Rejstřík BL
ARCHIV ►

12.6.1997

Chcete-li se podívat na předchozí vydání Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.


Přehled dnešního vydání:

(Počkejte, až se vám do počítače natáhnou celé BL, jinak níže uvedené hyperlinky dost dobře nefungují.)

CME, společnost Perekhid a Ukrajina

Už jsme v těchto Britských listech informovali, že proti podniku Central European Media Enterprises, jehož dosud jediným výrazně výdělečným podnikem je česká komerční televize TV Nova, byla v New Yorku vznesena žaloba.

Podrobnosti přinesla mezinárodní tisková agentura Bloomberg ve zprávě, kterou přetiskl časopis Central European Business Weekly (vydání 30. května - 5. června):

  Ronald Lauder a jeho evropská televizní společnost je vystavena žalobě o odškodné ve výši 750 miliónů dolarů za to, že prý prostřednictvím politické protekce a úplatkářství firma CME "ukradla" smlouvu, uzavřenou s ukrajinskou televizí.

  V žalobě, kterou v New Yorku podal podnik Perekhid Media Enterprises Ltd., se praví, že Lauder a jeho Central European Media Enterprises Ltd. spolupracovala s ukrajinskou skupinou, známou svými "zločineckými konexemi" a "zkorumpovanými metodami" s cílem odebrat firmě Perekhid televizní smlouvu uzavřenou s ukrajinskou vládou na dobu deseti let .

  Firma Perekhid, neveřejná společnost registrovaná na Bahamských ostrovech, která podniká hlavně v Kijevě, také konstatovala,. že Lauder a jeho televizní společnost "zneužila plateb vládním činitelům a poskytla [ukrajinské vládě] politické výhody tím, že odstranila veškeré nezávisle vyráběné zpravodajství z celonárodní televize na Ukrajině."

  Perekhid od Ronalda Laudera a od CME požaduje 250 miliónů dolarů odškodného a 500 miliónů dolarů pokuty.

  "Jsme přesvědčeni, že žaloba je právně i věcně bezpodstatná a budeme se proti ní u soudu energicky bránit," konstatoval v Londýně Jerry Buckland, mluvčí CME.

  Ronald Lauder kandidoval v roce 1989 neúspěšně na funkci starosty New Yorku a byl americkým velvyslancem v Rakousku. Je také vysokým činitelem rodinné kosmetické firmy Estée Lauder. Vlastní 22 procent akcií firmy CME a má hlasovací právo u 56 procent akcií.

  "Na Ukrajině se všeobecně usuzuje, že oplátkou za zrušení kontraktu firmy Perekhid a za udělení smlouvy pro vysílání na okruhu UT 2 Studiu 1+1 (v němž vlastní firma CME 50 procent akcií), dostali čelní vládní představitelé podstatný podíl akcií Studia 1+1, " konstatuje žaloba firmy Perekhid, podaná v New Yorku.

Obrátil jsem se na Davida Stewarta, ředitele firmy Perekhid Media Group, s několika dalšími otázkami. Rozhovor s Davidem Stewartem viz níže.

Zatelefonoval jsem také Jerrymu Bucklandovi, mluvčímu firmy CME v Londýně. Požádal jsem ho o reakci na obvinění firmy Perekhid.

Jerry Buckland mi přečetl oficiální prohlášení firmy CME k této věci, které už bylo zveřejněno a které zní: "Jsme přesvědčeni, že žaloba je právně i věcně bezpodstatná a budeme se proti ní u soudu energicky bránit."

Sdělil jsem Jerry Bucklandovi, že Vladimír Železný, generální ředitel TV Nova, mně opakovaně obvinil ve svém vysílání "Volejte řediteli" ze lži, a to proto, že jsem přeložil do češtiny a zveřejnil v českém tisku veřejné dostupné informace, obsažené v oficiálních anglických podnikatelských čtvrtletních a výročních zprávách podniku CME, podaných inspekčnímu dozoru nad americkou burzou Security and Exchange Commission.

