Rejstřík BL
ARCHIV ►

18.6.1997

Chcete-li se podívat na předchozí vydání Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.


Přehled dnešního vydání:

(Počkejte, až se vám do počítače natáhnou celé BL, jinak níže uvedené hyperlinky dost dobře nefungují.)

Sbohem, “Prognosťáku"

(Právo 14. června 1997)

Daniel Kumermann

Ivan Kytka mě upozornil na tento článek. Dodal k tomu, že podle jeho názoru takto měly psát české sdělovací prostředky v předvolební kampani v roce 1992. Měly analyzovat, když kandidovala na volby ODS, z čeho vychází, jaká přesně je její filozofie a jaké je její zázemí. Přirozeně měly dělat totéž i u ostatních kandidujících stran. Ivan ovšem nechce tyto skutečnosti příliš zdůrazňovat, protože se mu zdá neférové, že glosuje situaci v ČR ze svého "privilegovaného londýnského postavení". Já si naopak myslím, že by se zajímavá a podnětná myšlenka měla zveřejnit. Není to míněno nijak urážlivě. (JČ)


Ježek, Dyba, Dlouhý - a nyní asi už brzy i Klaus - co jméno, to jeden další milník na cestě, po níž českou politickou scénu postupně opouští bývalý Prognostický ústav. Při pohledu z druhé strany pak bychom mohli mluvit o cestě emancipace české politiky od reálně-socialisticky tržního myšlení reprezentovaného uvedenými jmény.

Důkladnou a důslednou analýzu tohoto procesu budou muset provést historici, kteří jednou dají dohromady mozaiku zmateného vývoje let devadesátých. Protentokrát se spokojme s letmým náčrtem, který bude ovšem poznamenán jistou plochostí a nedůsledností každé podobné zkratky složitého vývoje.

Prognostický ústav vytvořil minulý režim v polovině let osmdesátých - tj. v době, kdy mu opět jednou začalo výrazněji téci do bot. Podle pamětníků byl jeho hlavní - byť nedeklarovaný - úkol vytvořit tržní systém, který by nebyl v přímém rozporu s vládou jedné strany. K tomuto účelu byl na svou dobu dobře vybaven pomůckami i potřebnou třídně nepřátelskou literaturou, ba i stáž ve valutové cizině se pro mnohé našla. Nejen to - šéf ústavu Valtr Komárek prý měl velmi volnou ruku při výběru spolupracovníků. Díky tomu mohl sáhnout i do tzv. šedé zóny a přijmout jedince, o kterých bylo známo, že vědí, umějí a zajímají se o vývoj ve světě. Ti pak ani nemuseli chodit do průvodů či jinak vyznávat lásku straně, stačilo, když bylo zřejmé, že se nepokusí o otevřenou vzpouru proti stávající moci.

Bezmála pět let tedy dotyční bádali na takové transformaci, která by na scénu uvedla trh, avšak nic dalšího, co by případně mohlo ohrozit vládnoucí moc. Vypreparovaný mechanismus na tvorbu zisku bez příměsi čehokoliv jiného. V současné novořeči se o tomtéž mluví jako o trhu bez (lidských, etických či jakýchkoliv jiných) přívlastků. Byl to však až listopad, co našim prognostikům umožnilo plně předvést výsledky své činnosti: nečekaně rychlé sesypání režimu nechalo otěže vlády volné a ukázalo se, že idealisté z opozice vesměs nevědí co s nimi. Všem bylo jasné, k jakým zářným metám demokracie a prosperity chtějí stát dovést, sotva kdo však věděl, co udělat zítra. Tehdy do Laterny magiky (kde sídlilo Koordinační centrum OF) vtrhli jako velká voda prognostici a svými do podrobností připravenými transformačními plány všechny doslova převálcovali. Během několika dnů se tak “Klaus, kdo to proboha je?" změnil na bezkonkurenčního kandidáta na post ministra financí.

