Rejstřík BL
ARCHIV ►

29.4.1997

Chcete-li se podívat na předchozí vydání Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.

Téma dnešního vydání:

 • Britské všeobecné volby.
 • "Prázdnota" postojů jednotlivých stran. Žádné velké ideologické systémy. Z praktických podrobností (rozvoj ekonomiky, vzdělání, technologie) by se měli poučit čeští politikové
 • Program labouristů, konzervaticů, liberálních demokratů, s příslušnými odkazy.
 • Průzkumy veřejného mínění - labouristé zvítězí ve volbách drtivou většinou?

O co jde v britských všeobecných volbách? Nikdo (moc) neví

Jan Čulík

Ve čtvrtek se v Británii konají všeobecné volby. Průzkumy veřejného mínění naznačují, že v nich zvítězí opoziční Labouristická strana. Ondřej Neff mě nabádá, abych vysvětlil, o co v těchto volbách vlastně jde a za jakou politikou která kandidující strana stojí, jakou bude mít Británie zahraniční politiku a jak bude postupovat vůčí střední Evropě.

To se lehčeji řekne, než vysvětlí. Britská předvolební kampaň byla totiž jaksi podivná. Hlavně byla velmi nudná.

Potíž je, řekl bych, že v Británii vládne dosud jedna strana tak strašně dlouho - osmnáct let. Má to myslím na demokratickou politiku neblahý vliv.

Labouristé jsou ztraumatizováni několikerou porážkou v předchozích všeobecných volbách. Mají obrovský strach, aby se jim to nestalo ve čtvrtek znovu, a tak se zařekli, že se budou projevovat co nejméně. Mají už přinejmenším půl druhého roku velký náskok ve volebních preferencích před konzervativci, a tak jim stačí nedělat nic a čekat, až volby vyhrají.

Hlavním, a značně znepokojujícím rysem Labouristické strany je, že si vypracovala dokonalé balení vakua - aby nikoho neurazila a nikde nenarazila. Jen se podívejte na volební stránky Labouristické strany - hlavně, že tam mají internetový obchod!! , kde prodávají trička Labouristické strany a hrnky s nápisem WIN 97!! (Tentokrát výjimečně nikoliv WINDOWS, ale WIN, výhra, vítězství.) Kontroverzním politickým otázkám se labouristé vyhýbají.


V pondělí ráno v 8.10 dal rozhlasový pořad BBC Today prostor v tuto nejsledovanější dobu Tony Blairovi. Normálně nevysílá BBC v tomto pořadu rozhovory delší než 3 - 5 minut. Zřejmě si redakční tým v BBC myslí, že Blair už volby vyhrál, neboť mu dali k dispozici zcela bezprecedentně 20 (!!) minut. (Možná ale, že v úterý dá k dispozici BBC 20 minut i Johnu Majorovi. To zatím nevíme, neboť vycházíme v pondělí v noci.)

No a v tom rozhovoru - i když Blaira reportér John Humphrys tlačil tvrdě ke zdi - se kromě několika základních faktů nikam nedostal. Humphrys Blairovi hlavně vyčítal, že míval socialistickou minulost, a konfrontoval ho s jeho různými dosti tvrdě socialistickými výroky z doby řekněme před dvaceti lety (když Blairovi bylo něco přes dvacet). Nevrátí se k nim labouristé, až vyhrají volby? Nyní umlčují svou levici, aby to labouristům u voličů nepokazila. Blair pravil, že nikdo žádnou levici neumlčuje - což ale není moc pravda. Argumentoval, že jeho strana dogmaticky socialistické postoje opustila, je zcela zmodernizovaná a důležité není, že kdysi v minulosti hlásala dogmatický socialismus, ale že od té doby udělala dlouhou modernizační cestu, a ta byla důsledná, žádné manévrování různými směry, ale pevný modernizační kurs už celou řadu let. Vyjádřil zatrpklost, že konzervativce za změny jejich filozofie v posledních letech každý chválí, kdežto u labouristů jim každý vyčítá, že ta modernizace prý nemůže být upřímná.

