úterý 10. února

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZPRÁV Z ČESKÉ REPUBLIKY Sládkovci a volba prezidenta:
 • Jaké pravomoci má Ústavní soud? (Andrew Stroehlein)
 • What constitutes a Constitutional Court? (Andrew Stroehlein) Česká televize:
 • "Události": hlavní zpravodajský pořad ČT ze čtvrtka 5.2. a jeho chyby (Jan Čulík) Tošovského vláda a její program:
 • Programové prohlášení Tošovského vlády: místy zní, jako by ho napsal Lubomír Štrougal (Jiří Jírovec) Češi a dvojí občanství: TOTO JE SKUTEČNĚ BOMBA!
 • Už se to netýká pouze stárnoucích Čechů v Americe, ale podle JUDr. Čížka z českého velvyslanectví ve Washingtonu budou se muset vzdát českého občanství i nynější, mladí žadatelé o americké občanství v USA a amerického občanství Američané žádající v Praze o naturalizaci (Jiřina Fuchsová)
 • Los Angeles Times: Nově zvolený litevský prezident má litevské i americké občanství

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Adresa Britských listů je zde.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.

  Co je nového v České republice

 • Hospodářská situace ČR se výrazně zhoršuje. Roční inflace dosáhla v lednu 1998 rekordních 13, 1 procenta. Je to nejhorší kombinace: minimální růst hrubého domácího produktu (toho, co se v zemi vyrobí za rok), totiž 1,3 procenta a nyní tato zrychlující se inflace. Přičemž má-li dohnat Česká republika životní úroveň Evropské unie, musí každoročně dosahovat po celou řadu let růstu HDP o více než pět procent. Jinak se nůžky otevírají. Jde skutečně do tuhého a nikdo ve vládě nemá žádné konkrétnější řešení, ani se o ně nesnaží, nikdo neanalyzuje, co udělala předchozí vláda špatně. Je to sebevražedný postoj. Nikdo neví, proč inflace tolik vzrostla. Zvýší-li banky úrokové míry, ubijí i tak minimální hospodářský růst. Člen bankovní rady České národní banky Jiří Pospíšil promluvil včera ve vážné situaci novořečí: "Vyhodnotíme situaci a přijmeme opatření." S inflací by měly úřady udávat informace o růstu měnové zásoby v ČR. Kolik peněz prošlo přes ČNB? Hraje-li si ČNB na otevřenou instituci, proč neřekne, kolik byla v r. 1997 peněžní zásoba a kde ta inflace vznikla? - Slovo má dnes k této věci skutečně podivný titulek hlavní zprávy dne "Chceme-li zabrzdit zdražování, nezbývá než zadusit průmysl." (???)

 • Vedení japonské banky Nomura dalo souhlas ke koupi 36% podílu Investiční a Poštovní banky.

 • Americká ministryně zahraničí Albrightová podle agentury UPI oznámila, že Česká republika, Polsko a Maďarsko vyjádřily souhlas s tím, že podpoří vojenskou akci proti Iráku. To je zajímavé, že o tom vlády těchto zemí nejprve samy neinformovaly své voliče. To jsou teď tyto tři země kolonií Ameriky, že Albrightová první oznamuje informace o jejich zamýšlených vojenských akcích? Anebo se tři středoevropské země tak zoufale snaží proniknout do NATO, že slíbí cokoliv? V ČR došlo před nedávnem v této věci k určitému zmatku, Havlův mluvčí Špaček říkal něco o tom, že prý ČR slíbila NATO, že se vojenské akce proti Iráku účastní, jiní to vehementně popřeli. Kde byla o této věci veřejná diskuse?

 • Dvojí česko-americké občanství už podle nové informace, kterou rozšiřuje JUDr. Jan Čížek z českého velvyslanectví ve Washingtonu nebude odepřeno jen Čechoameričanům, ale všem, tedy i mladým Čechům, kteří se nyní usadí v Americe. Zpráva, kterou české sdělovací prostředky nepřinesly, ale je to skutečně bomba. Američané, žádající v Praze o naturalizaci, se budou muset vzdát svého amerického občanství. Jen doufám, že Čížek si tuto neuvěřitelnou zprávu popletl a šíří - doufejme - jen nesprávné informace. Viz text Jiřiny Fuchsové v tomto čísle BL.

 • Bývalému místopředsedovi ODS Liboru Novákovi hrozí trestní stíhání v souvislosti se lživě vykazovaným sponsorským darem Milana Šrejbera, zřejmě za krácení daní v důsledku rozdělení tohoto sponsorského daru.

 • ČSSD nechce mluvit o svých dluzích, rozpory mezi vnitrostranickou zprávou o finančním hospodaření a zprávou předloženou parlamentu je prý dán "odlišným pojetím jejich vypracování".

 • Vláda dala drahám půlmiliardovou dotaci na obnovu vozového parku. Peníze budou čerpány ze současného rozpočtu ministerstva dopravy a spojů

 • Dosti nekompetentní zpráva ČTK. Něco tak vyhýbavého jsem už dlouho neviděl. To nejpodstatnější ve zprávě vůbec není. Milá Julie Stejskalová, proč jste se Šedivého nezeptala, jestli tedy ty sociální demokraty o jmenování Neubauera do diskusního fóra předem informoval nebo ne? Toto mlžení je právě důvod, proč vzniká v ČR nejistota.

   Šedivý popřel nominaci do diskusního fóra bez konzultací

   WASHINGTON 9.února (zpravodajka ČTK) - Český ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, který je na návštěvě ve Spojených státech, dnes popřel, že by za Českou republiku jmenoval do koordinační rady česko-německého diskusního fóra osoby bez konzultací. Reagoval tak na informaci dnešního Práva, podle níž ho dva nejmenovaní ministři Tošovského vlády obvinili, že nominaci předem nekonzultoval se sociálními demokraty, aby zabránil bojkotu fóra z jejich strany.

