pátek 30. ledna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZPRÁV Z ČESKÉ REPUBLIKY Česká republika:
 • Českým politikům se bohužel podařilo u mladých lidí zdiskreditovat tržní společnost (JČ) Potíže Billa Clintona:
 • Ještě jednou k sexuálně politickým skandálům v USA (Jiří Jírovec) Česko-německo-sudetské vztahy:
 • Co je to sudetský heimatrecht? (Aleš Zeman) Češi v zahraničí a české občanství:
 • Relativně utajený "Dopis našim krajanům" z pražského Senátu a reakce Jiřiny Fuchsové

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění:
 • K předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy
 • Adresa Britských listů je zde.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • Zajímavou stránku Lži politiků má Viktor Vereš.

  Co je nového v České republice

 • Miroslavu Sládkovi se už několikerý den dostává zadarmo nezasloužené publicity, v důsledku neobratného rozhodnutí úřadů znemožnit mu hlasovat při volbě prezidenta. Sdělovací prostředky v ČR znovu podrobně informují o tom, že stížnosti, s nimiž se Ústavní soud obrátili předseda SPR-RSČ Miroslav Sládek a 17 republikánských poslanců byly ve čtvrtek přiděleny jednotlivým senátům Ústavního soudu. Sládek podal u Ústavního soudu už jednu stížnost, na své vzetí do vazby. Ústavní soud bude zřejmě nejprve projednávat tuto první stížnost. Sládkovci se domnívají, že se 2. února Havlův slib konat nebude, že jim Ústavní soud vyhoví a slib odloží.

 • Čeští komunisti nechtějí být z protestu účastni slibu Václava Havla 2. února, neboť se jim nelíbí, že Havel s nimi nemluví. Je to zapeklitá věc, tyto "okraje" demokracie. Má prezident povinnost komunikovat i s demokraticky zvolenými představiteli těch stran, s jejichž programem osobně radikálně nesouhlasí? Už za první republiky existovala v Československu tradice takzvaných "státotvorných" a "nestátotvorných" stran. Nejsem si jist, zda je takto možno rozdělovat demokratický proces.

 • Tošovského vláda zkusí přivodit předčasné volby zkrácením volebního období, pokud by to bylo přijatelné , je to prý možná alternativa vedle záměrného neprojednání zákona o státní půdě po dobu tří měsíců - která se zdá poněkud krkolomná. Zkrácení volebního období chtějí prosazoval ČSSD a KDÚ-ČSL.

 • Ekologové jsou zklamáni příliš malými změnami ve vedení ČEZ, dostavbě Temelína to nezabrání, zejména, že ve funkci zůstává generální ředitel ČEZ Petr Karas, který prý nese hlavní odpovědnost za neustálé zvyšování nákladů na stavbu jaderné elektrárny Temelín. Temelín bude nyní celkem stát 85 miliard Kč a bude zřejmě dokončen až na jaře 2000. Vláda tvrdí, že bude ekonomicky efektivní. Chtěl bych vidět ta čísla, která to dokazují. (Obsahují třeba náklady na likvidaci jaderné elektrárny po skončení jejího provozu?)

 • Tošovský nechce zůstat politikem. Po volbách se vrátí buď do banky anebo do soukromého sektoru. Tošovský opakovaně a rozumně zdůrazňuje, že stojí v čele dočasné vlády, jejímž úkolem je přivést ČR k předčasným volbám. Je velmi populární, má inteligentní, věcné a skromné vystupování a česká veřejnost se ráda na někoho upíná. Poněkud se pozapomíná, že právě bohužel Tošovský nese odpovědnost za krachy českých bank a za ztracené peníze českých vkladatelů, protože česká ústřední banka za jeho vedení vydala neodpovědně množství licencí k zakládání nových bank, zjevně bez dostatečného prověření důvěryhodnosti jejich zakladatelů, a ty banky pak zkrachovaly.

 • Bruntálská policie nemá žádné důkazy o existenci hnutí NSDAP, které prý minulou sobotu zapálilo dům romské rodiny v Krnově. Požárem vážně zraněna byla družka majitele domu. Týdeník Nové Bruntálsko má krajně rasistický leták organizace NSDAP, ale je to prý pochybné periodikum, neboť je prý v jeho vedení bývalý poručík Stb Ludvík Zifčák (který se 17. listopadu 1989 stavěl na Národní třídě mrtvým) - ale ten to popírá.

 • Nezavedeme-li kvóty proti dovozu jablek z EU, vzniknou nepokoje, varovala česká delegace Brusel.

 • Lux předložil vládě návrh zákona o právu na informace, inspirovaného podobným zákonem EU.


  Českým politikům se bohužel podařilo u mladých lidí zdiskreditovat tržní společnost

  Podle výsledků průzkumu mínění mladých lidí v ČR, ve věku od 15 do 30 let, které vypracovala pro Lidové noviny agentura Median, v Lidových novinách v tomtov následujících článcích,

 • 39 procent mladých lidí považuje za nejlepší politický systém tzv. "třetí cestu" mezi "kapitalismem" a "socialismem", nebo "kapitalismus" i "socialismus" považuje za špatné. (17 procent).

 • 32 procent mladých lidí považuje "kapitalismus" za nejlepší systém.

 • 11 procent považuje za nejlepší systém "socialismus".

 • 10 procent mladých lidí chce státem plánované hospodářství.

 • Mladí lidé v ČR nevěří institucím, politikům, učitelům. Váží si příslušníků starší generace, kteří si "zachovali čest i v těžkých dobách".

 • Mladí lidé jsou přesvědčeni, že většina lidí v ČR se před listopadem 1989 měla lépe než dnes (to je bohužel pravda, viz Hospodářské noviny z 8. ledna 1998).

  Podle sociologů prý mladým lidem vadí, že se musejí rozhodovat sami za sebe a brát si za sebe individuální odpovědnost.

  Je škoda, že překotně a nepříliš kompetentně zaváděný systém zakladatelského kapitalismu 19. století, sloučený ještě vhodně s neefektivností komunistické byrokracie, dokázal už tak brzo po pádu komunismu u mnoha českých mladých lidí (nenašel jsem ale v článku, na jak velkém sociologickém vzorku byl průzkum založen) zdiskreditovat společnost založenou na volných tržních vztazích. Myslím, že je to nebezpečné.

  V odmítání "kapitalismu" mnohými mladými lidmi se jistě zračí jejich ekonomická nezajištěnost, jejich chudoba (znám jednoho třicetiletého muže v Praze, který vydělává deset tisíc korun čistého, osm tisíc platí za podnájem a z dvou tisíc pak žije - jak může tenhle člověk kdy založit rodiu?) a beznaděj, že se z ekonomického područí jen tak sami nevyhrabou - chybějí totiž prostředky, jimiž by se mohli sami vytáhnout za vlasy k ekonomické prosperitě. Více než kdy předtím musí tento empowerment - získání vlastní ekonomické moci - umožňovat moudrými kroky vláda.

  Mladým lidem - a vlastně všem lidem - je nutno vštěpovat, že mohou a musejí ekonomicky uspět jako nezávislí, tvůrčí, nápadití jedinci s novými prodejnými myšlenkami, že jiná cesta není, nikdo jiný za ně tohle nezařídí, a že tímto směrem svět spěje - v tomto ohledu také velmi sílí celosvětová konkurence. (Jaký vynikající, moderní, celosvětově známý technologický výrobek České republika nyní ve velkém počtu vyváží do zahraničí?).

  Jenže k tomu musí stát vytvořit předpoklady. Je to jako v Třetím světě - nemá smysl posílat do Afriky do oblastí hladomoru neustále potraviny, je zapotřebí tamním lidem dát motyku a ukázat jim, co s ní dělat.

  Mladí lidé v ČR musejí mít možnost lehce, bez byrokratickým potíží založit vlastní malý podnik, musejí mít možnost získat od banky na podnikání rozumnou půjčku za rozumných úroků, stát musí vytvořit síť poradenských agentur pro malé podnikatelé, které soustředí pro začínající byznysmeny základní potřebné informace. Musí fungovat bankovnictví a právní systém, energie se nesmí plýtvat na hlouposti, neboť konkurence v zahraničí jí také neplýtvá.

