úterý 9. září

O B S A H

Úmrtí princezny Diany, novináři a dnešní svět - pokračování:

 • Ještě jednou k pohřbu princezny Diany (Jan Čulík)
 • List Guardian kriticky o královské rodině
 • Profesionální fotografové nejsou hyeny (Pavel Hořejší) Reakce západních fotografů:
 • Alain-Pierre Hovasse, obrazový redaktor (anglicky)
 • Alain-Pierre Hovasse, obrazový redaktor (český překlad)
 • David Brauchli, fotoreportér (anglicky)
 • David Brauchli, fotoreportér (český překlad) Média:
 • Definice "oficiálního" tisku: Jan Zahradil, Klausův poradce, reaguje na názory čtenářů Britských listů
 • TV Nova je emocionální kýč, Neviditelný pes taky (Tomáš Pecina)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě jednou k pohřbu princezny

  Pár poznámek těm, kdo sledovali v sobotu kolem poledne na ČT 1 několikahodinový přímý přenos televize BBC z pohřbu princezny Diany.

  Protože žiju v Británii mnoho let, nedovedu určit, jak zapůsobil tento přenos na české diváky. Možná hlavně pohádkovou, typicky anglickou malebnou ceremonií?

  Já bych chtěl ale upozornit na některé jiné věci. Všimli jste si, do jak silné míry byl ten pohřeb hrdým potvrzením neměnnosti a pevnosti základních etických a kulturních hodnot, fundamentu, na němž je postavena existence a totožnost britské společnosti, předevších jejích kulturních, politických i mocenských elit?

  A součástí tohoto kulturně etického konsensu, hrdého a samozřejmého zdůrazňování kvality a slušnosti, bylo i opakované zdůrazňování, že pevným prvkem naší lidskosti musí být zájem a péče o ty naše bližní, kteří se octli v obtížné situaci.

  Právě tohoto se stala princezna Diana symbolem. Opakovali to všichni, arcibiskup canterburský, nakonec v závěru českého přenosu i reportér Ivan Kytka, bratr princezny Diany hrabě Spencer, a vyjádřil to i šéf Labouristické strany a britský premiér Tony Blair, který nepřednesl mnohomluvný projev politických frází, ale bez jediného slova komentáře přečetl slavnou epištolu (dopis) svatého Pavla Korintským.

  Budu tento dopis zde citovat v novočeském ekumenickém překladu z roku 1979, aby bylo jasné, co vlastně chtěl Tony Blair říci - v České televizi četli překladatelé poněkud neprofesionálním hlasem starý, sice krásný, ale dnes už lidem ve všem nepříliš srozumitelný překlad Bible kralické.

  Pročpak si asi vybral britský premiér Tony Blair pro pohřeb princezny Diany tuto epištolu:

  Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.

  A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

  Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

  Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine, jazyky - ty ustanou, poznání - to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.

  Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.

  Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

  A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska.

  Svatý Pavel, 1. list Korintským, 13. kapitola


  Myslíte, že Tony Blair citoval na Dianině pohřbu tento dopis svatého Pavla z důvodů cynické politické manipulace?

  Ano, v Británii existuje mnoho ubohých a nevzdělaných lidí. Velmi pozoruhodná je však existence hrdých, společenských elit, které už několik staletí, zdá se mi, udržují sebevědomě vysoký kulturní a morální standard. Pohřeb princezny Diany tím byl doslova prodchnut. Vycházelo to už ze skutečnosti, že práce kamer britské televize byla při přenosu stoprocentně profesionální. Pokračovalo to i výběrem provozované hudby - pro mě byla vrcholem pohřbu moderní vokální skladba jejíž jméno neznám, kterou vynikajícím způsobem zpívala zpěvačka, kterou taky bohužel neznám. Tato skladba vyjádřila víc než všechna slova.

  Bulvární průměrnost však doráží všude. České i světové sdělovací prostředky se soustředily na píseň Eltona Johna, Svíce ve větru, kterou při pohřbu zazpíval u klavíru. Byla to průměrná, ubohá skladba bez invence, která nedosahovala vysoké úrovně ceremonie. Je trapné, že právě tuto produkci Eltona Johna považují ve svém soutředění na prostřednost světové sdělovací prostředky za jádro celého pohřbu.

  Jak už jsem se zmiňoval ve včerejších Britských listech, smrt Diany a postoj královské rodiny k ní vyvolal v britských sdělovacích prostředcích hlubokou debatu o roli královské rodiny a národní totožnosti, debatu, k jakým v českých poměrech - o české národní totožnosti - nedochází, ač by mělo. (Koncem týdne zveřejním velmi významnou přednášku profesora Alexandra Sticha o barokní době v Čechách, o době, v níž spočívají významné kořeny českého dneška, a my o ní nic nevíme.)

  Pravicový polobulvární londýnský deník Evening Standard bezprecedentně otiskl v plném znění komentář levicově centristického listu Guardian. Text mi přivezl do Prahy Ivan Kytka z Londýna. Zde je jeho překlad:

  Ukázala britské královské rodině, co to ve skutečnosti je: hloupý dinosaurus bez citu

  (Toto je komentář Julie Burchillové, který z deníku Guardian přetiskl 3. září 1997 list Evening Standard. )

  Když přijde na obrazové symboly dvacátého století,nestrkalo se nám před oči většinou nic moc významného. Jeden nezaostřený muž, jak skáče na zadní část automobilu, který řídí jiný nezaostřený muž. Mohl to být kdokoliv, od Johna Kennedyho po Juliana Claryho. Vesmírný skafandr, v němž prý byl muž, který plave na konci lana nad povrchem plným kráterů, což je údajně prý Měsíc. Ale teď, nakonec, má toto smutné, zářivé století symbolický obraz, jaký si zaslouží: putující, zmatenou dívku, hloupou příslušnici vysokých vrstev, která se proměnila ve světskou svatou, a vrací se teď v rakvi na letiště na vojenskou základnu v Northoltu jako dobrý voják, jímž byla.

