pondělí 26. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby IPB:
 • "Zásah policejního komanda v IPB byl zřejmě oprávněný" Česká televize:
 • Zdeněk Šámal: Ředitel zpravodajství Hodač nemluví pravdu (rozhovor vedl Tomáš Pecina) Dokumenty:
 • Dopis č. 1: Jiří Hodač Zdeňku Šámalovi: splňte příkaz
 • Dopis č. 2: Šámal Hodačovi: váš příkaz nesplním a tímto odcházím z funkce Na okraj rozhovoru Britských listů se Zdeňkem Šámalem:
 • Šámal není novinář, ale je účinný manipulátor (Jan Čulík) Sdělovací prostředky:
 • Debata o budoucnosti BBC: Televizní vysílání se bude muset dramaticky změnit, má-li přežít(Observer)
 • Zákon o rozhlasovém a televizním vysílání: Jsme schopni předvídat nejnovější vývoj? (Tomáš Pecina a Jan Čulík pro Parlamentní zpravodaj) Přistěhovalectví a Evropa:
 • Bigotnost a krátkozrakost zavinila smrt 58 mladých Číňanů v Doveru (Observer) Reakce:
 • Léčitelství je v ČR nyní krajně nebezpečné (Vojtěch Kment)
 • Článek pana Čehovského o léčitelství obhajuje šarlatánství (Jaroslav Štemberk)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Televizní vysílání se bude muset dramaticky změnit, má-li přežít

  V Británii se debatuje o budoucnosti veřejnoprávní televize BBC, poté co jeden její čelný představitel varoval, že tato instituce přežije jen potud, vytvoří-li tematické vysílací okruhy. Komentátor Will Hutton k tomu v týdeníku Observer v neděli 25. června napsal toto:

  Je to klišé naší doby, že žijeme v informačním věku, jehož motorem je digitalizace. Hovoří se pořád o tom, že nové technologie, od mobilních telefonů WAP přes interaktivní programové průvodce na obrazovce budou poskytovat stále větší možnosti stále vzdělanější, kritičtější a skeptičtější veřejnosti. Že každoročně klesá schopnost vlád a mocných organizací diktovat události odkudsi z mocenského střediska. Že máte-li přežít, budete muset dokázat se změnit.

  Ale jakmile opustíte tyto všeobecné výroky a začnete se snažit je konkrétně realizovat, všichni vám začnou nadávat. Čím ohroženější je to organizace, tím ostřejší jsou útoky.

  A totéž se děje ohledně BBC - je to organizace, která je ohroženější více než mnohé jiné. Na jedné straně je zcela zjevné, že se BBC musí zreformovat, na druhé straně je BBC vystavena armádě kritiků kteří považují jakoukoliv změnu od nynějšího statu quo za zradu.

  Není zapotřebí génia na to, aby si člověk uvědomil, že svět několika málo terestrických televizních okruhů a uctivé divácké obce, v němž BBC prosperovala, bude v blízké budoucnosti radikálně proměněn, a že pokud má televizní vysílání veřejné služby přežít, bud se muset proměnit velmi rychle. Ale každý vedoucí pracovník BBC, který se odváží navrhnout takovou změnu, se brzo octne uprostřed takzvané "debaty", v jejímž rámci se začne zpochybňovat jeho inteligence, jeho podpora pro hodnoty BBC i jeho osobní poctivost.

  K tomu všemu došlo v posledních deseti dnech. Začalo to, když ředitel televizního vysílání BBC Mark Thomson pronesl ikonoklastický projev, v němž oznámil, že okruhy BBC 1 a BBC 2 přestanou v podstatě existovat, že budoucnost spočívá v tematických televizních okruzích, podobně jak bylo úspěšně zorganizováno rozhlasové vysílání. Pak přišla BBC o práva na vysílání fotbalových přenosů. A nakonec konstatovala Rada BBC ve výroční zprávě, že pořady okruhu BBC 1 nejsou dostatečně kvalitní.

  Reakce přišla odevšad. Všichni, dokonce i ministr kultury Chris Smith, prohlásili, že jsou "silně znepokojeni". Zavládl konsenzus, že BBC neví, co si počít. Dostala se do rukou kulturních vandalů, kteří nedokážou ani uchránit populární fotbalové pořady a kteří nyní navrhují uzavřít vysílání veřejné služby do jakéhosi ghetta.

  Je pravda, že pořady BBC 1 nejsou poslední dobou zrovna vynikající, totéž však platí i o britské komerční televizi ITV 1, i když je bohatší. Ale není to zase tak strašné. Problémem BBC není ani tak nedostatek ctižádostivosti jejích programových ředitelů, ani snaha zprimitivnit její vysílání, jak ji obviňují kritikové. Problémem BBC je to, že ztratila sebevědomí, což pramení z nejistoty, co učinit v dramaticky se měnících časech.

  A to není důsledkem podvodnosti managementu BBC, ale je to důsledkem měnící se divácké obce, která se chová jinak. Už se nedá připravovat programové schéma televizního okruhu BBC tak, že by se včlenil inovativní pořad mezi dva pořady populární v naději, že se diváci budou dívat i na ten inovativní pořad. Diváci přepínají mezi okruhy do 15 vteřin. A v bytech, které mají satelitní televizi, tráví diváci čtyři z každých pěti hodin sledováním satelitní televize, nikoliv BBC. Můžete argumentovat až do vyčerpání, v jakou dobu by BBC měla vysílat hlavní večerní zpravodajství anebo kam zařazovat kulturní pořady: divácká obce hlasuje prostřednictvím televizního ovladače.

