úterý 21. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Nad názorovou stránkou Mladé fronty Dnes:
 • Hašteření politiků a český tisk (Jan Čulík) Hon na Jana Kavana:
 • Podivné pronásledování Jana Kavana (Jan Čulík)
 • Lhal Jan Kavan v Británii před soudem? Původní rozhovor pro Britské listy vedl 20. července 1998 s Janem Kavanem Jan Čulík

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zde je minulé vydání Britských listů.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Týdeník o nových knihách a o literatuře "Knihy online" má adresu http://knihy.internet.cz
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.
 • Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.
 • Stránky české skupiny Amnesty International najdete na adrese http://www.amnesty.cz.
 • Stránku diskusního pořadu České televize Na hraně, věnovaného problémům a názorům mladé generace, najdete na této adrese.

  Co je nového v České republice

 • Ivan Pilip předčasně prozradil statistiky o stavu zahraničního obchodu. Rozhořčení a údiv nad "bezprecedentním únikem informací z ministerstva financí" vyjádřil předseda Českého statistického úřadu Eduard Outrata. Odstupující ministr financí Ivan Pilip se totiž minulý týden v pátek pochlubil, že deficit obchodní bilance po červnu činil podle předběžných výsledků celkem 33,4 miliard korun. To by po dlouhé době znamenalo téměř nulový měsíční nárůst, a tedy dosažení prakticky vyrovnaného objemu dovozu i vývozu v rámci jednoho měsíce. Pilip rovněž uvedl, že ČSÚ tento údaj zveřejní v pondělí, tedy včera. "Tyto výsledky zveřejňuje ČSÚ na základě předem stanoveného kalendáře, který nelze dodatečně měnit," uvedl Outrata. Předčasně zveřejněné výsledky mohou ovlivnit kurs koruny. "Lidé s těmito informacemi mohou při kursových spekulacích vydělat," varoval Outrata.Upozornil, že porušení kalendáře při zveřejňování citlivých hospodářských údajů je ve vyspělých zemích zcela nemyslitelné. - Až na to, že v Británii lidé kolem labouristického ministra financí Gordona Browna předem prozradili loni hospodářskému deníku Financial Times určité exkluzívní informace z připravovaného nového, dosud tajného státního rozpočtu a v současné době zuří v Británii aféra, v jejímž rámci jsou obviňováni bývalí poradci členů britského vládního týmu, že exkluzívní, dosud embargované státní informaco prodávali před jejich zveřejněním podnikatelům. Potud situace ve "vyspělé" britské zemi.

 • Miloš Zeman pohrozil rezignací, jestli mu vedení strany neschválí vládu. Straně se hlavně nelíbí, že ve vládě nejsou ženy.

 • Asi 43 zaměstnanců ministerstva průmyslu a obchodu, kteří zastupovali zájmy státu v představenstvech a dozorčích radách soukromých společností, prověřil na základě anonymních informací několik dní před svým odchodem z funkce ministr Karel Kuehnl. Chtěl zjistit, zda tito lidé v rozporu s interními předpisy ministerstva nepobírali za svou činnost ve statutárních orgánech odměny či jiná materiální zvýhodnění. Na základě prověrek muselo z ministerstva odejít zatím pět zaměstnanců. (Proč nedělal Kuehnl ty prověrky dřív?)

 • Česká republika si stanovila jako termín pro ukončení příprav ke vstupu do Evropské unie leden roku 2003. Uvedl to na závěrečné tiskové konferenci v Černínském paláci odstupující ministr zahraničí Jaroslav Šedivý.

 • Jan Kasal, dosavadní šéf mediální komise parlamentu, bude kandidovat v komunálních volbách ve Žďáru nad Sázavou za KDU-ČSL.

 • Z politického a bankéřského opatrnictví obvinil včera odstupujícího premiéra Josefa Tošovského, který se vrací do čela centrální banky, předseda ODS Václav Klaus. "Pokud se mám vyjádřit k osobě Josefa Tošovského, jeho návrat do banky naznačuje, že si ponechal otevřena zadní vrátka a že tudíž nic neriskoval. To se v politice nedělá," řekl šéf ODS.

 • Václav Havel se účastnil v Brně pohřbu otce své manželky Karla Veškrny. Karel Veškrna byl hudební skladatel a učitel angličtiny a němčiny.

 • Veřejnoprávní Česká televize se skrývá za informačním embargem, které kryje i Rada České televize, viz tento rozhovor Tomáše Peciny s místopředsedou Rady Vladislavem Kučíkem. (Viz též zde). Generální ředitel Jakub Puchalský utajuje svůj projekt, na jehož základě zvítězil letos na jaře v konkursu na svou nynější funkci. Zřejmě to dělá proto, aby nevyšlo najevo, že jsou v nynější situaci, po revoltě druhořadých pracovníků ČT s výrazným politickým vlivem, jeho reformy nerealizovatelné. Rada České televize utajování projektu schvaluje. Jakub Puchalský odmítá poskytnout Britským listům rozhovor, šéf zpravodajství ČT Zdeněk Šámal odmítl odpovědět na třináct závažných otázek, týkajících se zhoršování úrovně zpravodajství ČT a označil Britské listy za "nenávistný, téměř goebbelsovský list". - Je situace v České republice tak špatná, že tyto skutečnosti budou novináři ignorovat a žádný nebude vyžadovat nápravu?

