pondělí 11. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Britské listy ještě jednou:
 • Jsou Britské listy pro společnost v ČR nepřijatelné? (Tomáš Pecina) Sdělovací prostředky:
 • Další "revoluce" v České televizi (JČ) Role ústavních institucí ČR:
 • Český senát by mohl sehrát životně důležitou roli (Andrew Stroehlein) Lustrace:
 • Cibulkovy seznamy jsou nespolehlivé, ale Češi je potřebovali, aby se nečím očistili (Jan Mezdříč) Mladá fronta Dnes:
 • Tony Blair "exkluzívně pro MFD". Ale dělají se takhle - moderním způsobem - rozhovory? (Jan Čulík) Britská politika:
 • Britský ministr zahraničí Robin Cook - opilec a donchuán? (JČ)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.

  Co je nového v České republice:

 • Mluvčí vlády Libor Rouček odmítl tvrzení poslance za Unii svobody Ivana Pilipa v televizi Nova, že předseda sociální demokracie Miloš Zeman jedná s Václavem Klausem o devítiměsíčním prodloužení podpory vlády ČSSD výměnou za prezidentskou funkci pro Klause. Taková jednání se mezi šéfy ODS a ČSSD nevedla, řekl Rouček "O tom, že Klaus bude prezidentem, spolu (Zeman a Klaus) nikdy nejednali," řekl Rouček.

 • Bývalý ministr financí Ivan Kočárník bude prý asi žalovat premiéra Zemana. Zeman ve středu uvedl, že Česká pojišťovna před dvěma lety dostala "obtížně vysvětlitelnou" státní garanci 4,7 miliardy korun a že bývalý ministr se poté "čirou náhodou" stal předsedou jejího představenstva. Ministerstvo financí mělo v roce 1997 poskytnout garanci ve výši 4,7 miliardy korun na úhradu ztrát ČP. Televize Nova loni uvedla, že Kočárník záruku podepsal tři dny před svým odchodem z ministerské funkce v květnu 1997 prý bez projednání ve vládě. Zeman uvedl v sobotu, že trvá na svém tvrzení.

 • Irácký konzul v Praze Džábir Sálim zmiztel z České republiky a podle jednoho arabského listu, vycházejícího v  Londýně, zřejmě požádal o asyl v Německu nebo v Británii. Konzul měl v Praze koordinovat oficiální protesty Iráku proti vysílání Svobodné Evropy do Saddámovy říše.

 • V ČR se o víkendu zlepšily lyžařské podmínky, neboť se ochladilo a napadl nový sníh.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Drzost českého ministra školství. Všude po světě usilují vlády o to, aby byly nové generace, které nyní procházejí školami, počítačové gramotné. Je to nesmírné důležité, má li země hospodářsky přežít. S rozumnými, naléhavými otázkami o případném šíření počítačů a internetu do českých škol se obrátil na ministra školství Eduarda Zemana za Svět Namodro Jan Wagner. Svět Namodro je velmi čtený internetový deník. (Bohužel, výše uvedený odkaz nefunguje v důsledku redakcí neopravitelné technické chyby. K článku se dostanete prostřednictvím odkazu "http://svet.namodro.cz/go/r-art.asp?idROVNÍTKO990105370" - to rovnítko tady právě nemohu zobrazit. JČ) Tisková mluvčí ministerstva školství Vladimíra Al Malikiová mu odpověděla, že ministr prostě na otázky odpovídat nebude, a basta. Pokud to není nedorozumění (doufejme, že ano, že ministr to tak snad nemyslel, v tom případě by měl záležitost ale rychle napravit), tímto byzantským východňárským způsobem záležitost končí? - České sdělovací prostředky by měly na tuto nepřijatelnou praxi nyní široce poukazovat a Eduarda Zemana znemožnit. Takhle si nepředstavujeme demokracii. Kde to jsme, pokud ministři, kteří jsou nikoliv absolutními vládci, ale pouze dočasnými spravovateli veřejných věcí, odpovědnými veřejnosti znepokojené veřejnosti prostě odmítnou odpovědět na zcela regulérní otázky? Tohle by Eduardu Zemanovi nemělo projít. Občané by si asi taky měli jmenovitě stěžovat na Zemana u svého poslance. Já vím, že poslanci většinou ignorují poštu od veřejnosti, ale někde se začít musí.

 • Vydírání v Českém rozhlase? Upozorňuji na pohnuté svědectví Miroslava Hrušky z ostravského rozhlasu, který si dovolil kritizovat to, co viděl jako jmenování nekompetentních osob do vedení této instituce, a dokázal rozkrádání. Odměnou mu byl vyhazov. - Nabízíme stránky Britských listů pro případné vysvětlení všem stranám, které jsou do tohoto případu zapleteny anebo s ním nějak spojeny. Dosud nereagoval nikdo. Jak píše Milan Kundera, (parafrázuji) "Nic nebude potrestáno a všechno bude zapomenuto". Nepatří v ČR mezi novináři k dobrému tónu kritizovat sdělovací prostředky. (Vzpomínám na to, jak když jsem byl v létě představen v deníku Právo Robertu Denglerovi, skoro uskočil, jako kdyby uviděl ďábla.) Co se stane? Všichni budou o případu Miroslava Hrušky tiše vědět a mlčet, a nestane se nic. - Přesvědčte mě, prosím, že tomu tak není. JČ

 • Začal vycházet nový literární časopis Tramvaj načerno.

  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.

  Ještě jednou: jsou Britské listy pro českou společnost nepřijatelné?

  Vysvětlení Tomáše Peciny

  Přestože jsem již neměl v úmyslu vracet se k této záležitosti, interpretační dovětek, kterým Jan Čulík v pátek doplnil mé stručné oznámení o rezignaci na spolupráci s Britskými listy, mě k tomu nutí. Je v dost příkrém rozporu se skutečností, a jeho zveřejnění považuji za neetické; snaží se mne ukázat v nelichotivém světle jako člověka, který kritizuje jeho novinářskou činnost a snižuje význam Britských listů, a jehož odchod je tedy vlastně pro deník přínosem. Patetické "a přece budou BL vycházet" mě dokonce nepřímo obviňuje z toho, že jsem si snad přál nebo navrhoval jejich zrušení!

  Jak se dalo čekat, tento Čulíkův text vyvolal řadu reakcí od čtenářů, kteří Janu Čulíkovi vyjadřovali uznání a podporu. Jeden z nich dokonce napsal, že - dovolte mi parafrázi - "Pecinova slova neříkají nic o Britských listech, ale hodně o něm". Přitom můj text byla jediná věta, informující bez jakéhokoli komentáře, že jsme se dohodli na ukončení spolupráce; vše ostatní byly myšlenky, které mi s větší nebo menší mírou nepřesnosti vložil do úst Jan Čulík.

  Britské listy jsou v kontextu českého internetu zcela výjimečnou stránkou, protože její autor v sobě spojuje vysokou jazykovou a všeobecnou kulturní erudici se schopností pregnantního vyjadřování myšlenek, zkušenostmi z práce v médiích, s dvaceti lety života v prostředí tradiční demokracie a - last but not least - s neobyčejnou pílí a pracovitostí.

  Velmi liberální editorská praxe v Britských listech je atraktivní i pro autory, neboť ti se nemusejí obávat, že jejich příspěvky budou podrobovány cenzurním zásahům nebo že se stanou díky některému textu proskribovanými autory sami, jak se to běžně děje například v Neffově Neviditelném psu.

  Britské listy jsou otevřeny mnoha názorům, přestože autoři nemohou počítat s ochranou proti kritice ze strany ostatních; polemika, jež je jinde vyloučena nebo omezena okruhem neutrálních témat, je zde běžným pracovním nástrojem.

