středa 22. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká televize:
 • ČT se odmítá vyjádřit, zda jsou reportáže Pavla Boudy z Bruselu financovány z jejího rozpočtu, anebo jinak: Stížnost Jakubu Puchalskému (Tomáš Pecina)
 • Technické vybavení České televize "není dokonalé".
 • Pár poznámek k Událostem a Jednadvacítce ČT z úterý 21. července (Jan Čulík) Český rozhlas:
 • Česká pošta v Radiožurnálu (Jiří Guth) Český tisk a Jan Kavan:
 • Štvanice proti Janu Kavanovi pokračuje (Jan Čulík).
 • Morální selhání Jana Kavana (Vladimír Wagner).

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zde je minulé vydání Britských listů.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Týdeník o nových knihách a o literatuře "Knihy online" má adresu http://knihy.internet.cz
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.
 • Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.
 • Stránky české skupiny Amnesty International najdete na adrese http://www.amnesty.cz.
 • Stránku diskusního pořadu České televize Na hraně, věnovaného problémům a názorům mladé generace, najdete na této adrese.

  Co je nového v České republice

 • "V co nejkratší době" chtějí sociální demokraté předložit k projednávání návrh ústavního zákona o referendu. Pro jeho přijetí jsou ochotni k jakýmkoliv kompromisům, a proto o něm chtějí vyjednávat se všemi ostatními parlamentními stranami.

 • O konečném výsledku letošních parlamentních voleb rozhodli lidé, kteří na poslední chvíli volili jinou stranu, než původně plánovali. Vyplývá to z povolebního průzkumu veřejného mínění agentury STEM. U svého původního přesvědčení z dubna tedy vydrželo až do voleb jen 62 procent občanů.

 • Deset odborových svazů bude i nadále trvat na dvacetiprocentním zvýšení mzdových tarifů v rozpočtové a příspěvkové sféře. V rozpočtové a příspěvkové sféře pracuje kolem 800 tisíc lidí. Jde o zdravotníky a sociální pracovníky, pedagogy včetně vysokoškolských, hasiče, civilní zaměstnance armády, policisty, pracovníky státních orgánů a organizací, vědce a výzkumníky, zaměstnance služeb, dopravy, silničního hospodářství a autodopravárenství.

 • V ČR je horko. Je tepleji než 35 stupňů Celsia a to způsobuje mnoha lidem zdravotní potíže. Policisté zaznamenali také vzrůst počtu dopravních nehod.

 • Kmenová filozofie ODS. V Právu z 22. července otiskl Václav Bělohradský komentář, v němž poukazuje na to, že cílem "opoziční smlouvy" je ze strany ODS "kmenová izolace všech ostatních politických proudů": "Smlouva udělala ze sociální demokracie rukojmí ODS: musí vládnout sama, nesmí se přiblížit malým stranám a spolupráci s nestraníky se smí otevřít jen pod přísnou kádrovou kontrolou ODS. Nejen na hranici mezi sociálními demokraty a ostatními stranami, ale i na hranici mezi ČSSD a občanskou společností nyní vládne přísná vízová povinnost. Po dobu platnosti nekonečné smlouvy mezi ČSSD a naší společností musí být ostnaté dráty, střežené přísnými kádrováky z ODS. (...) Jako by všichni lidé kolem byli pomyslně zařazeni do kmene ODS, do kmene nepřátel ODS a do kmene sociálních demokratů. Když si ODS takovou izolaci zvolila, ať ji má, ale za hranice ODS by se ta nákaza šířit neměla, k tomu ČSSD může jistě přispět."

 • Veřejnoprávní Česká televize se skrývá za informačním embargem, které kryje i Rada České televize, viz tento rozhovor Tomáše Peciny s místopředsedou Rady Vladislavem Kučíkem. (Viz též zde). Generální ředitel Jakub Puchalský utajuje svůj projekt, na jehož základě zvítězil letos na jaře v konkursu na svou nynější funkci. Zřejmě to dělá proto, aby nevyšlo najevo, že jsou v nynější situaci, po revoltě druhořadých pracovníků ČT s výrazným politickým vlivem, jeho reformy nerealizovatelné. Rada České televize utajování projektu schvaluje. Jakub Puchalský odmítá poskytnout Britským listům rozhovor, šéf zpravodajství ČT Zdeněk Šámal odmítl odpovědět na třináct závažných otázek, týkajících se zhoršování úrovně zpravodajství ČT a označil Britské listy za "nenávistný, téměř goebbelsovský list". - Je situace v České republice tak špatná, že tyto skutečnosti budou novináři ignorovat a žádný nebude vyžadovat nápravu?

