středa 19. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • "Protiválečné nepokoje" v srbských městech Potíže České republiky:
 • Země, kde se ještě nevládlo, ale pouze vladařilo (Dana Cihelková) Česká společnost:
 • Velké hokejové vítězství (Václav Pinkava) Sdělovací prostředky:
 • Drastická degenerace České televize (Martin Vadas) Československý blahobyt:
 • Byla to iluze, placená Ruskem (Vojtěch Polák) Reakce:
 • "Agresivitu nelze vysvětlit..." (Jaroslav Teplý)
 • Komunisté - hanba národa (Vlastimil Obereigner)
 • Presumpce neviny nebo charakter (Josef Bukač) Oznámení:
 • Bludné Sisyfovy balvany pseudovědeckých prací - nová cena (Klub Sisyfos) Děti Země:
 • Ochrana přírody v osudí Poslanecké sněmovny

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.

  Co je nového v České republice

 • Podle britského velvyslanectví dosahuje počet romských žadatelů o asyl v Británii z ČR "znepokojivé výše": v lednu bylo žadatelů 55, v únoru 75 a v březnu 95. Zavedení víz pro české občany však Británie "zatím nechystá", vyhrožují britské úřady. Loni požádalo v Británii o azyl 515 žadatelů. Britské ministerstvo vnitra statistické údaje o počtu žádostí o azyl zaokrouhluje a v žádostech neeviduje rodinné příslušníky. Ve skutečnosti je tedy počet žadatelů několikanásobně vyšší. V několika případech získali čeští Romové asyl v Británii na odvolání proti zamítnutí žádosti britskými úřady.

 • Ústavní soud zrušit zamítavé rozsudky ve věci restituce majetku pro jednoho Čechoameričana. Restitučním nárokem Miroslava Suessera žijícího v USA, který požaduje vrácení domu v Praze, se budou znovu zabývat obecné soudy. Ústavní soud poukázal na to, že obecné soudy nezjišťovaly kdy Suesser získal americké občanství. Podle československo-americké dohody o naturalizaci, zrušené v září 1997, totiž československý občan, který získal americké občanství za války (ČSR byla ve válečném stavu s Japonskem ažz do padesátých let), své původní občanství neztrácel.

 • ČR zůstává pozadu při přejímání práva Evropské unie. Vláda se nyní pokusí integrační činnost dělat jinak, zavádí například závazná data, dokdy musí vláda novou zákonnou předlohu schválit.

 • Kocourkov v nemocnicích.Zkreslování údajů a "porušování pravidel hospodářského styku" (hospodářské podvody?) prokázala podle ministra zdravotnictví Ivana Davida kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, která se zaměřila na hospodaření s majetkem státu ve vybraných nemocnicích v letech 1995 až 1997. Nemocnice neodvedly do státního rozpočtu výnosy z pronájmů a prodejů státního majetku ve výši téměř 49 miliónů korun. Nehospodárnost při pronajímání nebytových prostor kontrola vyčíslila na 14 miliónů korun, při investičních akcích na 52 milióny a při využívání služeb na 41 miliónů korun. Nemocnice podle NKÚ porušovaly zákon o zadávání veřejných zakázek a chybně inventarizovaly majetek. Některá zjištění zakládají důvodné podezření ze spáchání trestného činu.

 • Ministr školství Eduard Zeman ve sněmovně pohrozil, že podá demisi, pokud poslanci schválí zákon, který soukromým školám umožní získat stejnou dotaci jako školy státní. (V Británii nedostávají soukromé školy žádné státní dotace, a bylo by to považováno za zcela absurdní myšlenku i za konzervativců.) Sněmovna přesto v prvním čtení tento návrh vypracovaný Petrem Marešem (US) a Waltrem Bartošem (ODS) podpořila.

 • Na deset měsíců do vězení s ostrahou poslal uherskohradišťský soud 24letého Slováka za nedovolené překročení česko- slovenské hranice a přepravu dvanácti běženců přes hranici. Jeho 34letý společník musí zaplatit 120.000 korun. Oba mají na pět let zakázaný pobyt na území České republiky.

 • Ad Svobodná Evropa. Napsala Vlasta Leporská:

  Ale pánové, pánové,

  jakkoliv chápu pocity pana Jánského, myslím, že každý by se měl vyvarovat osobních útoků na protivníka v diskusi! I kdyby měl pan Pecina stoprocentní pravdu, jedná se o okrajový jev, který zásadním způsobem neovlivnil polistopadový vývoj v Československu a později v České republice. - V té souvislosti se trochu pozastavuji nad tím, že pan Čulík dosud nezveřejnil výstižnou stať Dany Cihelkové, věnovanou rozboru současné situace v ČR, kterou má už pár týdnů a místo toho věnuje prostor takovým zástupným problémům. - Mimochodem, Britské listy mohou v poslední době sloužit jako vzorová ukázka pluralitních demokratických poměrů, neboť se zde hádá téměř každý s každým... - PS. Těch anonymů skutečně nezdravě přibývá.

  (Článek Dany Cihelkové, viz dnešní vydání BL, obdržel redaktor ve skutečnosti teprve v pondělí 17.5., JČ.)

 • Cynismus. Napsala jedna čtenářka:

  Uz jsem unavena ze socialniho darwinismu na vsech urovnich - naposledy v clanku P. Janskeho, v nemz Vas charakterizuje coby "ublizeneho a nedoceneneho redaktora". Vase motivy nehodlam rozebirat, obecne si ale myslim, ze lidi muzou mit i jine pohnutky nez jesitnost a sobectvi.

  V casopise Science (5. 2. 1999) byla recenzovana kniha J. Kagana: Three Seductive Ideas. (Tři svůdné myšlenky.) Recenzent mezi jinym o autorovi pise:"He is critical of evolutionary psychologists because they see too much continuity between human and non-human animals and make a travesty of human morality by reducing it to beastly selfish motives./..he identifies the most powerful motive for human beings as the desire to gain and maintain a feeling of virtue, the desire to be "good" - a desire unique among sentinent animals."

  (Staví se kriticky vůči evolučním psychologům, protože vidí příliš velkou kontinuitu mezi lidmi a zvířaty a dělají travestii z lidské morálky tím, že ji redukují na zvířecí, sobecké motivy. Identifikuje nejsilnější motiv pro lidi jako touhu získat a udržovat pocit ctnosti, touhu být "dobrý" - to je touha, která je mezi bytostmi, schopnými vnímání, jedinečná.)

  Asi si tu knihu koupim. Harvardsky profesor J. Kagan mi vedecky zduvodni moje intuitivni pocity, ze na svete nemuzou existovat jen sobecke motivy.

  Říkám vám pořád, že v normální lidské společnosti, mimo postkomunistické země, není uctívaným ideálem sobectví a podvádění. JČ.

 • Komunisty a nacisty je nutno zadupat do země, a budeme mít demokracii. Reagoval Jindřich Pařík:

  O Grebenickovi. Pane Culiku, moc krasne jste to napsal. Jen jednu radu. Vsude kde v tom clanku pisete "komunista", si dosadte sluvko "nacista". Pak si to po sobe prectete a treba zjistite jak je ta Vase stat absurdni.

  Není to pravda. V Německu nezavřeli po válce všechny příslušníky nacistické strany, ani nevyhnali řadové nacisty ze státní správy. Trestejte občany individuálně za ty trestné činy, které spáchali. Dovolte jim, ať vyjadřují jakékoliv názory. Zakazování nacistické ideologie v Německu není demokratické a je důsledkem komplexu, který mají dosud Němci ze své minulosti. Přečtěte si tento článek, o tom, jak dánská vláda poskytuje nacistům státní dotace, aby mohli v rámci demokracie šířit své názory rozhlasem. - I po nedávných londýnských bombových útocích údajně od extrémistů odmítli vedoucí britští političtí představitelé zákaz extrémistické ideologie. Roger Scruton: Trestejte trestné činy, nikoliv ideologické názory." Viz tato rozhlasová debata. - Dnešní potíže České republiky těžko vyřeší pogrom na komunisty.

 • Špatná pověst Britských listů. Petr Jánský napsal:

  "Že máte v ČR špatnou pověst, zjistí každý, kdo požádá o informaci pro Britské listy."

  To je zajímavý názor. Spíš bych řekl, že je to přesvědčivý důkaz, že jsou Britské listy dobrými novinami. Státní úředníci informaci zatajují, protože mají důvod se obávat, že se jí budou Britské listy zabývat nezávisle, seriózně a kriticky. Není třeba dodávat, že odpírání informací sdělovacím prostředkům, protože "se mi zrovna váš sdělovací prostředek nelibí" je obscénním vydíráním a nátlakem, nehodným demokratické společnosti. Takové vydírání je nutno otevřeně pranýřovat, protože se jinak v ČR nic nezlepší. Informujte nás, kdo odmítl poskytnout jaké informace Britským listům, rádi zveřejníme plná jména i funkce těchto osob.

 • Čtenost Britských listů. Podle auditu firmy DCCI se podívalo na Britské listy v dubnu 1999 13,457 samostatných počítačů (IP adres). Uživatelé si celkem každý den přečetli v Britských listech podle DCCI průměrně 11,011 článků (přírůstek vůči březnu 1999 o 27 procent) a denně si otevřelo podle DCCI Britské listy 1,111 čtenářů (přírůstek vůči březnu o 11 procent).

  Jenže interní statistiky firmy Internet Servis, které jsou pravděpodobně nejspolehlivější, jsou trochu jiné. Titulní stránka BL zaznamenala v dubnu 1999 celkem 57,114 přístupů, to je 1,903 přístupů za den; počítáme-li jen všední dny, v nichž BL vycházejí, to činí 2,720 přístupů za den, tj. na titulní stránku každého vydání časopisu. Kromě toho si v každém aktuálním vydání BL přečetli čtenáři za duben 1999 celkem 60,760 článků.

  Dosti podstatné jsou podle statistiky Internet Servisu i počty přístupů čtenářů ke starším vydáním BL (mnoho lidí nestíhá číst BL v daný den a až později vydatně brouzdají staršími články časopisu.) Tak např. v dubnu 1999 si čtenáři kromě 57,114 přístupů na hlavní stránku Britských listů a 60,760 přístupů k ostatním článkům aktuálního vydání BL zároveň přečetli 44,448 starších článků za duben 1999, 37,792 starších článků za březen 1999, 10,312 starších článků za únor 1999, 9987 starších článků za leden 1999, 7,261 článků za prosinec 1998, 8,827 článků za listopad 1998, 9,133 článků za říjen 1998, 8,288 článků za září 1998, atd.

 • Gramatické chyby. Napsala jedna čtenářka: Vazeny pane Culiku,

  myslim, ze pokud si nekde vsimnete divnych gramatickych jevu, mel byste na ne v BL upozornovat. (Presto, ze se nekdy do BL vloudi preklepy.)

  Problem je v tom, ze drive jsem si upravovala gramaticke povedomi podle novin a literatury. Bohuzel kvalita vzdelani redaktoru (nebo korektoru) klesa. U Lidovych novin se uz stalo, ze mely gramaticke chyby i v titulcich clanku, preklady byvaji casto take nevalne, takze si podvedome ukladam do pameti chybna spojeni. Upozorneni na chyby muze byt jen k uzitku.

 • Cena poroty za překladový slovník. V soutěži Slovník roku 1999 získal cenu poroty Josef Fronek z katedry slavistiky na Glasgow University za svůj vynikající Anglicko-český a česko-anglický slovník, LEDA, Voznice, 1998. Blahopřejeme. Podrobnosti o soutěži jsou na adrese Jednoty tlumočníků a překladatelů.