"Nezdá se vám to být nečestné jednání?" zeptal jsem se Jerry Bucklanda. Buckland odpověděl, že k tomu nemá co říci.

Zeptal jsem se také Jerryho Bucklanda, jestli má podnik CME nějaké věcné připomínky k informacím, které jsem zveřejnil ohledně jejich korporace. Buckland se k tomu také odmítl vyjádřit.


David Stewart, ředitel firmy Perehkid Media Group: Naše smlouva byla porušena

(David Stewart původně podnikal v oblasti loďařství. Posléze přešel do sektoru kabelové a satelitní televize ve Spojených státech a v Británii. V poslední době podniká prostřednictvím firmy Perekhid především na Ukrajině. Podle firmy Bloomberg je Perekhid neveřejnou společností, registrovanou na Bahamských ostrovech.)

 • Jak dlouho je Perekhid přítomen na Ukrajině?

  Jsme přítomni na Ukrajině od konce listopadu 1992, ale v televizním vysílání aktivně působíme od jara 1993. Od té doby se naše podnikání v tomto sektoru rozrostlo. Vlastníme podíly v televizních společnostech, které vlastní reklamní agenturu, malou billboardovou agenturu, podnik, který kupuje mediální firmy, máme podíl v jedné rozhlasové stanici, provozujeme firmu, která provádí marketingový průzkum a podporujeme také družstvo ledního hokeje Kijevští sokoli.

 • Na jakém základě jste začali na Ukrajině podnikat v televizním vysílání?

  V únoru 1993 jsme podepsali smlouvu na dobu deseti let se státní televizní společnosti. Měli jsme poskytovat minimum 12 hodin zahraničního vysílání v době největší sledovanosti na okruhu UT 2, to je celoplošný kanál.

 • Děláte to i nadále?

  Ne, neděláme. Na konci prosince 1996 byla naše smlouva porušena. Licence k vysílání na okruhu UT2, na okruhu, pro nějž jsme poskytovali pořady, byla předána konsorciu 1+1, jehož 50 procent akcií vlastní americká firma Central European Media Enterprises.

 • Proč se domníváte, že vám byla smlouva odebrána? Říkáte, že smlouva byla "porušena". Můžete to nějak dokázat?

  Jsme opravdu přesvědčeni, že ze všech právních hledisek byla smlouva porušena. Nemohu o tom příliš podrobně hovořit, protože žalujeme firmu CME v New Yorku za to, že protiprávně zasáhla do naší smlouvy. Mohu jen říci, že desetiletá smlouva měla být v platnosti ještě dalších šest a půl roku a každý normální soud podle mých informací shledá, že je relativně lehké dokázat, že smlouva byla porušena.

 • Prý byla vytvořena nová entita a CME dostala smlouvu pro tuto novou entitu.

  Ano. Došlo k tomu tak, že skupina 1+1 měla licenci pro smlouvu, která jí umožňovala během roku 1996 vysílat na okruhu UT 1. Pak byla skupina 1+1 přesunuta na UT 2, kde dostala licenci k vysílání během všech hodin dne. Podle informací, které mám k dispozici, musela skupina 1+1 získat tuto licenci, než CME do ní investovala koupí 50 procent jejích akcií.

 • Dalo by se říci, že jste malá, podkapitalizovaná firma, která nepůsobila příliš profesionálně, zatímco CME je kótovaná na americké burze NASDAQ, neustále získává nový kapitál, který investuje do zemí střední a východní Evropy. Je přece pro ukrajinské úřady daleko zajímavější spojit se s daleko profesionálnější firmou CME, která investuje do vysílání mnohem více než vy?