  Tyto přednosti Čulíkova deníku do značné míry připouštějí i jeho odpůrci, a proto jsou kontroverzní Britské listy čteny i těmi, kdo se s Janem Čulíkem názorově rozcházejí.

  Nedostatky Britských listů souvisejí s amatérským charakterem jejich přípravy. To vede k řadě omezení. Kvalitní žurnalismus je týmová a velmi nákladná práce, avšak protože BL nemají žádný rozpočet, nemohou se věnovat jednotlivým kauzám do hloubky, nepracují investigativně, nemohou si dokonce ani předplácet informační servis ČTK. Současný stav internetu v České republice jim přitom nedává naději, že by mohly svou činnost financovat z příjmů za reklamu, protože pak by musely, podobně jako Neviditelný pes, sklouznout k povrchní zábavnosti a po-proudovosti a opustit své kritické a do jisté míry i elitářské zaměření.

  Jsem nicméně přesvědčen, a to zdůrazňuji, protože nechci, aby mi bylo do úst vkládáno cokoli jiného, že Britské listy patří k nejzajímavějším místům českého webu a byla by velká škoda, kdyby měly přestat vycházet.

  Stejně jako jsou Britské listy akceptovány širokou třídou svých čtenářů, česká společnost, nahlížena jako celek, a zejména pak český establishment, je odmítají, protože nejsou ochotny připustit jejich pracovní principy. Výsledkem této nekompatibility bývá, že práce pro Britské listy je provázena celou řadou - mírně řečeno - kulturních nedorozumění.

  Uvedu pro ilustraci tři příklady:

  Britské listy mají za to, že státní úředníci, stejně jako zaměstnanci veřejnoprávních institucí, jsou povinni číst korespondenci, odpovídat bez zbytečného prodlení na dopisy a poskytovat médiím informace o své činnosti; zmínění jsou naopak toho názoru, že odpovědět na dopis je vyjádřením obzvláštní přízně a poskytnout médiím informaci je privilegiem, za něž se musí novinář tím nebo oním způsobem odvděčit.

  Britské listy si myslí, že je-li dojednána s vládním úředníkem schůzka, ten je povinen ji dodržet nebo se prostřednictvím svého aparátu včas omluvit a dohodnout jiný termín; ministr Kavan se domnívá, že novinář může být rád, že byl v domluveném dnu přijat a že dostane vůbec nějaké informace.

  Britské listy kladou precizně formulované otázky a konfrontují dotazovaného s informacemi z jiných zdrojů. Pokud dotazovaný místo odpovědi inkoherentně žvaní, neváhají ho přerušit; jeden z učitelů na české žurnalistické fakultě tuto praxi ostře odsoudil: interview mají být konformní, afirmativní, nekonfrontační a vstřícná.

  Právě tato nízká míra společenské akceptance a kompatibility je důvodem mého odchodu, pro nějž jsem se víceméně rozhodl již před několika měsíci. Neznamená to přirozeně, že bych zavrhoval možnost přispět do BL občasným komentářem nebo poznámkou, a už vůbec to neznamená, že se zcela vzdávám novinářských ambicí. Pouze jsem dospěl k závěru, že tyto ambice musím uplatnit způsobem, který bude s převládajícím étosem české společnosti slučitelný anebo bude podložen takovým zázemím, že je nebude možno odbýt je s poukazem na nevýznamnost, okrajovost a amatérský charakter média, jež je zprostředkovává. Myslím si, že na takové rozhodnutí mám plné právo a čas ukáže, zda se mi podaří ve svém záměru uspět, nebo se přizpůsobím převládajícímu nízkému standardu, eventuálně se zcela odmlčím.

  Tomáš Pecina


  Poznámka Jana Čulíka

  Nebylo v žádném případě v úmyslu redaktora těchto Britských listů ukázat Tomáše Pecinu v "nelichotivém světle" jako člověka, který kritizuje jeho novinářskou činnost (a i kdyby tento deník kritizoval, co by na tom bylo špatného?) - pokud k tomu může dojít interpretací některých částí poznámky, zveřejněné v pátek, redaktor se omlouvá.

  Jsem však přesvědčen, že dlouhoměsíční prací pro denní list vzniká u přispěvatele (a Tomáš Pecina byl předním přispěvatelem Britských listů) určitá povinnost vůči jeho čtenářům - není možno je odbýt jen krátkou, neurčitou poznámkou, že po oboustranné dohodě už nebude Tomáš Pecina pro Britské listy psát. Proto ten pokus - možná nedokonalý - o dodatečné vysvětlení.

  Poznal jsem Tomáše Pecinu jako člověka, jemuž velmi záleží na rozvoji občanské společnosti v ČR, na tom, aby si lidi osvojili zvyklosti i etiku zavedených demokracií, aby se dokázali vzpřímit a - i když je to mnohdy obtížné - aby se dokázali efektivně zasazovat za svá práva, i za zlepšování demokracie.

  Během posledního více než roku, kdy Tomáš Pecina psal do Britských listů, výrazně přispěl k jejich kvalitě. Chtěl bych mu za tuto jeho profesionální novinářskou práci poděkovat.

  Je možná pravda, že pro většinovou českou společnost a pro český politický establishment je etos a způsob práce Britských listů nepřijatelný. Je určitě pravda, že se v každodenním životě české společnosti budeme ještě dlouho setkávat s frustrujícími jevy, jaké popisuje Tomáš Pecina ve svých třech výše uvedených příkladech.

  Jenže skutečnost není dokonalá nikde, a to přirozeně ani na Západě. Například i pro britský establishment jsou sdělovací prostředky nepříjemné a jeho členové se jejich práci občas snaží bagatelizovat a zpochybňovat jejich autoritu. To je normální manipulace, které se dopouštějí politikové dosti často, sdělovací prostředky se tomu nesmějí poddat, ani by pod tlakem těchto neférových způsobů politiků neměly na svou práci rezignovat.

  Sdělovací prostředky jsou zde mimo jiné od toho, aby se pokoušely stav věcí ve společnosti změnit k lepšímu. Skutečnost, že se člověk často setkává s frustrujícími jevy, je mi spíše pobídkou zvýšit novinářské úsilí, než dospět k názoru, že má práce nemá cenu.

  Tomáš Pecina má přirozeně právo na své rozhodnutí. Tuším, že usoudil, že je styl Britských listů pro to, aby byl pro většinovou českou společnost přijatelný, příliš energický, přímý a razantní. Kromě toho, jak se zdá, se domnívá, že by měl pracovat pro médium, které čeští politikové nebudou moci lehce bagatelizovat jako bezvýznamné. Nejsem si jist, že je to možné. Každé médium, které bude přistupovat vůči politikům razantně, energicky a kriticky, bude nutně zpochybňováno jako "neoficiální" (viz někdejší výroky Jana Zahradila) či "okrajové".

  Vždyť se tato celosvětová tendence politiků projevuje v Čechách neobyčejně výrazně. Přece když vyslovíte cokoliv nového, nekonvenčního, nepříjemného či kritického, lidé, kterých se to týká, se buď postaví do pozice mrtvého brouka, nebo budou na vašem výroku hledat podružné nepřesnosti, a poukazováním na ně se je budou snažit zdiskreditovat. V dnešní, uzavřené české společnosti kupodivu vládne neobyčejně silný respekt ke konvenci. Přesto je však nutno prosazovat myšlenku, že ke zlepšení situace může dojít pouze tehdy, bude-li se konvenční myšlení neustále rozrušovat novými přístupy a myšlenkami a budou-li představitelé establishmentu nuceni pracovat v neustále ostré myšlenkové konkurenci, která bude trvale ohrožovat jejich postavení. Tomáš Pecina je si toho velmi dobře vědom.

  Jenže, tato výchova k demokracii a k evropanství musí, míní zřejmě Tomáš Pecina, vypadat jinak. Bude nutno pracovat jemněji, nenápadněji, a schovat "hořkou pilulku" toho, jak funguje pluralismus a demokracie, do nějakého sladkého bonbónu.

