Rejstřík BL
ARCHIV ►

20.1.1997


Rozhovor s Tomášem Ježkem, ředitelem pražské burzy

Zatelefonoval jsem v neděli dopoledne Tomáši Ježkovi, řediteli pražské burzy, abych zjistil, zda skutečně televize NOVA ve svém útoku na Českou televizi ve věci zveřejnění majetkových přesunů v ČNTS NOVA vytrhla jeho výroky z kontextu. To jsem se předtím dověděl z druhé ruky.

Nova totiž vysílala koncem minulého týdne zpravodajský šot, v němž obvinila Českou televizi, že nyní znovu "brojí proti přílivu amerického kapitálu", tak, jak za komunismu "bojovala proti americkému imperialismu". Důvodem útoku bylo, že si Česká televize dovolila informovat o majetkových přesunech v ČNTS NOVA. To bylo její povinností, a dodejme, že materiál, který k tomu ČT odvysílala, nebyl příliš profesionální.

Ke svému útoku na Českou televizi ve zpravodajství (!) využila NOVA výroků Tomáše Ježka, který na obrazovce konstatoval, že americký kapitál je pro ČR důležitý. (Podnik CME ovšem do ČR žádný americký kapitál nepřinesl.)

S Tomášem Ježkem jsem měl tento telefonní rozhovor.


Čulík. Dobrý den, pane Ježku, jsem britský univerzitní učitel a český publicista. Televize NOVA vysílala koncem týdne v souvislosti s majetkovými přesuny v CET 21 a CME reportáž, kriticky zaměřenou proti České televizi. V ní byly záběry vás, jak říkáte, že americký kapitál je pro ČR důležitý. Chci se vás zeptat. Hovořilo se v natáčeném rozhovoru o majetkových přesunech v TV NOVA? Ptal se vás reportér přímo na toto?

Ježek: A co -co - co vy jste zač? Co se do toho pletete? Nevím. Kdo vám dal moje telefonní číslo?

Čulík: Vy tedy nevíte, zda se v rozhovoru mluvilo přímo o NOVĚ? Říkal mi totiž Petr Štěpánek z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, že se vás na NOVU neptali, mluvilo se jen o americkém kapitálu.

Ježek: No, já jsem samozřejmě věděl, že jde o NOVU, ale protože o případu nic nevím, řekl jsem, že chci odpovídat jen obecně. Proto jsem mluvil jen o americkém kapitálu. Ale věděl jsem, že jde o NOVU.

Čulík: Pane Ježku, vám nevadí, že NOVA zneužívá svých zpravodajských relací, které mají být objektivní, k prosazování vlastních podnikatelských zájmů?

Ježek: No vždyť je to komerční stanice!

Čulík: Ale ono je to přímé porušování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. V tom zákoně je psáno, že vysílání všech televizních stanic musí být objektivní. Vám nevadí, že NOVA porušuje tento zákon?

Ježek: Prosím vás, nezatahujte mě do nějakého sporu mezi NOVOU a Českou televizí.


V zákoně č. 486/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který byl novelizován nejnověji zákonem č. 301/1995 Sb. v prosinci 1995 se praví:

v odstavci 4: Obsah programů:
(2) Provozovatelé poskytují objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

V odstavci 6: Povinnosti provozovatelů při vysílání reklam
(2) Provozovatelé jsou povinni dbát na to, aby reklamy byly rozeznatelné a zřetelně zvukově nebo obrazově oddělené od ostatních pořadů

V odstavci 8:
(1) Základním posláním provozovatelů ze zákona je sloužit veřejnému zájmu, přispívat k utváření demokratické společnosti a odrážet její názorovou pluralitu zejména tím, že jejich vysílání nesmí jednostranně přihlížet pouze k jednotlivým názorovým orientacím, k jednomu náboženskému vyznání nebo světovému názoru, k zájmu jedné politické stray, hnutí, skupiny nebo části společnosti.

V odstavci 10:
Podmínky pro udělení licence
(5) Při posuzování zádosti přihlížejí orgány udělující licence k tomu, aby žádný ze žadatelů nezískal dominantní postavení v hromadných sdělovacích prostředcích.

