem zvolený. Politiky často prezentovaný názor, že veto prezidenta zvoleného parlamentem - i přes zakotvení v Ústavě - zavání pohrdáním Parlamentem a potažmo voliči, není daleko od reality. Do legislativního procesu totiž zasahuje někdo, kdo k tomu vůbec od voličů nedostal mandát. Při současném systému se může stát prezidentem na zákla kuloárovych dohod (a nebo z nouze - když nikdo jiný nebude pruchodný) někdo, kdo by ve volbé občany nikdy neprošel. Nakolik je takový prezident oprávněn blokovat zákon, který schválili poslanci a senátoři, jež tvorbou zákonů pověřili ve volbách občané? Nemluvě o soudcích Ústavního soudu, kteří mohou rušit zákony, nebo jejich části, dojdou li k názoru, že odporují Ústavě. Nakolik je toto jejich právo legitimní? Je jejich mandát vzniklý jmenováním od prezidenta, který byl zvolen Parlamentem silnější než mandát poslanců a senátorů volených lidem? Nezpochybňuji potřebnost obou institucí. Ani potřebnost možnosti vetovat, nebo rušit špatnou legislativu, která občas v Parlamentu vzniká v důsledku zákulisnich dohod, jejichž podoba je často v příkrém rozporu s programem, na základě kterého voliči poslancům a senátorům dali svůj hlas. Jen si myslím, že prezident i ústavní soudci by se měli o funkci, která takovou pravomoc obnáší, ucházet v přímých volbách. Občané by tak méli dostat šanci si zvlit rovnou nejen poslance, kteří tvoří legislativu, ale i kontrolní orgány, které jejich práci regulují. Nejde o nijak originální myšlenku vždyť členové politických stran si volí přimo jak orgány výkoné (předsednictva, politická grémia, atd.), legislativní (ústřední výbory, celorepubliková shromáždéní, a pod.), ale rovněž kontrolní komise.

  Do přímých voleb by uchazeči o funkci prezidenta či soudce Ústavního soudu vstupovali s programem, ve kterém by jasně vymezili, čemu hodlají ve funkci bránit. Logika je tak obrácená jen zdánlivě. Kandidát by v kampani nesliboval, že zajistí např. rychlejší cestu do ÉÚ, což stejně nemůže prezident nijak ovlivnit, ale nabízel by občanům co v jejich jménu ostatním profesionálním politikům nedovolí. Politik by tak byl do funkce většinou občanů vyslán, proto aby např. bránil vyvlasňování, nebo naopak privatizaci veřejnych statků, byť i cestou schváleného zákona. Pravomoc vetovat rozhodnutí vlády či Parlamentu, by tak získala jasný rámec, a její realizac plné demokratické oprávnění. Jestliže by takto přimo zvolený prezident či ústavní soudce zastavil platnost opatření, kterým vláda něco zestátňuje, nebo naopak privatizuje, šlo by o krok, jež by vycházel přímo z vúle občanů. Od toho si jej přece jako ústavní záchranou brzdu občané zvolili. Nejde o nijak nadbytečnou procedůru, jak by mohli namítnout zastánci "čisté" parlamentní formy demokracie - argumentujíc přitom, že občané si zvolili poslance dobrovolně a svobodně, a tudíž žádných dalších korigátorů netřeba. Naopak - občan sice vybírá z nabídky politických stran program, který je mu nejbližší, ale nemusí v něm souhlasit úplně se vším. Řada občanů ve volbách mohla dát přednost např. ČSSD před ODS, protože prosazuje reformu veřejné správy, i když ani zdaleka nemusí sohlasit se socialistickou hospodářskou politikou. Ale nechce li zůstat pasivní, tak si něco zvolit musí. Proto by v zájmu větší demokratičnosti měl dostat možnost si zvolit ještě určitý filtr, kterým by mohl korigovat chovní politiků, jež si zvolili.

  Přímá volba premiéra by zase přinesla silný mandát, po kterém volají politici. Ti za tímto účelem připravovali různé varianty změn volebního zákona. Bez nutnosti omezovat demokratičnost voleb do Sněmovny pomocí formulí přerozdélujících hlasy odevzdané menším stranám ve prospěch možnosti vládnout pro strany větší. Premiér vybraný občany by požíval takové vážnosti, že by se nemusel "obávat" zákulisních machinací Hradu. Jeho osobní pozice jako vítěze voleb by jasně signalizovala jak prezidentovi tak i případným koaličním partnerům, kde vede hranice mezi koaličním vyjednáváním a "vydíráním" ze strany slabších koaličních partají. Hlavní slovo při sestavování vlády a jejím řizení by tak premiér dostal nezpochybnitelně přidělené od voličů. Vyloučené by tím bylo, aby ve vládě měli podstatně větší vliv, než kolik určil výsledek voleb, pro představitelé menších stran. Zároveň by nebylo nutné menší strany vylučovat z veřejného života tím, že jim volební zákon zneožní vstoupit do Sněmovny a účastnit se legislativní činnosti.