  Osobně nejsem přesvědčen o tom, že jemnější přístup může fungovat. Česká společnost bude muset přijmout etos, jaký prosazují Britské listy, pokud se bude chtít stát úspěšnou součástí Evropy. Myslím, že není rozumné věci případně zjemňovat, oslazovat nebo nějak "zpřístupňovat". Největší katarzi a největší prozření, domnívám se, působí, když se se způsoby vnějšího světa seznámí skleníková česká společnost bezprostředně, bez servítků.

  Nicméně přeji Tomáši Pecinovi v jeho strategii mnoho úspěchů. Cením si jeho kritičnosti a doufám, že i nadále bude alespoň soukromě komentovat práci Britských listů a upozorní redaktora pokaždé, kdy se dopustil chyby nebo kdyby hrozil pokles úrovně.

  Jan Čulík


  "Revoluce" v České televizi

  Česká televize má nové vysílací schéma. Mnohé přesuny pořadu byly neúčelné a jen to zmate diváky. Pokaždé, když se změní čas, kdy se vysílá určitý pořad, přijde ten pořad o podstatné množství diváků. Jenže Česká televize je už za mnoho let více méně takovými eratickými přesuny pořadů docela dobře proslulá, tak to nechává diváky víceméně chladnými.

  Do určité míry se zlepšily informace o vysílaných pořadech.

  Celkové vyznění je opět bulvárnější (je to důsledek zoufalství, nemohoucnosti, anebo úmyslné politiky?). Vedení České televize si asi myslí, že úkolem veřejnoprávní televize je produkovat trochu kvalitnější bulvár, než jaký na diváky chrlí TV Nova.

  Některé nové pořady jako Katovna nebo Noc s andělem (noční pořad v noci ze soboty na neděli) působí dosti zábavně jako parodie sebe sama.

  (Mimochodem, proč mají tvůrci pořadů v České televizi nutkání šroubovat český jazyk při vymýšlení názvů pořadů - Čím násilnější a zakroucenější název pořadu, tím snad bude úspěšnější? "Cestománie?")

  Zpravodajství má nový, barevně pruhovaný newsroom, takže to prostředí působí trochu jako mateřská školka.

  Česká televize dobře nadabovala pořad holandské televize o údajné korupci kolem prodeje Českého telecomu, a pak se pokusila o vlastní investigativní práci.

  V čem to spočívalo?

  Po chodníku na Starém Městě pražském šel údajně zkorumpovaný Pedro Pick. Kolem něj poskakoval reportér České televize s mikrofonem a křičel na něj otázky.

  Pick nereagoval.

  Bylo to bezzubé a  trapné a trvalo to několik minut.

  Jestlipak předem získala Česká televize svolení od Pedro Picka k použití záběrů jeho osoby? Co když vezme Pick ČT k soudu?

  Ale, nakonec, bude-li muset ČT Pickovi platit odškodné za zostouzení jeho osobnosti ve vysílání, občané takové výdaje rádi uhradí z koncesionářských poplatků. Jsou přece s Českou televizí podle jejích průzkumů výsostně spokojeni...

  (K nynějším pořadům ČT se ještě vrátíme.)


  Český Senát nalezl svůj smysl

  Andrew Stroehlein

  An English version of this article is available in the Electronic New Presence magazine.

  Od svého zrodu před dvěma lety je český Senát legislativním tělesem, které hledá smysl. Jeho politická role zůstává nejasná, a malá účast voličů při senátních volbách ukazuje, že nová horní sněmovna nezískala důvěru veřejnosti. Ale když nyní v listopadových volbách byla nahrazena třetina poslanců Senátu novými lidmi, byl ustaven jeden senátní výbor, který by mohl Senátu poskytnout jasný účel. Bude dohlížet na složitý proces harmonizace předpisů a analyzovat všeobecnou českou připravenost na vstup do EU.

  Nedávno vytvořený Výbor pro evropskou integraci má hodnotit pokrok České republiky na cestě směrem k Evropské unii.

  Poté, co v listopadu dostala Česká republika od Komise pro Evropu v této věci špatné vysvědčení, je jasné, že takový dohled je potřebný. Je sice možné, že Evropská unie začíná v důsledku svých hospodářských starostí zaujímat vůči myšlence rozšiřování na východ poněkud chladnější postoj, ale to nemůže být pro Prahu výmluvou, aby polevila ve svém úsilí o včlenění do EU. I když ČR stále ještě nebylo jasně řečeno, kdy bude přijata, Česká republika musí udělat všechno, co je v jejích silách, aby splnila ze své strany všechny podmínky dohody.

  Pokud by Senát využíval vhodně svého politického vlivu, toto těleso - nebo aspoň tento jeden senátní výbor - by se mohlo stát inspekční institucí, dohližitelem nad integračním úsilím České republiky. Mohlo by kontrolovat vládu a parlament a dávat pozor na to, aby české zákony byly slučitelné se zákony EU a aby byl dodržován dohodnutý časový rozvrh.

  Kromě toho by tato nová senátní role mohla sloužit i několika alternativním cílům - a to i v tom případě, kdyby byl Senát zrušen. Ať už bude či nebude Senát nakonec zlikvidován - což požadují v ČR nyní mnozí - Česká republika by si alespoň vytvořila dostatek politiků, kteří jsou seznámeni s praxí a etosem Evropské unie - příliš mnoho takových politiků nyní ČR nemá. Záloha těchto politiků by sloužila k třem účelům:

  Zaprvé, politikové se znalostí praxe Evropské unie by se časem mohli přesunout do jiných oblastí státního aparátu a politiky. Jejich odborné znalosti by mohly být využívány při harmonizačních těžkostech.

  Zadruhé, tato skupina senátorů nebo bývalých senátorů by byla dobře schopna prezentovat Evropskou unii české veřejnosti. Členové nově vzniklého senátního výboru pro integraci ČR do EU by měli vystupovat co nejčastěji ve sdělovacích prostředcích a měli by podrobně vysvětlovat Evropskou unii českým občanům. Tito senátoři by se mohli stát populárními autoritami k záležitostem Evropské unie. Doufejme, že vznikne také vůči Bruselu trochu zdravé a produktivní skepse.

  Zatřetí, členové tohoto senátního výboru budou posléze v dobrém postavení, aby se stali prvními českými poslanci v Evropském parlamentu, až bude ČR přijata do EU. Evropský parlament je sice obyčejně považován za domov důchodců pro národní politiky, jejichž domácí kariéra už skončila, ale pomalu nabývá většího významu, a České republika bude potřebovat v tomto legislativním orgánu informované poslance, kteří by dokázali efektivně zastávat zájmy českých občanů.

  Kdyby byl český Senát zrušen pro nezájem veřejnosti, utvoření Výboru pro evropskou integraci bude pro Českou republiku ze všech těchto hledisek pozitivem. Doufejme, že Senát zrušen nebude a doufejme, že tento Výbor poskytne české horní sněmovně alespoň jednu jasnou roli: dohled nad včleňováním ČR do EU. Ale i kdyby nakonec Senát byl zlikvidován, tento Výbor může alespoň sloužit dočasně jako přípravné těleso pro české politiky, kde by mohli získat kvalifikaci o Evropské unii.

  Andrew Stroehlein


  Cibulkovy seznamy - Rudá kráva

  Jan Mezdříč

  Cibulkovy, nevěrohodné, seznamy spolu s lustračním zákonem sehrály svou očistnou roli nikoli co se týče morálky, ale duševní hygieny naší politické scény. Morálka a právo zaostaly, ostatně jako v řadě jiných věcí, ekonomikou počínaje a novinařinou konče.

