čtvrtek 9. října

O B S A H

Hrozí ČR komunisti?

 • Jiří Vančura ke sponsorování dvouměsíčníku Listy
 • ČR hrozí komunisti (Milan Pavlík) Český nacionalismus:
 • Co je to zas za nacionalistické výlevy? (k pořadu BBC o sexuálním zneužívání dětí, JČ) Češi doma a v zahraničí:
 • MFD zas píše nesmysly (Jiřina Fuchsová) Reakce čtenářů:
 • Poznámky k výrokům Jana Kavana (Josef Schrabal)
 • Miloš Ryšavý Jindřichu Ginterovi

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé BL se vám natáhnou, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Hrozí ČR komunisti?

  Jiří Vančura ke sponsorování dvouměsíčníku Listy

  V minulých dnech proběhla na stránkách Britských listů výměna názorů, která se dotkla i dvouměsíčníku Listy. Zahájil ji 6.10. Tomáš Pecina v závěru svého článku, který si dovolím připomenout:

  "V každém případě podporuje (Jan Čulík - pozn. jv) v ČR síly, které se svou rétorikou podobají jeho favoritům na britské scéně, a vzhledem k právě popsané deformaci tak dává hlas krajní levici. Jen tak si dokážu vysvětlit, že i když Čulík rozhodně není komunista, podporuje třeba dvouměsíčník Listy, mezi jehož obdivovatele (sponzory) patří předlistopadoví šéfové SSM, pánové Jaroslav Jenerál a Vasil Mohorita."

  Nechci "obhajovat" Jana Čulíka, který to učinil lépe, než bych sám dokázal, pokud bych to považoval za nutné. A tak jen pár slov k těm "sponzorům".

  Mezi dvěma stovkami jmen, která jsme uveřejnili ve sloupcích "Děkujeme" a kam se dostal každý, kdo v kategorii "podpůrného" předplatného poslal 500 korun, zaujala Tomáše Pecinu právě ona dvě. Škoda. Mohl tam najít - kromě málo známých - i tucet jmen, který by mu ovšem k vyjádřenému názoru dozajista neposloužila.

  Tomáš Pecina (podle vlastního vyjádření ze 7.10.) "hodnotí stav v časopisu Listy ve druhé polovině roku 1997" a shledává ho tristním. Opět škoda. Kromě čísla 5/97, na které se odvolává, už vyšlo 160 čísel, protože Listy vycházejí nepřetržitě od roku 1971 (z toho po dvacet let v exilu) a nemají důvod stát před českou veřejností v rozpacích či hanbě. Nikdy také nepatřily "krajní levici" - pokud jí Tomáš Pecina myslí přibližně to, co učebnice politologie. Mám ovšem obavu, že v jeho očích všechno, co není (řekněme) od Hayeka, je od ďábla.

  Nekádrujeme ani autory, ani čtenáře, kteří nám zaslali podpůrné předplatné, tj. peníze umožňující praktikovat kategorii sníženého předplatného pro důchodce a studenty. Přiznám se však, že v posledních letech jsem bez rozpaků odložil několik nabídnutých textů (nepravdivých či nezajímavých), jejichž autoři ve službách starého režimu porušovali lidská práva. Doufám, že bych se zachoval stejně, kdyby nám poslali peněžní dar, i když dnes, upřímně řečeno, nevím, jak bych bez černobílé předpojatosti takový odmítavý dopis formuloval.

  Jaroslava Jenerála či Vasila Mohoritu jsem po dvacet let považoval za odpůrce v politickém zápase, který byl všechno jenom ne férový, ale nepokládám je za trojské koně, co - podle mínění Milana Pavlíka (Fórum Neviditelného Psa, 7.10, převzato do dnešních BL, viz Obsah zde napravo, JČ) "rozhazují své sítě", neboť "začal velký podzimní výlov českých intelektuálů". V této formulaci mi chybí jen adjektiva "naivních" či "hloupých" (intelektuálů), vždyť, jak známo, bystrému člověku je všechno jasné, na lep nikdy nesedá.