  Jenom jedna věc byla špatně: Dianina rakev byla pokryta královskou vlajkou, nikoliv oficiální vlajkou Velké Británie. Po smrti si ji královská rodina chce vzít zpátky. Když byla živa, vytlačila ji ze života královských kruhů s pozoruhodnou bezohledností, kterou nejlépe dokumentuje to, že jí sebrali titul Její královská výsost a vyškrtli její jméno z modliteb, které se každý den za královskou rodinu modlí anglikánská církev.

  Diana byla zase obyčejnou, řadovou občankou, jakou bývala zářivě kdysi. A jako ostatní civilní hrdinové, dala jasně najevo, že mít rád svou vlastní zemi a milovat politováníhodnou skupinku nefunkčních Řeků a Němců, která byla přilepena na život země jako jakýsi dodatečný postscript jsou dvě naprosto rozdílné a někdy dokonce protikladné věci.

  V oněch mírně rozostřených reklamách na šampón, které se nyní produkují v takovém neslušném spěchu ještě není vidět obraz té druhé Diany. Už jsme viděli Dobrotivou, Elegantní, Poslušnou Dianu. To, samozřejmě byly autentické, pravé Diany. Ale ještě jsme neviděli tu druhou velkou Dianu - Dianu Ničitelku.

  A ona byla skutečně velká ničitelka. Diana byla největší silou pro republikánství od Olivera Cromwella. Opustila královskou rodinu s tím, že jí zanechala jako dárek na rozloučenou jednu obrovskou, krásně zabalenou časovanou bombu. Je to ta skutečnost, že poprvé v historii je více britských občanů proti královské rodině než pro ni. Když BBC v neděli 31. srpna vysílala britskou vlajku a hrála hymnu "God Save the Queen", "Bůh ochraňuj královnu", zdálo se to téměř ironické: bylo možné si skoro představit Dianin pomalý, chytrácký úsměv a její posměvačné, čtveračivé oči. Bůh ochraňuj královnu? Spíš Bůh té královně pomoz. Dianino republikánství nebylo založeno na analýzách ani na ekonomice. Stejně jako její politické přesvědčení bylo založeno na emocích, a nebylo tím o nic horší než republikánství jiných.

  Diana pocházela z rozvrácené rodiny a hluboce toužila vytvořit skutečně dobře fungující rodinu. Její manžel a jeho rodiče s ní však zacházeli s tak obrovskou mírou úmyslného vykořisťování, manipulace a podvádění, že by to bylo brilantní, kdyby to nebylo tak sprosté. Ano, ano, byla to pohádka, napsali ji bratři Grimmové. Byla to verze Popelky, v níž nepodezřívavá, ctnostná hrdinka nebyla osvobozena z izolace a od krutosti za odměnu za její krásu a čistotu, ale naopak byla za tyto vlastnosti odsouzena. Netrvalo to dlouho, a se svým suchým, velmi anglickým sebeironickým humorem si začala říkat nikoliv princezna z Walesu (Princess of Wales) ale vězenkyně z Walesu (Prisoner of Wales).

  A z těch zbytků, které jí hodili, jak tam seděla v luxusní umývárně nádobí, si vytvořila život, skutečný, dobře žitý, dobře používaný život, ve kterém se viditelně sama za vlasy vytáhla ze stavu tupé volské nevědomosti vyšších tříd (jediné vysvědčení, které získala ze školy Heathfield School, kterou navštěvovala, bylo vysvědčení za nejlépe chovaného křečka) do stavu zvídavé, bojovné schopnosti vnímat a cítit. A tím, že si vytvořila sama pro sebe život, že chtěla vědět, že měla odvahu vypadat naivní, ukázala britské královské rodině, co je zač: že je to hloupý, necitlivý dinosaurus, který se potácí sem a tam ve svém vlastním, izolovaném světě a je přecpaný vlastní arogancí a nevědomostí. Zejména ukázala, co je její manžel, údajný "intelektuál" ve firmě, zač: že je to mozek třetího řádu s falešnými představami svých schopností, lidský automat na ohrané desky s filozofickými frázemi, který je naprosto neschopný se na cokoliv soustředit a přispět čímkoliv k jakékoliv dobré věci po trochu delší dobu. (Vždycky se mi chtělo křičet, když jsem slyšela, že Diana nebyla pro prince z Walesu dostatečně intelektuálně stimulující. Prosím vás, tohle je člověk, který hledal intelektuální stimulaci i Camilly Parker-Bowlesové, u Dale Tryonové a u televizní manekýnky Seliny Scottové! )

  "Měla zvídavou, energickou mysl," řekla Magdi Yacoub. Měla také smysl pro povinnost a nadšení, které proměňovalo tu povinnost spíše v povolání. Ukazovala britské královské rodině, jak je naprosto izolována od národa, a ukazovala to s krutou jasností: její neobyčejně aktivní život, a její touha ke konci života hrát tak tvrdě, jak tvrdě pracovala, vyvolávala dojem, že členové královské rodiny jsou malátní a polomrtví a že nedokážou vyjít s ničím, co nemá čtyři nohy nebo zrovna před nimi neklečí. Diana byla velkou republikánskou hrdinkou, protože už sama její přítomnost ukazovala, jak absurdní je myšlenka, že se NĚKDO MŮŽE NARODIT A BÝT TÍM URČEN STÁT SE VLÁDCEM.