 • Andrew Stroehlein byl propuštěn z České televize. Andrew Stroehlein, americký politolog, novinář a odborník na střední Evropu byl jmenován od 1. května 1998 v rámci reforem bývalého šéfa zpravodajství ČT Ivana Kytky redaktorem-dramaturgem pořadu Jednadvacítka. Účelem bylo zprofesionálnit a zostřit úhel pohledu tohoto televizního pořadu za spolupráce odborníka, dobře obeznámeného s neúplatnou, nezávisle kritickou novinářskou praxí anglosaských zemí. Reforma České televize radikálně selhala, poté co byl 21. května po pouhých šesti týdnech vypuzen z funkce šéfa zpravodajství České televize Ivan Kytka, údajně pro manažerskou neschopnost. Po jeho odchodu bylo Stroehleinovi odebráno rozhodovací právo nad Jednadvacítkou. Nový šéf zpravodajství Zdeněk Šámal argumentoval, že "redakční vedení Jednadvacítky by měl mít přece jen Čech". Posléze byl v redakci Andrew Stroehlein izolován a někteří zaměstnanci televize mu otevřeně vyjadřovali hlubokou nenávist, dokonce na něho i hystericky řvali. Stroehleinovo opakované upozorňování, že není pracovně vytížen, vedlo k tomu, že mu Zdeněk Šámal, bez jakékoliv předchozí komunikace, vydal písemnou důtku, v níž ho obvinil, že se Stroehlein dopustil hrubého porušení svých pracovních povinností tím, že se nedostavil do směny. Nikdo Stroehleina ovšem neinformoval, že by měl v nějaké směně nastoupit. Důtka varovala, že pokud se fiktivní poklesek bude opakovat, bude Stroehlein propuštěn. Byla Šámalovým neumělým pokusem vytvořit právní důvody pro Stroehleinovo vyhození z  televize. Jak tehdy konstatoval jeden pracovník České televize v telefonním rozhovoru s Janem Čulíkem: "Na Andrewa Stroehleina jsou tady v televizi lidé tak sprostí, že se opravdu stydím za český národ." Na Stroehleina byl činěn nátlak, aby sám rezignoval, posléze došlo k oboustranné dohodě o odchodu mezi Stroehleinem a generálním ředitelem Jakubem Puchalským. Stroehlein odešel z České televize koncem června 1998. Žádné důvody jeho odchodu nebyly udány. - Těžko se televize bude vymlouvat, že podobně jako v Kytkově případě se Stroehlein provinil "manažerskou neschopností". ČT nedokázala přijmout otevřené, neúplatné a nezávisle kritické Stroehleinovy principy a reforma České televize skončila. Podrobný reformní projekt Jakuba Puchalského byl uložen k ledu a je nyní tajný, takže není možno ani veřejně debatovat o tom, jakým způsobem je či není realizován. Rada České televize, která má kontrolovat realizaci tohoto projektu, jeho utajování před veřejností schvaluje. Viz rozhovor Tomáše Peciny s místopředsedou Rady ČT Vladislavem Kučíkem. Ze zpětného pohledu je tedy nepochopitelné, proč se letos Rada České televize vzchopila k jmenování nového generálního ředitele ČT, když svůj reformní pokus posléze spektakulárním způsobem opustila. - Andrew Stroehlein jasně vyjádřil své pojetí novinářské práce v článku Uvnitř České televize. Jeho vyhozením byly popřeny právě tyto principy. Nejde o osobní osud jednoho člověka, který se přestěhoval z Británie do Prahy v dobře míněné snaze pomoci. Je na místě zamyšlení, co to znamená tento vývoj pro budoucnost demokracie v České republice. (Citát z dopisu z České televize z 15. 7. 1998: "Divíte se, proč se [televizní pracovníci] chovají jako malí? Oni jsou totiž strašně mladí a nezkušení a nemají se od koho učit.") - Stroehlein byl mezitím jmenován výkonným redaktorem anglické mutace měsíčníku Nová přítomnost New Presence, která bude mít brzo vlastní středoevropské zpravodajství na webových stránkách, poskytovaných firmou Internet Servis.

  Výběr textů z posledních dní:

 • Lhal Jan Kavan v Británii před soudem? Původní rozhovor s Janem Kavanem vedl 20.7.1998 pro Britské listy Jan Čulík
 • Hašteření politiků a český tisk (Jan Čulík)
 • Pořad ČT "V pravé poledne" z 19. července 1998: slovní průjem, v němž nebylo možno zachytit se jediného konkrétního faktu (Jan Čulík)
 • Dvě sféry: jedna doména: tři z mnoha rozsáhlých nekrologů, věnovaných ve Velké Británii básníku Miroslavu Holubovi (Guardian)
 • Veřejnoprávní televize je řízena na základě neveřejného projektu, podle Rady ČT je to však v pořádku: Rozhovor s místopředsedou Rady ČT Vladislavem Kučíkem (Tomáš Pecina)
 • Jaká byla Klepetkova Jednadvacítka 15. července 1998? (Jan Čulík)
 • Význam a zhodnocení: Miroslav Holub (Jan Čulík)
 • Jaké byly Události ČT dne 14. července 1998? (Jan Čulík)
 • Jakub Puchalský píše Janu Čulíkovi: "Éra otevřenosti a korektnosti v České televizi začala, ale svůj projekt, jímž jsem vyhrál konkurs na funkci šéfa ČT, NEVYDÁM"
 • Třináct otázek Tomáše Peciny Zdeňku Šámalovi a Šámalova odpověď: "Britské listy jsou téměř goebbelsovské"
 • Základní problémy zpravodajství ČT - rozbor dopisu Pavla Boudy, zpravodaje ČT v Bruselu (Jan Čulík)
 • První stránka nové knihy: význam dohody ČSSD - ODS (Andrew Stroehlein)
 • Klaus nastražil Zemanovi skvostně zabalenou otrávenou pralinku (Tomáš Pecina)
 • Prvních sto dní Jakuba Puchalského (Jan Čulík)
 • Namátková kontrola: Jak vypadaly Události a Jednadvacítka 12. a 19. 6. 1998 (Jan Čulík)
 • Boj o Novu: tragédie nebo fraška? (Tomáš Pecina)
 • Zamyšlení pro Vojtěcha Kmenta: Ještě jednou o kolektivní vině nad memoáry právníka Viktora Knappa (Jan Čulík)
 • "Budeme mluvit, jen když budeme chtít": jak britská labouristická vláda manipuluje sdělovací prostředky
 • Posmrtný život? Tajný experiment v jedné britské nemocnici
 • Rozhovor s Petrem Štěpánkem: Proč zahajujete řízení proti televizi Nova?
 • O nesmyslných Havlových soudních procesech: Vážné boty (Andrew Stroehlein)
 • O přípravě strategie pro zapojení školství ČR do systému EU "České vzdělání a Evropa" (Sdružení pro vzdělávací politiku)
 • Havel chce jednat s komunisty: Velká změna? (Andrew Stroehlein)
 • Praha: Senzační bonboniéra. Jenže uvnitř nejsou žádné bonbóny (The Guardian)
 • Čím může být lekce z Kosova poučná pro ČR? (Jiří Jírovec)
 • Obraz českého vzdělávání v mezinárodním srovnání - významná analýza (Ondřej Hausenblas)
 • Proč je pro mladou demokracii v ČR nevýhodné opustit systém poměrného zastoupení (Andrew Stroehlein)
 • Co s dětmi, které nejsou akademicky nadané? (Jan Sokol, ministr školství)
 • Anheuser-Busch a Budvar: "Je to moje značka, chlapče!!" Češi a Američané spolu vedou pivní válku (Observer)
 • Kolaps japonského bankovního systému vážně ohrožuje celou světovou ekonomiku
 • Co skutečně pomůže naší vědě (Jaroslav Král)
 • Husákovská normalizace v České televizi pokračuje - pánové Klepetko, Šámal a spol. budou příčinou, proč vy lidé, žijící v ČR, asi zchudnete (Jan Čulík)
 • Vysoké školy do příštího tisíciletí (Jan Sokol) a další příspěvky k debatě o osudu českého vysokého školsteví v tomto čísle BL
 • Český helsinský výbor znovu protestuje proti policejní brutalitě za nedávných pražských demonstrací
 • Korupce v České televizi a bezelstný Ota Černý: "Oťas, neblbni, nebo Klaus nepřijde" (Tomáš Pecina)
 • K diskusi o českém školství: Hrozí české společnosti nadbytek vzdělaných lidí? (Tomáš Pecina)
 • Spojené státy se rozhodly rozhlasem podvracet Irák Saddáma Husajna z České republiky. Bude česká rozvědka schopna čelit případným Saddámovým odvetným teroristickým akcím?
 • Hořlavá past českých paneláků (Alex Kelin)
 • Dopis Michalu Prokopovi, členu mediální komise českého parlamentu: Proč jste dopustili vytunelování firmy CET 21, držitele licence TV Nova?
 • Dva dopisy Jana Sokola, českého ministra školství, o koncepci vysokých škol
 • Británie: Míra profesionální zdatnosti chirurgům bude muset být známá pacientům, aby se rozhodli, do které nemocnice jít. A co ČR? (Jan Čulík)
 • Umakartová jádra českých paneláků - smrtící past
 • Pořad "Živím se svým tělem" TV Nova: Kontroverzní Áčko - sex o páté (Tomáš Pecina)
 • Boeing, který kupuje české Aero a dostává k tomu od české vlády obrovské finanční záruky, likviduje nyní svou továrnu v Torontu se 2000 zaměstnanci (Jiří Jírovec)
 • Jak je v porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi připravena ČR na vstup do EU? (Independent on Sunday)
 • Firma SDC International, která má údajně převzít Tatru, je jen prázdnou slupkou
 • Televize Nova: Peter Kršák vede proti Železnému malé soudní procesy, ale kam se poděly Kršákovy stamilióny korun?
 • Původní rozhovor pro Britské listy s ing. Vavřincem Fójcikem, předsedou parlamentního Podvýboru pro národnosti: "Romové by měli být pozitivně diskriminováni"
 • Jak z dnešních politických průšvihů? (Ondřej Hausenblas)
 • Věda, politika a komunikace - o financování české vědy (Jan Konvalinka)
 • Chabá ochrana soukromých osobních dat v dnešním světě - Databáze (Jiří Jírovec)
 • Pořad Kotel televize Nova - výhodný propagandistický nástroj pro politiky (Jan Čulík)
 • Česká televize: Jakub Puchalský: "Pakliže bude potřeba a prostor, budeme problémy pojmenovávat" (Tomáš Pecina)
 • Shrnutí: Ohrožuje Česká televize svou druhořadostí svou budoucnost? (Jan Čulík)
 • Rozhlasová debata o České televizi: Jakub Puchalský, Michal Prokop, Milan Kruml, Jan Čulík, moderátor Jan Pokorný (27.5.1998)
 • Americký Kongres kritizuje rasovou nesnášenlivost v České republice
 • Debata o financování vědy: Věda v ČR a hlupáci (Jiří Jírovec)
 • Český helsinský výbor: K protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu Globální pouliční slavnosti 16. května 1998 a k odpovědnosti státu za týrání těchto osob
 • Je Česká televize nezávislá? (Tomáš Pecina)
 • Vítězství druhořadosti v české státní televizi (Jan Čulík)
 • Jak byly ukradeny Zemědělské noviny
 • Dokument: 27. března 1991: Petr Pithart se dopisem ministru zemědělství Kubátovi přimlouvá za ukradení Zemědělských novin
 • Role vzdělanců v chaosu české společnosti (přednáška Jana Čulíka)
 • Ostře odmítavá i souhlasná diskuse k výše uvedené přednášce Jana Čulíka (Vladimír Mlynář, Milan Uhde, Jiří Vančura, Zdeněk Pinc, Sylvie Richterová, Eduard Goldstuecker, Milan Horáček, Milan Hauner a další)
 • Naléhavá výzva vědcům: je třeba vytvořit silnou lobby pro vědu (ČEŠTÍ BIOLOGOVÉ)
 • Kosovo: Poznámky z jednoho londýnského semináře o tom, co skutečně rozděluje Evropu
 • Krásné sny. Kolaborace už není v ČR jediným způsobem, jak udělat kariéru, je to však způsob nejvýnosnější. (Sunday Times, 22.3. 1998)
 • Češi v Americe a Češi doma: "Kdo nechtěl odejít, nemusel? Otevřený dopis do Čech (Michal Málek)
 • Silnice E 55: tam jsou dnešní česko-německé vztahy (Andrew Stroehlein)
 • Havel? Jistě, ale... (Václav Žák)
 • O dvojích cenách: Hostinský z Milína (Jiří Jírovec)
 • Můžete přijít o hlasovací právo! (Andrew Stroehlein)
 • Kultura zbabělství: co dělat, aby si lidi i v dnešní době zachovali svobodu projevu. Argumentace Timothy Gartona Ashe, velmi aktuální i pro novináře v ČR
 • Ukradené Fronta, ukradené Právo (Jiří Vančura, Listy č. 1/1998)
 • Britská vláda usiluje o stimulování vzdělávací revoluce, aby země ekonomicky přežila. Co vláda česká? (Jan Čulík)
 • Prestiž BBC pramení z neposkvrněné historie a jasné vize (Ivan Kytka
 • Dvojí ceny pro domácí a pro cizince: Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím v  Naganu (Jan Čulík)
 • Děláme něco proti krizi české identity v dnešním světě? (Ivan Kytka, Česká televize)
 • SEBEVĚDOMÍ JE ZÁKLAD SVOBODY. Významná diskuse o roli sdělovacích prostředků a školství při pěstování kritického myšlení, vysílaná Svobodnou Evropou. Ivan Kytka, Ondřej Hausenblas, Jan Čulík
 • Bigotnost a xenofobie v ČR potvrzeny? 82 procent Čechů si nepřeje, aby Češi v zahraničí směli hlasovat v českých volbách (JČ)
 • Film Titanic překonává všechny rekordy. Proč? (Jan Čulík)
 • Je či není pořad České televize Aréna bulvární? (a předchozí části této diskuse)
 • Severní Amerika jako zaslíbená země - mluví se tu jenom o sexu (Jiří Jírovec)

  ČT se odmítá vyjádřit, zda jsou reportáže Pavla Boudy z Bruselu financovány z jejího rozpočtu, anebo jinak

  Vážený pan
  Jakub Puchalský
  generální ředitel České televize

  21. července 1998

  Re: Stížnost

  Vážený pane,

  jsem nucen poukázat na nedostatky v práci oddělení ČT pro styk s veřejností.