  I volič stran, která ziská přižeň okolo 10% hlasů by měl mít právo být zastoupen v Parlamentu. Názory 10% voličů (což představuje až 600 tisíc občanů) by neměly být hozeny pod stůl ve jménu stability vlády. Hlasy 20 poslanců - což odpovídá 10% odevzdaných hlasů - již jsou schopny ovlivnit legislativu ve smyslu zabránění řadě excesů v návrzích velkých stran. Stejně tak právě oněch 20 poslanců by mělo mít ve jménu svých voličú moc předložit návrh potřebného zákona, který by se jinak na pořad jednání Parlamentu nemusel vůbec dostat.

  Oddělená volba poslanců a premiéra navíc dává občanu, kterému se zamlouvá např. školská politika Eduarda Zemana či průmyslová politika Miroslava Grégra možnost s "čistým svědomím" volit v parlamentních volbách ČSSD, i když by nerad viděl v křesle premiéra Vladimíra Špidlu s jeho "technologickým" přístupem k moci. Lze si představit klidně i situcaci, kdy by premiérské volby vyhrál např. lidovec ril Svoboda - protože občanům se může zamlouvat jeho zásadovost, - ale většinu ministerských křesel jím sestavené vlády by obsadili např. představitelé ČSSD - jakožto nejsilnější strany ve Sněmovně. Činnost takové vlády by logicky byla provázena konsensuálním jednáním. Socialističtí ministři by nezpochybňovali autoritu premiéra, protože je prostě rovnou odvozena od vůle občanů. Ale i přímo volený premiér by respektoval politiku ministrů ze strany, která získala nejvíce hlasů. Výsledné rozhodnutí o podobě zákona by pak - stejně jako dnes - záviselo na občany přimo zvolených poslancích.

  Pro případ zásadního programového střetu jednotlivých složek moci, ve které nikdo nechce ustoupit i za cenu vládní krize, by do právního řádu bylo vhodné zakomponovat všeobecné referendum. V něm by přímo občané mohli závazně rozhodnout, jakou podobu zákona či vládního opatření chtějí realizovat. Rozhodnutí většiny voličů by se pak museli podřídit všichni politici. Bez ohledu na to, kolik před tím získal hlasů v parlamentních či premiérských volbách. A koaliční vláda by mohla dále pokračovat ve své činnosti, aniž by někdo musel mít pocit, že "byl nedemokraticky převálcován". Právo navrhnout vypsání referenda by přitom měla náležet všem složkám moci. Povinnost vypsat referendum by pro establishment byla závazná i v případě petice s určitým počtem podpisů.