  To je možná pravda. Ale řekl bych k tomu dvě věci. Zaprvé, bez ohledu na to, jaká je kapitalizace naší firmy a jaká je kapitalizace firmy CME, faktem zůstává, že byla uzavřena smlouva na deset let a ta měla být splněna. Jak spolehlivé jsou pak smlouvy, uzavřené na Ukrajině se státními organizacemi? Druhá věc je, že ukrajinská státní televize nás v roce 1994 požádala, abychom získali investice ve výši 6 až 12 miliónů dolarů a převzali okruh UT2, který se měl posléze jmenovat UT Inter. My jsme přislíbili, že tento kapitál přineseme a máme skutečně tento kapitál připraven, pokud bychom dostali v rámci projektu, který se jmenuje Euromedia, licenci k vysílání na okruhu UT2. Takže jsme kapitál měli připraven, avšak nikdo ho pak už nechtěl.

 • Proč je podle vašeho názoru tedy firma CME pro ukrajinské úřady zajímavější než vaše firma?

  To je velmi obtížná otázka. Dospěl jsem v této věci k určitým názorům, které by pravděpodobně nebylo nejlépe vyhlašovat světu. Mohu jen předpokládat, že Studio 1+1 spolupracuje velmi těsně s nynější ukrajinskou vládou a vypracovalo se do takového postavení, že bylo schopno získat licenci dokonce na úkor naší smlouvy. Více nemohu říci, neboť podstatou naší žaloby proti CME v New Yorku je právě protiprávní zasahování do naší smlouvy. Myslím, že by v této etapě bylo nesprávné, aby se vyjadřoval k tomu, k jakým výsledkům dojde soudní řízení a jaký bude mít průběh.

  (Veškerý materiál k historii CME a TV Nova v ČR i ve středovýchodní Evropě, jak vycházel česky v Britských listech, v deníku Slovo a v týdenících Reflex a týden a jinde i anglicky např. v deníku Wall Street Journal a na internetové skupině EE Media je k dispozici na mé glasgovské stránce, anglicky zde, česky zde.)


  Jak je to s údajným tunelováním Telecomu

  Stanislav Holeček

  Naši čtenáři si zajisté pamatují na sérii článků, kde jsme zkoumali možné tunelování SPT Telecom ze strany TelSource. Po poněkud mlžné odpovědi mluvčího SPT Telecom pana Evžena Staška přišla odpověď velice přesná, technicky úplná, taková, jakou jsem chtěl slyšet - bez vytáček a bez obalů. Její autor si z logických důvodů nepřeje být jmenován.

  Tuto odpověď považuji za vyčerpávající, jedinou výhradou k ní by mohlo být rozdílné stanovisko ťTÚ, které v nejbližší době skončí vyšetřování, o čemž budeme referovat.

  Patrick Zandl


  V naší tel. síti jsou dva typy digitálních veřejných ústředen S12 od fy Alcatel a EWSD od fy Siemens. Obě mezinárodní ústředny (v Brně i v Praze) jsou typu EWSD a co do rozmístění v republice je přbližně severní polovina země osazena typem S12 a jižní typem EWSD a v Praze je na pravém břehu Vltavy EWSD a zbytek plus střed Prahy má S12.

  Pro komunikaci mezi ústřednami se používá několik signalizačních protokolů. V mezinárodním provozu se v současnosti používají signalizace R2, 5 a CCS7, přičemž probíhá přechod na jedinou perspektivní signalizaci CCS7 (Common Channel Signalling system 7 - Informace o hovoru jako tarif, volané a volající čísla, typ účastníka mohou jít jinudy než vlastní hovor).

  Nad provozem v CCS7 dohlíží kontrolní a měřicí systém, jehož terminály jsou na několika místech v SPT. Ve Psovi z 27.4. se odvolává pan Zandl právě na signalizaci CCS7: "veškerý příchozí provoz v CCS7 z USA jde k nám přes Holandské PTT a proto dochází k tunelování SPT....." Tento systém zobrazuje pouze zprávy ze signalizace CCS7.