  Ona, outsider, přijala královský způsob života za svůj a na jednu krátkou, zářící chvíli to všechno pochopila, zatímco její manžel, se všemi svými škobrtáními, trapnostmi a faux pas, ukazoval zcela jasně, že pro něho samotného je velmi obtížné mít rád lidi ze svého národa anebo činit svou povinnost. Diana byla čerstvým, nepomézním závanem vzduchu: bylo to "vyhrňme si rukávy a jděme do toho" - nejlepší esenci anglickosti uprostřed gotické pochmurnosti pádu našeho vlastního Domu Usherů.

  Diana vstupovala do manželství s otevřeným srdcem a s velkými nadějemi. Když si konečně uvědomila, že má dar, dar milovat a být milována po celém světě, nabídla ten dar hrdě rodině, do níž se přivdala a v jejímž zájmu se snažila ze všech sil pracovat. Opravdu chtěla, aby královská rodina vypadala dobře. Když reagovali se strachem a se závistí a hodili jí to zpět do tváře, obrátila se. Ani se nerozčílila, ale vrátila jim to. Vrátila jim to tak, že způsobila, že královská rodina začala vypadat jako nejhroznější skupina darebáků, jaká kdy nosila královskou korunu. A ani teď nepřestala. Bude toto dokazovat navždycky.

  "Diana mučednice", se posmíval princ Charles své mladé manželce, když se poprvé pokusila otevřít náruč směrem k nemocným, aby i sama sebe zbavila problémů, když se obrátila k lidem, kteří umírají, aby pochopila vlastní život. A teď už se stala mučednicí: železo probodalo to krásné tělo, tělo, které bylo už za života neustále pitváno jako každá mrtvola.

  Kdyby Diana nezemřela, není vyloučeno, že by se stala - v důsledku neustálé šeptandy královské rodiny a jejích slouhů ve sdělovacích prostředcích - nakonec veřejným vtipem. Lady Diana Al Fayed, kočka z vysokých kruhů nějakého arabského podnikatele, která by se neustále slunila na palubě nějakého ginového paláce, zakotveného ve Středozemním moři, připíjela by si, až by její kůže ztratila pel a manžel by si našel mladší ženskou. Ale její smrt ji zachovala navždy na vrcholu její krásy, soucitu a moci. Diana bude přítomna jako truchlící na každé královské svatbě a jako nevěsta při každé korunovaci. Její odvážný, zářivý, energický život bude už navždycky vrhat obří stín na trapnou skupinu šikanujících násilníků, kteří si říkají naše královská rodina. Vždycky na ni budeme vzpomínat, jak se k nám naposledy vrátila, konečně svobodná, princezna pro lidi, nikoliv princezna z královské rodiny. Nikdy na ni nezapomeneme. A oni taky ne.

  Julie Burchill, The Guardian 2. září 1997, přetištěno v lidovém deníku Evening Standard 3. září 1997


  Profesionální fotografové nejsou hyeny

  Pavel Hořejší

  Viz též příspěvky v BL z 5.9.978.9.1997

  Pane Culiku,

  Vas clanek o novinarskem hyenismu, ktery jste napsal v letadle mezi Londynem a Prahou mi pripada jako ponekud ukvapeny a nedomysleny.

  Jiz to zacina tim titulkem. Dale oznacenim paparazzi. Jak prosim rozlisite, kdo je papparazi a kdo je nepaparazzi. Videl jsem v nasich trech TV stejne obrazky z Parize po osudne autonehode. Byl tam zaber zniceneho Mercedesu a zaber na kameramany TV, kteri zrejme prave dorazili na misto, balancuji s kamerou na rameni a jdou po zidce, odkud se lidi divaji na auto. Vypada to ze chteji to auto nafilmovat z lepsi pozice, neb nemaji zrejme pristup do tunelu. Nebo maji jine eticke normy a zabery zblizka zasadne nedelaji.

  Nazvete je prosim tez novinarskymi hyenami ? Jaky je rozdil mezi tim kdo udelal snimky vzapeti po nehode, fotografem ktery tudy nahodou projizdel a udelal snimek pozdeji po nehode a temi nahore, ktere zrejme poslala redakce dodatecne ? Event. nahodnym chodcem, ktery si udela snimek na pamatku ? Ten take ma byt obzalovan a uveznen za zabiti Diany a spol. ?

  Nektere redakce se zavazaly, ze budou bojkotovat snimky auta po nehode. V tisku a v TV se vsak objevily fotografie auta a TV zabery porizene pozdeji. Jaky je rozdil zda snimame udalost vzapeti pote co se stala, jeste pred prichodem zachranaru a po jejich prichodu ? Apropos, neposkytnuti pomoci.

  Pokud vim, fotografove na motocyklech zavolali pomoc. Zatim jsem nikde necetl, ze by to nekdo ocenil. Bratr Diany ve sve dle meho nazoru jinak velmi dobre a tolerantni smutecni reci dokonce vzpomnel ridice Henri Paula. To se mi zda ponekud masochisticke, vzhledem k tomu, ze tento muz byl za volantem auta, ktere po nedovolene rychle jizde v centru lidnateho velkomesta narazilo do pevne prekazky, ac mel pane Spencerovu V. I. P. sestru, sebe a dalsi dve osoby na palube... Ta rychlost ve chvili narazu se mi zda az prilis silna kava.

  Znamena to ze Henri jel rychleji a pred narazem zbrzdil na 200 km/h ? Nebo vubec nebrzdil ? Nebo zde je nejaka skutecnost kterou nezname ?