Od onoho okamžiku již oslnivou kariéru “chlapců z prognosťáku" nedokázalo nic zastavit. Pro spravedlnost nutno dodat, že jen těch z nich, kteří pochopili, na čí straně hrudi jim bije trh. Na Komárka, který skončil u ČSSD, či Ransdorfa, jenž zůstal věrný straně bývalé, vládní funkce dlouhodobě nevybyly.

Již na samém počátku se ozvaly ojedinělé varovné hlasy. Například Ivan Dejmal, jenž coby ekolog mohl stěží přehlédnout duchovní prázdnotu Klausových tržních floskulí. Však byl také exemplárně potrestán.Pro ty, kdo si nepamatují: tehdejší KDS vyměnilo hlavu Dejmala za předvolební koalici s ODS. Veškeré kritiky odrážel velký liberální guru “zlými větičkami" o sociálních inženýrech.

Do takto nastaveného řádu věcí dokonale zapadal i Klausův nechvalně známý výrok o neschopnosti rozeznávat špinavé peníze: žádný věrný žák totalitního režimu přece nerozeznává špínu jako autonomní charakteristiku. Špinavé je jen to, co se vládcům nehodí do krámu a naopak. Byla-li hlavním cílem prognostické party privatizace bez přívlastků, bylo logické, že peníze, které do ní vstupují, slouží dobré věci a jako takové nemohou být nikdy špinavé.

Proto třeba i pověstný “útěk ekonomů před právníky": člověk, který uvažuje v intencích totalitního režimu, musí zákon a zákonnost chápat jako věci absolutně podřazené ideologickému účelu. Rozhodně ne jako cosi, co tvoří páteř demokratické společnosti a bez čeho se tato společnost může jen bezmocně kroutit při zemi.

Mohli bychom pokračovat: opovržení občanskou společností, přehlížení životního prostředí, chápání kvality života jako ryze ekonomicky spotřební kategorie, neschopnost přijmout úřad ombudsmana jako morální autoritu, strach z referenda. To vše a mnoho dalšího jasně poukazuje na pevnou pupeční šňůru,která řadu protagonistů polistopadových vlád víže k jejich rodnému Prognostickému ústavu a úkolu, který mu byl vložen do vínku: vytvořit trh bez demokracie.

S jistou nadsázkou lze tedy říci, že to nejsou žádné tajemné agenturní sítě StB, kterými nás ještě před několika lety politici strašili, ale ekonomové z “prognosťáku", co tu jako kukaččí vejce zbylo po minulém režimu. “Éra prognostiků" se však již zřejmě blíží svému konci a česká společnost se tak snad zase oněco více emancipuje od neblahé minulosti.

P. S. Pro ty, kteří v tomto okamžiku rozhořčeně namítají, že jsem pominul Miloše Zemana, poznamenávám, že ten do ústavu přišel až po listopadu - a proto do staré party nepatří. Zeman je zkrátka případem sám pro sebe. A pro jiné zkoumání.

Daniel Kumermann


Inflace v ČR

V reakci na nedávný článek Iana Traynora o ČR, z listu Guardian, napsal jeden čtenář na zdejší Fórum, že situace není zdaleka tak zlá, v roce 1990 "byl kurs 18 Kčs za jednu německou marku, dnes je kurs 18,70 Kč za marku", průměrný plat byl v roce 1990 odhadem tři a půl tisíce, dnes je "(přiznaných) jedenáct tisíc".

Pan Jaroslav Vicari byl tak laskav a zjistil na ministerstvu financí přesné údaje. Zde jsou:

V roce 1990 byla inflace 9,7 procent. Hodnotu jednoho sta korun na začátku roku 1990 mělo tedy na konci roku 1990 109,70 Kčs.

Dále tabulka:

Rok: - inflace: - hodnota 100 Kč(s) z roku 90:

(inflace z předchozího roku je pro následující rok

zase výchozím bodem nula):

1991 - 56,6% - 171,79 Kčs

1992 - 11,1% - 190,85 Kčs

1993 - 20,8% - 230,55 Kč

1994 - 10,0% - 253.61Kč

1995 - 9,1% - 276,69 Kč

1996 - 8,8% - 301,04 Kč

Průměrný plat v ČR v prvním čtvrtletí roku 1997 byl podle oficiálních údajů Kč 9392.00.

