čtvrtek 18. prosince

O B S A H

Česká politika:

 • Vláda letos nebude - a co může dělat v novém roce bez čerstvého volebního mandátu? Metaforická mlhavost myšlení (JČ) Velká Británie: několik událostí zajímavých z českého hlediska:
 • Britský labouristický poslanec předvolán k soudu pro volební podvody
 • Britské politické strany zveřejní informace o sponsorských darech za posledních pět let
 • V britském vodárenství vzniká konkurence - a co v českém? Analýza:
 • "Blbá nálada" v ČR - proč existuje? (Jiří Jírovec) Aforismy:
 • Aforismy Vratislava Kusky, vyvolané událostmi posledních dní

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  ČTK: "Havel jmenoval Tošovského premiérem; vláda letos nebude

  (...) Nový premiér ve středu rovněž prohlásil, že neuvažuje o účasti bývalého premiéra a předsedy ODS Václava Klause v nově sestavované nové vládě, neboť Klaus několikrát veřejně prohlásil, že se práce v nové vládě nechce zúčastnit. (...) Tošovský potvrdil, že počítá do vlády se straníky i s bezpartijními, ale jejich vzájemný poměr si zatím netroufá odhadovat. Na otázku, zda počítá s dosavadními ministry KDU-ČSL a ODA tak, jak si to tyto strany představují, Tošovský uvedl, že by uvítal, aby vláda byla obměněna podstatněji. Nový premiér připustil, že jeho vláda patrně skutečně bude mít určitý omezený mandát, ale zároveň odmítl, aby šlo o vládu "udržovací". (...) bude spolu se svou vládou usilovat o obnovení důvěry společnosti v politiku. K termínu předčasných parlamentních voleb Tošovský poznamenal, že i v této věci je nutné nalézt konsensus politických sil České republiky. Prioritami vlády bude pokračování v integračním procesu České republiky do Severoatlantické aliance a do Evropské unie, stabilizace a konsolidace poměrů, obnovení růstu ekonomiky, nebo boj proti kriminalitě a korupci.

  Novináři, kteří se aktu účastnili, se shodli na tom, že Tošovského dnešní vystoupení ve funkci nového premiéra působilo po několikatýdenní vládní krizi jako skutečná lázeň."


  Znovu opakuji otázku, jaký bude mít vláda smysl, když se úplně změnila situace a bude mít omezený mandát? Je rozumné, aby měla ČR půl roku jen přechodovou vládu, která nebude mít možnost rázněji jednat, neboť nebude potvrzena u moci voliči?

  Dobré by bylo, kdyby Tošovského "přechodová" vláda připravila co nejdokonalejší návrhy pro zprůhlednění a očištění českého politického života a pak pracovala pro to, aby se co nejdříve uskutečnily všeobecné volby. Nová, po volbách vzniklá vláda, by se svým novým mandátem tato opatření schválila.

  Tošovský se v podstatě už vyjádřil, že bude usilovat o očištění českého politického života (viz výše). Jak ale může vůbec uvažovat, že by ve vládě mohl býval zaujmout postavení Václav Klaus (zřejmě by to bylo možné, kdyby Klaus býval chtěl), vzhledem k tomu, že jde o osobu, která stojí v čele strany zdiskreditované nevyjasněnými finančními skandály?

  Politik, který čelí nevyjasněným obviněním, musí buď tato obvinění vyjasnit anebo obviňující osoby žalovat. Václav Klaus však Ivana Pilipa a kolegy ani nežaloval, ani obvinění nevyjasnil. Proto je nedůvěryhodnou osobou. Nejde ani tak o etiku, jako o hospodářskou efektivnost.

  Bylo by mečiarovsky politováníhodné, kdyby většímu počtu českých občanů nevadilo, že čelný politik z ODS na sebe nevzal zodpovědnost za skandály, které postihly jeho stranu.

  Vyjadřuje-li se Václav Klaus tedy (znovu ve středu) např. vůči Josefu Luxovi těmito slovy,

  "Odmítám hrát roli, kdy je mně samému i celé ODS upíráno právo promluvit, a když tak učiníme, okamžitě se na nás snese vlna lživé kritiky,"

  je podivné, kde bere Klaus odvahu vůbec mluvit na veřejnosti, když - opakuji - dosud nebyla rozptýlena podezření, vznášející se nad jeho rodnou stranou?