  Tolik k otázce Listů a jejich "sponzorů". Mimo ni si dovolím už jen jednu poznámku, která byla v diskusi vyslovena: Je či není komunimus pro ČR nadále trvajícím nebezpečím?

  Jsa původním povoláním historik, vždycky cítím určitou lítost nad sledováním cílů, které už neplatí. Nad generály, kteří si další válku představovali jako tu minulou, nad trvajícími obavami z návratu monarchie po roce 1918, nad čerstvými i tradičními antikomunisty v našich devadesátých letech. Dovoluji si říci, že rizikem příštích let je vláda "silné ruky", respektive to, co v této diskusi pojmenoval Marek Houša: "Ve společnosti nepřetrvává strach z komunismu, ale z návratu starých pořádků".

  Mohlo by k tomu dojít, kdyby proti sobě - lhostejno, v jakém gardu - stála do sebe zahleděná vláda a neschopná, jen láteřící opozice.

  Jiří Vančura

  (Jiří Vančura je šéfredaktor dvouměsíčníku Listy.)

  Fórum Neviditelného Psa:

  ČR hrozí komunisti...

  Jméno: Milan Pavlík

  došlo 7/10/1997 v 02:08:20 hodin k tematu "Možná, že ....

  "' Myslím, že pan Čulík se občansky a politicky velice mýlí, když se snaží bagatelisovat příspěvky bývalých komunistických předáků na konto Listů. Možná, že on v tom nevidí nebezpečí, možná, že pro něj je občan Mohorita jen jeden z deseti milionů občanů této země, takže jeho příspěvek na konto Listů je jen nevinné občanské vyjádření podpory určitým, nijak nebezpečným, a nijak extrémistickým názorům. Možná. Kdoví. Jenže pro nás, nekomunisty, kteří se hlásíme k humanitní demokracii, by to měl být velmi výstražný signál. Považují-li totiž bývalí komunističtí předáci Listy za časopis vhodný pro sponsorování a podporu, s vysokou pravděpodobností to o čemsi svědčí, nezdá se Vám, dámy a pánové? Například možná o tom, že ta inteligentnější a přizpůsobivější část bývalých exponentů režimu vyhodnotila dnešní situaci jako příznivou pro konsolidaci, a rozhodla se rozhodit sítě. Začal velký podzimní výlov českých intelektuálů, možná znechucených soudobými poměry natolik, že je lze vhodnou rétorikou dostat na tu možná správnější a určitě levicovější stranu rybníka. Od někoho, jako je občan Mohorita je to vynikající intelektuální výkon - vždyť možná uvažoval následovně: "Proč se starat o běžné občany, ti stejně vždy půjdou za tím, kdo zapíská. Za námi ovšem nikoli, protože naše melodie se za posledních 50 let mírně znelíbila. I obraťme tedy svou pozornost a podporu na ty, kteří na píšťalky umějí housti, a jsou natolik hloupí, ambiciózní, dezorientovaní, netrpěliví, či nespokojení, aby je bylo možno usměrnit, vnutit jim jemným nátlakem a oportunistickou logikou vhodný nápěv, určit jim směr, kterým je nutno vésti ty ostatní, a pak už možná nebude daleko doba, kdy budeme zase hrdě státi nad hlavami davů pod baldachýnem vlajících fánglí, a kynouti zástupům, tupě klusajícím směrem, jenž jsme jim předurčili.....". Kdoví. Možná. Nakonec i pan Čulík je možná mladý, ambiciózní a nespokojený intelektuál. A i na tu krysařskou píšťalku nakonec zná housti. Třeba tedy možná skutečně jen naivně věří, že vrazil-li bývalý mafián do čehosi peníze, činil tak možná jen z čiré dobroty svého soucitného srdce. Možná, že je to opravdu tak. Kdoví.

  Co je to zas za nacionalistické výlevy?

  To zas koukám.

  Napsal jsem zde na Fóru Britských listů, v obraně britské televize, že se nedomnívám, že je britské televizní vysílání hloupé, jak napsal jeden čtenář, i když přirozeně - v důsledku tříštění divácké obce po vzniku kabelových a satelitních stanic - v posledních tak deseti patnácti letech se kvalita britského televizního vysílání snížila. (Přesto však tuhle vysílala komerční kulturní stanice Channel Four klasický polský film Nůž ve vodě - ovšem od půl jedné v noci.)

