Rejstřík BL
ARCHIV ►

Chcete-li se podívat na předchozí vydání Britských listů, klikněte na ikonu Britských listů zde napravo, dostanete se do archívu.


Přehled dnešního vydání:

(Počkejte, až se vám do počítače natáhnou celé BL, jinak níže uvedené hyperlinky dost dobře nefungují.)

Letní provoz Britských listů

Budu v následujících cca třech týdnech v ČR, Britské listy budou vycházet odtamtud. Můžete mi i nadále e-mailovat na tutéž adresu. (JČ)

AAR Project - Edition Zeracchi: Los Angeles, San Francisco, Seattle

Publikace obrazů invalidních umělců

Nakladatelství Edition Zeracchi v Los Angeles se obrátilo na Britské listy s prosbou a rozšíření informací ve střední Evropě o Projektu AAR, který je realizován ve spolupráci s institucemi AU International (Japonsko), Pasona Sunrise (Tokio) a Creative Growth Art Center (Oakland, California).

Nakladatelství Editions Zeracchi připravuje série knižních publikací, obsahujících reprodukce invalidních umělců z celého světa Během přibližně 5-7 let má celkem vyjít asi 100 publikací. Projekt je otevřeným fórem pro komunikaci a výměnu myšlenkem pro přispívající umělce. Organizátoři mají velký zájem o účast invalidních tvůrců i ze střední Evropy.

Dotazy posílejte e-mailem na tyto adresy:

zeracchi@earthlink.net

errora@earthlink.net

au-gutai@ba2.so-net.or.jp

Zveřejňuji anglickou informaci o projektu:


INTERNATIONAL AAR (PROJECT / PROJET / PROGETTO / PROJEKT)

Current Update: July 7, 1997

For immediate release: (subject) AAR Project.

Standing Web Postings (updated):

ARLIS

Arts USA

Creative Arts Therapies

DADAA

Down's Syndrome Page

Global Family Village (University of Wisconsin)

Harvard-Square Com

Museumserver (Netherlands)

South Texas Art Association

Very Special Arts (Hawaii)

The AAR Project's web-site is now up (http://www.shozo-shimamoto.com/aar). The site features extensive informationally-oriented links internationally, as well as excellent multi-discliplinary arts sites. These include Artists Television Access (S.F.), the Japan Down Syndrome Network (a vast resource for information globally), the National Arts and Disability Center (UCLA), which to our knowledge is the most wide-reaching site of its kind based in the United States, and Art Therapy on the Web (UK). Together these sites form an outstanding and multi-layered data-base. The collaborative contemporary art sites AU International and The Book of Lies create a framework for interactive investigations, the latter being a down-loadable art education curriculum. If your organization has an interest in linking with the AAR Project site please contact us via e-mail at the zeracchi address (noted above).

CREAHM (Liege, Belgium) is contributing a number of images to the Pasona Sunrise Calendar Project, from which proceeds of all sales are to be donated to this excellent Tokyo-based program for artists with disabilities. The deadline for contributions to the Calendar Project has been extended (so thereís still time!).

New AAR Project Liaison: Gwen Conville UCKAC, (Fresno, CA)

Dr. Katja de Braganca, Director, Euro-Down Syndrome Association (Bonn, Germany)

Prof. Hiraku Takabe, Chairman, Japan Down Syndrome Network Committee (Kyoto University/Department of Medicine/Human Genetics)

Dr. Junko Tatsumi, Vice-Secretary General, JDSN(Kyoto University/Department of Medicine/Human Genetics)

Dr. Eiichi Momotani, Secretary General JDSN (NIAH/Department of Immunology/Molecular Pathology).

The complete AAR Project text plan inclusive of its archival, electronic, exhibition and interactive applications is available by request (via e-mail, facsimile or post). We have need for continuing informational liaison and participation in the AAR Project on many levels. Your interest and input will be much appreciated.