Byl-li v roce 1990 průměrný plat v ČR skutečně tři a půl tisíce, vzhledem k tomu, že hodnotu tehdejší stokoruny má dnes částka 301.04 Kč, dnešní průměrný plat by měl být Kč 10549. Pokud byl v roce 1990 průměrný plat tři a půl tisíce, snížil se průměrný plat v ČR v reálných cenách od roku 1990 o 10,97 procent.

Koruna však od té doby podstatně revalvovala, protože vláda neměnila kurs. Vydělával-li v roce 1990 český občan v přepočtu DM 194 měsíčně, vydělává dnes cca 502 marek měsíčně.

Proto ten obrovský schodek v obchodní bilanci. Zvýšení platů vůči Západu v důsledku držení kursu koruny (donedávna) na neměnné úrovni po všechna ta léta není kompenzováno zvýšenou ekonomickou výkonností. Uvnitř ČR jsou lidi průměrně chudší, než byli v roce 1990, směrem na Západ jsou bohatší.

Jistě, čtenář právem poukazuje na to, že situace je s dobou za komunismu nesrovnatelná: život je dnes daleko barevnější a rozrůzněnější: oprýskané škodovky na sídlištích mnohde nahradila auta západních značek, atd. Došlo ale také k podstatnému rozrůznění společenských vrstev - nevím, do jaké míry je to věc dobrá či špatná. Podle nedávné analýzy OSN (Human Development Report, zveřejním zítra) byla Británie za Margaret Thatcherové jedinou západoevropskou zemí, kde došlo ke vzniku obrovských sociálních rozdílů: nejbohatších dvacet procent národa silně zbohatlo a patří nyní mezi nejzámožnější lidi na světě, nejchudších dvacet procent národa silně zchudlo, a - jak na to poukázal Independent on Sunday - mnozí z nich jsou chudší než dnešní chudí v ČR.

Jinak z výše uvedených statistik zdá se vyplývá, že česká vláda za posledních sedm let poskytla mnohým českým občanům přístup k západnímu konzumnímu zboží tím, že dopustila, aby se jejich plat v přepočtu na západní měnu téměř ztrojnásobil. Financovala tento "consumer boom" výrazným ztvrdnutím české koruny, v důsledku kursem nekorigované inflace. Toto ztvrdnutí koruny však zjevně nemá podstatnější základ ve zvýšení produktivity českých podniků. Proto to znepokojení zahraničních ekonomů a investorů a nedávný nájezd na korunu. (JČ)


Bouře ve sklenici vody: Česká televize prý uvalila provizorní zákaz na redaktorku - mluvčí ČT to dementuje

Šestadvacetiletá redaktorka České televize Dita Fuchsová, která uvádí pořady ČT 1 Listárna a Setkání s obrazovkou, řekla v rozhovoru, otištěném v pátek 13.6. v bulvárním deníku Blesk, že v České televizi "zatíná zuby, aby vydržela", a že by ve veřejnoprávní televizi asi nezůstala, kdyby se stal znovu ředitelem Ivo Mathé. Asi by prý šla do Novy.

Rozhovor je veden velmi neprofesionálně, protože v něm mimo jiné chybějí důvody, proč má údajně Dita Fuchsová vůči řediteli Mathému takové antipatie. Prý učinila Fuchsová výrok před reportérem Blesku kdesi u piva někdy v dubnu a netušila, že se to dostane do novin. Prostě - hloupost, bouře ve sklenici vody.

Česká televize na to podle našich informací prý reagovala velmi dramaticky, nedělní pořad Listárna byl přetočen bez Fuchsové a Setkání s obrazovkou se mělo přestřihávat tak, aby se v něm Fuchsová vůbec nevyskytla, a když tak minimálně. Konečné rozhodnutí o Fuchsové má učinit generální ředitel Mathé, až se ve středu 18.6. vrátí ze služební cesty.