  Stát se bude muset v nadcházejícím období velmi silně věnovat vytváření předpokladů rozvoje plodné podnikatelské kultury, tak jako se to běžně dělá ve všech vyspělých zemích. To je první priorita.

  Na tyhle a obdobné další skutečnosti se bude muset Česká republika soustředit a zaměřit. Není to v dnešním chaosu zase tak složité. Podvádíme-li a jsme-li neefektivní, je to v prvním období pro nás velmi pohodlné. Časem to vede ke katastrofě. Prvním krokem k nápravě je si uvědomit, že myslet a pracovat (nejprve myslet, posléze myšlenky uplatnit v praxi) sice bolí, ale bez neustálého aktivního úsilí hrozí zánik.

  S láskou či neláskou ke "kapitalismu" to nemá nic společného. Svět se globalizuje a přežijí ekonomicky jen ti šťastlivci, kteří budou schopni prodávat své nové myšlenky a sami se o sebe postarat - ti šťastlivci, jimž stát umožní, aby se vypracovali do takové situace, v níž jsou produkování nových myšlenek a inteligentních, inovativních výrobků a služeb schopni.

  Proti ekonomickému proudu v dnešní době prostě jít nelze. Nějak by se to mělo těm mladým lidem vysvětlit. Jejich důvěru lze ale asi získat jen tak, že budou mít skutečně možnost se sami realizovat. Začíná to přístupem na vysoké školství.


  P.S. V podstatě na totéž téma píše v Mladé frontě Dnes Marek Loužek, v článku, který doporučuje Ondřej Neff. Loužek navrhuje, že by Unie svobody mohla definovat finanční skandály ODS jako "selhání pragmatického a relativistického liberalismu" a začít prosazovat namísto toho pravé "konzervativní hodnoty".

  Loužek argumentuje, že z konzervativního hlediska se vláda musí starat o dodržování řádu a  o vynutitelnost soukromého práva, dále si pravý konzervativec cení oblasti samosprávy, neziskového sektoru a občanské společnosti.

  Tak, jsou různé "konzervatismy" a např.Margaret Thatherová skutečně prohlašovala, že společnost neexistuje, že existují jen jednotlivec a stát - k hrůze některých tradičních britských konzervativců.

  Chtěl jsem k Loužkovu článku jen podotknout, že je dobře, že Mladá fronta Dnes nyní odlišuje zakladatelský, relativistický liberalismus od tradičního konzervatismu, ale zároveň dodat: je skutečně potřeba těchto nálepek? Nálepky politických - ismů potřebujeme, když si nejsme sami sebou v chaotické společnosti jisti. A politické nálepky v dnešní globální chaotické situaci přestávají být zcela k ničemu.

  To, co označuje Loužek za tradiční konzervativní principy ("vláda musí starat o dodržování řádu a  o vynutitelnost soukromého práva", atd.) musejí dnes být principy každé profesionální vlády v každé dobře fungující zemi.


  Ještě jednou k sexuálně politickým skandálům v USA

  Jiří Jírovec

  V priloze Neviditelneho psa pro tyden od 19. do 26. ledna 1998 vysel clanek Milana Smida "Medialni pozadi Clintonova skandalu". Tvori uvod k anglickemu textu Michaela Isikoffa "Diary of a Scandal", ktery na Internet umistil tydenik Newsweek 21. Ledna 1998, aby vysvetlil proc pripravovany material o cele zalezitosti byl stazen z pripravovaneho cisla.

  Isikoffuv clanek je dost obsahly, zrejme proto, aby Newsweek neprisel o kredit, ze to byli prave jeho reporteri, kteri prisli na spoustu veci. Pro nezasveceneho ctenare to neni zrovna ctivy material, nicmene ilustruje zmet vztahu, pravnich klicek a osobnich zajmu, takze stoji za precteni.

  Z clanku "Diary of a Scandal" vyplyva, tedy pokud je to pravda, ze pouze cast pasku o nich se zminuji byla porizena s vedomim nezavisleho prokuratora, a ze vetsina pasku byla nahrana v byte Lindy Tripps (tak se jmenuje ona "kamaradka" Moniky Lewinsky) v Marylandu. Podle zakona tohoto statu nelegalne - pokud o tom Lewinska nevedela. V tomto smyslu tedy opravuji svou spekulaci.

  Chtel bych ke svemu clanku dodat jeste dalsi vysvetleni. V clanku jde v podstate o muj osobni pocit z informaci, ktere se ke mne dostaly. Vic se s tim totiz ani neda delat. Prectete si noviny, pustite zpravy v televisi a pak v radiu a za chvili mate pocit, ze se ty pravdy, polopravdy a lzi od sebe nedaji rozeznat.

  Nova odhaleni a jejich nasledna odvolani jdou za sebou jak na bezicim pasu. Mala ukazka - moderator prerusi diskusi, a sdeli posluchaci, ze podle zdroju nekde v Texasu videl jeden osobni strazce sveho bossa Clintona v choulostive posici a ze bude v tomto smyslu svedcit. Chvili tedy muzete mit pocit, ze je Clinton v loji, jenze po peti minutach vytahne tyz moderator jiny papir a precte vysvetleni hodne Radia Jerevan: ze tedy jde o osobniho strazce, ale ten ze svedcit nebude, protoze nic nevidel. Pak se k tomu jeste doda, ze i kdyby videl, tak by nic nerekl, protoze ma v popisu prace tyhle veci nevidet.

  Milan Smid ve vyse uvedenem clanku uvadi (cituji): "Zajimave na tom (ze Newsweek material nepublikoval) je to, ze verejnost zajimalo predevsim jake to byly tlaky a zpusoby, ktere vedly Newsweek k tomu, ze se na posledni chvili zacal bat. Na Newsweek tak padl stin podezreni z autocenzury, coz je jeste horsi skandal, nez kdyz president ma milostne aferky se sekretarkama."

  Necituji, abych polemisoval - prestoze by bylo zajimave vedet kdo z verejnosti se o takovou vec zajima. Navic netreba pochybovat o tom, ze slo o  ciste obchodni rozhodnuti. Forma i obsah se podrizuje zisku. Vydavatel nesmi odradit ctenare a v dusledku jejich odlivu zajemce o inserci. V uvahu je rovnez nutne vzit i to, zda je dany material soudne napadnutelny. Jde o milionove sumy - s casopisem jako je Newsweek se prece nikdo nebude soudit o par tisicovek

  Penize jsou to, co se pocita. Cim je jich vic tim lip. Vsechno se da prodat - cim lepsi story, tim lip. Vemte si milence princezny Diany - toho jezdeckeho instruktora. Hned jak to slo, tak to prodal. Verejnost si to prece zada, docist se drobne prasarny v mezich zakona.

  Vsechno je na prodej. Mate-li nosnou story, jiste se hned najde nejaky agent, ktery to za vas za provizi obeha a proda. Podle Isikoffa nahravala Linda Tripp ony rozhovory, aby se sama kryla. Mozna, ze tak trochu vedela, ze navic mohou jednou nabyt cenu zlata. Podle ctvrtecni ranni (mozna jiz vyvracene) zpravy radiove stanice 580 v Ottawe, udajne chtela prodat svou "story" za pul milionu. To jsou docela slusne penize.

  Snad jeste stoji za zminku, ze v USA je velmi popularni mimosoudni vyrovnani, ktere spociva ve stazeni zaloby vymenou za odskodne. Michael Jackson se takhle vyrovnal s clovekem, ktery povazoval 20 milionu dolaru za primerenou cenu stazeni obvineni, ze je Jackson pedofil a ze mu osahaval syna. Neni to zrovna nejmoralnejsi pristup, proto spravedlnosti neni ucineno zadost. Jenze s takovou sumou v kapse prijde zalobce prece jenom na jine myslenky.

  Ackoli mimosoudni vyrovnani nepredstavuje samo o sobe priznani viny, nekteri jedinci na nej z hrdosti (a mozna kvuli chabosti bankovniho konta) nepristoupi, coz se nekdy nemusi vyplatit. Takova Paula Jones, od niz se ony skandaly v podstate odvijeji, ani nechtela miliony za udajne projevy Clintonova sexualniho chtice. Jako troskarka zustala na asi 300 000 - mozna, ze ten sex ani za vic nestal. Clinton se zasekl, ze nic a ted se mu to vraci.

