čtvrtek 16. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká televize:
 • Veřejnoprávní televize je řízena na základě neveřejného projektu, podle Rady ČT je to však v pořádku. Rozhovor s místopředsedou Rady ČT Vladislavem Kučíkem
 • Jaká byla Klepetkova Jednadavacítka ve středu 15. července 1998? (Jan Čulík)
 • Jste outsider, pane Čulíku: K dopisu Pavla Boudy (Vratislav Kuška) Vzpomínka a zhodnocení:
 • Miroslav Holub

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zde je minulé vydání Britských listů.
 • Bylo znovu zprovozněno Fórum Britských listů.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Týdeník o nových knihách a o literatuře "Knihy online" má adresu http://knihy.internet.cz
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.
 • Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.
 • Stránky české skupiny Amnesty International najdete na adrese http://www.amnesty.cz.
 • Stránku diskusního pořadu České televize Na hraně, věnovaného problémům a názorům mladé generace, najdete na této adrese.
 • Před volbami se konala na internetu debata na téma Informace a informační technologie ve společnosti. Záznam je zde.

  Co je nového v České republice

 • Andrew Stroehlein byl propuštěn z České televize. Andrew Stroehlein, americký politolog, novinář a odborník na střední Evropu byl jmenován od 1. května 1998 v rámci reforem bývalého šéfa zpravodajství ČT Ivana Kytky redaktorem-dramaturgem pořadu Jednadvacítka. Účelem bylo zprofesionálnit a zostřit úhel pohledu tohoto televizního pořadu za spolupráce odborníka, dobře obeznámeného s neúplatnou, nezávisle kritickou novinářskou praxí anglosaských zemí. Reforma České televize radikálně selhala, poté co byl 21. května po pouhých šesti týdnech vypuzen z funkce šéfa zpravodajství České televize Ivan Kytka, údajně pro manažerskou neschopnost. Po jeho odchodu bylo Stroehleinovi odebráno rozhodovací právo nad Jednadvacítkou. Nový šéf zpravodajství Zdeněk Šámal argumentoval, že "redakční vedení Jednadvacítky by měl mít přece jen Čech". Posléze byl v redakci Andrew Stroehlein izolován a někteří zaměstnanci televize mu otevřeně vyjadřovali hlubokou nenávist, dokonce na něho i hystericky řvali. Stroehleinovo opakované upozorňování, že není pracovně vytížen, vedlo k tomu, že mu Zdeněk Šámal, bez jakékoliv předchozí komunikace, vydal písemnou důtku, v níž ho obvinil, že se Stroehlein dopustil hrubého porušení svých pracovních povinností tím, že se nedostavil do směny. Nikdo Stroehleina ovšem neinformoval, že by měl v nějaké směně nastoupit. Důtka varovala, že pokud se fiktivní poklesek bude opakovat, bude Stroehlein propuštěn. Byla Šámalovým neumělým pokusem vytvořit právní důvody pro Stroehleinovo vyhození z  televize. Jak tehdy konstatoval jeden pracovník České televize v telefonním rozhovoru s Janem Čulíkem: "Na Andrewa Stroehleina jsou tady v televizi lidé tak sprostí, že se opravdu stydím za český národ." Na Stroehleina byl činěn nátlak, aby sám rezignoval, posléze došlo k oboustranné dohodě o odchodu mezi Stroehleinem a generálním ředitelem Jakubem Puchalským. Stroehlein odešel z České televize koncem června 1998. Žádné důvody jeho odchodu nebyly udány. - Těžko se televize bude vymlouvat, že podobně jako v Kytkově případě se Stroehlein provinil "manažerskou neschopností". ČT nedokázala přijmout otevřené, neúplatné a nezávisle kritické Stroehleinovy principy a reforma České televize skončila. Podrobný reformní projekt Jakuba Puchalského byl uložen k ledu a je nyní tajný, takže není možno ani veřejně debatovat o tom, jakým způsobem je či není realizován. Rada České televize, která má kontrolovat realizaci tohoto projektu, jeho utajování před veřejností schvaluje. Viz rozhovor Tomáše Peciny s místopředsedou Rady ČT Vladislavem Kučíkem v tomto vydání BL. Ze zpětného pohledu je tedy nepochopitelné, proč se letos Rada České televize vzchopila k jmenování nového generálního ředitele ČT, když svůj reformní pokus posléze spektakulárním způsobem opustila. - Andrew Stroehlein jasně vyjádřil své pojetí novinářské práce v článku Uvnitř České televize. Jeho vyhozením byly popřeny právě tyto principy. Nejde o osobní osud jednoho člověka, který se přestěhoval z Británie do Prahy v dobře míněné snaze pomoci. Je na místě zamyšlení, co to znamená tento vývoj pro budoucnost demokracie v České republice. (Citát z dopisu z České televize z 15. 7. 1998: "Divíte se, proč se [televizní pracovníci] chovají jako malí? Oni jsou totiž strašně mladí a nezkušení a nemají se od koho učit.") - Stroehlein byl mezitím jmenován výkonným redaktorem anglické mutace měsíčníku Nová přítomnost New Presence, která bude mít brzo vlastní středoevropské zpravodajství na webových stránkách, poskytovaných firmou Internet Servis.

 • Británie včera popřela, že by měla námitky ke jmenování Jana Kavana, který žil dříve v Londýně, ministrem zahraničních věcí v právě sestavované české vládě. Kavan je předním kandidátem na tento post v menšinové sociálně demokratické vládě, uvedl britský deník Guardian. Političtí rivalové na něj útočí na základě toho, že je v Británii nepřijatelný a že byl britským soudem "usvědčen z křivopřísežnictví". Britské ministerstvo zahraničních věcí v krajně neobvyklé reakci vydalo prohlášení, že "nepřichází v úvahu", že by Kavan byl persona non grata. "Ke jmenování pana Kavana bychom neměli námitek..."uvádí se v prohlášení. "Je zde častým a vítaným návštěvníkem." V dopisu Kavanovi z června minulého roku píše ministr zahraničí Robin Cook: " Mohu potvrdit, že neexistuje ani náznak toho, že byste se dopustil křivopřísežnictví ve Velké Británii nebo jakéhokoli podobného činu." Oficiální zdroj sdělil, že Kavan má s Cookem vřelé vztahy. Je rovněž známo, že dobře vychází i s Georgem Robertsonem, ministrem obrany, a Jackem Strawem, ministrem vnitra, s nimiž se spřátelil během svého dvacetiletého exilu v Londýně. - Tyto informace přinesly Britské listy už na jaře roku 1997, v rozhovoru s Janem Kavanem (viz tento linktento blok.) Britská oficiální reakce je důkazem, že má Kavan skutečně tak dobré styky s čelnými britskými politiky a novináři, jak tvrdí a dokáže vyvolat proti české tiskové kampani jejich podporu.

 • Policisté se při sporném zákroku při květnové Global Street Party nedopustili žádného trestného činu ani přestupku. Konstatovala to Inspekce ministra vnitra, která v těchto dnech usnesením odložila 19 trestních oznámení, jejichž podavatelé požadovali zahájení trestního stíhání proti policistům za zneužívání pravomoci veřejného činitele a ublížení na zdraví. Advokát Václav Vlk, který zastupuje některé obviněné demonstranty a poškozené osoby, již podal proti usnesení stížnost.

 • Předseda sociální demokracie Miloš Zeman přijede dnes v 15.30 za prezidentem Václavem Havlem do Lán, aby s ním probral své kandidáty na místa ministrů, jejichž seznam definitivně schválí vedení ČSSD v sobotu. Řekl to včera prezidentův mluvčí Ladislav Špaček. Prezident vyzval Zemana, kterého zřejmě jmenuje premiérem, aby s ním seznam kandidátů prodiskutoval, protože chce zjistit jejich bezúhonnost. Objevily se informace, že prezident nebude chtít ve vládě Jana Kavana a Václava Grulicha, protože první z nich byl v minulosti podezřelý ze spolupráce s bývalou Státní bezpečností a Grulich se měl údajně stýkat s příslušníkem KGB.

 • Unie svobody nominovala na post předsedy Poslanecké sněmovny Stanislava Voláka. Volák se utká svým někdejším stranickým šéfem Václavem Klausem. Josef Lux řekl, že lidovci Voláka podpoří. To ovšem k jeho zvolení nemůže ani zdaleka stačit, i kdyby se připojili také komunisté, což se nestane. Sociální demokraté dodrží smlouvu s ODS a podpoří Klause.