Domnívám se, že by bývalo sloužilo vedení České televize ke cti, kdyby na trapný a bezvýznamný článek, otištěný v Blesku, vůbec nereagovalo. Znamená to, že bude trestat ČT své zaměstnance za každou hloupost a bude v podniku udržovat v bezvýznamných věcech železnou, téměř totalitní disciplínu?

Zavolal jsem PhDr. Jiřímu Mocovi, vedoucímu oddělení pro styk s veřejností České televize. Řekl mi: "Viděl jste ten článek? Pane kolego, je to BLESK!" Byl tak hodný, že mi text článku z Blesku odfaxoval. Když jsem se posléze vyjádřil, že se domnívám, že jde o prkotinu, na níž by ČT vůbec neměla reagovat, souhlasil a uvedl, že taky ČT na ni vůbec nijak nereaguje.

Pak rozhovor pokračoval:

JČ: A Dita Fuchsová bude v neděli v Listárně?

Jiří Moc: (úsečně) Ne.

JČ: Aha. Takže na to reagujete.

Jiří Moc: Ne, ne. Nereagujeme. V příští Listárně bude. V příští Listárně bude, pane kolego.

JČ: A proč není v této Listárně?

Jiří Moc: Protože ji chceme koncepčně udělat úplně jinak. Bude to Listárna, která bude na léto, z konkrétními lidmi z centra. Bude to změna koncepce dál, ale samozřejmě ta Dita tam bude. Není to žádná cenzura osoby.

JČ: A v Setkání s obrazovkou Dita Fuchsová taky bude?

Jiří Moc: To tentokrát není její, jo? Tam se střídají tři redaktoři, točej to dokola. Příští týden točí Dita svou Obrazovku.


Jiří Moc posléze velmi naléhal, abych mu sdělil, odkud mám své informace. To jsem samozřejmě nemohl, takže se mu za toto mlčení omlouvám. (JČ)


Co je xenofobie. Aneb: "Já nejsem žádný krajan, sakra!"

Co je xenofobie

Jeden čtenář píše na zdejším Fóru:

"Pane Culiku. Moje technicke vzdelani mi neumoznuje dost zretelne rozumet terminu "xenofob" a vubec uz je mi cizi nejake ideologicke skatulkovani. (...) Pro me jsou vase postoje zcela zretelne nalevo od tech ktere se zamlouvaji me.

Pane Culiku. Jak je to s zivotni urovni v CR , (...) jake sliby moje vlada splnila nebo nesplnila by vam melo byt fuk. Je to moje vlada, ne vase. Nevim proc zpoza vody neustale rozestvavate, glosujete a rypete. Sedte tam, ctete si Guardian a myslete si svoje. Verte, ze i mi umime cist a tech par anglickych clanku, ktere se tykaji nasi vlasti si taky dokazeme prelouskat. Nepotrebujeme proto vykladace pravdy.

Posledni otazka: pane Culiku pro koho pracujete?"


A čtenářova paranoia pak pokračovala:

"Je to tak, pani Mileno. Chaos, nestabilita, nejistota, zpochybnovani spravnosti smeru vyvoje, vyvolavani strachu, to vse patri mezi zbrane. Je zrejme, ze si nekdo nepreje, abychom vstoupili do NATO a dela vse pro to, aby se tak nestalo. Neni duvodu se domnivat, ze tajna sluzba Velkeho bratra u nas prestala operovat jenom proto, ze se par studentu proslo po Narodni. A neoperuji jenom u nas."