  Lidi se nechají lehce odvést pryč od toho, o co ve skutečnosti jde. Velmi významně zamlžující je role metafor s emocionálním kontextem, které se mnohdy považují jako náhražka pro racionální, kritickou analýzu.

  Výstižně na to poukázal na Fóru Neviditelného psa Vojtěch Kment. Cituji:

  "...Slovo podrazák nebo udavač již v sobě normálně obsahuje popis chování a negativní normu. (...) Problém je, že v ČR se tyhle nálepky dají i těm, jejichž jednání tak sice formálně vypadá, ale ve skutečnosti třeba mělo jejich jednání velmi dobré důvody. Nikdo se neunavuje zkoumáním toho, proč tak učinili, zkoumáním principů.

  Podíváme-li se např. do výkladového Slovníku cizích slov, ISBN 80-90-1647-8-1, pak slovo puč je definováno:

  "Násilný politický převrat uskutečněný malou skupinou lidí".

  Macek jej použil v lepším případě jako básnickou nadsázku, v horším případě jako politickou manipulaci. Nazvu-li někoho v demokracii pučistou, už se toto slovo snadnou kloubí s dalšími jako podrazák, zrádce atd. Češi se na to nechají nachytat a pak jdou do Sněmovní podporovat Klause. Pregnantnost myšlení prostě není silnou stránkou Čechů. Básnický pojem puče zde stojí proti faktům o zatajených darech a svědectví o řečech o kontě.

  Přesto tento básnický pojem vítězí mezi mnoha příznivci ODS, zvítězil i na samotném kongresu ODS (snad). Všimněme si, že ODS zde používá název pro sněm, který nám má evokovat zákonodárné těleso USA. A jejich logo nám má evokovat vlajku USA. Všechno to jsou jenom symboly, které zatemňují obsah. Asi jako byl název Harvardské fondy. Završené je to Václavem Klausem, říkajícím, že je konzervativec."

  (JČ)


  Britský labouristický poslanec obžalován za  volební podvod

  Labouristická strana utrpěla těžkou ránu, která vážně poškodila úsilí Blairovy vlády vytvářet o sobě dojem politické poctivosti, když byl pětačtyřicetiletý Mohammed Sarwar, labouristický poslanec za volební okrsek Glasgow Govan, obžalován z volebních podvodů.

  Ve středu 17. 12. se Sarwar musel dostavit k soudu v souvislosti s obviněními, že se pokusil zmanipulovat rejstřík voličů (na poslední chvíli se do jeho volebního okrsku přihlásilo několik desítek prosarwarovských voličů) a že se pokusil dát úplatek volebnímu protikandidátovi. Sarwar je prvním labouristickým poslancem od roku 1976, který čelí vážným trestním obviněním.

  Edinburská prokuratura konstatovala v úterý, že na Sarwara byl vydán zatykač. Policie pět měsíců vyšetřovala obvinění, nejprve vznesené v bulvárním listě News of the World, že Sarwar dal 5000 liber volebnímu soupeři, ve snaze ho přimět, aby proti němu v květnových všeobecných volbách nekandidoval.

  Sarwar byl v létě suspendován z labouristického parlamentního klubu v Dolní sněmovně za to, že "poškodil pověst Labouristické strany", ale nadále v britském parlamentě zasedal jako poslanec bez politické příslušnosti.

  Sarwar vyhrál v květnu ve volebním okrsku Glasgow Govan většinou 2914 hlasů nad skotskými nacionalisty. Je podnikatel a milionář.

  Sarwar systematicky tvrdí, že se nedopustil ničeho zlého. Nominaci pro květnové volby pro okrsek Glasgow Govan získal navzdory ostrému odporu místní organizace Labouristické strany, která se obávala, že v jejím důsledku labouristé v Govanu prohrají. Jeho volební vítězství se považovalo za výrazných úspěch etnických minorit, protože Sarwar se stal prvním muslimským poslancem v Británii.


  Britské politické strany zveřejní informace o sponsorských darech za posledních pět let

  Šéf britských konzervativců William Hague konstatoval, že na žádost parlamentního výboru pro morálku v politickém životě (Committee on Standards in Public Life) jeho strana zveřejní podrobnosti o svém financování za posledních pět let.