   Šedivý uvedl, že o této záležitosti jednal s politickými stranami a s různými organizacemi včetně katolické a evangelické církve. Vybíralo se podle něj z jmen, která získal touto cestou. Řekl, že sociální demokracie měla možnost zapojit se a byla oslovena. Dosud zůstává také jedno místo v radě neobsazené.

   Ministr věří, že ještě bude o této záležitosti se sociální demokracií mluvit, a místo se pak doplní.

   Jeden z ministrů české vlády Právu řekl, že jména německých členů koordinační rady se dozvěděl z ČTK. Řekl, že Šedivý nemohl samozřejmě osobu Franze Neubauera vetovat, ale mohl o tom jednat. Naznačil, že překvapivý tah Německa byl důsledkem slabé vyjednávací pozice Šedivého, i kvůli tomu, že jako nestraník nemá zázemí, jež by "pokoutnímu" postupu při jmenování osobností do koordinační rady zabránilo.

   Předseda ČSSD Miloš Zeman v pátek Poslanecké sněmovně oznámil, že sociální demokracie se při současném personálním obsazení koordinační rady diskusního fóra z německé strany odmítá práce rady účastnit. Neúčast ČSSD v koordinační radě diskusního fóra dále podrobněji nekomentoval. Potvrdil jen, že účast v něm byla sociálním demokratům nabídnuta.

   Julie Stejskalová pz


  Výběr textů z posledních dní:
 • O Franzi Neubauerovi a českých politicích: Stále horší a stále víc pošetilé (Andrew Stroehlein, v tomto čísle najdete také reakci historika Matthiase Roesera, k námětu se vrátíme)
 • Poznámky Ivana Kytky k politické scéně, k novinářství, k Viktoru Koženému
 • Bigotnost a xenofobie v ČR potvrzeny? 82 procent Čechů si nepřeje, aby Češi v zahraničí směli hlasovat v českých volbách (JČ)
 • Film Titanic překonává všechny rekordy. Proč? (Jan Čulík)
 • O novém šéfovi ČT Jakubu Puchalském
 • K názorům českých mladých lidí na "kapitalismus": Továrník Vinopal (Jiří Jírovec)
 • Užitečnost zpochybňovacího pohledu - aneb O socialisticko-realistické "umělkyni" (JČ)
 • Dopis nově zvolenému prezidentu Havlovi (Andrew Stroehlein)
 • Rozumí Václav Havel dnešní politické situaci? (Petr Očko)
 • Je či není pořad České televize Aréna bulvární? (a předchozí části této diskuse)
 • O informátorech Stb a jiných státních organizací (Jiří Jírovec)
 • Severní Amerika jako zaslíbena země - mluví se tu jenom o sexu (Jiří Jírovec)


  Jaké má pravomoci Ústavní soud?

  Andrew Stroehlein

  (Vyšlo též v dnešním deníku Slovo.)

  Minulou středu odmítl český Ústavní soud stížnost mnoha českých poslanců, že nedávné volby prezidenta byly procedurálně neuspokojivé. Stížnost poslanců se soustřeďovala na skutečnost, že prezidenta zvolil parlament většinou jediného hlasu, zatímco byl jeden poslanec ve vazbě v důsledku podezření z trestných činů, z nichž byl okamžitě shledán nevinným, jakmile byl prezident zvolen. Vzhledem k tomu, že je známo, že vězněný poslanec byl v těchto prezidentských volbách proti člověku, který v nich zvítězil, protikandidátem, bylo zjevné, že stížnost, předložená Ústavnímu soudu není bezpředmětná.

  Je pozoruhodné, že český Ústavní soud rozhodl, že není v jeho pravomoci posuzovat záležitosti, které se týkají volby prezidenta. Soudce Vojtěch Cepl oznámil, že si není zcela jist, který orgán má odpovědnost rozhodovat o takovýchto záležitostech, ale zdál se být jistý, že Ústavní soud to tedy není.

  Pohlédneme-li do české ústavy, zjistíme, že volby českého prezidenta jsou jasně určovány několika paragrafy v hlavě třetí. V ústavě se také dočteme, že Ústavní soud je soudním orgánem, odpovědným za obranu ústavy (hlava čtvrtá, článek 83). Vzhledem k tomu, že prezidentské volby se konají podle ustanovení ústavy, průměrnému pozorovateli se zdá být jasné, že Ústavní soud má pravomoci rozhodovat o průběhu prezidentských voleb.

  To, že soudce Cepl nebyl schopen určit, kdo má pravomoc vyjadřovat se k prezidentským volbám, je vysoce neregulérní a podezřelé. Ve většině zemí různé orgány a instituce státu spolu často soupeří o to, aby rozšiřovaly své kompetence a svůj vliv, takže dojde-li k tomu, že činitel státního úřadu najednou odmítá vliv, moc a odpovědnost, je to velmi nezvyklé a měli bychom si toho dobře povšimnout.

  Faktem je, že v tomto případě nejednal ústavní soud eticky. To, že se jím soudce Cepl odmítl zabývat, je prakticky přiznáním, že stížnost byla opodstatněná. Soud věděl velmi dobře, že volba českého prezidenta byla ochromena vážnými procedurálními nedostatky, ale protože je prezident populární a protože je poslanec, který byl dočasně vězněn, strašný, Ústavní soud se odmítl stížností zabývat.

  Největší hanba na celém tomto skandálním případě je paradox, že znovuzvolený český prezident míval mezinárodní pověst bojovníka za demokracii a za lidská práva tím, že používal zákony bývalého režimu, zaručující teoreticky lidská práva, proti tomuto režimu. Jeho hlavní zbraní bylo poukazovat na rozdíly mezi zákonem a praxí. Teď se zdá, že jak je jednou u moci, může takovéto rozdíly ignorovat, pokud jsou pro něho nepohodlné.

  Lidé očekávají víc od osobností, kteří v těžkých dobách zaujímali hrdinné a morální stanovisko. Když se však tyto osobnosti dostanou k moci, zdá se, že lidé jsou pokaždé zklamáni.