 • Pišme poslancům a dožadujme se informací a nápravy věcí veřejných!Veškeré e-mailové adresy poslanců českého parlamentu jsou zde. - Internetové stránky českého parlamentu jsou skutečně velmi dobré, zejména vynikající je knihovna dokumentů, zahrnující stenografické záznamy zasedání od roku 1861 až do současnost, včetně vyhledávajícího stroje. - Otázka však je, zda poslanci používají své e-mailové adresy. No, vyzkoušejte to. JČ

 • Nová stránka časopisu Prague Business Journal shrnuje důležité informace o Praze a obsahuje i celou řadu dalších užitečných faktů, zpráv a informací.

 • Oficiální server o zákonném pojištění motorových vozidel je na  adrese www.ruceni.cz.

 • Zajímavý odkaz. Mam jeden zajimavy odkaz http://kosovainfo.com/english/politics/990305-peace.htm .- dokument predlozeny Srbum v Rambouillet. Zvlaste bod cislo 8 velice pobouril mnoho lidi u nas. Zajimave je tez vyjadreni A. Solzenicyna, ktery rozhodne nepatri k neeticky jednajicim lidem. I.H.

 • Link na srbskou televizi na internetu. Druhe bombardovani objektu Srbske TV jiste vyvola dalsi diskusi. Protoze jen malo lidi muze vysilani Srbske TV videt, dovoluji si nabidnout k uverejneni v BL link na Real video jejich zpravodajskych relaci: V diskusi by meli byt slyset i ti o nez jde, tedy Srbska TV. Zde je link na Real Video/Audio jejich zpravodajskych relaci tlumocenych do anglictiny: http://www.c-span.org/guide/international/kosovoserbiatv.asp. Marek Sojka.

  Přehled článků o krizi v Kosovu, zveřejněných v BL v minulých dnech:

  Další články k tematice nynější války v Evropě o Kosovo najdete v přehledu nejdůležitějších textů z posledních dní, viz Obsah zde napravo.


 • To nejlepší z "českého" internetu. Jako příloha českého vydání časopisu PC World z března 1999 a  také časopisu Profit se distribuuje právě vydaný CD ROM "To nejlepší z českého internetu". Jako jeden z mála skutečných českých internetových časopisů jsou na CD ROMU zdá se mi velmi dobře prezentovány cca 5 megabyty nejzajímavějších článků přibližně za poslední rok také Britské listy. Seznamte prostřednictvím tohoto CD ROMU s Britskými listy vaše přátele.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.

  "Protiválečné nepokoje" v srbských městech

  V Německu propustila americká armáda dva srbské válečné zajatce a předala je zpět do Jugoslávie. Oba muži byli dopraveni letecky do Budapešti a odtamtud převezeni do Srbska. V dubnu je zajala Kosovská osvobozenecká armáda a předala je americké armádě v Albánii.

  Jugoslávský ministr zahraničních věcí konstatoval, že v bombardovací kampani proti Jugoslávii zahynulo "několik tisíc" civilistů. Čínská státní tisková kancelář uvedla, že akce západních spojenců vyvolala "největší humanitární katastrofu od druhé světové války". Čínské ministerstvo zahraničí uvádí, že ve válce o Jugoslávii zahynulo 1200 nevinných civilistů a asi 600 000 lidí je bez přístřeší.

  Při bombardování v noci na úterý zasáhlo NATO most přes hlavní jugoslávskou dálnici severně od města Nis. Bombardovalo také města ve středu Jugoslávie a na jihu země, zejména zásobárny pohonných paliv.

  Mluvčí NATO Jamie Shea uvedl v úterý, že NATO začne od konce května používat 72 letadel F-15 a F-16, která budou startovat ze základen v Turecku.

  Pokračující bombardování vedlo k protiválečným demonstracím nejméně ve dvou městech v Kosovu, uvedly černohorské sdělovací prostředky.

  Podle zpráv došlo k spontánním nepokojům v městě Kruševač, asi 200 km jižně od Bělehradu, když tam byly dopraveny mrtvoly sedmi vojáků základní služby. V ulicích prý demonstrovalo více než 3000 lidí, kteří požadovali, aby Miloševič ukončil válku.

  V menším městě Aleksandrovač ve vzdálenosti asi 25 km vypukly násilné nepokoje, když byly do města přivezeny mrtvoly tří vojáků.

  Mnoho albánských mužů se stále pohřešuje

  Čelný americký činitel, pověřený vyšetřováním válečných zločinů konstatoval, že v Kosovu se stále pohřešuje 225 000 mužů - etnických Albánců.

  David Sheffer z amerického ministerstva zahraničních věcí uvedl, že to sice neznamená, že byli všichni zavražděni, ale že alespoň 5000 osob bylo v Kosovu popraveno.

  Kritika od britské humanitární organizace

  Situaci, v níž musejí žít uprchlíci, kteří odešli z Kosova, ostře kritizovala jedna z největších humanitárních organizací, která tam působí.

  Charitativní organizace Oxfam vyjádřila názor, že mezinárodní společenství se dostatečně nepostaralo o uprchlíky. Žijí za daleko horších podmínek, než by měli, vzhledem ke zdrojům, které jsou k dispozici. Tábory v Makedonii jsou špinavé a přeplněné a tábory v Albánii jsou pod silným tlakem, protože nejsou nové tábory budovány dost rychle. Britský premiér Tony Blair uvedl, že kampaň NATO, jejímž účelem je umožnit uprchlíkům, aby se vrátili domů, bude úspěšná. Blair navštívil uprchlický tábor v Jugoslávii a uvedl, že ti, kteří byli donuceni odejít z Kosova, musejí mít možnost vrátit se domů a žít tam v míru a v bezpečí.

  Blair to přislíbil navzdory rostoucím spekulacím o neshodách v NATO. Německý kancléř Gerhard Schroeder uvedl v úterý, že by bylo "nemyslitelné" zahájit pozemní ofenzívu NATO.

  Avšak americký prezident Clinton konstatoval, že by NATO nemělo vyloučit užití pozemních jednotek.

  Řecko a Itálie navrhují osmačtyřicetihodinové přerušení bombardování.

  Vyslat nebo nevyslat pozemní vojska?

  O této otázce se znovu mezi západními Spojenci začíná hovořit. Kdyby mělo NATO podniknout totální pozemní invazi do Jugoslávie, v čele této invaze by musely být Spojené státy. Prezident Clinton však odmítá vyslat americká vojska do pozemních bojů.

  Hovoří se však nyní o "třetí cestě". V situaci, kdy se jugoslávská armáda v Kosovu víceméně rozložila, nebo se dokonce odtamtud začala stahovat, by mělo NATO využít situaci a rychle ovládnout Kosovo, i když ještě nebude existovat plná mírová dohoda.

  Toto řešení prosazuje britský ministr zahraničních věcí Robin Cook. V pondělí konstatoval, že generální tajemník NATO Javier Solana "hodnotí situaci, kdy bychom mohli využít našich nynějších úspěchů..."

  To by znamenalo, že je Británie připravena vyslat do Makedonie a do Albánie nyní pozemní vojenské jednotky a připravit je na vstup do Kosova v létě. To by uprchlíkům poskytlo čas vrátit se domů a před zimou znovu vybudovat alespoň některá přístřeší. Robin Cook bude tento týden jednat ve Washingtonu s Madeleine Albrightovou. Neexistuje jasná dohoda, jak by měl být vstup vojsk do Kosova zorganizován. Někteří členové NATO se obávají, že by se vojska NATO mohla vstupem do Kosova proměnit v pozemní armádu, která bude nucena tvrdě bojovat. To nechtějí.

  Velitel války v Perském zálivu, bývalý americký generál Colin Powell, ostře kritizoval, že NATO spoléhá stále jen na letecké údery. Podle jeho "Powellovy doktríny" musí být použita drtivá vojenská síla k dosažení jasně definovaného politického cíle. K tomu v Jugoslávii nedošlo.


  Země, kde se ještě nevládlo, ale pouze vladařilo

  Dana Cihelková

  (Text byl zaslán v nedokonalé diakritice.)

 • Z temnot do temnot
 • Nebudeme jako oni
 • Manipulace s fakty
 • Zanedbané fundamentální principy
 • Existuje východisko?
 • Napište svůj názor autorce anebo iRegionu.

 • Z temnot do temnot

  Jestliže loni se hovorilo o príznacích hospodárské krize, letos už málokdo pochybuje, že naše zeme se volným pádem rítí do obrovského prušvihu. Hospodárské výsledky prvního ctvrtletí letošního roku jsou neklamné. Ekonomika se ocitla na sestupné spirále a neexistuje jediný stimul (ani duvod) k jejímu oživení. Prícin, proc se tak stalo, se uvádí mnoho, avšak nejdoucích k jádru veci.

  "Zpráva vlády o stavu ceské spolecnosti", prestože obsahuje mnoho závažných skutecností, snad z duvodu existence "opozicní smlouvy" pouze popisuje stav, v nemž se nacházíme, uvádí jeho formální príciny, ale tím to koncí.

  Na druhé strane brožurka V. Klause "Zeme, kde se již dva roky nevládne", je spíše než vážne míneným popisem stavu vecí snuškou ideologicky podmínených frází, zamerených na manipulaci verejného mínení.

  Vedle toho existuje cela rada vetšinou dobre mínených úmyslu, vyjádrit s k této problematice, mezi než bezesporu patrí studie L. Mlcocha "Zastrená vize ekonomické transformace". Je jen škoda, že ti, kterí mají oprávnení ovlivnovat naší budoucnost, nemají dost politické vule zahrnout vývody této knihy do svých politických programu.

  Je dost duvodu obávat se, že stávající parlamentní strany jsou více ci méne zavázany dusledky "divoké privatizace" a i kdyby chtely, nemohou ucinit nic, co by mohlo "ukáznit" nove vzniklé paralelní struktury moci, vyverající z moci ekonomické. L. Mlcoch k tomuto problému píše: "Divocí privatizátori patrí ke stejnému genotypu jako nekdejší revolucní národní správcové a organizátori vyvlastnovacích aktu. Netrpelivost umocnená špatným svedomím, jemuž "sametová revoluce" umožnila zcela se vyhnout príležitosti k ocistné katarzi, udelala z mnohých vyznavacu "optimálního plánování a fungování socialistické ekonomiky, vyznavace neoklasiky a radikálního liberalismu. Složky státní moci, jež mají být garantem práva a spravedlnosti, se samy ocitají v pokušení podílet se na neregulérních ci dokonce kriminálních ekonomických aktivitách, mafie prorustají do moci soudní, do policie a do orgánu cinných v trestním rízení".

  Tvárí v tvár temto smutným faktum stojíme pred otázkou, kde je pocátek toho všeho? Jak je možné, že veci došly tak daleko? Existuje z této krize vubec nejaké východisko?

  Nebudeme jako oni

  Je nepopíratelným faktem, že pres 80% privatizovaných majetku se ocitlo v rukou nekdejší komunistické nomenklatury, pricemž zhruba dvacet rodinných klanu ovládá jeho rozhodující vetšinu. Odtud mužeme pochopit, proc privatizace musela být "rychlá", at to stojí, co to stojí. L. Mlcoch k tomu ríká: "Prílišný duraz na rychlost institucionálních zmen muže destabilizovat hospodárství a ekonomika místo smerem ke standardní tržní ekonomice speje k chaosu až kriminálním formám hospodárské aktivity". Jinde ríká: "Politika rychlé privatizace uvolnuje sice dynamiku tržních sil, ale za cenu ohrožení samotných základu jeho rádu." Je to tvrdé konstatování, ale bohužel pravdivé. Realita dnešních dnu mu dává plne za pravdu.