Internet:

Evropané v konfliktu s Američany ohledně bezpečnosti Internetu

Financial Times 9. 7. 1997

Evropští ministři vyvolali v úterý konflikt se Spojenými státy, tím, že požadují neomezené užívání šifrovací technologie, aby byla posílena spotřebitelská důvěra, že transakce na globálních informačních sítích jsou skutečně důvěrné.

Ministři Evropské unie vydali po dvoudenním jednání v Bonnu společné prohlášení, jímž podporují myšlenku "svobodné volby" šifrovacího softwaru. Tím se přímo postavili proti názoru Spojených států.

Spojené státy se obávají, že by mohly globální informační sítě využívat mezinárodní a teroristické organizace. Amerika usiluje o omezení mezinárodního obchodu s nejsložitějším šifrovacím softwarem. Washington si také přeje, aby měly bezpečnostní složky možnost v omezeném množství případů dešifrovat informace, přenášené internetem.

Kontroverze ochromuje společné úsilí Evropy a Ameriky vytvořit globální normy pro sítě jako je internet.

Americký ministr obchodu William Daley konstatoval, že americká vláda i evropské vlády se v podstatě shodují ve výchozím bodě v této věci, totiž že má stát dohlížet na internet jen minimálním způsobem.

Nynější bonnská deklarace v podstatě opakuje postoje amerického "rámce pro globální elektronický obchod", který minulý týden zveřejnil v Americe Bill Clinton. Požadoval, aby zaujal soukromý sektor vůdčí postavení v ochraně spotřebitelských zájmů a etických norem.

Bonnská deklarace se také shodovala s americkým prohlášením v tom, že by se neměly uvalovat žádné další daně na obchodní transakce, uskutečněné prostřednictvím globálních elektronických sítí. Guenter Rexrodt, německý ministr hospodářství, dokonce navrhl, aby byl obchod s výrobky a službami specificky spojovanými s užíváním internetu osvobozen od daní.

Co se týče šifrovací technologie, americký ministr obchodu Daley ale trvá na tom, že "existují určité legitimní oblasti, kde vlády musejí mít možnost zasáhnout". Šifrovacích technik by se mělo užívat k tomu, aby nebylo možno číst čísla úvěrových karet či podrobnosti obchodních smluv. Ministr však pokračoval: "Musíme také zajistit, aby byla chráněna národní bezpečnost. Tato pravidla musíme realizovat rozumně, aby nemohli potenciální teroristé a jiní rafinovaní zločinci skrývat své činy."

Guenter Rexrodt naznačil, že evropští ministři považují americký postoj vůči vývozu šifrovací technologie za diskriminační.


Modernizace Internetu

Upravují se sítě, aby byly schopny přenášet informace až 1000 krát rychleji

Financial Times 9.7.1997

Internet2 - intelektuální dítě konsorcia více než jednoho sta amerických univerzit - zamýšlí komunikovat informace sto až tisíckrát rychleji než dnešní internet. Internet2 je budován tak, aby bylo možno používat množství širokopásmových aplikací, včetně společného výzkumu online, vzdáleného vyučování a videokonferencí. Nová síť propojí účastnické univerzity rychlostí větší než 600 Mbitů (miliónů bitů) za sekundu. To je rychlost, jíž je možno přenést třicetisvazkovou encyklopedii za méně než jednu vteřinu.

Internet2 bude vybudován v následujících dvou letech a nakonec bude přenášet informace rychlostí až 2,4 miliard bitů, tedy 2,4 gigabitů za vteřinu. Nyní jsou nejrychlejší modemy schopny přenášet pouhých 56 000 bitů za vteřinu.

Mezitím zahájila provoz v Evropě síť TEN-34, financovaná Evropskou unií a uvedená do provozu konsorciem evropských národních výzkumných sítí. Zpočátku přenáší síť informace rychlostí 34 Mbitů za vteřinu, později dosáhne rychlosti 155 Mbitů za vteřinu.