  Prosím, nenamítejte mi, že dočasně vězněný poslanec a poslanci, kteří podpořili stížnost zaslanou Ústavnímu soudu jsou všechno politováníhodní fašisté. To vím taky. Mým argumentem však je, že zákony platí pro všechny občany bez rozdílu. Platí i pro lidi, jejiž myšlenek a jejichž přesvědčení se hrozíme. Pokud nejsou demokratické normy uplatňovány pro všechny lidi bez rozdílu, nejsou uplatňovány vůbec.

  Strana, která byla se svou stížností odmítnuta, předloží ji na mezinárodním fóru, pravděpodobně celoevropskému soudnímu dvoru.Nikoliv v zájmu republikánů, ale v zájmu demokracie přeji tomuto případu, aby stížnost byla v zahraničí shledána důvodnou.

  Andrew Stroehlein


  What Constitutes a Constitutional Court?

  Andrew Stroehlein

  Last Wednesday, the Czech Constitutional Court rejected the complaint of many members of Parliament that the recent election of the President was flawed. The MPs' complaint focused on the fact that the President was elected by Parliament by a margin of only one vote, while one MP was being held in custody on charges, of which he was immediately acquitted after the President's election. Knowing that the imprisoned MP was running for President against the man who eventually won, the MPs' complaint to the Constitutional Court seemed to be reasonable.

  Remarkably, the Czech Constitutional Court decided that it was not within its jurisdiction to judge matters pertaining to the election of the President. Judge Vojtech Cepl announced that he wasn't quite sure which organ had responsibility to review such matters, but he seemed certain that it wasn't the Constitutional Court.

  When one looks at the Czech Constitution, one notices that the election of the President is clearly regulated by various articles under heading number three (hlava treti). Looking further, one sees that the Constitutional Court is the judicial organ responsible for defending the constitution (hlava ctvrta, cl. 83). Seeing that the presidential election is governed by the constitution, it would seem clear to the average observer that the Constitutional Court has jurisdiction here.

  Judge Cepl's inability to state who does have jurisdiction looks highly irregular and suspicious. In most countries, various organs and branches of government often compete to expand their competence and influence, so a case where officials are rejecting responsibility and power should make everyone stand up and take notice.

  The fact is, this case is rotten. Cepl's reluctance to touch it was practically an admission of the case's merit. The Court knew very well that the President's election was terribly flawed, but in light of the popularity of the President and the infamy of the jailed MP, the Court refused hear it.

  The greatest shame of the whole scandalous affair is the paradox that the re-elected President used to be internationally known for fighting for democracy and human rights by using the old regime's (human rights) laws against it. Pointing out discrepancies between the law and reality used to be his main weapon. Now, it seems that once in power, he can ignore those discrepancies when they present inconveniences for him.

  People expect more from individuals who took a difficult moral stance in troubled times, but when those individuals come to power, it seems that people are fooled again and again.

  Please don't bother telling me that the MP imprisoned and the MPs that supported the complaint are all deplorable fascists. I know that. The point is that the law applies to everyone - even to people whose ideas we abhor. If democratic standards are not applied to everyone, they apply to no one. The offended party will continue with its complaint before an international forum, perhaps a all-European organ. Not for the Republicans' sake but for democracy's sake, I wish this case every success.


  "Události", hlavní večerní zpravodajský pořad České televize ze čtvrtka 5.2

  Pravidelněji nehodnotíme v Britských listech zpravodajské vysílání České televize, rád bych se však věnoval - i když se zpožděním několika dnů - Událostem ze čtvrtka 5.2., protože se tam v prvních přibližně patnácti minutách této hlavní zpravodajské relace České televize nahromadily hned tři chyby.

 • Významnou zprávou na začátku zpravodajské redakce byla informace o tom, že český parlament pozměnil po třiceti letech zákony, týkající se rozdělování majetku manželských partnerů při rozvodu. Reportérka ze sněmovny, která vypadala, jako že se o celé věci dozvěděla asi pět minut před vysíláním, v podstatě jen konstatovala, že se na novém zákonu shodla skoro celá sněmovna. Z dalšího - velmi povrchního - vysvětlování nepřímo vyplynulo, že je zřejmě nový zákon tvrdě diskriminační proti manželkám v rozvodovém řízení. Je pozoruhodné, že reportéři České televize si to vůbec neuvědomili, a jen víceméně otrocky opakovali to, co jim nakukali poslanci v parlamentě.

  Jenže tohle jsou závažné věci. Česká televize by měla mít k dispozici samostatné právní odborníky, měla by mít okamžitě možnost porovnávat, jak jsou dané problémy řešeny v zahraničí a měla by být prostě - ku prospěchu občanů - být schopna problém, o němž diskutuje parlament analyzovat sama nezávisle z vlastních informačních zdrojů.

 • Druhou podivně prezentovanou zprávou v Událostech z minulého čtvrtka byla informace, že se před publikací nedávných výsledků průzkumu veřejného mínění sešli představitelé Unie svobody na večeři s šéfy obou agentur pro průzkum veřejného mínění.

  Pozoruhodná byla v tomto zpravodajském šotu naprostá neprofesionálnost a doslova klackovství ministrů . Ministra obrany Lobkowicze zastihla kamera české televize kdesi na chodbě, a trapně věc bagatelizoval a vytáčel se: "Prosím vás, že vás zajímá nějaká večeře". Takhle nemůže vystupovat profesionální politik.

  Informační ministr (bez portfeje) nové Tošovského vlády a bývalý šéfredaktor týdeníku Respekt, mladý Vladimír Mlynář byl zase kamerou české televize zastižen, jak pobíhá kolem psacích stolů v jakési kanceláři. Před kamerou projevil Mlynář na to, že byl léta údajně investigativním novinářem, pozoruhodnou vládní aroganci. Reagoval na dotaz novinářů: "Prosím vás, vy máte starosti."

  Je pozoruhodné, jak rychle se naučil novinář Vladimír arogantnímu mocenskému postoji, který jde zřejmě ruku v ruce s politickým vlivem.