Nemám tak intenzívně emocionální vazbu na ČR, jakou projevuje ve svých příspěvcích paní Fuchsová (viz níže), ani mi nejde o žádný majetek v ČR, i když kdybych nesměl mít české občanství, považoval bych to za urážku, stejně jako to považují Češi v USA. Zajímavé ale je, že když člověk mluví s českými studenty, kteří strávili na Západě nějaký ten rok, nebo dívkami, které se v zahraničí starají v rodinách o děti, oni si začínají s hrůzou uvědomovat, že je lidi doma taky jaksi podvědomě začínají trochu přistrkovat do kategorie "krajanů". Jako by kosmopolitismus těchto mladých lidí z Čech, nyní často žijících v zahraničí, začínal být pro domácí poměry trochu nepřijatelný.

Svět je však dnes většinou natolik otevřený, že si myslím, že nezáleží na tom, kde kdo bydlí. Srovnávání způsobů života v různých zemích se naopak většinou považuje za přínosné. Protože takovým kontrastem vznikají nové myšlenky. (JČ)

From: Pavel Trtik

Subject: Ad krajani

Preji pekny den a mam jeden dotaz k BL z 13.6.97. Docela mne zajima otazka krajanu. Ma nejaky stat na svete ve svych zakonech ci normach definici 'krajana'? Mne jich behem poslednich peti minut napadlo asi deset - a jedna byla nevhodnejsi (hloupejsi) nez druha.

Je krajanem kazdy, kdo zije vice nez 183 dny v roce mimo uzemi CR? Je to kazdy, jehoz prababa byla Ceska a nyni v CR nezije? Je to kazdy kdo, se narodil v Cechach a nyni tam nezije? Je to kazdy, kdo je clenem Sokola ci Orla mimo CR a zije mimo CR? A neni to nahodou kazdy, kdo sice neni Cech, nikdy Cechem nebyl, ale v Cechach nejaky cas zil a kus z nich mu zustal u srdce? Nebo je to kazdy, kdo se ceskym krajanem citi?

Takto bych mohl pokracovat a kombinovat "doaleluja" otazky obcanstvi a statni prislusnosti.

Kym se tedy stala komise horni komory parlamentu CR hodla intenzivne zabyvat?

Za snahu nalezt definici krajana budu asi obvinovan z pouzivani matematicko-inzenyrskeho pristupu k problemu, ktery takovym rozhodne neni, ale neni nahodou v senatu prave takovehoto pristupu potreba?

Z Paisley zdravi Pavel Trtik


ABY BYLO JASNO

Jirina Fuchsova

Hazet vsechny emigranty ceskoslovenskeho puvodu do jednoho pytle s Americany druhe, treti, ci nevim jake generace NAPROSTO ODMITAM A NEUZNAVAM.

V lete v Praze skvele vysvetlil predseda CESKOSLOVENSKE SPOLECNOSTI PRO VEDY A UMENI /SVU/ dr. Milan Rechcigl, ze Cechoslovaci narozeni na uzemi Ceskoslovenska a uprchnuvsi budto pred Hitlerem neb pred komunisty mezi lety 1939 a 1989 NEJSOU, NEMOHOU BYT A NIKDY NEBUDOU "KRAJANE." Jak vysvetlil dr. Rechcigl, krajan je clovek, ktery z vlastniho SVOBODNEHO rozhodnuti vyemigroval, at jiz za dob cisare pana, za prvni svetove valky, prvni republiky, atd.

KRAJANE NEMUSELI PRCHAT PRED POLITICKYM NASILIM, UTLAKEM, RASOVYM CI SPOLECENSKYM PRONASLEDOVANIM.

AMERIKA, OVSEM, JE PLNA KRAJANU.

Jsou narozeni v Americe, neb "starou vlast" opustili za tech starych zlatych casu, ktery z vystehovalcu do ciziny nedelal renegaty. Tito krajane /pokud jeste ziji/ ci jejich potomci z druhe, treti ci dalsi generace MILUJI VSE SPOJENE SE STAROU VLASTI PREDKU, a politicke zvraty doma jim nikdy nebranily v tom, aby se k Ceskoslovensku hrde hlasili, milovali je a podporovali jak za Masaryka, tak za valky, bohuzel, nekteri, i za komunismu.

