středa 14. ledna

O B S A H

ČR:

 • Existence Britských listů ohrožena (Jan Čulík, redaktor BL)
 • Klaus ještě není mrtev: Pár poznámek k české politické situaci (Andrew Stroehlein)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  (Hyperlinky k nejdůležitějším textům z posledních dní jsou na konci tohoto úvodního příspěvku)

  EXISTENCE BRITSKÝCH LISTŮ OHROŽENA

  V důsledku změny redakční politiky zrušil od 1. ledna 1998 Ondřej Neff zveřejňování pravidelných odkazů na titulky denních vydání Britských listů ve svém internetovém deníku Neviditelný pes.

  Mnoho čtenářů Britských listů ovšem dosud považovalo BL za přílohu Neviditelného psa. Byli zvyklí si vybírat články v Britských listech prostřednictvím aktuální tematické upoutávky a hyperlinku na Neviditelném psu. Někteří čtenáři v Praze nyní vyjadřovali bezradnost a dotazovali se, kam zmizel v Neviditelném psu odkaz na Britské listy.

  Britské listy nemají možnost inzerovat se nijak v českém prostředí ani v českých sdělovacích prostředcích. Zrušením pravidelné upoutávky odřízl Ondřej Neff Britské listy od dosti podstatného počtu čtenářů.

  Máte-li zájem o tom, aby nadále vycházely Britské listy, deník, který se specializuje na konfrontaci názorů z ČR a ze zahraničí a na prezentaci myšlenek, o nichž se v českém prostředí příliš nemluví, informujte o jejich existenci přátele a kolegy okopírováním této informace a jejím rozesláním elektronickou poštou, případně jejím umístěním - spolu s  hyperlinkem na BL - na těch internetových fórech a home pages, na něž máte přístup.

  Prosím, upozorněte kolegy a známé, že Britské listy vycházejí na této adrese: http://www.britskelisty.cz

  Další existence Britských listů bude záviset na zájmu čtenářů.

  Jan Čulík

  redaktor BL


  Výběr textů z posledních dní:

  Americké velkofilmy:
 • Film Titanic překonává všechny rekordy.Proč? (JČ) Čeho by si měla všímat česká vláda:
 • Richard Rosecrance: Vzestup virtuálního státu, část 1.
 • Richard Rosecrance: Vzestup virtuálního státu, část 2. Týrání dětí v ČR:
 • Proč musela malá Lucie zemřít? Co na to české soudnictví? (Informace z Fondu ohrožených dětí, Praha) Česko-německé vztahy:
 • Dokumentace z archívu Václava Žáka, část 1.
 • Dokumentace z archívu Václava Žáka, část 2.

  Výběr nejzávažnějších příspěvků z vánočního a novoročního období

  Zamyšlení na vánoce a k Novému roku:
 • O kritickém myšlení (Karel Čapek, Hovory s TGM)
 • Labyrint: Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce (Komenský)
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška Česká republika:
 • Pár poznámek k předsilvestrovské Tošovského vládě (JČ)
 • Vláda bez mandátu (Ivan Kytka)
 • Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? (JČ)
 • Mírná mečiarizace české politické scény?
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina)
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Média:
 • Ještě jednou naposledy v roce 1997: MFD klesá do hlubin vulgárnosti: příklady a srovnání Telekomunikace a občanské svobody:
 • Máte-li u sebe mobilní telefon, úřady mohou zjistit, kde přesně jste všude byli až za celý poslední půlrok Velká Británie:
 • Nová Británie? Co se změnilo na britských ostrovech během roku 1997?


  Klaus ještě není mrtev: Pár poznámek k české politické situaci

  Andrew Stroehlein

  Nastalo pozoruhodné období v českém politickém životě. Už ČR nemá vládu, s níž nikdo nesympatizuje, zato má vládu, kterou nikdo nezvolil. Je to možná podivné, ale začínám mít určité sympatie (možná je to lítost) pro Václava Klause. Klaus je v každém případě lepší politik než vlci z ODS, kteří ho donutili odejít z vlády. Jistě, Klaus je stižen paranoiou, jak říká Petr Pithart, ale zatím se ještě nestal politickou mrtvolou. Je zajímavé, že Klausovy nynější taktické kompromisy se Zemanem jsou velmi podobné kompromisům, jaké Klaus uzavřel loni v únoru v souvislosti s česko-německou deklarací, a i tehdy na něho zaútočili titíž vlci jako teď. Klaus je ale lepší politik, než oni, protože i když skoro pořád štěká na Zemana, stejně jako ostatní členové ODS, nakonec je ochoten uzavřít s ním kompromis, zatímco zbytek smečky vyje proti Zemanovi dál. Klaus je jistě neobyčejně arogantní, ale je to taktik. Když dojde ke krizové situaci, nechová se jako tvrdohlavý ideolog.