 • Ústavou předepsaný slib složilo včera na ustavující schůzi dolní komory parlamentu 199 ze dvou set poslanců.

 • Oprava. Jiří Jírovec uvedl chybně ve svém článku o reakcích Zdeňka Šámala a Pavla Boudy, že byl bývalý ředitel České televize Ivo Mathé odvolán. Za nesprávnou formulaci se Britské listy Ivo Mathému omlouvají. Mathé nebyl odvolán, ale nevyhrál v konkursu na generálního ředitele ČT po vypršení jeho dosavadního funkčního období.

 • Chcete dělat postgraduální vědeckou práci na ekologické téma z České republiky na univerzitě v Londýně? - 'Transition and Environmental Policy under Post-Communism' Part Time MPhil/PhD Bursary, Co-funded by the The Earth Resources Research Fund and the Centre for Extra-Mural Studies, Birkbeck College, University of London. A part-time MPhil/PhD bursary is available for the project 'The impact of European integration on environmental management and policy in the Czech Republic'. It is offered for two years from October 1998, and is renewable for a further three, dependent on satisfactory progress. - The project will describe and analyse changes in environmental policy and management under post-communist transition in the Czech Republic, particularly in relation to approaching European Union member status. It will involve up to three periods of fieldwork in the Czech Republic supported by Charles University and Olomouc University. The bursary will cover registration and tuition fees, materials and consumables, and fieldwork travel and subsistence.- Candidates should have a broad social science background preferably with experience in one of the following areas: politics, area/ international studies, human geography, environmental policy and/or management. Some knowledge of the region and/or its languages is desirable but not essential. - The project will be co-supervised by Dr Andrew Tickle of the Centre for Extra-Mural Studies and Dr Andrew Church of the Department of Geography, Birkbeck College. - For further details please contact Dr Andrew Tickle, Centre for Extra- Mural Studies, Birkbeck College, 26 Russell Square, London WC1B 5DQ; telephone 0171 631 6646; e-mail: a.tickle@cems.bbk.ac.uk - Provisional closing date for applications: 24 July 1998

  Výzva pro letošní uchazeče o vysokoškolské studium: Zažili jste snad, že nebyly přijímací zkoušky na vysokou školu prováděny poctivě a regulérně?

  Šíří se (nepodložené) zprávy, že se prý na některých vysokých školách letos konaly přijímací zkoušky neregulérně (opakovaně se v této souvislosti hovoří o právnické fakultě UK). Obracíme se tedy na letošní uchazeče o vysokoškolské studium s výzvou: měli jste snad pocit, že se zkoušky konaly někde neregulérně? A pokud ano, vyšla vám vstříc fakulta, kde jste přijímací zkoušku dělali, a poskytla vám zadání testů i vaše výsledky, aby mohl váš výkon zhodnotit nezávislý odborník? Napište nám, pokud této vaší žádosti na fakultách nebylo vyhověno. Chtějí se tím zabývat i jiné sdělovací prostředky, pokud se ozvou lidé, kteří své zkušební skripty k nezávislému posouzení nedostali. Mladí lidé by se neměli bát ozvat.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Jaké byly Události ČT dne 14. července 1998? (Jan Čulík)
 • Jakub Puchalský píše Janu Čulíkovi: "Éra otevřenosti a korektnosti v České televizi začala, ale svůj projekt, jímž jsem vyhrál konkurs na funkci šéfa ČT, NEVYDÁM"
 • Třináct otázek Tomáše Peciny Zdeňku Šámalovi a Šámalova odpověď: "Britské listy jsou téměř goebbelsovské"
 • Základní problémy zpravodajství ČT - rozbor dopisu Pavla Boudy, zpravodaje ČT v Bruselu (Jan Čulík)
 • První stránka nové knihy: význam dohody ČSSD - ODS (Andrew Stroehlein)
 • Klaus nastražil Zemanovi skvostně zabalenou otrávenou pralinku (Tomáš Pecina)
 • Prvních sto dní Jakuba Puchalského (Jan Čulík)
 • Namátková kontrola: Jak vypadaly Události a Jednadvacítka 12. a 19. 6. 1998 (Jan Čulík)
 • Boj o Novu: tragédie nebo fraška? (Tomáš Pecina)
 • Zamyšlení pro Vojtěcha Kmenta: Ještě jednou o kolektivní vině nad memoáry právníka Viktora Knappa (Jan Čulík)
 • "Budeme mluvit, jen když budeme chtít": jak britská labouristická vláda manipuluje sdělovací prostředky
 • Posmrtný život? Tajný experiment v jedné britské nemocnici
 • Rozhovor s Petrem Štěpánkem: Proč zahajujete řízení proti televizi Nova?
 • O nesmyslných Havlových soudních procesech: Vážné boty (Andrew Stroehlein)
 • O přípravě strategie pro zapojení školství ČR do systému EU "České vzdělání a Evropa" (Sdružení pro vzdělávací politiku)
 • Havel chce jednat s komunisty: Velká změna? (Andrew Stroehlein)
 • Praha: Senzační bonboniéra. Jenže uvnitř nejsou žádné bonbóny (The Guardian)
 • Čím může být lekce z Kosova poučná pro ČR? (Jiří Jírovec)
 • Obraz českého vzdělávání v mezinárodním srovnání - významná analýza (Ondřej Hausenblas)
 • Proč je pro mladou demokracii v ČR nevýhodné opustit systém poměrného zastoupení (Andrew Stroehlein)
 • Havárie francouzského autobusu: Je lepší problémy odstraňovat, anebo usoudit, že se nedá dělat nic? (Vratislav Kuška)
 • Co s dětmi, které nejsou akademicky nadané? (Jan Sokol, ministr školství)
 • České volby: Nepouštějte k moci Václava Klause! (Financial Times)
 • Anheuser-Busch a Budvar: "Je to moje značka, chlapče!!" Češi a Američané spolu vedou pivní válku (Observer)
 • Kolaps japonského bankovního systému vážně ohrožuje celou světovou ekonomiku
 • Co skutečně pomůže naší vědě (Jaroslav Král)
 • Husákovská normalizace v České televizi pokračuje - pánové Klepetko, Šámal a spol. budou příčinou, proč vy lidé, žijící v ČR, asi zchudnete (Jan Čulík)
 • Vysoké školy do příštího tisíciletí (Jan Sokol) a další příspěvky k debatě o osudu českého vysokého školsteví v tomto čísle BL
 • Český helsinský výbor znovu protestuje proti policejní brutalitě za nedávných pražských demonstrací
 • Korupce v České televizi a bezelstný Ota Černý: "Oťas, neblbni, nebo Klaus nepřijde" (Tomáš Pecina)
 • K diskusi o českém školství: Hrozí české společnosti nadbytek vzdělaných lidí? (Tomáš Pecina)
 • Spojené státy se rozhodly rozhlasem podvracet Irák Saddáma Husajna z České republiky. Bude česká rozvědka schopna čelit případným Saddámovým odvetným teroristickým akcím?
 • Hořlavá past českých paneláků (Alex Kelin)
 • Dopis Michalu Prokopovi, členu mediální komise českého parlamentu: Proč jste dopustili vytunelování firmy CET 21, držitele licence TV Nova?
 • Dva dopisy Jana Sokola, českého ministra školství, o koncepci vysokých škol
 • Británie: Míra profesionální zdatnosti chirurgům bude muset být známá pacientům, aby se rozhodli, do které nemocnice jít. A co ČR? (Jan Čulík)
 • Umakartová jádra českých paneláků - smrtící past
 • Pořad "Živím se svým tělem" TV Nova: Kontroverzní Áčko - sex o páté (Tomáš Pecina)
 • Boeing, který kupuje české Aero a dostává k tomu od české vlády obrovské finanční záruky, likviduje nyní svou továrnu v Torontu se 2000 zaměstnanci (Jiří Jírovec)
 • Jak je v porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi připravena ČR na vstup do EU? (Independent on Sunday)
 • Firma SDC International, která má údajně převzít Tatru, je jen prázdnou slupkou
 • Televize Nova: Peter Kršák vede proti Železnému malé soudní procesy, ale kam se poděly Kršákovy stamilióny korun?
 • Původní rozhovor pro Britské listy s ing. Vavřincem Fójcikem, předsedou parlamentního Podvýboru pro národnosti: "Romové by měli být pozitivně diskriminováni"
 • Svět a spravedlnost: Bude ustaven mezinárodní trestní soudní dvůr?
 • Jak z dnešních politických průšvihů? (Ondřej Hausenblas)
 • Věda, politika a komunikace - o financování české vědy (Jan Konvalinka)
 • Chabá ochrana soukromých osobních dat v dnešním světě - Databáze (Jiří Jírovec)
 • Pořad Kotel televize Nova - výhodný propagandistický nástroj pro politiky (Jan Čulík)
 • Česká televize: Jakub Puchalský: "Pakliže bude potřeba a prostor, budeme problémy pojmenovávat" (Tomáš Pecina)
 • Shrnutí: Ohrožuje Česká televize svou druhořadostí svou budoucnost? (Jan Čulík)
 • Rozhlasová debata o České televizi: Jakub Puchalský, Michal Prokop, Milan Kruml, Jan Čulík, moderátor Jan Pokorný (27.5.1998)
 • Americký Kongres kritizuje rasovou nesnášenlivost v České republice
 • Debata o financování vědy: Věda v ČR a hlupáci (Jiří Jírovec)
 • Český helsinský výbor: K protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu Globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu za týrání těchto osob
 • Je Česká televize nezávislá? (Tomáš Pecina)
 • Vítězství druhořadosti v české státní televizi (Jan Čulík)
 • Jak byly ukradeny Zemědělské noviny
 • Dokument: 27. března 1991: Petr Pithart se dopisem ministru zemědělství Kubátovi přimlouvá za ukradení Zemědělských novin
 • Role vzdělanců v chaosu české společnosti (přednáška Jana Čulíka)
 • Ostře odmítavá i souhlasná diskuse k výše uvedené přednášce Jana Čulíka (Vladimír Mlynář, Milan Uhde, Jiří Vančura, Zdeněk Pinc, Sylvie Richterová, Eduard Goldstuecker, Milan Horáček, Milan Hauner a další)
 • Naléhavá výzva vědcům: je třeba vytvořit silnou lobby pro vědu (ČEŠTÍ BIOLOGOVÉ)
 • Kosovo: Poznámky z jednoho londýnského semináře o tom, co skutečně rozděluje Evropu
 • Krásné sny. Kolaborace už není v ČR jediným způsobem, jak udělat kariéru, je to však způsob nejvýnosnější. (Sunday Times, 22.3. 1998)
 • Češi v Americe a Češi doma: "Kdo nechtěl odejít, nemusel? Otevřený dopis do Čech (Michal Málek)
 • Silnice E 55: tam jsou dnešní česko-německé vztahy (Andrew Stroehlein)
 • Havel? Jistě, ale... (Václav Žák)
 • O dvojích cenách: Hostinský z Milína (Jiří Jírovec)
 • Můžete přijít o hlasovací právo! (Andrew Stroehlein)
 • Kultura zbabělství: co dělat, aby si lidi i v dnešní době zachovali svobodu projevu. Argumentace Timothy Gartona Ashe, velmi aktuální i pro novináře v ČR
 • Ukradené Fronta, ukradené Právo (Jiří Vančura, Listy č. 1/1998)
 • Britská vláda usiluje o stimulování vzdělávací revoluce, aby země ekonomicky přežila. Co vláda česká? (Jan Čulík)
 • Prestiž BBC pramení z neposkvrněné historie a jasné vize (Ivan Kytka
 • Dvojí ceny pro domácí a pro cizince: Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím v  Naganu (Jan Čulík)
 • Děláme něco proti krizi české identity v dnešním světě? (Ivan Kytka, Česká televize)
 • SEBEVĚDOMÍ JE ZÁKLAD SVOBODY. Významná diskuse o roli sdělovacích prostředků a školství při pěstování kritického myšlení, vysílaná Svobodnou Evropou. Ivan Kytka, Ondřej Hausenblas, Jan Čulík
 • Bigotnost a xenofobie v ČR potvrzeny? 82 procent Čechů si nepřeje, aby Češi v zahraničí směli hlasovat v českých volbách (JČ)
 • Film Titanic překonává všechny rekordy. Proč? (Jan Čulík)
 • Je či není pořad České televize Aréna bulvární? (a předchozí části této diskuse)
 • Severní Amerika jako zaslíbena země - mluví se tu jenom o sexu (Jiří Jírovec)