  Minulé pondělí, tj. 13.7. t.r., jsem zaslal tomuto oddělení dotaz Britských listů, je-li zpravodajská mise pana Boudy v Bruselu financována standardním způsobem, nebo v ní existují nestandardní postupy, jak to naznačoval dopis pana Boudy Britským listům.

  Přes četné telefonické i mailové urgence jsem do této chvíle nedostal odpověď, ač bylo vyjádření tiskové mluvčí přislíbeno už na pondělí 20.7. Z toho důvodu se obracím přímo na Vás a věřím, že díky Vaší intervenci bude zjednána urychlená náprava.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina

  Na vědomí:
  Renata Elhenická, mluvčí ČT
  Rada ČT


  Technické vybavení České televize není dokonalé

  Britské listy dostaly od jednoho odborníka z oboru počítačové grafiky, jehož jméno a adresa jsou známy, k  rozboru nedělního pořadu V pravé poledne tento zajímavý dopis:

  Nesouhlasim zcela s nazorem, ze CT investovala prostredky do nejmodernejsiho technickeho vybaveni. Ve skutecnosti (z meho neobjektivniho pohledu profesionala v teto branzi) nakoupila spoustu nesmyslu ale o nejmodernejsi grafice nelze mluvit.

  Vybaveni (a sobestacnost) CT je proti napr. STV mnohem slabsi a o TV Nova ani nemluvim. Neni dulezite, jestli ma dana televize dvacet SGI nebo pet Scitexu ale to, jestli je schopna vytvorit rychle a efektivne pozadovanou grafiku pro zpravodajstvi (to v CT umeji dobre a maji na to spickove stroje) ale take pro self-promotion, video design a packaging kompletni stanice jako takove.

  A to oni neumeji a i kdyby meli dvakrat tolik online strizen, tak to umet nebudou, protoze tam jde o neco jineho nez sestrihat znelku podle EDL. Takovy stroj ma Prima (prostrednictvim firmy, co jim dela design), Nova (vlastni system plus efektova online strizna) i nakonec STV.

  CT si musela znelky ke zminenemu poradu V prave poledne zadavat externe, protoze tohle by nikdy nedovedli. Me osobne se tato znelka nelibi, ale technicky je to profesionalne odvedena prace a vice se na tom podepsal art director nebo vytvarnik. Pri prvnim odvysilani jsem mel silny pocit atmosfery nabozenskeho poradu. Mam na mysli pouze znelku a grafiku.

  Moderni televize by mela vypadat jako treba muj favorit BBC 2. Nebo statni televize v Madarsku - zejmena v poslednim pulroce v konkurenci RTL - to je ukazkove.

  Zasadni problem - se systemy, jako jsou Quantel Hal nebo Henry, D.L. Flame nebo Fire by to bylo o necem jinem ale (a to je velke ALE) - jeden system tohoto typu udela vse (viz predesle priklady) a to s dvema operatory a dobrym vytvarnikem. A co s temi ostatnimi cca 100 zamestnanci? Co by chudaci delali? Vyhodit je? To by pan Mathe nikdy neudelal. A jsme u toho. Takze to radeji zadaji externe a sve lidi uliji na ruznych predimenzovanych postech a nakonec to stoji mnohem vic a co jeste - takto delany self-promotion je otresne neprofesionalni. Proc? Protoze firem, ktere delaji skvele video design a maji s tim zkusenosti, neni moc.

  Jsou zname a zavedene napriklad britske firmy, ty by udelaly hrave oba kanaly CT ve stylu srovnatelnem s jakoukoliv evropskou televizi a melo by to hlavu i patu. Ale tolik penez by prece CT zase nedala nejakym cizakum. Lepsi je to bastlit, jak se da, a vychvalovat se, jak to dobre delaji.


  Pár poznámek k Událostem a Jednadvacítce ČT z úterý 21. července

  Jan Čulík

  Události

  Jen stručně, pokusím se nebýt nudný opakováním předchozích chyb ČT. Jiří Janeček četl zprávy relativně velmi kultivovaně, tikem protahování úst do koutků je zvýraznil jen asi jednou či dvakrát, a to jen málo.

  Události byly velmi prázdninové, to, že mechanicky opisují zpravodajství České tiskové kanceláře je dávno známo (skoro všechny domácí úterní zprávy z Událostí byly opět také v ČTK a ve středečním Slově - v ČT mají přehlednou nástěnku, kde se uvádí zdroj natáčených reportáží, většinou je to ČTK nebo např. MFD, skoro nikdy to není původní zdroj), pochybené je také rozdělení na domácí, regionální a zahraniční zpravodajství. Pokus srovnávat či poučit se z kultivace demokracie v jiných zemích v Událostech naprosto chybí.

  Tematicky poněkud bulvární byla úvodní reportáž Událostí o záplavách na Slovensku, v nichž zahynula jedna romská žena. Petr Kopecký natočil formálně velmi dobrou reportáž, zejména proto, že obsahovala hlasy obyčejných lidí. Bohužel chyběla reakce úřadů a analýza, proč nebylo zajištěno, aby k neštěstí nemohlo dojít.

  Nepřijatelné a neetické je vysílat detailní záběry částí těla mrtvých osob (ruka čnící z bahna), sporné je i ukazovat jejich přenášení v polocelkovém záběru.

  Druhou reportáží Událostí byla měkká informace z Prahy, že je tu horko. V reportáži o blížící se Havlově operaci měla reportérka neprofesionální hlas. V informaci o tom, že koruna dosáhla kursovního rekordu reportér Brunclík četl svůj text příliš rychle a nedbale artikuloval slova. Informace o vzestupu hodnoty polského zlotého a intervenci polské ústřední banky proti tomu byla pro laika nejasná. Namísto řeči o tom, že polská banka kupuje dolary, měl spíše reportér uvést, že banka prodává polský zlotý a stručně vysvětlit, proč to má vést k poklesu hodnoty polské měny.

  V reportáži o odchodu ministra obrany Lobkowicze a příchodu nového sociálně demokratického ministra skočila ČT na "photo opportunity", kdy si Lobkowicz lehal na vojenský kavalec v jakési ubytovně. Samostatná analýza to nebyla, ale budiž. Informace o ministrově lehání na kavalec je i v novinách, takže nic původního od ČT. Televize pořád jen pasívně reportuje, co jí ministři řeknou nebo ukáží, na samostatnou analýzu se nezmůže.