V kostce řekl Blair toto: Odmítám postoje tradičních sociálních demokratů, jejichž politikou bývalo: zdaníme bohaté a z toho budeme financovat podporu v nezaměstnanosti pro chudé. Nová labouristická strana má jinou politiku, vytvoření takových podmínek, aby se chudí mohli ve společnosti vlastním úsilím sami uplatnit jako každý. Proto dáváme obrovský důraz na rozvoj vzdělání. (Tím myslí bohužel jen hlavně základní školy, obávám se, že nikoliv nutně - zatím - rozvoj univerzit.)

Co se týče postojů labouristické strany vůči Evropské unii, především ve věci přijetí jednotné evropské měny, o což hlavně jde, Blair se opakovaně v této věci odmítl vyjádřit a pravil, že labouristé mají v této věci stejnou politiku jako Konzervativní strana: vyčkat až do poslední chvíle a pak se rozhodnout podle toho, zda bude přičlenění k evropské měně výhodné. Pak se také labouristé uspořádají referendum o jednotné evropské měně. Blair se hodlá podílet na jednání Evropské unie, ale jeho vláda tam vystupovat výlučně v zájmu Velké Británie.

Je to všecko velmi podivné. Ani jednu z hlavních tří britských politických stran jaksi nelze chytit za klopy a říct, tak co, co v té vládě budete vlastně konkrétně dělat? Jejich volební programy jsou velmi podobné.

Myslím si, že je to taky do značné míry důsledkem globalizace, kterou si Británie velmi silně uvědomuje. Politikové možná dnes vědí víc, než předtím, že jsou tváří v tvář globálním trhům bezmocní. Má-li země přežít, mohou politikové dělat jen to, co chce trh a co napomůže technologickému rozvoji. Takže všechny tři strany dávají důraz na tyto věci. Viz níže. Pomáhat zemi tak, aby se v ní rozvíjela ekonomika, a stimulovat občany, aby se co nejvíce vzdělávali a byli připraveni na neočekávané změny v globálním světě.Kromě maličkostí jsou politické programy všech tří stran dost podobné.

Tony Blair je právník. Jeho manželka je taky právnička. Blair je z dosti zámožné, středostavovské rodiny. jeho roční příjem je podle některých zdrojů půl miliónu liber (to je cca 2 milióny korun měsíčně).

Podle A.A.Gilla ze Sunday Times byl velmi charakteristický zlomek vteřiny v nedávném televizním labouristickém propagačním volebním vysílání, které představovalo veřejnosti "Tonyho Blaira, obyčejného člověka". Reportérka se ho nečekaně zeptala: Proč nejste konzervativec?

Podle Gilla to bylo neobyčejně zajímavé místo, protože Blair před kamerou neznatelně ucukl a tělesným vystupováním dal najevo, že je tohle velmi citlivé místo. Gill doporučuje čtenářům, pokud si náhodou toto propagační vysílání nahráli na video, aby si to místo několikrát přehráli zpomaleně, že jim to poví mnohé. Na otázku posléze odpověděl Blair neutrálními slovy, něco jako: "Být dnes labouristou je daleko zajímavější".

Jinak si už komentátoři dělají legraci z oné vstřícné upřímnosti, kterou Blair veřejnosti pořád vnucuje. Říká jim, že to s nimi myslí dobře, že udělá všechno, co bude v jeho silách, ale nezaručuje, že se to povede. Je to tvrdý alibismus.

Tak už se vytvářejí parodie, jako že prý Blair říká ráno manželce při snídani v kuchyni: "Nevzal jsem si z ledničky všechno mlíko, protože na tebe myslím. Nezaručuju ovšem, že ho tam zůstalo pro tebe dost."

