Rejstřík BL
ARCHIV ►


Kdo je Jan Čulík a proč vydává Britské listy

Jan Čulík (nar. v Praze 2. listopadu 1952) vystudoval filozofickou fakultu Karlovy univerzity, obor angličtina - čeština. Studium ukončil v r. 1979 doktorátem ze srovnávací anglicko-české fonetiky. V roce 1978 se z Československa vystěhoval s britskou manželkou do skotského Glasgowa.

V letech 1978 - 1983 vyučoval české literatuře, historii a východoevropským studiím na univerzitách v Glasgow a v Lancasteru.

V roce 1983 založil se svou manželkou, Lesley Keenovou, filmovou produkční společnost, Persistent Vision Animation, která natáčela především umělecky zaměřené animované filmy pro britský kulturní komerční okruh Channel Four. Autorem a režisérem filmů byla Lesley Keenová. PVA vyrobila například filmy Taking a Line for a Walk: A Homage to the Work of Paul Klee, Orpheus and Eurydice a jediný celovečerní animovaný film, vyrobený ve Skotsku, Ra: the Path of the Sun God na motivy ze staroegyptské mytologie (1990, součástí klasické kolekce videodistribuční firmy Contemporary Films, vydání na video ve spolupráci s Britským filmovým institutem). Jan Čulík mj. napsal v roce 1985 scénář a podílel se na výrobě dokumentárního filmu Orpheus though the Ages, o proměnách orfeovského mýtu v kultuře minulých dvou tisíciletí. Film byl ve Skotsku oceněn v r. 1986 cenou TRIC award, za nejlepší film v kategorii Arts and Music.

Od druhé poloviny osmdesátých let přispíval Jan Čulík pravidelně do českého vysílání BBC zejména literárními a kulturními recenzemi, pod jménem Václav Písecký. Od roku 1989 do konce října 1995 byl britským korespondentem československého a posléze českého vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Pro pořad Hlasy a ohlasy natočil několik desítek investigativních pořadů, stovky jeho analýz, reportáží a komentářů byly odvysílány v pořadech Panoráma, Události a názory a v mnoha dalších pořadech RSE. Spolu se svou manželkou přeložil Jan Čulík do angličtiny řadu kratších českých literárních próz, které vyšly v britských literárních časopisech. Široce publikoval, v osmdesátých letech např. v kulturním exilovém čtvrtletníku Daniela Strože Obrys, v dvouměsíčníku Josefa Škvoreckého Západ, v čtvrtletníku Společnosti pro vědy a umění Proměny, po r. 1990 v týdeníku Respekt, Tvorba, Tvar, Babylon, Literární noviny, Esprit 97, Svobodné slovo a Slovo, Reflex. Byl členem redakční rady britského akademického časopisu Scottish Slavonic Studies, je členem redakční rady časopisů Nová přítomnost a Listy.

Od roku 1988 spolupracoval s tiskovou agenturou Palach Press Jana Kavana v Londýně a více než rok pro ni vydával anglickou mutaci českého disidentského čtrnáctideníku Informace o Chartě 77 pod názvem Uncensored Czechoslovakia.

Pro oxfordskou nadaci East European Publishing Project vypracovával měsíčně anglický přehled o tom, co je nového v české literatuře. Spolupracoval také jako překladatel do angličtiny se scheinfeldským Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury dr. Viléma Prečana a posléze s Ústavem pro soudobé dějiny v Praze

V roce 1991 vydal v Praze v nakladatelství Trizonia za pomoci Ústavu pro soudobé dějiny v Praze publikaci Knihy za ohradou: Česká literatura v exilových nakladatelstvích (420 stran).

V osmdesátých letech Jan Čulík také působil jako produkční a finanční ředitel podniků Persistent Vision Animation a Inner Workings, plc.. Ředitelkou a majitelkou firmy Inner Workings, kótované nyní na londýnské burze Alternative Investment Market, je jeho manželka Lesley Keen. Firma se specializuje na výrobu CD Romů pro děti a počítačových her. Jejím nejnovějším výrobkem je hra Plane Crazy.

Ve spolupráci s Ivanem Kytkou působil od října 1995 do dubna 1996 Jan Čulík jako britský zpravodaj pražské tiskové agentury ČTA. V letech 1994 a 1995 byl také zpravodajem Rádia Alfa a spolu s Ivanem Kytkou se střídal v pravidelném týdením pořadu Dopis z Británie.

V červnu 1995 natočil Jan Čulík reportážní film o nebezpečí asbestu pro pořad Na vlastní oči televize Nova.

Od října 1995 vyučuje Jan Čulík znovu českým studiím (literatuře, historii, publicistice a filmu) na katedře slovanských jazyků a literatur Glasgow University.

Od července 1996 vydává Jan Čulík internetový deník Britské listy, který se specializuje na konfrontaci myšlenek mezi Západem a Českou republikou. Pro Britské listy poskytuje server pražský podnik Internet Servis.