  Veřejnoprávní televize je řízena na základě neveřejného projektu, podle Rady ČT je to však v pořádku
  Rozhovor s místopředsedou Rady ČT Vladislavem Kučíkem

  Tomáš Pecina

  Pane Kučíku, Britské listy se věnují mediální problematice dlouhou dobu...

  Nemusíte pokračovat, já Britské listy čtu, té mediální stránce se věnujete dost kvalitně, musím říct otevřeně... To není lichocení, to je konstatování faktu.

  Děkuji. K první otázce: Na Internetu jsem našel Hlavní teze projektu Jakuba Puchalského. Jakým způsobem lze získat kompletní znění projektu?

  Jak víte, Rada ČT před časem rozhodla o tom, že budou zveřejněny hlavní teze a k tomu si vyžádala souhlas všech kandidátů. Celý projekt je součástí know-how, je součástí duševního vlastnictví toho člověka a jako takový podléhá zákonné ochraně podle autorskoprávních předpisů.

  Takže Rada ČT posuzuje činnost nového vedení ČT na základě dokumentu, který je neveřejný?

  Opakuji, že kolektivní orgán se usnesl zveřejnit hlavní teze. K dohledu nad prací ředitele ČT je kompetentní devítičlenná Rada.

  Na základě těchto tezích není veřejnost schopna posoudit téměř nic - jsou to víceméně obecné, vždy a všude platné poučky...

  A kdo to je veřejnost? To jste Vy, nebo kdo to je?

  Já zastupuji veřejnost, když dovolíte, jako novinář.

  No, asi ano. Ale opakuji, že ty teze jsou podle mého názoru a názoru Rady dostatečně. Tak rozhodla rada nezávislých odborníků.

  Takže veřejné jsou teze a vlastní rozhodování se děje na základě neveřejného dokumentu?

  Ale já nepřistoupím na ten neveřejný dokument. Tak to není.

  Podívejme se aspoň na to, co se z toho projektu dá posoudit. Jak se Rada dívá po 100 dnech na plnění tohoto projektového záměru?

  Rada ČT má v polovině září výjezdní zasedání, kde se projekt bude posuzovat. Ptejte se v druhé polovině září.

  Veřejnost nemá dostatečné vstupy, nemá projekt, podle kterého Rada pracuje. A když Vám položím konkrétní otázku, jak se Rada dívá na práci vedení ČT 14. července, dostanu odpověď, abych počkal další dva měsíce...

  Rada ČT volí generálního ředitele ČT a management ČT je v jeho kompetenci, a Radě nepřísluší personální záležitosti ovlivňovat.

  Já nehovořím o personálních věcech, moje otázka zněla, jak posuzuje Rada práci managementu jako celku, a to jí samozřejmě podle zákona přísluší.

  Nepřísluší...

  Rada je dohlížecím orgánem.

  Ano, dohlížecím, ale ne hodnotícím. Radě ČT je odpovědný ředitel.

  V projektu pana Puchalského se hovoří o konkrétních výtkách vůči praxi ČT a o jistých vizích do budoucnosti. Podívejme se na jednotlivé oddíly...

  Vy mi nemůžete klást otázky, které se týkají programových a jiných věcí uvnitř televize.

  Existují nějaké otázky, které bych Vám mohl klást?

  Můžete mi klást otázky, které souvisejí se zákonem č. 483/91 Sb., kde jsou vymezeny kompetence Rady.

  Já ten zákon dobře znám: Rada zastupuje veřejnost...

  ...ale v přesně vymezených pravidlech. Asi víte o tom, že ministerstvo kultury chystá navrhnout novelu tohoto zákona.

  Tyto úpravy samozřejmě vítám, ale přesto se ptám, zda Vám mohu klást vůbec nějaké otázky. Nedávno jsem psal o informační pevnosti - Radě RTV, a mně nyní připadá, že Rada ČT začíná být podobnou informační pevností. Rada zasedá, jedná, a kromě oficiálních výstupů nedovoluje veřejnosti klást dotazy. Já si takhle mediální demokracii nepředstavuji. Ale budiž. Domníváte se, že existující legislativní stav, tzn. vymezení kompetencí Rady, je dostatečné a zajišťuje dostatečnou kontrolu veřejnosti nad veřejnoprávním médiem, které spotřebovává několik miliard korun za rok?