 • Andrew Stroehlein byl propuštěn z České televize. Andrew Stroehlein, americký politolog, novinář a odborník na střední Evropu byl jmenován od 1. května 1998 v rámci reforem bývalého šéfa zpravodajství ČT Ivana Kytky redaktorem-dramaturgem pořadu Jednadvacítka. Účelem bylo zprofesionálnit a zostřit úhel pohledu tohoto televizního pořadu za spolupráce odborníka, dobře obeznámeného s neúplatnou, nezávisle kritickou novinářskou praxí anglosaských zemí. Reforma České televize radikálně selhala, poté co byl 21. května po pouhých šesti týdnech vypuzen z funkce šéfa zpravodajství České televize Ivan Kytka, údajně pro manažerskou neschopnost. Po jeho odchodu bylo Stroehleinovi odebráno rozhodovací právo nad Jednadvacítkou. Nový šéf zpravodajství Zdeněk Šámal argumentoval, že "redakční vedení Jednadvacítky by měl mít přece jen Čech". Posléze byl v redakci Andrew Stroehlein izolován a někteří zaměstnanci televize mu otevřeně vyjadřovali hlubokou nenávist, dokonce na něho i hystericky řvali. Stroehleinovo opakované upozorňování, že není pracovně vytížen, vedlo k tomu, že mu Zdeněk Šámal, bez jakékoliv předchozí komunikace, vydal písemnou důtku, v níž ho obvinil, že se Stroehlein dopustil hrubého porušení svých pracovních povinností tím, že se nedostavil do směny. Nikdo Stroehleina ovšem neinformoval, že by měl v nějaké směně nastoupit. Důtka varovala, že pokud se fiktivní poklesek bude opakovat, bude Stroehlein propuštěn. Byla Šámalovým neumělým pokusem vytvořit právní důvody pro Stroehleinovo vyhození z  televize. Jak tehdy konstatoval jeden pracovník České televize v telefonním rozhovoru s Janem Čulíkem: "Na Andrewa Stroehleina jsou tady v televizi lidé tak sprostí, že se opravdu stydím za český národ." Na Stroehleina byl činěn nátlak, aby sám rezignoval, posléze došlo k oboustranné dohodě o odchodu mezi Stroehleinem a generálním ředitelem Jakubem Puchalským. Stroehlein odešel z České televize koncem června 1998. Žádné důvody jeho odchodu nebyly udány. - Těžko se televize bude vymlouvat, že podobně jako v Kytkově případě se Stroehlein provinil "manažerskou neschopností". ČT nedokázala přijmout otevřené, neúplatné a nezávisle kritické Stroehleinovy principy a reforma České televize skončila. Podrobný reformní projekt Jakuba Puchalského byl uložen k ledu a je nyní tajný, takže není možno ani veřejně debatovat o tom, jakým způsobem je či není realizován. Rada České televize, která má kontrolovat realizaci tohoto projektu, jeho utajování před veřejností schvaluje. Viz rozhovor Tomáše Peciny s místopředsedou Rady ČT Vladislavem Kučíkem. Ze zpětného pohledu je tedy nepochopitelné, proč se letos Rada České televize vzchopila k jmenování nového generálního ředitele ČT, když svůj reformní pokus posléze spektakulárním způsobem opustila. - Andrew Stroehlein jasně vyjádřil své pojetí novinářské práce v článku Uvnitř České televize. Jeho vyhozením byly popřeny právě tyto principy. Nejde o osobní osud jednoho člověka, který se přestěhoval z Británie do Prahy v dobře míněné snaze pomoci. Je na místě zamyšlení, co to znamená tento vývoj pro budoucnost demokracie v České republice. (Citát z dopisu z České televize z 15. 7. 1998: "Divíte se, proč se [televizní pracovníci] chovají jako malí? Oni jsou totiž strašně mladí a nezkušení a nemají se od koho učit.") - Stroehlein byl mezitím jmenován výkonným redaktorem anglické mutace měsíčníku Nová přítomnost New Presence, která bude mít brzo vlastní středoevropské zpravodajství na webových stránkách, poskytovaných firmou Internet Servis.

  Výběr textů z posledních dní:

 • Pořad ČT "V pravé poledne" z 19. července 1998: slovní průjem, v němž nebylo možno zachytit se jediného konkrétního faktu (Jan Čulík)
 • Dvě sféry: jedna doména: tři z mnoha rozsáhlých nekrologů, věnovaných ve Velké Británii básníku Miroslavu Holubovi (Guardian)
 • Veřejnoprávní televize je řízena na základě neveřejného projektu, podle Rady ČT je to však v pořádku: Rozhovor s místopředsedou Rady ČT Vladislavem Kučíkem (Tomáš Pecina)
 • Jaká byla Klepetkova Jednadvacítka 15. července 1998? (Jan Čulík)
 • Význam a zhodnocení: Miroslav Holub (Jan Čulík)
 • Jaké byly Události ČT dne 14. července 1998? (Jan Čulík)
 • Jakub Puchalský píše Janu Čulíkovi: "Éra otevřenosti a korektnosti v České televizi začala, ale svůj projekt, jímž jsem vyhrál konkurs na funkci šéfa ČT, NEVYDÁM"
 • Třináct otázek Tomáše Peciny Zdeňku Šámalovi a Šámalova odpověď: "Britské listy jsou téměř goebbelsovské"
 • Základní problémy zpravodajství ČT - rozbor dopisu Pavla Boudy, zpravodaje ČT v Bruselu (Jan Čulík)
 • První stránka nové knihy: význam dohody ČSSD - ODS (Andrew Stroehlein)
 • Klaus nastražil Zemanovi skvostně zabalenou otrávenou pralinku (Tomáš Pecina)
 • Prvních sto dní Jakuba Puchalského (Jan Čulík)
 • Namátková kontrola: Jak vypadaly Události a Jednadvacítka 12. a 19. 6. 1998 (Jan Čulík)
 • Boj o Novu: tragédie nebo fraška? (Tomáš Pecina)
 • Zamyšlení pro Vojtěcha Kmenta: Ještě jednou o kolektivní vině nad memoáry právníka Viktora Knappa (Jan Čulík)
 • "Budeme mluvit, jen když budeme chtít": jak britská labouristická vláda manipuluje sdělovací prostředky
 • Posmrtný život? Tajný experiment v jedné britské nemocnici
 • Rozhovor s Petrem Štěpánkem: Proč zahajujete řízení proti televizi Nova?
 • O nesmyslných Havlových soudních procesech: Vážné boty (Andrew Stroehlein)
 • O přípravě strategie pro zapojení školství ČR do systému EU "České vzdělání a Evropa" (Sdružení pro vzdělávací politiku)
 • Havel chce jednat s komunisty: Velká změna? (Andrew Stroehlein)
 • Praha: Senzační bonboniéra. Jenže uvnitř nejsou žádné bonbóny (The Guardian)
 • Čím může být lekce z Kosova poučná pro ČR? (Jiří Jírovec)
 • Obraz českého vzdělávání v mezinárodním srovnání - významná analýza (Ondřej Hausenblas)
 • Proč je pro mladou demokracii v ČR nevýhodné opustit systém poměrného zastoupení (Andrew Stroehlein)
 • Havárie francouzského autobusu: Je lepší problémy odstraňovat, anebo usoudit, že se nedá dělat nic? (Vratislav Kuška)
 • Co s dětmi, které nejsou akademicky nadané? (Jan Sokol, ministr školství)
 • České volby: Nepouštějte k moci Václava Klause! (Financial Times)
 • Anheuser-Busch a Budvar: "Je to moje značka, chlapče!!" Češi a Američané spolu vedou pivní válku (Observer)
 • Kolaps japonského bankovního systému vážně ohrožuje celou světovou ekonomiku
 • Co skutečně pomůže naší vědě (Jaroslav Král)
 • Husákovská normalizace v České televizi pokračuje - pánové Klepetko, Šámal a spol. budou příčinou, proč vy lidé, žijící v ČR, asi zchudnete (Jan Čulík)
 • Vysoké školy do příštího tisíciletí (Jan Sokol) a další příspěvky k debatě o osudu českého vysokého školsteví v tomto čísle BL
 • Český helsinský výbor znovu protestuje proti policejní brutalitě za nedávných pražských demonstrací
 • Korupce v České televizi a bezelstný Ota Černý: "Oťas, neblbni, nebo Klaus nepřijde" (Tomáš Pecina)
 • K diskusi o českém školství: Hrozí české společnosti nadbytek vzdělaných lidí? (Tomáš Pecina)
 • Spojené státy se rozhodly rozhlasem podvracet Irák Saddáma Husajna z České republiky. Bude česká rozvědka schopna čelit případným Saddámovým odvetným teroristickým akcím?
 • Hořlavá past českých paneláků (Alex Kelin)
 • Dopis Michalu Prokopovi, členu mediální komise českého parlamentu: Proč jste dopustili vytunelování firmy CET 21, držitele licence TV Nova?
 • Dva dopisy Jana Sokola, českého ministra školství, o koncepci vysokých škol
 • Británie: Míra profesionální zdatnosti chirurgům bude muset být známá pacientům, aby se rozhodli, do které nemocnice jít. A co ČR? (Jan Čulík)
 • Umakartová jádra českých paneláků - smrtící past
 • Pořad "Živím se svým tělem" TV Nova: Kontroverzní Áčko - sex o páté (Tomáš Pecina)
 • Boeing, který kupuje české Aero a dostává k tomu od české vlády obrovské finanční záruky, likviduje nyní svou továrnu v Torontu se 2000 zaměstnanci (Jiří Jírovec)
 • Jak je v porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi připravena ČR na vstup do EU? (Independent on Sunday)
 • Firma SDC International, která má údajně převzít Tatru, je jen prázdnou slupkou
 • Televize Nova: Peter Kršák vede proti Železnému malé soudní procesy, ale kam se poděly Kršákovy stamilióny korun?
 • Původní rozhovor pro Britské listy s ing. Vavřincem Fójcikem, předsedou parlamentního Podvýboru pro národnosti: "Romové by měli být pozitivně diskriminováni"
 • Svět a spravedlnost: Bude ustaven mezinárodní trestní soudní dvůr?
 • Jak z dnešních politických průšvihů? (Ondřej Hausenblas)
 • Věda, politika a komunikace - o financování české vědy (Jan Konvalinka)
 • Chabá ochrana soukromých osobních dat v dnešním světě - Databáze (Jiří Jírovec)
 • Pořad Kotel televize Nova - výhodný propagandistický nástroj pro politiky (Jan Čulík)
 • Česká televize: Jakub Puchalský: "Pakliže bude potřeba a prostor, budeme problémy pojmenovávat" (Tomáš Pecina)
 • Shrnutí: Ohrožuje Česká televize svou druhořadostí svou budoucnost? (Jan Čulík)
 • Rozhlasová debata o České televizi: Jakub Puchalský, Michal Prokop, Milan Kruml, Jan Čulík, moderátor Jan Pokorný (27.5.1998)
 • Americký Kongres kritizuje rasovou nesnášenlivost v České republice
 • Debata o financování vědy: Věda v ČR a hlupáci (Jiří Jírovec)
 • Český helsinský výbor: K protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu Globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu za týrání těchto osob
 • Je Česká televize nezávislá? (Tomáš Pecina)
 • Vítězství druhořadosti v české státní televizi (Jan Čulík)
 • Jak byly ukradeny Zemědělské noviny
 • Dokument: 27. března 1991: Petr Pithart se dopisem ministru zemědělství Kubátovi přimlouvá za ukradení Zemědělských novin
 • Role vzdělanců v chaosu české společnosti (přednáška Jana Čulíka)
 • Ostře odmítavá i souhlasná diskuse k výše uvedené přednášce Jana Čulíka (Vladimír Mlynář, Milan Uhde, Jiří Vančura, Zdeněk Pinc, Sylvie Richterová, Eduard Goldstuecker, Milan Horáček, Milan Hauner a další)
 • Naléhavá výzva vědcům: je třeba vytvořit silnou lobby pro vědu (ČEŠTÍ BIOLOGOVÉ)
 • Kosovo: Poznámky z jednoho londýnského semináře o tom, co skutečně rozděluje Evropu
 • Krásné sny. Kolaborace už není v ČR jediným způsobem, jak udělat kariéru, je to však způsob nejvýnosnější. (Sunday Times, 22.3. 1998)
 • Češi v Americe a Češi doma: "Kdo nechtěl odejít, nemusel? Otevřený dopis do Čech (Michal Málek)
 • Silnice E 55: tam jsou dnešní česko-německé vztahy (Andrew Stroehlein)
 • Havel? Jistě, ale... (Václav Žák)
 • O dvojích cenách: Hostinský z Milína (Jiří Jírovec)
 • Můžete přijít o hlasovací právo! (Andrew Stroehlein)
 • Kultura zbabělství: co dělat, aby si lidi i v dnešní době zachovali svobodu projevu. Argumentace Timothy Gartona Ashe, velmi aktuální i pro novináře v ČR
 • Ukradené Fronta, ukradené Právo (Jiří Vančura, Listy č. 1/1998)
 • Britská vláda usiluje o stimulování vzdělávací revoluce, aby země ekonomicky přežila. Co vláda česká? (Jan Čulík)
 • Prestiž BBC pramení z neposkvrněné historie a jasné vize (Ivan Kytka
 • Dvojí ceny pro domácí a pro cizince: Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím v  Naganu (Jan Čulík)
 • Děláme něco proti krizi české identity v dnešním světě? (Ivan Kytka, Česká televize)
 • SEBEVĚDOMÍ JE ZÁKLAD SVOBODY. Významná diskuse o roli sdělovacích prostředků a školství při pěstování kritického myšlení, vysílaná Svobodnou Evropou. Ivan Kytka, Ondřej Hausenblas, Jan Čulík
 • Bigotnost a xenofobie v ČR potvrzeny? 82 procent Čechů si nepřeje, aby Češi v zahraničí směli hlasovat v českých volbách (JČ)
 • Film Titanic překonává všechny rekordy. Proč? (Jan Čulík)
 • Je či není pořad České televize Aréna bulvární? (a předchozí části této diskuse)
 • Severní Amerika jako zaslíbená země - mluví se tu jenom o sexu (Jiří Jírovec)

  Hašteření politiků a český tisk

  Nad názorovou stránkou Mladé fronty Dnes z 20. července jsem si uvědomil, jak velkou pravdu měl Ivan Kytka během svého dočasného panování nad zpravodajskou redakcí České televize, když usiloval co nejvíce omezit zpravodajství o výrocích politiků na adresu jiných politiků.