  A teď přijde to ale:
  Ten provoz v CCS7 totiž jinudy jít nemůže, protože SPT nemá v současnosti linky do USA v signalizaci CCS7. Má ale přímé svazky v signalizaci 5, a to se všemi třemi operátory AT&T, MCI a SPRINT.

  Zavedení CCS7 je podmínkou pro spuštění ISDN. Důvod proč není doposud tato signalizace na zaoceánských linkách je ten, že pro tyto linky je třeba připojení zařízení pro potlačení ozvěn (echo canceller). Jinak by nebyl možný přenos faxů a dat a hovor by zněl jako z hrnce. A právě testy tohoto zařízení budou teprve ukončeny a pak bude možno převést naše přímé svazky na CCS7. Pro normálního účastníka se to projeví pouze zkrácením doby pro sestavení spojení, kvalita zůstane stejná - jde stále o digitální linky.

  Ještě snad několik slov o směrování hovorů: Ústředny umožňují pro spojení mezi dvěma body zadat více než deset přímých nebo obchozích cest. Tyto cesty mohou být buď rovnocenné nebo se mohou zaplňovat procentuelně podle počtu linek v jednotlivých cestách (svazcích) nebo např. jsou vybírány postupně t.j. po zaplnění jedné je vybrána další (přelivy). To záleží na smlouvách mezi jednotlivými tel. společnostmi a toto směrování je vždy vedeno tak aby bylo maximálně výhodné.

  Závěr: Přímé zaoceánské linky jsou vedeny v signalizaci 5 a nemohly být vidět na zařízení pro dohled nad signalizací č.7. Tyto linky budou v krátké době převedeny do CCS7.


  Financial Times o českém hospodářství

  (Ještě z přílohy ze 14. května 1997)

  Letecký průmysl

  Je zapotřebí zahraniční pomoci

  Letecký průmysl naléhavě potřebuje nová partnerství se Západem

  Kevin Done

  Více než pět let po ztrátě většiny svých trhů rozkladem Sovětského svazu stále ještě zoufale bojuje český letecký průmysl ve snaze nalézt budoucnost.

  Zakázka české vlády pro Aero Vodochody na výrobu cvičných tryskových letadel nové generace poskytla nevydělávající státní letecké společnosti určitou záchranu, ale podnik naléhavě potřebuje zahraniční partnerství, má-li najít nové trhy na Západě.

  Smlouva na koupi 72 cvičných lehkých stihaček typu L159 dodá energii zkomírajícímu úsilí vlády zprivatizovat Vodochody. Vláda nabízí odprodat podíl přibližně 34 až 40 procent.

  Podle Miloslava Výborného, českého ministra obrany, začnou se vyrábět letadla L 159 poprvé letos v létě. Konečná lhůta pro dodávku všech letadel se teprve vyjednává, ale podle smlouvy v hodnotě 580 miliónů dolarů budou první letadla dodána českému letectvu začátkem roku 1999, a další pak během následujících deseti let.

  Minulý týden se rozhodla česká vláda zahájit výlučné vyjednávání o prodeji podílů firmy Vodochody s konsorciem, jehož součástí jsou firmy Boeing a McDonnel Douglas, americké letecké společnosti, a ČSA. Tato skupina je považována za nejperspektivnější pro převzetí řízení podniku Aero Vodochody po veřejném řízení, které bylo zahájeno před nedávnem.

  Dlouhodobá budoucnost podniku Aero Vodochody, který je součástí Aero Holding, zahrnující hlavní firmy českého leteckého průmyslu, bude velmi silně ovlivněna výsledkem ostré mezinárodní soutěže, která právě nyní probíhá, na dodávku nových stihaček českému letectvu.

  Česká republika plánuje vybavit své letectvo dvěma novými letkami mnohoúčelových stihaček a zájemci o tyto kontrakty by mohly přinést podstatné množství nových zakázek do českého leteckého průmyslu, který naléhavě potřebuje nová partnerství se Západem.