Jsem přesvědčen, že značné části vystoupení Vladimíra Železného v pořadu Volejte řediteli a některé součásti hlavních večerních zpráv spadají do kategorie reklamy pro stanici NOVA. Prosazování vlastních podnikatelských zájmů na obrazovce televizní stanice je v civilizovaných zemích nepřípustné. Podle Petra Štěpánka z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je to nepřípustné i podle výše citovaného českého zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.


Právo vysílat na NOVĚ zpravodajství by měl dostat jiný, seriózní broadcaster

Vladimír Železný zneužívá v televizi NOVA vysílací licence skupiny CET 21 k nepokrytému prosazování svých podnikatelských zájmů a zájmů firmy CME , a to nejen ve svém pořadu Volejte řediteli, ale i ve zpravodajském vysílání. Porušuje tak zákon o rozhlasovém a televizním vysílání ČR, který vyžaduje, aby bylo televizní vysílání objektivní a nestranné. Jak to, že parlament proti tomu nezasahuje?

Touto neetickou praxí porušuje Vladimír Železný i závazky, které dala firma CME americkým akcionářům. V prospektu CME pro americkou burzu je totiž výslovně uvedeno, že společnost CME nesmí ovlivňovat novinářskou nezávislost pořadů TV NOVA a vysílat pořady, příčící se veřejné morálce. Za to, že praxe TV NOVA je jiná, než jak je uvedeno v tomto americkém burzovním prospektu, by mohl být podnik CME ve Spojených státech žalován, neboť se tam přísně dohlíží na to, aby zveřejněný burzovní prospekt stoprocentně odpovídal pravdě.

V sobotním pořadu "Volejte řediteli" napadl Vladimír Železný Petra Štěpánka z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání . Přitom se vyhnul vysvětlení závažných otázek, které jsme požadovali.

Záležitost však nelze bagatelizovat jako "xenofobní útok na NOVU" (jak napsal Marek Stoniš v sobotní MFD), ani údajnou nepřejícnost pár podivínských, údajně závistivých osob. Jde o životně důležitý princip. Jde o to, zda v ČR bude právní stát a demokracie.

Televizní noviny TV NOVA kritizovaly Českou televizi za to, že informovala o majetkových přesunech v ČNTS NOVA ve prospěch podniku Central European Media Enterprises. Uvedly, že prý ČT brojí proti přílivu amerického kapitálu. Využily k tomu odpovědí Tomáše Ježka, který mi řekl, že podrobnosti vzniku NOVY nezná, a proto odpovídal jen obecně, že příliv amerického kapitálu do České republiky je vítaný. Ježek mi v neděli sdělil, že mu nevadí, že NOVA zkresluje své zpravodajství pro prosazování svých podnikatelských zájmů, protože je to "komerční stanice".

Ve Velké Británii vyrábí zpravodajské relace pro komerční televizi samostatné, nezávislé studio Independent Television News, vysoce profesionální instituce, kterou vlastní tisková agentura Reuters. ITN nemá nic společného s britskými komerčními televizními stanicemi. Český parlament by měl televizi NOVA v zájmu plurality, profesionality a objektivnosti odebrat výrobu a redakční kontrolu nad zpravodajských vysíláním a udělit pro něj licenci samostatnému zpravodajskému studiu, zcela nezávislému na NOVĚ, tak, jak je tomu v Británii.

Shrňme znovu jako obranu proti matoucímu mlžení základní argumenty.

Nikdo neprotestuje proti tomu, že je CME americká firma - i když by se o tom vlastně dalo pochybovat. Novináři by se měli zeptat výkonného ředitele CME Leonarda Fertiga (na londýnském telefonním čísle 0171 292 7900 ) proč je CME registrovaná zrovna na britských Bermudách a na holandských Antilách. Podle odborníků na kapitálové trhy se tam registrují ty podniky, které se chtějí z daňových důvodů vyhnout přísné vládní inspekci, běžné na americké či britské podnikatelské scéně.

Nevadí, ani že ČNTS NOVA vydělává hodně peněz. Není ovšem pravda, že podnik CME přinesl do ČR americký kapitál na vybudování televize NOVA. Vypůjčil si peníze od českých bank a nyní jen z ČR odčerpává zisk.

Jde o to, bude-li v ČR demokracie a právní stát.

Podle názorů Rady pro rozhlasové a TV vysílání ČNTS NOVA podmínky televizní licence systematicky porušovala, například tím, že Vladimír Železný neinformoval předem Radu, že uzavřel se společností CME dohodu o půjčce ve výši 4,7 miliónů dolarů na vykoupení podílů svých společníků v konsorciu CET 21 pro podnik CME a nepožádal ji o schválení tohoto záměru.