  Hague konstatoval, že jeho strana tyto informace zveřejní poté, co Tony Blair učinil obdobný příslib ohledně finančních darů pro Labouristickou stranu, po nedávné kontroverzi týkající se daru ředitele závodnické firmy Formula One britským labouristům.

  Parlamentní výbor požádal hlavní britské politické strany o informace o jejich financování jako součást vyšetřování sponsorských darů a možností případného státního financování politických stran.

  Lord Parkinson, předseda Konzervativní strany, konstatoval, že si přeje skutečně hlubokou analýzu budoucího financování Konzervativní strany. Uvedl, že jeho strana poskytne parlamentnímu výboru veškeré informace, "ale bude nutno zajistit právo na soukromí pro ty jednotlivce, kteří v minulost poskytli finanční dary s tím, že jejich jména nebudou zveřejněna," uvedl.

  Parlamentní výbor sice nežádá britské politické strany o jména dárců, ale chce vědět, kolik finančních darů nad 5000 liber za posledních pět let každá strana obdržela, kolik darů přišlo ze zahraničí a požaduje obecnější informace o tom, odkud dary pocházejí.

  Zahajuje se tím velmi podrobné parlamentní vyšetřování celé problematiky financování politických stran. Má být dokončeno v roce 1998 a jeho výsledky budou zveřejněny.

  Parlamentní výbor bude zkoumat dosavadní struktury financování britských politických stran, i prostřednictvím finančních darů, a bude analyzovat, jestli mohly některé finanční dary ovlivnit vládní politiku ve prospěch dárců.

  Očekává se, že výbor důrazně doporučí parlamentu, aby zavládla ve financování politických stran daleko větší otevřenost a aby se uvažovalo o možnosti financování politických stran prostřednictvím státu.

  Britská vláda už konstatovala, že zákonem zakáže sponsorské dary ze zahraničí. Parlamentní výbor má vypracovat definici daru ze zahraničí a určit, jak se bude plnění nového zákona vynucovat a kontrolovat.

  Vláda už také rozhodla, že britské politické strany budou muset zveřejňovat jména největších dárců.


  V britském vodárenství vzniká konkurence - a co v českém?

  Před několika dny proběhla českým tiskem zpráva o tom, že se bude v ČR zdražovat vodné, neboť lidé příliš šetří vodou.

  Psal jsem o tom, že v Británii byla nedávno zavedena konkurence v plynárenství. Můžete si koupit plyn pro domácí spotřebu od jiného dodavatele než obří, kdysi státní, nyní zprivatizované britské plynárny. Dodají vám ho tyto původní britské plynárny do domu týmiž trubkami, jako předtím, jenže za plyn zaplatíte konkurenci a konkurence prostě dodá to plynárenského systému takové množství plynu, jaké jste si od ní zaplatili.

  Nyní se začíná prosazovat konkurence i ve vodárenství.

  Ofwat, britský státní úřad pro dohled nad zprivatizovanými vodárnami, se chystá dovolit soukromému podnikateli, aby začal dodávat vodu v oblasti, v níž dosud vodárenství dominoval soukromý vodárenský monopol.

  V pátek budou zveřejněny plány, podle nichž nová firma Jeremy Bryan bude mít právo dodávat vodu papírnám Shotton Paper, jimž dosud dodávaly vodu monopolní vodárny Welsh Water.

  Financial Times poznamenává, že tím Jeremy Bryan bude moci ukázat, zda dojde v důsledku konkurence ke snížení cen vody.

  Ofwat nyní konstatuje, že už jen hrozba, že Bryan dostane licenci pro konkurenční dodávky vody vedla monopolní vodárny ke snížení jejich cen.

  Ofwat má povinnost podporovat vznik konkurence a jako první krok uložil firmě Welsh Water, aby Jeremy Bryanovi prodávala vodu, kterou bude Bryan dále prodávat papírně Shotton Water, a to v ceně, prostřednictvím níž bude Bryan stále ještě schopen vydělat, a zároveň poskytovat zákazníkovi lepší služby než Welsh Water. Částečně toho hodlá docílit tím, že do dvou let vytvoří nový zdroj vody pro průmyslové použití. Bryan také konstatuje, že prý dokáže prodávat vodu s menší marží zisku než podnik Welsh Water.