  Mozna, ze Clinton mel jeste jednu moznost. Podat na ty zenske, ktere ho obletovaly a obletuji, zalobu zalozenou na tom, ze jde o "sexual harassment" z jejich strany. Jak jinak se da intepretovat udajny vyrok Moniky Lewinske obsazeny v textu Michaele Isakoffa, ze na party (v listopadu 95) prisla v satech, ktere lecos ukazovaly ( (Lewinski wore a revealing dress) a navazala tam s Clintonem visualni kontakt (and made eye contact with Clinton). Asi mu to nikdo neporadil a BL necte.

  Jiří Jírovec


  Co je to sudetský heimatrecht?

  Aleš Zeman

  Pred nekolika dny se konecne podarilo sestavit tym pro spravu nemecko-ceskeho Fondu budoucnosti (BL, 28/1). Za Nemce, reprezentujici celou Spolkovou republiku Nemecko, byli nominovani ministrem zahranici Klausem Kinkelem ctyri Bavori ci hovoroveji Bavoraci, coz se nezda byt, s  prihlednutim k vlivu sudetskych Nemcu prave v Bavorsku, pouhou nahodou. Dva jsou sudetonemeckeho puvodu - Volkmar Gabert (74), puvodem z Teplic a  Johann Bohm (60), puvodem z Chebska (Pravo, 27/1). Podle dostupnych zprav oba dva zastupci, ac nepodporili cesko-nemeckou deklaraci, nepatri k  radikalum ze Sudetonemeckeho krajanskeho sdruzeni (SdL).

  Pan Bohm, predseda bavorskeho zemskeho snemu, se nechal slyset, ze on bude pozadovat pro sudetske Nemce uznani "prava na vlast" (Slovo, 27/1). To vsak je dosti nepresny preklad pojmu "das Heimatrecht", ktery snad lepe vystihuje termin "domovske pravo". Termin Heimat v ramci tohoto clanku prekladam dusledne jako domovina, tj. domov ve smyslu sirsim, rodna hrouda, rodny kraj, otcina, vlast, ale ne stat se svymi narodnostnimi mensinami.

  Vysvetleni definice pojmu "Heimatrecht" mozno nalezt v novem "Sudetenland Lexikon"(u) z r. 1996, ktery sestavil Rudolf Hemmerle. Nevim nakolik nasledujici lexikonove heslo souhlasi s nazory pana Bohma.

  V mem prekladu z nemciny (zdurazneni slov pochazi ode me):

  "Domovske pravo. Domovina jako pojem fyzickeho a psychickeho mista, ke kteremu nas vaze neobycejne vnitrni cit, lze dle stanoviska jednotlivce vyjadrit ruznym zpusobem. Eticke a pravni zakony zajistuji kazdemu jedinci jeho pravo na domovinu, stejne jako lidska prava a prava sebeurceni.

  Domovske pravo v uzsim smyslu ma svuj puvod v odvodnim patentu z r. 1804, ktery slouzil vojenskym ucelum. Z domovskeho prava vyplyvalo dle rakouskeho prava, ze to je nikoliv stat, ktery ruci za jednotliveho obcana v nouzi, ale spis obec, do ktere postizeny prinalezi.

  Podle domovskych zakonu z r. 1804, 1849 a 1859 byl predpokladem pro domovske pravo ctyr- az desetirocni pobyt v obci, vlastnictvi pozemku, zivnost ci urad. Roku 1896 bylo ustanoveno, ze opravneni k domovskemu pravu lze dosahnout desetiletym trvalym pobytem. Domovske pravo bylo dedicne; z  otce prechazelo na manzelske deti, z matky na nemanzelske. Vnejsim znakem domovskeho prava, ktere bylo tez prevzato naslednovnickymi staty, byl domovsky list (Heimatschein)."

  Konec celeho citatu z Hemmerleho ve trech odstavcich. Vyse zmineny "Heimatschein" byval vskutku vydavan i za prve republiky, jak dosvedcuje faksimile dokumentu otisteneho v lexikonu.

  Souhlasim, a to bych chtel zduraznit, s obsahem prveho odstavce, az na  vyhradu, ze v mnohych pripadech pravni zakony pravo na domovinu nezarucuji - viz problemy s dvojim obcanstvim nasich ceskych krajanu. Druhy a treti odstavec mi pripadaji historicky zajimave, ale dnes jiz zastarale.

  V nasi novomluve namisto tehdejsiho "domovskeho prava" pouzivame spise "misto trvaleho bydliste" zapsane v obcanskem prukazu. Toto domovske pravo kladlo v dobach c. a k. mocnarstvi podminky tvrdsi nezli dnes potrebne k  tomu, aby legalni pristehovalec ziskal v Kanade statni obcanstvi! Povsimneme si tez, ze moderni demokraticke staty (napr. Kanada ci USA) zadne podobne predpoklady k poskytnuti takto chapaneho "prava na vlast" ci "domovskeho prava" neznaji (nevim, jak je tomu dnes ve Svycarsku s  vydavanim tzv. Niederlassung).

  V roce 1996 uverejnil ve Svycarsku vydavany cesky casopis "Polygon" (c. 7) clanek dr. Marie Neudorflove z Ottawy pod nazvem "Sudetsti Nemci a jejich "pravo na vlast"". Clanek byl podroben kritice, zejmena nasimi krajany zijicimi v nemecky mluvicich zemich. Mimo jine tam dr. Neudorflova dle meho spravne poukazala, ze termin "pravo na vlast" uzivany v sudetonemecke argumentaci "je ve sve podstate velmi vagni, nechava spoustu prostoru jak pro jeho interpretaci, tak pro pripadne zvysovani pozadavku podle okolnosti. Ale tak, jak je jimi (sudetskymi Nemci) pouzivan neni ani legitimni a slouzi jen k manipulaci nedostatecne informovane verejnosti".

  Nedomnivam se, ze "pravo na vlast" je cosi nelegitmniho. Myslim vsak, ze by bylo prospesne pro obe strany jasne definovat pojem "Heimatrecht", at jiz s  uvozovkami nebo bez nich!

  Aleš Zeman


  Dopis "krajanům" (tj. Čechům žijícím v zahraničí) z pražského Senátu

  Začátkem prosince zveřejnil Senát v Praze Dopis našim krajanům. (Adjektivem "naši" míní autoři dopisu "čeští" - a nacionalistickém podtextu výrazu "naši" namísto výrazu "český" byla v BL už rozsáhlejší diskuse.

  České sdělovací prostředky si dopisu nepovšimly, zato vyšel těsně před vánocemi ve zvláštním vydání Newyorských listů. Jeho text je umístěn na adrese http://www.senat.cz/dopis.htm.

  Zde zveřejňujeme připomínky Jiřiny Fuchsové k tomuto dopisu.

  Stejně si ale myslím, že nejúčinnější by bylo, kdyby Češi v Americe pohnali českou vládu k soudu za to, že jim odpírá občanství, jak to doporučuje Tomáš Pecina zde. Z jeho velmi zajímavé interpretace totiž vyplývá, že podle platných zákonů nejsou české úřady oprávněny odepírat Čechům v Americe dvojí občanství. JČ

  U prilezitosti me navstevy v ceskem senatu 10. prosince 1997 mi bylo umozneno castecne se zucastnit schuzky casti STALE KOMISE SENATU PRO KRAJANY. Tajemnik komise doktor Jindrich Volek mi pri te prilezitosti predal text pripravovaneho DOPISU NASIM KRAJANUM a pozadal mne o komentar. Zde je:

  1/ Dokument typy DOPISU je rozhodne treba uvitat, i kdyz dle nazoru mnoha Cechu zijicich dnes trvale , docasne ci obcasne v zahranici, tento dokument prichazi pozde.