  Soustředění na osobní výroky či výpady českých politiků je skutečně snad nejhorším nešvarem nynější české publicistiky. Taková novinářská práce je nejběžnější, protože k ní nepotřebujete vlastně žádnou kvalifikaci, ani osobní nasazení. A dobře se to čte. Napíšete, co řekl Lux o Klausovi a naproti tomu co řekl Klaus o Luxovi. A máte individualizovaný konflikt, jaké lidi rádi čtou.

  Tak Mladá fronta Dnes v pondělí 20. července na názorové stránce nadává Miloši Zemanovi, Janu Kavanovi, Václavu Havlovi a Josefu Luxovi. Jiří Leschtina konstatuje ve svém vysoce odborném politologickém komentáři, že v Zemanově vládě "zasedlo až příliš podivných, zapšklých figur". Proodéesácký politolog Martin Daneš (prozradil se, že je pod vlivem Václava Klause, tím, že užil pokleslého, otřepaného odéesáckého výrazu "nestandartní") zase vyčinil Václavu Havlovi, že se prý vytasil s obviněním ODS, že ho chce sesadit, záměrně, aby ODS poškodil, protože mu s ČSSD zmařila jeho plány na získání politického vlivu a vytvoření nové, havlovské úřednické vlády. Ivan Langer, místopředseda ODS, zase v MFD rozbírá českou politickou scénu profesionálně tím, že přirovnává Josefa Luxe k "obchodníkovi, který tak dlouho spekuloval a spekuloval, až mu jeho zboží shnilo ve skladě".

  Jde o osobní, mocenské hašteření, jaké situaci České republiky příliš neprospěje. Žádný prostor nebyl věnován úvahám, jaký program bude ČSSD realizovat na domácí i na zahraniční scéně, co je na tom programu dobrého a špatného, čím se liší od programu ODS a jak bude jeho realizaci ODS ovlivňovat. Nebo že by politické programy stran byly podružné? Ani slovo úvahy v Mladé frontě dnes o tom, co je nutno učinit, aby se zastavil nynější rychlý český hospodářský propad. Ani slovo o tom, co ještě všechno musí Česká republika učinit, má-li být schopna pokračovat s procesem integrace do Evropské unie. Ani slovo o tom, jak se mají a co cítí řadoví občané.

  Země se bude rozpadat a politikové a političtí komentátoři nebudou schopni pozvednout se nad úroveň osobních insinuací.

  Jestlipak to takové bylo v Československu i za první republiky?

  Jan Čulík


  Podivné pronásledování Jana Kavana

  Snaží se některá česká média Kavana zničit, snad protože bojoval ze zahraničí dvacet let proti komunistickému režimu a může se pyšnit historií dvaceti let aktivního odporu proti komunismu, jakou většina lidí v ČR nemá?

  Jan Čulík

  Některé české sdělovací prostředky už léta pronásledují Jana Kavana, a to nepřesným nafukováním dosti pochybných obvinění. Jistě, novináři musejí projevovat vůči politikům ve funkci kritický a analytický odstup, neměli by je však na základě zkreslených informací skandalizovat a pronásledovat.

  Ondřej Neff napsal v Neviditelném psu (citovaly to minulou sobotu Lidové noviny) nepřemýšlivou povrchní poznámku, něco o tom, že nyní víme, že "Kavan v Británii lhal před soudem, ale je tam žádoucí osobou." Ani Neff se nezamyslil nad tím, jak je možné, že v Británii, kde se lhaní u soudu bere vážně, nebyl za křivou přísahu Kavan uvržen do vězení, je-li pravda, že "u soudu lhal". Neff zveřejnil ironický útok, aniž by se nad ním zamyslel. Totéž platí o Lidových novinách.

  V pondělní Mladé frontě Dnes charakterizuje v přehledu nových členů Zemanovy vlády tento deník Jana Kavana těmito pozoruhodnými slovy:

  "Kontroverzní politik, který je v médiích nejčastěji zmiňován v souvislosti s lustrační aférou. Čelil podezření ze spolupráce s StB. Pět let se táhnoucí lustrační spor s ministerstvem vnitra vyhrál Kavan v lednu 1996. Vysoudil negativní lustrační osvědčení a soud definitivně rozhodl, že nebyl vědomým spolupracovníkem Stb a nevěděl, že se s jejími lidmi stýká. Do ČSSD vstoupil v roce 1993. Před rokem 1968 byl několik měsíců členem KSČ, v exilu v Británii pak osm let členem Labour Party. Narodil se 17. října 1946 v Londýně. Má české i britské občanství, je ženatý a má tři děti."

  Píšou takto noviny, které dodržují základní etické normy? Proč je podle MFD Kavan kontroverzní politik? Protože se soudní proces o jeho očištění táhl až do ledna 1996? Mladá fronta Dnes věnuje většinu slov v přehledu Kavanova životopisu obvinění, které se posléze ukázalo jako nepravdivé. V podtextu tím naznačuje, že se soudní očištění Jana Kavana nemůže brát vážně. To je jak v někdejším Rudém právu za komunismu.

  To se ale takhle nedá dělat. Pokud má MFD tak dobré novináře, kterým se podaří prokázat, že Jan Kavan spolupracoval s Stb, CIA, nebo KGB, nechť vybalí tyto důkazy. Nemít důkazy a ničit člověku pověst na základě pouhých nepodložených insinuací není příliš etické.

  V komentářích a článcích opakuje Mladá fronta Dnes znovu a znovu už odmítnutá obvinění proti Kavanovi, a to s nepřesnostmi. Zdá se mi, že MFD páchá daleko více nepřesností a chaotických činů než Jan Kavan, a je tedy zjevně daleko kontroverznější než on.

  Proč Kavana některé české sdělovací prostředky nenávidí s takovou vehemencí? Slyšel jsem vysvětlení, že tomu je prý proto, že je Kavan sociální demokrat. Zdá se mi to nepřesvědčivé. Mladá fronta Dnes či Lidové noviny by mohly přece se stejnou vehemencí útočit i na ostatní představitele sociální demokracie, pokud jim nevyhovuje sociálně demokratická ideologie.