  Konečně se Čechům a Němcům podařilo - úplně na poslední chvíli - uvést v provoz česko-německý Fond budoucnosti. Argumentuji, že česko-německá deklarace i celý dlouhý proces její přípravy byly fiasko. Deklarace nedosáhla ničeho a v některých aspektech ohrozila demokracii v ČR - jednak destruktivním chováním republikánů v parlamentě loni v únoru, jednak tím, že vláda podnikla určité nedemokratické kroky, aby deklaraci prosadila.

  Mimochodem, je podivné, že podle bodu 7 deklarace platí Češi do Fondu budoucnosti na jednoho obyvatele cca 2,24 DM, kdežto Němci jen 1,75 DM na obyvatele. Německo přislíbilo věnovat do Fondu 140 miliónu marek a ČR 440 miliónů Kč. Proč ČR platí víc, když má Fond především odškodňovat české oběti nacismu?

  Stejně jako při vyjednávání česko-německé deklarace, i v případě Fondu budoucnosti se vyjednavači dlouho nemohli shodnout na podrobnostech a nakonec jednali teprve, když už se blížilo konečné datum a hrozilo ztrapnění.

  Ohledně Fondu budoucnosti existuje celá řada nezodpovězených otázek. Kdo ho bude řídit? Jaký bude mít Fond budoucnosti vztah k Fondu, který byl právě ustaven v New Yorku?

  Čeho vlastně česko-německá deklarace dosáhla? Vytvořila nejasně definovaný Fond, o jehož fungování se česká a německá strana dosud stoprocentně nedohodly. Deklarace uštědřila ničivou ránu české demokracii a několika českým politickým stranám. Tuto ránu pak o několik měsíců později mnohokrát znásobil český hospodářský šok. Určitým způsobem to přispělo i k tomu, že se posléze ČR octla v nynější krizi. Franz Neubauer dál klade nepřijatelné požadavky a český tisk mu stále věnuje nepřiměřené množství pozornosti.

  Hlavní prospěch z celé záležitosti si odnesl Miroslav Sládek, který na sebe upoutal tolik pozornosti, o jaké se mu ani nesnilo. Jistěže je správné, že Sládkovo opakované argogantní pohrdání českým soudnictvím ho zaslouženě přivedlo nyní konečně před soud. Jenže všichni politikové Sládkovi po celou dobu velmi nahrávali. Víc si nemohl přát! V České republice je nyní šéf politické strany, která má demokraticky zvolené poslance v parlamentě, ve vězení! Ať se to analytikové snaží omluvit jakkoliv, českou pověst v zahraničí to poškozuje. Sládka se nyní českým politikům podařilo pro ně velmi výhodně dočasně odstranit z politické scény v době, kdy byla utvořena nová vláda, bylo rozhodnuto o datu nových všeobecných voleb a bude nově volen prezident. Nevytváří to aureolu mučedníka? Podpora republikánské strany stoupla ze čtyř na sedm procent? Uvažuje někdo v ČR trochu dopředu, než začne zbrkle jednat?

  Kdyby české soudnictví žalovalo každého Čecha, který se vyjadřuje rasisticky nebo protiněmecky, bylo by zcela zahlceno případy až do roku 2050. Odsuzovat lidi podle zákonů o podněcování nenávisti je vždycky obtížné. Co asi Sládek připravuje na první výročí přijetí česko-německé Deklarace v parlamentě, k němuž došlo 14. února 1997?

  Dvě poslední otázky: Co dělá během celé této politické krize Josef Zieleniec? Drží se stranou. Jak moudré bylo od něho, že včas z vlády odešel. Zadruhé: je smutné se na to ptát, ale tato otázka musí být položena: jak dlouho má Václav Havel šanci zůstat naživu? Jsem přesvědčen, že obě tyto otázky mají vzájemnou souvislost.

  Andrew Stroehlein


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|