Prvotním účelem obou projektů je zlepšit přístup na internet pro univerzitní pracovníky, ale systém bude k dispozici i ostatním uživatelům.

I když je co se týče šířky pásma evropský projekt TEN-34 méně ambiciózní než Internet2, poprvé umožní evropským univerzitním pracovníkům užívat multimediální aplikace - jako videokonference a multimediální vysílání - v reálném čase, a to po celé západní Evropě.

Součástí projektu Internet 2 však není pouze rychlost. Jedním jejím cílem je vybudovat nové vysokorychlostní "gigapops" (vstupy na internet s gigabitovou kapacitou), které by byly schopny navigovat balíky informací po síti rychleji. Proto začne od podzimu prodávat firma Cisco Systems nový gigabitový router, který má být schopen fungovat při rychlostech až 2,4 gigabitů za vteřinu.

Mají-li být na internetu použitelné multimediální aplikace, je nutno zajistit určitou prioritu určitým balíkům informací - zvuk a obraz musejí být synchronizovány. Proto bude Internet2 schopen rozlišovat mezi informačními balíky pro multimediální aplikace, které bude posílat rychlou cestou, a balíky e-mailů, které půjdou pomalou cestou.

Internetoví uživatelé také budou mít možnost si předem zamluvit "zaručený" blok internetové šířky pásma.Rozšiřování NATO:

Rozšiřování NATO a americká etnická lobby

Deník Washington Post poukázal na důležitou roli "etnických lobby" v procesu ratifikace rozšiřování NATO. 8.7. napsal jeho hlavní diplomatický redaktor, Michael Dobbs, z Madridu:

"Pro Clintonovu vládu znamená madridská vrcholná schůzka začátek velkého úsilí přesvědčit americké občany a Senát o potřebě rozšířit NATO. Vládní činitelé jsou rozhořčeni, když se jim poukáže, že prohrávají válku public relations ohledně východního rozšiřování dosud šestnáctičlenné aliance. Zároveň přiznávají, že budou příští rok čelit tvrdé bitvě, mají-li získat pro ratifikaci změn v Severoatlantické smlouvě z roku 1949 dvoutřetinovou většinu v Senátu.

Američtí stoupenci rozšiřování NATO vastupovali v Evropě tento týden velmi energicky. Kongres vyslal šestičlennou pozorovatelskou skupinu, vedenou senátory Williamem V. Rothem juniorem a Josephem R. Bidenem, juniorem. Jiná šestičlená delegace ze Senátu, v jejímž čele stojí šéf republikánské většiny Trent Lott, cestuje po východní Evropě a navštěvuje země, které byly přizvány do NATO.

Lott je citlivý na obvinění, že si členové kongresu jezdí na výlety na státní útraty, a tak v Budapešti velmi silně zdůrazňoval vážnost své mise a historické svazky mezi Spojenými státy a Maďarskem. "Necestovali jsme to Hongkongu, nezůstali jsme na Wimbledon," řekl novinářům . "Přijeli jsme do Budapešti, abychom ukázali, že oceňujeme Maďarsko a zajímáme se o to, co děláte."

Klíčem k tomu, bude-li v Senátu rozšiřování NATO ratifikováno, jsou etnické lobby ve Spojených státech, které jsou soustředěny v průmyslových státech podél východního pobřeží USA a které dokáží rozhodovat o výsledcích prezidentských voleb. Polsko-americkou a česko-americkou komunitu zastupovaly v Madridu dvě ženy: senátorka Barbara A. Mikulski a ministryně zahraničních věcí Madeleine K. Albright.

Albrightová, jejíž rodiče uprchli z Prahy po komunistickém puči v roce 1948, řekla na shromáždění na americké velvyslanectví, že je ráda, že byly do NATO přizvány Polsko a Maďarsko. Ale dodala, že má zvlášť hřejivý pocit, protože byla to NATO přizvána Česká republika. "Mám z toho dojem, že se stanu součástí historie," uvedla.