  2/ Nazev dopisu: vzato lingvisticky, termin KRAJAN nezahrnuje ty Cechy, kteri se na uzemi CR NARODILI, TAM VYROSTLI, MLUVI CESKY, UPRCHLI NEB VYEMIGROVALI, a preji si, stejne jako dnes tisice a tisice Cechu zijicich bud v CR neb v zahranici, MIT SVE CESKE OBCANSTVI a k nemu se vazici dalsi obcanska prava ( restituovat a volit.) Cesi v zahranici pod pojmem "KRAJAN" rozumeji osobu ceskeho puvodu, kohokoliv z ceskych korenu, kdo se NA UZEMI CR NENARODIL, CESKYM OBCANEM NIKDY NEBYL, NEMUSEL ODNIKUD UTIKAT PRED TOTALITOU, ani nacistickou ani komunistickou, CESKE OBCANSTVI NEZADA, RESTITUOVAT NEMA CO, A VOLIT V CESKYCH VOLBACH NECHCE.

  Na schuzce pritomny doktor Cerny, tusim ze Svycarska, mi polozil otazku, coze mame proti tem "KRAJANUM." Moje odpoved: pokud vim, nikdo z Cechu v zahranici nema proti KRAJANUM NIC! Jsou to nasi zem milujici lide, jezdi do ni casto na navstevu, nekteri hovori nebo se uci cesky, a kdyz je treba, obetave posilaji financni prispevky na cokoli dobreho v CR. Nikdo z Cechu v zahranici nemel nic proti tomu, aby se terminus technicus "KRAJAN" nevztahoval i na nas, do doby, kdy pozadavky rodilych Cechu v zahranici, zvlaste pak tech zijicich v USA, zacaly byt ceskou vladou a urady programove ignorovany a zametany pod koberec v nadeji, ze  rodili Cesi zijici v zahranici BEZ CESKEHO OBCANSTVI a k nemu se vazicich prav co nejdrive odejdou do lepsich lovist a sve CESSTVI, prakticky se obrazejici v obcanstvi a dalsich zakladnich lidskych pravech, NEBUDOU OD SVE VLASTI NADALE POZADOVAT

  Vzhledem k tomu, ze v ramci bliziciho se schvalovani ceskeho vstupu do NATO americkym senatem doposud ignorovani Cesi bez ceskeho obcanstvi v USA se pred americkymi urady netaji svou jiz osm let trvajici diskriminaci na uzemi dnesni CR, byl v Praze nejprve ustaven jakysi podvybor, posleze STALA KOMISE SENATU PRO KRAJANY. Jiz vzhledem k nazvu je jasne, ze ani v tak dulezitem miste jako je senat se, vpravde, zadne misto pro CECHY V ZAHRANICI (ty BEZ OBCANSTVI CESKEHO etc etc etc..) dosud nenaslo...

  3/ Hned v druhem odstavci DOPISU se pise o "inspirujicim podnetu" kterym mel byt pro vsechny "krajany" washingtonsky seminar 18.-19. rijna 1997, nazvany "Ceska republika a Cechoamericane na ceste ke spolecne budoucnosti." Jako jedna z tech, kdo nebyli k tomuto "inspirujicimu podnetu" prizvani, nemohu o atmosfere tohoto pamatneho setkani vypovidat. Tolik je mi ale znamo, ze VYZVA zastupcu nekolika ceskoamerickych spolku prezidentu Vaclavu Havlovi poskytnuta vsem delegatum byla personalem naseho velvyslanectvi demokraticky kamsi stopena jeste nez si chudaci delegati vubec stacili precist, co v ni bylo napsano.

  Dale je znamo, ze jediny delegat, ktery chtel pred zucastnenymi mluvit o nevyslysenych legitimnich pozadavcich CECHU V ZAHRANICI byl panem ambasadorem Vondrou prerusen a umlcen s tim, ze "jeho cas jiz uplynul." Delegatovi nezbyvalo nic jineho, nez se poslusne vratit do skolni lavice... Otazka: proc neni mozne, aby problemy a bolesti Cechoamericanu byly na CESKEM VELVYSLANECTVI demokraticky projednavany?

  4/ DOPIS udava, ze "krome krajanskych organizaci (se) na Stalou komisi obracely a obraceji stovky krajanu. Dopis ujistuje, ze vsechny "navrhy, podnety a vyzvy, s nimiz krajane prichazeji," jsou "pozorne zaznamenavany". Potesujici je take ujisteni, ze nase "legitimni pozadavky " komise "podporuje a usiluje o jejich prosazovani."

  Je to velmi potesujici, ale prichazi to osm let pozde, a NIC TO NERESI. Clenove komise, poslancove i ruzni dalsi oficialni predstavitele pobiraji sve gaze a pridruzene pozitky a schazeji se obcas aby se zamysleli nad nasimi pozadavky. Cechum v zahranici bez jejich LEGITIMNICH, ZAKLADNICH PRAV NA NAVRAT OBCANSTVI, RESTITUCE A PRAVA VOLIT VZNIKAJI DEN PO DNI NEJEN DUCHOVNI, ALE T A K E E K O N O M I C K E! S K O D Y!

  V dobe, kdy v ceske televizi nabada pravnik pani, ktere neschopny kadernik ponicil uces, aby ho "zalovala za odskodneni a nahradu za zniceni ZIVOTNICH SANCI A PRILEZITOSTI, ztratu tim usleho vydelku " a nevim ceho jeste, v dobre nasi rodne zemi ceske jaksi nikoho nezajima, z ceho treba, nekteri ti zestarli Cesi, ano byt v USA, nekdy vubec ziji, nikoho nezajima, kdo, z jim zabavenych, a nekterym i nekolikrat!!! majetku, do dneska POBIRA NAJEM ci dostava, jak je dnes v Cechach modou rikat, P R O F I T!!! Podtrzeno a secteno: obavam se, ze opakovat donekonecna, ze nekdo nase legitimni pozadavky podporuje a ze "usiluje" o jejich prosazovani, je ve svetle vyse zminenych skutecnosti ponekud malo.

  5/ V DOPISE se dale mluvi o "ZAVEDENI STATUTU DVOJIHO OBCANSTVI PRO TISICE NASICH KRAJANU."

  Po vysvetleni rozdilu pojmu KRAJAN a CECH V ZAHRANICI se toto krajanu jaksi vubec netyka.

  Dle DOPISU to ma "OTEVRIT CESTU K PLNOHODNOTNEMU OBCANSTVI, KTERE BY DRZITELUM UMOZNOVALO UZIVAT OSTATNI OBCANSKA PRAVA."

  Filosoficky vzato, OBCANSTVI budto JE, a potom musi byt, logicky, ovsemze plnohodnotne, nebo OBCANSTVI neni, a  potom ani nemuze umoznovat zadna jina "PRAVA".

  Co obnasi OBCANSTVI CR jako takove, je dostatecne specifikovano v ceske ustave, kde je take psano, ze nikdo nemuze byt sveho obcanstvi nikym svevolne zbaven.

  A svevolne ZBAVOVANI OBCANSTVI lidi, kteri se na uzemi dnesni CR v ruznych dobach narodili, ze do dnesniho dne v nasi vlasti na vsech moznych urednich urovnich DEJE DNES A DENNE!!!

  6/ Ocenujeme dve politicke strany v CR, a sice: DeU, ktera jako jedina sla do minulych voleb s VOLEBNIM PROGRAMEM VRATIT CESKE OBCANSTVI VSEM CECHUM, KTERI SI JE PREJI, BEZ ROZDILU, a dale KDU-CSL, ktera usty senatora Milana Spacka se k programu NAVRATIT dotud diskriminovanym Cechum pravoplatne JEJICH CESKE OBCANSTVI BEZ JAKYCHKOLI PODMINEK! nedavno prihlasila.

  Znaci to, ze jsou dnes v CR skupiny volicu, kteri se divaji spise do budoucna a davaji prednost tomu, co prispeje republice jako celku pred uzce stranickymi zajmy ruzne protlacovanymi v politickem zivote zeme ze dne na den.

  Dekujeme! Dekujeme, ze z okruhu techto lidi vysly podnety zaslane ministerstvu vnitra a ministerstvu zahranici zadajici o urychlene vyreseni tohoto problemu.