  "Blbá nálada" v ČR - proč existuje?

  Jiří Jírovec

  Zacnu otazkou, ktera asi spoustu lidi popudi. Co kdyz duvod "pochmurneho vyrazu" one druhe tvare o niz se Havel ve svem nedavnem projevu zminuje, neni ani v Havlovi ani Klausovi a pridruzenych politicich, ale proste v tom, ze kapitalismus jako politicky a ekonomicky system proste nefunguje.

  Nebo, lepe receno, funguje prave tak, jak to ted cesky obcan zacina pocitovat a dava najevo vyrazem sve tvare: "Tato tvar ma totiz opravdu velmi pochmurny vyraz. Mnoho lidi - a potvrzuji to koneckoncu i pruzkumy verejneho mineni - je obecnymi spolecenskymi pomery v nasi zemi zneklidneno, zklamano, nebo dokonce znechuceno; mnoho lidi si mysli, ze - demokracie nedemokracie - opet jsou u moci lide neduveryhodni, kterym jde vic o vlastni prospech nez o zajem obecny; mnoho lidi je presvedceno, ze poctivi podnikatele jsou na tom spatne, zatimco podvodni zbohatlici maji zelenou; prevlada presvedceni, ze se v teto zemi vyplaci lhat i krast, ze mnozi politici i statni urednici jsou uplatni a ze politicke strany - ac vsechny bez rozdilu krasne mluvi o svych cestnych umyslech - jsou tajne manipulovany podezrelymi financnimi skupinami; mnoho lidi se divi, proc po osmi letech budovani trzni ekonomiky je na tom nase hospodarstvi nevalne, takze vlada musi narychlo balit ruzne usporne balicky, proc se dusime ve smogu, kdyz se udajne tolik dava na ekologicke ucely, proc musi rust ceny vseho, vcetne najmu a energie, aniz primerene k tomu rostou duchody ci jine socialni platby, proc se musime bat chodit v noci centry nasich mest, proc se nestavi temer nic jineho nez banky, hotely a vily pro bohate, a tak dale a tak dale a tak dale. Stale vic lidi je zkratka celkove znechuceno politikou, kterou cini pochopitelne a pravem za tyto vsechny nedobre veci odpovednu, a my vsichni, bez ohledu na to, ze si nas svobodne zvolili, se jim stavame podezreli, ne-li primo protivni".

  Havel, zrejme nechtene, zobecnil zakladni rysy systemu, k nemuz ceska spolecnost speje, a to nikoli svou vlastni zasluhou, ale v dusledku zmen v byvalem Sovetskem svazu. Mimochodem, zminena pasaz by se dala bez vetsich zmen pouzit i pro zemi "nejrealnejsiho" kapitalismu, Kanadu (o mene rozvinutych zemich ani nemluve).

  Samozrejme, jednotlive "realne" kapitalismy se od sebe navzajem lisi zpusobem rozdelovani bohatstvi, urovni socialnich programu a samozrejme formou boje o politickou moc a mirou korupce.

  Otazkou tedy je, do jake miry se mohlo podarit omezit nutna zla v ceskych podminkach.

  Havlovo vysvetleni je castecne zalozeno na teorii "postkomunistickeho marasmu". To je naprosty blabol zalozeny na naivisticke predstave, ze ve "svobodne" spolecnosti je kazdy odpovedny za vsechno a ze ta lepsi stranka v kazdem cloveku tak nejak nakonec prevahne, coz se projevi i ve vecech verejnych. Podle ni zacne clovek vyvleceny z komunistickeho obojku vyvadet psi kusy, coz mu posleze dojde a necha si, jeste rad, navleknout obojek jiny, tak pro poradek.

  Slovni spojeni "postkomunisticky marasmus" je samozrejme vyhodne, protoze se da interpretovat tak, ze za vsechno muze predchazejici rezim, ne ten novy. Ackoli Havel nemusel celou vec dal rozvijet, rozhodl se svoje posluchace dal poucit a pronesl vyrok, ktery je klicem k jeho celemu projevu: "Ze neco takoveho prijde, musel vedet kazdy soudny clovek". Pripustime-li na okamzik, ze se nova vrchnost (po roce 1989) skladala alespon castecne ze soudnych lidi, tak se musime ptat, proc s tim tedy nic neudelali.