  A právě proto je zapotřebí pozorněji naslouchat Thompsonovu argumentu. Jestliže se takto chová televizní divácká obec nyní, představme si, jak se bude chovat, až bude existovat ještě daleko větší počet televizních okruhů než dnes - a až budou mít diváci k dispozici dvojí novou technologii: elektronického programového průvodce a TiVO. Elektronický programový průvodce bude diváky informovat přímo na obrazovce, co se právě vysílá: Budete schopni si okamžitě vybrat pro vás zajímavý pořad, bez ohledu na to, na kterém televizním kanálu je k dispozici a budete si ho moci nahrát na stisknutí jediného knoflíku. TiVO je digitální nahrávací disk, na který si budete moci jednoduše a simultánně nahrát až 30 hodin televizních pořadů a přehrát si je (s vynecháním televizních reklam) jednodušeji než z videopřehrávače. Výzkum už dokazuje, že lidé, kteří mají k dispozici TiVO, sledují televizní vysílání až podle toho, co si na disk nahrají, nikoliv živě. Přidejte si k tomu televizi, která bude k dispozici prostřednictvím internetu a máte to celé.

  Nikdo se už nebude teď dívat na televizi tak, že zasedne na celý večer před televizní okruhy, které jim budou nabízet směsici nejrůznějších žánrů tak, jak o tom rozhodl nějaký televizní vedoucí pracovník. BBC 1, konstatoval Thompson, nabídla divákům během loňského roku 14 různých žánrů: všechno od zahradničení přes zpravodajství až po televizní filmy natočené podle klasické literatury. To je ono reithovské pojetí veřejnoprávního televizního vysílání, je to směsice zábavy, dokumentárních pořadů, sportovních pořadů i zpravodajství na jediném televizním okruhu, přičemž se obtížnější pořady obklopují zábavnějšími, aby se diváci podívali i na ně.

  Ale toto všechno se bude nyní muset změnit. Jak Thompson poctivě přiznal, jestliže tuto změnu nezačne v brzku BBC vážně připravovat, bude odsouzena k zániku. Její divácká obec i její autorita poklesne natolik, že princip vybírání televizního poplatku bude neudržitelný.

  Podle mého názoru má naprosto pravdu. Všichni kandidáti na místo generálního ředitele BBC - včetně mě - byli loni požádáni, aby uvedli, jak by měla BBC pozměnit televizní vysílání veřejné služby v tomto novém prostředí. A odpověď, s níž přicházejí Thompson i generální ředitel Dyke je přibližně to, co jsme všichni navrhovali. Jestliže si zachovalo rozhlasové vysílání BBC relevanci tím, že uspořádalo své pořady do tematicky rozeznatelných rozhlasových stanic, televize přece může učinit totéž. Důležité je přestat definovat televizní vysílání veřejné služby tím, kolik různorodých programových druhů se vyskytne na témže televizním okruhu, a začít ho definovat podle hodnot, na jejichž základě jsou objednávány a vyráběny konkrétní individuální pořady.

  Nevidím žádnou jinou cestu vpřed. Představa, že by BBC mohla přežít v konkurenci se stovkami jiných televizních okruhů v digitální budoucnosti ve stejném stavu, v jakém je dnes, je šílenství. BBC bude muset vytvořit vlastní tematické televizní okruhy: okruh pro děti, okruh pro celovečerní filmy, okruh pro znalosti, pro sport, pro zpravodajství, pro dokumentrní filmy, pro komedie, atd. - a důvěřovat svým divákům, že si prostřednictvím elektronického programového průvodce vytvoří vlastní směsici pořadů, které budou chtít vidět. A jestliže to BBC začne dělat dobře a bude i nadále vyrábět televizní programy vysoké kvality, síla a vliv její obchodní značky bude k jejím okruhům přitahovat větší počet diváků, kteří si budou jisti tím, že se jim dostane takových pořadů, jaké chtějí - a to bude mít i vedlejší účinek v tom, že ostatní televizní stanice se budou snažit napodobovat vysokou úroveň BBC.

  To jsou vyhlídky, které děsí komerční televizi. Například Nickleodeon, televizní okruh dosti pokleslého vysílání starých amerických pořadů pro děti, bych velmi chtěl, aby byla konkurence od veřejnoprávní BBC zakázána. A| tak je to se všemi tematickými televizními okruhy.

  V budoucnosti, která přichází, musí BBC ve vlastním zájmu dál vyrábět pořady nejvyšší kvality: pořady, které inovují a které zastávají hodnoty veřejné služby: právě tento étos bude odlišovat pořady BBC od ostatních televizních okruhů. Takovéto pořady budou i nadále riskovat: budou kultivovat talent, budou plně dodržovat myšlenku nezávislosti ve vysílání zpravodajských programů.

  Potíž není v tom, zda je tato strategie správná: potíž je v tom, zda se dá Dykovi a Thompsonovi důvěřovat, že tuto strategii skutečně realizují.

  A zde odhalují události posledních deseti dní kritickou slabost: Předchozí kariéra nového ředitele BBC Grega Dyka podle kritiků prý znamená, že ve snaze dostat BBC do nového světa zlikviduje hlavní hodnoty BBC.

  Obrovský význam pro budoucnosti BBC má tedy to, zda se Gregu Dykovi podaří rychle přesvědčit veřejnost, že je skutečně schopen a ochoten naplnit výše nastíněnou vizi.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|