Za bolsevika se jmena techto a jejich obrazky objevovaly na kridovych strankach CESKOSLOVENSKEHO SVETA ci vyrocnich kalendaru tohoto bolsevikem vydavaneho a ZDARMA!!! do zahranici rozesilaneho casopisu... Ovsemze ne vsichni krajane komunisticke propagande naleteli, byla to pouze mensina. Vetsina z nich se v politickem citeni shodovala a shoduje s politickymi uprchliky let 1939- 1989.

Konecne, temto KRAJANUM! nejde a nikdy neslo o NAVRACENI CESKEHO OBCANSTVI (nikdy je nemeli!), volebni pravo (nikdy jenemeli!) a majetkovou restituci za majetek zkonfiskovany bud nacisty neb komunisty (nikdy jim doma nikdo nic neukradl...)

POLITICKA EMIGRACE. exil, na rozdil od vyse popsanych krajanu, byla postizena na zivotech, vzdelani, majetku a tak dale. Prislusnici teto skupiny NEJSOU KRAJANE, a odtud take prameni jejich alergie na toto "OZNACENI."

Narodili se na uzemi Ceskoslovenske republiky a vetsina prozila nejpodstatnejsi cast zivotu jako obcane Ceskoslovenska. Povetsine museli prchat ze sve vlasti pred politickym nasilim ci utlakem, nekdy proto, aby zachranili hole zivoty.. (Ctete napr. knizku Jozky Pejskara UTEKY ZELEZNOU OPONOU.)

Tito jsou, ci byli, CECHOSLOVACI ZIJICI V ZAHRANICI, neb EXULANTI. Jestlize smeli se svolenim komunisticke vlady vyemigrovat i s majetkem, ani v tom pripade se z nich nemohli stat "KRAJANE."

Jestlize ziskali americke obcanstvi do kvetna roku 1957, MAJI DNES AUTOMATICKY DVOJI, JAK AMERICKE, TAK CESKE OBCANSTVI, majetek jiz dostali ci mohou, preji-li si tak, dle pana Kocarnika, dostat zpet... Vetsina jich jezdi do vlasti a podporuje RUZNE OBCHODNI, KULTURNI CI JINE INICIATIVY v jejichz ramci plodne spolupracuji z Ceskou republikou. Budiz jim toto prano!!!

Zustava ale skupina tech exulantu z Ceskoslovenska, kteri meli to nestesti, ze americke obcanstvi nabyli az po kvetnu roku 1957. Jejich majetek byl komunisty zkonfiskovan, (americky Department of State se k vymahani nema, neb v dobe, kdy byl temto uprchlikum zkonfiskovan byli dosud CESKYMI a ne jeste AMERICKYMI OBCANY), a Ceska republika tento zkonfiskovany majetek /stejne jako prislusnou financni nahradu za utrpena prikori a pronasledovani za komunisticke vlady/ vydat nechce, neb dle jejiho nahledu /diktovaneho SPATNYM zakonem o ceskem obcanstvi/ JSOU CIZINCI, americti obcane, a tudiz bez jakychkoli naroku.

Hazeni krajanu a exulantu do jednoho pytle se dnesni vlade doma jevi velmi vyhodnym. Prislusne komise "pro spolupraci s KRAJANY", "nadace pro KRAJANY" atd vesele spolupracuji z lidmi, kteri bud bona fide KRAJANY JSOU a jako takovi se jednim kafickem s panem presidentem potesi a do smrti budou Ceskou republiku v Americe vynaset do modreho nebe, aneb pestuji elegantni spolupraci s MAJITELI DVOJIHO OBCANSTVI, /nekterym se ho dostalo jen proto, ze min. vnitra rozhodlo, ze je MIT MOHOU!!!!/ jejichz naroky - obcanske i MAJETKOVE!- uspokojeny BYLY, spokojenost je na vsech stranach, a dnes oveseni rady tu i onde podporovani nadacemi odtud ci odjinud panu ambasadorovi po dobrem obede ve Washingtonu schvali, cokoli se ceske vlade (ne ceskym lidem) schvaliti prave zamane (napr. ten pozadavek o urychle sklouznuti milovane republiky do NATO...