  Duvodu je zrejme nekolik. Predne tu bylo dedictvi komunisticke propagandy, ktere se podarilo, diky zakonu akce a reakce, vypestovat u nekterych lidi naprosto nekriticky obdiv ke vsemu zapadnimu, zejmena americkemu, a odpor ke vsemu domacimu.

  Tento pohled na svet ve svem dusledku znemoznoval skutecnou analyzu stavu zeme, rekneme v roce 1990, a z ni vychazejici varianty jak dal. Slovo zaostalost se sklonovalo ve vsech padech, jako by Ceskoslovensko byla zeme, kde lidi lezou jako opice po stromech a ti polidstenejsi se nemuzou dockat az je spasej jeste pokrocilejsi bratri odjinud.

  Z duvodu, k nimz se dostanu pozdeji, bylo politicky neprijatelne rict cokoli pozitivniho o predchazejicich ctyriceti letech.

  V dusledku toho se zacalo rozbijet skolstvi a zdravotnictvi, abych zustal u dvou nejkriklavejsich prikladu.

  Vi nekdo v Ceske republice o tom, ze napriklad ontarijska konservativni vlada se snazi zavest nejedlovsky system jednotne skoly, protoze ten soucasny, (nepochybne o neco lepsi nez americky vzor) funguje zcela katastrofalne?

  Zajima nekoho, ze kanadsti lekari by dali (asi ze 70%) prednost tomu pracovat za plat a ne mit soukromou praxi?

  Dalsim duvodem byl sam proces etablovani nove moci. Po prechodnem obdobi, kdy se do hry z idealismu zapletlo par hercu, spisovatelu a studentu zacal tvrdy boj o koryta.

  Nastoupilo obdobi dravcu. Neco podobneho jsem zazil z prvni ruky v roce 1968, kdyz nekolik kolegu z meho rocniku na fakulte (Jonas, Rybacek a dalsi) zalozilo Klub Angazovanych Nestraniku, neboli KAN.

  Po dvou mesicich byla prvni garnitura zlikvidovana tehdejsimi dravci, kteri vystrnadili tu zakladajici pod zaminkou, ze to byli amateri a ze se takovou vec musi vzit pevne do ruky skutecni politikove.

  Konec sametoveho idealismu v Cechach a zacatek predkapitalistickeho marasmu (abych parafrazoval Havla) byl v okamziku, kdy novi politikove zasedli za volanty aut "zapujcenych" zapadnimi firmami pro blize nespecifikovane vyzkouseni. Mozna, ze si jeste nekdo vzpomene na to, ze jednomu z tehdejsich ministru vnitra ukradli pred domem takto "zapujcene" Audi.

  K moci se dostali ti, kteri po ni touzili a byli primerene dravi. Tak jako Buh Otec, Syn a Duch svaty tvori trojjedinou postavu, tak existuje i nedelitelna sestava moc, penize a sex. Pomineme-li zrejme ojedinely pripad, kdy se k moci dostane impotentni bohac.

  Otazka penez v politice neni tak trivialni, jak by se mohlo zdat, protoze existuje pokuseni a chamtivost. Prikladem muze byt poprena korupce kanadskeho ministerskeho predsedy v souvislosti s koupi letadel Airbus.

  Nejde o to, zda nakonec nejake penize dostal nebo ne, ale o mechanismus cele transakce, kdy obchodnik (lobista) zastupujici vyrobce dostane v pripade uspechu tucnou provizi zatimco politik, ktery ma moc o kontraktu rozhodnout nedostane nic.

  Filosoficky to je rozdil mezi commission and corruption. Kdyz se k tomu prida, ze plat ministerskeho predsedy v Kanade je asi dvakrat mensi nez nejnizsi plat hokejisty v NHL, tak je pokuseni prilepsit si neco bokem docela konkretni.

  Ochranou, i kdyz ne zcela uspesnou, proti (dalsi) korupci je zverejnovani jednotlivych pripadu a pouziti zakonu o prijimani uplatku a konfliktu zajmu na jejich potrestani.

  Tedy pokud existuji. Cesti postkomunisticti politikove se ovsem takovymi vecmi nezabyvali, protoze si nechteli podrezavat sami pod sebou vetve po niz splhali vzhuru po stromu moci a zbohatnuti.