  Dovolim si podporovat nazor pana Schrabala, ze motocykly na kterych jeli fotografove, zdaleka nedosahnou rychlosti 200 km/h. Miochodem jiz pri rychlostech nad 140 km/h bude mit jezdec velke problemy s odporem vzduchu. O nejakem fotografovani jiste nebude reci, kdyz se bude snazit udrzet se v zatacce v tunelu mezi jinymi mnohem pomalejsimi vozidly na svem vratkem stroji, ktereho se drzi obema rukama.

  Dovolte abych vzpomnel nestastneho Alexandera Dubceka, ktery cestoval z Bratislavy do Prahy dvestekilometrovou rychlosti, kdyz jeho ridic u Humpolce najel na vodu, diky "aquaplanningu" opustili dalnici a politik pote nedobrovolne opustil kabinu vozu. Riskovali tuto obrovskou rychlost na ukor sebe samych, okolnich nic netusicich ridicu a navzdory fyzikalnim zakonum, ktere jak je videt se tykaji i levicovych politiku.

  V. I. P. zrejme nepouzivaji bezpecnostni pasy, v jakemsi blahovem sebestrednem domneni, ze jim se nemuze nic stat a na zadnmm sedadle neplati fyzikalni zakony.

  Dale nedavny a dle meho nazoru zcela zbytecny incident, kdy ridic Vaclava Havla projel skrz uzavreny zeleznicni prejezd, ac jeho chranenci nehrozilo zadne nebezpeci ani nikam nespechal. Udajne pri priprave trasy den predtim se ochranka domluvila, ze pokud pojede vlak, kolona pocka. Ochranka tak bezduvodne ohrozila hlavu statu a doprovodne vozy, vcetne tech na konci v kterych jeli novinari.

  Nebo to byly tez jak vy rikate "hyeny", ktere svym pronasledovanim malem ustvaly prominentniho V. I. P. presidenta ? Nebo snad jedna pani povidala ze je za tim nejaka konspirace ? Mimochodem nemylim-li, se nas president jezdi tez v Mercedesu 600 jako jela Diana. Jak jsem si nekolikrat vsiml, tak ani nas pan president nepouziva bezpecnostni pasy. To ani nemluvim o lonske autonehode premiera Klause, ktery sedel na zadnim sedadle a ve chvili narazu vahou sve osobnosti urazil predni sedadlo. Mohl by tak ucinit, kdyby byl pripoutan ? Nastesti se mu nic nestalo. Bylo to diky ceskemu vozu Tatra, nizsi rychlosti, ci pohotovemu abstinujicimu ridici ? Premierovy tenisove urazy zatim koncily zrejme hure.

  Dost o nehodach.

  Co treba fotografovani zranenych lidi ? Napriklad serial fotografii z atentu. Na presidenta Reagana, Kennedyho, atd. Podle Vasi rychlokvasne "hyenisticke" teorie by pohotovi autori, kteri na scene, kde se strilelo nemysleli na svoji osobni bezpecnost a delali svoji praci za kterou jsou placeni - fotografovali, meli byt uvrhnuti do vezeni a podle jakesi zcestne presumpce viny obzalovani prinejmensim z pokusu o zabiti, kdyz uz ne o vrazdu. A jejich fotografie by mely byt odstraneny z prednich svetovych galerii.

  Vzpomenme prosim na fotograficke a nebo i psane zpravodajstvi z nespocetnych valek. Hlavne bych jmenoval Vietnam. Napr. fotografii z popravy vietnamskeho muze. Domnivate se ze kdyby fotograf nebyl pri tom nebyl, ten nebozak by zil ? Kez by zivot byl tak jednoduchy....

  Pripomina mi to Kocourkov. Nebo scenku z Jary Cimrmana: Policejni inspektor Trachta svemu asistentovi Hlavackovi: "Klidne mu tykejte, vzdyt je to sprosty vrah... nebo prinejmensim sprosty podezrely".

  Tez mne zajima, jestli jiny zpusob zaznamenavani informaci a jejich predavani dalsim lidem tez povazujete za hyenismus. Napr. psani videneho, precteneho ci slyseneho (smysleneho). Jste novinar ? Nebo se jen timto zpusobem bavite ? Povazujete pisici novinare za hyeny take ? Muze byt hyenou tez nahodny kolemjdouci ci kolemjedouci clovek, ktereho oslovi novinar a zepta se po jeho svedectvi, ktere se objevi v mediich ? Kde konci pravo na ochranu osobnosti a kde zacina pravo na ziskavani a sireni informaci ?

  Pavel Horejsi, fotograf,Praha


  Reakce Jana Culika:

  Pane Horejsi, rad to zverejnim, ale nepochopil jste mou pointu. Asi jsem se vyjadril spatne.

  V pripade Diany neslo ani tak o posledni incident v Parizi, kdy zemrela (mimochodem, je stale spousta nejasnosti, rodice zemreleho ridice napriklad tvrdi, ze byl abstinent, atd.), ale o to, ze se Diana v poslednich letech stala lovnou zveri, neustale obklopovanou ci pronasledovanou smeckou cynickych fotografu, kteri ji proste povazovali za zdroj svych velkych vydelku, nikoliv za cloveka.

  Nevim, jak by se vam libilo, kdybyste se musel neustale obavat, rekneme, kdyz jdete na zachod, ze tam bude provrtana stena a budete vyfotografovan.

  Jako ve vsem, jde o TUTO ETICKOU HRANICI - kdy se stava z fotografovane obeti v dusledku dlouhodobeho neosobniho pronasledovani - tak jak to treba delala StB - obet.

  S temi pasy, atd., mate jiste pravdu. Jen bych poznamenal, ze je symptomaticke, ze ty prohlubne v te dalnici na tom miste Dubcekovy havarie dlouho pote nikdo neopravil.