  Mám dojem, že lidi v pražských redakcích na Kavanovi hlavně štve, že na rozdíl od většiny českých politiků, jejichž politická činnost začíná někdy v roce 1990, Jan Kavan za sebou měl tou dobou už dvacet let intenzívního boje proti komunistickému režimu a na pomoc disidentům, třeba například i Stanislavu Devátému, jemuž velmi pravděpodobně v době jeho věznění v Československu širokou kampaní v anglosaských sdělovacích prostředcích zachránil život. Tak je nutno tuto činnost zpochybnit.

  Historie Jana Kavana je složitá. V jeho životě se vyskytují zmatky, a nedokazatelná podezření. Jako vedoucí představitel Svazu československých studentů v Británii se Kavan v letech 1969 - 70 několikrát setkal ještě v doznívajícím dubčekovském období s činitelem československého velvyslanectví Zajíčkem, například potřeboval pomoc najít v Londýně sál, kde by se českoslovenští studenti mohli sejít. Kavan tvrdí, že nevěděl, že Zajíček, který se tvářil jako dubčekovec, je členem Stb. Kavanovi bylo tehdy 23 let. Je možno tuto epizodu bez důkazů využívat pro šíření obvinění, že byl Kavan u Stb? Když někdy v polovině devadesátých let sepsali čeští disidenti prohlášení, že jim byl Jan Kavan po dlouhou dobu z Londýna velmi nápomocný, MFD to pokud vím neotiskla.

  Složitý je i případ zadrženého kamionu v roce 1981 a poněkud bulvárního, neseriózního televizního pořadu, který o celé záležitosti natočil pro komerční televizi Thames TV reportér Julian Manyon. Kavan si na pořad stěžoval u britské Komise pro stížnosti na rozhlasové a televizní vysílání (Broadcasting Complaints Commission), protože měl důvodnou obavu, že Manyonova formulace "v kamionu byla jména a adresy lidí v Československu, kontaktů tajné organizace Jana Kavana" by mohla posloužit komunistickým úřadům k obvinění českých disidentů ze spolupráce s cizí mocností, za což by jim hrozil trest odnětí svobody až deseti let. Viz podrobné vysvětlení v rozhovoru s Janem Kavanem, které přinášejí dnešní Britské listy.

  Proč útočí na Kavana Mladá fronta Dnes manipulativním zkreslováním informací? V níže uvedeném článku, otištěném v MFD 18. července, se Mladá fronta Dnes vůbec nezmínila o tom, že se musí Kavanovi omluvit za otištění výroku, že je Kavan v Británii údajně "nežádoucí osobou".

  Je možno očekávat od Mladé fronty Dnes takovou míru slušnosti, že by tuto omluvu otiskla ve vlastním listě? Vždyť kdyby MFD něco takového udělala, velmi by to zvýšilo její vlastní kredit!!

  Srovnejte prosím níže uvedené dva články z Mladé fronty Dnes s rozhovorem s Janem Kavanem, viz Obsah dnešních BL, a sami rozhodněte, kde je asi pravda, jak velký význam má Kavanovo "lhaní" v Británii a kdo jednal či nejednal v dobré víře.


  Mohu svědčit o tom, že Jan Kavan má v Británii a ve Spojených státech mezi anglosaskými novináři pověst spolehlivého novináře.

  K článku Viléma Bucherta je nutno dodat, že jeho formulace, totiž že "štítky [v kamiónu] pak posloužily StB jako záminka pro zatýkání odpůrců režimu" je nepravdivá. I Stb totiž věděla, že adresy na štítkách byly náhodně vybrány z telefonního seznamu a nemůžou posloužit jako důkaz k zatýkání pro nikoho: byly mezi nimi i adresy nejvyšších státních komunistických činitelů.

  Pokud neexistují proti Janu Kavanovi přesvědčivé důkazy, v  civilizované zemi by bez nich platila presumpce neviny.

  Daleko vážnější než stará kamionová či zajíčkovská obvinění proti Kavanovi se mi zdá jeho nedávná bouračka v Mostecké ulici.

  Kavan má velmi dobré, dlouholeté styky se západními politiky a byl by proto pro mladou Českou republiku z tohoto hlediska pro vyjednávání o integraci do Evropské unie velmi užitečný.

  Naopak nepříjemné bude, že bude práce tohoto ministra asi systematicky stěžována pokračující kampaní bulvárních sdělovacích prostředků. Možná proto - a v důsledku bouračky v Mostecké ulici, která Kavana ukazuje jako zřejmě příliš impulzívního člověka - by neměl být ministrem zahraničních věcí. Ale toho právě MFD chce docílit.

  Jan Čulík


  Soud nezpochybnil, že Kavan v  Anglii lhal

  Mladá fronta Dnes, 18. července 1998

  P r a h a (ina, jak)- Přesně v den, kdy Miloš Zeman předkládal prezidentovi Václavu Havlovi seznam své budoucí vlády se jménem Jana Kavana, vrchní soud nezpochybnil, že tento kandidát na post ministra zahraničí je usvědčeným lhářem. Bývalý disident a nynější senátor Kavan totiž ze dvou třetin prohrál s deníkem MF DNES soudní spor, v němž se domáhal omluvy za text, ve kterém byl označen za usvědčeného lháře a křivopřísežníka. Vrchní soud dal Kavanovi za pravdu pouze v té části žaloby, v níž se ohrazoval proti tvrzení, že je ve Velké Británii nežádoucí osobou. Spor se týkal předlistopadového příběhu z osmdesátých let, kdy Státní bezpečnost zadržela na hranicích zásilku exilové literatury, kterou Kavan vypravil z Londýna pro československé disidenty. StB krátce poté zatkla osm disidentů a britská televize odvysílala dokument, podle něhož Kavanova zásilka obsahovala i jména a adresy odpůrců komunistického režimu. Kavan toto tvrzení označil za nepravdivé a stěžoval si u britské komise pro sdělovací prostředky. Ta mu nejprve dala za pravdu, ale v roce 1992 svůj názor změnila, postavila se na stranu televize a dospěla k závěru, že ji Kavan "uvedl v omyl", když existenci štítků s adresami nepřiznal. Vrchní soud proto včera definitivně konstatoval: Tvrzení MF DNES, že Kavan ve Velké Británii křivě přísahal a je usvědčený lhář, nejsou nepravdivá. Jan Kavan vzápětí řekl, že jej verdikt soudu mrzí. "Je to pro mě samozřejmě zklamání, ale protože žijeme v právním státě, budu rozhodnutí soudu respektovat," uvedl. Senátor je přesvědčen, že soud vynesl svůj rozsudek na základě nedorozumění. "Britské úřady a vláda po prostudování mé záležitosti dospěly k závěru, že jsem se křivé přísahy nedopustil. Kdybych se skutečně v Anglii křivé přísahy dopustil, mělo by to pro mě nepříjemné následky, ale naštěstí se to v Británii nikdo nedomnívá," tvrdí Kavan. Senátor nepopírá, že tehdy před britskou komisí existenci osmi set štítků se jmény disidentů zamlčel. Trvá ale na tom, že to bylo v zájmu věci: "Nahrávka toho televizního pořadu měla komunistickému prokurátorovi posloužit jako jeden z důkazů v soudním procesu s disidenty, a tak musel být obsah pořadu veřejně zpochybněn." Egon Lánský, poradce předsedy sociální demokracie Miloše Zemana, oznámil, že soudní verdikt rozhodně nic nemění na Zemanově názoru na Jana Kavana. "Vrchní soud si zřejmě osobuje být lépe informován než britské úřady o tom, čeho se pan Kavan měl dopustit ve Velké Británii. Názor pana předsedy na Jana Kavana a jeho čistou minulost a jeho kompetence se nijak nemění. Možná se mění názor pana předsedy na rozhodování tohoto soudu," prohlásil Lánský. Sám Zeman stručně řekl: "Na rozdíl od některých primitivních českých novinářů je pro mě rozhodující stanovisko britských úřadů."