  Zmínil jsem se o tom, že v prestižním týdenním publicistickém pořadu Panoráma, který se vysílá na BBC 1 každé pondělí večer, se tento týden vysílal velmi závažný, velmi seriózní a velmi dobře vyresearchovaný padesátiminutový dokumentární film o sexuálním zneužívání dětí v rodinách a v dětských domovech. Nevzrušeně, objektivně a decentně natočený film byl nicméně velmi alarmující a burcující. Mimo jiné byly prezentovány přesvědčivé důkazy, že se sexuálního zneužívání malých dětí dopouštějí i ženy, nezřídka matky v rodinách. Pořad obsahoval některá drastická svědedctví postižených osob.

  Mimo jiné šlo o takové případy, že dvě učitelky mateřské školy vsunovaly holčičkám do vaginy různé přeměty, například vidličku a nůž, v důsledku toho docházelo u dětí ke zranění a ke krvácení. Totéž dělaly svým malým dcerám doma některé matky. V jiných případech rodiče zneužívali svou desetiletou dceru skutečně sadomasochisticky - nejvíce znepokojující bylo podle sociálních pracovnic, že tyto praktiky byly skutečně natolik drastické (svázání dítěte a jeho zavěšování od stropu, jeho bití do bezvědomí), že by případnému svědectví postižených dětí nikdo nevěřil - kdyby v tomto konkrétním případě nenašla policie množství videozáznamů těchto praktik. (Přirozeně ty videozáznamy se v televizi nevysílaly.)

  Rozdíl mezi prezentací tohoto problému televizí BBC a způsobem, jak by ho útržkovitě a voajeristicky divákům předkládala televize Nova, byl velmi podstatný. Mimo jiné se to projevovalo i takovými maličkostmi, že když projevil svědek před televizní kamerou tendenci k pláči, obraz se v tu chvíli zatměl a svědectví bylo okamžitě ukončeno. Nepochybuji, že by televize Nova nechala naopak svědka před běžící kamerou plakat a pak to odvysílala.

  Rozdíl právě byl v tom, že televizi BBC zjevně nešlo o emocionální rajcování veřejnosti, ale o upozornění na závažný, dobře zdokumentovaný problém. (Mimochodem, protože se Panoráma po odvysílání na BBC 1 reprízuje na satelitním okruhu BBC World, zájemci tam mohou tento pořad v následujících dnech shlédnout. BBC World je k dispozici na satelitu Eutelsat, 13 stupňů východně, a je také v některých částech ČR v nabídce kabelových společností.)

  Tento drastický, i když seriózní pořad mě vedl k úvaze, jak tento problém asi vypadá v České republice. Napsal jsem na zdejším Fóru, že mám zkušenost (ze své mnohaleté praxe jako novinář pro Svobodnou Evropu) že kdykoliv se vyjeví na Západě nějaký větší společenský problém, je zajímavé podívat se, jak to vypadá v ČR. MNOHOKRÁT jsem zjistil, že v ČR je ten problém daleko horší, jenže se o něm nemluví.

  (Namátkou můžeme vzít třeba problém násilí v rodinách - bití manželek jejich muži, které se považuje za závažný trestný čin, a v některých amerických státech zavedli velmi efektivní - netrestní - program, jehož prostřednictvím se jim tento společenský problém podařilo téměř vyřešit. Dále problém krutosti vůči zvířatům. Hrubě utilitární český zákon o zvířatech je do nebe volající. Problém pečovatelství o těžce mentálně postižené děti. Problém začleňování invalidů do společnosti. Problém nespravedlivého odsuzování lidí do vězení - podle jedné právničky, pomáhající začleňování bývalých vězňů do společnosti, s níž jsem o tom před časem pro Svobodnou Evropu natočil rozhovor , je prý v ČR do vězení nespravedlivě odsuzováno až třicet procent osob.)