Na labouristických internetových stránkách je politika této strany shrnuta několika jednoduchými slogany:

 • vzdělání bude naší hlavní prioritou
 • budeme podporovat osobní prosperitu pro všechny
 • budeme pomáhat vzniku úspěšných a výdělečných podnikatelských firem
 • přesuneme nezaměstnané ze sociální podpory do práce
 • zachráníme státní zdravotnictví
 • budeme tvrdí na zločinnost a příčiny zločinnosti
 • posílíme rodinný život
 • pomůžeme vám lépe využít životních příležitostí
 • odstraníme korupci z politiky
 • poskytneme Británii pevnou roli v Evropské unii
 • dáváme vám těchto pět volebních slibů:
  • snížíme počet žáků ve v první, druhé a třetí třídě základních škol pod třicet tím, že zrušíme konzervativní financování vzdělání pro vybrané chudé žáky v soukromých školách
  • zajistíme rychlé tresty pro mladistvé kriminálníky zkrácením doby od zatčení k odsouzení o polovinu
  • zkrátíme čekací dobu na operace ve zdravotnictví tím, že jako první krok poskytneme léčbu 100 000 pacientů uvolněním 100 miliónů liber zrušením konzervativní byrokracie
  • zajistíme pro 250 000 mladistvých nezaměstnaných pod 25 let práci tím, že ji budeme financovat jednorázovým zdaněním zprivatizovaných podniků veřejných služeb
  • nezvýšíme daň z příjmů, snížíme DPH z domácí spotřeby energie na minimum EU, tj. 5 procent(*), a budeme udržovat inflaci a úrokové míry na nejnižší možné úrovni

(*) srovnejte s Klausem, který v ČR paradoxně naopak vysokou DPH na domácí spotřebu energie bez protestů zavádí a jeho vláda víceméně předstírá, že to musí udělat kvůli Bruselu. Ve skutečnosti Brusel ukládá jen DPH na domácí spotřebu energie ve výši 5 procent.

Labouristická zahraniční politika

obsahuje tyto hlavní body:

 • labouristé uspořádají referendum o přijetí jednotné měny
 • labouristé budou stát v čele reformy Evropské unie
 • labouristé ponechají v Británii jaderné ponorky Trident a budou podporovat silnou obranu prostřednictvím NATO
 • labouristé budou usilovat o reformu OSN
 • budou pomáhat v boji proti světové chudobě

Podrobněji:

 • Labouristická strana se bude silně zasazovat o rychle vytvoření jednotného evropského trhu. Otevřeme trhy konkurenci. Tvrdě budeme zakročovat proti nespravedlivým státním dotacím. To zajistí konkurenceschopnost EU a otevře nové příležitosti pro britské firmy.
 • Pro Labouristickou stranu je velkou prioritou rozšíření Evropské unie o země střední a východní Evropy a o Kypr. Také budeme usilovat o instituční změny, jichž je zapotřebí, aby fungovala rozšířená Evropa efektivněji.
 • Naléhavě budeme usilovat o reformu Jednotné zemědělské politiky EU. Je nákladná, otevřená podvodům a není ekologicky prospěšná.
 • Budeme usilovat o větší otevřenost a demokratičnost institucí Evropské unie
 • Británie si zachová národní veto v klíčových otázkách národního zájmu, jako je zdanění, obrana, bezpečnost, přistěhovalectví, rozhodování o rozpočtu a změnách mezinárodních smluv.
 • Británie podepíše sociální kapitolu maastrichtských dohod. Využijeme naší účasti na sociální kapitole k podpoře zaměstnatelnosti občanů, nikoliv ke zvyšování sociálních výdajů.
 • Labouristická strana považuje za velmi důležitý boj proti světové chudobě a ekonomické zanedbanosti. Na světě dnes žije 1,3 miliardy lidí v absolutní chudobě, kteří vydělávají méně než 1 dolar denně a 35 000 dětí denně umírá na lehce léčitelné nemoce. Labouristická strana je přesvědčena, že máme jasnou morální odpovědnost bojovat proti světové chudobě. Potvrzujeme, že Británie bude i nadále poskytovat 0.7 procent HDP na rozvojovou pomoc.
 • Za vlády labouristů učiní Británie ochranu a podporu lidských práv ustřední součástí své zahraniční politiky. Budeme usilovat o utvoření trvalého mezinárodního soudního dvora na vyšetřování genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
 • Labouristé jsou přesvědčeni, že nynější celosvětová hrozba podnebných změn musí vést k tomu, aby byly ekologické otázky seriózně řešeny.