  Dobrá a zřejmě ze samostatných zdrojů byla reportáž Davida Jakše z Karlových Varů o rostoucí moci ruské mafie. Naproti tomu v reportáži Jana Stuchlíka o prodeji českých prostitutek do zahraničí působila Stuchlíkova dikce i nervní pohyby kamery bulvárně.

  Celkově byla rychlost zpráv v Událostech příliš velká. Je to možná tím, že reportáže většinou připravují velmi mladí lidé diskotékové generace. Nemají obyčejně schopnost se soustředit na delší dobu než několik desítek vteřin, a tak strukturu Událostí tvoří vlastně pro sebe a pro svůj civilizační přístup k životu. Jenže česká společnost má mnoho dalších vrstev a diskotékový přístup mladých lidí nestačí.

  Zahraniční část Událostí byla špatná: skládala se opět z prefabrikovaných reportáží. Podstatným přínosem pro přiblížení zahraničních zpráv by bylo, kdyby výroky interviewovaných osob na obrazovce Libor Dvořák nepřekládal do češtiny, ale kdyby byly uváděny v originále s českými titulky.

  Dabování a simultánní překládání zahraničních televizních materiálů je velký nešvar českých televizí. V těch zemích světa, kde se filmy v televizi nedabují, ale uvádějí se v origiálu s titulky, mluví populace daleko lépe cizími jazyky.

  Zahraniční část Událostí se naprosto nepokusila o jakékoliv informace o tom, jak se v jiných zemích světa kultivuje demokracie. Hlavně se soustředila na různé katastrofy.

  Závěrečnou reportáž Událostí o stíhání českého pohraničníka za zastřelení "narušitele hranic" v roce 1960 četl reporáž Milan Macák necvičeným hlasem s podivnou intonací. Měl by se vyvarovat dávání důrazu na poslední slovo věty. V češtině se to nedělá. Svůj text Macák v podstatě slabikoval.

  Jednadvacítka

  Daniela Drtinová se nezbavila svých dvou nejtypičtějších nešvarů. Stále formuluje otázky tak, že nejprve interviewované osobě něco oznamovací větou sdělí a pak se teprve ptá. ("Vy jste nejmladší člen sociálně demokratické vlády a nejvíce liberální.") Působí to mechanicky a zároveň trochu komicky. Otázka by měla být formulována tak, aby před ní nepředcházela krátká přednáška.

  Při rozhovorech není dost dobře schopna sledovat argumentaci interviewované osoby (příliš ji neposlouchá) a má tendenci necitlivě skákat interviewovanému do řeči, často, když říká něco důležitého. Reportéři musejí nejprve interviewovanému poskytnout několik desítek vteřin na odpověď a začít ho přerušovat teprve tehdy, když začne mlžit, blábolit či nemluvit k věci.

  Drtinová měla štěstí, že první pozvaný do Jednadvacítky, místopředseda sociálně demokratické vlády pro ČSSD Pavel Mertlík mluvil rozumně, věcně a inteligentně. Zejména bylo pozoruhodné, jak velké porozumění měl pro nutnost dostat Českou republiku do moderní, technologické éry jednadvacátého století. Argumentoval, že je nutno způsobit zásadní hospodářský zlom, zastavit zhoršování stavu ekonomiky, což přece byl důvod, proč se začátkem devadesátých let začalo s hospodářskou transformací. Jeho vystoupení nedokázaly zkazit ani poněkud nepřípadné otázky Drtinové, jako "Neobáváte se, že vás staří kolegové zatlačí do pozadí?"

  Je škoda, že Jednadvacítka nepozvala do studia zároveň dobrého a inteligentního hospodářského odborníka, buď nezávislého, nebo třeba za ODS a nepožádala ho, aby Mertlíkovu vizi zkritizoval. Mohl to být debatní koncert.

  Tím, že Jednadvacítka pozvala pouze mluvčího vlády, vyvolává možná obavu, že bude dávat větší prostor hlavně vládním mluvčím. Doufám, že to není pravda.

  Pak v Jednadvacítce následovala reportáž o horkém počasí. Úvodní informace ČT totiž byla z několika hledisek nesprávná, a meteorolog, pozvaný do studia, ji velmi srozumitelným způsobem vyvrátil.

  Protestoval proti nesprávné informaci, kterou uvedly české sdělovací prostředky, že totiž prý byla úterní teplota v Praze rekordem někdy od poloviny devatenáctého století. Poukázal na to, že šlo pouze o rekord k určitému dni, Drtinová měla trochu potíže tomu porozumět. ČT v úvodu varovala, že by v noci mohlo dojít k velkým průtržím mračen, meteorolog uvedl, že toto nebezpečí už nehrozí.

  Diskuse o romské nezaměstnanosti s Ivanem Veselým z Romské občanské iniciativy a Martinem Paloušem z Českého helsinského výboru byla nudná, i když Paloušova výzva v závěru pořadu, aby se přihlásili Romové, trpící nedokonalým českým zákonem o diskriminaci, byla důležitá. Drtinová by asi neměla dávat přítomným mírně rasistické otázky, jako "Má řada členů romské komunity potíže s pracovní kázní?"


  Česká pošta v Radiožurnálu

  Jiří Guth

  Britské listy se tradičně věnují práci České televize více než veřejnoprávnímu rozhlasu (když tak - právem - chválí zpravodajství Radiožurnálu). Na této stanici jsem však v úterý dopoledne v pořadu O všem s vámi zaznamenal typicky "klepetkovské" nešvary.

  Pořad se věnoval probíhající motorizaci České pošty (ČP). Výběr účastníků byl programově jednostranný: tiskový mluvčí ČP, vysoký úředník ČP a bývalý zpravodaj z USA. Nikdo s kritickým pohledem, nikdo s praktickou zkušeností. Moderátorka (jméno si bohužel nepamatuji, na závěr pořadu ho neopakovali) v průběhu z vlastní iniciativy připomínala, že se vlastně jedná o zkvalitnění služeb, zejména na venkově. Ovšem všichni posluchači z venkova, kterým se podařilo dovolat, motorizaci kritizovali a konstatovali zhoršování služeb po jejím zavedení... Bydlím v malé vesničce v nejjižnějších Čechách a získal jsem stejnou zkušenost.