  Pořad televize BBC prezentoval přesvědčivě a seriózně velmi závažný problém. Bylo zcela zjevné, že jde o problém obecně lidský. Je součástí lidské existence, že ve společnosti existují okrajoví, patologičtí jedinci, kteří takovýmto způsobem trápí malé děti.

  Jsem přesvědčen, že je naprosto legitimní, předpokládat, že zdokumentovaný problém existuje ve všech společnostech, tedy i ve společnosti české, a ptát se, a to pěkně důrazně, co česká společnost dělá, aby k těmto věcem v ní nedocházelo.

  Toto moje tázání vyvolalo od jedné čtenářky tuto nezralou, přemrštěnou a hrubě nacionalistickou reakci.

  došlo 7/10/1997 v 19:12:45 hodin k tematu "Co Čech, to pedofil"

  Máte pravdu, pane Čulíku. Tady v Čechách i na Moravě je sexuální zneužívání dětí naprosto samozřejmá věc. Nakonec to taky obden ukazuje TV Nova ve svých hlavních zprávách. Rozsáhlé televizní reportáže o této problematice se netočí proto, že nemá snad ani cenu mluvit o takových samozřejmých věcech, jako že tráva je zelená a voda mokrá a co Čech, to nejen muzikant, ale také pedofil.

  Prostě je to tak. Všichni Češi totiž mají genetickou dispozici k sexuálnímu zneužívání malých dětí, trpěl tím prý už praotec Čech. Jak můžete učit bohemistiku, když takové základní informace neznáte?

  Kromě genetické dispozice má na tuto úchylku také velmi významný vliv geomagnetická anomálie, projevující se pouze na tomto území. Proto také ti Češi, kteří se včas odsud odstěhovali, touto deviací trpí v mnohem menší míře. Zejména, pokud mají dostatečně otevřenou mysl (nebo si to alespoň o sobě myslí) a žijí v  dostatečně civilizovaných zemích.

  Už se cítíte lépe?


  PS:

  Marek Houša k tomu poznamenal:

  Myslim, ze vas predpoklad, ze "se ukaze ze v CR ten problem existuje take ale v daleko vetsi mire" je spravny. Nastesti uz tady byl tento problem podchycen a venuje se mu nadace Nase dite- jejimi vyznamnymi sponzory jsou SPT Telecom, Ceska Sporitelna a jeste jedna velika firma. Tato nadace zridila telefonickou konzultacni sluzbu pracujici nonstop na  15 linkach a utulek pro tyrane deti.

  (Nová informace však byla to, že se ukazuje, že sexuálně zneužívají malé děti i ženy. JČ)


  Aby bylo jasno, potřetí

  MFD zas píše nesmysly

  Jiřina Fuchsová

  ABY BYLO JASNO, po TRETI.... aneb:

  CO NA TO PETR UHL?

  "Ctenarum se nekdy dokonce nelibi, ze nerikam Cikan, ale Rom.

  Co to je za novoty, Cikan pry neni urazlive, hanlive slovo. Zalezi na kontextu, casto hanlive je. Cikanum rikame Romove ZE STEJNYCH DUVODU, PROC DNES RIKAME SANOVE, SAMODIJCI NEBO ETIOPANE, kteri se tak sami nazyvaji, misto drivejsich nazvu KROVACI, SAMOJEDOVE a HABESANE.

  Rekneme-li Rom, VZDAVAME PRISLUSNIKUM TETO NARODNOSTI UCTU, KTERE SE JIM PO STALETI NEDOSTAVALO A KTERA JIM VLASTNE DNES CHYBI ZE VSEHO NEJVICE, JE TO TA NEJLACINEJSI INVESTICE......"

  PETR UHL, "NASE SPOLECNA ROMSKA OTAZKA", PRAVO, 25.8.1997

  .


  Jak nadherna formulace, diky! Petre Uhle!!! na obranu terminu CESI V ZAHRANICI a ne KRAJANE.