  Já bych řekl svůj osobní názor: myslím si, že stav mediální legislativy není optimální a zřejmě musí dojít k jistým posunům.

  Jak se Vy jako zástupce Rady ČT díváte na způsob veřejné kontroly České televize? Kdo by měl být hlavním partnerem pro veřejnost, potažmo média?

  Ta cesta, že rady volí sněmovna, se mi v tuto chvíli jeví jako jediná možnost. Jiný způsob by tyto orgány zneprůhlednil. Sněmovna je složena ze zástupců veřejnosti, z poslanců, a tito poslanci si zvolí rady, které jsou těmto poslancům odpovědni.

  Domíváte se, že tento mechanismus veřejné kontroly je dostatečný?

  Já nevidím žádný jiný.

  Přesto jsou tu ostatní média, která také zastupují veřejnost, a tato média by měla mít právo se ptát. Kdo by pro ně měl být partnerem?

  Domnívám se, že by se měly konat pravidelné konference České televize, kterých se budou střídavě účastnit vedoucí pracovníci.

  Myslíte si, že je komunikace ČT s veřejností dostatečná?

  Vycházejme z toho, že uplynulo sto dní, pan Šámal je ve funkci ještě kratší dobu než sto dní, nechme je připravit, dejme jim čas, nechme všechno zrát...

  To nebyla moje otázka. Já se ptám, zda je dostatečná komunikace ČT s veřejností. Výhrady proti této komunikaci zaznívají zdaleka nejen z Britských listů.

  Na karlovarském festivalu uspořádala ČT tiskovou konferenci, a vystoupení managementu musím vysoce ocenit. Všechny otázky novinářů byly zodpovězeny.

  Vraťme se ještě krátce k projektovým tezím. Sice nemám k dispozici úplnou informaci, ale přesto se mi zdá, že stav v ČT je velmi blízký tomu, jaký byl k 1. dubnu 1998, a dá se říct, že první posuny, které přinesl např. příchod pana Kytky, jsou momentálně zcela zahlazeny nebo anihilovány. Domníváte se, že tento projekt je naplňován?

  Myslím, že je naplňován. Česká televize je veliký, obrovský podnik. Chcete-li s ní udělat úpravy nebo korekce v tom, jak loď pluje, potřebujete delší záběr. Česká televize je velká organizace, která hospodaří se čtyřmi miliardami korun.

  Česká televize má přes tři tisíce zaměstnanců, hospodaří s obrovským rozpočtem a některé věci jdou asi pomalu. Přesto si myslím, že doba tří měsíců je pro určité změny dostatečná. Určitě by po třech měsících měl být patrný nějaký trend. Můžete konkretizovat, kde ten trend je již zřetelný?

  Nemáte pocit, že je to zcela jasné? Vyměnila se celá první linie managementu, je tu spousta nových lidí, všechno jde a funguje...

  Česká televize nezkolabovala, to je pravda, ale já se ptám, kde je patrný postup vpřed.

  V září budou drobné korekce programovného schématu, od Nového roku výrazné. Proto čekáme na zářijové zasedání. Neviděl jsem třeba ještě návrh rozpočtu...

  Programové schéma a rozpočet jsou věci, které diváka tolik nezajímají. Možná je to subjektivní pohled, ale mě jako diváka nejvíc zajímá zpravodajství. A zpravodajství nemá tříměsíční časovou konstantu, v něm lze věci změnit když ne ze dne na den, tak z týdne na týden...

  Vy si myslíte, že diváka zajímá hlavně zpravodajství?

  Ve vymezení úkolů veřejnoprávního média má zpravodajství zcela prominentní postavení...

  Povinností televize ze zákona je objektivně a věcně informovat.

  Zde se vracíme k problému, že Rada zveřejnila teze, které jsou nadčasové a vůbec nejsou vázány na jednu televizi. Se stejnými projektovými tezemi byste mohl přijít do kterékoli veřejnoprávní televize na světě. Ty teze jsou obecné, jasné a nejsou diskutabilní. Detailní projekt nemáme k dispozici, ale přesto se mi zdá, že v oblasti zpravodajství není naplňováno ani to málo, co tyto teze stanovily.

  V tom se lišíme. Já zpravodajství jako celek vnímám jako věcné, objektivní, pokud možno nezaujaté.

  To předtím nebylo?

  Mnohdy byly stížnosti politických stran, parlamentních i mimoparlamentních, že zpravodajství není vyvážené, byly problémy s prezentací romské otázky atd.

  Domníváte se, že optimální fungování České televize je takové, že nebudou přicházet žádné stížnosti politických stran?

  Ale to není o stížnostech, to je o tom, že vysílání bude vyvážené a objektivní.

  Nemůže být to, že od politických stran přichází méně stížností, známkou něčeho jiného, než že zpravodajství je objektivní a vyvážené?

  Korespondence je vždy určitým signálem. Rada ocenila předvolební zpravodajství ČT. Já mám pocit, že to snad je v pořádku...

  Spokojenost na všech stranách... Ale přesto, Britské listy mají pocit, že zpravodajství v poslední době začíná být nekonfrontační, nebo, použiju-li mírnější výraz, nekonfliktní. Jsme toho názoru, že Česká televize se opět vydala směrem k nekonfliktnímu zpravodajství a publicistice.

  S tím já osobně nemohu souhlasit. Na to se musíte zeptat generálního ředitele.

  Pane místopředsedo, děkuji Vám za rozhovor.

  Praha, 14.7.1998

  Tomáš Pecina
  http://web.telecom.cz/cleose/tompecina1.html

  Poznámka Tomáše Peciny:

  Právě mě informoval sekreteriát generálního ředitele ČT, že Jakub Puchalský Britským listům rozhovor neposkytne. Nebyl pro to uveden žádný důvod a oslyšena zůstala i moje žádost o písemné potvrzení zamítavého rozhodnutí.

  O informačních poměrech v ČT leccos vypovídá i následující zkušenost:
  V pondělí 13.7. požádaly Britské listy tiskový odbor České televize o oficiální vyjádření ohledně údajného nestandardního financování zpravodajské mise Pavla Boudy. Nejprve jsem byl požádán o upřesnění dotazu, mj. jsem měl odpovědět na otázku: "Kde a kdy, při jaké příležitosti jste získal Vámi uvedené informace od Pavla Boudy?"; dnes mi bylo sděleno, že odpověď neobdržíme dřív než příští pondělí, tedy sedm dnů od vznesení dotazu.

  T.P.


  O včerejší Klepetkově Jednadvacítce (15.7. 1998)

  Česká republika sice nemá vládu, ale octla se uprostřed prázdnin. Letmým pohledem na celodenní zpravodajství České tiskové kanceláře zjistíme, že se v ČR neděje skoro nic. Vzhledem k tomu, že Česká televize především ilustruje svým zpravodajským vysíláním zprávy, které vydala ČTK, je logické, že když servis ČTK neobsahuje žádné zprávy, nebude je obsahovat vlastně ani vysílání ČT.

  Poslanci složili slib

  Hlavní zprávou dne podle středeční Jednadvacítky, kterou uváděl vedoucí české redakce zpravodajství ČT Bohumil Klepetko, bylo že poslanci složili v parlamentě poslanecký slib a drobný rozruch vyvolalo ve sněmovně, že Klaus podal Zemanovi ruku. V reportáži novinářek Vítkové a Sedláčkové se hovořilo o tom, že zřejmě budou lidovci a Unie svobody zastoupeni jen ve třech parlamentních výborech, nic jsme se však z České televize nedověděli o tom, jaké bude mít ve vedení parlamentu a ve výborech zastoupení KSČM, která ve volbách získala více hlasů než Unie svobody a KDU-ČSL, ani pokud nebude mít zastoupení žádné, jak je to možné.

  Vladimír Mlynář za US se v televizi spravedlivě rozhořčoval nad tím, že se prý ODS a ČSSD pokoušejí o "likvidaci menších stran", televizním reportérkám však nepřišlo na mysl (nebo se snad báli zeptat), jaktože členům KDU-ČSL a US nevadí, že v posledních letech důsledně vylučovali z demokratické politiky dvě české "nestátotvorné" strany.