  Na propagační proslovy zástupců ČP nebyla moderátorka schopná vůbec kriticky reagovat. Poštovní úředník si stěžoval, že v ČR je "mánie posílat doporučené zásilky, zásilky do vlastních rukou a podobně. Moderátorku nenapadlo opáčit, že vzhledem k dražším tarifům je zřejmé, že to zákazníci nedělají z rozmaru, ale hlavně po zkušenostech s pomalostí a/nebo nespolehlivostí doručování "obyčejných" zásilek. Prakticky se nemluvilo o sociálních dopadech rušení a omezování provozu pošt, které je s motorizací spojeno. O tom, že vyřizování urgencí a reklamací na venkově se dále ztížilo (špatná dostupnost dodávací pošty, meziměstské telefonáty, apod.

  Měl mít ten pořad záměrně tak apologetické vyznění, nebo "jen" byla moderátorka nepřipravená, nekvalifikovaná a neprofesionální. Obě možnosti jsou spíše tristní. Mimochodem, ta první z nich se mi zdá pravděpodobnější, neboť v závěru, po bloku posluchačských kritických telefonátů, vyzvala moderátorka přímo, aby lidé z ČP shrnuli, jaké klady ta motorizace přináší! Dotyční měli tolik drzosti, že kromě nejasných příslibů uvedli jako pozitivum, že zásilky je možné po dohodě ukládat na poště nejbližší bydlišti adresáta - tedy že se služby nemusejí zhoršit.

  Není divu, že s chutí převádím podstatnou část své korespondence na Internet.

  Jiří Guth


  Štvanice proti Janu Kavanovi pokračuje

  Český tisk se zabývá virtuální realitou, zatímco země upadá do krize

  I v úterý pokračovaly pražské noviny v kampani proti Janu Kavanovi, velmi silně připomínající někdejší komunistické mediální kampaně proti Chartě 77, za Angelu Davisovou, či proti diktátoru Pinochetovi.

  Jak je tomu s Kavanem ve skutečnosti?

  Tomáš Pecina si dal práci a spojil se v případě Jana Kavana i s jeho obviňovateli v Británii, Benjaminem Kurasem (který po určitou dobu pro Kavana a jeho agenturu Palach Press pracoval jako překladatel) a pokusil se spojit i s reportérem Julianem Manyonem. K věci napsal:

  Na celé kampani mě udivuje, jak velice málo se všechna média, od seriózního Respektu po bulvární Blesk a Neviditelného psa, zajímají o fakta, a jak se místo toho vyžívají ve vršení pejorativních adjektiv a hledání dalších a dalších, stále bizarnějších zdůvodnění, proč je Kavan nespolehlivý a nedůvěryhodný. Považuji za velmi pravděpodobné, že Jan Kavan se dopustil v případu kamiónu knih a pořadu Thames TV určitých chyb, jenže chybuje každý, kdo něco dělá. Dosud jsem neslyšel jediné přiměřeně odůvodněné obvinění, vše jsou to fabrikace; Kuras, jakmile jsem se zmínil, o kterých pasážích jeho článku s ním chci mluvit, ztratil zájem pokračovat v rozhovoru - to působí velmi nevěrohodně - a všichni ostatní hovoří o pocitech a dojmech, nepřinášejí fakta. To k seriózní debatě nestačí, s dojmologií se uplatní tak nejvýš na názorové straně Mladé fronty nebo Práva.

  Tomáš Pecina předložil Janu Kavanovi několik závažných doplňujících otázek. Doufáme, že odpovědi na ně budou Britské listy moci brzo zveřejnit.


  Spolupracoval jsem s Janem Kavanem v Británii někdy od roku 1987 velmi intenzívně jako překladatel do angličtiny a editor anglické mutace čtrnáctideníku Informace o Chartě (Uncensored Czechoslovakia). Psal jsem také články pro časopis East European Reporter, který Kavan redigoval. Nikdy jsem s Kavanem neměl žádné potíže. Za práci platil spolehlivě a pravidelně, i když velmi málo.

  Podle kritiky různých lidí z druhé ruky mám osobně na Jana Kavana v současnosti tento názor. Mám pocit, že Kavan je trochu chaotik, ve složitých situacích je schopen udělat chybu, ale pak pracuje seriózně a intenzívně na napravení původního špatného manévru. (Incident v Mostecké je pro Kavanovy chyby možná typický). Tento incident zpochybňuje jeho nárok na ministerskou funkci.

  Jenže v oblasti zahraniční politiky je Kavan daleko zkušenější než by byl jakýkoliv jiný kandidát z České republiky. Má rozsáhlé kontakty mezi západními politiky a ví, jak to v západních politických strukturách chodí. Uvědomme si, že domácí čeští "politikové" neumějí v zahraničí vystupovat. I Václav Klaus vypadá se svou angličtinou s tvrdým východoevropským přízvukem a svým vystupováním v britské televizi jako šašek.

  Kavan má odvahu a pracuje s nasazením. Nedá se nyní určit, zda bude dobrým ministrem zahraničních věcí. Dal bych mu šanci, i když je třeba jeho činnost velmi pečlivě a věcně sledovat.

  Primitivní kampaně některých českých médií

  Odhlédneme-li od osobně pojímaných útoků na Jana Kavana, případu Kavan, je velmi znepokojující, že si některé české sdělovací prostředky (Nova, Lidové noviny, MFD, Respekt) neumělými kampaněmi, jako je ta proti Kavanovi, vytvářejí vlastní umělou virtuální realitu. Potíž pak je, že je politikové neberou vážně. Zeman jmenováním Kavana ministrem zahraničí naprosto ignoruje poštěkávání českých sdělovacích prostředků. Česká média se bohužel nechovají natolik profesionálně a odpovědně, aby svým inteligentním chováním politiky donutila, aby je brali vážně.

  Pro budoucnost České republiky je to nebezpečné. Hospodářství ČR upadá a český tisk se soustřeďuje na podružné osobně zaměřené kauzy.

  Je zřejmé, že v Kavanovi vidí pražský pavlačový tisk zranitelný cíl, způsob, jak zpochybňovat Zemanovu vládu. Zpochybňovat inteligentní analýzou program Zemanovy vlády, což by bylo záslužné, na to novináři z bulvárních listů Lidové noviny, Mladá fronta dnes a Respekt, nemají, tak aspoň produkují povrchní emocionální osobní útoky bez analýzy. Úroveň jejich novinářské práce je politováníhodná. Lze tyto výplody charakterizovat jediným slovem - primitivismus.