  JC


  "Stanovisko mych dvou kamaradu, ke kteremu se jiz pripojuji dalsi kolegove" (zaslal

  Pavel Hořejší):


  1. Alain-Pierre Hovasse, Photo Editor

  (Český překlad viz níže:)

  This is a personal note, concerning the recent events and photographers. Please onpass this to others on your e-mail list, or post a hardcopy on a  visible bulletin board at your office

  It has been a great tradition of our western civilization that those accused of a crime are judged by the facts. It is with a certain amount of disgust that we've seen this tradition short-circuited so brutally in the case of photographers and the world's media.

  News photography prides itself on impartiality: if the subject is worthy of news, be it pauper or king, it is our job to provide newspapers and magazine editors with the material to illustrate the most important stories of the day. We are a very visible part of a large process.

  With this in mind, this note is not about justifying the actions of the photographers at the scene of Diana's crash. The "facts" on the case have radically changed every day since the tragedy, and what appears true today may be false tomorrow.

  My profession is news photography: it's a great profession full of excitement, danger and frequently accompanied by the feeling that our photographs can make a difference to the world. Complaints from the public were rare when photographers reached the besieged town of Srebrenica in Bosnia in 1995, and exposed the impending tragedy facing the civilian population. There were no complaints of intrusion into the lives of Rwandans when images publicized the death of thousands there. Newspaper reports did not call for the review of privacy laws when a  photographer recently caught Khmer Rouge dictator Pol Pot in court, being called to account for the murder of millions. As for the pack of mewling movie stars complaining of harrassment, these cynical masters of media manipulation should remain seen and not heard. When they need publicity to launch their "films", they quickly become our friends and all is conveniently forgiven.

  The very tragic death of Diana has had a global reach and has touched millions at a surprisingly personal level. This phenomenon could never have happened without the direct presence of these same image makers who now stand accused and judged, of complicity in her death.

  This is not the first time, nor the last time photographers are caught in the headlights of quick judgements. We will survive it, it's a great profession full of outstanding people worthy of respect.

  Toto je osobní vyjádření, týkající se nedávných událostí a fotografů. Prosím, rozšiřujte to dalším na vašem e-mailovém seznamu, anebo vyvěste vytištěnou verzi na viditelnou nástěnku u vás v kanceláři.

  Dosud bylo velkou tradicí naší západní civilizace, že ti, kteří jsou obviněni z nějakého zločinu, jsou souzeni na základě faktů. Sledujeme s určitou mírou znechucení, že nyní došlo v případě fotografů a světových sdělovacích prostředků k tak brutálnímu krátkému spojení.

  Zpravodajská fotografie je hrdá na to, že je nestranná. Jde-li o námět, hodný zveřejnění, ať jde o chudáka nebo o krále, naším úkolem je poskytnout redaktorům novin a časopisů materiál k ilustraci nejdůležitějších zpráv dne. Jsme velmi viditelnou součástí rozsáhlého procesu.

  Chci však přitom dodat, že tímto vyjádřením nezamýšlím ospravedlňovat jednání fotografů na scéně Dianiny dopravní nehody. "Fakta" v tomto případě se radikálně změnila každý den od oné tragédie O tom, co se zdá být dnes pravda, se možná zítra prokáže, že tomu tak vůbec nebylo.

  Mým povoláním je zpravodajská fotografie. Je to vynikající povolání, plné vzrušení a nebezpečí . Často máme pocit, že naše fotografie mají moc změnit svět. Veřejnost si málokdy stěžovala, když pronikli fotografové v Bosně v roce 1995 do obklíčeného města Srebrenica a ukázali svými fotografiemi světu, jaká tragédie se tam chystá pro civilní obyvatelstvo. Nikdo si nestěžoval, že porušujeme soukromí občanů Ruandy, když naše fotografie zveřejnily masakry tisíců lidí v té zemi. Novinové zprávy nedávno nepožadovaly novelizaci zákonů na ochranu soukromí, když jeden fotograf vyfotografoval diktátora Pol Pota u soudu, jak se zodpovídá z vraždy miliónů lidí. A co se týče smečky kňourajících filmových hvězd, tito cyničtí mistří manipulace sdělovacích prostředků by měli být veřejností viděni a nikoliv slyšeni. Kdykoliv potřebuji publicitu, když jsou do kin jejich "filmy", rychle se stávají našimi přáteli a vše je - protože se to hodí - zapomenuto.

  Skutečně tragická smrt princezny Diany zasáhla milióny lidí na celém světě pozoruhodně osobním způsobem. K tomu by nikdy nedošlo, kdyby nebyli přítomni titéž tvůrci obrazového materiálu, kteří jsou nyní obviňováni a souzeni, že se podíleli na její smrti.

  Není to poprvé, ani naposledy, co se dostali fotografové do palcových titulků ukvapených soudů. Přežijeme to. Děláme velké povolání, kde pracuje mnoho vynikajících lidí, kteří si zaslouží respekt.

  Thank you

  Alain-Pierre Hovasse

  Photo Editor


  2. Od Davida Brauchliho:

  Český překlad viz níže:

  We photographers are being slandered and assaulted by the world after the death of Diana. I think this is unfair and I wish to point out a few facts and things about photographers that you folks out there may not know because it's IMPORTANT that we establish culpability and responsiblity before convicting the profession as a whole. And, BTW, although there may be seeming differences between pap and photographers, at one point in one's career, one is forced to do pap work, it's the nature of the job. Therefore there is really no distinction between a pap and a "news" photographer.

  Let's look at the facts:

  1) the driver of the car was DRUNK, he had more than 1.8 percent blood alcohol level. That's more than two bottles of wine on an empty stomach. There's no way he should have been driving, especially important personages like Princess Diana. Not only is a drunk driver a threat to the occupants, he's a threat to people driving down the road.