  Titulky se pořád tlučou s komentářem redaktorů

  Opět se v Jednadvacítce projevily běžně se vyskytující nešvar, totiž titulek s jiným textem, než co říkal reportér, přestože tuto docela nepříjemnou chybu velmi pravděpodobně výslovně kritizuje podrobný projekt reformy ČT od Jakuba Puchalského, který je ale podle vyjádření generálního ředitele ČT i Rady ČT tajný, protože je v demokratické České republice soukromým vlastnictvím. Takže ho zřejmě nemají ani řadoví pracovníci ČT. Puchalský jim ho možná nemohl dát, aby nedošlo k porušení jaho autorských práv v této věci. Puchalský zjevně nemá v televizi dostatečný vliv, aby dokázal prosadit nápravu i takovéto drobnosti: snad by mohlo být docela jednoduché docílit toho, aby reportéři neříkali něco jiného, než co se objeví v titulku na obrazovce.

  Abychom byli spravedliví: druhý titulek v Jednadvacítce (v reportáži o Senátu) byl svým textem komentáři redaktora trochu bližší: stejně však není možné text, který je na obrazovce, parafrázovat jinými větami, i když má obdobné obecné znění jako vysílaný titulek. Jak dlouho bude náprava této drobnosti trvat?

  Už jsem mnohokrát psal, že někteří reportéři trpí slovním tikem, rádi k dalším tématům "chodí". Bohumil Klepetko řekl ve středeční Jedenadvacítce "Pojďme" k tomuto či onomu tématu snad asi pětkrát. Působilo to velmi nepřemýšlivě a stereotypně.

  Umělecky asociativní přechod do Senátu

  Způsob, jakým byl uveden první rozhovor středeční Jednadvacítky, byl velmi podvědomě asociativní. Vítězslav Nezval by měl radost. V první části Jednadvacítky se hovořilo o poslanecké sněmovně, a o slibování poslanců, a tak po této krátké zprávě Klepetko pravil něco jako "a co takhle horní sněmovna Českého parlamentu".

  Tato asociace pak vedla k docela informativní nepříliš výratné, krátké, mírně kritické reportáži o tom, čeho dosáhl či nedosáhl Senát za první rok své existence. Následoval rozhovor s Jaroslavou Moserovou, činitelkou Senátu, která mluvila rozumně a srozumitelně skoro o ničem.

  Sledováním Klepetkovy Jednadvacítky jsem myslím trochu pochopil jeho pojetí zpravodajství České televize. Jak už jsem v Britských listech kdysi psal, Klepetko má velmi kultivovaný, pokojný, nevzrušený projev. Takové má být asi podle něho i zpravodajství České televize. Pokojné, decentní, nevzrušené, bez myšlenek, jen s jemným náznakem kritiky, pokud se chce některý veřejný činitel na obrazovce znemožnit, má k tomu možnost sám, my v žádném případě jeho činnost samostatně energičtěji analyzovat nebudeme, nastavíme tomu jen tiše a decentně zrcadlo, případně šeptneme polokritickou otázku. Jak kdo na ni odpoví, to už je jedno, odpověď moderátor ve studiu už poslouchat nemusí, má někde napsané, na co se má ptát, a podle scénáře většinou jede, aby splnil své denní penzum. Taková televize je tichá, poslušná, korektní, nikoho nenaštve. Žádný její zaměstnanec se nemůže kvůli přílišné odvaze dostat do průšvihu. Nikoho není třeba obhajovat.

  V rozhovoru s Jaroslavou Moserovou se Klepetko zmínil o tom, že Senát za dobu své existence iniciovat jen tři zákony. Není to trochu málo, zeptal se Moserové.

  Ta odpověděla rozporně. Řekla jednak, že Senát neexistuje proto, aby vydával zákonné iniciativy, zároveň připustila, že měl vydat víc zákonů, ale první rok byl pro Senát vlastně jen zkušební provoz. Normální reakcí zkušeného redaktora by bylo tento rozpor v odpovědi senátorky dále rozebrat. Klepetko šel dál, bez ohledu na to, co bylo řečeno

  Senát je kritizován, že jeho členové jezdí do zahraničí na "výlety". O tom se decentně Klepetko zmínil, Jaroslava Moserová naopak opáčila, že je podle jejího názoru "zahraniční funkce" Senátu důležitá. Klepetko se už nezeptal proč.

  Pak se Klepetko dotázal Jaroslavy Moserové, jestli je senát skutečně "hlídacím psem demokracie". Moserová protestovala proti této dosti pokleslé metafoře a  podle očekávání Klepetka překvapila odpovědí, že Senát hlídacím psem demokracie je.

  Pojďme do ruské dumy

  Posléze řekl Klepetko zase jedno ze svých četných "pojďme", ("Pojďme do ruské dumy") a následovala stručná, relativně konvenční reportáž Libora Dvořáka o nové půjčce IMF ruské ekonomice, sestavená z agenturních zpráv. Libor Dvořák není špatný novinář, ale cožpak ČT nemá v Moskvě zpravodaje a nemohla tuto informaci, když už ji zařazovala do vysílání, připravit na základě vlastních materiálů, založených na individuální zkušenosti?

  Vlastně se čtenářům omlouvám, že o té Jednadvacítce píšu. Byla nesmírně nudná a mám pocit, že se atmosféra této decentní nudy šíří z ní nezadržitelně prostřednictvím Bohumila Klepetka i do těchto Britských listů.

  Zanedbané hlavní téma dne

  To, co mělo být hlavním tématem dne, následovalo ze záhadných důvodů až nyní. Informace o tom, že inspekce ministerstva vnitra rozhodla, že stížnosti občanů na brutální zásah pražské policie proti demonstraci Global Street Party a náhodným chodcům jsou bezpředmětné.

  Uvažuji nad tím, proč odsunul redaktor Jednadvacítky tuto hlavní zprávu na místo až po uspávacích reportážích o tom, že poslanci v parlamentě dělali slib. Je to zcela zjevně v důsledku toho, že redakce má ještě z komunismu zvyk, že správná zpravodajská relace musí začít mechanickou informací z vládnoucích grémii - "vláda zasedala", "parlament jednal" - už je jedno, o čem. Televize musí lidem připomínat, že parlament existuje, a to z titulu své veřejnoprávnosti, myslí si asi vedení Jednadvacítky. To, že se v něm skoro nic neděje, to je vedlejší. Veřejnoprávní televize musí na první místě informovat o tom, že v parlamentě došlo k mírnému pozdvižení, když podal Klaus ruku Zemanovi, a nejvýznamnější zprávu dne odsune až na třetí místo ve zpravodajské relaci, po prefabrikované zahraniční zprávě.

  Zajímavé na rozhodnutí inspekce ministerstva vnitra, že se nikdo ničeho nedopustil, bylo to, že ještě v pondělí konstatoval ministr vnitra Cyril Svoboda, že se někteří policisté zjevně přestupků dopustili. Reportérka se ho na to nyní zeptala, přehrála také stručně jeho pondělní výroky. Svoboda koktal a řekl, že konečnou pravdu má ta inspekce. Jenže celý rozhovor byl tak krátký, že vlastně nešlo o nic. Svobodu měli v Jednadvacítce pořádně o celé věci interviewovat deset, patnáct minut.

  Bylo naprosto nutné pozvat do studia právě ministra vnitra Svobodu a zároveň i šéfa té ministerské inspekce a zjistit, co se skrývá za oním rozdílným hodnocením. Televize v této věci selhala. Do studia pozvala Radislava Charváta, ředitele správy hlavního města Prahy Policie ČR, o němž posléze vyplynulo, že zásah policie proti Global Street Party nařídil.

  Policie ČR a Česká televize má víc společného, než by si člověk myslel

  Na jemné a tiché otázky Bohumila Klepetka odpovídal rozložitý úředník Charvát přesně tak, jak reaguje vedení České televize a Rada ČT na pokusy Britských listů odpovědně hodnotit údajně nyní probíhající reformy zpravodajství ČT na základě projektu Jakuba Puchalského, který je údajně tajný, protože je jeho soukromým majetkem.

  Klepetko položil Charvátovi dobrou, věcnou, konkrétní otázku, proč byla zamítnuta i stížnost paní, která náhodně stála na tramvajové zastávce. Charvát na to odpověděl zcela v duchu České televize (anglický výraz pro tento druh vystupování je "stonewalling", česky "zatloukání"):

  "Já, pane redaktore, tady na tuto otázku nemůžu odpovědět, protože inspekce, to není útvar, kterému bych velel já a já neznám důvody."