  Čeští ministři se neumějí chovat na veřejnosti.

  Ale co bylo na celém zpravodajském šotu největší chybou: Vůbec se nepokusil položit si otázku, a televizním divákům vysvětlit, proč proboha by se měli na několikahodinové večeře scházet čelní politikové s šéfy nezávislých agentur, zkoumající v České republice veřejné mínění. K čemu může být takové setkání dobré?

 • Třetí nedostatek šéfredaktorské soudnosti. Česká televize minulý čtvrtek informovala o složení nového debatního fóra, přidruženého česko-německému Fondu budoucnosti. Redaktoři vyjmenovali všechny jeho členy, nebo alespoň většinu z nich, a informaci o tom, že do fóra byl jmenován Franz Neubauer, si nechali nakonec! Vůbec nepoznali, že to byla ta nejhlavnější zpráva.


  Celkově působilo zpravodajství České televize nováckým dojmem povrchní vzrušivosti a vytváření neklidu a chaosu, bez pokusu hloubkověji analyzovat příčiny jevů. Často se vyskytovaly zprávy o různých podvodech či kriminálních činech. Jistě, v porovnání s Británii je asi v ČR velkých podvodů víc, takže je do jisté míry oprávněné, že to zaplňuje hlavní televizní zprávy. Bez systematičtější rámcové analýzy, proč k těmto podvodům pořád dochází, takovéto zpravodajství však jen destabilizuje českou společnost, vytváří u lidí pocit nekonstruktivního odcizení od demokratického režimu spolu s destruktivním přesvědčením, že se proti zlořádům nedá nic dělat.

  Jan Čulík


  Programové prohlášení Tošovského vlády zní, jako by ho napsal Lubomír Štrougal

  Do jakých rukou se vrátila vláda (věcí tvých)?

  Jiří Jírovec

  Za dob vlady krasavce Novotneho jsem videl hru "Kral Vavra". Napsal ji Milan Uhde a ackoli si po tech letech nepamatuji detaily, vim, ze ve hre vystupoval reditel zemske osy, ktery mel stroj na pocasi - cili poroucel vetru a desti. Vzbuzovalo to veseli v publiku, protoze budovatelske pisne o tom "kdy ma prset a kdy vat" byly pro smich samy o sobe a tohle byla na svou dobu odvazna parodie na zrizeni, zejmena kdyz reditel musel pripustit, ze vlastne ridi jen zemskou poloosu, a ze tu druhou ridi nepritel opacnym smerem.

  Je pozoruhodne, jak se, o nejakych tricet let pozdeji, ceska politicka scena zalidnila polorediteli, kteri predstiraji, ze by pohnuli celym svetem, kdyby jim to nekdo jiny nekazil.

  A obcan tomu mozna bude jeste chvili verit, protoze sam zije v ilusi, ze to je vsechno prave kvuli nemu, ponevadz byl na tom Vaclavaku, a skandoval "uz je to tady". Bude tomu verit do te doby, nez zjisti, ze jeho osud neni v rukou demokraticky obmenitelnych politiku, ale v rukou nedemokraticky diktujiciho Mezinarodniho menoveho fondu a nadnarodnich spolecnosti. Casem zjisti, ze skutecna moc je jinde a ze Klaus nebo jeho nastupci, Zeman, ci kdo se muze na scene vynorit, maji uz tak chroma kridla jeste vice podvazana zabomysi valkou v domacich luzich a hajich.

  Ceska republika ma od konce ledna 1998 novou vladu. Je velkou otazkou do jake miry muze a bude delat to co je v jeji pracovni naplni - to je vladnout.

  Cetl jsem dosti pozorne vladni prohlaseni (vytazene z prilohy NP 29.1.1998 - vsechny citovane pasaze pochazeji z tohoto zdroje). Dalo mi to dost prace, prestoze text pouziva osvedcene vyrazove prostredky prohlaseni vlad minulych a predminulych. S malymi upravami by se za nize citovanou pasaz prece nemusel stydet ani takovy Strougal:

  "Na druhe strane nelze nepriznat, ze predchozi vlada tolerovala i urcite ziti na dluh a ze nyni prichazi doba, kdy je tyto dluhy nutno zacit splacet. Jde predevsim o to, ze v hospodarske oblasti v poslednich letech prevladala tendence spotrebovavat podstatne vice, nez kolik jsme dokazali vytvorit. Domaci poptavka dlouhodobe rostla rychleji nez nabidka, coz postupne vedlo k vysokemu narustu vnejsi nerovnovahy. Rust realnych mezd po radu let vyrazne prevysoval rust produktivity prace. Podcenovani nutne regulace financnich trhu prispelo ke krizi duvery vuci bankovnimu sektoru a institucim kapitaloveho trhu. V sirsim slova smyslu pak lze za dluh oznacit i zpomalovani privatizace a celkove snizovani tempa hospodarskych reforem. Dluhem sveho druhu je i nedostatecna ucta k pravu a jednostranne precenovani ekonomickeho rozmeru zivota na ukor tradicnich spolecenskych hodnot, jakymi jsou vzdelani a kultura."

  Samozrejme nikdo za nic nemuze, doslo pouze k drobne neprijemnosti, ze se tolerovalo "urcite" ziti na dluh. Vyrok o ziti na dluh a o tom, ze dluhy bude nutno zacit splacet, mi zapada do kategorie podvodu na obcanovi.

  Onen dluh totiz vznikl nekompetentnosti predchazejici vlady na jejiz cinnost nemel radovy obcan nijaky vliv. Tedy krome obecne viny volice, ktery podlehne slibum nebo vyhruzkam.