Jsou-li jednou právně dány určité podmínky, tyto podmínky musejí být plněny. Jinak zůstává právní stát iluzí. Příliv zahraničního kapitálu do České republiky je vítaný, pokud v ČR zahraniční majitelé stavějí nové podniky a na českém území vyrábějí zboží, které je pak možno vyvážet do zahraničí. Méně vítané je, umožňuje-li nedokonalá legislativa vstup do země podnikatelům, kteří do ní nic nepřinášejí, jen z ní odčerpávají finanční prostředky.

Moudří politikové zabraňují vzniku monopolů. Monopoly totiž ochromují řádné fungování tržního prostředí. Britská konzervativní vláda dohlíží především právě na toto. Tam, kde není dostatečně vyvinutý trh, britská vláda ho tím směrem reguluje. Velmi efektivně to učinila v sektoru médií, telekomunikací, železniční dopravy a podniků veřejných služeb.

Ovládne-li významnou část sektoru sdělovacích prostředků jediná firma, je to na úkor pluralismu a ohrožuje to demokracii. To se pak projevuje nezměrnou drzostí, jak projevuje při zneužívání televizní licence CET 21 právě Vladimír Železný.

Domnívají se snad komentátoři, že je součástí pravicové filozofie nezkoumat a nezveřejňovat informace o majetkových přesunech v tak významných mediálních podnicích, jako je ČNTS NOVA?

Jádrem celé záležitosti je paradoxní skutečnost, že jsme se mohli dovědět o majetkových přesunech ve vlastnictví NOVY jen právě díky liberálnímu americkému kapitálovému trhu, který je podřízen zásadám přísného dohledu a podnikatelské otevřenosti.

Nebude-li podnikatelská sféra v ČR podřízena obdobným zásadám, jako anglosaské kapitálové trhy, země se vystavuje riziku, že o ni budou projevovat zájem především pochybní podnikatelé, nikoliv solidní zahraniční investoři, které ČR nezbytně potřebuje.

Když Petr Štěpánek z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání zveřejnil údaje o změnách ve vlastníctví ČNTS NOVA, ve skutečně profesionálních sdělovacích prostředcích by to mělo vyvolat zamyšlení a analýzu, ne útoky.

Pokud nemusí Vladimír Železný dodržovat zákony, není divu, že se jeho mocné televize, kterou sleduje sedmdesát procent české populace, mnozí čeští poslanci a politikové bojí. Skoro každý má totiž v Čechách nějakého kostlivce ve skříni, a televize NOVA by ho mohla vytáhnout, kdyby se ji poslanec odvážil kritizovat. Jaká je to ale demokracie, v níž má možnost ovlivňovat politickou agendu ku prospěchu svých podnikatelských zájmů přímo svým vysíláním jediná silná soukromá televizní stanice vlastněná v zahraničí?

Jan Čulík


Následující recenzi sobotního pořadu Volejte řediteli nám poslal brněnský autor, jehož jméno a adresa jsou známy, ale nechce být jmenován:

Slyšte ředitele?

Se značným zpožděním zareagoval český tisk na kauzu NOVA-CET21-CME. Je to sice pořád dost nesmělé (kolik času potřebuje český "papírový" novinář na zpracování materiálu a vlastní reflexi), ale hlavně že už není TICHO. Taky proto již třetí týden sleduji Železného one-man-show "Volejte řediteli", která mě docela bavila někdy tak v prvních čtyřech pionýrských měsících TV NOVA. Čekání se konečně vyplatilo v dnešním železném monologu. Pan generální promluvil vlastně již minulou sobotu (asi ten záznam sfouknul hned po přímém přenosu předchozího dílu), neboť tuto sobotu se měl teprve vracet ze zahraniční cesty (že by byl "na koberečku"). Tomu zpoždění argumentační úroveň "dialogu s divákem" odpovídala: ani slovo k faktům zveřejněným v průběhu týdne v Týdnu či Slovu, zmíněn byl jen dávno zapomenutý blábol ve Stehlíkově Práci a jakási Dostálova úvaha v Právu, jehož barevný atribut pan ředitel neopomněl ironicky zdůraznit (články jsem nečetl, ale ze Železného resumé hádám, že s aktuální aférou celkem nesouvisejí). Ani těch pár vět, které kauze věnovalo zpravodajstvích ČT, Vladimír Železný v podstatě nekomentoval (a 11.ledna ještě ani komentovat nemohl).