  Vyhlaseni informacni otevrenosti vuci obcanum, ktere vydal premier Tosovsky, dava nadeji, ze "sdeleni, jaky je stav priprav" v dulezite otazce odstranovani diskriminace Cechu v zahranici nebudou pouze septana do ousek tam ci onde v kuloarech, ale budou pravidelne zverejnovana tak, aby ti Cesi v zahranici, jichz se tyto "pripravy" zivotne dotykaji, nemuseli s kloboukem v ruce prosit jiste ceske "zdroje" v zahranici, aby jim z vyse bohu na Olympu nejaky ten drobek informaci z "duvernych" kanalu dolu na zem, jaksi, upustili...

  7/ Stejny maler jako v odstavcich predeslych mam se slovem KRAJANE v nasledujici vete: "KRAJANE budou mit zakonnou moznost uplatnit sve volebni pravo...."

  KRAJANE, ovsem budou moci volit jen tehdy, budou-li mit OBCANSTVI. Krajanu, napriklad jen v USA, je JEDEN A PUL MILIONU. Dostanou OBCANSTVI? vsichni???

  CECHU BEZ CESKEHO OBCANSTVI, kteri maji o volby zajem je TRICET TISIC.

  Zase, bez OBCANSTVI moznost volit MIT NEBUDOU. Treba by tento zadrhel mohla STALA KOMISE prodiskutovat na sve pristi schuzi...

  Dalsi problem vyvstava s napadem rozclenit "KRAJANSKE VOLICSTVO DO TRI VOLEBICH ZON........" , ale to snad az zase priste...

  Stejneho rodu jsou i predcasne uvahy o tom, jak budou Cesi, opet vcetne "KRAJANU" volit do Evropskeho parlamentu.... "po prijeti CR do EU..." Zde se ptam, nepredbihame zde jaksi, budeme v EU, nemame-li DOSUD VYRESENA ANI TA UPLNE NEJZAKLADNEJSI LIDSKA PRAVA -- na rozdil od Polaku a Madaru -- jako napr. CESKE OBCANSTVI PRO RODILE CECHY????

  8/ Bez komentare MUSIM! ponechat nasledujici perlu v dopisu:

  "BUDEME I NADALE NEOCHVEJNEUSILOVAT O  VYTVARENI PODMINEK PRO NAPLNOVANI NEZADATELNYCH PRAV VSECH NASICH SPOLUOBCANU V ZAHRANICI..."

  Jen si nemohu pomoci poznamenat, ze na "VYTVARENI PODMINEK." se, nekolik tydnu pred schvalovanim vstupu CR do NATO, uz je dosti pozde...

  9/ V dalsim odstavci DOPISU vznasi Stala komise prani, aby se "KRAJANE" mezi sebou domluvili, "kdo je zastupuje pri projednavani vztahu a spoluprace s oficialnimi organy Ceske republiky, vcetne Stale komise.."

  V dopise se pise:

  "Uvitali bychom, kdyby tuto zavaznou otazku resili krajane a jejich predstavitele sami mezi sebou. To se predevsim vztahuje na ty zeme a oblasti, kde pusobi nekolik desitek organizaci. Rozhodne nejsme stoupenci nejakeho rigidniho centralistickeho zastupitelskeho modelu. Nicmene se domnivame, ze hledani nejakeho produktivniho necentralistickeho pristupu je velmi aktualni a jeho nalezeni by bylo k uzitku obema stranam."

  Je mi lito, ale z tohoto odstavce cisi na vsechny strany pozustatky mysleni "starych struktur." Za casu komunismu, jak jiz vyse zmineno, vybrala si komunisticka vlada, a s prominutim jak to az dosud delaji, bohuzel, i nektere ceske zastupitelske urady v USA, nejake vhodne, vlidne a po maticce Praze hladove take-vudce jepicich, ano, vpravde KRAJANSKYCH komunit ( s uprchliky pred nacismem ci komunismem se tenkrat vladni urady nebavily VUBEC!) a jak jiz popsano, na sve utraty, za penize pracujiciho lidu, je importovala a opet exportovala do zemi ceske, moravske a slovenske na pivo, vino ci halusky.

  Vudcove krajansti se dobre pomeli, uzili si, po navratu do USA rezim taky co onaky az do nebe chvalili, nam uprchlikum vysvetlovali, ze "ono to v tom Ceskoslovensku vubec neni tak zle, jak se tvrdi, pivo je, vinko zraje, halusky su chutne...takze co porad mate..."

  ( V poste mi k vanocum dosel clanek z americkeho tisku o jiste osobe z ceskych korenu, ktera udelila hrde interview svym americkym spoluobcanum o tom, jak ji pan Sasa Vondra pozval na skvely seminar do Washingtonu, a jak tam vse bylo bajecne... O Cesich v zahranici, kteri na seminar pane Vondruv ve Washingtonu NESMELI tam ovsem nebylo an slovo... Pokrok vuci casum komunistickym v tomto ohledu jaksi neshledavam, a nepisi to proto, ze nepozvali prave mne... Tech nepozvanych bylo mnohem vic...)

  Amerika, stejne jako jine demokraticke zeme, je zemi vskutku svobodnou. Lide se svobodne sdruzuji a dle svych zajmu vytvareji organizace, spolky, kluby a sdruzeni za tisicerymi ucely.

  Chtit po stovkach a stovkach cesko-americkych organizaci aby se domluvili a vyslali k oficialnim jednanim s Ceskou republikou jednoho neb par "predstavitelu" je snazeni scestne.

  Jeste v nedavne minulosti se "predstavitele" ruznych skupin snazili v CR vytvaret dojem, ze prave oni jsou ti pomazani a zastupuji vsechny Cechy v Americe, beha mezi nami v USA i dnes cela rada podobne smyslejicich, postarsich lidicek, obcanstvi dvoji maji, restituce vyreseny, na volby si prileti byt jen do te Ruzyne, a i na to kaficko na Hrad si obcas dojdou...

  Zastupuji tito, skutecne, VSECHNY AMERICKE CECHY, ci snad VSECHNY KRAJANY? Ovsem, ze ne... Nemohou... Nemaji zadny mandat...

  Cesi v zahranici nechteji ZASTUPCE, chteji sve OBCANSTVI...A s pravem restituovat chteji i pravo, jako kazdy jiny Cech kdekoli, VOLIT DO CESKE VLADY TY, KDO SE LIBI I JIM...

  Pokud je mi znamo, Odbor nevladnich styku ministerstva zahranici velmi dobre dela to podstatne v tomto smeru: posila mlade a schopne uredniky a vedce do zahranici mapovat stavajici spolky, organizace a kluby, zkoumat jejich potreby, a nabizet SPECIFICKOU! --a to je velmi dulezite!-- pomoc v tom ci kterem smeru.

  Prohlubuji vzajemne styky mezi domovem a zahranicim ve SPECIFICKYCH ODVETVICH ruznorodych lidskych cinnosti a zajmovych aktivit. Je ntno jim zde zatleskat a podekovat za jejich namahy i dosavadni podporu, nekde v tisku jsem videla zpravu o tom, ze dr. Dubovicky venoval jmenem ministerstva zahranici $5OOO,-- na jiste krajanske archivy, coz je a zaslouzi si byt kvitovano s povdekem.

  ( Nebyl to PAMATNIK ZAHRANICNICH CECHU, kdo tuto vitanou podporu na zasluznou aktivitu obdrzel.)

  Dalsim krasnym vyrazem solidarity Ceske vlady se zahranicim byl dar $1OO.OOO,-- dolaru na ceskou budovu v New Yorku, i kdyz nacasovani tohoto zajiste uprimne venovaneho daru bylo ponekud nestastne, stalo se par dni PO TOM, co zahranicni Cesi i krajane, s ceskym obcanstvim ci bez, sesbirali po celych USA prave neco pres sto tisic dolaru pro obeti lonskych povodni. Opet, za dar jsme vdecni, casovani nebylo moudre.

  Shrnuti - mozne reseni:

  Podporujeme snahy v CR rozeznavat mezi KRAJANY a CECHY V ZAHRANICI. KRAJANE potrebuji nevladni odbory a Stale komise. CESI V ZAHRANICI potrebuji jen jedno: SVE CESKE OBCANSTVI.

  V republice, u ceske vlady a na uradech se dokazeme zastoupit sami.

  "Plodnou spolupraci s materskou zemi" uz praktikujeme od roku 1989, kdy jsme mohli zacit domu volne jezdit, kdy VSICHNI Cesi mohli zacit volne jezdit do zahranici.