  Problem ovsem byl jak se na strome udrzet a nepopudit uz tak zavistive obcanstvo. Bylo to celkem jednoduche. Stacilo par servilnich novinaru, kteri vytvorili a pak ochotne udrzovali obraz ekonomickeho a mravniho mesiasstvi nove politicke garnitury.

  Ta pak s timto "mandatem" potlacila jakekoli hlasy, ktere by mohly ono mesiasstvi zpochybnit. Trochu se oprasilo heslo "kdo nejde s nami, jde proti nam", demonizovala se statem kontrolovana ekonomika a hlavne udelalo vse proto, aby leva cast politickeho spektra mela nalepku komunistickych prisluhovacu, kteri se snazi zvratit kolo dejin.

  Domnivam se, ze likvidace levicove opozice byla, krome ocekavaneho krachu slovenske ekonomiky, jednim z klicovych duvodu rozpadu Ceskoslovenska.

  Tim se dostavam zpet k absolutni negaci komunisticke ery Ceskoslovenska, k niz se pravicova politika oportunisticky uchylila.

  V zasade jde o dve klise. Komunisticky rezim se prezentuje jako jakasi extravagance politiku jejichz konickem je vrazdit lidi.

  Druhe klise slouzi k oslave vlastni geniality a apologetice tech, kteri maji nejaky ten hrich z minulosti, ale jdou s nami nebo jsou na pravde bozi.

  To jsou ti "poblouzneni levicovi intelektualove" z prvni republiky a byvali komunisti, kteri vstoupili do strany z cire mladicke nerozvaznosti.

  Jan Werich kdysi vypravel o tom, jak komunisti trochu prizpusobili zivotopis Mikolase Alese, aby malir jimi oblibene husitske historie vypadal proletarsky. Jeho vnucka pak Werichovi rikala, ze to prece neni pravda, ze si pamatuje, ze se jim darilo dobre a vzdycky meli sluzku. Ten vyrok "vzdyt tohle neni pravda" me dost napada, kdyz ctu o dobe v niz jsem prozil prvnich 45 let sveho zivota.

  Havel ve svem projevu rika: "Pevne verim a doufam, ze mladi lide, kteri vyrustali uz po padu komunismu, nejsou timto strasnym syndromem postkomunismu zasazeni, a tesim se na dobu, kdy veci verejne prevezmou oni do svych rukou. Zatim je vsak ve svych rukach nemaji a nam nezbyva, nez se znovu a znovu divit, jak dlouho trva adaptace spolecnosti na nove a samozrejme prirozenejsi podminky zivota a jak hluboce totalitni era zasahla nase duse."

  Z ceho tedy vzesel ten "strasny syndrom"? Co se stalo od roku 1948?

  Podle sovetskeho vzoru byl zaveden ekonomicky model zalozeny na prerozdeleni bohatstvi ve spolecnosti a centralne rizenou ekonomiku. V ceskoslovenskych podminkach si tento system nevedl spatne, uvedomime-li si ze dal lidem plnou zamestnanost po dobu ctyriceti let, slusnou zivotni uroven, vzdelani a zdravotni peci. To vse s minimalnim vladnim dluhem.

  Vzhledem k tomu, ze napriklad Kanada se 30 miliony obyvatel ma federalni dluh asi 600 miliard dolaru a vice, muzeme si klast otazku, kde by byla jeji ekonomika a zivotni uroven bez teto injekce. Stejne tak si muzeme klast otazku, zda by ona statni ekonomika nebyla jeste uspesnejsi, kdyby neexistovala otevrena i skryta embarga zamerena na jeji zniceni.

  Problem komunistickeho systemu nebyl v ekonomice (mimochodem vladou kontrolovane podniky funguji i v trzni ekonomice) ale v tom, ze se snazil ubranit tlakum zvenci ideologickym pusobenim na masy.

  Do jake miry se ony vnejsi tlaky pricinily o pronasledovani a pripadne i fyzickou likvidaci oponentu je otazkou, kterou se mozna nejaky nezavisly historik bude v budoucnu seriozne zabyvat.

