Britské listy


středa 8. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ze včerejší tiskové konference Jana Kavana o zrušení rasistických imigračních kontrol na ruzyňském letišti:
 • Jak mluvčí MZV Aleš Pospíšil bránil na tiskové konferenci svobodnému získávání informací (přepis podstatných částí TK) Rozklad britské azylové politiky:
 • V Británii byl vážně zraněn další žadatel o azyl: podřízli mu hrdlo Prohlášení:
 • Český helsinský výbor vítá přerušení britských imigračních kontrol na ruzyňském letišti Dopis řediteli zpravodajství ČT Zbyňku Honysovi:
 • Proč potlačila ČT reportáž o kritické Zprávě výboru pro lidská práva při OSN? (Tomáš Pecina) Kauza Andrej Babiš:
 • Andrej Babiš: Omluvte se! (Zdeněk Milík, AK Rozehnal a partneři)
 • Omluva nepřichází v úvahu, článek se opírá o špatnou pověst vašeho klienta (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Andrej Babiš: Omluvte se!

  Zdeněk Milík, AK Rozehnal a partneři

  Občanské sdružení
  Britské listy
  vážený pan
  Tomáš Pecina
  Slezská 56
  120 00 Praha 2

  V Praze dne 2. srpna 2001

  Věc
  Pokus o smír

  Vážený pane,

  obracím se na vaše občanské sdružení v zastoupení svého klienta, pana Ing. Andreje Babiše (plná moc je k nahlédnutí ve spise v mojí kanceláři).

  V elektronickém deníku Britské listy byl zveřejněn 18. července t. r. příspěvek pod názvem "Korupce v České televizi; Česká televize a  agentura Christian VIP uvádějí: Fakta" s uvedením Vašeho jména a příjmení jako jeho autora. V citovaném článku zejména uvádíte:

  • "(n)ejedná se přitom nutně o gangstery nebo mafiány, ale zpravidla o "podnikatele zvláštního ražení", operující polokonspirativními metodami s prostředky, jejichž původ není radno podrobovat bližšímu zkoumání. Pavel Musela, Martin Ulčák, Andrej Babiš nebo Miroslav Provod, to je jen několik příkladů lidí, s jejichž jmény se v médiích setkáte tak zřídka, jak dobře zaplatí svým PR agenturám.",
  • "(d)alší náhoda mohla způsobit, že stejný osud potkal reportáž týkající se (Chudomelova klienta) Andreje Babiše a jeho společnosti Agrofert."

  Oba dva výroky se velmi výrazným způsobem zasahují do osobnostních práv mého klienta, která jsou zaručena ust. § 11 a  násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jedná se o dehonestující tvrzení, kterými jste poškodil jeho dobré jméno a občanskou čest, a snížil jeho důvěryhodnost v očích veřejnosti, avšak především v profesních kruzích, ve kterých se jako přední obchodník pohybuje.

  Předmětný neoprávněný zásah do osobnostních práv mého klienta je o to závažnější, že se nejedná pouze o dva uvedené výroky, nýbrž skutečnost, že dobré jméno Ing. A. Babiše poškozujete v kontextu všech souvislostí uvedených v článku, což je zjevně i jeho účelem. Intenzita zásahu je o to vyšší, že tato tvrzení byla zveřejněna prostřednictvím elektronické sítě Internet, tedy neomezujícím způsobem v čase a místě.

  S poukazem na novelizovaná ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, je povinností budoucích stran sporu pokusit se o jeho smírné vyřešení. Můj klient by v tomto směru souhlasil se zveřejněním omluvy v tomto znění:

  "Omluva Ing. Andreji Babišovi a společnosti AGROFERT
  Dne 18. 7. 2001 jsme zveřejnili na stránkách našeho internetového deníku článek pod názvem "Korupce v České televizi; Česká televize a agentura Christan VIP uvádějí: Fakta". Litujeme, že jsme bez příčiny mezi osobami, které jsme označili jako "podnikatele zvláštního ražení operujícími polokonspirativními metodami s prostředky, jejichž původ není radno podrobovat bližšímu zkoumání", uvedli i pana Ing. Andreje Babiše. Omlouváme se mu za tuto skutečnost a za poškození jeho dobrého jména.
  Rovněž se panu Ing. A. Babišovi a dále společnosti AGROFERT omlouváme, že jsme svými dohady a neověřenými informacemi uvedenými v předmětném článku způsobili u čtenářů dojem, že uvedené osoby jakýmkoli způsobem ovlivňovaly prostřednictvím agentury Christian VIP rozhodování o neuveřejnění reportáže v pořadu České televize Fakta.
  Redakce Britských listů".

  Ve smyslu shora uvedeného vás žádám, abyste se k návrhu smíru vyjádřili nejpozději do tří dnů od doručení tohoto pokusu o  smír.

  V případě, že neobdržím ve stanovené lhůtě žádnou odpověď nebo odmítnete přijmout smírné vyřešení záležitosti, budu nucen podat žalobu na ochranu osobnosti, případně i žalobu na ochranu dobrého jména a pověsti právnické osoby. V této souvislosti si dovoluji upozornit na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, který konstatoval, že "již samo uveřejnění nepravdivého údaje, který se dotýká osobnosti fyzické osoby, zakládá neoprávněný zásah do práva na ochranu její osobnosti".

  Věřím, že dopějeme k přiajtelnému řešení pro obě strany a zůstávám s pozdravem

  Mgr. Zdeněk Milík
  advokát
  Advokátní kancelář Rozehnal & partneři


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|