  2) the driver was going 200 kph in the streets of Paris. this is totally irresponsible and given the fact that he was drunk, which means a) his judgment is impaired and b) and reactions are extremely slowed, he was not fit to be driving and should have told al Fayed that before he got into the car.

  3) motorscooters don't go 200 kph.

  4) photographers called emergency services upon arriving to the scene.

  5) how does an untrained person help a person badly mangled in an auto accident? Moving a person badly wounded could kill the injured person especially if there is a head wound or spinal wound. One photographer took the pulse of Diana to confirm that she was still alive. The most important thing the photographers could have done was call the authorities (which they did) and to redirect traffic around the accident site (I don't know if that happened).

  6) Police arrested photographers who showed up to the scene 10 minutes after the accident. Is that photographer in any way responsible for the accident?

  now, let's look at some other factors:

  1) Di had lived with the pap her entire adult life. She could have told the driver to slow down, 200 kph through the streets of Paris is insane. Of course we'll never know what she said although we may get a feeling after the bodyguard's story is revealed. Pap shoot pictures, they don't kill people.

  2) Di used the press as much as they used her. Only the week before she had called the press to her boat to address the issue of her and Dodi. It's a symbiotic relationship.

  3) pap photographers fill a need from editors who sell newspapers. More newspapers sell when there are exclusive pictures of Di, or Princess X of somewhere, or of some movie star or even some politician. Face it, people love to read dirt on celebrities. I think it's sick. I never buy people magazine, the sun newspaper, or any of that other crap. However, millions of people do and they are as culpable in this as the photographers are. If they didn't buy the papers, which in turn raise the circulation of the paper on a given day, the editors wouldn't push to get exclusive pictures and the photographers would back off the subjects. That's how it works. In this case it worked the other way around and it ended up in three senseless deaths.

  4) photographers everywhere have a job to do. If Nelson Mandela had gotten shot while I was standing there, would I have helped him? No, because there are more qualified people around than myself to do that. I would take pictures, that's what I'm paid and trained to do. If I were alone with Mandela somewhere and he had a heart attack, I would help him as best I could until help could come and THEN I would take pictures. I certainly wouldn't expect to get arrested.

  Frankly, the photographers have been tried and convicted before the facts were in. The French cops are totally culpable in this, arresting the photographers on the spot and a dispatch rider. Why arrest a dispatch rider? It's sick. It just goes to show you how much people actually disrespect journalism these days and photographers in particular. People forget that THEY buy these magazines and they are also responsible.

  Once all the facts are in I'll bet you 100 SF that ALL the photographers get off because, even if one or two of them did yell at the cops, emotions were running high and it's not enough to convict a person on. What the pap do is perhaps not ETHICAL, but it's not criminal. Each profession has its own set of ethics. Some photographers are more ethical than others. Some architechts are more ethical than others. We can only live with ourselves.

  Let's look at photography for a second. In order for a photographer to get a picture of, say President Clinton, he or she must show up at the White House at 6 in the morning, wait until then or 11, be subjected to endless checks by security guards, be corralled into a small pen, treated like an animal and have Clinton walk in for 10 seconds to smile and then leave. This is the reality of the profession.

  And what about bringing the public pictures from Rwanda or Bosnia? Huh? Photographers risk robbery, beating, disease in order to document the atrocities that human beings visit upon one another. Do you think Jim Nachtwey or Anthony Suau or I ENJOY watching thousands of people starving to death, shooting each other up or traipsing through dangerous territory as refugees? Do you think we ENJOY getting into a trench full of human shit in order to get a better angle on a picture that will make the front page of Time magazine or the New York Times? No, we don't enjoy that but we feel a social responsibility to bring these facts, these barbarous acts to light so that HOPEFULLY the international community will act. We did it for three years in Bosnia and NOTHING happened. We did it in Rwanda and NOTHING happened. We did it in Somalia and NOTHING happened. And now we are blamed for the death of Diana.

  Look at yourself. Look at the facts. Draw responsible conclusions. Don't unjustly accuse.

  Love,

  David Brauchli

  My fotografové jsme pomlouvání a po celém světě se na nás po smrti Diany útočí. Myslím, že je to nespravedlivé a chtěl bych zdůraznit několik faktů o fotografem, které možná vy lidi nevíte, protože je DŮLEŽITÉ, abychom určili vinu a odpovědnost dříve, než odsoudíme celou jednu profesi.

  A mimochodem, i když se může zdát, že existují rozdíly mezi paparazzi a fotografy, v určité etapě své kariéry musí jednat fotograf jako paparazzi, to je součástí toho zaměstnání.

  Proto v podstatě není skutečného rozdílu mezi paparazzim a "zpravodajským" fotografem.

  Pohlédněme na fakta:

  1. řidič automobilu byl OPILÝ, měl v krvi více než 1,8 procent alkoholu. To je více než dvě lahve vína na prázdný žaludek. V žádném případě neměl řídit auto, a už vůbec ne auto s významnou osobností jako princezna Diana. Opilý řidič je hrozbou cestujícím, ale i ostatním automobilistům.

  2. řidič jel ulicemi Paříže rychlostí 200 kilometrů za hodinu. To je naprosto neodpovědné. Vzhledem k tomu, že byl opilý, což znamená (a) jeho schopnost úsudku byla ochromena a (b) jeho reakce byly výrazně zpomaleny, nebyl vstavu řídit autor a měl to říct al Fayedovi, než si sedl za volant.

  3. mopedy nejezdí rychlostí 200 km/h.