  V okamziku, kdy se RODILYM CECHUM V ZAHRANICI zacalo rikat KRAJANE pozbyli nejen UCTU, ALE I NASLEDUJICI ZAKLADNI LIDSKA PRAVA:

  CESKE OBCANSTVI, PRAVO ZADAT O UKRADENE MAJETKY, a PRAVO VOLIT.

  Nahoda, nahodicka?

  Nebo programove zavedena bolsevicka semantika uplatnovana Minsiterstvem zahranicnich veci etc etc etc az DODNES, KDY 1928 DOHODA O NEMOZNOSTI MIT DVOJI OBCANSTVI UZAVRENA S USA BYLA v srpnu t.r. ZRUSENA?

  O tom, mily ctenari, pojednava nasledujici clanek...


  Uvodem poznamenavam, pro ty E-Mail fans, co mi posilaji elektronickou postu, ze uz jsem je jednou upozornila, ze nejsem zadna NACIONALISTKA, ale CESKA PATRIOTKA, takze az budou reagovat na moje uvahy, aby toto prohlaseni RESPEKTOVALI, DIKY!!!

  Jako ceska patriotka zijici BEZ OBCANSTVI CESKEHO a BEZ POVOLENI (zustavam nekdy pres tech tricet Janem Rumlem CIZINCUM POVOLENYCH DNI! ve svem rodnem dome, rodnem meste, nekdy i v nasi Maticce Praze stovezate) trikrat rocne doma, DOMA, v CR, se domnivam, a kazdy pobyt mne v tom znovu a znovu utvrzuje, ze tri tahy proti rodilym Cechum se bolsevikum (byt i byli snad z krve ceske) ZCELA POVEDLY...

  Jednim tahem bylo postavit TEMELIN primo do stredu zlateho trojuhelniku Ceske republiky -- racte se podivat na mapu -- jela jsem tam pred rokem okolo, ta obri usti cnejici k obloze, kdyby to, nedej Boze, bouchlo, je po Cechach i po Morave, a muzeme zacit znovu jakozto trilobiti, treba, nekde pod Barrandovem....

  Tahem druhym bylo roztrzeni (PRETRHNU TE, JAKO HADA!!!, rika se...) srdce Maticky Prahy ve dvi, MAGISTRALA vedena mezi NARODNIM MUZEEM a  pomnikem knizete Vaclava a ctyr svatych, co maji cest sdilet s nim stejny myslbekovsky sokl... Mezi Ceskym rozhlasem a Wilsonakem bloudim kdykoli domu prijedu a nez dotancuji po magistrale mezi riticimi se vehikly od rozhlasu k nadrazi, vzdycky nadavam jako spacek...( a mnim, ze nejsem sama...)

  TRETIM TAHEM, ktery bolsevik proti Cechum vyhral na celou caru, bylo, ze se mu podarilo oblbnout cast ceskeho lidu a navest vsechny odpovedne cinitele (ti to VEDI LEPE!, ale BOJI se! to rikat NAHLAS!!!) , ze vsichni Cesi zijici v zahranici NEJSOU krajane.

  Napsala jsem na toto tema nekolik dlouhych clanku, proti tomuto bludu si zabojoval, byt neuspesne, jiz nekdy v roce 1993 i sam Mila Rechcigl hlava a predseda celosvetove organizace ceskych vzdelancu, SVU... Presto bolsevicke bludy vesele kvetou dal a pretrvavaji i do nasich dnu...

  Jak jsem nejen ja, ale i dalsi lide dnes zijici trvale, castecne, ci obcasne za hranicemi CR nescetnekrate na nescetnych mistech a pri nescetnych prilezitostech namitali, --- a ted bude rec zvlaste o Cesich zijich v USA -- nejsme KRAJANE.

  Lingvisticky vzato "KRAJAN" je oznaceni znacici prislusnika kmene BEZ OHLEDU NA TO, KDE SE NARODIL, z  jakeho pokoleni, ciste znaci nekoho kdo ma ceske koreny (roots), ceslky treba ani nemluvi...