  Hledal jsem údaje o ústavních změnách, decentralizaci britské politiky, o nových skotských a welšských parlamentech, ale nenašel jsem. Možná jsem hledal špatně, pokud by to ale bylo pro labouristy skutečnou prioritou, snad by se to našlo na jejich internetových stránkách hned. Totéž platí o údajích o písemné ústavě, právu na svobodu informací, atd.

  Jinými slovy, v první řadě jde marketing. Medium is the message, jak pravil už před mnoha lety Marshall McLuhan. Obsah trochu chybí.

  Všimněte si ale, že tam, kde nějaký obsah alespoň trochu je (protidotační politika, podpora podnikatelské sféry), Labouristická strana je velmi centristická, orientovaná na podporu hospodářství, na podnikání, na školství, na technologii.

  Zajímavý je také velmi silný morální aspekt labouristické politiky. Tony Blair je praktikující křesťan

  Ve všech těchto podrobnostech by se asi měli čeští politikové od britských politiků (bez ohledu na jednotlivé strany - viz níže ) podstatně poučit.


  Konzervativci


  taky nemají žádnou zvláštní dramaticky novou politiku. To, že Británii vládnou už osmnáct let, znamenalo, že se v podstatě vyčerpali. V posledních dnech vedou kampaň velmi chabě, hlavně se stále hádají ohledně vztahu Británie k Evropské unii. Někteří pozorovatelé si myslí, že až konzervativci nyní prohrají volby, dojde k rozštěpení konzervativní strany na euroskeptiky a eurofily.

  Titulky jejich volebnÍho manifestu jsou:

 • Británie - podnikatelské ohnisko Evropy
 • Vlastnictví a příležitost k realizaci pro jednotlivce i pro rodiny
 • Prvotřídní zdravotnictví a veřejné služby
 • Bezpečná občanská společnost
 • Hrdý, jednotný a suverénní národ

  Na své internetové stránce mají konzervativci 25 volebních příslibů, z nichž vybírám:

  • Daně a výdaje. Budeme hlídat veřejné výdaje a naším cílem je snížit nejnižší zdaňovací pásmo na 20 procent. (Pod nejnižším daňovým pásmem je v Británii je ještě cca 4000 liber ročně nezdaněných, pozn. JČ.)
  • Ceny a hypotéky. Budeme i nadále provádět politiku, která nám poskytla nejnižší inflaci a úrokové míry za celou jednu generaci. Naším cílem je inflace 2,5 procent ročně nebo méně.
  • Pracovní příležitosti. Ochráníme existující pracovní příležitosti tím, že nepřijmeme sociální kapitolu maastrichtských dohod. Budeme pomáhat nezaměstnaným zpět do práce. Dlouhodobí nezaměstnaní budou mít povinnost podílet se na komunitních projektech
  • Podnikatelství. Budeme podporovat růst ekomoniky a příliv investic udržováním zdanění na nejnižší míře
  • Malí podnikatelé. Budeme pomáhat malým podnikatelům reformou místních daní pro malé podniky
  • Budoucnost. Zajistíme, že Británie zůstane na špičce technologického rozvoje, budeme podporovat rozvoj nového zábavního a informačního průmyslu a použijeme peněz z celostátní britské loterie pro vybavení škol, veřejných knihoven a jiných veřejných institucí počítači nejnovější generace.

  Liberální demokraté

  prosazují především investice do školství, zvýšením daní o jedno procento, a to:
  • poskytnout všem tří a čtyřletým dětem předškolní vzdělání, které vede k podstatně lepším výsledkům ve škole v pozdějších letech
  • poskytnout pomoc nezaměstnaným při získávání práce
  • poskytnout pomoc malým podnikům tak, že neplatiči účtů bude muset podle zákona za včas nezaplacený účet platit dodavateli úroky
  • ve zdravotnictví dát důraz na prevenci a znovu zavést oční a zubní prohlídky zdarma
  • zavést ústavu, proporční volební systém

  Atd.