  Je ovsem mozne, ze Havel pouze pouziva basnickou metaforu, jez vyjadruje zklamani nad sebou samym. Nabyv svobody a moci, nezije podle toho, co kazal. Havel smazal rozdil mezi sebou a drivejsimi panovniky v okamziku, kdy jeho kolona presvistela pres cervena svetla na zeleznicnim prejezdu.

  Pozoruhodne je, ze ze se Havel tesi na to, az to od nej prevezmou mladi "nezasazeni", ale az ti novi, tak nejak jini. Pro jistotu bude tedy jeste kandidovat na presidenta sam.

  Jeho kandidatura potvrzuje to, co rekl dal ve svem projevu: "Zda se mi, ze nasi hlavni chybou byla pycha...... Chovali jsme se jako primusove, premianti ci rozmazleni jedinacci, kteri maji pravo se povysovat nad jine a vsechny poucovat. Tato pycha byla prazvlastnim zpusobem kombinovana s jakymsi malomestackym provincionalismem ci temer zapecnictvim".

  Mozna, ze ma pravdu, ale co kdyz za trefne vylicenou zachmurenosti neni pycha ale pouha neschopnost kombinovana s touhou po moci? Co kdyz Havel ani Klaus nejsou takovi geniove jak by se mohlo zdat z mnozstvi cestnych doktoratu, ktere po svete posbirali?

  Tragedii na cele veci neni to jestli se ukaze, ze ten ci onen politik ja takovy ci onaky hlupak, nebo ze si neco nakradl do vlastni kapsy. Tragedii je to, co se stalo s majetkem, ktery v tom nejlepsim slova smyslu patril lidu.


  Aforismy Vratislava Kusky

  vyvolané událostmi a výroky posledních dní


  Sebejistota:

  "Dokazte mi to!"

  Al Capone


  Nevidet v lese pri pohledu z nadhledu jednotlive stromy je pochopitelny omyl.

  "To (ze jsme se dopustili zavaznych chyb) zpusobilo, ze jsme se postupne stavali vyhodnym cilem utoku ze vsech stran. "

  Z myslenek politika.


  Zprava ze zeme neomezenych moznosti:

  "Strana se muze nejen ocistit a posilit, muze dokonce vyhrat pristi volby. "


  Nove vedeni

  "Nove vedeni KSC vsak musi pokrocit dale a zejmena musi jednoznacne rici a popsat, co udelame do budoucna, aby se dnesni problemy nemohly do KSC uz nikdy vratit."

  Z uvah reformniho politika v listopadu 1989.


  Neochvejna sila pohledu z podhledu:

  "Pan X ale v nacistickem Nemecku dlouho nezil, jak muze tvrdit, ze nacismus byl zlocinny?"


  "Pan X nam neustale predklada nejake jine teoreticke moznosti. Ovsem jak by vypadala dnesni situace, kdyby se veci delaly jinak, neni mozne dnes posoudit."

  Nastesti nebo bohuzel. Vyberte si.


  Pokrok

  "Od socialismu s lidskou tvari ke kapitalismu s nelidskou tvari.

  Od lehce prokazatelnych lzi k tezko prokazatelnym lzim, od kradezi v ramci zakona ke kradezim mimo dosah zakona!"


  Zmena

  "Zmena provetra unavene a zmatozene politiky a mela by jim dat novou silu do dalsich boju."

  "Sympatizant(!)" zmatozenych politiku.

  Nebylo by lepsi vyzkouset pro zmenu nezmatozene politiky?


  Obhajoba zlodeje:

  "Dokonaly clovek neexistuje."


  Co je uspech?

  Varianta 1, 1977: "Co je uspech a neuspech? Je neuspechem to, ze nemame nezamestnane jako za prvni republiky, ze delnici nemusi v CSSR zebrat o praci?"

  Varianta 2, 1997: "Co je uspech a neuspech? Je neuspechem to, ze se komuniste nedostali zpet k moci?"


  Zradna televize:

  Trpaslik tesne pred kamerou vypada vetsi nez obr v pozadi.


  Co se v nasi zemi tradicne neodpousti:

  "Ze byla KSC stranou nejsilnejsi, ale predevsim to, ze byla uspesna, coz se v nasi zemi, alespon u tech mene pracovitych, jiz tradicne neodpousti. Po takzvane revoluci se stalo modou a temer povinnosti vyslapnout si na KSC."

  Z povzdechu byvaleho vyznamneho politika.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|