  Takze, kdo zil na dluh a na jak veliky? A co to splaceni bude obnaset. Zmrazi vlada podezrele ucty az do doby, kdy bude jasne, ze jde o "ciste" penize? Zacne vlada trestne stihat tunelare? Kdyz jde o splaceni dluhu, tak jsou najednou vsichni na jedne lodi. To je vskutku "parada", jak by rekl muj pritel, geolog Cepek. Je mi jasne, ze programove prohlaseni vlady je pouhym obrysem jeji budouci cinnosti a jeho zverejneni nikterak neznamena, ze se, byt jen castecne, uskutecni. V tomto smyslu je vzdy daleko zajimavejsi, s cim vlada odstupuje, nez co slibuje.

  Bohuzel nikde v prohlaseni neni zminka o tom, ze nova vlada bude analyzovat chyby te, ktera odstoupila. Mozna, ze na to neni dost casu a taky sypani si popela na hlavu, ktere by premier Tosovsky musel, pokud jde o stav bankovniho sektoru, podstoupit neni zrovna v mode. Spis to vypada na zaplatovani.

  Zahranicni vztahy odbudu otazkou. Kdo je soucasnym "vnejsim" nepritelem ČR? V ramci jake vojenske doktriny bude ČR posilovat vlastni obranyschopnost?

  Sekce "Pravo a vnitrni bezpecnost" slibuje "posileni duvery obcana v zakonnost a pravo". Vlada nemusi nic posilovat. Staci, kdyz se budou dodrzovat existujici zakony (od toho jsou prislusna ministerstva). Slib posilovani je nemeritelny alibismus.

  V teto souvislosti bude zajimave zjistit, do jake miry bude nova vlada ochotna odpovedet na otazku (nepochybuji o tom, ze ji sdelovaci prostredky budou klast), kdo muze za to, ze se duvera obcana musi posilovat, a kdo z onech viniku byl nebo bude potrestan - za trestnou cinnost kriminalem, za neschopnost treba praci u lopaty.

  Slib, ze "vlada se nehodla smirit ani s majetkovou trestnou cinnosti vcetne drobne poulicni kriminality" nema v prohlaseni co delat. Trestnost cinu je odvozena z existujicich zakonu, jejichz dodrzovani ma prece kazda vlada v popisu prace.

  Pozoruhodne je, ze vlade bude stacit pouhy mesic na to, aby "pripravila novelu trestniho zakona, ktera bude ve vetsi siri a prisneji vymezovat (nebo zamezovat? JJ) korupci verejnych cinitelu". Nevim, zda na one novele zakona pracovala uz predchazejici vlada. V kazdem pripade jde o zpozdeni nekolika let. Navic je otazkou, zda na pripravu tohoto zakona a jeho novelizaci bylo nutne plytvat vlastni sily. Stacilo se poohlednout po svete.

  Zamery vlady v oblasti hospodarske politika jsou shrnuty takto:

  "V oblasti ekonomiky vlada vychazi z presvedceni, ze obnoveni a udrzeni makroekonomicke stability a financni discipliny predstavuje v dlouhodobejsim horizontu nezbytny predpoklad pro udrzitelny hospodarsky rust a zvysovani zivotni urovne obcanu. Je presvedcena, ze stavajici mira otevrenosti nasi ekonomiky ma pozitivni vliv na jeji restrukturalizaci, a proto bude pokracovat v dotvareni liberalniho prostredi v souladu s prijatymi mezinarodnimi zavazky. Vzhledem k vyznamu cenove stability pro dlouhodobou prosperitu bude vlada podporovat usili Ceske narodni banky o snizovani inflace."

  Ponecham stranou vsechny ty horizonty, ktere se stejne tim vic vzdaluji, cim vic se k nim priblizujeme. Za vysvetleni by spis stalo, co jsou ony "prijate mezinarodni zavazky". Snad by o tom mohl nekdo kompetentni neco napsat.

  Proti inflaci ted bojuji vsechny vlady. Cim je inflace zpusobena, mi neni prilis jasne. Zaslechl jsem sice teorii o "prehrate ekonomice", v niz relativni nedostatek pracovnich sil vede k tlakum na zvysovani platu a posleze k inflaci. Reseni spociva ve zvyseni urokove miry, ktere ztezuje dostupnosti uveru pro vyrobce i spotrebitele. Tim se zpomali ekonomika a zvysi nezamestnanost. Nekteri lide tvrdi, ze to neni zrovna nejlepsi reseni, protoze kdyz se to zpomaleni "přeťápne", muze byt "ohrivaci" proces pro danoveho poplatnika dost nakladny.

  Ceskeho obcana bude jiste zajimat, jak si vlada boj proti inflaci predstavuje a co to pro nej bude obnaset. Ve vladnim prohlaseni se rovnez mluvi o tom, ze prohlubovani vnejsi nerovnovahy by vyustilo "v dalsi oslabeni ceske koruny a ve zvyseni inflace".

  Co dela menu stabilni, je pro me spanelskou dedinou. Nedovedu si totiz predstavit, jak je mozne, ze pri prumerne rocni inflaci 10% (mozna ze jde o konservativni odhad) se prakticky nezmenil kurs koruny vzhledem ke kanadskemu dolaru, prestoze kanadska inflace je 5x mensi. (To je proto, že česká vláda určuje kurs koruny vůči západním měnám v podstatě příkazním způsobem a nechává takto českou korunu už léta tvrdnout. Je to důkazem, že původní devalvace koruny v roce 1990 byla daleko přehnaná. JČ)

  Vyvoj kursu kanadskeho dolaru k jeho americkemu protejsku se rovnez vymyka me predstavivosti. Z kraje devadesatych let byl 80 centu (za americky dolar). Tento kurs byl podporovan prislusne vysokou urokovou mirou - pry kvuli investorum a veritelum.

  Jelikoz ekonomicka krise onoho obdobi pretrvala zmenu vlady z konservativni na liberalni, doslo, veritel neveritel, ke snizovani urokove miry.

  Ekonomika se ozivila a dolar klesl k 73 centum. Kolem teto hranice se udrzoval dosti dlouho.

  Kuriosni bylo, ze Bank of Canada (ekvivalent Ceske narodni banky) dokonce prodavala kanadske dolary, kdyz se ji zdalo, ze dolar ma tendenci stoupat (prilis rychle).