  4. fotografové zavolali záchranku, jakmile dorazili na scénu

  5. jak má pomoci osoba bez zdravotní kvalifikace člověku těžce zraněnému při automobilové nehodě? Přesun těžce zraněné osoby by ji mohl usmrtit, zejména, pokud jde o zranění hlavy nebo páteře. Jeden fotograf změřil Dianě puls, aby potvrdil, že je ještě naživu. Nejdůležitější, co měli fotografové udělat, bylo zavolat záchranné služby (to učinili) a přesměrovat dopravu kolem místa nehody (to nevím, jestli udělali)

  6. Policie zatkla fotografy, kteří se objevili na scéně deset minut po nehodě. Je takový fotograf nějakým způsobem za nehodu odpovědný?

  A teď se podívejme na některé další faktory:

  1. Diana žila s paparazzi po celý svůj dospělý život. Měla říct řidiči, aby zpomalil, jet po Paříži rychlostí 200 km/h je šílenství. Samozřejmě, už se asi nedovíme, co říkala, i když něco možná prozradí její osobní strážce. Paparazzi dělají fotky, nezabíjejí lidi.

  2. Diana využívala tisku stejně tolik, jako tisk využíval jí. Ještě týden před smrtí povolala novináře na svou loď, aby vysvětlila, jak je to mezi ní a Dodim. Je to symbiotický vztah.

  3. Paparazzi splňují poptávku od šéfredaktorů novin. Prodá se víc novin, když tisknou exkluzívní fotografie Diany, princezny X nebo nějaké filmové hvězdy nebo dokonce i nějakého politika. Lidi, uvědomte si, že čtenáři chtějí číst špinavé historky o slavných osobnostech. Sám si myslím, že je to zvrácené. Nikdy si nekupuju magazíny, zabývající se slavnými osobnosti, nikdy nekupuju bulvární deník Sun, ani ostatní takové sračky. Ale milióny lidí to kupují a mají tedy úplně stejnou vinu jako fotografové.

  Kdyby lidi nekupovali ty noviny, což zvyšuje počet prodaných výtisků, redaktoři by nevyžadovali exluzívní fotografie a fotografové by veřejné osobnosti neoběžovali. Tak to funguje. V tomto případě to fungovalo obráceně a důsledkem byla nesmyslná smrt tří lidí.

  4. Fotografové všude na světě musejí dělat svou práci. Kdyby byl postřelen Nelson Mandela, když jsem stál vedle něho, pomohl bych mu? Ne, protože jsou přítomni kvalifikovanější lidi, kteří mu pomohou. Já bych fotografoval, od toho jsem placen a k tomu mám kvalifikaci. Kdybych byl někde s Mandelou o samotě a on utrpěl infarkt, pomohl bych mu, jak nejlépe bych dovedl, dokud by nepřijela pomoc, a PAK bych fotografoval. V žádném případě bych neočekával, že mě za to zavřou.

  Upřímně řečeno, fotografové byli souzeni a odsouzeni dávno předtím, než byla známa fakta. Nese na tom plnou vinu francouzská policie, že zatkla na místě fotografy a jednoho poslíčka na motocyklu. Proč proboha zatýkat poslíčka na motocyklu? Je to hrozné. Ukazuje to, jak malý respekt mají dnes lidé před novináři a zejména před fotografy. Lidi zapomínají, že ONI SAMI si kupují ty časopisy a nesou tedy i oni sami odpovědnost.

  Až budou známa všechna fakta, vsadím se s vámi o sto švýcarských franků, že VŠICHNI fotografové budou osvobozeni, protože někteří z nich sice na policajty řvali, ale byla to emocionální situace a za to se nedá lidi odsoudit.

  To, co dělají paparazzi, možná není ETICKÉ, ale není to zločin. Každé povolání má svou vlastní etiku. Někteří fotografové jednají etičtěji než jiní. Někteří architekti jednají etičtěji než jiní. Žijeme sami s vlastním svědomím.

  Pohlédněme chvíli na fotografovu práci. Má-li získat fotku, řekněme, prezidenta Clintona, musí být v Bílém domě v šest hodin ráno, musí tam čekat do jedenácti, neustále se musí nechat prohlížet bezpečnostními orgány, je uzavřen v malé ohradě, jednají s ním jako se zvířetem a pak přijde na deset vteřin Clinton, usměje se a odejde. To je realita fotografova povolání.

  A co fotografové, kteeří zveřejnili snímky z Ruandy nebo z Bosny? No? Fotografové riskují, že budou okradeni, zbiti, riskují nemoci, a to všechno jen proto, aby zaznamenali zvěrstva, která si lidi navzájem působí. Myslíte si, že Jim Natchway nebo Anthony Sau nebo já máme nějaké zvláštní POTĚŠENÍ z toho, že jsme svědky, jak tisíce lidí umírají hladem, vraždí se střelnými zbraněmi nebo jsou nuceni procházet nebezpečným územím jako uprchlíci? Myslíte, že máme POTĚŠENÍ z toho, že jsme nuceni vlézt do zákopu plného lidských hoven, abychom získali lepší úhel pro fotku, která bude pak otištěna na titulní straně týdeníku Time nebo New York Times?

  Ne, z toho potěšení nemáme, ale máme pocit společenské odpovědnosti, že musíme zveřejňovat tato fakta, tyto barbarské činy, aby, jak DOUFÁME, proti nim mezinárodní společenství zasáhlo.

  Dělali jsme to tři roky v Bosně a NESTALO SE NIC. Dělali jsme to v Ruandě a NESTALO SE NIC. Dělali jsme to v Somálsku a NESTALO SE NIC.

  A teď nás obviňují ze smrti Diany.