  Samotná architektura privatizace, do níž nutne musíme zahrnout toleranci "špinavých penez", její nedostatecný právní rámec, neexistenci sankcí za jeho porušování, vcetne neexistence politické vule cokoli na tomto tristním stavu napravit, vzbuzuje oprávnené obavy, že šlo o zlovolný úmysl struktur, které byly v pozici umožnující až nemravné propojení zájmu ekonomických a politických. Prestože L. Mlcoch se k tomuto tématu vyjadruje velmi opatrne, jeho závery, že "již existující klientelismus preváží v dominanci moci mafiánských seskupení a organizovaného zlocinu prorostlého korupcí do státní moci nad formální fasádou demokratického vládnutí", jsou vážným varováním.

  Vzpomenme v této souvislosti napríklad diskuse politiku (ODS a ODA), mnohdy pred televizními kamerami, o tom "jak dlouho by melo být zhasnuto", že "rebelují pouze ti, kterí se nedostali k lízu", nebo "jak dlouho je treba udržet právníky na dovolené, aby se mohlo rychle doprivatizovat". Ti, kterí sledovali kuloární predvádení se politiku, mohli jen žasnout nad jejich pochvalováním, kolik se jim podarilo vysekat do zákonu der". To vše vypovídá predevším o tom, že "otcové privatizace" vubec nepochopili o co v privatizaci jde. Klasickou ukázkou byl výrok J.Rumla, když na otázku, proc je nutno zprivatizovat Becherovku, prestože prosperuje i jako státní podnik, odpovedel : "protože se privatizuje".

  Takováto atmosféra však nevznikla z niceho. Její základ vznikl ne z polistopadové euforie a nezkušenosti, ale z rezignace tehdejší Pithartovy vlády na elementární slušnost vuci obcanské verejnosti. Šlo o dustojné vyrovnání se s komunistickou minulostí. Je dost duvodu verit, že Pithartovy výroky o tom, jak slyší trávu rust a jak se obává, že by mohlo dojít na lucerny, již tehdy otevrely prostor pro transformaci všeho nemravného, co kdy normalizacní režim stvoril, do nových podmínek. Byl to jasný signál, že staré struktury mají zelenou a je jim dovoleno vše, co uznají za vhodné.

  V této souvislosti je treba zduraznit, že krome nekolika radikálne antikomunisticky naladených skupinek, nikdo o žádnou vendetu nestál. Lidé však ocekávali, že vláda zbaví tyto struktury jak formální tak neformální moci a vytvorí takové podmínky, v nichž budou mít všichni stejnou šanci uplatnit se v privatizacním procesu a podnikání. Nestalo se tak, ale naopak, Pithartova vláda svou servilitou k nositelum bezprecedentní amorality, jim umožnila vytvorit si vcas paralelní struktury moci a nejvýhodnejší pozice pro "zprivatizování" samotných základu privatizacního procesu. Následující Klausova vláda tento vývoj jen zesílila a dala mu potrebnou dynamiku.

  Dríve, než si tuto problematiku rozebereme v souvislostech, je treba zduraznit, že opacné názory, zasazující se o vyloucení nekdejší komunistické elity z privatizace, byly zrovna takovou chybou, jakou bylo faktické zrušení, co nejširší konkurence a její nahrazení elitárstvím. Tehdejší snaha po paušálním odsouzení clenu KSC a nastolení atmosféry kolektivní viny, ve smyslu: "vždyt s komunisty kolaboroval každý", se dnes jeví jako zlovolný úcel, za nejž se mohli schovat i skutecní zlocinci. Predevším oni meli zájem, aby "ješte nebyla politická vule" vyrovnat se s dedictvím komunismu a pozdeji "už nebyla politická vule" vyrovnat se s tímtéž. Práve zde mužeme najít pocátek veškeré nemravnosti nejen v politice, která pozdeji prerostla do obludných rozmeru, presahujících jakoukoli fantazii.

  Všimneme si, že v dobách dominance ODS se již nehovorilo o nutnosti najít "schopné podnikatele", ale hovorilo se o "vlastnících". V tomto smyslu se pak uskutecnila velká privatizace a odtud mužeme opet odvodit, proc se rychlost privatizacního procesu stala absolutní prioritou.

  Podnikatelský stav kdekoli na svete vznikal dlouhým procesem výberu v prostredí tvrdé konkurence na trhu. Nestacilo mít základní kapitál, mnohem duležitejší byl vedomostní kapitál. Základním nedostatkem ceské privatizace je, že tato konkurence "mozku" zde scházela a nadále schází. Byl rovnež hluboce podcenen úcel privatizace, ten se zúžil na pouhý "institut vlastnictví". A to je pro tržní ekonomiku žalostne málo.

  Triviální prístup Klausovy vlády k této problematice nelze vyjádrit lépe, než to ucinil V. Klaus sám: "Prvotní postkomunistická privatizace nemohla být nicím jiným než rychlým odstátnením a otevrením prostoru pro proces postupného vytvárení stabilní a funkcní vlastnické struktury".

  O tom, že jeho vláda má nejvetší zásluhu na vzniku mnohdy neschopných elit, které oplývají vším, jen ne vlastnostmi, které se u podnikatelu ocekávají, vypovídá tento odstavec více, než cokoli jiného. Musíme si jej však spojit s jiným jeho výrokem, abychom našli peclive ukrývanou svázanost ODS s temito elitami: "Stát se muže pokusit zvýšit bonitu hlavních dlužníku bank.... . Tento zásah však musí být spojen s jejich privatizací a restrukturalizací. Pomoc státu pritom nesmí smerovat vuci stávajícím vlastníkum".

  Zde vidíme, jak Klaus umí popírat Klause všude, kde je to pro stávající elity úcelné. Tehdejší premiér jednoduše klame. Pod pojmem "rychlé odstátnení" musíme totiž hledat pojem "rychlé vydání do vlastnictví". O tom, kdo se stane vlastníkem však rozhodovaly státní ci polostátní banky, ovládané temi samými elitami jako v dobách komunismu. Odtud pak mužeme pochopit, proc se domácím privatizátorum prodávaly majetky za hotové formou prímého prodeje nebo v aukci. Tato forma byla totiž tím neúcinnejším kontrolním mechanismem, zarucujícím, že vlastníky se stanou predem privilegováni jedinci, navíc svázáni poutem vzájemného sourucenství, vyplývajícího z pavouku krížového vlastnictví pod kontrolou státu. Tato usporádanost umožnovala trestat neposlušné a odmenovat všechny, kterí pamatují na vdek.

  O tom, jak si V. Klaus predstavuje "proces postupného vytvárení stabilní a funkcní vlastnické struktury" (všimneme si, že se vyhýbá pojmu "podnikatelský stav), vidíme v následujícím odstavci. Podle nej by se mel stát pokusit pomoci "vlastníkum", neschopným dostat svým závazkum u bank. Spojuje však tuto pomoc s "privatizací", tedy prevodem zbytkových podílu státu do jejich vlastnictví, zajištením financních prostredku k restrukturalizaci (odkud?) jejích podniku, to vše za podmínky, že tato pomoc nebude smerovat proti stávajícím vlastnickým právum. Receno jinak, vlastnická práva nesmejí být dotcena, i kdyby tyto podniky spadly do záporných hodnot a bez ohledu na schopnosti vlastníku podnikat.

  L. Mlcoch tuto schizofrenii popsal takto: "Nyní jako výsledek rychlé a masové privatizace pri nedostatku domácího kapitálu, prevládá ve znacné cásti ekonomiky vlastnictví kvazisoukromé... . Pro ty, kdož se díky redistribucním konsekvencím rychlé privatizace dostali do rekombinovaných vlastnických struktur, vznikla neopakovatelná príležitost k obrovské koncentraci ekonomické moci a majetku: a tito favorizovaní "investori" se opet teší predevším z plodu formálne soukromého vlastnictví, zatímco na odpovedné vlastníky - hospodáre se dále ceká". Nutno dodat, že "opozicní smlouva" se stává garantem, že na tyto "odpovedné vlastníky - hospodáre" se bude cekat velmi dlouho.

  Tímto jsme se propracovali k podstate prícin vzniku stávající ekonomické krize. Ty spocívají:

  - nemravné vyvázání komunistických elit se zodpovednosti za zlociny komunismu.

  - z nej vyplývající destrukce morálních hodnot a neexistence podmínek pro nastolení podnikatelské etiky.

  - neexistence rovných možností v privatizaci.

  - vznik nezasloužených elit, postrádajících nezbytný znalostní kapitál a od nej vyplývající schopnost podnikatelské kreativity.

  - obrovská kumulace majetku v rukou neschopných.

  - neexistence vnitrní konkurence v dusledku znemožnení spontánních procesu vedoucích ke vzniku podnikatelské trídy.

  - zablokovaná sociální mobilita.

  Je dost duvodu obávat se, že kupónová privatizace se stala obetí tech samých her. Profesor M. Zelený z Fordhamské univerzity už pri jejím vyhlášení rekl, že tato metoda je sebeznicující, nejen z prícin rozptylu vlastnických práv, ale predevším proto, že privatizovaným podnikum neprináší žádný kapitál, ale naopak bude jakýkoli kapitál formou nezasloužených dividend z podniku odsávat.

  Milton Friedman, když se doslechl o kupónovce pouze lakonicky poznamenal: "jsou vedle". Aniž by tehdy tušil, zároven popsal zvláštní formu ceského liberalismu, postrádajícího to hlavní, co je pro liberální ekonomiku typické a to morálka a etika.

  Práve k tomu se vyjádril L. Mlcoch více než trefne: "Snaha o prevzetí investicních fondu a výkup akcií od drobných akcionáru nabývá forem gangsterského liberalismu". To je také duvod, proc Klausova vláda nemela zájem na vytvorení pevného právního rámce, v nemž by se akciový trh kultivoval a jenž by úcinne chránil drobné a minoritní akcionáre pred tunelováním. V. Klaus ostatne toto tunelování relativizuje slovy: "Chtelo by to získat od socialistické vlády seriózní analýzu jak privatizace jako celku, tak tzv. tunelování... . Jakoby jeden z nejvetších tuneláru, který se spolupodílel na takzvané tretí vlne privatizace, nikdy nerekl, že tunelování je legální forma podnikání.

  Nešlo však jen o "vydojení" drobných akcionáru. Došlo i na zahranicní investory. Když jeden z nich byl okraden o desítky milionu dolaru a ozval se, V. Klaus tehdy cynicky rekl: "vedel do ceho jde". Opravdu? V. Klaus podnes dluží vysvetlení do ceho šel. Rozhodne ne do standardních podmínek tržní ekonomiky, ale spíše do gangsterského liberalismu.

  V této souvislosti vzpomenme casté výroky stoupencu ceské cesty o tom, že západní Evropa je príliš socialistická a tudíž by bylo treba provést v EU sametovou revoluci. Co tím bylo míneno, nemusíme pochybovat. Postkomunistictí privatizátori, pod dojmem, jak snadno se zmocnili obrovských majetku, dostali chut na majetky tech za hranicemi. Brání jim v tom však tamnejší prísná pravidla hry.

  Vratme se však k základní otázce, zda stávající vláda nebo opozice napravo od ní je schopná prekonat krizi? Zpráva vlády o stavu ceské spolecnosti sice popisuje mnoho sekundárních prícin, úzkostlive se však vyhýbá prícinám primárním. Ty totiž spocívají v zakotvenosti všech politických elit v servilite k postkomunistickým elitám a neschopnosti pravdive pojmenovat jejich podíl na vzniku této krize, natož tyto zdroje destabilizace hospodárství vyvázat z nezasloužených vlastnických práv. Dokud se tak nestane, jakékoli jiné rešení se mine úcinkem a krize se bude rozrustat do nekontrolovatelných rozmeru.

  Manipulace s fakty

  Obávám se, že vážná diskuse s V. Klausem o stavu naší ekonomiky není možná. Duvodem je, že neco jiného ríká a neco jiného má na mysli. Používá zvláštní slovník. Posouvá významový obsah slov do jemu potrebné polohy, vzbující zdání nejakého jednoznacného stanoviska k faktum. Strucne receno ovládá technologii psychologie manipulace velmi mistrne a vedome manipuluje s objektivní realitou, z cehož vyplývá, že o zásadní nápravu pomeru k lepšímu nestojí.