  Kruh kolem Jana Kavana je stále začarovaný

  Mladá fronta Dnes 18. července 1998

  Nikdy nepřesvědčujte. Příznivci to nepotřebují a odpůrci vám beztak neuvěří. Jan Kavan, s velkou pravděpodobností už příští týden ministr zahraničních věcí, však přesvědčuje a přesvědčuje. Marně. Přestože v souvislosti s jeho osobou se objevují i nepřesné, či dokonce nepravdivé informace, nebude jeho volba na post šéfa diplomacie šťastná. Proč? Kavan se v letech 1969-70 stýkal v Londýně s pracovníkem československého velvysl anectví Zajíčkem, ale podle něho "to nemělo charakter agenturní spolupráce". I kdyby Jan Kavan jednal s těmi nejlepšími úmysly, pokud nevěděl, že diplomaté komunistického režimu byli velmi úzce napojeni na tajnou policii, tak byl velmi naivní nebo velmi neznalý. 27. dubna 1981 byl Státní bezpečností zadržen kempinkový karavan, v němž dva mladí francouzští socialisté převáželi zakázanou literaturu. Přestože Kavan vypravil podobných nákladů na padesát a příjemce disidenty označoval hesly (George byl například Petr Pithart, Delta Jan Ruml), tentokrát bylo v automobilu i 24 listů se samolepicími štítky, a to i s adresami známých disidentů. Ty adresy sice pocházely od Pavla Tigrida, ale odesílatelem a organizátorem zásilky byl Kavan. Štítky pak posloužily StB jako záminka pro zatýkání odpůrců režimu. Původně jich bylo zadrženo kolem třiceti a sedm z nich (pět mužů a dvě ženy) zůstalo ve vazbě celý rok. Ví se, že zásilku udal člověk vČechách, ale Kavan se dopustil zásadní chyby samolepky tam neměly co dělat. Proč budoucí ministr tuto svoji chybu už dávno nepřiznal? Jeho zásluhy na pomoc disentu by tím přece nebyly nijak menší. Když byl poté v Británii vysílán dokument, v němž se hovořilo právě o seznamu disidentů v karavanu, Kavan toto tvrdě odmítal a řekl, že žádný seznam tam nebyl. Obrátil se proto na Broadcasting Complaints Com mission, tedy komisi, která na ostrovech zkoumá i přestupky proti novinářské etice. Jan Kavan před komisí lhal, když tvrdil, že jména disidentů v automobilu nebyla. Zdůvodnil to tím, že by to mohlo mít následky pro souzené disidenty. Komise v roce 1992 proto rozhodla, že Kavan ji "uvedl v omyl" a dále se odmítla causou zabývat. I když se Kavan hájí tím, že se nedopustil křivé přísahy ve smyslu britských zákonů, protože to by musel být nejprve souzen a odsouzen, pravdou je, že skutečně lhal, jak se už tvrdí několik let. Senátor za sociální demokracii také způsobil dopravní nehodu, po níž opět lhal. Odmítl se podrobit dechové zkoušce a jenom proto, že je členem horní komory parlamentu, nebyl mu například odebrán řidičský průkaz (což by mělo postihnout každého občana), přestože bylo zjevné, že řídil pod vlivem alkoholu. A řídí auto dál. Co si ovšem o tom má veřejnost myslet? Jak jí vysvětlit, že jsme si orwellovsky všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější? Jan Kavan bude možná nakonec i dobrým šéfem diplomacie, ale je to zjevně osoba rozporuplná a kontroverzní. Navíc bude jeho zásadním handicapem to, že si s největší pravděpodobností nedokáže získat důvěru, toleranci a respekt napříč celým politickým spektrem. A to bude nový ministr zahraničí potřebovat, protože zemi čekají zásadní kroky v její moderní historii vstup do NATO a Evropské unie. Už jenom pouhé pochybnosti, a není jich málo, které o Kavanovi kolují, jsou diskvalifikací pro výkon této funkce, v níž by nemělo jít v žádném případě o hájení zájmů své strany (to už předvedl jeho předchůdce Josef Zieleniec), ale národních zájmů. Ministr zahraničí, jenž nemá důvěru mnoha členů parlamentu a také velké části veřejnosti, není příliš šťastnou volbou sociální demokracie.

  Viliam Buchert


  Lhal Jan Kavan v Británii před soudem?

  Původní rozhovor pro Britské listy vedl 20. července 1998 s Janem Kavanem Jan Čulík

 • České sdělovací prostředky, zejména Mladá fronta Dnes a televize Nova, opakují, že jste podle českého vrchního soudu v Británii lhal před soudem. Před kterým soudem jste lhal? Stížnost na pořad reportéra Juliana Manyona o zadrženém kamionu pro české disidenty, který natočila britská komerční společnost Thames Television, jste přece podával u Broadcasting Complaints Commission, u britské Komise pro stížnosti na rozhlasové a televizní vysílání, nikoliv u soudu. Konal se snad soudní proces mezi týdeníkem Sunday Times a společností Thames Television a svědčil jste falešně u něho?