Albrightová nyní poprvé navštíví Prahu od doby, kdy se stala americkou ministryní zahraničních věcí.

Barbara Mikulski, která je polského původu, vzpomínala, že její prababička obrátila portrét prezidenta Roosevelta ke zdi, poté co Spojené státy "zradily" Polsko na jaltské konferenci v roce 1945. Rozšíření NATO pomůže napravit tuto historickou nespravedlnost a pomůže proměnit bývalé disidenty v demokraty."


Dva protichůdné názory Čechů žijících v Americe na otázku občanství

Názor první: informovaný čtenář:

Pani Fuchsova.....

Jeji a pana Kostroucha volani po : zdvojeni obcanstvi, (sic) restituci majetku, a po strane touha po politickem vlivu, i ktera tak nejak je ze vseho citit, dela jim vic skody nezli uzitku!

Odvolavani se na senatora D'Amata je naivni a detinske! - Vim co rikam.

NATO rozsireni ci nerozsireni, neovlivni ani jeden ani druhy. A neovlivni jej ani sokolska organizace v NY, ci Chigagu!

Rozsireni NATO je klicovy svornik teto administrativy U.S.A. Rizeny pani Albrightovou, a jedine nejaky nepredpokladany krok, ze strany NATO spojencu muze privodit atmosferu ochlazeni v kongresu ( GAO rozpocet ) atd. Planovaci oddeleni DIA se jiz ted zabyva predpoklady za jakych podminek se bude U.S.A "vmesovat, ci nevmesovat" do zalezitosti Evropy. Rovnez kamuflazovani vydaju je jiz davno v pohybu.

Proc, Vam to mily Jene rikam? Lidi jako pani Fuchsova neni v USA zase tolik, aby se ucházeli o ceske obcanstvi, ci meli pocit ukrivdeni, z duvodu zprivatizovani trafiky na namesti ve Znojme. Z jednoho milionu Cechu ( odhad americkeho statistickeho uradu) snad par, maximalne nekolik desitek tisic.

Pani Fuchsova by se na to bud mela vybodnout, ci zaclenit se do nejake mistni LA "grassroots" politicke cinnosti a odtamtud zacit pusobit "step by step", postupne.

Posilani faxu tomu a onomu ma asi stejny vysledek jako hulakani v CR po hospodach.

Znam lidi z politickych vyboru a vim, kudy jde vitr - idealy museji byt podlozeny peneznimi lobby!


Názor druhý: odpověď Jiřiny Fuchsové:

TAK ZASE. jak napsala ta slecna nebo pani vo ty zirafe v Neviditelnem psu: VYSVETLUJ, JIRINKO, VYSVETLUJ!!!!!!

Kdyz jsem delala v NYC jakysi kurs o recnictvi,vtloukali do nas zasadicku: WHEN PUBLICLY SPEAKING:

1. TELL THEM W H A T YOU ARE GOING TO TELL THEM!

2. T E L L T H E M!!!

3. TELL THEM, W H A T Y O U T O L D!!! THEM!!!!


Treba,nez mne zase ten pan oznaci za "ZENCKOU TOUZICI PO POLITICKEM VLIVU..." by si mohl precist nasledujici.

(Vzkazovat nekomu neco, je lehke a lacine, nic to nestoji...)

DELAT NECO pro to, aby se obycejnym lidem dostalo SPRAVEDLNOSTI! stoji cas, nervy, penize, a hodne viry... protoze v tom vzkazu ten pan vicemene napsal ze je to vlastne VSECHNO UPLNE ZBYTECNY, SPIS TAM JEN LIDI ROZCILUJEME TEMI SVYMI PROTIVNYMI POZADAVKY BYT UZNAVANI ZA C E C H Y...................