  Podívejme se na nekolik príkladu, názorne demonstrujících tuto manipulaci. V zásade se s ní mužeme setkat na všech stránkách jeho dílka o zemi, kde se již dva roky nevládne.

  V. Klaus tvrdí, že Ceská republika byla na špicce transformujících se zemí. Bylo tomu opravdu tak? Byla tehdejší rozpoctová politika vlády srovnatelná se standardy zemí EU? Byla rychlost privatizace tím nejduležitejším kritériem? Jaká byla struktura HDP? Jaký podíl mel na nem prumysl v pomeru k ziskum z výprodeje státních majetku? Pouhé pravdivé zodpovezení techto otázek nás privede všude jinde, jen ne k proklamovanému premiantství.

  Jinde se mužeme docíst, že "ceská cesta privatizace byla pokusem o znemožnení dalšího pokusu o socialismus s lidskou tvárí". Rétorika toho druhu, pomineme - li její nepravdivost a neuskutecnitelnost jakéhokoli takového pokusu, sází na strach z minulosti a krátkou pamet. Je jen s podivem, že tato cesta privedla k blahobytu práve ty elementy, které profitovaly ze socialismu, kdežto ti, jejichž údelem bylo být "neuvedomelou masou", nemeli mnohdy šanci dosáhnout ani trafiky.

  "Kdo dnes ríká, že naše kombinovaná ceská cesta nedala podnikum ani kapitál, ani trhy, ani schopný management, že je naopak zatížila privatizacními úvery, že jim nedala pevnou vlastnickou strukturu, že vytvorila možnosti pro tunelování, neríká vubec nic o dnešním stavu, a už vubec nic o tom, jaká byla výchozí situace a jaké byly tehdejší alternativy". V. Klaus v této pasáži opet sází na krátkou pamet. Podívejme se napríklad na tehdejší alternativy. Byly nejaké? Obávám se, že nemohly být. Ve federálním parlamentu byla dost silná klaka, která jakoukoli diskusi o jiných alternativách nepripustila. Oponentní rízení, za úcasti renomovaných ekonomu z ciziny, nepripadalo v úvahu vubec. A jaká byla tehdejší situace? Naše zeme mela nejlepší výchozí pozici ze všech postkomunistických zemí.

  Podívejme se tedy, jak dopadla ceská cesta privatizace:

  - restituce do rukou puvodních vlastníku.

  I když vetšina majetku byla vrácena puvodním majitelum, což je beze sporu správné, faktem je, že gumové restitucní zákony umožnili, že cást z nich doposud marne ceká na své majetky. Takzvaní náhradní restituenti se kupodivu náhradních restitucí dockali mnohem rychleji, než ti puvodní. Nejvetší ostudou však je, že polistopadové vlády, prestože vycházejí s kontinuity právního systému s právem komunistickým a tvrdí, že jsme právní stát, respektující všechna lidská práva definovaná Listinou, zrekly se zodpovednosti za všechny právní úkony uskutecnené v dobách komunismu, nemravne prenesly veškerou zodpovednost za nezákonnosti padesátých a šedesátých let na ty obcany, kterí v dobré víre nakoupili nemovitosti (vetšinou ve stavu demolic) a v dobe delší než je podmínka vydržení se o ne starali jako vlastníci. Dusledkem je, že tito obcané jsou dnes vyvlastnování bez náhrady (ojedinele v cenách deset let starých), aniž by stát uznal za vhodné zohlednit rovnost obcanu pred zákonem. Hovorit v techto souvislostech o bolestném procesu je cynismem.

  - transformace zemedelských družstev.

  O tom, že ji mela plne pod kontrolou nekdejší komunistická nomenklatura, se V. Klaus nezminuje. Kde tyto majetky zmizely, vedí jen oni. Výsledek? Zemedelství se ocitlo v kolapsu.

  - malá privatizace.

  Nikdy nešlo o žádnou privatizaci. Tehdejší vláda kupcila s cizími majetky (restituentu) a noví nabyvatelé si kupovali pouze právo uzavrít nájemní smlouvu a platit po dva roky nájemné. Ty peníze, které mely být investovány do služeb, nakonec skoncily ve státní kase. To odporuje všem zásadám tržní ekonomiky.

  - velká privatizace.

  Takzvaný výprodej za hotové, at už prímo nebo v aukci, byl v zásade bazarovým výprodejem usvedcujícím privatizátory, že nevedí nic o tom, na jakých fundamentech stojí tržní ekonomika. Ponecháme - li stranou otázku podnikatelských kvalit nových vlastníku a otázku úverových privilegií, tato metoda mela za dusledek, že podniky byly podkapitalizovány a tudíž jejich restrukturalizace, jako jedna z cest k možné prosperite, byla zablokována. Tyto nedostatky jsou natolik závažné, že se vnucuje otázka, zda jde o naivitu, neschopnost, nebo mistrne prokalkulovanou strategii?

  - kupónová privatizace.

  Legenda, že šlo o ceský vynález není pravdivá. Kupónovka probehla v nekdejší NDR s katastrofálními dusledky. Ceská kupónovka privedla touto metodou privatizované podniky do síte krížového vlastnictví investicních fondu a bank, z nehož tyto podniky vyšly jako moucha v pavucine. Její nejvetší slabinou byl rozptyl vlastnických práv, aniž by tato práva byla právne ošetrena. Receno jinak, muselo se hodne zmenit, aby se v konecném dusledku nezmenilo nic.

  - prodej zahranicním zájemcum.

  Byl by principiálne správný, jak tomu bylo v prípade Škody Mladá Boleslav, kdyby mnohdy nešlo o spekulativní prodeje, za úcelem odstranení konkurence, napríklad tím, že se takto zprivatizovaná firma zlikviduje.

   

  Souhrn všech techto privatizacních metod nakonec vedl v prevážné míre ke vzniku kvazipodnikatelské oligarchie, nelogické koncentraci ruznorodých majetku na strane jedné a k zablokování vzniku stredních podnikatelských vrstev na strane druhé.

  Ty stovky miliard korun, které tehdy k dispozici byly a které mohly položit základy vzniku domácího kapitálu, byly promrhány v prerozdelovacím procesu práve té vlády, která se dnes proklamativne jakémukoli prerozdelování brání.

  V. Klaus nepochybne dovede zlehcovat nebo zesilovat význam slov a posouvat problémy do pozice tam, kde vubec nejsou. Uvedme si jeden príklad za všechny. Ekonomickou krizi nahradil výrazem "zablokovaná ekonomika". K tomu melo dojít v dusledku politické nestability, necinnosti vlád, v dusledku blbe nálady a všeobecné pasivity. Jednoduše vymenil prícinu za následek. V. Havel, pokud rozcarování z ceské cesty nazval "blbou náladou", obávám se, že byl k V. Klausovi velmi shovívavý a vstrícný, ve smyslu peclivého se vystrihání priléhavejších slov.

  V záveru této kapitoly tak docházíme k jedinému možnému úsudku, totiž že V. Klausovi šlo spíše než o konstruktivní dialog o volební výsledky roku 2000. Pouze tak potvrdil podezrení, že ODS nemá potrebnou sebereflexi, nezbytnou k náprave toho, co zpusobila.

  Zanedbané fundamentální principy

  Salónní ekonomové polistopadové éry pristoupili k ekonomice jako k samonosné konstrukci, nezávislé na všech ostatních podsystémech. Jedním z nejzávažnejších nedostatku ceské cesty bylo hluboké podcenení role morálky a podnikatelské etiky. Pripomenme si, že morálka je nejsilnejším samoregulacním a sebezáchovným principem, jaký muže ve spolecnosti být. Od ní se odvíjí jak obecná morálka, míra kriminality, tak etika podnikání a kvalita právního rádu.

  L. Mlcoch k tomu ríká: V procesu ceské transformace, ... , došlo k narušení rádu transformace samotné. Došlo k nemu proto, že v jeho základu leželo podcenení vztahu mezi etikou a racionalitou".

  Názor, že trh je bez prívlastku, že vše vyreší, byl od pocátku mylný. Obávám se, že tyto a podobné eufemismy se objevily jen proto, aby nejak zduvodnily "špinavost ceské cesty". Nešlo jen samotné privatizacní akty, ale také o ne - etiku nových podnikatelských elit, neschopných se chovat jako podnikatelé. Proc jsou tyto elity ne - etické, vyplývá z podstaty systému, který je vytvoril (komunismus).

  Výmluvu tehdejší vlády, že morálku nelze spolecnosti nadekretovat, nelze prijmout, už jen proto, že již samotný tento názor sdelený do spolecnosti, ji dává signál, že amoralita je mocí tolerována.

  Vláda zaujímá ve strukturální usporádanosti státu dominantní postavení. Její pozice vuci morálce vždy zásadním zpusobem ovlivní vztah ji nejbližších podsystému nejen k morálce, ale i k právu, vynutitelnosti práva a v neposlední rade k etice podnikání.

  Obludná korupce a prorustání mafiánských uskupení do struktur státní moci je jedním z dusledku tolerance amorality. Ruku v ruce s temito negativními jevy pak upadá ekonomika a zájem zahranicních investoru. Dusledkem je postupná premena vyspelého prumyslu do ekonomiky, v níž prevládá vysoký podíl manuální práce nad znalostním kapitálem. Laciná a nevzdelaná pracovní síla je pro stát velmi drahým problémem.

  Vztah mezi mírou morálky, etikou podnikání, právem a vzdelaností má však také svou obrácenou zpetnou vazbu. Eroze morálky se nutne prohlubuje v závislosti na erozi všech vyjmenovaných podsystému. Nalezení cesty zpet je pak velmi obtížné, pri prekrocení kritických parametru systémové stability nemožné. Cím menší varietu sebezáchovných informací systém obsahuje, tím více se pak vzdaluje od stabilní vývojové trajektorie a približuje se chaosu. To je princip, který stojí nade všemi ostatními a nelze jej v záverecných fázích pusobnosti nijak ovlivnit, s výjimkou nastolení nejakého typu autoritativního režimu nebo po zhroucení systému premenou v nový typ organizovanosti.

  Existuje východisko?

  Stávající situace naší zeme je odrazem rady vedle sebe pusobících faktoru, s vysokou spolecenskou entropii. V politické rovine se jedná o patový stav, nejen ve smyslu zakonzervování moci, kdy každá strana je zajatcem všech ostatních, ale predevším proto, že všechny parlamentní strany mají na krizi svuj podíl. Proto z duvodu sebezáchovy nemají zájem odstranit prvotní príciny, které spolecnost doslova ožebracily, ale chtejí lécit jen sekundární dusledky.

  V hospodárské rovine se jedná o stav vzrustajícího chaosu, jehož prvotní prícinou je podnikání neschopná vlastnická struktura podniku a služeb. Tyto elity mají dostatecnou moc k tomu, aby mohly své majetky úspešne hájit, ale nemají dost podnikatelských znalostí k tomu, aby jimi vlastnené podniky mohly prosperovat.

  Morální úroven spolecnosti jako celku je velmi nízká. Proklamativne se sice s požadavky na zvýšení morálky ztotožnuje, ale neví jakým zpusobem ji v praxi kultivovat. Na druhé strane však musíme vzít v úvahu, že vule po morálním ozdravení spolecnosti zde nepochybne existuje, nikoli však v dominantních strukturách. Zkušenost posledních desíti let s programovou demoralizaci státu je patrná.

  Úroven právního rádu a jeho vynutitelnost, zejména v ekonomice, je na hrane kolapsu. Jeho závislost na politické vuli vlád je príliš tesná. Proklamovaná nezávislost justice a orgánu cinných v trestním rízení je iluzorní, ve vztahu k právu EU formální.