  Je zadouci, aby bylo ponechano na NAS, jestli se Sokolove stykaji se SOKOLY, clenove misii s farniky svych obci v CR, umelci s umelci po cele republice dle prani a zajmu, profesori univerzit se svymi protejsky, podnikatele a obchodnici s kolegy ve svych profesich, bankeri s bankeri, atd atd.

  Vyzadovat na ceske Americe aby mela ZASTUPCE pro "projednavani vztahu a spoluprace s oficialnimi organy Ceske republiky, vcetne Stale komise,..." je usili spatne nasmerovane, jalove, a, ano, uplne zbytecne.

  Smyslem lidskeho zivota neni zasedani v komisich, na tiskovych konferencich s Matonkou, dvema chlebicky a zloutkovym veneckem na statni ci obecni utraty po boku...

  Smyslem lidskych zivotu je prave to, co se mnoha verejnym cinitelum, placenym urednikum, pro ktere jejich uredne placeny cas plyne dal a dal, zatimco lidske zivoty v tuzemsku ci v zahranici jsou den co den umocnovany ci umensovany jejich rozhodnutimi ucinenymi nebo po CELA LETA!!! zanedbavanymi, jevi jako pouhy "material" ke zmapovani, opracovavani, ovladani, zakazovani, zamitani, pripadne, nekdy, i nejake to "povolovani."

  Lidsky zivot, v Ceske republice, v Praze, Hrozenkove i v Los Angeles nebo v New Yorku je v prve rade PRACE, pokud mozno spolehlive, profesionalne a vcasne odvadena...

  Prace vydelecna, prace pro domov a rodinu, vychova deti, konicky, zajmy, kultura, dobrocinne spolky, organizace, pratele, knihy, sokolovani, chozeni na ryby, jizda na kole, nedelni setkani na bohosluzbach a u kaficka s prateli...

  V tomto smyslu se mi velmi libi ubezpeceni clenu Stale senatni komise v zaveru tohoto, jinak dost nestastneho, odstavce, "ze nase dvere jsou otevreny pro kazdeho. kdo chce prispet k plodne spolupraci s materskou zemi..."

  Dekujeme za toto ubezpeceni, a jeste jednou opakujeme: nam, Cechum v zahranici, nejde o to, aby nam JEDNY DVERE V CESKEM SENATU BYLY NEUSTALE OTEVRENY; nechte je otevrene pro KRAJANY, uvitaji to, budou vdecni za vlidne prijeti v zemi svych predku! Kdyz se to tak vezme, i NASE V ZAHRANICI NAROZENE DETI!!! JSOU DNES POUZI KRAJANE!!!

  (Madarsko, ovsem, a jine zeme, davaji automaticky obcanstvi i svym v cizine narozenym prislusnikum...)

  Pro nas, Cechy v zahranici -- CR neni CR pouze ZEMI NASICH PREDKU, JE TO ZEME NASE!!! -- jde o to, aby VRACENIM CESKEHO OBCANSTVI byly otevreny v CR VSECHNY DVERE, alespon tak, jak jsou otevreny pro vsechny OSTATNI CECHY, at ziji doma nebo v zahranici S DVOJIM OBCANSTVIM! Kdyz to jde v Kanade (Jiri Jes), kdyz to jde v Australii, kdyz to jde ve Svedsku a jinde, proc, ptame se, P R O C!??? TO NEJDE V  U S A ???????

  V budoucnu, a ve velmi brzkem budoucnu, je dalsi tesna spoluprace a prohlubovani styku mezi domovem a Cechy v USA nevyhnutelna, a nezastavitelna. Z mnoha duvodu. Muzeme-li, kazdy na tom miste, kde prave jsme, napomoci aby probihala pokud mozno bezkonfliktne, partnersky, pri dodrzovani ROVNYCH PRAVIDEL PRO VSECHNY ZUCASTNENE -- pamatujme, trva na tom nejen NATO, ale i EU a dalsi struktury!-- pomoci aby se zacala naplno rozvijet jiz dnes, udelejme to!

  I kdyz o tom dnes neni modni hovorit, mame, my doma, i my venku ( a jak vsichni vime, rozdil mezi trvalym, obcasnym ci docasnym, navstevnim, pracovnim, oddychovym atd pobytem doma a v zahranici se stale vice a vice vytraci!) sve povinnosti.

  Dostalo se nam, vsem, v tomto case, bez rozdilu, kazdemu nejakych daru. Nejakych vyhod. Nejakych moznosti. Vsechny tyto, pro nas, abychom jich dnes mohli vyuzivat, nekdo v minulosti NEJAK ZAPLATIL...

  Praci, usilim, obetmi moralnimi ci financnimi, veznenim, dokonce i krvi, ztratou zivota... ( Americti Cesi za byrokraticke a totalitni NEPRIZNAVANI CESKEHO OBCANSTVI plati, v mnoha ohledech, duchovne i ekonomicky, do dneska!)

  Je dnes nasi spolecnou povinnosti, nechceme-li byt nejnemoudrejsi, nejnevdecnejsi, nejhedonistictejsi generaci Cechu a Moravanu jake kdy hostil povrch zemsky, pracovat pro nase budouci potomky alespon tak dobre, jako v minulosti pracovaly mnohe a mnohe generace nasich predku pro nas, nas, dnesni obyvatele Ceske republiky. Mame, vsichni, DNES, POVINNOST.

  Proto tedy, v souhlase se slovy v DOPISE, "SPOLUPRACUJME PLODNE."

  Zacit muzeme treba tim, ze umoznime tem Cechum v USA, kteri si preji vraceni sveho ceskeho obcanstvi, aby ziskali sve OSVEDCENI O CESKEM OBCANSTVI jednoduchym predlozenim RODNEHO LISTU ci zastupneho dokumentu na kteremkoli zatupitelskem urade v zahranici, na kteremkoli mestskem obvodnim urade mista, kde se ten ci ktery Cech v zahranici narodil... Urednici mestskych obvodu mohou zacit treba tim, ze prestanou sve spoluobcany, RODILE CECHY, posilat k jakymsi neuveritelnym proceduram NA  CIZINECKOU POLICII, jako se to deje dodnes (a je to, panove a damy, procedura slozitejsi NEZ BYVALA ZA  RAKOUSKA-UHERSKA!!!)

  Vim o cem mluvim, z jednoho obvodniho uradu mne pro pouhou zadost PRIHLASIT SE K POBYTU VYHODILI OSMKRAT!!! Kdykoli se vracim domu, do zeme, ktera mne zrodila, MUSIM SE VYKAZOVAT CIZIM PASEM! Muj cesky ridicak z roku 1962, moje prukazka clenky Obce ceskych spisovatelu, muj cesky rodny, oddaci a nevim jaky list, moje platna legitka clenky Ceskeho cerveneho krize, r. 1997, -- nic z toho nestaci! na to, abych na PUDE SVE ZEME BYLA DOMA...........!

  Spocitejte si ceny letenek, ceny tramvajovych listku, cas nad kafickem s panem reditelem uradu, prosoupane podrazky, ujmu na zdravi vztekem nad tim, ze mam asi sedesat tri dokumentu o SVE PRISLUSNOSTI K TETO ZEMI V TASCE A NIKDO JE NECHCE VIDET, a do oci mi tvrdi, a tvrdit neprestanou, jako dodnes tvrdi jini urednici na uradech jinych PO CELE TETO ZEMI!!!!!!!! JINYM CECHUM ZIJICIM V AMERICE! ZE  JSEM CIZINKA!)

  Vsichni ti z nas, kdo se kdy za dnesnich dnu snazili v CR cokoli, osobniho, restitucniho, kulturniho, obchodniho, spolkoveho, organizacniho etc etc etc vyridit, vedi, o cem mluvim. Vim, ze podobna situace je doma i pro obcany doma zijici... Je to ostuda... Pomuzeme-li my, ze zahranici, neco privest k lepsimu, prospeje to vsem... Vsem, ovsem krome tech, kdo to nikdy ani s Cechy v zahranici, ale ani s Cechy DOMA!, dobre nemysleli...

