čtvrtek 23. října

O B S A H

Znovu romská "invaze" do Británie:

 • AKTUALIZACE ZE ČTVRTKA POLEDNE: NENÍ PRAVDA, JAK INFORMOVALA TV NOVA, ŽE BRITSKÉ ÚŘADY VRACEJÍ ČECHY OD HRANIC
 • Romský uprchlický problém v obecném evropském kontextu podle listu Guardian Češi v ČR a v zahraničí, vstup do NATO:
 • Nesplněné sliby ministra vnitra Jana Rumla (Jiřina Fuchsová)
 • Kongresová akce amerických Čechů proti vstupu ČR do NATO - Josef Schrabal reaguje na mnoho dopisů
 • Americký ministr obrany požaduje od žadatelských zemí o vstup do NATO demokracii, zákonnost a respekt pro lidská práva (21.10.1997), Čeští senátoři na další zastávce v USA Pluralita a tolerance v ČR:
 • Analýza 1300 příspěvků Fóra Neviditelného psa pro výroční setkání českých intelektuálů (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Od vládní informační agentury Spojených států

  From United States Information Agency

  21 October 1997

  From Defense Secretary Cohen's testimony today before the US Senate:

  "THE CHOICE OF NEW MEMBERS

  Formal membership in NATO carries as President Clinton has said, "(t)he most solemn security guarantees." Enlargement must not, and will not, be allowed to dilute NATO's military effectiveness nor its political cohesion. Sincere aspiration is not enough to guarantee membership in NATO. New members must demonstrate a commitment to: democracy and the rule of law, an open market economic system, civilian constitutional control of their militaries, peaceful resolution of disputes with their neighbors, respect for human rights, and development over time of military capabilities interoperable with NATO."

  Ze svědectví ministra obrany Cohena před americkým Senátem 21. 10. 1997:

  VÝBĚR NOVÝCH ČLENŮ NATO

  Oficiální členství v organizaci NATO s sebou nese, jak řekl prezident Clinton, "ty nejvážnější bezpečnostní záruky". Rozšíření nesmí rozmělnit vojenskou ackceschopnost NATO ani jeho politickou soudržnost a také k tomu nedojde. Touha po členství na členství v NATO nestačí. Noví členové budou muset dokázat, že plně přijali demokracii a zákonnost, otevřený tržní hospodářský systém, občanskou ústavní kontrolu armády, mírové řešení sporů se sousedy, respekt pro lidská práva a postupný rozvoj vojenských schopností, které budou začleněny do NATO."


  Cesta českých senátorů po USA pokračuje

  Setkání s čtyřmi českými senátory a debata o rozšiřování NATO o Českou republiku se bude konat na University of Colorado ve městě Boulder ve čtvrtek 23. října 1997 v 15 hodin, v staré hlavní kapli (Old Main Chapel), naproti Mackeyově posluchárně (Mackey Auditorium)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|