  Cibulkovy seznamy považuji za nevěrohodné. Snad, částečně, pomohly lidem a útvarům na politické scéně vnímat sebe sama, po roce 1990 jako subjekty politiky a nikoli objekty špionážních a špiclovských manipulací, skrze které ta politika vypadá tak špatně. To bylo velmi důležité pro naši společnost. Nevěříte? - Vzpomeňte tedy na dohady v tisku, zda rozpad ČSFR způsobila rozvědka ruská či americká. Jak by asi ty úvahy vypadaly v atmosféře více orwellovské - místo seznamů a lustrací jen sem tam estébákem "prořeknutá" informace.

  V roce 1997 či 98 jsem se v Seznamech daných na Internet našel, jeden záznam D jako důvěrník a s poměrně nízkým číslem. A pak jsem u PC vzpomínal na všechny lidi, co jsem potkal za svůj nedlouhý nekrátký život, v práci i při zábavě, spolužáky nevyjímaje, a koukal do Seznamů, abych odhadl, kdy a třeba i komu a co. Z těch lidí, jeden z nich mi sám řekl, že to podepsal a jiný například byl sice takovej hajzlík a ač člen KSČ, špiclů se bál jak čert kříže. A další páni měli pro mne takové zajímavé, ale nepřijatelné návrhy. No a já tam ty lidi nenašel! (o těch co jsem tam našel, se nezmiňuji, své kdy a co jsem nerozluštil)

  Že ty seznamy nejsou úplné jsem tvrdil již tenkrát (v každé špatné i dobré knížce na dané téma se dočtete, jak nějaký lidi nejsou v v patřičném seznamu). Bralo se to ode mne jako autodenunciace při hloupé (chachá) sebeobraně, nikoli jako varování.

  Považují společnost za morálně očištěnou, protože se divoce lustrovalo a lustruje, leckteří lidé dobré vůle, leč mylně. Představují si estébáky jako vzorné, poctivé úředníky, kteří pečlivě zapisovali, co jim ty lumpové donašečský donesli a chudák stranovláda na to nějak musela reagovat. A taky jak teď všichni ze Seznamů po 8 let stále zpytují svědomí. Jestli se Vám ta úvaha zdá pitomá, tak prozkoumejte, jak naše společnost po r.1989 hodnotí, trestá či odměňuje nomenklaturčíky, estébáky a lidi ze seznamů v Rudé Krávě. A jak mnohý z lidí dobré vůle připouští pravost Seznamů v tom, kterém případě a v důsledku toho jim věří více, než vlastním smyslům a rozumu.

  Jeden z nápadů, který považuji dodnes za rozumný, bylo nebránit lidem od policie, ať tajné či veřejné, v odchodu do civilu. Méně rozumná se mi jevila výše odchodného na cestu. Byl strach. Mezi námi čtenáři BL: kdo měl v tehdejší době například odvahu navrhnout ve Federálním shromáždění , aby sovětská vojska odjela domů? Jen jeden starší muž z Charty, s několika infarkty a kriminály, kterého brzy dostihl jeho poslední infarkt.

  Druhý nápad, který považuji za dobrý, bylo nedělat revoluci a nepěstovat pravicový bolševismus (proto ten samet), ale prostě narovnat záda a  z toho reálsocialismu odejít.Tedy, žádné výzvy k hrdým dcerám královským.Potíž byla asi v tom, že jsme si ten kapitalismus představovali trochu jinak - asi jak vypadá v Anglii po 300 letech. I nechali jsme nomenklaturčíky a důstojníky StB budovat kapitalismus. Ono se toho moc jiného nedalo tenkrát dělat.

  Udělat bídáky z konkretních komunistů a jiných nár.frontovníků a důstojníků StB nešlo. Alespoň že zbyli ti důvěrníci a tajní spolupracovníci, i když se o jejich soupisu a o velkém podílu na nezákonnostech dá s úspěchem pochybovat. V Seznamech je 160.000 záznamů celkem. V letech teroru ordinovaného Stalinem jich bylo jen několik tisíc, v první polovině 70tých let cca 20-30 tisíc. Pan Benda senior už nám o tom zprávu nenapíše. A taky nám nenapíše, jak Rudé právo na přelomu 80tých let podrobně popisovalo asi v deseti pokračováních, jak americká CIA sbírá "střípky" informací, aby si z nich složila celkový obraz. To byl v naší zemi předpoklad úspěšné politické kariéry pro každého komunistu a celý ten seriál jsem považoval za masovou a nenápadnou instruktáž členů KSČ . Takže ani to kádrově-výrobní špiclování(co lidi u vas dělaj, s kym spěj a vubec jaká je sytuace) mohlo být stěží objevné.

  Cibulkovy seznamy nejsou kompletní, nevypovídají o vině a pokud ano, pak převážně v rovině morálky, nikoli v rovině právní. Když Vás pane nenechali dostudovat, může za to udavač, co Váš "delikt" udal, nebo komunisté, kteří stanovili pravidla, podle kterých jste byl ze školy vyhozen? Jo, udavačství je sviňárna? Souhlasím. Ale myslíte, že ten křivák teď začne zpytovat svědomí a páchat dobro, protože je v Cibulkových Seznamech?

  Seznamy poskytly velké části naší společnosti, komunistům i nestraníkům, ateistům i křesťanům možnost katarze. Kdo tam není, je bez viny , lze snášet tajné policisty (profesionální a seriosní tvůrce Seznamů) v roli agentů s realitami a nomenklaturčíky v roli podnikových manažerů a byznysmenů, dosud zaměstnaní bývalí estébáci se změnili na oddané zkušené odborníky. Všichni další, kdo své lámání charakteru v dobách minulých odůvodňovali heslem "Všichni jsme jen královi zbrojnoši", se mohli náhle očistit. V nepřítomnosti T či D zvednout své pivo či koňak a říci "Bacha - to von! Našel sem ho TAM."

  No, někdo to přece vodsrat musí, ne? Rudá kráva nás doprovází, až do skonání.

  7.1. 1999

  Jan Mezdříč

  P.S. Dle mých zkušeností ti, kteří se upsali, dělali buď kariéry nebo pobírali nepeněžní požitky nepřiměřené či nedostatkové při jejich postavení v reálsocialistické společnosti. Občas se o někom začalo říkat, to je von z vůle StB - vyvolat ve sledované skupině nedůvěru a rozpory či isolovat určitého jedince nebo zaretušovat činnost toho pravého zdroje informací. A taky bylo možno rozhlásit o sobě samém dobrovolně co jste za lumpa - pak jste zaručně neznal a nevěděl nic a se svým stínem jste si mohl povídat o každém svém dni od setkání do setkání.

  JM


  Tony Blair "exkluzívně pro MFD". Ale dělají se takhle moderním způsobem rozhovory?

  Jan Čulík

  V pátek 8. ledna zveřejnila Mladá fronta Dnes krátký rozhovor s britským premiérem Tony Blairem. Zařídil ho Jan Rybář.

  Jan Rybář byl ve školním roce 1995-1996 postgraduálním studentem v Glasgow, na univerzitách Strathclyde a Glasgow University, Vypracoval informativní diplomovou práci o Severním Irsku. V Británii se orientuje dobře.

  Pro MFD je jeho přítomnost v redakci určitě přínosem, protože na rozdíl od jiných novinářů není Jan Rybář v žádném případě omezen jen na vnímání České republiky - není z těch žurnalistů, které by ani nenapadlo, spojit se s někým mimo hranice ČR, protože to je "cizina", to už není vlastně "náš", "autentický" svět. Pracoval kdysi pro Lidové noviny, posléze z nich po jednom z tehdejších "pravicových pučů" s kolegy odešel. Má dost velké zkušenosti z novinářské práce z Ruska. Není mu ještě třicet.

  Je nutno vzdát chválu Rybářově iniciativě, že ho napadlo obrátit se na Tonyho Blaira z otázkami.