  Respekt zaznamenal rekord špíny

  Pozoruhodně se v této věci tento týden vyznamenal časopis Respekt. Tento týdeník byl vždycky zaujatý a manipulativní, přepisoval si informace, aby to odpovídalo jeho ideologickému vidění světa, a po odchodu Vladimíra Mlynáře z postu šéfredaktora této tendenci zcela propadl: nyní, jak se zdá, se stal Respekt víceméně stranickým věstníkem Unie svobody.

  Článek Jaroslava Spurného "Kavan, Grulich, Doucha" v čísle 30, je pozoruhodný nepodloženými a nedokumentovanými a zkreslenými tvrzeními proti Kavanovi, která bezpochyby zakládají podstatu pro žalobu za nactiutrhání, pokud by se dalo čekat, že české soudy dokáží rozhodovat rychle a nestranně.

  Spurný opakuje bez analýzy, že Kavana tento týden pražský Vrchní soud označil za "lháře a křivopřísežníka". Viz rozhovor s Kavanem ve včerejším vydání Britských listů. Spurný neuvádí, že soud učinil toto rozhodnutí na základě stručného shrnutí Kavanovy stížnosti v jednom britském procesním soudním jednání, jehož součástí byl plný text stížnosti, který se za "křivou přísahu" asi nedá označit. Nevysvětluje kontext, v němž Kavan zamlčel existenci samolepek v kamiónu, který zadržela česká komunistická policie. Spurný není schopen uznat, že všechno odehrálo v  situaci studené války, kdy ve snaze pomoci uvězněným českým disidentům byl takový krok velmi pravděpodobně ospravedlnitelný. Spurný a jiní čeští komentátoři neústrojně přenášejí situaci z doby studené války do dnešního kontextu a účelově jí využívají proti Janu Kavanovi.

  Ve Spurného článku vzniká obraz Jana Kavana, jaký neodpovídá realitě. Kavan především obětoval dvacet let svého života intenzívní pomoci českým disidentům v letech 1970 - 1989. Odešel do Londýna koncem šedesátých let právě proto, aby mohl celou svou duší pomáhat věci československé nezávislosti. Kavanovu činnosti proti komunistickému režimu oceňuje celá řada bývalých disidentů. O ní nebylo ve Spurného článku ani slovo. Proč?

  Zato jsou v článku nezdrojovaná tvrzení, že jako mladý student Jan Kavan údajně v Londýně v roce 1969 udával československým úřadům své nekonformní spolužáky. Jsem velmi zvědav, zda svá tvrzení Jaroslav Spurný podloží přesvědčivými důkazy. Jde o dobu vzdálenou skoro třicet let. Na takovou časovou vzdálenost se takováta obvinění prokazují dost těžko. Právě z těch důvodů se některé trestné činy promlčují, protože se po dlouhé době nedají spravedlivě zhodnotit. Bude opravdu zajímavé, čím Spurný svá tvrzení doloží.

  Manipulativní Lidové noviny

  Andrew Stroehlein mě přesvědčuje, že jsou prý Lidové noviny nyní alespoň o třídu kvalitnější než dříve. Nacházím v nich zatím však jen neobyčejně povrchní, hloupé a zaujaté články.

  Lidovky je nutno pochválit, že alespoň - na rozdíl od Respektu - uvedly, že Kavan aktivně bojoval proti komunistickému režimu a citovaly Kavanovy obhájce, k nimž patří například Petr Pithart a Petr Uhl.

  Své "Téma" nadepsaly Lidovky v úterý titulkem, který má zřejmě shodit Miloše Zemana:

  "Proč je Jan Kavan pro řadu lidí nepřijatelný a pro Zemana skvělý?"

  Nejpozoruhodnějším a nejsměšnějším útokem na Kavana v úterním vydání Lidových novin je obvinění, že v březnu 1998 vznesl Jan Kavan v parlamentě na generálního tajemníka NATO Solanu dotaz, zda by ČR mohla po vstupu do NATO také vystoupit.

  Je to naprosto legitimní otázka - konec konců parlament je od toho, aby tam poslanci vznášeli jakékoliv otázky. Nebo ne?

  Jestliže se v Lidových novinách bojácně čertí ředitel Institutu politologických studií na FSV UK Rudolf Kučera a hodnotí toto Kavanovo vystoupení jako "nesmyslnou, provokativní otázku, která mohla zhoršit mínění Západu o ČR", poškozuje si tím vlastní pověst.

  To se pan politolog Kučera skutečně domnívá, že Západ bude oceňoval Českou republiku jen potud, pokud mu poleze kamsi, jako kdysi musela lézt Sovětskému svazu?

  Západ by naopak daleko více ocenil, kdyby v ČR bývala o vstupu do NATO proběhla inteligentní veřejná debata, jejíž součástí musejí být i otázky, zda má právo ČR z NATO případně vystoupit.

  Politolog Rudolf Kučera asi neví, že se na Západě vedla dosti široká diskuse o tom, zda je či není rozšiřování NATO do střední Evropy rozumné. Konec konců o ní informovaly i  Britské listy například zde, ale i na mnoha jiných místech.

  Pokud má česká zahraniční politika za Západě špatnou pověst, je to spíše proto, že se ČR řádně nepřipravuje na přičlenění k Evropské unii, nikoliv proto, že se Jan Kavan zeptal v parlamentě, může-li ČR z NATO někdy vystoupit.

  Obvinění, že prý Kavan na Západě spolupracoval s prosovětskými aktivisty za jaderné ozbrojení, je taky hloupost. Kavanovi se podařilo vytvořit dosti významné spojení mezi aktivisty organizace END, European Nuclear Disarmament a československými disidenty. Tak využil energie těchto aktivistů záslužně k uvědomování západních levičáků o situaci ve středovýchodní Evropě a pro pomoc středoevropským disidentům.

  Aktivisté za jaderné ozbrojení ovšem v osmdesátých letech požadovali , aby byly zlikvidovány jaderné zbraně na Západě i na Východě. Pokud se to Stanislavu Reinišovi, autoru článku v časopise Nový domov, který citují Lidové noviny, nelíbí, není k tomu co dodat. Podstatou aktivistů za jaderné ozbrojení však bývá, že chtějí likvidaci jaderných zbraní všude. To lze těžko intepretovat jako zaprodanost Sovětskému svazu.

  Mladá fronta Dnes to vysvětlila: Xenofobní útoky proti Kavanovi jsou motivovány tím, že Kavan "není jedním z nás". Veřejně si stěžoval na sprostotu.