  Propad ekonomiky má za následek ztrátu motivace a neochotu prinést jakékoli nové obeti. Prevažuje názor: "co jste si tam nahore upekli, to si také snezte". Obcanská spolecnost je dezorientovaná, hroutí se ji vše, v co doufala, že povede k lepšímu.

  K negativním faktorum rovnež patrí výrazný vliv zejména ruských mafií, ovládajících pomerne znacnou cást naší ekonomiky. Verejnost tento stav vnímá v kontextu s úrovni ceského podnikatelského stavu a jeho sepetím s nekdejším totalitním režimem. Již se zase hovorí "ti nahore" a "my dole". Pasivita obcanu je v tomto kontextu pochopitelná. Rozhodovala tehdy komunistická elita a oni byli druhoradou "sortou", tatáž elita rozhoduje dnes a oni jsou opet "luzou ulice". Prostor pro svobodnou podnikatelskou iniciativu sice proklamativne existuje, ale fakticky nevznikl nikdy.

  Dnes se obcanské verejnost ocitla v resistenci. Chtít po ní, aby nesla náklady doprivatizace, oddlužení bank a podniku, náklady odložené restrukturalizace a revitalizace, aniž by ji byly poskytnuty rovné šance, je nemožné. Je to jedna z nejvetších prekážek, kterou si však vystavely všechny vlády bez rozdílu, vcetne nynejší.

  Tento lidský faktor se však projevuje také v podnikatelské sfére, ovšem v opacném gardu. Nynejší vlastnící, kterí se zmocnili rozhodné cásti prumyslu a služeb z titulu svých nekdejších výsad, nemají nejmenší zájem, aby v naší zemi zavládly standardní pomery, jaké panují v zemích EU, jelikož by v nich ani ve strednedobé perspektive neobstáli, jednoduše proto, že nejsou podnikateli, ale pouhými vlastníky. Jejích predstava, že podnikat za ne budou manažeri, a oni budou jen rentiéry, se ukázala být lichá.

  Nynejší vláda nemá témer žádný prostor k nutné reprivatizaci, tedy nalezení nových nejen zodpovedných vlastníku, ale také majících potrebné vlastnosti a vzdelání (VUML nestací). Je svázána opozicní smlouvou a V. Klaus dal jasne najevo, že vlastnická práva se menit nebudou za žádných okolností. Pro budoucnost to znamená, že krachující podniky zustanou dál v rukou nekdejších vyvolených a revitalizace bude iluzí. Vznik nepruhledné pavuciny vlastnických struktur, vzájemne svázaných soustavou služeb a protislužeb, zajištuje dlouhodobou stabilitu techto pomeru, z nichž není úniku.

  Rozložení politického spektra také nedává žádnou šanci k nejaké významnejší zmene. Servilita politických velicin k nekdejším komunistickým elitám, transformovaným do podnikatelské oligarchie, je natolik velká, že znemožnuje jakékoli zmeny pravidel, zakládajících vlastnické vztahy ke krachujícím podnikum. Všechny zmeny, které pripadají v úvahu, povedou jen k "rotaci kádru", nikoli ke zmenám zásadním, od nichž by bylo možno provést zmeny systémové.

  Pouhá zmena pravidel ekonomického chování daná legislativními úpravami a formálními sankcemi, spojená s revitalizaci nestací. Povede jen k prodloužení agónie hospodárství a k sociálním nepokojum. Predstava, že k oživení prumyslu by mohly stacit klasické nástroje ekonomického ovlivnování, je naprosto lichá. Ceská ekonomika je velmi nestandardní a nereaguje tak, jak by mela, už jen proto, že není založena na fundamentech tržního chování, ale na vlastnických principech, daných príslušností k elitám.

  Tuto úvahu bychom tudíž mohli skoncit konstatováním, že Ceskou republiku ceká dlouhá a hluboká všestranná krize, která bude trvat tak dlouho, dokud se spolecnost neodhodlá k ráznému rozchodu s postkomunismem a jeho protagonisty. V každém prípade máme pred sebou cestu dlouhým a temným tunelem, v nemž se muže prihodit cokoli. Nesmíme zapomínat, že ti, kterí se nezasloužene zmocnili miliardových majetku, a mají moc ekonomickou i politickou, se této moci nevzdají jen proto, že nekde na západe je bežné, že podnikatelský krach je duvodem k odchodu do ústraní. Zkrátka, bez obnovení morálky a etiky podnikání to nikdy fungovat nebude.


  Velké hokejové vítězství

  Václav Pinkava

  Pane Culiku

  Pred dvema lety (sic!) jsme si zacali korespondovat kvuli 'zastupnemu jasani'. Tehdy jse mne dost nastval.

  Neudivilo mne, ze nedelnimu vitezstvi v MS jste venoval jen jeden radek. Divim se, ze nekriticky tradujete dal falesne tvrzeni, ze je to nase osme vitezstvi v MS, a ne druhe. Pokud vim, tech prvnich 6 vyhralo Ceskoslovensko, tedy i nejaci Slovaci, ze? (Nebyt jejich 'ochotne' remizy s Ruskem letos, tak bychom na tom byli byvali take trochu jinak ...)

  Je pravda, ze po pulnoci 1.1.1993 jsme jako suverenni stat zvedli ze zeme jinymi poslapavanou a zapalovanou vlajku a ujali se ji - takze tato vlajka slavi osme vitezstvi, ale ne tento stat, a jen cast tehdejsiho 'ceskoslovenskeho naroda'. A dane muzstvo vyhralo teprve poprve. Nicmene, z kresla starsiho divaka se vstavalo uz po osme - takze 'my' (cesti divaci) slavime 'nase' osme vitezstvi - a na tom jedinem prece zalezi, ze ano? Co takhle se hlasit jen k tomu, co dokazeme sami, nezit v minulosti, nechlubit se cizim perim. Hokejistum gratuluji velice vrele - a je od nich hezke, ze se o sve cesstvi prisli podelit s ozralymi masami, a relativne strizlivym zemanem.

  Preju dalsich X vitezstvi v mezinarodnim sportu jednotlivcum i muzstvum vybranych z maleho statecku v srdci Evropy, a tem, kteri jim fandi, bez ohledu na rasovy puvod. Ovsem nejlepe fandi financni sponsori. Ti vsak spolehaji na mezinarodni hvezdy zakoupene odkudkoliv, v zajmu zaruceneho vitezstvi. Neni divu ze mezi ne patri nejen automobilky, ale i pivovary a lihovary, a ze maji radeji smisene tymy, protoze kazde vitezstvi Pittsburghu nebo Buffala se da slavit i u nas, tekute, a pote za volantem. (Viz souvislost s Ceskou pojistovnou jako hlavnim sponzorem prenosu z MS.) Ze sportu se postupne stava vice komercni, mene nacionalisticka zalezitost - a spravny marketingovy reditel by rekl, ze je tomu tak dobre, a poukazal na nacionalismus nedaleko odtud...

  Fandim vsak nejradeji samotnemu hokeji, triumfu vynalezavosti nad lidskou nemotornosti. Jde mi o zazitek a 'fair play', o triumf sehranych a houzevnatych lidi proti namyslenym bohum, jako tehdy v Naganu. Hokej je divacky nejvdecnejsi sport na svete, a zaslouzene vitezstvi je nezbytna lekce sebeduvery pro nas vsechny.

  Pokud neni jasani divaku jen zastupne.

  Václav Pinkava

  Poznámka JČ: Nebylo to před dvěma lety, ale koncem února 1998, kdy místo zamyšlení nad padesátým výročím komunistického puče Češi jásali, že jejich hokejisté v Americe vyhráli nad Rusy v hokeji. Článek o zástupném jásání je zde.


  Drastická degenerace České televize

  K Radám pana Šmída

  (Povídání pro Petru a Ivana aneb Jak mediální rady o nezávislost přicházejí - Milan Šmíd)

  Martin Vadas

  Vážený pane Milane Šmíde,

  děkuji Vám za obsáhlý historický exkurs do historie nezávislosti mediálních rad v Čechách v Britských listech 18.05.1999. O nezávislost však přichází každý svým vlastním přičiněním.

  Kontroverzní zachránce rady Korte

  Ve Vašem článku však postrádám důležité rozvedení oné "kontroverznosti" bývalého předsedy pana Daniela Korteho, který po několika letech údajné spolupráce nebo zaměstnaneckém poměru v subjektu, jemuž právě jeho Rada krátce předtím udělilaÚrovala licenci, dnes opět vystrkuje růžky a diskredituje svou osobou stranu Pravý blok.

  Hodnotu této v roce 1993 darované licence vyhodnotil můj kolega a přítel Ondřej Jonáš, investiční bankéř, konzervativním odhadem na 2,5 miliardy korun (jako vzpomínku anonymního čtenáře nedávno tuto informaci přinesly Čulíkovy Britské listy).

  Skutečnost jen potvrdila a předčila tuto tehdy ohromující sumu, kterou nedokázal dodnes nikdo zpochybnit. Právě tato Rada umožnila odklon od podvodných slibů presentovaných v rámci řízení o udělení licence - v té době Rada veškeré projektované návrhy žadatelů prohlašovala za závazné!

  Vaše věta "27.5. 1993 - kontroverzní předseda RČRRTV Daniel Korte podává demisi, údajně proto, aby "zachránil" Radu", je nepřípadně laskavým eufemismem. Je jen obrazem úrovně české žurnalistiky, že řeči o demisi za účelem "záchrany" Rady tomuto hochštaplerovi prošly. Autor historické stati by měl připomenout i kritické hlasy na okolnosti udělení licence sro. CET 21, které se ozývaly zejména ze strany ODS, aby vzápětí i tato strana si dala dlouholetého bobříka mlčení. Mediální a nepochybně i politická moc držitele licence je taková, že dnes už žádný politik neriskuje znovuotevření této nehoráznosti, protože odříznutý od voličů by přestal být politikem.

  Je-li někdo spoluodpovědný za nízkou věrohodnost této druholigové Rady, tak je to právě její bývalý předseda Korte, ale samozřejmě i ostatní členové a úředníci, kteří mu a jeho zaměstnavateli vše tolerovali. Řada z nich řádí v různých radách nebo přímo na ministerstvu dodnes! Porovnejme při této příležitosti důstojné a vskutku nezávislé působení bývalé federální Rady ČSFRRTV pod vedením Ivana Medka, která do jisté doby - téměř do zániku federace - byla uvážlivým a váženým spolkem požívajícím jistou autoritu alespoň v ČR.

  Krátce k Radě České televize:

  Nezapomínám, že: "Rada České televize - RČT - je něco jiného než RČRRTV. (Historie RČT by rovněž vydala na slušně dlouhý článek.)" Je nanejvýš žádoucí, aby tento "slušně dlouhý článek" o nekompetentním působení RČT již někdo napsal. Konečně zveřejněné zprávy za rok 1997 a 1998 jsou dobrým podkladem k článku, nebo i k případnému odvolání takové slepé Rady.

  Zpráva RČT o činnosti za rok 1997 je zpřístupněna veřejnosti (jejíž zájmy údajně zastupuje) teprve po roce a čtvrt - v dubnu 1999 společně s částí zprávy za rok 1998 - bez zájmu sdělovacích prostředků!

  Ve zprávě není ani zmínka o tom, co uvedl 15.2.1999 člen výkonného výboru Jaroslav Růžička na valné hromadě Filmového a televizního svazu (FITES), který v průběhu roku 1998 telefonoval do sekretariátu Rady ČT, že má zájem o zápisy z jednání Rady. Dostalo se mu odpovědi, že nedostane nic. Když se pídil, jakouže právní normou je toto upraveno, dostalo se mu odpovědi, že žádnou, že se tak usnesla rada veřejnoprávní televize sama!