  Přímou volbou by měli být vybíráni i členové Bankovní rady ČNB, a nebo třeba Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a podobně. Centrální banka, jakožto státní orgán ve výkonu moci nezávislý na vládě a Parlamentu, by měla být vedena v souladu s vůlí lidu. Pravomoci Bankovní rady v oblasti měnové politiky jsou natolik silné, že jejich výkon by měl podléhat souhlasu občanů. Kdo jiný než občané by měl v demokratickém státě rozhodnout, jestli má dostat přednost potlačování inflace i za cenu oslabení růstu hrubého domácího produktu, nebo udržení dynamiky hospodářství i v případě růstu cen? Námitka, že občan nemůže být schopen tak odbornou záležitost posoudit, neobstojí. Když je způsobilý volit členy Parlamentu (a tím nepřímo i vlády), kteří rozhodují o rozpočtové a daňové politice, tak proč by neměl mít právo volit centrální bankéře, kteří ovlivňují úroky a směné kurzy? Problematika daní i úroků je stejně odborná a její jednotlivé "odrůdy" mají značný vliv na chod země. Proč by si tedy občan neměl mít možnost si vybrat, jakou bude centrální banka provozovat měnovou politiku, když má možnost si vybrat, jakou rozpočtovou politiku bude provádět vláda? Vyloučit občana z rozhodování s sebou nese riziko poloviční degradace ostatních občanových rozhodnutí. I když si občané ve volbách vyberou, že vzhledem k zanedbanosti veřejných statků, nebo nízkému výkonu hospodářství, je třeba masivní fiskální expanze (zvýšení veřejných výdajů - pozn. red.), tak realizaci jejich vůle může vládě zabránit centrální banka přitvrzením měnové politiky. Když Bankovní rada ČNB rozhodne o zvýšení úroků, tak prodraží finanční zdroje vlády pocházející jak z dluhopisů, ale znesnadní i větší výběr daní. O co více podniky zaplatí na úrocích z úvěrů, o to mají menší zisk - a z něj vláda daně. V konečném důsledku tak vůbec nemusí být naplněno přání voličů po růstové hospodářské politice. A obráceně - vláda může dočasně udržovat ekonomiku v "chodu" i za cenu zadlužování a ne-realizace potřebných restrukturalizačních opatření, používání výnosů privatizace na spotřebu místo na investice (jak jsme toho byli svědky do poloviny 90. let), což se časem projeví v nárůstu inflace a znehodnocení měny. V takovém případě by ČNB měla mít plný a silný mandát ke korekci nepříznivých důsledků i za cenu, že její opatření budou působit proti politice vlády. Jenže k nastolení měnové politiky ČNB, která půjde proti hospodářské politice vlády, musí centrální banka mít mandát od voličů. Mandát od prezidenta či Parlamentu není dostatečný a zavání závislostí nikoli na vůli lidu, ale dosazujících složek moci. Nezávislost na komkoli - včetně vůle lidu - je nedemokratická svévole.

  Že mandát pro výkon obou politik musí být oddělen, uznává většina ekonomů. Jestliže uznáváme, že centrální banka má být ve výkonu moci nezávislá na vládě, protože její odpovědnost za stabilitu měny a cen je zásadním způsobem odlišná od odpovědnosti vlády za hospodářský růst, tak musí nutně volba jejího vedení být oddělena od ostatních složek moci. A nejsilnější mandát jí k tomu mohou dát jen přímé volby. Ty jsou pak nutností i z hlediska demokratické kontroly činnosti ČNB.

  Vysílací a další rady by - stejně jako Bankovní rada ČNB - měly být ve výkonu moci nezávislé na ostatních mocenských složkách. (což není ani v případě ´mediálních rad pravda - je to pouze deklarace... - pozn. red.) Proto by měly být všechny tyto instituce voleny rovněž přímo. Falešné je tvrzení, že občané zvolili poslance, a proto rada, volená poslanci je "jakoby" odvozená od vůle voličů. Ten, kdo volil ČSSD (protože kulturní politika Pavla Dostála odpovídá jeho gustu), vůbec nemusí souhlasit s názory, které v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání prosazuje nevlastní otec Petry Buzkové Pavel Erben. Proto by měl mít možnost hlasovat zvlášť pro poslance a zvlášť pro členy Rady. Úplně stejně, jako když volič chce růstovou rozpočtovou politiku vlády, ale nechce vysokou inflaci. Proto by měl mít možnost volit jak realizátory fiskální i monetární politiky, ale stejně tak i poslance odpovědné za tvorbu mediální legislativy a vysílací radní, kteří v souladu s jejím zněním budou realizovat vysílací politiku.

  Parlamentní charakter české demokracie by mohl být zachován i při všech popsaných změnách. Představitelé všech mocenských složek by se ze své činnosti měli Parlamentu soustavně a trvale zodpovídat. Parlament by měl mít možnost vládu, Bankovní radu ČNB a další orgány kontrolovat včetně možnosti vyslovit nedůvěru a tím její představitele odvolat. Následovat by pak ale měla vždy opět přímá volba odvolaných orgánů občany. To abychom se nedočkali opět zmanipulovaných demonstrací na podporu jakýchkoliv vzbouřenců. Parlament by také jako nejširší demokraticky zvolené kolokvium měl mít kontrolu nad rozpočty všech těchto institucí. Jejich rozpočty, stejně jako rozpočty obcí, jsou součástí sumy veřejných financí, která je soustavou dluhopisů propojena se státním rozpočtem. Stav veřejných financí je neoddělitelně propojen s fiskální a daňovou politiku vlády - dokonce ji do určitém míry limituje. I když jí bývá jen spoluovlivňován. A vládní fiskální a daňová politika již nyní podléhá rozhodnutí Parlamentu. Pro větši komplexnost a transparentnost by Parlament měl mít kontrolu i nad všemi dalšími součástmi sumy veřejných financí. Už proto, že díry v rozpočtech obcí a ostatních veřejných institucí "zalepuje" dotační příděl ze státního rozpočtu. Ostatně náklady na úhradu dluhopisů a záruk všech složek veřejných financí jsou přímo či nepřímo (a dříve či později) výdajem státního rozpočtu. Parlament by měl mít kontrolu nad všemi složkami veřejných financí i proto, aby jedna - byť nezávislá instituce - nemohla mrhat prostředky, když jiným se nedostává.