  Pak se ovsem do hry vmisili menovi spekulanti a zname okolnosti asijskeho krachu a  dolar spadl na rekordni minimum 68 a neco centu. Jinymi slovy receno, kanadska ekonomika vybredla z krize 90. let, nezna inflaci (jen 9% nezamestnanost) a presto hodnota dolaru klesla zhruba o 12 %.

  Doufam, ze se najde nejaky ekonom, ktery by do BL napsal neco srozumitelneho o kontrole inflace a  hodnoty meny a dal ji do souvislosti s cenou, kterou za ony korekce obcan plati (minen je dopad na spolecnost).

  S velkou chuti si takovou vec prectu.

  Mozna, ze se ceska koruna drzi nad vodou proto, ze o ni spekulanti namaji podstatnejsi zajem.

  Ale zpet k programovemu prohlaseni. Domnivam se, ze na placeni dani jsou zakony a tak i zde je prostou povinnosti vlady dohlizet nad jejich dodrzovanim. "Pokracovat v usili o zdokonaleni" (zakonu) vyberu a zminka o "duslednejsim postupu" proti neplaticum je blabol. Vlada muze (v souhre s parlamentem) prislusne zakony zprisnit nebo zmekcit, ale v jejich uplatnovani musi byt dusledna. Nic vic, nic min.

  Vlada povazuje za dulezite regulovat urcite oblasti (energetiku, komunikace, dopravu, zasobovani teplem a vodou). To se zda byt v rozporu s principy trzni ekonomiky.

  Co znamena, ze je nutna naprava cenovych deformaci, aby se "regulovane ceny stavaly (snad staly ? JJ) nositelem spolehlive informace pro spotrebitele i investory" mi ponekud unika.

  V prohlaseni se rovnez mluvi o doprave. V BL byla pred casem zminka o tom, ze privatizace britskych zeleznic nebyla z hlediska spotrebitele prilis uspesna. Ceska vlada by si mela uvedomit, ze omezovani podpory verejne dopravy (zeleznicni, autobusove) je obecne a v ceskych podminkach zvlaste vice nez kratkozrake. Viz rovnez mozne mezinarodni zavazky v oblasti snizovani emisi latek prispivajicich ke sklenikovemu efektu.

  Pozoruhodna je pasaz tykajici se zdravotni pece:

  "Novy impuls musi dostat reforma zdravotni pece, orientovana na odstraneni soucasne nerovnovahy mezi financnimi zdroji na jeji uhradu a rozsahem a kvalitou jejiho poskytovani. Vlada proto bude pokracovat v restrukturalizaci zdravotnickych zarizeni, jejichz vysledna sit musi byt primerena rozsahu i typu poskytovane pece. Vlada zesili dohled nad lekovou politikou a hospodarenim nemocnic. Bude pokracovat v pracich na vymezeni okruhu zdravotni pece hrazene ze zdroju verejneho zdravotniho pojisteni. Akreditaci nemocnic bude prosazovat v zavislosti na kvalite jejich cinnosti."

  Odstraneni "nerovnovahy" muze znamenat zvyseni pojistneho, snizeni rozsahu a kvality pece a nebo kombinaci obojiho. Vymezeni okruhu zdravotni pece hrazene ze zdroju verejneho zdravotniho pojisteni je eufemismus pro omezeni rozsahu pojisteni. Do jake miry se statu podari zesilit dohled nad hospodarenim nemocnic je otazka. Co znamena lekova politika nemocnic neni prilis zrejme.

  V oblasti vedy vlada "zformuluje vedni politiku statu". To je novinka nebo jde o zmeny politiky predchozi ?

  Vladni program se mohl zcela obejit bez "zasazovani se o". Neni jednodussi rict, ze vlada zprisni predpisy pro vyvoz starozitnosti (pokud jeste nejake zbyly) nebo ze diskriminacni a rasisticke projevy budou bez prodleni postihovany?

  Zaverem snad jen to, ze pro "pulrocni" vladu jde o program ambiciozni. Je pravdepodobne, ze se ji nepodari dotahnout do konce ty veci, ktere vyzaduji souhlas parlamentu. Podstatna cast programu se ale zda byt v kompetenci vlady. Do jake bude program naplnen, zavisi na tom, zda si vlada necha vnutit roli pouheho pripravovatele novych voleb nebo bude skutecne vladnout.

  Jiří Jírovec


  Češi a dvojí občanství: Už se to netýká jen několika desítek tisíc stárnoucích Čechů ve Spojených státech, ale přímo vás, mladí Češi!! Budete-li chtít trvaleji žít ve Spojených státech, budete se muset vzdát českého občanství!! A Američané žádající o českou naturalizaci v Praze se musejí vzdát občanství amerického!!

  Vyplývá to z oficiálního dokumentu, který šíří z českého velvyslanectví ve Washingtonu konzul JUDr Jan Čížek

  Jiřina Fuchsová

  Ihned po tom, co 20. srpna 1997 (v reakci na vypoved USA z 19. zari 1996) Ceska republika zrusila americko-ceskoslovenskou Umluvu z roku 1928 o vzajemne exkluzivite obcanstvi mezi temito dvema byvalymi staty, pozadala jsem cesky generalni konzulat o potvrzeni sveho ceskeho obcanstvi, aniz bych musela krive prisahat, ze "nejsem obcanka USA".

  Bylo mi ustne doporuceno, abych radeji pockala do 19. zari 1997, kdy pry ta "smlouva vyprsi automaticky."

  Dale mi byl dan stejny unavny komplet kadrovych dotazniku a krivopriseznych prohlaseni, ktere je nutno pod trestem zakona superlegalizovat atd atd atd...