  Do zprávy ani programu jednání Rady se nedostaly některé kritické stížnosti na ředitele, ačkoliv je její povinností ze zákona zabývat se takovými podněty.

  Takzvaná výběrová zřízení v ČT

  Ve zprávě není ani zmínka o střetu zájmů při formální organizaci tzv. výběrových řízení v ČT, kde například ve výběrové komisi sedí největší soukromý dodavatel ČT, aby si vybral svého budoucího zadavatele zakázek - producenta ČT. Ani zmínka o okolnostech výběrového řízení na producenta hudebních pořadů, o kterém psal slibný publicista Pavel Klusák v Respektu. Ani zmínka o zkušenosti Mgr. Čestmíra Kopeckého, v minulosti nejúspěšnějšího producenta ČT, ktery se také zúčastnil jednoho takového konkursu a svoji zkušenost zmínil ve veřejně dostupném deníku MF Dnes. Ke 30.dubnu 1999 tento bezpochyby úspěšný producent otrávený současným managementem opustil ČT. Rada zřejmě tleská, čím méně kvalifikovaných osobností bude působit uvnitř ČT, tím lépe bude moci tuto televizi v rozporu se zákonem řídit svymi ideově tématickými plány - podobně jako kdysi bývaly ÚV KSČ.

  Nárůst byrokracie a plané řeči

  Ve zprávách není ani zmínka o nárůstu pracovníků v byrokratickém aparátu České televize. Radu nezajímá ani rozplizlost a rozmělnění pravomocí a odpovědností, kdy zodpovědnost konkrétních osob - producentů apod. se rozpustila do kolektivní nezodpovědnosti různých panelů, oddělení a hospodských grémií.

  V obou zprávách je čtenář zaplaven mnoha slovy o věcech, které si sama Rada uložila nad rámec svych ze zákona plynoucích povinností. Rada se věnuje a vyčerpává zejména povrchně strejcovským hodnocením několika jednotlivych pořadů a vyjádřením vlastního nadšení nad úrovní programu a údajně pozitivními trendy.

  Neetický závislý panel

  Rada má ráda Potěmkinovy vesnice - např. jenom tupě kývá na takzvaně Etický panel České televize, ktery je orgánem pro posvěcování problematických rozhodnutí ředitele. Radě nevadí, že údajně "nezávislý" panel je totálně závisly na řediteli, ktery jeho členy vybírá (z velké části ze svých vlastních zaměstnanců a spolupracovníků), jmenuje, monopolně úkoluje a monopolně zásobuje informacemi!

  Takzvaně nezávislým etickým osobnostem již nezbyvá nic jiného než pořádat ředitelovy chlebíčky a zvedat ruce pro ředitelem předpřipravená usnesení.

  Ve zprávě Rady ČT není ani zmínka o tom, jaké nezávislé informace si Etický panel ČT pro své odstřely konkrétních osob obstaral, ani zmínky o tom, koho z ředitelem napadených osob oslovil a vyslechl!

  Nezjištěná fakta

  Před půl rokem ředitel Puchalsky u příležitosti odstranění producenta ing. Jana Šterna slíbil (ve své zpovědi panu Čulíkovi), že: ". . . investigativní pořady České televize budou vždy založeny na stoprocentně zjištěných faktech"(?)

  Měli jsme se tehdy ptát: Kolik takových pořadů pan Mgr. Puchalský sám natočil, napsal, nebo inicioval (např. pro jinou televizi, rozhlas, či noviny), kde takové pořady můžeme vidět, jakou má novinářskou kvalifikaci a zkušenost v oblasti investigativní žurnalistiky, jestliže se k ní tak autoritativně vyjadřuje?

  Dnes se však musíme ptát: Kde jsou ty slavné investigativní pořady ČT? Dokonce nejen investigativní, ale i zpravodajské pořady nejsou založeny na "stoprocentně zjištěných faktech"!

  Proč Rada ČT nevidí kolaps zpravodajství, které připouští namísto přinášení zpráv vlastní generování událostí jeho redakcí - např. zprávy o událostech, které se nikdy neudály?

  Diváci si možná vzpomenou na Události ČT ze 23. února 1999:

  "Bratři Mašínové se mohou beztrestně vrátit do České republiky. Koncem loňského roku soud rozhodl, že všechny jejich činy jsou promlčené a nic jim od státní moci nehrozí. Tento verdikt už nabyl právní moci. Po více než 40 letech se tak uzavřela jedna z kapitol protikomunistického odboje. Podle našich informací se ale zatím oba bratři do České republiky nechystají".

  Říkám: Naštěstí. Naštěstí bratři Mašínové České televizi neuvěřili. Přestože redakce byla ihned po vysílání upozorněna, že v minulosti ani koncem loňského roku žádný soud v ČR ani jinde o této věci nejednal, natož aby rozhodl, Šámalův tým ponechal svoji kachnu bez opravy, ČTK převzala bez ověření zprávu ČT a inspirovala Bohumila Doležala a další v LN a jinde k fantasmagorickým komentářovým úvahám jen na základě veřejnoprávní bubliny.

  Jinou záhadou je hraná "reportáž" v Událostech o "nových lehkých topných olejích" a obvinění společnosti Lukoil ...

  Až po podání žaloby ČT uveřejnila stanovisko GŘ Celní správy ČR - jako omluvu?

  Lze se jen dohadovat kolik dalších mediálních bublin pochází z dílny ČT.

  Jak pofidérní zjištění skutečností a dokonce záměrné klamání diváků provázelo Puchalským (v ředitelském projektu) vychvalovaný dokumentární seriál "Z letopisů Máselné lhoty".

  Kdo se dnes zabývá připomínkami odborníků k tomuto seriálu nebo k zatím několik let připravovanému seriálu o činnosti českých špiónů v minulosti, který je údajně vyprávěn z pozic komunistických špiónů samých! Zákon nám stále ještě říká cosi o zločinném režimu, kterému tito ctihodní mužové sloužili!

  Radu České televize to vůbec nezajímá - opět oceňuje údajně pozitivní trendy.

  Pějme chválu !

  Abychom neopomněli v souhlasu s Radou i cosi pochválit: Znělky některých pořadů ČT jsou mimořádně dynamické - nevím však, zda koncesionář má povinně platit za luxusní obaly veřejnoprávního nic uvnitř.

  Nadále opomíjená témata

  Před půl rokem ředitel Puchalský u příležitosti odstranění producenta ing. Jana Šterna konstatoval (ve své zpovědi panu Čulíkovi), že: "Téma profesní minulosti soudců v justici České republiky je nesmírně závažné a patří do agendy veřejnoprávní televize. . ."

  Proč se tedy žádný jiný producent nebo redaktor Puchalského televize - kromě Jana Šterna - tomuto tématu nevěnoval a nevěnuje - ani po půl roce!

  Před půl rokem ředitel Puchalský u příležitosti odstranění producenta ing. Jana Šterna konstatoval (ve své zpovědi panu Čulíkovi), že: " Téma dálničního obchvatu kolem Prahy je samo o sobě velmi závažné a rozhodně patří do agendy investigativní žurnalistiky veřejnoprávní televize. Česká televize se však tímto tématem měla zabývat podstatně dříve, nejpozději na jaře letošního roku(1998- pozn. M.V.), kdy probíhala podpisová kampaň proti trase JVK".

  Proč se tedy žádný producent nebo redaktor Puchalského televize - kromě Jana Šterna - tomuto tématu nevěnoval a nevěnuje - ani půl roku po vyhnání Šterna!

  Bavme se !

  Nástupce občas investigativního pořadu Nadoraz - zábavně reportážní pořad Tady a teď plus - je výsměchem informativní žurnalistiky.

  Zábavné prvky jsou programově prosazovány do dříve "jen" dokumentárních filmů a publicistických a diskusních pořadů, z nichž nadějně působí snad jen diskusní pořad "Na hraně", který je však věkově omezen jen lidem do 30 let.

  Koncesionáři nad 30 let svůj diskusní pořad nemají. Je snad službou veřejnosti vytváření generačních bariér v programu veřejnoprávní televize? Musejí být pořady pro dospělé a starší tak programově vyčpělé?

  Pane Šmíde, citujete: "§2 zákona o ČT zní: "Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou a šířením televizních programů na celém území České republiky. Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů, rozvíjet kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice, zprostředkovávat ekologické informace, sloužit vzdělávání, výchově mladé generace a přispívat k zábavě diváků.", ale nezkoumáte již, jaké informace a nakolik široké názorové spektrum ve společnosti dnešní programová strategie ČT opravdu připouští a na základě jakych údajně "etických a estetických" kritérií jiné odmítá!

  Správní lidé na správných místech - normalizace

  Pane Šmíde, píšete: "Rada České televize je orgánem kontrolním, nikoli správním (přestože se mnozí dodneška domnívají, že úkolem RČT je řídit ředitele ČT)." Přesto právě domněnku o vlastní povinnosti a potřebě řídit ČT z pozice radních a Rady praktikuje právě tato Rada ráda.

  Až dnes je zjevné, že odmítání zásahů Rady ČT dovnitř televize ze strany ředitele Iva Mathého, bylo hlavním důvodem konce jeho ředitelování.

  Volba mladého neznámého novináře ředitelem měla byt cestou k ovládnutí televize Radou - z velké části se tak úspěšně děje. Už nikdy se nezeptá veřejnoprávní elektronický novinář, ktery měsíc měl na mysli Miloš Zeman, když si přikázal bobříka mlčení ke spolčení z Bambergu. Už nikdy se veřejnoprávní elektronický novinář nezeptá na to, kterým tajným (případně zahraničním) službám současní členové vlády sloužili a slouží. Co všechno činí z vlastní blbosti a co (s Janem Werichem) "za cizí peníze" a pod. Kdo nám řekne, zda i v ČT platí tzv. lustrační zákon a na koho se tam vlastně vztahuje? Proč lze dnes uvnitř ČT potkat ještě více normalizačních důstojníků ČST než za ředitele Mathého? Proč vedoucími projektů - externě dodávaných do ČT - jsou především bývalí neřadoví příslušníci avantgardy - KSČ (viz. Info ČT 4/99 str. 14 a 15), proč tam dnes pracují v řídících funkcích lidé, kteří se podíleli na řízení již vytunelovaného Krátkého filmu a.s. a další bývalí (nebo snad i současní) členové KSČ a znovu - v řídících a programových funkcích! Proč jejich životopisy na serveru ČT tyto skutečnosti neuvádějí? Jak jsou na tom samotní členové Rady s vlastní pamětí?

  Znalci dnešních poměrů v ČT a pamětníci vzpomínají na nástup normalizace po r. 68 - bylo to prý velmi nenápadné . . .

  Diskusní fórum neexistuje

  Přestože pánové Jirák a Puchalský opakovaně a dávno přislíbili zřízení veřejného diskusního fóra na serveru ČT, dodnes se tak nestalo. Pouze na intranetu ČT si diskutují-nediskutují ustrašení zaměstnanci a pan předseda Jirák - zřejmě pokrytecky - vyzývá k diskusi o naplňování veřejné služby televizí (Info 4/99 ČT str.16). Sám generální ředitel chodí, když se potřebuje vyzpovídat, ke zpovědi k panu Čulíkovi do Glasgow.

  V čem spatřuje Rada ČT svoji otevřenost vůči veřejnosti, jestliže její zprávy z jednání bývají velmi nicneříkající, stručné a jsou uveřejněny na Internetu se značným zpožděním? Proč členové Rady nevystupují častěji se svými názory na veřejnosti? Proč nelze jednání Rady ČT přenášet např. ve videu po Internetu, nebo proč není publikován doslovný přepis vystoupení radních na jednání Rady ČT? Dnes snad netřeba se obávat, že by lid pražský byl tak bojovný, že by konšely nehodné z okna zasedací místnosti v ČT dolů na tvrdou zem svrhnouti ráčil.