  Praha, stejně jakou sousedící hlavní města Varšava, Budapešť a Ljubljana, musela v minulých měsících čelit invazi západních prodejců zbraní, kteří se snaží získat očekávané kontrakty na nové stihačky pro region. Středoevropské vlády totiž chtějí modernizovat své armády, aby tím přispěly k argumentu, že jsou připraveny bezodkladně vstoupit do NATO.

  Zakázky dostane ta západní skupiny, která prokáže schopnost poskytnout podnikatelské příležitosti českému průmyslu. To by mělo zahrnovat novou práci pro české letecký průmysl, který je v úzkých.

  Výborný trvá na tom, že nynější nabídka prodeje podstatného minoritního podílu v prodělečném podniku Aero Vodochody nemá nic společného s tím, kdo nakonec dostane kontrakt na dodávku stihaček, ale není to náhoda, že většina konkurujících si západních zbrojařských podniků podrobně studují situaci tohoto českého podniku a předložily provizorní nabídky.

  "Jde o dvě zcela odlišná rozhodnutí a nestane se z nich jediné rozhodnutí," říká Výborný. Okamžitě ale tento postoj upravuje a zjemňuje, tím, že přiznává, že "nelze popřít, že určité spojitosti se objevují všem lidem v mysli, ale rozhodnutí nejsou nutně na sobě vzájemně závislé".

  Jednání ododávce nových stihaček pro letectvo jsou zatím ve velmi rané etapě, ale Výborný konstatuje, že "základní rozhodnutí" zmodernizovat letectvo nákupem nových stihaček bylo přijato.

  Existující letectvo skládající se z ruských stihaček, včetně 37 MiGů 21 a 20 MiGů 23 bude nahrazeno a nikoliv modernizováno, konstatoval Výborný.

  Boj o to, kdo bude mít právo nahradit stárnoucí sovětské stihačky, se vede mezi firmami Lockheed Martin a McDonnel Douglas ze Spojených států, Dassault z Francie a konsorciem British Aerospace a Saab, které nabízí švédskou mnohoúčelovou stihačku JAS 39 Gripen.

  Výborný uvádí, že české ministerstvo obrany chce, aby byly nové stihačky v provozu v roce 2003. Chce vytvořit dvě letky, celkem se skládající z 36 letadel.

  Podle českého ministra obrany musí být proces vybírání nových stihaček zahájen letos, pokud má být dodržena lhůta roku 2003.

  Zakázka bude stát jednu až půl druhé miliardy dolarů, a bude tedy mít podstatný vliv na české hospodářství a na český zbrojní rozpočet. Vláda je teprve v rané fázi rozhodování o kritériích a v rané fázi procesu udělování kontraktu, ale je jasné, že ten podnik, který zakázku získá, bude muset nabídnout podstatný balík kompenzačních investic a zakázek.

  "Bude to velmi rozsáhlý vojenský výdaj, který nebude mít jenom vojensko strategický význam, ale bude také důležitý na mnoho let dopředu pro rozvoj ekonomiky," konstatuje Výborný. "Proto navrhuji, že jedním měřítkem pro výběr by měla být kompenzace alespoň 100 procent nákupní ceny."

  Jednou z předních firem, usilujících o kontrakt, je Lockheed Martin, která nabízí stihačku F 16, jichž bylo dosud vyrobeno více než 3600 pro letectvo 19 zemí.

  Tato americká firma už vypracovala plán "průmyslové spolupráce" pro vedoucí české vládní představitele, čelné činitele armády a ředitele průmyslu. Hlavní součástí tohoto plánu je:

  • celosvětová pomoc při marketingu českých výrobků a služeb, aby vznikl nový vývoz, příjem a nové pracovní příležitosti

  • transfer "nejmodernějších technologií, manažerské expertízy a marketingových metod" za účelem zvýšení čřeské průmyslové konkurenceschopnosti

  • transfer technologie pro provozování, údržbu a modernizaci zbrojních systémů F 16 během po celou dobu, po niž budou operativní

  • podpora "cílených investic a dlouhodobého průmyslového partnerství a joint ventures" ve snaze "podpořit efektivitu" českého průmyslu

  Lockheed Martin nabízí Čechům tři alternativy, buď pronajmutí letadel F 16, koupi existujících letadel od amerického letectva anebo koupi nových letadel.