  CESI V ZAHRANICI, ZAHRANICNI CESI, se, stejne jako populace zijici dnes v CR, NA UZEMI CESKE REPUBLIKY, PRIPADNE V CESKOSLOVENSKU, NARODILI, tam vyrostli, tam rozum brali, tam si sve uzili, a dnes se od obyvatel CR lisi , a to, pro mnohe z nas, POUZE NEKDY!! zahranicni adresou.

  KRAJANU je dva a pul milionu, vetsina z nich v CR NECHCE OBCANSTVI (NIKDY JE NEMELI!), ani RESTITUCE (o NIC NEPRISLI!), ani NECHCE v CR V O L I T!

  (Jmena poslancu jim nic nerikaji, co se v CR deje je zajima jen potud, dokud tam mohou nekdy zavitat, nadchnout se Hradcanama nad Vltavou, zaplatit CIZINECKOU cenu za Prodanku v Narodnim, nakoupit sklo a granatky, a zaplakat na hrbitove nad pra-pra=pra dedovymi kostickami...)

  Cesi zijici dnes v Americe NEJSOU KRAJANE!

  Jsou Cesi.

  Tech v USA je kolem TRICETI TISIC, CESKE OBCANSTVI NEKTERI ZASADNE ODMITAJI, VETSINA SI JE PREJE; o RESTITUCE SE HLASIT TAKE, NAHLEDNOUT DO SKARTOVANYCH/ NESKARTOVANYCH desek v Pardubicich by take chteli, ale NEMAJI CESKE OBCANSTVI, (toto je podmikou! rce muj pritel JAN RUML prisne..)

  Cili je to vlastne, OSM LET PO SAMETCE!!!, jako v te detske rikance: ententyky dva spaliky, cert vyletel z eletriky, a v CR NAROZENI CESI DNES ZIJICI V AMERICE DIKY NA STALETI DOPREDU PROZIRAVEMU BOLSEVIKOVI VYLETELI ZE SVE RODNE ZEME a DODNES NESMEJI ZPATKY, jsoutit C I Z I N C I.........

  Neoficialne se dovidam, ze muj kolega Jan Benes, stastny majitel DVOJIHO OBCANSTVI,

  (JAK??? TO??? UDELAL??)

  kdysi naleznuvsi asyl v Americe , dnes zijici opet DOMA, sel k soudu SOUDITI SE O  S V U J!!! kdysi bolsevikem zkonfiskovany domecek...

  Soudce zadal predlozeni OSVEDCENI O CESKEM OBCANSTVI (to je to lejstro, o ktere se Cesi v Americe fackujou se Sasenkou Vondrou pripadne jinymi konzuly atd uz P E T L E T... a M A R N E!! D O D N E S....)

  Janko Benes, stastlivec!!!, predlozil...

  Nacez pan soudce pozadoval POTVRZENI OD AMERICKE AMBASADY!!! ZE JANKO BENES JAKO ZE TAK A SEMHLE TAMHLE V U B E C... UZ JANKO BENES AMERICKYM O B C A N E N E N I !!!!!!!!

  Coz Janko, ovem NEUDELAL, potvrzeni tohoto typu nemel, a proc by take MEL, kdyz PO SVETE BEHAJI TISICE LIDI S DVOJIM OBCANSTVIM (pani ministri Zieleniec a Ruml jim rikaji technicky B I P O L I T E!!!!), prozradila to pani GULUSKINOVA v LIDOVYCH NOVINACH uz v listopadu 1995!!!

  V Americe to NIKOHO NEZAJIMA, KOLIK OBCANSTVI KDO MA!, V CECHACH A NA MORAVE OVSEM DIKY ZAPSKLYM SDELOVACIM PROSTREDKUM O TOM, ZE DVOJI O B C A N S T V I V PRAXI E X I S T U J E! MLCICIM!!!! to dodnes lidi nevedi, ovsem jen ti, co to DVOJI OBCANSTVI NEMAJI... Ti, co je MAJI, je sice pilne vyuzivaji, ale NECHLUBI SE JIM, ostatni by jim asi zavideli, nebo co.....

  Takze: proc se o tomto vsem tady sirim, ciste proto, ze mi dnes nekdo naFAXoval clanecky z MfD, 27. zari t.r., KRAJANUM SE OTEVIRA MOZNOST VOLIT V ZAHRANICI, coz, uvazime-li PREDESLE, je titulek hlasajici NAPROSTOU KONINU!