  P.R. strategii ČT se podařilo elegantně potlačit ostří hrotů tužek několika málo novinářů, kteří v minulosti psali kriticky o České televizi. Říká se, že všem takovým novinářům byl nabídnut pořad nebo rovnou seriál. Dokonce i konkurenční elektronická a mnohá tisková média se podařilo České televizi umlčet různými barterovými aj. komerčními smlouvami do té míry, že je přešla chuť o kvalitě veřejné služby České televize polemizovat.

  Rada České televize hraje roli druhého P.R. oddělení ČT. Namísto, aby Rada hájila zájmy koncesionářů, zájmy veřejné a občanské vůči České televizi, hájí zájmy svoje vlastní, snad zájmy svých stran, které je do funkcí vyslaly, a institucionální zájmy České televize vůči občanům. Zajímá mě, víte-li, nakolik členové Rady skutečně zastupují veřejnost vůči ČT, a nakolik provozují jen jakýsi prázdný mezistranický konsensus v boji o schválení zprávy.

  Chucpe !

  Martin Vadas

  Praha, 18.05. 1999

  Poznámka JČ: Oprava záměrně nesprávné informace. Jak jsem již v minulých dnech v Britských listech v poznámkách k textům pana Vadase napsal, Jakub Puchalský se nechodí "zpovídat k panu Čulíkovi do Glasgow". V prosinci 1998 rozeslal Puchalský své vysvětlení, proč zrušil pořad Nadoraz a propustil produkčního Jana Šterna, celé řadě českých sdělovacích prostředků a institucí (vysvětluje to zde), včetně Britských listů. Jen Britské listy jeho vysvětlení zveřejnily.

  Je znepokojující, že ačkoliv bylo např. toto nesprávné tvrzení pana Vadase jasně opraveno, Martin Vadas to ignoruje a vede si dále svou. Mnohé skutečnosti, o nichž píše v článku Martin Vadas, jsou zjevné každému. Avšak pisatelova integrita je nedělitelná: opakuje-li záměrně nějaké tvrzení, o němž ví, že není pravdivé, nemůžeme ručit za pravdivost žádných jiných jeho tvrzení. - Rádi zveřejníme k této problematice i jiné názory a analýzy.

  V řadě příspěvků z České republiky, i v příspěvku Martina Vadase, se šíří intenzívní antikomunistická paranoia. Je to snad důsledkem nynější nestability a bezvýchodnosti nynější české politické situace? Je racionální, deset let po pádu komunismu, zjišťovat, kdo z jakých pracovníků byl kdy v komunistické straně? Nebylo by daleko rozumnější energicky spíše zjišťovat, zda jsou či nejsou zaměstnanci ČT schopní, kritičtí a  nezávislí profesionálové?


  Československý blahobyt: byla to iluze, placená Ruskem

  Agresivita, Jung, podnikání, Pecina a Svobodná Evropa

  Vojtěch Polák

  Pane Culiku,

  autorka prispevku "Agresivitu nelze vysvetlit ani Jungem,.." mozna trpi dyslexii, mozna jen podleha "duchu doby", z nejz si Jung (podle me pravem) dela trochu legraci.

  Nevericne jsem ziral na jeji text a musim konstatovat, ze autorka si vystaci sama a nejak mi unika, proc bych mel reagovat.

  Pripada mne krajne trapne vysvetlovat, ze kdyz Jung jasne rika, ze si necini narok na vycerpavajici objasneni, ze tim opravdu mysli, ze psychologie cloveka je jen jednim z aspektu uplnejsiho vykladu. Zda se mi, ze bych z autorky delal naprosteho pitomce, kdybych mel "prezvykavat" Jungovu zcela jasnou argumentaci (autorka ji jeste ke vsemu celou cituje), ze vrazda (utocna valka) ma krome vnejsich pricin take vnitrni priciny a ze musi nastat oboji, aby k ni doslo. Je-li zrejme, ze jen malokdo spacha vrazdu jen proto, ze napriklad upadl do bidy, je nemene zrejme, ze zde existuji dalsi, stejne zavazne okolnosti.

  K tomu a zaroven k zaverum pana Peciny (Svobodna Evropa) mam osobni mocny zazitek z let 1990/91.

  V podniku, kde jsem tehdy pracoval, probehl pokus o restrukturalizaci pod vedenim poradenske firmy (myslim Triton).

  Myslim, ze to nebyl podvod typu: kupte si fialova saka a vymente zelene cedulky za modre.

  Dovedeli jsme se dost zajimaveho. Napriklad ze zakladem prosperity Zapadu je vykonnost strednich firem, ze zakladem uspechu firmy je psychologie jedince a nasledna atmosfera spoluprace, motivace a pocit osobni ucasti a vyznamu ve firme, atd. Teprve v druhe rade je dulezita organizacni struktura. Nejvhodnejsi je intenzivni plocha organizace a nevhodna je extenzivni pyramida. Teprve ve treti rade nastupuji ekonomicke faktory.

  Mame-li dve firmy, kde jedna je moralne rozlozena a druha je vporadku, pak ta prvni v konkurenci podlehne, i kdyby ziskala podstatne vetsi uver, protoze velmi pravdepodobne tyto prostredky zmizi jako v cerne dire.

  Vysledek teto akce byl pro me prvni velkou deziluzi po roce 1989.

  Vypracovali jsme dva navrhy: plochou strukturu podle novych informaci a prakticky nezmenenou strukturu, kde byly prejmenovany pouze nazvy utvaru. V tymu byli "pesaci" i management. Hadejte, jak to dopadlo, prestoze jsme meli potrebne informace jak na zlatem podnose? Samozrejme se jelo dal po staru.

  Uvadim to jako typicky priklad, proc ztroskotala transformace. Zavery pana Peciny povazuji za naprosto absurdni. Zadna stvanice na komunisty (rozpoutana Svobodnou Evropou) se zde nekonala a nekona.

  Ocekavat jistou zdrzenlivost a sebereflexi po tom, co zde provedli, je, myslim, zcela na miste.

  Ze se lide rozcili, kdyz vidi u komunistu pravy opak, na tom tedy nevidim nic divneho.

  Nikdo jim nebrani obhajovat sve nazory proste proto, ze oni se o to ani nepokousi.

  Tomu, kdo nema argumenty, nezbyva nic jineho, nez uchylovat se k faulum typu: dlouhe monology, ignorovani nazoru oponentu, predvadeni sectelosti, prekrikovani, prekrucovani a ucelovy vyber faktu a podobne.

  Je mnoho zpusobu jak znemoznit debatu, v niz by museli argumentovat. Hazet odpovednost za zpackanou transformaci na Svobodnou Evropu je sice pohodlne, ale dost infantilni.

  Uznavam Vase argumenty a vytky vuci tomu vysilani, ale odmitam takove zvelicovani odpovednosti.

  Nevidim duvod, proc by soudny clovek mel doslova verit jakekoli propagande.

  Jsou i jine informacni zdroje a nez se pustim do transformace, tak si to poradne a nezavisle prostuduji a promyslim.

  Soucasny hospodarsky upadek jenom ukazuje, jak slaby je kolektivisticky model spolecnosti ve srovnani s vyspelejsimi zememi.

  Malokdo si uvedomuje, ze teprve nyni uz neni podpiran primymi i neprimymi ruskymi dotacemi. Co jineho byly suroviny a energie za babku, odbyt na zastarale vyrobky a podobne?

  Ted tedy konecne stojime na vlastnich nohou a ukazuje se, jak jsme vratci v kolenou.

  Na to neni treba zadne krkolomne konstrukce o vine Svobodne Evropy. Byla to iluze placena Ruskem.

  Osobne bych nahradil clanek pana Peciny Vasim clankem "Petr Jánský potvrdil pravdivost Pecinova hlanku", protoze v nem rozvijite a dokladate jedinou prinosnou myslenku jeho textu.

  Vojtěch Polák


  Agresivitu nelze vysvětlit atd., BL 18.5.99

  Jaroslav Teplý

  Pane Čulíku, jsem rád, že se někdo na můj článek o DHEA , testosteronu atd. ozval, byť i anonymně, i když zase nechápu proč anonymně. Doporučil bych autorce vzít k ruce nějaký hledací program na Internetu, třeba AltaVista, a naťukat tam jako předmět rešerše DHEA a melatonin a jako první výsledek se objeví právě mnou citovaný článek J.M. Howarda, který by si měla sama přečíst.(13 stran A4).

  Já totiž nevím, zda jsem biologický redukcionista, článek měl jen signální roli, a proto jsem chtěl stručně vyzvednout jen to hlavní, abych udržel pozornost čtenářů a neodradil je příliš dlouhým odborným textem .

  Při tom jsem asi stoprocentně neuspěl, protože nejde jen o testosteron. V té mnou z Howardova článku citované soutěži tělo-mozek se totiž hraje o DHEA.

  Jestliže puberta nevypukne předčasně, dostanou podle Howarda ty čelní mozkové laloky dostatek DHEA k dokončení svého vývoje.

  Potom může tělo použít DHEA k tělesnému a sexuálnímu dospívání. Hladina testosteronu pak může hrát menší roli, protože ta osoba má už prostředek ke kontrole svého chování a sebeovládání.

  Tak si to vykládám já, ten článek je dost rozháraný a u Vás by zcela jistě propadl, ale obsahově mi to připadá dost logické.

  Bylo by třeba zjistit, zda hladina testosteronu u lidí od generace ke generaci skutečně trvale stoupá a zda přibývá lidí s méně vyvinutými předními mozkovými laloky.

  Ze sportu je známo, že se i ženy dopují testosteronem, který umožňuje rychlejší regeneraci sil při vícedenních soutěžích a já bych z vlastní zkušenosti dodal, že jim dodává i agresivitu a sebevědomí.

  Když jsem někdy hrával tennis v sexuálně "nabitém" stavu, t.j. pravděpodobně s okamžitou vyšší koncentrací testosteronu, hrál jsem agresivněji a s větším sebevědomím a sebedůvěrou než ve stavu rovnovážném, kdy se moje hra blížila stylu ruské emigrantské babičky, o které J. Žák napsal v Příbězích šesti trampů, že "po kurtě šuká a všecko všecičko vysbírá". Všecko vysbírat se mi ovšem nikdy nepodařilo, a proto se o mně nikdo nedočetl na sportovních stránkách novin.

  Zdraví

  J.T.


  Hanba národa

  Vlastimil Obereigner

  Bylo to loňského května: díval jsem se ve zprávách ČT na průběh oslav 1. máje. Na Letné se shlukla horda postarších občanů pod rudými prapory a po vyslechnytí projevů svých fungl nových vůdců, dědiců zatuchlého režimu, se zdviženými, zaťatými pěstmi zahřímali Internacionálu.

  Nevím, co zpívali tito bolševičtí pohrobci letos, ale pan Grebeníček, gotwaldovským stylem, mimo jiné nehoráznosti, nazval prezidenta Havla militaristou a antihumanistou a vyzval ho k abdikaci.

  “Dost bylo Havla" se dali souputníci slyšet!

  Ano, je to “frustrující", jak pan redaktor poznamenal a nelze se divit reakcím, podobným těm Karla V.

  Podobnou “...emocionální reakci"... doplněnou ještě husí kůží, jsem prožíval při pohledu na zaťaté pěstě praporčíků bývalého režimu.

  “Ve středověku řešili lidé podobnou frustraci pogromy na Židy", napsal pan Čulík.

  No, nevím - asi protože neměli Internet! I když o činnosti pana Grebeníčka staršího veřejnost vím, k jeho soudu v Uherském Hradišti zatím nedošlo pro různé průtahy a kličkování obhájců, nic nemůže změnit skutečnost, že v demokratické zemi, tento darebák je zatím stále nevinen.