  Okamžitě se chtělo zvolat: Klepetko, proč jste prosím vás tohoto výtečníka do studia zvali? Vždyť vy jste tam měli mít ministra vnitra, a pokud odmítl přijít, měli jste říci, proč tomu tak je.

  Klepetko se ani nepokusil na tuto Charvátovu nehoráznou odpověď reagovat. Snad odpovědi ani nevnímal, jel dál podle předem připraveného scénáře. Zeptal se dál, jak zřejmě vyšpekulovali před vysíláním, proč tedy byl v projevech ministra vnitra v této věci v minulých dnech rozpor. Charvát řekl:

  "I tady nato jako nechci říct, že vám nemůžu odpovědět, ale já se domnívám, samozřejmě, že to inspekce prošetřila tak, jak měla, samozřejmě, že je tam ještě ten institut odvolání. To usnesení inspekce, a z čeho vycházel pan ministr na pondělní tiskové konferenci, vám nemůžu říct. Ale chtěl bych říct jednu věc: je potřeba se zamyslet, proč vůbec k tomu zákroku došlo, že tam několik desítek nebo stovek účastníků porušovaly zákony a podobně a policie je přece od toho, aby udržovala veřejný pořádek."

  To je tedy analýza.

  Do Jednadvacítky pozvali také Stanislava Pence ze Střediska pro lidská práva. Ten se pokusil Charvátovy nevýroky zpochybnit. Charváta Klepetko nepřerušoval, Pence dvakrát ano, jednou zpochybňovacím dotazem, podruhé ho zastavil a dal slovo Charvátovi.

  Běžnou profesionální novinářskou praxí je, že reportér musí zpochybňovat výroky interviewovaného z opačného stanoviska, než jaké zastává interviewovaný. Musí také projevovat o věci hluboké znalosti a profesionální úsudek. Klepetko nic takového nedělá, ve studiu jen pasívně sedí a většinou jen odříkává před pořadem vymyšlené otázky. Ty otázky samy o sobě nejsou vždy špatné, jenže pasivita a pohodovost, která se šíří celou Jednadvacítkou, působí na diváky silným uspávacím dojmem.

  V tomto případě se Charvát (snad) znemožnil, zejména proto, že v závěru rozhovoru vyšlo najevo, že on sám dal příkaz k akci policistů proti účastníkům Global Street Party a že, jak uvedl, i při příští takové demonstraci "postup policie bude stejný".

  Česká televize však v takovýchto případech nemůže zaujímat zcela nestranné postavení: to nutně musí příspívat k demoralizaci občanů, kteří pořad sledují. Řeknou si, tenhle člověk nám tady vykládá nehoráznosti, nikdo se nad tím nevzrušuje, nikdo nic neanalyzuje, Klepetko pokrčí rameny, a poděkuje přítomnému za rozhovor a jdeme dál. Občan nemá odvolání. Nic se neděje.

  Záplavy s experimentální školou a  "kulturní" uspávadlo na závěr

  Pak následovala reportáž o důsledku záplav na Moravě. Nezeptala se, proč se česká vláda na lidi postižené loňskými povodněmi v podstatě vykašlala (toto téma pojednal docela dobře, prostřednictvím osobních svědectví dosud velmi nešťastných, obyčejných lidí, samostatný dokumentární film České televize, odvysílaný dříve ve středu večer), ale soustředila se na to, že nyní na Moravě pomáhá likvidovat následky povodní osm dobrovolníků.

  Znovu se poněkud podivným asociačním způsobem přešlo od jednoho tématu k druhému. Jakousi dobročinnou akci pro postižené moravskými povodněmi uspořádala i experimentální Škola hrou, takže pořad se najednou změnil v informaci o tom, jak se učí v této škole, kde se nevydávají vysvědčení s číselnými známkami, ale se slovním hodnocením. Tím byl Klepetko zjevně poněkud otřesen a ptal se, co se stane, když chce dítě přejít z takovéto školy do tradiční školy. Dosti výmluvně hájila experimentální praxi školy její ředitelka Ivana Málková i činitel ministerstva školství Jiří Pilař. Moc do hloubky rozhovor nešel, Klepetko se nezeptal, proč, když je tato škola tak dobrá, se její metody nezavádějí do školství i jinde.

  Pak si pozvali do studia k ukončení filmového festivalu Karlovy Vary jeho ředitele Jiřího Bartošku a pořad zdegeneroval do takové pohodovosti, že by člověk usnul během pár vteřin.(První otázka byla: Co byla na festivalu špatné? Bartoškova odpověď zněla: Počasí) Naštěstí jsem ještě před usnutím zareagoval a televizi vypnul. Bartoška ještě stačil o něčem říci, že "Je pravdou" - přičemž česky se samozřejmě normálně říká - má říkat - Je pravda.

  Takováto měkká "kulturní" témata do pořadu Jednadvacítka, který by měl být politicky kritický, vůbec nepatří.

  Jenže pořad byl celý měkký. Nevím, jestli by na tohle měla Česká televize dostávat od koncesionářů peníze. Nebylo by, pane Klepetko, rozumnější, tu Jednadvacítku zrušit?

  Jan Čulík


  Jste outsider, pane Culiku! A vite, kdo ma nejvic nerad "outsidery"? Mafie.

  "V mori podprumernosti a prumernosti se nedari nadprumernym jedincum."

  Vratislav Kuška

  Jste a nejspis vzdy zustanete naprosty outsider.

  Vase zavery tykajici se CT nejsou jen naprosto povrchni. Jsou uplne mimo. Protoze postradaji dostatek vstupnich informaci a v navaznosti jim chybi i nezbytna analyza. Jste a nejspis vzdy zustanete naprosty outsider. K cele problematice pristupujete pouze jako divak, jeste neprimy. Na svuj nazor mate pochopitelne pravo. A pro me predstavuje duvod k,zamysleni nad vlastni praci. Ale nic vic. A rozhodne s Vami nehodlam dale polemizovat. Potencialne mam totiz 10 milionu divaku. Realne tak 2 miliony, ale i to je dost. Takze si nemohu dovolit vest s kazdym dialog. Ani nechci. Byla by to ze vseho nejvic ztrata casu. A to, jak pry rikaval Michelangelo, je ta nejvetsi ztrata v zivote."

  Citat z dopisu Pavla Boudy.

  Nezbyva nez souhlasit. Mistrovske herectvi nebo i prumerna jesitnost se nejlepe demonstruji monologem.

  "otevrenem dopise v zajmu sebeobrany" nazvanem "Hluboke omyly Jana Culika", zverejnenem v Britskych listech v pondeli 13. cervence argumentuje Pavel Bouda, zpravodaj Ceske televize v Bruselu, na jazykove a myslenkove urovni neodpovidajici jeho postaveni, hlavne tim, ze doktor Culik je "outsider" (anglicke slovo, znamenajici byti mimo - hru, seskupeni lidi), ze nepatri do Ceske televize a tudiz nema pravo ji kritizovat.

  Zajimave uvazovani. Tento pan, aniz by si to uvedomoval, neprimo potvrzuje kritiku doktora Culika - ze jde o spojenectvi neschopnych, branicich vsemu novemu. Tim, ze pan Bouda povazuje za samozrejme, ze Ceska televize (a podle nej zrejme jakakoli instituce, napr. divadla) muze byt kritizovana pouze zevnitr, t.j. lidmi, kteri, i kdyz vidi problemy, je umi pochopit a omluvit, protoze vidi tez jejich "objektivni" priciny, maji "dostatek vstupnich informaci" se zda byt pro Ceskou televizi, ale i jine instituce v CR typicka. I neschopnost se da omluvit vlivem podminek a je to do jiste miry i pravdive - podminky jsou malokdy idealni. Takze podle pana Boudy by napriklad divadelni kritiky meli psat divadelni reditele, nebo, jeste lepe, pracovnici propagacnich oddeleni divadel, kteri maji "dostatek vstupnich informaci" a ne "outsideri", kteri nevedi, ze slecna Vonaskova mela chripku, nebo musela jet s reditelem divadla na kongres na Havaj a nemohla se tudiz na roli pripravit, coz je sice na jejim vykonu videt, ale vzhledem k podminkam (nemela cas zkouset a na roli se vhodne pripravit), je jeji vykon obdivuhodny. "Outsider", neznajici okolnosti, nemajici "dostatek vstupnich informaci", by jeji vykon, zcela nezaslouzene, hodnotil jinak.