  "KRAJANE" NIKDU NEVOLILI, VOLIT NECHTEJI A VOLIT N E B U D O U, proc, ze, zacku jarabacku??? PROTOZE NEMAJI CESKE OBCANSTVI a PROTOZE VOLIT V ZAHRANICI, JAKO VSECHNO, ZASEJC A ZASEJC... BUDOU MOCI POUZE O B C A N E C E S K E R E P U B L I K Y....

  A protoze takovi jsou dnes sice v Australii, ve Svedsku, v Jizni Africe, i v Americe, (ti, kdo stacili Americke obcanstvi ziskat do 7. kvetna 1957!) a nevim, kde jeste jinde, tech ubohejch 30 000 Cechu v Americe, tech, co nesmeji mit CESKY OBCANSTVI, PROTOZE SRPNOVY ZRUSENI UMLUVY Z ROKU 1928!!!!!! NENI RETROAKTIVNI!!!! ZUSTAVAJI - BEZ CESKEHO OBCANSTVI - JEDINOU SKUPINKOU CECHU, RODILYCH!!! CECHU NA NASI PLANETE!!!!!!!! KTERI ZADNOU MOZNOST VOLIT MIT N E B U D O U...

  Na nestesti, na ouplny nestesti, ovsem jen pro nekoho, kdyz se to tak vezme... jsou to totiz vetsinou TI NEJVLIVNEJSI CESI DNES ZIJICI V AMERICE...

  Vetsinou to jsou doktori, profesori na americkych univerzitach, podnikatele, investori, finacnici, machri mnoha ruznych oboru, charakterni lide, kteri to se svym DOMOVEM VZDY MYSLELI D O B R E..

  . Nedavno posilali domu dolary na ty povodne, pokud se jeste nekdo upomene...

  Taky protestovali proti komunistickemu i nacistickemu moru, posilali dolary za Prvni republiky a vyzbrojili Masaryka penezi, aby se nase rodna republicka mohla , ve slavnem roce osmnactem, OSAMOSTATNIT.......

  Popisovat, co vsechno CESI V ZAHRANICI za cele stoleti, a za poslednich padesat let prave tito lide, kteri museli utect pred bolsevikem do Ameriky, pro svuj DOMOV v Evrope udelali, zde dnes nebudu, na to bude, verim, dosti casu jinde a jindy...

  Jen bych chtela touto cestou DOMU! poslat vzkaz: CESI V AMERICE JSOU JEDNAK KRAJANE, a JEDNAK CESI V ZAHRANICI... Tech, co jsme se NARODILI DOMA!, je nas 30 000.....

  Jsou v Americe dost vlivni, a jsou dost NASTVANI, protoze o nich pani Moserova i pani Rakusanova, coz jsou jinak damy se skvelym srdcem!, prohlasuji, ze jsou to takovi hodni, ucesani, priblbli krajanci, kteri nevedi KDO je DOMA KDO, kterym O ZADNA LIDSKA A OBCANSKA PRAVA N E J D E!!!!, kteri NIC nechteji, jen trosku te LASKAVOSTI a sem tam nejakou tu charitativni pomoc, jsou uz chudaci bezzubi a arthritidou prolezli, najit jim nejaky ten domuvek pro duchodce bychom snad mohli, a proc ne, maji ty dolary, oni si tu lasku a pripadny NAVRAT!!! do DOMOVA, KTERY JE MA ZA  C I Z I N C E!!!! konec koncu, DOBRE ZAPLATI.

  Toz tedy, ja zde na svou cest prohlasuji, ze, ano, je nas tricet tisic... Chceme, jako POLACI, jako MADARI, jako SLOVACI!!! SVE C E S K E O B C A N S T V I...

  Aniz bychom se museli NECHAT VYDIRAT, ZE SE TOHO AMERICKEHO, a tim i vseho, co jsme zde za ctyricet, tricet, dvacet ci kolik let z cizi pudy VLASTNI PRACI (ne ZABAVOVANIM MAJETKU EMIGRANTUM!) vydobyli...