  Ale i kdyby soud proběhl a tato zrůda byla odsouzena, jeho syn nemůže a nesmí za jeho zločinnost trpět. Nicméně, skutečnost, že pan Grebeníček mladší, je pokračovatelem ideí a v určitém smyslu i metod generace slouhů typu svého otce, nabízí téma k zamyšlení.

  V sousedním Německu, které se vzpamatovalo z deseti let nacistické diktatury též prohlásilo zákonem Nacistickou stranu “zločineckou organisací". Jakákoli propaganda a šíření ideí je i v demokratickém Německu postavena mimo zákon.

  Je možné si představit, že by syn Eichmana, či Heydricha, nebo jiných činitelů a aktérů tohoto zrůdného režimu, velel nějaké nové NSDAP, která by si místo hákového kříže dala do znaku dva lískové oříšky a její členové se 22. dubna sešli v Mnichově a zpívali se zdviženými hnáty “Die fahne hoch..."?

  Před časem jsem sledoval pořad v televizi, interview s potomky různých nacistických pohlavárů. Až na pár výjimek jsme slyšeli rozhodné odsouzení systému, jemuž jejich otcové oddaně sloužili a byli různým způsobem potrestáni. Pamatuji na Eichmannova syna, bylo ho radost poslouchat.

  Je asi unikátním, českým paradoxem, že strana, zákonem uznána jako zločinecká, normálně existuje, její ideoví vůdci užívají, využívají a zneužívají výsad demokracie, svobod, kterou po 40 let neuznávali a upírali svým spoluobčanům.

  Nemůže být pochyb, pan redaktor má plnou pravdu. Chceme být opět baštou demokracie, jakou jsme bývali před půl stoletím, chceme do EU s cílem zajistit život ve svobodné společnosti našim dětem a vnukům. Nemůžeme být “jako oni". Každý národ má své odpadlíky, drek, hnůj, bahno, které brzdí chod společnosti a ztěžuje dýchání slušným občanům. Hanbou nám všem je, že snad až 16% našich lidí tento trus kultivuje. Asi to jinak nejde, musíme v tom smradu žít. Ve středověku to vyřešily pogromy, my máme Internet a Britské listy. Sláva jim!

  Příspěvek pana Obereignera přišel poněkud potrhán. Byl v něm ještě tento odstavec, který nemohu nikam zařadit (JČ):

  Pár čísel zpět tu, na stránkách B.l. bylo vytknuto panu prezidentovi, že ignoruje demokraticky zvolenou stranu, že je nezve k jednáním atd. Já si zase nedovedu představit, že by Václav Havel obzvlášť, ale i  kterýkoli jiný představitel demokratické společnosti s tímto plevelem národa cokoli měl! Grebeníčkova strana není státotvornou stranou, nestydí se používat jména organizace zločinců a kdo se k ní ještě dnes, kdy je známá a dokázána její krvavá minulost, stále hlásí, zaslouží všeobecné opovržení!stoletím-tedy legálně- než to vánek času odfouká,

  Vlastimil Obereigner

  Poznámka JČ: Kritizujte Grebeníčka juniora za jeho hloupé či nebezpečné politické názory, či za to, že se neosvobodil od postojů svého otce, ale nekritizujte ho za údajné zločiny jeho otce. - Je velmi kontroverzní zakazovat jakékoliv politické názory. Trestejte jednotlivce za spáchané trestné činy, odsuzujte - právem - zločinnost bývalého komunistického režimu, omezíte-li právo na vyjadřování názorů, blížíte se diktatuře. Nesouhlasím s německou praxí. Je vyjádřením vládních obav, že se občanům nedá důvěřovat. Myslím si, že se spíš nedá důvěřovat vládě.


  Presumpce neviny nebo charakter

  Josef Bukač

  Kdysi, asi pred lety dvaceti, se chystaly v USA prezidentske volby. Za demokraty kandidoval Walter Mondale a jako viceprezidentku si vybral paní Feraro. Paní Feraro má tež křestní jmeno, ale hledat jej nehodlám.

  Podstatné je, že paní Feraro dělala do ženského hnutí a pan Mondale si myslel, že jejím výběrem získá nějaký ten hlas.

  Potud to bylo v pořádku, ale až do té doby než se do toho pustili novináři.

  Odhalili, že její manžel byl starý italský mafián v New York City a že, kromě jiného, prokazatelně obchodoval s pornografií. Vše legálně.

  Nyní k k prezumpci neviny. Ta totiž zní tak, že ona za obchody svého manžela nemůže, že to on a ne ona. Nakonec je vše legální.

  Samozřejmě, že ji nebyla prokázána vina, kdyby byla, seděla by ve vězení. Jenže se tenkrát také říkala jiná a velmi jednoduchá věc. Když slyším, že je tady prokázáno propojení s organizovaným zločinem, tak je prostě nevolím.

  Výrok "kdyby byla prokázána vina, byl by ve vězení" neplatí v Česku, neboť trestné činy komunistů byly amnestovány (kým?), spisy jsou tajné (proč?) a soudnictví fungovat nebude. To vše ale není předmětem diskuze.

  Hlavně mějme na paměti to, že hovoříme o volbách a ne o potrestání. Ve volbách jde především o charakter politika a můžeme mít jiné zásady. Když je někdo z bolševické rodiny a sám je bolševik, nevolím ho. Když je někdo z bolševické rodiny a sám byl bolševik, ale prý už není, nevolím ho. Nebo jinak. Když někdo nosí pěknou kravatu, volím ho. V roce 2000 doženeme Rakousko, volím ho.

  Josef Bukač

  Poznámka JČ: Volte nebo nevolte si, koho chcete, ale nesmíte mu nikomu zabraňovat volit, ani kandidovat, pokud nespáchal trestný čin.


  Bludné Sisyfovy balvany za rok 1998

  Český klub skeptiků - Sisyfos si dovoluje pozvat všechny zájemce o vědu a pavědu na své zvláštní veřejné zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 20.5. 1999 od 17:00 hodin v  budově Akademie věd ČR, ul. Národní 3, místnost č. 206. V tento čas před pravidelnou přednáškou (nyní na ekologické téma) proběhne slavnostní předání "Bludných Sisyfových balvanů", výročních cen za nejvýraznější český pavědecký "počin" uplynulého období.

  Zlatý, Stříbrný a Bronzový bludný balvan (autorkou cen je výtvarnice Jitka Splítková) udělí předseda klubu Sisyfos prof. Jiří Heřt "vrcholným" pavědcům v kategorii jednotlivců i v kategorii družstev. Slavnostní ceremoniál bude řídit astrofyzik dr. Jiří Grygar.

  Za Sisyfos (klub skeptiků vůči paranormálním výrokům)

  Pavel Vachtl

  Sisyfos - http://www.fi.muni.cz/sisyfos/

  Zélos - http://www.mujweb.cz/web/zelos/

  Occamova Břitva - http://amber.zine.cz/az/AWL.exe?Windows+/AmberZine/occam/occam.htm


  Ochrana přírody v osudí Poslanecké sněmovny

  Děti Země

  Polemika o zakonu o ochrane prirody a krajiny se z Internetu prenese do parlamentu

  Na schuzi, ktera zacina v utery, rozhodne tento tyden Poslanecka snemovna Parlamentu CR mimo jine take o osudu novely zakona o ochrane prirody a krajiny navrzene poslanci Karlem Sehorem (ODS) a dalsimi. Navrhovana zmena v podstate usiluje o zavedeni jakesi generalni vyjimky pro tzv. verejne prospesne stavby (temi jsou vetsinou dalnice, ale take napriklad malesicka spalovna), pokud maji stat v chranenych uzemich. V praxi by to znamenalo, ze napriklad malesickou spalovnu by bylo mozne jako verejne prospesnou stavbu postavit klidne v srdci Prokopskeho udoli nebo v obore Hvezda.

  Proti novele navrzene poslanci Sehorem a dalsimi se postavilo jiz 68 neziskovych organizaci (nejen ekologickych sdruzeni), 27 starostu mest a obci ci clenu jejich zastupitelstev a Sdruzeni mest a obci na ochranu beskydskeho regionu (jeho cleny vedle jinych jsou i mesta Valasske Mezirici, Frenstat pod Radhostem, Vsetin anebo Novy Jicin). K dopisu vzniklemu z iniciativy starosty Cepi Miroslava Beranka pripojili svuj podpis napriklad i starostove Ceskeho Krumlova (Dr. Zbynek Dockal), Novych Hradu (Frantisek Stangl) anebo Boziho Daru (Ing. Jan Hornik).

  Neziskove organizace i starostove obci zadaji poslance parlamentu, aby navrzenou novelu neschvalili. Texty jejich otevrenych dopisu poslanci obdrzeli jiz v minulem tydnu a nekteri vcetne autora navrhu novely, Karla Sehore, na ne jiz reagovali (vsechny reakce postupne zverejnuji Deti Zeme na svych internetovych strankach).

  S novelou zakona, jak ji navrhuje Karel Sehor, nesouhlasi napriklad poslanci Karel Kęhnl a Vladimir Mlynar (oba US) anebo Miloslav Kucera (CSSD). Podporuji ji Jan Vidim a Jaroslav Zverina (oba ODS).

  Dnes obdrzi poslanci od Deti Zeme druhy e-mail s doplnenym seznamem signataru obou otevrenych dopisu. Jak se ukazalo, ne vsichni poslanci parlamentu pouzivaji tento zpusob komunikace, protoze nemaji sve e-mailove schranky na serveru Poslanecke snemovny CR (patri mezi ne i jeji predseda Vaclav Klaus).

  Obe podpisove akce, ktere zacaly 3. kvetna 1999, pokracuji dal.

  Přílohy:

  Prilohy:

  Navrh poslancu Karla Sehore a dalsich na vydani novely zakona c. 114/92 Sb. o ochrane prirody a krajiny

  V × 43 se dosavadni text oznacuje jako odstavec 1 a doplnuje odstavec, ktery vcetne poznamky 16a pod carou zni:

  "(2) V pripade, ze schvalujici organ podle zvlastniho predpisu 16a) vymezi a stanovenym zpusobem vyhlasi v zavazne casti uzemne planovaci dokumentace stavbu za verejne prospesnou, ma se pro ucely tohoto zakona za to, ze vyjimka podle odstavce 1 byly pro tuto stavbu povolena."

  Pozn. 16a) × 29 zakona c. 50/76 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu.

  Co by prijeti novely zakona o ochrane prirody a krajiny zpusobilo?

  Ve strucnosti receno tato novela navrhuje, aby se v chranenych uzemich nemusela udelovat vyjimka pro stavby prohlasene v zavazne casti uzemne planovaci dokumentace za verejne prospesne.

  1) Prijetim jmenovaneho navrhu novely zakona c. 114/92 Sb. by doslo ke snizeni urovne ochrany zivotniho prostredi v CR.

  2) Rezort zivotniho prostredi by ztratil dalsi kompetence umoznujici zabranit cinnostem nicicim ekologickou a krajinarskou hodnotu zvlaste chranenych uzemi.

  3) Navrh vychazi z nepochopeni nekterych pravnich pojmu a systemu spravniho prava.

  4) Navrh je v rozporu s nekterymi mezinarodnimi zavazky CR.

  V zemich Evropske unie, kam se chystame vstoupit, by podobna snaha - schvalovat nove stavby s potencialnim negativnim dopadem na zivotni prostredi v chranenych uzemich, aniz by se k nim vyjadrila verejnost ci organy ochrany prirody - nemela sanci na uspech.

  Pomozte branit zakon c. 114/92 Sb. o ochrane prirody a krajiny - vice informaci na  http://www.ecn.cz/detizeme


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|