  Netvrdim, ze se presne o toto nektera divadla a jine instituce nesnazi. Opit po premiere vyznamneho recenzenta v divadelnim klubu a zmirnit jeho kritiku vykonu slecny Vonaskove jejim usednutim do jeho klina, nebo odhalovanim (faktu) a poskytovanim "vstupnich informaci" a provadenim "nezbytne analyzy" v rekvizitarne, pokud to pomuze, aby k "cele problematice nepristupoval jako divak", neni absolutni vyjimkou. Nektere herecky si dovedou "otocit kolem prsu" nejen kritiky, ale i presidenty, napriklad americke. Nebudu jmenovat, nechci se vystavovat nebezpeci velmi pravdepodobne, velmi malicherne zaloby.

  Ostatne, nazor pana Boudy neni vyjimecny. Neprovadeji kontrolu soudu soudci, policie policiste? Neni to tak i v jinych zemich, napriklad v doktorem Culikem casto za vzor davane Anglii? Neznam pomery v Anglii, v Kanade tomu tak do nedavna bylo, ale uz neni. Rozdil je vsak v tom, ze v zemich, ve kterych existuji nezavisle sdelovaci prostredky, je velmi ucinna kontrola, podminena prave jejich nezavislosti. Prave "outsideri" z tisku, televize a dalsich sdelovacich prostredku at uz formou reportazni, dokumentarni nebo i umeleckou kontroluji ve vetsine civilizovanych zemi vsechny slozky verejneho zivota, vcetne tech, ktere se snazi o maximalni utajovani. Da se, s trochou nadsazky, rici, ze pred nezavislymi sdelovacimi prostredky se nic neutaji. Toho se da docilit pouze metodami, pouzivanymi doktorem Culikem, t.j. vyuzivanim informaci od "insideru" aby oni, "outsideri", majici odstup a tudiz vetsi objektivitu, mohli na zaklade subjektivnich informaci "insideru" vytvaret pokud mozno objektivni zpravodajstvi. Je to velmi logicky system. "Outsideri" nemaji vetsinou zajem, at uz ze zistnych, nebo jinych, duvodu, na udrzeni a omlouvani existujiciho stavu. "Insideri" vetsinou ano.

  Hlavnimi predstaviteli techto "dohlizejicich" a nepravosti, nebo jen neschopnost odhalujicich "outsideru" jsou tudiz nezavisli jednotlivci, zurnaliste, fungujici v ramci nezavislych sdelovacich prostredku. Zurnalistou doktor Culik je, "outsiderem" vuci Ceske televizi tez, coz ho plne opravnuje, ne neopravnuje, jak si naivne nebo dogmaticky mysli pan Bouda, k jeji kritice. Jestli ma nebo nema doktor Culik pravdu, jak casto se myli, je zcela jina, naprosto legitimni otazka. Ta nebyla panem Boudou plne vyslovena ani zodpovezena. Mylit se je lidske, mylit se zamerne je lez. Jsem presvedcen, ze pokud se doktor Culik myli, jde o skutecny omyl, o nespravnost informaci nebo jejich nespravne pochopeni. O panu Boudovi a jeho "otevrenem dopise v zajmu sebeobrany", vychazejicim z predpokladu, ze "nejlepsi obrana je utok", se to rici neda.

  Vratislav Kuška

  13. července zemřel básník Miroslav Holub

  Málokdo je prorokem ve své vlasti. Mnozí čeští čtenáři se na něho dívali spatra: Miroslav Holub pro ně nebyl příliš významným básníkem. Sotva věděli, že je Holub jedním ze světově nejproslulejších autorů, jaké česká literatura a kultura vůbec kdy měla. Holubovo básnické dílo bylo přeloženo do třiceti devíti jazyků. Zejména v anglosaských zemích je Miroslav Holub považován za velmi významného současného básníka. Přispívá k tomu jistě skutečnost, že se jeho poezie velmi dobře překládá do angličtiny, která je svou podstatou věcný, logický, nepříliš lyrický jazyk (anebo, přesněji řečeno, lyrično vyjadřuje jinými prostředky než jak to činí typické české emocionální nytí). Kdesi v jižní Anglii je básnický klub, který se jmenuje na počest tohoto českého autora Holub.

  Asi před půl rokem jsem v Británii jel kamsi autem, přičemž poslouchám většinou rádio, a narazil jsem na velmi dobře natočený, zábavný asi hodinový pořad v BBC Radio 4 v seriálu "Pohled na Británii očima zvnějšku". Ironicky, úsměvně, s kouzlem jen jemu vlastním popisoval Miroslav Holub své návštěvy ve Velké Británii, své zkušenosti s britskými přáteli a různé britské výstřednosti. Velmi výmluvně také dokázal navodit kafkovskou, až hrůznou atmosféru policejního systému v husákovském Československu: co se všechno muselo dělat a na čem to záviselo, měl-li člověk dostat výjezdní doložku k cestě na Západ.

  Lidi jako Miroslav Holub udělali pro známost české kultury v zahraničí obrovské množství práce. Dokázali totiž stát na hranici mezi oběma civilizacemi, západní i českou, a byli schopni českou zkušenost komunikovat západním čtenářům přímo v jejich západním referenčním rámci, takže tito lidé pak mnohé pochopili.

  Nejsem si úplně jist, do jaké míry byl Holub schopen tohle dělat záměrně. Jsem přesvědčen, že to do značné míry byla šťastná shoda okolností, že jeho temperament vyhovoval anglosaskému způsobu myšlení a jednání.

  Všechny anglosaské země navštěvoval Miroslav Holub až do konce svého života velmi často. Byl zván na literární čtení a konference. Po světě jezdil mnohokrát do roka.

  Letos v dubnu se účastnil v Edinburku tzv. Vědeckého festivalu(Science Festival) a přitom už poněkolikáté navštívil i bohemistické oddělení na Glasgow University, kde jsme uspořádali se studenty debatu. Mám její nahrávku i anglický přepis, plánuji její zveřejnění v Britských listech.

  Když jsme v poledne 20. dubna seděli s Miroslavem Holubem před jeho odletem do Prahy v hospodě na glasgowském letišti u sklenice skotského piva (přiznal, že to pivo není nejhorší), ptal jsem se ho, proč pořád jezdí do světa. Řekl, že je podle jeho názoru v dnešním světě přímý kontakt spisovatele se čtenářem stále důležitější. Uvedl: "Podívejte se, když napíšu sbírku básní, vyjde řekněme v nákladu 800 výtisků. Kolik lidí z toho si ty básně přečte opravdu pořádně? Řekněme sto - dvě stě. Při takovéto aritmetice se vyplatí jezdit do světa a když o vás projevují zájem, číst svou poezii a debatovat o ní se čtenáři."

  A proč vás pořád do zahraničí zvou, ptal jsem se dál. Holub odpověděl docela skromně: "Víte, to je docela jednoduché. Jakmile se jednou stanete součástí literárního okruhu, organizátoři se přesvědčí, že jste schopen říci pár slov, že se během pobytu neožerete, že neuděláte skandál, že neukradnete žádné peníze, tak vás prostě začnou zvát. Ale důležité je se nevnucovat. Nikomu jsem se nikdy zásadně nevnucoval. Když mě chtějí pozvat, je to jejich věc."

  Nebylo to poprvé, co hovořil v Glasgowě Miroslav Holub se studenty, ale letos na jaře se už jen velmi těžko pohyboval. Trpěl v jedné noze vážnou kyčelní artrózou a těšil se, že půjde co nejdříve na operaci a pak bude moci zase normálně chodit jako dřív. Letos na podzim mu mělo být sedmdesát pět let. Na pětasedmdesát vůbec nevypadal. Byl neobyčejně živý.

  Holubovou předností bylo, že to byl doktor lékařství, imunolog, a zároveň básník. Měl tedy široké vzdělání, humanitní a lékařské. Lékařská věcnost velmi výrazně a velmi pozitivně ovlivňovala jeho básnickou tvorbu. Holub byl v oboru imunologie autorem mnoha vědeckých článků.