Rozdil v nas tady je prave ten, nas to stoji to vsechno vyjmenovane nahore, domaci politiky to NESTOJI NIC, oni vcas a presne pobiraji sve platy, a JESTLI V ZAHRANICI BEZ CESKEHO OBCANSTVI UMIRAJI, SKUTECNE, CESI KTERI PRES PUL STOLETI V ZAHRANICI PRO CESKOU SVOBODU LOBOVALI, PRACOVALI ATD -- mne od roku 92 uz zemreli tri clenove, ovsem, bez ceskeho obcanstvi, nedockali se....-- a ano, nekteri bez prostredku, jini nikdy nemeli na letenku, aby se DOMU jeste aspon jednou podivali....

Doma maji cas, na dopisy neodpovidaji, kdyz my jsme faxovali neb posilali dopisy letecky, napred neodpovidali vubec, potom LODNI POSTOU, DNES UZ ZASE NEODPOVIDAJI VUBEC........PROC BY ODPOVIDALI...

Pro par obstaroznich ZENCKYCH nekde v tramtarii!!

At si, holubicka, zalozi GRASS ROOTS ORGANIZACI!!


Od konce roku 1992, day-in-day-out-soboty-nedele-noci-vstavam v pet rano, a kdyz ne kazdej den, tak aspon sestkrat do TEJDNE SI KAZDEJ DEN RANO RIKAM Jirinko, blbce, vykasli se na OBCANSTVI - mas ctyri rozepsany knizky!

(uz ctyry roky!) penize vydelavat potrebujes! (uz sest let!), pracovat na PAMATNIKU ZAHRANICNICH CECHU musis (aby po nas jednou neco zustalo...)

To si tedy, jak brumlam sama k sobe, rikam od peti rano do tak deviti.. Mzitim se objevi par E-Mailu, nejaky dopisy v poste, a vice mene TO DENNO DENNE SKONCI TAK, ze pisu, do jedny. do dvou, do tri odpoledne: jeden den cesky, druhej den anglicky, senatorum, partajim presidentum, ten pan VUBEC, ale vubec nema PONETI, JAKOU PRACI, a to na tom pracujou i jini!!!!

bylo nutno vynalozit, jen napriklad k tomu, aby mistopredseda Jiri Vlach a jeho ctrnact apostolu co ZA NASE AMERICKY UTRATY DESET DNI BRAZDILI AMERIKU, meli vsechno placeny Spojenymi staty a po navratu do Prahy utrousili nejakymu reporterkovi, ze

jaksii cosi "NASE CR OPRAVDU TEM KRAJANUM V ZAHRANICI N E C O DLUZI, a ze by se otazky dvojiho obcanstvi, majetkovych restituci a volebniho prava snad mely napriklad v parlamentu

P R E D I S K U T O V A T!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

At ten pan vyslovi jmeno kterehokoli politika nejen v CR, ALE v USA od roku 1992, MAME OD NICH OSOBNI DOPISY!!!!!

Od State Dept, Dept.,of Justice, Clintona, Gora, Republikanu, demokratu,atd atd atd... Listiny zanesene v databasi- jsem tusim na cisle 4954 nebo tak neco, kouknete se na konec toho posledniho NAVRHU NA ZAKON O CESKEM OBCANSTVI, tam to cislo je...

Nu a protoze nikdo z tech lidi nevi, ze to, co vidi, nebo ctou, nebo slysi, je asi tak jedna padesatina!!! ty prace za tim vsim, radi, radi, a radi....

Radi nebyt EMOCIONALNI, a brat to obchodne! Nebo ze ty dopisy prisu PRILIS OBCHODNE, trochu fire and brimstone by NEVADILO!!! Nebo napsat, faxovat ci zavolat tomu, ci onomu, atd atd atd... Nejvi pomahaji ti, co poslou dvacku na postovne, tisk obalky a At&T ucty...

Takze zase, jak jsem napsala, NENI NA SVETE CLOVEK TEN...