  Julian Scopes, výkonný viceprezident podniku British Aerospace Europe, konstatuje, že podmínky kontraktu a kompenzační opatření budou klíčem ke konečnému rozhodnutí české vlády.

  Firma British Aerospace vstoupila do marketingové a výrobní joint venture s firmou Saab, za ůčelem prodeje stihačky Gripen do zahraničí. Snaží se přesvědčit českou vládu, že kompenzační program pro švédskou stihačku by nabídl českému průmyslu příležitost začlenit se daleko těsněji do Evropské unie v době, kdy se Praha snaží vstoupit do EU i do NATO.


  Rok 2000, rodná čísla a širší souvislosti

  Vladimir Myslik

  Dovolte mi pripojit se do diskuze o rodnych cislech. Problemem je zajiste jak zakodovat nadchazejici, pripadne dalsi stoleti do stavajiciho tvaru rodneho cisla. Navrhy zverejnene v Neviditelnem psu jsou zalozeny na pricitani jiste konstanty k datu (dni,mesici) narozeni.

  Vezmu-li v uvahu, ze kazde rodne cislo je delitelne 11, je prostor rodnych cisel obsazen z 1/11, tedy asi 9%. Kazde rodne cislo se sestava z 6 cisel ve tvaru RRMMDD/####, kde #### je seriove cislo v ramci dne. Pokud bychom netrvali nutne na podmince delitelnosti 11, muzeme vyuzit serioveho cisla k zakodovani stoleti narozeni proste tak, ze bychom v pristim stoleti k (normalne generovanym r.c.) pricetli 1, ve stoleti na to 2 atp. Zjisteni stoleti narozeni by pak bylo pouze zalezitosti vypocitani modula r.c. a cisla 11. Tento tvar by mohl slouzit zajiste az do soudneho dne, ktery rozhodne prijde drive nez za 10 stoleti (staci si vecer v 19.30 pustit tyvy a muzete doma uzavirat sazky).

  Problemem ovsem je, ze na delitelnosti cislem 11 budou zavisle veskere programy. Zde vyvstava otazka: je lepsi zmenit format r.c. tak, aby veskere programy ktere jsou zavisle na delitelnosti 11 fungovaly (viz predchozi prispevky) nebo zavest uplne novy format, jednoznacne urcujici stoleti? V nejhorsim pripade by se nove r.c. daly zapisovat do starych programu ve starem formatu odectenim 1 v pristim stoleti. Myslim, ze cely problem se nakonec stejne bude resit stejnym zpusobem, jakym firmy microsoft a intel resi zpetnou kompatibilitu: prilepovanim dalsich rozsireni, ktere jsou polovicate a jejichz slozitosti se nakonec prijde o vic nez kdyby se mel cely system zahodit a udelat zgruntu novy, dokud to neni tak drahe. Holt zivot.

  Jen tak zaverem me napada, ze nase vlada mozna uz problem resi. Kdyz to nepujde resit z matematicke stranky, proc na to nejit jinak, ze. Kdyz se nebudou rodit deti, tak prece nepotrebujeme rodna cisla a je po problemu. A az vyprsi 32-bitovy format datumu v unixu tak vsichni prejdeme na windows 2036 a prebootojeme ceskou republiku. Howgh!

  P.S.:

  Jakekoli namety vitany.

  Jakekoli dalsi zverejnovani povoleno.

  Cenzura doporucena.

  Vladimir Myslik

  http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html