  Na titulní straně Britských listů máme noticku o tom, jak český ministr školství Eduard Zeman odmítl odpovědět velmi čtenému internetovému časopisu Svět Namodro na závažné, legitimní otázky o tom, co hodlá vláda dělat, aby české školství nezaostalo při šíření moderních technologií a znalostí o nich pro české školáky a studenty.

  Ppro britského premiéra Tonyho Blaira musí být deník MFD v jakési České republice asi stokrát obskurnější publikací než Svět Namodro pro Eduarda Zemana. Přesto však, jak se zdá, Blairovi poradci Rybářovy otázky nehodili do koše a Blair na ně celkem zdvořile, i když nepříliš objevně, odpověděl. Nemohli by se z této, alespoň povrchní zdvořilosti vůči novinářům poučit od západních politiků i čeští ministři?

  Jak ale vést rozhovory s politiky, které přinesou něco objevného?

  Nicméně, Rybářův rozhovor s Tony Blairem pro Mladou frontu Dnes je zklamáním. Neříká totiž skoro vůbec nic nového. Vyvolává vážné pochybnosti o korespondenční metodě provádění interviewů. Pošleme-li politikovi do zahraničí otázky a necháme mu na libovůli, aby na ně odpověděl, jak chce, nemáme totiž možnost přerušit jeho případné nehoráznosti či propagandistické žvanění doplňující otázkou. Rybářův rozhovor s Blairem jasně ukazuje, že neprovádí-li se rozhovor na místě, bez novinářovy možnosti politika přerušovat, nemá asi vůbec smysl rozhovory dělat. (Kromě jednoho vedlejšího smyslu, viz níže.) Pokud není Mladá fronta Dnes ochotna financovat Rybářovi cestu do Londýna za Blairem, celá věc je promarněním peněz i energie.

  Řekněme to cynicky: Jan Rybář byl nucen uplatnit vůči Blairovi stejně chabý reportérský postoj, jaký uplatňuje většina českých novinářů vůči českým politikům, a dostalo se mu stejně chabých odpovědí: Blair vytvořil pro MFD propagandistickou "stranickopolitickou pětiminutovku".

  Blairovy odpovědi jsou nic neříkající. Jsou vlastně dobrou ukázkou toho, proč začíná Blairova vláda v Británii ztrácet popularitu - Blairovi lidé se soustřeďují s nejvyšším úsilím na perfektnost prezentace, avšak co do podstaty praktické politiky jejich vlády, ta jaksi vymizela. Jistě, musíme v rámci férovosti přiznat, že Blair mluví do zahraničí, k lidem, jaké nezná, a Rybář nemá v MFD dostatečné množství prostoru, aby dokázal lidem vysvětlit, o co v Británii v současnosti jde a čím to může být relevantní pro lidi v ČR.

  Nedostatečnost Blairových odpovědí

  Komická je v Rybářově rozhovoru Blairova odpověď na otázku, co je to tedy vlastně ona tak Blairem prosazovaná "Třetí cesta". Čeští čtenáří vědí, že výraz "třetí cesta" má určitou vazbu na československé komunistické reformisty. Nejsem si jist, zda to ví Tony Blair.

  Nejprve Blair odpovídá na Rybářovu otázku tímto prázdným, obecným odstavcem:

  Dovolte mi nejdříve vysvětlit, co mám na mysli třetí cestou. Je to modernizovaná sociální demokracie, zcela oddaná svému závazku k sociální spravedlnosti a cílům levého středu, ale pružná a novátorská, pokud jde o prostředky, jak toho dosáhnout. Tedy ano, je to soubor cílů a hodnot, jimiž se řídí modernizační program nové Labouristické strany v Británii. Ale tyto záměry a cíle nejsou v žádném případě jen výlučně britské. To, co nazýváme třetí cestou, rozvíjejí a následují v mnoha jiných zemích, v Evropě i mimo ni, kde sterilní staré argumenty staré levice a nové pravice byly odmítnuty ve prospěch nové politiky.

  Opravdu je tomu tak? V dnešní Labouristické straně se proniká na povrch tolik rozporů, že to trochu vypadá, že labouristé jsou vlastně možná jen tradiční sociální demokracií (které tlak mezinárodních finančních trhů a Bruselu odebraly právo příliš silně v zemi rozhodovat), která je nyní stále intenzívněji nespokojena s tím, že ji unesl jakýsi Tony Blair, který se kdysi prý vyjádřil, že by stejně tak dobře býval mohl být konzervativním politikem.

  Posléze se v odpovědi na další otázku k věci Blair vrací, údajně "konkrétněji":

  Přinášíme Británii vůbec první minimální mzdu a současně snižujeme daň z podnikatelských zisků na vůbec nejnižší úroveň, abychom povzbudili investice. Přistoupili jsme k Novému údělu, abychom se vypořádali s tragédií nezaměstnanosti mládeže, nyní na nejnižší úrovni za dvacet let, a zároveň jsme poskytli Bank of England nezávislost, která pomohla ke snížení dlouhodobých úrokových sazeb na úroveň, jíž dosahovaly naposledy před 35 lety. Našli jsme dodatečných čtyřicet miliard liber na investice do vzdělání a zdravotnictví, přičemž jsme snížili o 20 miliard liber roční úroveň půjček, kterou jsme zdědili po konzervativcích. Jsem tedy rád, že nemůžeme být zaškatulkováni do starých kategorií. Důležité je to, co funguje. To je také, co myslíme třetí cestou. Na tom není nic vágního.

  Tento výčet konkrétních politických kroků, které Blairova vláda učinila, přirozeně vůbec netvoří žádnou novou politickou ideologii či filozofii. Blair zde volně žvaní. Přitom jeho propagandistická sebechvála, co všechno jeho vláda učinila dobrého, skrývá celou řadu kontroverzních otázek:

 • Blairovci skutečně zavádějí v Británii poprvé minimální mzdu: konzervativnější občané se obávají, že to povede k nezaměstnanosti, protože lidé, kteří dosud pobírali menší platy, než je minimální mzda, budou prostě propuštěni. Naopak levicověji orientovaným občanům a odborovým svazům je Blairem navrhovaná minimální mzda příliš nízká.

 • Blairova vláda skutečně poskytla britské ústřední bance nezávislé pravomoci k určování úrokových měr podle stavu ekonomiky. Tak to ovšem funguje v mnoha zemích světa, činit toto rozhodnutí součástí jakési filozofie "Třetí cesty" je naprostý nesmysl. Velkou otázkou bude, až začne britská ústřední banka činit fiskální rozhodnutí, které povedou ke zvyšování nezaměstnanosti v zemi - občané si hněv vylijí na politiky, kteří ovšem nad bankou nebudou mít žádnou moc. Bude to třaskavá situace. Jejímu líčení se v sebeoslavné odpovědi Blair vyhnul, a Rybář mu ji nepřipomenul.

 • To, že v Británii dosti výrazně poslední dobou poklesly úrokové míry, nemůže být připisováno labouristům jako zásluha, neboť je to důsledkem úspěšné konzervativní hospodářské politiky, za kterou by měla být země velmi vděčna bývalému konzervativnímu ministru financí Kennethu Clarkovi, který je skutečně chytrý jak opice a vedl vynikající hospodářskou politiku, jakou Británie nezažila za mnoho let, a už asi nezažije. - Typickou ukázkou hlouposti britských konzervativců bylo, že po pádu Johna Majora si Clarka nezvolili novým šéfem strany - přitom Clark byl jediný konzervativec, kterého se labouristi bojí jako čert kříže, protože ten by dokázal konzervativcům vyhrát volby. (Byl naprosto v britské politice marginalizován a jeho místo převzaly nuly jako William Hague.)

 • To, že se labouristům podařilo snížit státní zadluženost (nikoliv, Jane Rybáři, půjčky) o 20 miliard liber, to je opět důsledkem velmi úspěšné předchozí hospodářské politiky Kennethe Clarka, jejíž pozitivní vliv nyní už ale končí.