  Výraznou roli v české literatuře a kultuře hrál od konce padesátých let, v roce 1958 debutoval sbírkou Denní služba. Když sbírka vyšla, Alois Indra, jeden z vysokých delegátů stranického sjezdu ÚV KSČ promluvil emocionálně o krvavém psu Titovi a "Miroslavu Holubovi, plevelu české literatury". Holub o tom letos v dubnu řekl na Glasgow University: "Když jsem přišel druhý den do práce do Akademie, všichni se na mě dívali jako na živou mrtvolu. Být totiž takto jmenován na tak vysoké stranické úrovni bylo opravdu nebezpečné. Já jsem udělal to - udělal jsem to dvakrát v životě - že jsem jako nestraník napsal stížnost prezidentu Novotnému. A asi po půl roce mi k mému překvapení zatelefonovali z prezidentské kanceláře a pak jsem dostal i dopis, v němž se pravilo, že tento útok byl "vyjádřením soukromého názoru soudruha Indry, který se nutně neztotožňuje s názorem KSČ". Důsledkem Indrova projevu však bylo, že byla sbírka Denní služba okamžitě vyprodána. Nikdy v životě, ač jsem o tom snil, jsem neviděl žádnou svou sbírku vystavenou ve výkladu knihkupectví. Každá byla vždycky okamžitě vyprodána.

  Holub byl nestraník. V Glasgow o tom v dubnu vyprávěl mimo jiné toto:

  "Po vydání asi mé třetí nebo čtvrté knížky v roce 1963 jsem byl zvolen do ústředního výboru svazu spisovatelů. Ten ústřední výbor měl padesát členů. Osmačtyřicet z nich byli členové KSČ a dva nikoliv. Byl to profesor slovenské literatury Alexander Matuška, který byl velmi starý a na zasedání ústředního výboru nechodil, a pak já. Existovalo pravidlo, že před plenárním zasedáním ústředního výboru svazu spisovatelů se musí konat schůze stranické skupiny. Tak těch osmačtyřicet komunistů se muselo účastnit stranické schůze, zatímco já jsem si dal kafe, nebo jsem dělal něco jiného. Pak mě zavolali dovnitř a konalo se plenární zasedání ústředního výboru. Když se to odehrávalo už asi po druhé, v hotelu Děvín v Bratislavě, Vladimír Mináč, slovenský spisovatel, dobrý spisovatel a alkoholik, už byl opravdu nalitý. Chytil mě za rukáv a povídá mi: "Holube, ty svině, musíš vstoupit do strany. Jen kvůli tobě musím poslouchat všechny ty blbosti dvakrát."

  Holub byl jedním z několika autorů (mezi ně patřili i Jiří Šotola a Ivan Klíma) kteří koncem padesátých let, v době prvního nesmělého tání, debutovali v nesměle liberálním kulturním časopise pro mladé autory Květen. Kolem časopisu se vytvořila skupina, jejíž program byl charakterizován jako "poezie všedního dne". Tvorba členů této skupiny byla reakcí na pseudobombastičnost předchozích let.

  Postupně vydal Miroslav Holub celou řadu dalších sbírek. Po roce 1968 jsme měli krátkodobě na gymnáziu vynikající asi šestisetstránkovou, posléze velmi rychle zakázanou a staženou Čítanku pro střední školy. Byla to dokonalá antologie nejlepší literatury dvacátého století, recept na to, co by měl člověk přečíst. Velmi mě jako sedmnáctiletému utkvěla v hlavě báseň Jdi a otevři dveře. Uměl jsem ji kdysi nazpaměť. "Jdi a otevři dveře. Třeba tam pes škrabe. Třeba je tam magické město. Nebo obraz obrazu. I kdyby tam bylo jen duté vanutí, i kdy by tam nic nebylo - alespoň průvan bude."

  Možná by těchto pár veršů mohlo být v záhlaví Britských listů.

  Holubova poezie ze sedmdesátých let má výrazněji pesimistický tón. Není divu. Holub byl jedním z mála básníků liberálních šedesátých let, kteří se po invazi v roce 1968 sklonili. Na nátlak policie otiskl dosti nechutný dopis, v němž kritizoval liberální období šedesátých let. Dopis měl prý určité denunciantské tóny. V dalších letech se za něj Holub velmi styděl.

  Stejně mu však ponížení nepomohlo. Byl vyloučen ze svazu českých spisovatelů, dvě jeho knihy byly po vytištění před uvedením do knihkupectví zničeny. Holuba vyhodili ho z Akademie věd, našel však posléze zaměstnání v ústavu klinického experimentálního lékařství. Dlouho nesměl v husákovském Československu publikovat, směl ovšem nadále fungovat jako vědecký pracovník. V sedmdesátých letech psal každých čtrnáct dní pod cizím jménem do jednoho českého časopisu, čtenáři se dotazovali, zda je to Holub, redakce to však nemohla potvrdit. Tou dobou chtěl s Holubem natočit zvláštní pořad australský rozhlas, tajná policie to však nepovolila. Jejím vysvětlením bylo, že Holub "není skutečný český spisovatel, je to mezinárodní spisovatel". Kupodivu, nedávno to zopakoval na jednom literárním čtení ve Vídni Ludvík Vaculík. Řekl, že je Holub evropský básník.

  Proč působil Holub pro některé čtenáře v Čechách cize a proč měl tak obrovský mezinárodní úspěch: V Glasgowě o tom v dubnu řekl:

  "Moje poezie se dá překládat, protože není příliš silně závislá na jazyce. To je vliv vědy, protože věda by neměla být závislá na jazyce. Věda se nyní osvobozuje od své metaforické etapy. Dosud jsme používali výrazů, o nichž jsme věděli, že jsou to jen metafory, že nemají příliš mnoho společného s realitou. Věda nyní dospěla do etapy symbolických jazyků, například matematika. Nepoužívá skoro vůbec slov a nelze ji slovy plně interpretovat. Totéž se týká astrofyziky, relativistické fyziky, kvantové fyziky, nových dynamických biologických disciplin, například molekulární biologie.

  Čeští básníci jsou závislí na slovech. Já nejsem tolik závislý na slovech. Já jsem více závislý na konečných obrazech a konečných myšlenkách. Mně zajímá na básni ten skok. To je její jádro, její hlavní myšlenka. A ta se relativně lehce překládá. Zadruhé, já jsem daleko hloupější než jiní básníci. Takže téměř každý překladatel dokáže pochopit, co mám na mysli. A konečně, mým motivem pro psaní poezie není rozšiřování mého duchovního obzoru, ani třeba vydělávání. Poezie je pro mě dialog. Poezie je mezilidskou komunikací. A při této komunikaci chci být co nejsrozumitelnější. "

  Byl jsem upozorněn na to, že na Fóru Neviditelného psa se hovoří o tom, že prý je Holub na Cibulkově seznamu spolupracovníků Stb. Co z toho. Nechť mě někdo přesvědčí, že je tato informace spolehlivá a průkazná a že má v dnešní situaci, deset let po pádu komunismu nějaký význam.

  Znal jsem Miroslava Holuba osobně a mám dojem, že to byl velmi slušný člověk. To, jestli se bál a někdy v sedmdesátých letech něco podepsal Stb, se neodvažuju soudit. Na námitku, "že jsem v Československu v osmdesátých letech nebyl a nevím, jak se Holub choval", nemohu reagovat. Cibulkovy seznamy, stejně jako informace Stb, jsou nespolehlivé. Je zajímavé, že víme o tom, že komunistická tajná policie zkreslovala skutečnosti, a pak pokoutně zveřejněným seznamům věříme, jako by to byla skálopevná pravda. Velmi instruktivní je v této souvislosti přečíst si Osočení, tlustou knížku svědectví nevinných lidí, na Cibulkových seznamech, která vyšla v redakci Zdeny Salivarové - Škvorecké jako poslední svazek nakladatelství 68 Publishers v Torontu.

  Jan Čulík


  Václav Větvička z Louisville k tomu podotýká:

  Cetl jsem vzpominku, moc pekne. Jen bych dodal, ze ja v osmdesatych letech v Cechach byl, a Holub se choval vytecne, pres nevalne podminky, ktere v literature i v Ikemu mel, komu nepomohl, urcite neublizil. Jeste mozna chybelo pripomenuti, ze podepsal 2000 slov, i kdyz i tento podpis, i ten uz tolikrat omilany dopis ze 70. let, byl tak trochu jinak. V 80. letech v zahranici vydaval a pomerne pracne pasoval ven nektere clanky o ceske literature, ktere se ocim ceskych panu hluboce nelibily. A vim to osobne, jeden jsem mu pomohl propasovat ven.

  V.Vetvicka


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|