  Krive prisahat jsem odmitla... Vzhledem k tomu, ze stovky nasich clenu ze vsech koutu Ameriky si stezuji, ze jim ceske zastupitelske urady nedavaji presne informace ohledne ztráceni, zabavovani, odmitani, nabyvani a pozbyvani ceskeho obcanstvi od dob davnoveku po dnesek, potesil mne vcerejsi fax:

  JUDr. Jan Cizek, konzul velvyslanectvi ve Washingtonu, v nem pise toto (je to ctyrstrankovy dokument):

  Nazev: "Ukonceni platnosti umluvy o naturalizaci ve vztazich mezi Ceskou republikou a Spojenymi staty, pravni dusledky pro byvale ceskoslovenske obcany naturalizovane na uzemi Spojenych statu a uvahy o moznosti obnoveni obcanstvi Ceske republiky osobam naturalizovanym v USA v dobe platnosti teto umluvy.

  Ucelem tohoto clanku je poskytnout presnou informaci o zpusobu ukonceni platnosti Umluvy o naturalizaci mezi CR a USA - o momentalnich pravnich dusledcich tohoto aktu a soucasnem stavu uvah smerujicich k odstraneni urcite tvrdosti pusobeni naturalizacni umluvy..." (Nasleduji dve strany mapujici, dle naseho nazoru, ne zcela presne, historii Umluvy z r 1928. Na techto dvou stranach nas zaujalo prohlaseni:)

  "Hlavnim cilem tohoto vykladu (Nepripomina vam to Karla Hynka Machu??JF) bylo vylouceni naroku na  nahradu za znarodneny majetek osob, ktere v dobe valecneho stavu (ne v dobe valky) byly naturalizovany v USA a ktere tudiz podle tohoto vykladu neztratily ceskoslovenske obcanstvi a nemohly byt zahrnuty do ev. odskodneni na zaklade tzv. nahradove dohody."

  (Dale se dozvidame, ze:)

  "Nektera ustanoveni naturalizacnich umluv sjednanych mimo Ceskoslovensko s priblizne dalsimi 20 staty sveta, se dostala do rozporu s ustavou Spojenych statu. Tento vyvoj vedl k postupnemu vypovezeni techto umluv Spojenymi staty s nekolika vyjimkami vc. Ceskoslovenska."

  (Pokud je nam znamo, vsechny tyto, t.zv. Bancroft Treaties, byly davno zruseny, jen Bulharsko a Ceska republika na nich trvaly do roku 1997, jak spravne kdesi uvedl pan Kriz z Ministerstva vnitra, no prece kvuli tomu zabavenemu majetku! Dale je ve sdeleni pana Jana Cizka zajimava informace, ze existuje jakasi smlouva mezi USA a CSSR z roku 1973???)

  "... zvlastni protokol doprovazejici podpis dvoustranne konzularni umluvy mezi USA a Ceskoslovenskem v r. 1973"..

  "Ukonceni platnosti Umluvy o naturalizaci ve vztazich mezi CR a USA k 20. srpnu 1997 nema retroaktivni ucinky. Osoby , ktere jejim pusobenim ztratily ceskoslovenske, resp. ceske statni obcanstvi (a naopak americke statni obcanstvi), nenabyvaji toto obcanstvi zpet.

  V Ceske republice" se "nadale spojuje s nabytim ciziho statniho obcanstvi naturalizaci automatick(a) ztrat(a) statniho obcanstvi Ceske republiky."


  Toto nam vsem tajeno nebylo.. Co nam tajeno bylo a je, je nasledujici prehled tykajici se vsech vas, mili mladi pratele z cele republiky, kteri v soucasne dobe navstevujete, prijizdite na staze, neb za obchodem do dnesnich USA a kteri jste nas informovali o tom, ze i vy se domnivate, ze kazdy rodily Cech by mel mit pravo --jako se deje v jinych civilizovanych zemich -- na ponechani si sveho ceskeho obcanstvi i v pripade nabyti obcanstvi dalsiho, kteremuzto stavu, jak vsichni vime, se dnes tisice a tisice nasich spoluobcanu jiz tesi...

  Omlouvame se, ze jsme vas doposud nespravne informovali, kdyz jsme se domnivali, ze CR zrusila Umluvu z roku 1928 proto, aby clovek nabytim obcanstvi USA sve ceske obcanstvi neztracel "automaticky".

  Laskave ctete cely odstavec dale uvedeny.

  Sve pripadne dotazy potom laskave neadresujte nam, ale panu Vondrovi do Washingtonu, D.C., vsevedne pani Guluskinove v Praze, nebo panu ministrovi Cyrilu Svobodovi na vnitru, pripadne panu Bratinkovi z ODA, ktery, jak se ukazalo v dennim tisku techto dni, se sice neobava komplikaci zpusobovanych dvojim obcanstvim v pripadech tisicu a tisicu Cechu, kteri dnes jiz dvoji obcanstvi maji, ale ktereho tato vec diskriminacne zajima pouze a jedine u Cechu zijicich v USA bez sveho ustavou zaruceneho ceskeho obcanstvi, a--dodejme-- zaroven i bez sveho doma jakkoli, kymkoli a kdykoli zkonfiskovaneho majetku, jehoz bdelym strazcem je prave jiz zmineny pan Kriz z Minsiterstva vnitra dodnes...

  Posledni cast dokumentu s nasim komentarem nasleduje:

  "Jake jsou prakticke dusledky tohoto stavu?"

  1) Jak jiz bylo receno, osoby, ktere na zaklade Umluvy o naturalizaci pozbyly sve ceskoslovenske, respektive ceske obcanstvi nebo americke (((???))) obcanstvi, neziskavaji toto obcanstvi zpet. 2) Cesti obcane, kteri po ukonceni platnosti Umluvy o naturalizaci mezi CSR a USA (po 20. srpnu 1997) ziskaji naturalizaci americke obcanstvi, automaticky ztrati sve ceske obcanstvi.

  Dovolujeme si zde pouze skromny dotaz na velelegalni hlavicky prazske, proc tedy, medle, CR to Umluvu vubec rusila? Zaroven by bylo dobre jaksi nam blbum pravni mluvy neznalym objasniti, co znamena Item 3, nasledujici:

  3) Osoby, ktere nabyly naturalizaci obcanstvi jednoho z puvodnich smluvnich statu, neztraceji toto obcanstvi po opetovnem presidleni do sve puvodni vlasti na dobu vice nez dvou let. (????)