Tato bitva BUDE VYHRANA, jinak proti clenstvi v NATO tady nikdo nic nema.

Polozila mi dotaz nase pani konzulka: A Jirinko, kdybyste, teoreticky, MELI TU MOC!!!! jako ze ji NEMATE!!!!!

VY BYSTE NAM TEN VSTUP DO NATA PREKAZILI???

Ja na to:

Ale, Ivanko, co Te nema,

MY VSICHNI CHCEME MENSI CESKY DANE, VETSI PLATY, FUNGUJICI ARMADU, LETADYLKA ZAPADNI PROVENIENCE aby se tem ceskejm letcum nezarejvaly do zeme, pac a) nemaji palivo a nesmeji litat, b) kdyz uz by meli palivo, nechaji ho rozkvist mikrobama a zas ty Migy narvou do zeme,

MY CHCEME ANGLICKY MLUVICI CECHY V NATO, ale moje ZLATO,

DOKUD NEBUDE NASTOLENA SPRAVEDLNOST PRO NAS VSECHNY,

t.zn. CESKY OBCANSTVI, PRAVO NA RESTITUCE (zakotveny v ustave!) a pravo volit v ceskejch volbach at jsem kde jsem....

MY UDELAME VSECHNO PRO TO, ABY SE TEN NAS--- ne jen VAS!! ---- vstup do NATO POZDRZEL!!!! ----

Napriklad vcera vecer v TV:

napred tam mluvil nejaky americky lajtnant, ktery prave stravil rok v CR s nasi armadou.

Na dotaz, jsou-li Cesi READY, pravil, ze Cesi vubec nejsou READY! for ANYTHING, armada v rozkladu, ukazali ty rozpadajici se vraky letadylek a jednoho ceskeho pilota ktery anglicky plakal, ze smi letat jen nedostatecnej pocet hodin...

Na Jim Lehrer NEWSHOUR si pak pozvali nejakeho starsiho pana Madara, starsiho pana Polaka, a naseho dra. Vladimira Kabese z Washingtonu D.C.

Pan doktor Kabes sve dva rodinne zamky od CR obdrzel, DVOJI OBCANSTVI MA! budiz mu to prano,je to velmi mily a hlavne inteligentni pan a ma prehled, osobne jsem mela cest se s nim seznamit v Brne loni v lete...

Vaclavu Havlovi za tu naklonnost venoval dve cinske vazy z jednoho z tech svych zamku po predcich....

Vypukla debata. Polak a pan doktor Kabes si medili, jak pekne do toho NATA vstupujeme a vyjmenovali vsechny dobre duvody...

Jediny Madar se nebal, nedal se zhypnotizovat a vecne a strizlive popsal pre-NATO situaci jak v Madarsku, tak v CR.

Polskemu panovi se madarske reci moc nelibily, pan doktor Kabes se nenechal z miry vyvest a klidne slovy vynasel nasi ceskou svobodu a demokracii.

O TISICICH AMERICKYCH CECHU BEZ OBCANSTVI, RESTITUCI A VOLEBNIHO PRAVA nepadlo ani slovicko....

Dnes rano maji moji mili US senatori na stoleckach analyzu a dalsi radu, aby, az pujdou hlasovat, ty uspechane Cechy ponekud pribrzdili a zeptali se jich, co bude S TEMI LIDSKYMI PRAVY!!

Je hezky, kdyz lidi doma manifestujou za svobodu v Tibetu ci Maynamaru ci Cine, napriklad, jsme hodnej narudek, prejeme vsem vsechno nejlepsi, jen tem svejm vlastnim, ti at poscipaji v ty cizine, dobre jim tak, proc se tam hnali.....


No, a uz je zasejc poledne, vejdelecna prace jeste zadna, protoze od peti rano se staram budto o obcanstvi nebo o Culika a jeho FRIENDS...

Jirinka

http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/JanCulikHome.html