  Obecně se nyní v Británii očekává hospodářský útlum. Je velkou otázkou zda se s ním labouristé dokáží vyrovnat tak inteligentně, jak by to asi uměl Kenneth Clarke. Vychvalovat sama sebe, že jsem snížil státní zadluženost o 20 miliard liber, a ještě to činit součástí jakési vágní filozofie "Třetí cesty", je absolutní nesmysl. Škoda, že to nemohl Jan Rybář Blairovi na místě vytknout.

  Blair se dále v písemných odpovědích na otázky Jana Rybáře chvástá, že labouristé "snížili podnikatelské daně". Vyhnul se tomu, že naopak velmi energicky zrušili labouristé daňové úlevy zejména na soukromé starobní zabezpečení a soukromé penzijní fondy, které jsou v Británii velmi významnou součástí ekonomiky. Toto zvýšení zdanění bylo tak razantní, že se vyskytly obavy, že některé penzijní fondy nebudou nyní schopny občanům vyplácet uspokojivé starobní penze.

  Blair se chválí, že jeho vláda snížila podnikatelské daně, v odpovědi na Rybářovu otázku, není-li jeho vláda příliš pravicová. Nezdá se mi, že by snižování podnikatelských daní bylo "nepravicovým" opatřením. Vypadá to, že si Blair tuto otázku, než na ni začal odpovídat, ani pořádně nepřečetl.

  Všechny ty otázky a odpovědi se dají označit anglickým slovem "anodyne", neškodné, mlhavé, chlácholící, utišující. Typicky blairovské.

  Jak se dnes dělají rozhovory

  Moderní žurnalistika, zejména anglosaská, už dávno netiskne pasívní přepis interviewů formou otázka - odpověď. Rozhovory se zpracovávají do novinářova souvislého textu, v němž autor rozhovoru používá vlastní subjektivní postřehy a analýzy. (Viz např. rozhovor listu Scotsman s Václavem Havlem, při příležitosti Havlovy návštěvy Glasgowa. Tento, nyní všeobecně - nikoliv však v českých sdělovacích prostředcích - používaný formát (sám jsem ho nedávno použil v tomto článku) je daleko výhodnější, neboť by býval Janu Rybářovi poskytl možnost Blairovo propagandistické řečnění uvést svým komentářem do kontextu a na pravou míru.

  Cituji na ukázku pár odstavců z rozsáhlého rozhovoru, napsaného tímto moderním, "subjektivním" způsobem. Je to rozhovor s americkým hercem Kelseym Grammerem, mezinárodní hvězdou, představitelem psychiatra Frasiera Crana v  inteligentním komediálním americkém televizním seriálu Frasier (bohužel se pokud vím tento seriál v českých televizích nedává, pravděpodobně by bylo příliš nákladné ho koupit?). Rozhovor na čtyři strany velkého formátu vyšel v sobotu v barevném magazínu deníku Guardian:

  (...) Když začnete sbírat informace o Kesley Grammerovi, první skutečnosti, které zjistíte, jsou, že má značně kontroverzní historii. Kontroverze s drogami, s alkoholem a se ženskými. Grammer se to ani nesnaží zakrývat. Napsal o tom dokonce upřímnou, i když místy poněkud patetickou, autobiografii, pod názvem So Far, Zatím. Ale chaos, kterým v minulosti prošel, obklopuje Grammera jako legenda a jde před ním na internetu, v bulvárním tisku a v hollywoodských drbech.

  V současnosti se však Grammer už nelituje. Říká lehce, "Součástí mé denní strany je trochu výsměchu a hanby, zaměřené proti mě. Ale teď už jsem schopen přečíst si o sobě v novinách něco záporného a nebrat to stoprocentně osobně." Je to jedním z důvodů, proč se rozhodl začít poskytovat živé rozhovory na internetu (kelseylive.com) a hovořit se svými fanoušky. "Je to způsob, jímž si beru nazpět kus svého života," konstatuje Kelsey Grammer. (...)

  Samozřejmě, toto je rozhovor s filmovou hvězdou, nikoliv s politkem. Ale je jasné, jak úplně jinak by vypadal Rybářův rozhovor s Tony Blairem, kdyby ho Rybář napsal tímto způsobem, a nikoliv jen mechanicky zredigoval pár Blairových sebeoslavných výroků. Měl by možnost kriticky analyzovat Blairovy výroky, porovnávat je s výroky jiných politiků a uvádět je do obecného kontextu.

  Některé Rybářovy otázky jsou trochu obecné, v jedné z nich Rybář spojuje dvě témata, která spolu nemají mnoho společného:

  Jak odpovídáte těm, kteří vás kritizují za přílišnou pravicovost, a těm, kteří tvrdí, že koncepce "třetí cesty" je příliš vágní?

  Spojovat dvě témata v jedné otázce nikdy není rozumné, neboť to poskytuje interviewovanému politikovi možnost vyhnout se řádné reakci alespoň na jednu z nich.

  Novinář nesmí dávat politikům otázky, kterých mohou zneužít k sebechvále či k propagandě.

  Ptá-li se Rybář Blaira, Je současné silné postavení evropské levice důkazem, že "historie je na jejich straně"?, co proboha očekává, že mu Blair řekne, než sebechválu. Politikům se nesmí v rozhovorech dávat příležitost, aby kritizovali své oponenty a aby se sami chválili.

  Poslední Rybářova otázka Blairovi je neskutečná:

  Jaký je váš největší sen?

  Je to s odpuštěním doprdelismus. Novinář nikdy nesmí politikovi dát příležitost ke šťavnění, jak to nazýval Jiří Voskovec.

  Blairova odpověď na tuto otázku je jen pěnou s minimálním obsahem:

  Jsem otcem tří dětí ve školním věku. Proto bych řekl, že mým největším snem je poskytnout všem mladým lidem to, co chci pro své děti - šanci žít v míru, cítit se bezpečně, být respektován a mít příležitost uplatnit svůj potenciál. Chci, aby vláda nové Labouristické strany usilovala o dosažení těchto záměrů v Británii a napomáhala ve spolupráci s ostatními zeměmi tomu, aby byly tyto cíle dosaženy na celém světě.

  Není možno doufat, že by tento Rybářův rozhovor přístupněji či plastičtěji českým čtenářům objasnil situaci ve Velké Británii, a vysvětlil, jaký kladný či případně odstrašující příklad by si Češi případně z této země měli brát.

  Snad jediná užitečná věc je to, že české čtenáře asi překvapí, jak velkou roli dává Tony Blair na vzdělání. Ovšem zároveň to bagatelizuje tím, že poukazuje na to, že britské školství bylo zatím špatné. Bylo či je horší nebo lepší než školství české? To je otázka, na kterou nemáme spolehlivou odpověď. České školství je biflovací a autoritářské - mnohé britské školy jsou zajisté příliš liberální, takže při podporování rozvoje samostatných názorů se děti nenaučí nic.

  Jenže britská vláda dává velký důraz i na počítačovou gramotnost nejnovějších generací, protože ví, že je to hospodářsky velmi důležité - český ministr školství na otázky na toto téma odmítá odpovídat.

  Celý Rybářův rozhovor s Blairem pro MFD má ale úplně jinou, pro deník MFD daleko významnější funkci. Obsah rozhovoru jekonec konců podružný.

  Nejdůležitější je podtext, který bezpochyby hřejivě zapůsobil na každou zakomplexovanější českou duši.:"Podívejte se, jak významným deníkem je Mladá fronta Dnes. Poskytují ji - nám - rozhovory i takoví velikáni světové politické scény jako je Tony Blair. Kupujte tedy MFD!!"

  Kam ve svých otázkách Blairovi odložil Jan Rybář skandály a potíže Blairovy vlády?