Přesto byl jeho sobotní projev něčím zajímavý, ne-li děsivý. Znovu jsem se přesvědčil, že vedle Železného chladnokrevné mediální brilance bledne i TV-efektivita dr. Sládka. Ani jedno zbytečné slovo, správný tón, lehce unavený výraz tváře, vhodně zvolená zaváhání či škobrtnutí (třeba když je řeč o Internetu, to je přece taková "divná věc"), zkrátka nic co by mohlo narušit výsledný dojem. Určitě zcela záměrně nepadlo jméno "jednoho slavisty z Glasgow", který to prý všechno rozvířil tím, že "zkrátka čte hodně v Internetu" (proč by měl VŽ i těm několika málo pochybujícím naznačovat, u koho hledat zdroj nepříjemných informací, že). Novináři prý byli překvapeni tím, že se ve světě (na Internetu) zveřejňují i informace, které jsme u nás zvyklí považovat za důvěrné. Tak pravil a jímá mne pocit naprosté bezmoci a zmaru, když domýšlím následný myšlenkový pochod typického Nováka u modravé bedny: už zas ti ?naši nemožní novináři udělali z komára velblouda, měli by přestat svému schopnému konkurentovi závidět a raději ?pracovat stejně tvrdě jako on, aby mohli do státní pokladny odvádět taky tak úžasné peníze (o 400 miliónech na daních za loňský rok a pracovních příležitostech pro "naše" lidi se Velký Dobrodinec pochopitelně nemohl nezmínit). Úplně nekonkrétní ale pan ředitel nakonec nebyl, v dokonale konstruované sentenci velmi jednoznačně ukázal na překážku svobodného (rozuměj: nikým nekontrolovaného) rozvoje národního podniku Nova: má jí být jakýsi zelený mladíček z Hradce Králové, který se jakýmsi nedopatřením stal (nikoli pouze řadovým) členem Rady pro televizní a rozhlasové vysílání. Pan Železný byl nejvíce roztrpčen tím, že si místopředseda rady (a člen ODS) Petr Štěpánek dovolil označit novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání za "zmetek". Vzpomíná si ještě někdo na terminologii, kterou sám Železný používal ve svém pořadu na adresu poslanců, než jeho lobování začalo nést ony "sladké plody" (viz ing. Jan Kasal) Škoda, že si nedokážu vybavit, jakými slovy napadal "nedokonalou mediální legislativu" pan ředitel, nemůžu se ?ale zbavit pocitu, že to byly pouze mírnější (jistě víceslovné) opisy významu slova "zmetek".??

Nevím, kde jsem v souvislosti s Vladimírem Železným poprvé četl příměr "český Berlusconi", ale najednou mi nějak není do úsměvu. Prosím, zkuste mi rozmluvit následující čiročirou spekulaci:-)

Po vítězné bitvě o kontrolu TV Nova svede CME v zastoupení Vladimíra Železného ještě několik důležitých potyček, ?nejvýznamější bude asi o zákaz reklamy ve veřejnoprávní televizi, pak už půjde "jen" o jednu celoplošnou rozhlasovou ?stanici a bude-li to třeba, ovládne i některý vlivný deník. Za takových pět let se český mediální trh "stabilizuje" a ?podniky CME budou rutinními továrnami na peníze. Pan generální se začne nudit a finančně zajištěn svými vlastnickými podíly vstoupí do politiky, neboť jiná "hra na úrovni" tu nezbude. A pak konečně poznáme, jak dělá politiku mediálně talentovaný profík. To bude konec éry technokratů (pro něž je novinář největší nepřítel lidstva), avanturistů (s upířími touhami po vládním krku) a snad i extremistů (bez mediální podpory) v české politice. Na charakteristiku politického ?programu a stylu a la NOVA si ale netroufám, na to je Vladimír Železný příliš nečitelný. Snad jen jednu jedinou: nejdůležitější bude líbit se největšímu počtu občanů-diváků demokraticky-demograficky řízené země.Taky se tak těšíte? ;-)

-rom-?