  Detaily vztahů mezi jednotlivými orgány moci, ať již přímo volenými, nebo jmenovanými by nemělo být složité upravit kompetenčním zákonem. Jeho podoba by však v každém případě měla být občany odsouhlasena v referendu.

  Autor tímto prohlašuje, že nemá naprosto nic společného s Hnutím za přímou demokracii


  Ze zákulisí

  Aktivity PR agentur jsou mnohem širší

  Dopis, který následuje, přišel nepodepsán; zveřejňujeme ho jen proto, že řada informací, které obsahuje, dosti přesně souhlasí s tím, co o zákulisí Public Relations agentur a "vyšší společnosti" víme z jiných zdrojů. Na několika místech se nám však zdálo potřebné konfrontovat pisatelovy dedukce s jinými údaji, abychom čtenáři nepředkládali jednostranný obraz a vyvarovali se rizika, že bychom se sami stali nástrojem manipulace. Podobné materiály je obecně dobré brát s jistou rezervou: je podstatou mediálně-zpravodajských her, že k základu z pravdivých a přesných poznatků autor přimíchá určitý podíl dezinformací (TP):

  K rukám pana Peciny.

  Přestože jsme se kdysi poznali osobně, jsem nucen pro závažnost tématu odeslat text anonymně, za což se omlouvám. Veškeré údaje sedí, přestože je z důvodů běžných postupů bývá třeba prověřit, přesvědčíte se, že to bylo zbytečné. Materiál je jen jakýmsi doplněním k Vašemu článku v BL ze středy 18.7. 2001.

  Falcon

  Minulý týden (cca 10. 7. 2001) ztratil Gruzínec (nebo také údajně Slovák) se švýcarským pasem v opilosti v Praze kufřík se 2 pasy a 1,8 milióny USD. Byl to zástupce firmy Falcon. V kufříku byly i materiály pro jednání s českou vládou o ruském dluhu, termíny schůzek s představiteli, témata k jednání a příprava na jednání se Zemanem, včetně návrhu úplatku ve výši 200 000 000 Kč na volební kampaň ČSSD. Kufr našla policie a předala BIS, ta to ofotila a vrátila Gruzínci.

  Provalilo se tak také, že pro Falcon pracuje jistý Jaroslav Pacák (bývalý policista, který před revolucí měl pracovat pro StB v rozvědce a po listopadu byl vysokým důstojníkem útvaru pro odhalovaní organizovaného zločinu, bezprostřední kolega a přítel Jiřího Hlaváče, o němž je řeč - pracoval na ruskojazyčných strukturách). Od policie odešel pro opodstatněné podezření z dlouhodobé - ještě předlistopadové - spolupráce s KGB, což se dle mínění BIS i NBÚ potvrdilo jeho angažovaností ve Falconu. Má dobré, hodně dobré vztahy ke Grossovi a lidem kolem tendrů v rámci MV. Je blízkým přítelem a spolupracovníkem Andreje Surňaka, bývalého jednatele firmy Christian VIP a spolumajitele firmy Crane Consulting, který (další lidé v ní Chudomel Jan a Magda Mrnková) zajišťovala svého času přes zpravodajství Novy a za tichého (a nejen tichého) souhlasu Vávry PR akci o Motoinvestu - Nova vlastně tehdy emotivně zapůsobila na veřejné mínění a umožnila Motoinvestu úspěch. Za tuto akci tři jmenovaní inkasovali kolem 60 miliónů Kč. To byl také jeden z mnoha důvodů, proč se Honys zbavoval Mrnky v ČT, věděl zřejmě i o blízkých kontaktech Dědiče a Častvaje s Christian VIP z dob televizních až do současnosti (Dědič jako ředitel vnějších vztahů Českých Drah a Častvaj na ČEZ jsou měsíčně placeni Christian VIP, stejně jako Hlaváč). Jeden ze spolumajitelů Christian VIP, Jiří Hart, finanční ředitel, přes Častvaje třeba tlačí jeho firmu, zabývající se AT technikou a jejími dodávkami pro ČEZ (Pisatel se evidentně mýlí. Je téměř vyloučeno, aby si Častvaj mohl ve své mimořádně slabé pozici v ČEZu dovolit cokoli "tlačit".-pozn. TP).