Nemylme se, pratele, nemylte se, panove a damy z odboru "KRAJANSKYCH STYKU"... Elegantnim zametanim protikomunistickeho exilu pod koberec naseho krajanstva, zrizovanim jakychsi MUZEI EXILU, mapovanim vyvoje naseho KRAJANSTVA v ETNOGRAFICKYCH USTAVECH a podobne se EXIL 1939 - 1989 z dejin, prosim Z DEJIN, (ne z dejin naseho KRAJANSTVA) vymazat nedaji. Cim drive toto vladni predstavitele pochopi, tim drive nastane ten OPRAVDOVY, SKUTECNY, PRATELSKY DIALOG po kterem tak srdceryvne vola pan premier Klaus. K jeho vyroku, ze "ti, kteri chteli pro sebe a pro Ceskou republiku neco udelat, se neptali na vyhody z toho plynouci a sve zamery REALIZOVALI..." podotykam, ze MY, POLITICKY EXIL, NECHCEME Z A D N E VYHODY, MY CHCEME SPRAVEDLNOST. ! Anglicky se tomu rika LEVELLING THE PLAYING FIELD. To, co jsme, ano, my, POLITICTI UPRCHLICI PRO DOMOV UDELALI, je zachyceno v archivech. Radi vam to dame, nebudeme vam pripominat, ze kdo CTYRICET LET V ZAHRANICI BOJOVAL ZA VASI SVOBODU A DEMOKRACII BYLI PREVAZNE POLITICTI EXULANTI, a ovsem, TAKE!!!, jisti KRAJANE...

Dejte nam nase ceske obcanstvi, vratte nam podle PRAVA to, o co jsme byli okradeni. Vzajemne pochopeni nenastane, jestlize budete i nadale udrzovat skupinu politickych uprchliku na vsech kontinentech sveta, zvlaste pak americkych obcanu po roce 1957, VNE JAKEHOKOLIV DIALOGU, BEZ JAKYCHKOLI NAROKU DOMA NA COKOLI...

Koncem leta, kdyz jsem byla doma, byla temer na kazde prvni strance deniku v republice fotografie nasi hokejove hvezdy, mladeho Jaromira Jagra. V jednech novinach krome fotografie a oslavnych pajanu bylo i zajimave interview s timto mladym sportovcem. Novinar se Jagra zeptal, jestli se uz zase tesi do Ameriky na novou sezonu. Jaromir Jagr odpovedel, ze jak tak. V Americe je to dobre, zvyka si. Ze zacatku se mu hodne styskalo, nekolikrat si i zabrecel. "A PAK JSEM SI VZPOMNEL," ano, tak presne to rekl tento mlady syn ceske a moravske zeme, "VZPOMNEL JSEM SI, JAK ASI MUSELO BYT NASIM UPRCHLIKUM, KDYZ SEM TENKRAT PRISLI, NEUMELI REC, NIKOHO NEZNALI, A TO ANI NEMELI TO ZABEZPECENI CO MAM JA, JAK ASI SE JIM MUSELO STYSKAT..."

Mlady Jaromir Jagr mi vratil koncem leta viru, ze ne vsichni v republice smysleji jako panove Klaus, Ruml nebo Kocarnik. A rozhovory s nasimi lidmi doma mi potvrdily, ze uz pro vetsinu z nich nejsme "ZRADNA EMIGRACE," ale jejich docasne ztraceni bratri a sestry. A pak, v polovine listopadu, mi prisel z Cech dopis:

"Nezlobte se, pani Fuchsova, ze jeste nemate to ceske obcanstvi... Vzdyt ceske obcanstvi pro vas i ostatni je jistou budoucnosti..." Ano, JISTOU BUDOUCNOSTI, tak to napsal ten clovek. A protoze je to clovek vedouci, moudry a znamy, nemam duvod mu neverit.