  4) Ode dne ukonceni platnosti Umluvy prestava platit beztrestnost za  vystehovani a za neuposlechnuti k vojenske sluzbe a na tyto pripady se vztahuji plne vnitrostatni pravni predpisy.

  5) Americti obcane, kteri budou chtit po 20. srpnu 1997 nabyt ceske obcanstvi naturalizaci v Ceske republice, budou muset predkladat pri zadosti o naturalizaci potvrzeni o ztrate sveho americkeho obcanstvi, nebot jiz nebude platit pravni domnenka, ze v souladu s Umluvou (((nyni jak vime zrusenou, podotykame!))) o naturalizaci ztraceji americke obcanstvi automaticky ziskanim ceskeho obcanstvi naturalizaci.

  JUDr. Jan Cizek, konzul velvyslanectvi CR ve Washingtonu

  Podtrzeno a secteno: komunisticky stat trestal uprchliky pred totalitou za utek...

  Dle vyse uvedenych informaci se dozvidame, ze za svobodne a demokraticke CR ktera chce do NATO, po ukonceni Umluvy 20.VIII.1997 jiz ani pouze vystehovani neni "beztrestne."!!!

  Nu ovsem, vytunelujte si jednu, nebo dve nebo tri banky, a mate zajistene ctihodne zivobyti do smrti. Ale zkuste to, holenkove, se dnes treba jen "vystehovat", a hned se nejaky ten tresticek po ruce najde.....

  Poznamka:

  Tusim, ze to byla CSSD, ktera v techto dnech vydala jakysi dokument zvany Charta ceskych narodnich zajmu

  Pise se v nem, mimo jine:

  "Charta je otevrenym dokumentem, jehoz potrebu vyvolavaji obavy o osud krehke demokracie v nasem state, kde je politika nahrazovana ucelovym politikarenim, obavy o budoucnost ceskeho obcana, klamaneho zprava i zleva, leckdy i v cizim zajmu..."

  A na zaver: zvlastni dik panu JUDr. Janu Cizkovi, ze nam to vsem ted tak presne a detailne vysvetlil... Kdyby, jak nam tady v Los Angeles mistni meteorologove predvidaji, nastala v nasi Kalifornii skutecne ta nejposlednejsi potopa, i kdybych v ni mela jaksi bidne zahynout, nepobezim se zachranit na rodny cesky konzulatek bezpecne sidlici na jedenactem patre prekrasne budovy, na jejimz miste, kdysi davno, pred lety, se nalezal muj tehdy studentsky bytecek...

  Jak bude asi vsem ctenarum tohoto dalsiho prispevku k Bohemiae veci verejne nad slunce jasne po preceni predesleho, na tom nasem ceskem konzulatku, jakoz i na nasi veleambasade ve Washingtonu, D.C., neco ohavne pachne...

  A nejsou to, drazi Cesi s ceskym obcanstvim i bez, rozkladajici se ryby....

  V Los Angeles, 8. unora 1998

  Jiřina Fuchsová


  Litevsko a dvojí občanství

  Jiřina Fuchsová

  Zasilam vynatky z dlouheho clanku, ktry vysel v pondelnich LA TIMES, pro pripad, ze by to ceskym sdelovacim prostredkum rozstrenym po cele nasi planete nedopatrenim uniklo...

  Američan odchází do důchodu, aby se mohl stát litevským prezidentem

  "Valdas v. Adamkus se brzo stane americkým prezidentem.

  Jeho domov stojí na duby posázeném kopci na soukromém pozemku, uprostřed Spojených států.

  Je držitelem amerického pasu.

  Adamkus si plánuje ponechat dvojí občanství, přestože se stane prezidentem země, která leží u baltského moře - Litva

  V říjnu se mu podařilo úspěšně zpochybnit požadavek, že kandidáti na prezidentský úřad Litvy musejí mít v Litvě trvalý pobyt.

  Pak, za pomoci volebních hlasů od jiných Litevců žijících v zahraničí, těsnou většinou zvítězil ve volbách nad reformním komunistou. Stane se na pět let litevským prezidentem.

  Plánuje si v Americe ponechat svůj dům ze dřeva a z cihel.

  Jeho manželka, Alma, se bude třikrát nebo čtyřikrát do roka vracet.

  Litevská ústava dovoluje, aby měli občané dvojí občanství.

  Jeho srdce a mysl jsou pevně zakořeněny v Litvě, tak jako tomu bylo vždycky.

  Znovuzískal litevské občanství v roce 1992.

  První úkol, na který se chystá, je zaútočit na zakořeněnou korupci.

  Chce pomoci Litvě, aby se přiblížila NATO a členství v Evropské unii.

  "POLITICS

  American Trades Retirement for Chance to Lead Lithuania

  by Judy Pasternak Times staff writer

  (zkraceno, JF)" Valdas v. Adamkus soon will be an American President.

  His home stands on an oak-studded hill at the end of a private drive, in the midsection of the United States."

  "..he holds a U.S. passport.

  Adamkus plans to retain dual citizenship even as he takes the helm of a country that abuts the Baltic Sea - Lithuania..."

  " In October he successfully challenged Lithuania's residency requirement for presidential candidates.

  Then, with the help of votes from other Lithuanians abroad, he narrowly edged a reformed Communist in the contest for a five-year term as head of state."

  'He plans to keep his wood-and-brick contemporary house here" (in the USA)

  "His wife, Alma, will be coming back three or four times a year."

  "Holding citizenship in both countries is permitted constitutionally."

  "His heart and mind are rooted now in Lithuania, he said, and always have been" "He regained his Lithuanian citizenship in 1992."

  "His first order of business is to attack deep-rooted corruption."

  "He wants to helps Lithuania move closer to NATO and European Union membership."


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|