  Podívejte se sami na sebe. Podívejte se na fakta. Udělejte si odpovědně závěry. Neobviňujte lidi nespravedlivě.

  Váš

  David Brauchli


  Jan Zahradil, Klausův poradce, reaguje na názory čtenářů Britských listů

  Viz Britské listy z  5.9. 1997z 8. září 1997

  1) Ad ThDr. Stehlik

  Vazeny pane ThDr., maj prispevek byl odpovedi na vyzvu pana Culika, abych lepe definoval, co povazuji za oficialni tisk a myslim, ze JC mi celkem opravnene vytkl nejasnost ci zamenu pojmu - pamatuji si to a priste se budu vyjadrovat precizneji. Proto nebylo mym umyslem oslovovat volice v "neoficialnim mediu" a tudiz jsem jim take nemohl rici (ci naznacit), ze mne nezajimaji. V tom se, at nedopatrenim ci zamerne, mylite (ale kdo chce psa bit...). Jinak, pokud se nemylim, jste mi v posledni vete naznacil, ze mne povazujete za  "hnupa". Dekuji Vam za ten uprimny vyron nesympatii. Od cloveka, pysniciho se Vasim titulem, je to obzvlaste kuriozni ( nebo ze by v tom hral take nejakou roli muj obecne znamy postoj k restitucim cirkevniho majetku atd.) Sdeluji Vam, ze ja bych byl schopen Vas oznacit za "hnupa" az po osobnim setkani a prece jen urcitem hlubsim poznani Vasi osobnosti, nez z  jednoho prispevku na BL.

  2) Ad p. Burt

  Vazeny pane, dopustil jste se podle meho nazoru chybneho logickeho vyvodu. Z me argumentace ani z toho, ze nejctenejsimi tiskovinami ve svete byvaji tabloidy, nevyplyva ze pouze ony mohou byt povazovany za oficialni tiskoviny. A uz vubec z toho nevyplyva, ze napr. v USA neni Washinghton Post nebo Wall Street Journal oficialni tiskovinou. Zrejme jste cetl muj prispevek nepozorne - ja hovoril o obecne dostupnosti. I WP nebo Wall Street Journal si muze koupit kazdy American - bude-li chtit - proto nevidim duvod, proc je nepovazovat za oficialni tiskovinu. Dale dovolte faktickou opravu - nejctenejsimi tiskovinami v CR neni Blesk a  Spigl, ale MF Dnes, Blesk a Pravo (v tomto poradi). Jinak je Vas prispevek mj. docela zajimavou ( byt "nevedecky") formulovanou uvahou na tema teorie elit.

  3) p. Vincent

  Vazeny pane (nebo pani ? - podepsana jste jako JANA, ac v zahlavi je uvedeno JAN), (to je můj překlep, omlouvám se čtenářům i panu Vincentovi, JČ) nevim, co je nafoukaneho na tom, kdyz na podporu sveho stanoviska pouziji oficialni statisticka data (negramotnost, technicka vybavenost domacnosti). Jinak obsahuje Vas kratky prispevek tolik nepravd (zdraham se pouzit termin "lzi"), ze polemika s nimi v tuto chvili presahuje me casove moznosti ( "utajovani", "cenzura", "blokovani" jsou terminy, ktere nachazim v ruznych psychopatickych dopisech, popisujicich listopad '89 jako vysledek dobre pripraveneho spiknuti atd.). Na zaver pisete, ze jsem sve ( blize nedefinovane ) sebevedomi ziskal jako mimikry od sveho sefa a ze si mne mozna proto vybral. Ale treba je to prave naopak. Treba je Vase iracionalni nechut k Vaclavu Klausovi tak velika, ze ji rozsirujete na cele jeho okoli a  nejste jiz schopen(a) objektivniho pohledu.

  Jan Zahradil

  (Myslím, že bychom snad mohli diskusi na toto téma už tímto uzavřít, máte-li pánové k tomu další poznámky, znáte své e-mailové adresy. JČ)

  TV Nova je emocionální kýč, Neviditelný pes taky

  Jiří Franěk se ve svém čtvrtečním
  komentáři na Mediaserveru zabývá fenoménem TV Nova. Mám pocit, že se pan Franěk ve své základní premise mýlí: TV Nova není televizí pro blbce, TV Nova se zaměřila -- chcete-li už toho slova použít -- na blbce v každém z nás.

  Vlastní produkce této televizní stanice nepřetržitě atakuje divákovy emoce. Základním poselstvím je: "Nesledujete nás proto, že jsme kvalitní, ale proto, že nás máte rádi." V žádném jiném sdělovacím prostředku (snad s výjimkou Neviditelného psa) jsem se nesetkal s tak silným voláním po pospolitosti, klubismu, s tak výraznou touhou ředitele (šéfredaktora) po diváckém (čtenářském) ohlasu a obdivu.

  Nebojím se říct, že zpravodajství na TV Nova spolu s Neffovými psími příběhy jsou nejčistším, krystalickým příkladem mediálního kýče.

  Tomáš Pecina


  Myslím, že tady pan Pecina zkoumá, kde jsou limity proklamované liberální otevřenosti Britských listů - jestli zveřejním i příspěvek kritický vůči Neviditelnému psu. - Domnívám se ale osobně, že srovnání Neviditelného psa se zpravodajstvím TV Nova je nepřesné: mimo jiné najdete v Neviditelném psu určitý druh jazykové experimentace, směrem k humoru, který byste tuším těžko hledali ve zpravodajství televize Nova. Humor je ve světě velmi cenná a vzácná věc a na Neviditelném psu bezesporu je přítomen. Mimochodem jsem měl dojem, že kýč je nejlépe neutralizován (anglický výraz je "deflated") právě humorem a ironií. (JČ)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|