  Volba mezi stranami není vůbec lehká. Nejde o zásadní ideologické rozdíly, ale v podstatě o maličkosti a o to, že konzervativci vládnou už dlouho a dosti se zdiskreditovali.

  Většina lidí bude zřejmě zhnusena konzervativci, už proto, že se dlouhou vládou vyčerpali, a bude hlasovat pro labouristy, cca 10 - 15 procent bude hlasovat pro liberální demokraty.

  Poznat však, jaká bude labouristická politika v praxi - to nikdo neví.

  Jde o volbu mezi tím, co už tu bylo osmnáct let, a změnou. Která je určitým rizikem, ale osvěžujícím. Britové asi - tak to nyní vypadá - dají přednost změně.

  Jan Čulík


  Labouristé zřejmě vyhrají britské volby drtivou většinou

  Jan Čulík

  (Psáno pro Slovo)

  O víkendu byly zveřejněny výsledky čtyř nejnovějších průzkumů veřejného mínění, z nichž vyplývá, že labouristé velmi pravděpodobně zvítězí ve čtvrtečních všeobecných volbách obrovským náskokem. Labouristé stále vedou nad konzervativci, i v těchto posledních dnech britské volební kampaně, kdy se tradičně vždy zvyšuje podpora pro konzervativce, velkou většinou 15 až 24 procent. Vyplývá z toho, že by v novém parlamentu mohli mít labouristé až 400 poslanců a nad konzervativci tedy získat majoritu více než 200 křesel. Například podle průzkumu pro týdeník Independent on Sunday zamýšlí hlasovat pro Labouristickou stranu 53 procent voličů, pro konzervativce 29 procent a pro liberální demokraty 12 procent.

  Průzkum veřejného mínění týdeníku Observer z marginálních volebních okrsků, kde dosud byla nerozhodná voličská podpora, ukazuje, že konzervativci většinu marginálních poslaneckých mandátů ztratí. Je pravděpodobné, že až osm nynějších konzervativních ministrů přijde o poslanecké křeslo a bude muset opustit Dolní sněmovnu. To by byla drtivější porážka konzervativců, než k jaké došlo při posledním velkém vítězství labouristů nad konzervativci v roce 1945.

  Konzervativci se na poslední chvíli snaží strašit voliče varováním, že labouristická vláda občanům zvýší daně. Stínový labouristický ministr financí Gordon Brown se však pyšní svou pověstí "železného politika", který bude velmi přísně kontrolovat vládní výdaje. Vyhrají-li labouristé ve čtvrtek volby, Gordon Brown předloží podrobné návrhy změn státního rozpočtu ministerstvu financí už v pátek 2. května, aby ministerstvo okamžitě začalo pracovat na novém rozpočtu, který bude zveřejněn v červenci.

  Očekává se, že v tomto minirozpočtu zdaní Brown jednorázově zprivatizované podniky veřejných služeb, které vydělávají velké zisky, a peníze použije na stimulaci pracovního trhu ve prospěch mladistvých nezaměstnaných.

  Brown také hodlá snížit daň z přidané hodnoty na domácí spotřebu energie z 8 na 5 procent, což je minimum zdanění, které nařizuje Evropská unie (není tedy pravda, že ČR musela zavést vyšší DPH na domácí spotřebu energie než 5 procent.)

  Když před nedávnem zavedli konzervativci daň z přidané hodnoty na domácí spotřebu energie, porušili tím svůj volební slib z roku 1992, že to nikdy neučiní. Opatření bylo nesmírně nepopulární, vyvolalo celostátní protesty a konzervativci byli nuceni přijmout kompromisní osmiprocentní daň, i když původně chtěli zavést DPH v plné výši 17,5 procenta. Labouristická vláda DPH na domácí spotřebu energie, která tvrdě znevýhodňuje chudší občany ve společnosti, jakými jsou například důchodci, sníží na pětiprocentní minimum.

  Jan Čulík

  http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html