Rejstřík BL
ARCHIV ►

Úterý 15.10.1996

Pokud máte zájem si přečíst předchozí vydání Britských listů, klikněte na blok ikon (chlíveček Britských listů) vedle napravo, dostanete se do archivu.


Internet do (amerických) škol

Je zajímavé, že když se stane v Americe nějaká hloupost, tak o tom hned referuje český tisk, abychom věděli, jak jsou ti Američané neevropští a pitomí. Mám na mysli historku o šestiletém chlapci, který byl potrestán za údajné sexuální obtěžování spolužačky, tím, že jí dal pusu.

Mimochodem, nevím, zda bylo v českých novinách posléze uvedeno, že příslušné školské úřady toto nesmyslné, politicky "hyperkorektní? rozhodnutí odvolaly, chlapci a jeho rodičům se omluvily a rozhodly, že "napříště bude přestupek sexuálního obtěžování žen? prý trestatelný až od "určité věkové hranice?.

Jestlipak se tam v českých novinách objevila vážnější a důležitější zpráva z Ameriky, viz Financial Times z 11.10:

Prezident Bill Clinton zveřejní program, v jehož rámci bude zpřístupněn Internet zadarmo všem školám ve Spojených státech. Pět set miliónů dolarů bude během pěti let vydáno také na vytvoření nejmodernějších přístupových středisek na Internet na vybraných místech Spojených států.

Dokumenty Bílého domu hovoří o plánu "ustavit všeobecný fond, který by poskytl přístup zadarmo na informační superdálnici všem školám?. Není ovšem dosud jasné, poznamenává Financial Times, kdo to bude platit.

V první roce bude projekt financovat ze státního rozpočtu Bílý dům, v následujících letech mají vzniknout partnerství mezi státem a soukromým sektorem.

Viceprezident Al Gore plánuje zveřejnění ještě jiného pětiletého programu, nazvaného "Internet příští generace". Vznikne sto internetových středisek (sites), mezi nimiž budou i univerzity, a tato nová střediska budou Internetem propojena linky, umožňující sto až tisíckrát rychlejší provoz než nyní.

Americký prezident také plánuje vytvoření komise sedmi ředitelů čelných amerických podniků, která bude poskytvat počítače, software, a zaučování učitelů pro každou americkou školu, prostřednictvím soukromých finančních darů.


Holografický záznam dat

První počítač, který byl uveden do provozu v červnu 1948 na University of Manchester, měl random access memory pouhých 1024 bitů.

Dnes má většina počítačů hard disky se stovkami megabytů paměti a mnohé podnikové počítače skladují celé gigabyty materiálu. Připravují se systémy "video-on demand", kdy si v počítači zvolíte, jaký film se vám má promítat po telefonní lince. Tyto systémy budou potřebovat petabyty paměti (tj. milión miliardy bytů).

Vědci se snaží umísťovat stále větší množství informací na co nejmenší prostor. Zdá se, že nejvíce uspokojí tuto poptávku holografické uskladňování informací.

Hologram v podstatě "zmražuje" světlo, které se odráží od fotografovaného předmětu. Toto světlo je pak zachyceno v krystalu anebo na fotografické desce. Děje se to takto. Laserový paprsek se rozštěpí na dva. Jeden paprsek se zaměří na fotografovaný předmět. Světlo je odraženo a roztříštěno rysy fotografovaného předmětu, než dosáhne fotografické desky. Druhý paprsek svítí na fotografickou desku bez překážky, nerušeně. Na fotografické desce se oba paprsky sloučí a vznikne tak vzorec světel a stínů. Posvítíme-li na obraz třetím paprskem, vznikne v důsledku interference trojrozměrný tvar fotografovaného předmětu.

Malá americká firma Holoplex využívá v podstatě téhož principu k uskladňování počítačových dat. Jedna polovina rozštěpeného laserového paprsku prochází LCD obrazovkou, na níž jsou umístěna data jako vzorec světlých a tmavých čtverců. Vzorec čtverců přenáší tato polovina paprsku na krystal citlivý na světlo, kde se setká s druhou polovinou paprsku. Data jsou tak "nahrána" na krystal. Lze je číst tak, že se na krystal posvítí třetím, referenčním paprskem.

Do dvou let bude prý firma Holoplex vyrábět holografické systémy pro uskladňování dat, které budou velikosti dnešních kompaktních disků, ale budou mít stokrát větší kapacitu a rychlejší přístup. Zatím se pracovníkům firmy podařilo umístit na krystal velikosti kostky cukru 1000 obrazů, celkem asi 1 gigabyte informací. Celý obsah krystalu se dá načíst přibližně za vteřinu. Naproti tomu stadardní kompaktní disk dokáže dnes downloadovat jen150 kilobytů za vteřinu.


Softporno na Internetu

Independent Television Commission, britská Komise pro rozhlasové a televizní vysílání (které by se v Británii neodvážil veřejně ve vysílání oponovat žádný Vladimír Železný) rozhodla, že se pokusí regulovat nejen britské komerční televizní stanice, ale i Internet.

Tento týden se totiž začínají prostřednictvím Internetu vysílat celovečerní pornografické filmy. Tzv. Adam and Eve Channel bude předplatitelům vysílat prostřednictvím Internetu každý pátek 24 hodin softpornové filmy. Okruh je už držitelem komerční televizní licence ITC pro kabelové vysílání, ale regulace vysílání na Internetu je právně nevyzkoušenou oblastí.

"Z britského zákona o rozhlasovém a televizním vysílání z r. 1990 jak se zdá vyplývá, že ITC má právo regulovat každé komerční televizní vysílání, bez ohledu na to, jakým prostředkem je šířeno," uvedl mluvčí Komise.

Britská Komise pro rozhlasové a televizní vysílání požaduje, aby nový okruh u ní zažádal o licenci pro televizní vysílání prostřednictvím Internetu, a aby nebyly vysílány pornografické filmy dříve než od 22.30 hodin. Pornografické okruhy normálně smějí vysílat své programy od 22.30 do 4 hodin ráno.

Technický mluvčí okruhu Adam and Eve Channel konstatoval, že vysílání bude zřejmě občas "poněkud trhavé", v důsledku nestability Internetu, ale "sledovatelné".