  Jan Kavan: K tomu soudnímu procesu mezi Sunday Times a Thames nikdy nedošlo. V předvečer nařízeného soudního jednání došlo k takzvanému smíru, kdy Thames Television vydala prohlášení, uznala chybu a zaplatila 60 000 liber.

  Jak si pamatujete, já jsem podal stížnost na Thames Television u Broadcasting Complaints Commission v srpnu 1981. V listopadu 1981 otiskl týdeník Sunday Times článek "TV Lie", v němž kritizoval pořad Juliana Manyona o zadrženém kamionu a o českých disidentech. Na základě tohoto článku žalovala Thames Television týdeník Sunday Times for libel, za nactiutrhání. Následující rok, v roce 1982, když už to vypadalo, že Broadcasting Complaints Commission rozhodne v můj prospěch, Thames Television požádala BCC, aby pozastavila projednávání mé stížnosti až do výsledku soudního sporu mezi Thames Television a Sunday Times, aby případná pozitivní reakce BCC na mou stížnost neovlivnila porotu v tomto soudním sporu v neprospěch Thames Television.

  BCC tuto žádost od Thames TV odmítla. Já jsem to také odmítal. Protože sice v té době - to bylo léto 1982 - byli původně se zadržením mého kamionu v Československu zatčení čeští disidenti už propuštěni z vazby, ale trestní stíhání proti nim nebylo zastaveno. To bylo zastaveno až po listopadu 1989. Tito disidenti totiž mohli být kdykoliv zatčeni. Bylo stále zapotřebí - o tom jsem dodnes přesvědčen - ztížit komunistickému prokurátorovi použití citací z filmu Thames Television při formulaci obvinění proti zatčeným disidentům. Thames Television vzala tento vedlejší, procesní spor k  High Court, k britskému Nejvyššímu soudu. K tomuto procesnímu soudu u  High Court došlo. High Court rozhodoval o tom, zda nařídit BCC pozastavit projednávání mé stížnosti, anebo dovolit, jak chtěla BCC, aby se v jejím projednávání pokračovalo ještě před procesem Sunday Times - Thames Television.

  Pro tento soud jsem 19. srpna 1982 učinil místopřísežné prohlášení, a pak jsem u tohoto soudu také vystupoval. Oni nemají u tohoto soudu text mého vystoupení, ale mají text mého affidavitu, místopřísežného prohlášení ze srpna 1982.

  Protože šlo o záležitost, zda šetření pozastavit anebo nepozastavit, a nikoliv o meritum věci, totiž o mou stížnost na dokumentární film Juliana Manyona o zadrženém kamionu, na první stránce toho místopřísežného prohlášení jsou základní údaje, jak se jmenuju, kdy jsem se narodil a kdy jsem podal tu stížnost. A do jednoho odstavce jsem tam shrnul většinu základních bodů té téměř šestnáctistránkové stížnosti. Zhruba jsem tam v jediném odstavci napsal, že si stížnost stěžuje na nepravdivá tvrzení, uvedená v pořadu Thames TV, že je Jan Ruml předsedou ilegální dělnické organizace, atd., a také proti nepravdivému tvrzení J. Manyona, že v kamiónu byla jména a adresy atd. Ke konci toho odstavce tohoto dvoustránkového místopřísežného prohášení je v závorce odkaz na přílohu, která je označena číslem. Ta příloha, to je plný text té stížnosti. Celé se to scvaklo sešívačkou a tento celý dokument, asi s šesti přílohami, jsem odpřísáhl.

  Toto je jediné, co mají, a i můj britský právník jim napsal patnáctistránkovou, podrobnou právní analýzu, nesmírně pečlivě jim podrobně vysvětluje, že v britském právním řádu je nutno brát to místopřísežné prohlášení jako kompletní dokument, včetně příloh, na než je přímý odkaz v textu prohlášení.

  Bylo totiž naprosto nemožné, abych já v tomto stručném odstavečku na první straně uvedl přesně celý text mé stížnosti.

  Stížnost jsem podal Broadcasting Complaints Commission především proti nepravdivému tvrzení Juliana Manyona v pořadu Thames Television, kde se pravilo, že v kamionu byly "names and addresses of people in Czechoslovakia, contacts of Jan Kavan's secret organisation," "jména a adresy lidí v Československu, kontaktů tajné organizace Jana Kavana". Toto Manyonovo tvrzení v dokumentárním filmu společnosti Thames Television bylo pro české disidenty nebezpečné, protože poskytovalo komunistické tajné policii dosud neexistující důkazy, které spojily zatčené české disidenty s "tajnou organizací Jana Kavana".

  V kamionu sice byly od Pavla Tigrida archy samolepek s adresami náhodně vybranými z českého telefonního seznamu, včetně adres státních komunistických úřadů a oficiálních knihoven, a také adres některých disidentů, avšak bylo zjevné, že adresy pro samolepky byly vybrány namátkou bez vědomí adresátů a nemohly tvořit pro komunistickou policii žádný důkaz o přímém spojení lidí na samolepkách s "tajnou organizací Jana Kavana". Tyto tigridovské samolepky používali v Praze disidenti k rozesílání propašovaných zakázaných knih českou poštou uvnitř Československa na nejrůznější adresy.

  Hlavním argumentem mého místopřísežného prohlášení byly důvody, proč by BCC mělo být dovoleno pokračovat s rozhodováním o mém případu bez ohledu na blížící se proces Sunday Times - Thames Television.

  O české paní soudkyni u vrchního soudu nyní před několika dny bylo vidět, že už je rozhodnuta, než jsme tam přišli, protože dokumenty, které jsem ještě navíc přivezl, od ředitele BCC Stephena Whittla a bývalého právního šéfa BCC Sira Basila Halla a další materiály z britského ministerstva zahraničních věcí, ani nepřečetla a ani se na ně pořádně nepodívala.

  Z tlustospisu, co tam paní soudkyně měla, vybrala dvě věci. K tomu sporu, zda jsem či nejsem nežádoucí osobou v Británii, vybrala dva naprosto nedůležité dopisy od George Robertsona, nynějšího labouristického ministra obrany, a už byla rozhodnuta, že to bude interpretovat v můj prospěch, jako že když mám takhle přátelský dopis, nemohu být nežádoucí osobou. A z onoho místopřísežného prohlášení pro procesní soud vybrala tu jednu větu z titulní stránky. Kontrastovala ji s nálezem a mým vlastním přiznáním, že v kamionu byly tigridovské samolepky.