  Zacneme, vsichni, konecne "PLODNE SPOLUPRACOVAT!" Jako Polaci, jako Madari, mejme , konecne, v USA, jako Madari, jako Polaci, tricetitisicove LOBBY , a ne, jako dosud, jako JEDINA POSTKOMUNISTICKA ZEME VE STREDNI EVROPE, ANTI-LOBBY...

  Jsme tim uz, pro vecnou spolecnou ostudu nas vsech! ve Washingtonu, proslaveni..... Trvejme na tom, a zde se otvira pole neorane pro PLACENE! uredniky ministerstva zahranici, aby ceske zastupitelske urady v USA, jsou-li skutecne CESKE!, zasilali pozvanky na akce a navstevni setkani s ceskymi vladnimi a parlamentnimi predstaviteli, SKUTECNE NA VSECHNY AKTIVNI CESKE a KRAJANSKE ADRESY v tom ci kterem miste, a nejen na nekolik DESITEK ADRES PREDEM VYBRANYCH "FRIENDS OF THE CZECH REPUBLIC."

  Aby do ceskeho zahranicniho zivota nevybirali pouze vlivne krajany a Americany, kteri mohou, jak sveho casu hlasal po Americe byvaly ministr Zieleniec, propagandisticky Ceskou republiku "PRODAVAT!" americke verejnosti.( Cesi v Americe svoji zemi "prodavaji" v USA DNES A DENNE, na svych pracovistich, ve skolach, v univerzitach, zajmovych organizacich, atd, a "prodavaji ji!" pri svem pobyt v USA 24 HODIN DENNE!!!)

  Aby ponechali SVOBODNOU VULI Cechum prijit nebo neprijit, ale aby je predem nevylucovali z NICEHO, CO SE TYKA CR, spolecneho domova JICH VSECH, nejen NEKTERYCH...

  Bude-li treba k tomu z gruntu zmenit celkove zamereni nasi zahranicni politiky, zmenme je! Budeme-li, jako doposud, na sve bratry a sestry zijici bez naroku na nejzakladnejsi lidske pravo, obcanstvi, brat pouze bic, eventualne se to nekde projevi... Nejprve mistne, potom v Praze, posleze ve Washingtonu, pripadne v Bruselu... Pamatujme na to...

  NIKDO, a opakuji! nikdo z Cechu si nezaslouzi byt z ceskeho zivota vylucovan! Vzpomente jen na minule leto, vzpomenme na to, jak Cesi v USA a krajane v USA zijici odpovedeli na vyzvu o pomoc republice! Vzpomente...Nedavno zaznela z ust Vaclava Havla slova o SOLIDARITE... Krasna slova... Aby mohla byt v budoucnu naplnovana i v zivote CR, je treba vice vzajemne duvery, lasky, vzajemneho respektu... Verme si, mejme se radi, respektujme -- sve shodne vlastnosti i sve rozlicnosti, budme vzajemne tolerantni, a budme --solidarni.Je nas rok od roku mene a mene. Nase zeme nas potrebuje, ve svem uhrnu, vsechny... Budme, proboha, uz jednou, opet, jako kdysi, vzpominate jeste??? SOLIDARNI.

  1O/ Dalsi odstavec DOPISU vyjadruje oceneni solidarity prokazane, opet, ne Cechy v zahranici, ale 'KRAJANY" ihned po tom, co byla Morava i Cechy postizeny tragickymi zaplavami. Uvadi se, ze sek na 25,OOO.-- USD "prevzal predseda komise na slavnostnim setkani s krajany v New Yorku v cervenci 1997."

  Pomoc Cechu v Americe je legendarni, nebyla to jen pomoc kdysi Tomasi G. Masarykovi pri ustavovani svobodneho Ceskoslovenska, pomoc na vsech urovnich, dnes bychom rekli PEOPLE-TO-PEOPLE byla siroce rozvinuta za dob Prvni svobodne, demokraticke republiky, jedna koruna ceska tehdy platila STEJNE!!! jako jeden tehdejsi DOLAR, a proto take TEHDY smlouva o vzajemne EXKLUZIVITE OBCANSTVI mezi DVEMA SVOBODNYMI ZEMEMI tehdy NIKOMU NEVADILA!!!

  Byt svobodny v Ceskoslovensku tehdy bylo temer totez jako byt svobodny v tehdejsich USA. Sokolove z Ameriky cestovali po lodich na slety do vlasti, rozvijela se spoluprace na urovnich skol i univerzit, v obchode, vede, tak, jak je zahodno si prat, aby to opet fungovalo dnes.

  Pomoc Cechoamericanu domovu pokracovala behem valky, cela leta okupaci, jak nacisticke, tak komunisticke, Cesi poradali kazdorocne zasluhou Zenskeho odboru Ceskoslovenske narodni rady americke vanocni sbirky na Cechy'uvizle v uprchlickych taborech Evropy kvuli ruznym onemocnenim (TBC apod.), ktera znemoznila jejich emigraci do USA.

  V Praze dnes zije pani Libuska Drobilkova, duse, ktera vanocnim dobrocinnym akcim ve prospech ceskych uprchlickych rodin s detmi, ktere nemely co dat detem pod stromecek a casto ani co na stul, a ve prospech nemocnych, strarych a opustenych Cechu - uprchliku, doslova venovala cely svuj zivot - ovsem s pomoci mnoha a mnoha dalsich obetavych Cechu po celem svete, nejen po Americe. Ceske organizace platily postovne, cesti vytvarni umelci zdrama dodavali navrhy vanocnich karet...

  Behem ctyriceti let komunismu byly rady Cechu v zahranici bohate rozmnozeny v dusledku bratrske invaze spratelenych komunistickych armad z Vychodu. Do Ceskoslovenska se budto pres Tuzex ci jinak dostavaly, ano statisice dolaru, satstva, potravinovych balicku, apod. Od roku 1977, zhruba, zacalo a vydatne pokracovalo podporovani disidentu v cele z Vaclavem Havlem. Obrodne proudy v Ceskoslovensku se mohly tesit otevrenym strankam - ZDARMA!!- veskereho exiloveho zahranicniho tisku, Cesi v USA i jinde zprostredkovavali kontakty s Helsinskym vyborem a jinymi humanitnimi organizacemi jako Amnesty International a jinymi.

  Koncem roku 1989 se Cesi v zahranici, podobne jako domov, spojili, muzeme rici, jako jeden muz, a dolarove sbirky, zasilky nemocnicniho zarizeni, vysokoskolskych ucebnic, nabidek stazi a podobne, putovaly do Prahy, Brna, Bratislavy, Plzne, Kosic, a jinam z Toronta, New Yorku, Vancouveru, San Francisca, Los Angeles, Washingtonu D.C., San Diega, statu Iowa, Texas, a mnoha a mnoha ruznych mist USA.

  Cesti uprchlici v Americe, nadseni vyvojem doma, byli temer bez vyjimky ochotni VENOVAT VESKERE RESTITUCE A NAROKY NA NAHRADU nacisty i komunisty ukradenych a nevracenych majetku na nejaky fond republiky ci podobne. Ti proziravejsi si okamzite po Sametce spechali do Prahy tak ci onak zaridit sve CESKE OBCANSTVI... V lednu 1993 jsme se vsichni dozvedeli proc:

  prvni VELE-CIN!!! SVOBODNEHO CESKEHO PARLAMENTU! bylo protlaceni zakona o JEDINEM OBCANSTVI pro KAZDEHO CECHA... Kdo nemel v te dobe OSVEDCENI O CESKEM OBCANTVI, byl takto -- AZ DO DNESNIHO DNE!!!-- PASOVAN NA  VECNEHO CIZINCE VE SVE VLASTNI ZEMI!!!

  Zacatkem roku, po tom, co Ustavni soud zrusil nektere restitucni lhuty omezujici zadatele (S OBCANSTVIM!) v podavani zakonnych zadosti o navraceni ukradenych majetku, opet parlament Cesky! behem dvou hodin UZAKONIL, ze JESTLIZE NEKDO BYT NA JEDINY DEN!!! snad byt na JEDINOU HODINU!!!!! s hlediska ceskych byrokratu ZTRATIL SVE CESKE OBCANSTVI, je z restituci i vsech dalsich ceskych obcanskych prav napriste VYLOUCEN...