  Tři rezignace v posledních třech týdnech

  Nevím, jak dlouho ležely v Blairově kanceláři Rybářovy otázky. Jenže od posledních předvánočních dní leží na Blairově vládě dosti podstatný stín. Hlavní Blairův ideolog, šedá eminence Blairovy Nové labouristické strany, Tony Mandelson, musel rezignovat, protože nedeklaroval obrovskou bezúročnou půjčku, kterou obdržel od přítele, posléze činitele ministerstva financí Geoffrey Robinsona, na koupi luxusního londýnského čtyřpatrového domu. Geoffrey Robinson také rezignoval. Dále rezignoval tiskový tajemník ministerstva financí Charlie Whelan, o němž se šíří dohady, že to byl právě on, který prozradil novinářům, že Peter Mandelson dostal od Geoffrey Robinsona kontroverzní půjčku.

  Už dost dlouho se šíři dohady o emocionálních rozporech a nenávistech uvnitř Blairova vládního týmu, zejména o údajně rivalitě mezi Blairem a ministrem financí Gordonem Brownem, a o odporu mnoha členů Blairovy vlády vůči příliš "pravicové" politice Petera Mandelsona a Gordona Browna.

  Další problémy Blairovy vlády

  Zdá se, že britští občané začínají po půldruhém roce Blairových Nových labouristů u moci trpět určitým vystřízlivěním.

  Hlavně se Blairovi vyčítá, jak už jsem napsal v těchto poznámkách, a jak dokázal i rozhovorem s Janem Rybářem, že je jeho vláda jen propagandistické žvanění, samá hesla a fráze, a žádná podstata.

  Mezi další problémy Blairovy vlády nyní patří:

 • Ministr financí Gordon Brown je terčem požadavků opozice, aby bylo oficiálně vyšetřeno jak je možné, že jeho partnerka obdržela 100 000 liber na podporu firmy, kterou vlastnil Geoffrey Robinson, donedávna vysoký labouristický činitel ministerstva financí.

 • Ministr zahraničních věcí Robin Cook má pověst děvkaře. Jeho manželka, kterou zapudil, právě vydala ostře kritickou knihu (výňatky z ní tiskne na pokračování Sunday Times), v níž konstatuje, že Cook měl šest různých milenek, ale, co je vážnější, že v určitou dobu svého života zcela propadl alkoholismu a byl drogově závislý na pilulkách pro spaní, takže se dostal na hranici absolutního fyzického i psychického vyčerpání. - Viz samostatný článek v tomto vydání BL.

 • Ministr Blairovy vlády Jack Cunningham je obviňován z plýtvání státních fondů. Použil soukromých letadel - na státní útraty - k cestám do Luxemburku, do Štrasburku, do Rotterdamu a do Bonnu, přestože do těchto měst existují z Londýna pravidelné komerční lety leteckých společností. Průměrně každá jeho cesta stála 6560 liber, přestože průměrná zpáteční letenka první třídy stojí pouhých 438 liber.

 • Zákazníci stavební spořitelny Britannia Building Society protestovali písemně u ředitele této finanční instituce proti jeho rozhodnutí nepožádat policii, aby vyšetřovala okolnosti hypotéky Petera Mandelsona. Mandelson zamlčel stavební spořitelně při žádosti o hypotéku, že dostal od Geoffrey Robinsona bezúročnou půjčku 373 000 liber, což je trestné.

 • Charlie Whelan, tiskový tajemník ministerstva financí, který byl donucen rezignovat v souvislosti s odstoupením Petera Mandelsona, hrozí, že napíše knihu, v níž se za svůj nucený odchod z ministerstva pomstí.

  Proč nebyla ani zmínka v Rybářově interview s Tony Blairem o všech těchto rozporech v jeho vládě?

  Přitom je to velmi důležité: Zdá se, že i nejidealističtěji zaměřená vláda podlehne po určité době svodům moci a dochází do určité míry k její zkorupovanosti. Mladíkům - nebo spíše pánům středních let (lidem kolem Blaira je přibližně čtyřicet) se prostě jejich "moc" poněkud vrazila do hlavy. Jan Rybář to ve svém rozhovoru v MFD příliš nereflektuje.


  Britský premiér exkluzivně pro MF DNES

  Důležité je to, co funguje, tvrdí Tony Blair

  MFD 8. ledna 1999

  Britský premiér Tony Blair charakterizuje svoji politickou a ekonomickou "třetí cestu" jako modernizovanou sociální demokracii. V písemných odpovědích na otázky MF DNES shrnuje výsledky roku a půl vlády labouristů a obhajuje hluboké změny ve správě země. Odmítá obavu, že nedávný nárůst separatistických nálad ve Skotsku povede k oslabení Spojeného království. A tvrdí, že směřování Severního Irska k míru se již nedá zvrátit.

  Je koncepce vaší "třetí cesty" jen souborem myšlenek pro reformy ve Spojeném království, nebo ji považujete za něco univerzálnějšího, například novou ideologii pro sjednocenou Evropu?

  Dovolte mi nejdříve vysvětlit, co mám na mysli třetí cestou. Je to modernizovaná sociální demokracie, zcela oddaná svému závazku k sociální spravedlnosti a cílům levého středu, ale pružná a novátorská, pokud jde o prostředky, jak toho dosáhnout. Tedy ano, je to soubor cílů a hodnot, jimiž se řídí modernizační program nové Labouristické strany v Británii. Ale tyto záměry a cíle nejsou v žádném případě jen výlučně britské. To, co nazýváme třetí cestou, rozvíjejí a následují v mnoha jiných zemích, v Evropě i mimo ni, kde sterilní staré argumenty staré levice a nové pravice byly odmítnuty ve prospěch nové politiky.

  Jak odpovídáte těm, kteří vás kritizují za přílišnou pravicovost, a těm, kteří tvrdí, že koncepce "třetí cesty" je příliš vágní?

  Od začátku jsem dával jasně najevo, že nemám zájem znovu vybojovávat staré bitvy nebo posouvat ručičky hodin dozadu. Ale opravdu pádnou odpovědí těm, kteří si stěžují, že vláda nové Labouristické strany je příliš pravicová, jsou naše výsledky za prvních osmnáct měsíců u moci. Přinášíme Británii vůbec první minimální mzdu a současně snižujeme daň z podnikatelských zisků na vůbec nejnižší úroveň, abychom povzbudili investice. Přistoupili jsme k Novému údělu, abychom se vypořádali s tragédií nezaměstnanosti mládeže, nyní na nejnižší úrovni za dvacet let, a zároveň jsme poskytli Bank of England nezávislost, která pomohla ke snížení dlouhodobých úrokových sazeb na úroveň, jíž dosahovaly naposledy před 35 lety. Našli jsme dodatečných čtyřicet miliard liber na investice do vzdělání a zdravotnictví, přičemž jsme snížili o 20 miliard liber roční úroveň půjček, kterou jsme zdědili po konzervativcích. Jsem tedy rád, že nemůžeme být zaškatulkováni do starých kategorií. Důležité je to, co funguje. To je také, co myslíme třetí cestou. Na tom není nic vágního.

  Je současné silné postavení evropské levice důkazem, že "historie je na jejich straně"?

  Není pochyb o tom, že se díváme na změněný politický terén v Evropě. Například třináct z patnácti členů EU má nyní vlády levého středu. Existuje uznání toho, že politika trhu neomezovaného pravidly, kterou zastává pravice, nemůže naplnit reálné potřeby a aspirace lidí po celé Evropě o nic víc než názory staré levice, že "stát to ví nejlépe". Síla levého středu je odrazem poptávky po novém přístupu k politice, který uznává význam partnerství a spolupráce.