  Mladá fronta Dnes tvrdila, že jsem křivě přísahal před Broadcasting Complaints Commission. To česká soudkyně uznala, že není pravda, protože tam jsem vůbec nepřísahal, natož křivě. Řekla ale, že je jedno, kdo je vlastně subjekt, před kterým jsem křivě vypovídal, že to sice nebylo před tou komisí, ale bylo to před tímto procesním soudem, a o to je to závažnější, že je to soud a není to jenom komise.

 • Jaký byl tedy přesně text vaší původní stížnosti proti filmu Thames TV?

  V původní stížnosti není o těch tigridovských samolepkách vůbec nic. Tu skutečnost, že tam byly tigridovské samolepky, tu jsem já zcela schválně zamlčel a jsem dodneška přesvědčen, že zcela oprávněně. Původní stížnost měla devět bodů. Pátý bod té stížnosti byl zaměřen nikoliv na argument, že v kamiónu nebyla žádná jména a adresy, ale na Manyonovu kontrapozici dvou vět v komentáři, kdy hlasatel říká k fotografiím tehdy zatčených sedmi disidentů na obrazovce, "v tomto kamiónu našla česká tajná policie jména a adresy lidí v Československu, kontaktů tajné organizace Jana Kavana". Asi o tři řádky později se v tom filmu říkalo : "Francouzi, kteří kamion řídili, stačili něco zlikvidovat, ale to, co se dostalo do rukou Stb, "allowed the last round-up", "umožnilo konečné zatýkání". Tak se celý ten film jmenoval, The Last Round-up, Konečné zatýkání.

  Já jsem argumentoval, že tyto dvě věty znamenaly, že v tom voze byly jména a adresy příjemců mých knih, členů mé tajné organizace, což je těch sedm lidí, kteří byli na obrazovce, ti zatčení, a že tedy je může komunistický prokurátor obvinit na základě tohoto nepravdivého nepřímého důkazu, že oni jsou členy mé tajné organizace. To by bylo podvracení republiky podle paragrafu 98 odst., 2 a,b. ve spolupráci s cizí mocností a ve velkém rozsahu, sazba deset let. To jsem napadal, a bylo to správné, protože v únoru 1981 už uzavřené vyšetřovací spisy vyšetřovatel znovu otevřel a zařadil do nich celý přepis tohoto filmu jako zcela evidentní, že až bude prokurátor vypracovávat žalobu, že to použije. Takže má obava byla zcela oprávněná.

  Navíc tvrdím, že jsem říkal pravdu, protože v tom kamionu skutečně žádná jména členů "mé tajné organizace" nebyla. A řada z těch lidí, kteří byli zatčeni, Kantůrková, Šimečka, atd., vůbec neměli ani s tím neformálním systémem posílání knih nic společného. V tom voze nebylo nic pro ně, nebyli příjemci ničeho. Protože to byli známí spisovatelé, v tom voze byly samozřejmě jejich knížky, to, co vydával Škvorecký, ale to nemělo s nimi jako takovými nic společného.

  Thames Television vyhrála procesní soud a soud nařídil BCC pozastavit vyřizování mé stížnosti až do dokončení soudu mezi Thames a Sunday Times. Proto bylo vyřizování mé stížnosti celé odloženo a rozhodnutí ve věci mé stížnosti učinila BCC až v roce 1985. Je pravda, že v tom rozhodnutí o mé stížnosti, a přiznávám, že pravděpodobně částečně i na základě toho, že já jsem zamlčel existenci těch samolepek, v tom rozhodnutí BCC došla k názoru, že mám pravdu, napsala doslova, "protože v tom voze nebyly jména a adresy". Tečka . A v tom rozhodnutí už neopakovali celou mou větu, "jména a adresy Kavanovy tajné organizace".

  Čili když Manyon v roce 1992 dokázal, na základě i mého vlastního přiznání, že v kamiónu bylo 800 tigridovských samolepek se jmény a adresami, tak to bylo v rozporu s touto větou v tom rozhodnutí komise BCC.

  BCC v březnu 1992 zvrátila v tomto jediném bodu - ostatní stále platí - své rozhodnutí s tím, že se tím nadále nebude zabývat, nebude vyslýchat mě a další důkazy, proč tam ty samolepky byly či nebyly, protože už je příliš pozdě, komunismus padl a je to příliš dávno od doby, kdy se to stalo. A v rozhodnutí z března 1992 má tam BCC větu, která vysvětluje, proč bezprecedentně zvrátili své původní rozhodnutí, a ta praví Jan Kavan misled the Commission by withholding a significant piece of information, Jan Kavan nesprávně informoval Komisi tím, že jí nesdělil důležitou informaci.

  Tady v Čechách - začal to Benjamin Kuras v roce 1992 článkem v Respektu - interpretují výraz "nesprávně informoval Komisi" jako "lhal" a Kuras dokonce řekl, že Kavan křivě přísahal, což samozřejmě zvoral, protože před BCC se nepřísahá. A když se v průběhu let zoufale snažili proti mě najít nějaký argument, objevili toto místopřísežné prohlášení, pro procesní jednání u britského Nejvyššího soudu.

  Kuras ovšem pořád nemá pravdu, protože on tvrdí, že BCC rozhodla v roce 1985 "výlučně na základě tohoto místopřísežného prohlášení" pro procesní soud. Já mám dopis od Sira Basila Halla, který tuto právní záležitost tenkrát zpracovával, a v něm se praví, že to nebylo výlučně na základě mého místopřísežného prohlášení. I v textu rozhodnutí komise je uvedeno, co všechno komise zkoumala, a na základě čeho se rozhodovali. A mé místopřísežné prohlášení tam vůbec není uvedeno. Sir Basil Hall mi napsal, že mé místopřísežné prohlášení, protože v něm nebylo nic nového, added nothing to the merit, nepřidal nic k jádru zkoumané záležitosti. Toto mé místopřísežné prohlášení vůbec do složky dokumentů pro členy Komise BCC pro rozhodování o této věci Komise vůbec nezařadila.

  Český vrchní soud však nyní rozhodl, na základě tohoto mého místopřísežného prohlášení a na základě jedné věty na titulní straně, vytržené z kontextu, že jsem křivě přísahal a že jsem usvědčený lhář, přestože jsem odevzdal ten samý den další prohlášení Robina Cooka i ministerstva zahraničních věcí, že jsem se samozřejmě křivé přísahy ve Velké Británii nedopustil.

  S Janem Kavanem mluvil Jan Čulík.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|