  Martin Schmarz v úterní Mladé frontě Dnes dosti dobře vysvětlil, co je zdrojem nenávisti některých sdělovacích prostředků vůči Kavanovi.

  Zaprvé vidí Kavana jako symbol "levicového hnutí", které zpochybňovalo lustrační zákon. Znám několik inteligentních komentátorů v ČR i instituce v zahraničí, kteří zpochybňovali lustrační zákon a nezastávají "levicové" názory, ale budiž. Schmarzova argumentace o užitečnosti lustračního zákona je zmatená.

  Potíž je, že Kavanův případ vůbec lustrační zákon nezpochybňuje, protože je mimoběžný. Kavanovo jméno uvedeno ve svazku Stb, jako "spolupracovník - důvěrný styk" - což je kategorie, která neexistovala, pro udavače Stb se nepoužívala a nikdo jiný ve svazcích kromě Kavana jí nebyl označen. Dá se z toho dovodit, že Kavan spolupracovníkem StB vůbec nebyl, ani v dokumentech není jeho podpis o spolupráci. Zajíček z londýnského vyslanectví ve svých zprávách zjevně přeháněl, uváděl jen, že by bylo možno Kavana pro spolupráci získat. Právě proto Kavana soud nařčení zprostil.

  Pokud mají Kavanovi odpůrci proti němu nějaká konkrétní fakta, nechť s nimi vystoupí. Pak je možno se o něčem bavit. Mlhavé insinuace jsou však jen sprosté.

  Signifikantní je, že Schmarzovi v MFD hlavně vadí, že se Kavan bránil. Schmarz píše: "Nikoliv zavilí pravičáci, ale Kavan kolem sebe vytvářel rozruch".

  No, není divu. Po dvaceti letech života v britské demokracii byl zvyklý na to, že když člověka někdo nařkne z něčeho, co není pravda, člověk hledá nápravu u soudu, a usiluje o ni jako hrdý občan se vzpřímenou hlavou do té doby, dokud nápravy nedosáhne.

  V Čechách se to nenosí. Když vám někdo udělá něco sprostého, tak se očekává, že se v zájmu české komunity přizpůsobíte a nebudete si stěžovat. Jen vzpomeňme na Čechy žijící v Americe, kteří si svým poukazováním na to, že nesmějí dostat české občanství, u některých lidí v ČR téměř vykoledovali přízvisko zrádců, zejména proto, že se v této záležitosti odvolali na instituce v zahraničí, stejně jako Kavan.

  Když někdo v ČR udělá něco sprostého či neprofesionálního, očekává se, že postižený sklapne podpadky a skloní hlavu, případně začne vytvářet osobní intriky, aby si škodu vynahradil kamarádšoftským srozuměním.

  Veřejně poukázat na nějaký nešvar, to se považuje za neférové. Je to prý "denunciantství". Tak tím se právě tvrdě provinil Jan Kavan, že si sprostotu nenechal líbit.

  Lidi jsou v ČR chudí

  Nakupoval jsem v úterý dopoledne v Praze na Havelském trhu jakousi zeleninu. (Už cestou na trh mě zastavila před samoobsluhou jakási dívka a požádala mě o pět korun, že nemá dost peněz na nákup.)

  Na Havelském trhu se prodávaly květáky za 20 Kč. Přede mnou stál starší pán a zeptal se prodavače, jestli by neměl levnější květáky. Prodavač mu ukázal jeden větší květák, dost nahnilý, za který chtěl 10 Kč, a menší, méně nahnilý, za nějž chtěl 15 Kč.

  Pán si vyžádal menší, méně nahnilý květák a nabízel prodavači 10 Kč. Ten však namítl, že tento květák stojí 15 Kč. Ozval jsem se zezadu, a pánovi jsem nabídl oněch chybějících pět korun.

  Radikálně to odmítl, ne ne, že to nemůže přijmout. Koupil si větší, víc nahnilý květák za 10 Kč.

  Pak mě ještě zastavil na chodníku, děkoval mi a říkal, že neměl drobné, že má u sebe "velké peníze", ale nemá je rozměněny.

  Lidi v ČR jsou někdy už chudí. Objevují se informace, že mnohde už šetří i na jídle.

  České sdělovací prostředky příliš nezajímá, co dělat, jak z toho ven. Mají jiné téma: útočí na Jana Kavana.

  Jan Čulík


  Morální selhání Jana Kavana

  Vladimír Wagner

  Za priklad moralniho selhani p. Kavana povazuji toto:

  1) Sednuti si po poziti alkoholu za volant auta, nebot nehlede na to, ze je zakonodarce a mel by tim vice dodrzovat zakony, je to i nebezpecne pro ostatni lidi (nebo alespon jejich majetek), coz bylo videt z dalsiho prubehu jizdy.

  2) Odmitnuti podrobit se zkousce na alkohol, coz bezny obcan musi nejen po zpusobeni nehody. Zde evidentne (byla zavinena dopravni nehoda) neslo o zadne politicke sikanovani. Takze at uz mel v sobe libovolne mnozstvi alkoholu, tak se mel zkousce podrobit. Je sice pravda, ze ze zakona na odmitnuti pravo mel, ale z moralniho hlediska je podle meho nazoru takove "vyuzivani" poslanceke imunity a zduraznovani "co muze pan nemuze kman" u politika neodpustitelne.

  3) Pokud se to p. Kavanovi stalo v nejakem momentalnim zkratu, tak mela nasledovat omluva, pripadne nasledne podrobeni se bezne procedure.

  Krevni test na alkohol se da provest i po par hodinach. Pokud ani nekolik hodin nestacilo na zamysleni, tak i pozdeji je nutna omluva a vyvozeni alespon politickych dusledku.

  4) Hrnuti se do co nejvyssich funkci bez ohledu na predchozi lapsus.

  5) Po nehode se objevilo nekolik verzi jeho obhajoby (od neho ci spriznenych osob). Od pocatecniho, ze nepil az k tomu, ze sice trochu ano, ale vlastne jel jen kousek. V kazdem pripade je zde velke podezreni, ze  v nektere ze svych komentaru teto udalosti lhal. A na to jste se ho mel razantne zeptat.

  Posuzovani moralky je subjektivni, ale myslim, ze prave vyse uvedene body posuzuje jako moralni selhani vzbuzujici neduveru v daneho politika vice lidi.

  Vladimír Wagner


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|