  Na vecernich zpravach prohlasil pan Jaroslav Ortman, tehdy poslancujici, dnes "renomovany" pravnik: "SEVRELI JSME TY NUZKY CO NEJVICE TO SLO, ABY NAM ZDE NEPOBIHALY VSELIJAKE TY RESTITUCNI MYSI!!

  A, panove a damy, moji drazi Cesi americti i pratele doma! a  BYLO TO!

  Shodou okolnosti jsem nadavnicko videla pana Ortmana v  televiznim programu zvanem Guilotina: dal se tam slyset, ze pry clovek, a zvlaste pak poslanec, nema delat zle a podle veci, nebot dela-li kdo TAKOVE veci, pry se MU TO JEDNOU URCITE VRATI.....

  Uznate, ze v tomto jeden musi panu Ortmanovi dat za uplnou pravdu...

  Zakon o JEDINEM OBCANSTVI pro ubohe Cechy je dodnes platny a vselikymi byrokraty po maticce Ceske zemi rozesetymi prisne pouzivan, zatimco po Praze i  ledaskde jinde behaji dnes jiz STATISICE CECHU S  DVOJIM OBCANSTVIM, nikdo to nevi! sdelovaci prostredky o tom totiz jaksi NESMEJI PSAT!!!! Takze zakon LZE!, anebo, jestlize nelze, POTOM VSICHNI TI CESI, KTERI SE DVOJIMU OBCANSTVI JIZ TESI!!! DNES TENTO ZAKON DNES A DENNE!!! PRESTUPUJI , ANIZ BY ZA TO BYLI ZREJME NIC TAKOVEHO NETUSICIMI BYROKRATY! STIHANI AT ZIJE CESKY KOCOURKOV! A  VZHURU DO.......NATO??

  11/ Na strane 4. DOPISU opet vidim problem ve snaze, jak se pise, aby se "Senat stal centrem pestovani sounalezitosti mezi krajany a vlasti."

  Nic proti tomu, chce-li Senat, za penize danovych poplatniku, sledovat obecne a vecne problemy krajanske a exilove problematiky.

  Jak z celeho meho opusu ovsem, doufam jasne vyplyva, jsem, a vsichni ti, ktere mam cest zastupovat napriklad v MEZINARODNI ASOCIACI CECHU, rozhodne pro PEOPLE-TO-PEOPLE APPROACH, tedy pro pristup vyjadreny heslem LIDI-LIDEM.

  Za scestne povazuji MITI NA "PESTOVANI SOUNALEZITOSTI" nejake STATEM PLACENE a VYDRZOVANE CENTRUM.

  To uz jsme vsechno zazili... Sounalezitost neni treba pestovat. Jako vsude na svete, nekteri lide ji proste MAJI, a tech je, jak nase kolektivni zkusenost padesati let v diaspore vypovida, i dnes v zahranici NAPROSTA VETSINA. Jini ji proste nemaji, zit jinde bez svazku se zemi, z niz jednou odesli, jim vyhovuje... ale prosim, zijeme -li ve svobode a demokracii, budiz jim to prano, kazdemu, co jeho jest... Zij, a nech zit i ty druhe...

  Je-li neco umele VYDRZOVANO STATEM, posleze se to dokaze i zvrhnout. Co mam na mysli???? Nu napriklad to, ze na onom seminari ve WASHINGTONU, KTERY mel byt inspirujicim podnetem, hovorili ke shromazdenym KRAJANUM i tam pritomnym Cechum v zahranici PROFESIONALNI, Ceskou republikou NAJATI A  PLACENI LOBBYISTE, kteri se snazili pritomnym vysvetlit a naucit je profesionalnimu lobbyingu pro vstup CR do NATO..... az po to rozdavani dopisu, stacilo je jen datovat a podepsat, senatorum, kde bylo najatymi sibry americkym senatorum vysvetlovano, proc chce byt, tehdejsi vlada s premierem Vaclavem Klause, nato sup v NATO....Cechu v zahranici, kteremu je dnes UPIRANO TO, CO MA DOMA a S CIM DOMA VOLNE DISPONUJE KDEJAKY KOMUNISTA, se z tohoto pocinani ceskeho zastupitelskeho uradu, platiciho PROFESINALNI LOBBYISTY i z, dejme tomu, NAKRADENYCH A DOSUD NEVRACENYCH MAJETKU AMERICKYCH CECHU, muselo, odpustte mi to, udelat spatne...

  Vstup do NATO podporuji v USA i po celem globu temer vsichni. Vracenim zakladnich lidskych prav zarucenych ceskou ustavou svym Cechum v USA by ceska vlada okamzite ziskala tricetitisicove LOBBY a NESTALO BY JI TO ANI HALER!!!!

  A ziskala by LOBBY, jako je maji v Americe Madari, Polaci a jine zeme, KTERE PUSOBI V USA STALE, VSUDE, 24 hodin DENNE! - a ne jen nekolik zaplacenych profesionalnich hodin najate prace, ktere odvede jedna lobbyisticka firma ve Washingtonu D.C.!!

  Nebo snad chceme, jako Cesi, ty sve Cechy v USA i nadale IGNOROVAT, a NAJIMAT PROFESIONALNI LOBBYISTY KDYKOLI MALE ZEMI JIZ PROTEKAJI VLTAVA A MORAVA S PRITOKY bude v budoucnu NECEHO U AMERICKYCH VLADNICH URADU TREBA???

  12/ V dalsim odstavci se pise o nadchazejicim setkani a slyseni ZASTUPCU VSECH KRAJANU v Praze nekdy zjara 1998... Opet, kdyz uz, ZVETE NE ZASTUPCE, POZVETE VSECHNY KRAJANY!!!!!! POZVETE VSECHNY CECHY V ZAHRANICI!

  Neplatte cestu do Prahy a nezvete na Hrad samozvane ZASTUPCE, ale OTEVRETE PRAHU, UNIVERZITU, HRAD, MUZEA a KULTURNI PODNIKY VSEM SVYM BRATRIM A SESTRAM ZIJICIM DNES TRVALE, OBCASNE CI DOCASNE V ZAHRANICI!!

  Privitejte je JAKO SVE VLASTNI, nehostete a nenakladejte s nimi jako s CIZINCI, KTERI NAM TREBA NEKDY V NECEM MOHOU BYT V TOM ZAHRANICI NEJAK UZITECNI

  Oni vam uzitecni vzdy byli, i dnes jsou, a kdyby se nesnazili tlacit zemi CR jmenem, nam vsem spolecnou zemi, blize k PRAVNIMU STATU, nedostali by svemu vlasti jim ulozenemu ukolu...

  Organizujte skutecne SETKANI, ne ponizene SLYSENI u panovnika, ktereho prichazime prosit o jakousi milost; ano, organizujte SETKANI...

  Ale nejprve VRATTE DOMOV TEM, kteri i tak museli prozit cele lidske zivoty daleko od vseho, co vzdy milovali, co dodnes miluji! Nekupcete s LASKOU K VLASTI s temi, kdo pro vasi dnesni SVOBODU krvaceli v nekolika svetovych valkach, kdo se vystavovali strelbe, pronasledovani, vandrovani mezi cizimi, samote, nekdy opustenosti, kdo vam stali po boku v casech dobrych i zlych... NEBUDTE, JAKO TI "ONI", kteri po dvacetileti skodili nam vsem... Potom, jak vpravde pisete, i my budeme moci verit, "ZE NASE SPOLUPRACE PRINESE DOBRE PLODY VSEM, JIMZ LEZI NA SRDCI STESTI A BLAHO CESKE VLASTI

  Pro vas je to VLAST. Pro nas dodnes, z VASI! vule! CIZINA..... A my vsichni, Cesi v zahranici, jsme CIZINOU bloudili uz dlouho, prilis dlouho.......

  V Los Angeles, 8. ledna 1998

  Jiřina Fuchsová

  MEZINARODNI ASOCIACE CECHU PRO DVOJI OBCANSTVI, RESTITUCE A VOLEBNI PRAVO

  P.O.BOX 66453,

  Los Angeles,

  Ca 90066

  U S A

  LET OUR PEOPLE COME HOME !!!


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|