  Považujete nebývale silnou pozici Skotské národní strany za svoji porážku? Proč nevyšel předpoklad, že skotský separatismus bude zkrocen vytvořením parlamentu? Existuje reálné nebezpečí, že by se Skotové mohli odtrhnout? Jak proti tomu hodláte bojovat?

  Myslím, že by bylo dobré připomenout vašim čtenářům, že před pouhými osmnácti měsíci při všeobecných volbách získala naše strana 56 ze 72 křesel ve Skotsku, zatímco separatisté jich zaujali jen šest. To byl poslední opravdový test veřejného mínění. Bojujeme proti separatistům tím, že je nutíme přijmout jako nezbytnost dopad na pracovní místa, prosperitu a celou budoucnost Skotska po jeho vytržení ze Spojeného království. Vyhráváme v tomto sporu, protože Skotové vidí, že skotský parlament jim dá větší kontrolu nad vlastními životy v otázkách, jako je vzdělání a zdravotnictví a současně jim umožní setrvat v silném a moderním Spojeném království. Vidí, že země ve Spojeném království jsou silnější pohromadě než odděleně. Dovolte mi dodat, že skotský parlament nebyl ustaven, aby "krotil" separatisty, ale jako součást mnohem širší a velmi potřebné modernizace našeho zřízení. Vracíme část vládní moci Walesu a Severnímu Irsku, hlavnímu městu obnovujeme celolondýnský správní orgán a oživujeme místní samosprávu. Hodláme také skoncovat se zastaralým právem dědičných peerů zasedat a hlasovat v naší druhé komoře. Británie je moderní země. Potřebuje moderní ústavu. My ji vytváříme.

  Čím vysvětlujete zázrak dohody o budoucnosti Severního Irska? V čem spatřujete nejvýznamnější důvod, který donutil odvěké nepřátele shodnout se na společné budoucnosti? Může se mírový proces ještě zhroutit?

  Byl-li to zázrak, spočíval ve velkém množství tvrdé práce. Potřeboval také odvahu a oddanost míru u všech politických vůdců Severního Irska, kteří se zapojili do tohoto procesu. Ale především úspěch spočíval v ohromné tužbě po míru velké většiny obyčejných lidí, kteří tam žijí. Vždy jsem si uvědomoval během dlouhých, dlouhých hodin rozhovorů, že za námi stojí vůle lidí Severního Irska. Vím, že jejich touha po míru je stále stejně silná. Za osmnáct měsíců jsme dosáhli pozoruhodného pokroku, nebudeme však mít úspěch ve splnění všech cílů, dokud nedosáhneme trvalého mírového urovnání. Stále před námi stojí mimořádně obtížný úkol uvést dohodu v život. Bude to vyžadovat každý kousek dosud patrné angažovanosti a odvahy. Ale jak jsem nedávno řekl, věřím, že jsme došli příliš daleko po cestě k míru na to, abychom se otočili nazpět.

  Co je nejtěžší část vaší snahy reformovat Británii?

  Myslím, že nejkomplikovanější a nejdůležitější otázkou je vzdělání. Zdědili jsme postavení, kdy Británie zaujímala 42. místo ze 48 v žebříčku mezinárodní vzdělanosti. Příliš velká část našich dětí odcházela ze škol bez patřičné kvalifikace, příliš mnoho bez schopnosti řádně číst a psát. To je špatné pro ně, ale je to také špatné pro zemi jako celek. Úspěch pro jednotlivce a hospodářství bude v budoucnosti více a více spočívat na schopnostech a vzdělání. Zavedli jsme politiku zlepšování úrovně pro všechny děti tím, že při vyučování klademe větší důraz na gramotnost a schopnost se orientovat, vytyčujeme vysoké cíle pro zlepšení každé školy, zasahujeme tam, kde se jim nedaří, rozšiřujeme počet lidí, kteří získávají vyšší vzdělání, a podporujeme kulturu celoživotního studia.

  Jaký je váš největší sen?

  Jsem otcem tří dětí ve školním věku. Proto bych řekl, že mým největším snem je poskytnout všem mladým lidem to, co chci pro své děti - šanci žít v míru, cítit se bezpečně, být respektován a mít příležitost uplatnit svůj potenciál. Chci, aby vláda nové Labouristické strany usilovala o dosažení těchto záměrů v Británii a napomáhala ve spolupráci s ostatními zeměmi tomu, aby byly tyto cíle dosaženy na celém světě.

  Jan Rybář


  Britský ministr zahraničí Robin Cook - opilec a donchuán?

  Bývalá manželka britského ministra zahraničních věcí Robina Cooka, Margaret, se veřejně velmi ostře vyjádřila proti svému bývalému manželovi. Tvrdí v životopisné knize, která právě v Británii vychází (a týdeník Sunday Times z ní včera začal otiskovat výňatky na pokračování), že Robin Cook měl alespoň šest milenek a že je silný alkoholik.

  Margaret Cooková (která poté, co se rozpadlo její manželství s Robinem Cookem, zažila nedávno krátký, ale velmi uspokojivý erotický vztah s o dvacet let mladším průvodcem turistů v Brazílii na okraji amazonského pralesa - mladík ji naučil pralesní moudrost) ve své autobiografii ostře zaútočila na Robina Cooka. Obvinila ho, že jí byl v manželství systematicky nevěrný, že měl alespoň šest milenek, měl velké psychologické problémy, byl do značné míry obětí alkoholismu a mnohokrát porušil sliby, které dal sobě i jí, jak stoupal po žebříčku své kariéry v Labouristické straně.

  Margaret Cooková píše, že si Robin Cook zvolil den, kdy plakala, protože zahynul její kůň, aby jí sdělil, že jedna její blízká přítelkyně je jeho milenkou. Řekl jí: "Vzhledem k tomu, že už jsi stejně zdeprimovaná, řeknu ti ještě další špatnou zprávu. Jak podezíráš, mám milenku."

  Cooková v knize konstatuje, že Robin Cook začal silně pít a brát si prášky pro spaní. Měl potíže s pamětí, zmizely jeho vtip a jeho schopnost konverzace a začal hubnout. "Zdálo se, že je na pokraji totálního mentálního i fyzického kolapsu."

  Cooková se v knize hájí, že napsala, aby se dokázala "zorientovat ve vlastním životě", nenapsala ji prý jako pomstu vůči Robinu Cookovi.

  Uvádí v knize dále, že Robin Cook prý propadl "hluboké depresi", když v roce 1994 po smrti bývalého šéfa Labouristické strany Johna Smithe zjistil, že naprosto nemá šanci stát se šéfem této strany. Dále se prý cítil odstrčen, když Blair jmenoval Gordona Browna, "Cookova dlouholetého nepřítele" stínovým ministrem financí.

  Cookův postoj vůči Tonymu Blairovi je prý "uctivý a téměř podlézavý". Jak Labouristická strana získala pod Blairovým vedením moc, Cook se musel rozhodnout mezi svými principy a mezi svou kariérou. "Zvolil si kariéru a neustále se za to obviňuje," napsala Margaret Cooková.

  Její memoáry vytvářejí tragický obraz brilantního idealisty, jehož osobnost zničila ctižádost. "Už jsem neznala člověka, jímž se Robin Cook stal: zhrubl a ztvrdl a přišel o všechny citlivé, měkké, interaktivní a vnímavé součásti své osobnosti".

  Robin Cook a jeho nová manželka Gaynor se k výrokům Margaret Cookové v její autobiografii odmítli vyjádřit.

  V neděli dopoledne v televizním rozhovoru s Robertem Frostem konstatoval premiér Tony Blair po návratu z dovolené v Jihoafrické republice (dnes se vrací parlament k prvnímu povánočnímu zasedání), že odmítá dělat z britské politiky emocionální televizní seriál. Robin Cook zůstane britským ministrem zahraničních věcí a občané by měli posuzovat britskou vládu podle jejích profesionálních, politických výsledků a nikoliv jako by to byly Večery pod lampou.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|