(Zkraceno. Psano v Los Angeles, 3. prosince 1994 /tisic devet set devadesat ctyri...)


SENAT CHCE SPOLUPRACOVAT S CESKYMI KRAJANY V ZAHRANICI

PRAHA, 11. cervna /CTK/ Senat se dnes na svem zasedani rozhodl, ze se ujme spoluprace s ceskymi krajany zijicimi v zahranici. Ustanovil proto stalou dvanacticlennou komisi, ktera se bude touto problematikou zabyvat. Senatori jiz drive kritizovali neprilis vstricny pristup statu k Cechum zijicim mimo republiku.

Horni komora dnes bez problemu prijala navrh na zrizeni komise, ackoli na minule schuzi se po ostre diskusi nebyla schopna dohodnout ani na jejim nazvu anaplni prace, a projednavani tohoto bodu odlozila. Na navrh predsedy lidoveckeho klubu Jiriho Senkyre Senat dnes tyto nejasnosti vyresil tak, ze v nazvu komise zustane slovo krajane , ackoli nekteri senatori namitaji, ze jsou tak sami neradi nazyvani. Senkyr vsak CTK rekl, ze i politicke gremium Senatu doslo k tomu, ze je to nejsirsi pojem, ktery se bezne pouziva i v pravnich predpisech...

Vymezit rozsah a napln sve prace si podle Senkyre komise musi postupne sama. Zahranicni vybor minule navrhoval, aby komise mela predem urceno, ze se bude zabyvat legislativou, otazkami krajanu, jejich repatriaci, znovunabyvanim ceskeho obcanstvi ci volebniho prava, ale tento navrh neprosel.

Na nereseni zminenych otazek upozornil Helsinsky vybor americkeho kongresu. Pri jednanich s americkymi zakonodarci na kvetnove studijni ceste v USA byli cesti poslanci upozorneni, ze pristup CR ke krajanum hraje klicovou roli v prosazeni integrace do NATO. Mistopredseda snemovny Jiri Vlach take priznal, ze osobne citi, ze CR ma vuci temto lidem urcity dluh. "Komise by mela slouzit k tomu, aby s nasimi krajany mela njuzsi ztah, dokazali jim naslouchat, prijmout jejich pomocnou ruku a kde je treba, jim i pomocnou ruku podat, " uvedla dale v rozprave mistopredsedkyne Senatu Jaroslava Moserova.

Upresnila, ze v zahranici se podle nejnovejsich udaju k ceskemu puvodu hlasi kolem dvou milionu osob. Nejpocetnejsi ceskou komunitou, citajici pres milion lidi, jsou krajane zijici v USA. Nasleduji komunity na Slovensku, v Kanade, Nemecku, Rakousku, Australii, Chorvatsku, na Ukrajine a v dalsich statech.


Velke oslavy v Kalifornii

Sdruzeni byvalych POROBENYCH NARODU (Polaci, Vych. Nemci, Madari, Slovaci, Baltici, Slovinci, Rumuni atd.) chystaji oslavu pozvani do NATO, ktere ma byt dano Polakum, Madarum a Cechum v Madridu.

Oslava bude v cervenci. Na pripravne schuzce Polaci i jejich komunity potvrdili plnou podporu, Jeji Excellence ceska pani konsulka se nevyjadrila...

Jen zalitovala, ze predaci ceskych organizaci se jako jeden muz nedostavili..

Ctyri organizace Americkych Cechu bez ceskeho obcanstvi byly zastoupeny Jirnou Fuchsovou.

Bezvyhradne podpori veskere oslavy pozvani do NATO, ihned potom, jakmile CR vyresi dvoji obcanstvi a s nim souvisejici lidska prava vsech rodilych Cechu bez vyjimky.

Mezinarodni asociace Cechu pro dvoji obcanstvi, restituce a volebni pravo.

Jiřina Fuchsová

16.6.1997

http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html