  Chceme NAROK NA RESTITUCE, jako VSICHNI BYVALI KOMUNISTI DODNES NICIM SE NEPROVINIVSI a narok na to, VOLIT V CESKYCH VOLBACH NA CESKYCH ZASTUPITELSKYCH URADECH, a, ano, VE STEJNY DEN, ELEKTRONICKY....

  MfD pise, 27. zari 1997, ze "NIKDO SI NETROUFA ODHADNOUT, KOMU BY HLASY POMOHLY..." Ja bych si troufla, ale jeste na to neni cas...

  Zatim, protoze moji cesti senatori ani poslancove o  mne a mych 29.999 pratel, jakoz i o nase hlasy, zjevne nestoji, ONI SE UCHAZEJI O TECH DVA A PUL MILIONU HLASU K R A J A N U  KTERI VOLIT NEBUDOU!!!, ja i moji cesti Americane piseme jen tam, kde nas, aspon trochu, zda se, poslouchaji, a odpovidaji: do Washingtonu, D.C...........

  Tim koncim, vase Mana... pardon, Jirinka, ceska "CIZINKA."......... A toto vsechno zpusobil jeden FAX se dvema neinformovanymi clanky v MfD...

  Chce-li moje VLAST strkat hlavicku do pisku i v pristim tisicileti, budiz ji to prano... Treba se potom nekdo rozpomene, az na mnohe veci bude tak trochu davno pozde, ze nase lidi z Ameriky psali, psali, varovali..... dokud byl na mnoho veci, jeste cas......

  Názory čtenářů

  Poznámka k odpovědím Jana Kavana

  Josef Schrabal

  S velikou hruzou jsem cetl odpoved Jana Kavana k otazce americkych obcanu puvodem z CR a jejich touha dostat nazpet ceske obcanstvi (bez ztraty americkeho).

  Byl jsem si jisty, ale chtel jsem si to jeste dale overit, ze tvrzeni Jana Kavana je uplne opacne pravde.

  Tedy neni pravdou, ze v US pan Zantovsky prosazoval zruseni dohody. Spojene staty ignorovaly dohodu po nekolik desetileti, protoze, podle nejvyssiho US soudu, americky obcan nemuze ztratit US obcansvi automaticky, jak dohoda zadala, ze nabytim obcanstvi jednoho statu se automaticky ztraci obcanstvi druheho.

  Presto v roce 1991na Leigh College ve State Pennsylvania, kdyz mu byla predana prezidentem Havlem otazka o dvojim obcanstvi, pan Zantovsky , rekl, ze nemoznost uplatnovani dvojiho obcanstvi je dusledkem postoje USA.

  Jsem presvedcen, ze kdyz se chce nyni CR civilizovat a vstoupit do NATO a EU, bude muset zmenit svuj postoj a skoncit diskriminaci tech co uprchli pred komunistickou tyranii do US.

  Zmena bude pod natlakem akce "Czecho-Americans for congressional action", ktera se nyni pripravuje v US po tom co CR odpovidala po mnoho let vysmesne na zadosti techto lidi.

  V kazdem pripade zmena nebude zasluhou pana Zantovskeho a  pro nas v US je to velikym prekvapenim, ze to Jan Kavan nevi.

  Josef Schrabal, New York


  Názory čtenářů

  Panu Ginterovi:

  (Jde o příspěvek ve
  včerejších BL.)

  Milos Rysavy je pozorny ctenar. Nyni pisete, ze "rekl to .... Svoboda", nicmene v tom, na co jsem reagoval, jste napsal "jak pohrozil .... Svoboda". Opravdu v tom nevidite rozdil?

  Jestlize nekdo hrozi, vyjadruje umysl neco udelat. Svoboda pouze konstatoval skutecnost. Ale ono dnes je v mode stvat proti tem hamounum lekarum, kteri se chteji - o ta drzost - uzivit. A kdyz se to udelat pouzitim jednoho vhodneho slova, tim lepe!

  S pozdravem

  m.r.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|