  Surňak se nedávno proslavil i akci v Právu, kde si zařídil publikování materiálu na pomoc Kadlecovi z NBÚ proti Růžkovi z BIS, v domnění, že tomuto svému příteli pomůže. Po skandálu, který rozmázly kolem článku HN, musel situaci zachraňovat Porybný. Surňak je také přítelem uvolněného Kadlecova zástupce Hejla, běžně se stýkají, naposledy na Surňakových narozeninách. Surňak se také výrazně angažoval na záchranu Srby v cauze Štiřín a Český dům, leč bezvýsledně. Využíval právě důvěrných kontaktů s NBÚ i v Právu, kde pod jiným jménem připravil se Srbou interview, vyznívající v jeho prospěch (Štiřín) a kde se Srba vlastně vylhával z obvinění. Surňak je dále důvěrným přítelem vězněného Petra Smetky z H-systému, pro nějž připravoval řadu PR akcí, stejně tak jako Jana Stiesse, bývalého předsedy FNM, jemuž pomáhal právě přes NBÚ, kontaktuje se s Kobesem na přípravě finančně zajímavých projektů atd. Část těchto informací - kufřík, pasy, příprava schůzek - má Slonková s Kubíkem od BIS.

  Surňak se dále angažoval v cauze ČKD - Maroušek, Motokov - Kraus, Omnyx - Piga (Surňak postavil na popzemku vedle Pigy vilu za cca 15-20 mil. CZK), Čechofracht - zde ředitelem Slovák, blízký Mrnkové, stejně jako Piga v Omnyxu, zabezpečoval protiakce ve věci Stiess, přes Pacáka se snažil u Grosse protlačit některé informační systémy od jemu blízkých firem apod. nezajímavá je účast Surňaka se Stiessem při prodeji ČSOB, kde Surňak reprezentoval zájmy Deutsche Bank a Stiess naoko spolupracoval s ním, v reálu ale dělal pro podporu KBC.

  Zajímavé je i to, že současný šéf Štiřína, muž polské národnosti, je též společníkem Surňaka.

  Za úvahu stojí i skutečnost příbuzenského vztahu mezi Chudomelem a Rychetským.

  Analýzou materiálů v Právu za poslední dobu 3 let se dá vystopovat, že právě materiály k ČKD, Českým drahám a dopravě (Surňak pracoval pro Peltráma a Kořínkovou) (Pokud Surňak pro Peltráma a Kořínkovou vůbec kdy pracoval, pak na nich odvedl velmi nekvalitní dílo.-pozn. TP), H-systému, bakovnictví ve prospěch PR Deutsche Bank, články o Srbovi, Štiřínu, rozhovory s lidmi z Černínu apod. jsou často laděny jako PR, byť třeba napsány problémově a dokonce v interview jsou kladeny na oko nepříjemné otázky. Jedno je jisté - většinou nemají fyzicky existujícího autora a jsou z pera Andreje Surňaka a Pavla Štástky, s nímž pracuje už 4 roky a který byl před tím v Právu a zná cesty, jak dosáhnout zařazení svých materiálů.

  Bez zajímavosti není ani skutečnost, že spolupracovníkem Surňaka je Stanislav Čech, dřívě mluvčí Městské policie v Praze. Právě Surňak dotlačil jeho manželku Alenu za mluvčí ke Kořínkové (Podle našich informací šlo o starou známost z Parlamentu; Alenu Čechovou, bývalou ženu PR-mana a nyní reportéra ČT Přemysla Čecha, si Peltrám a Kořínková vybrali bez cizí součinnosti.-pozn. TP) a poté, co odešla z funkce Generální inspektorky drah, ke Kadlecovi, svému příteli, do NBÚ. Peltrám byl pak pokryt Ottou Veverkou, témž přítelem Pavla Šťástky, taktéž Častvaj byl svého času dotlačen ke Kühnlovi a zejména Svobodovi Chudomelem, kde měl vytvořit tandem společně s Tykačem, který měl Svobodovi radit. Zatčení Svobody pak tyto plány narušilo. Častvaj byl užitečný v "21", kde naverboval Dědiče.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|