pátek 12. prosince

O B S A H

Ženy v ČR a v Británii:

 • Bude tvrdá platová diskriminace žen v ČR překážkou vstupu do Evropské unie?
 • Ti mají starosti: Interpretujeme vzájemné sexuální signály špatně? Televize BBC a deník Guardian stimulují debatu o problému "date rape" - znásilnění během rande Česká politika:
 • Předčasné volby - ale jak? (Jan Vučka) Češi na vlásku:
 • Dejte Čechovi zvučné heslo a půjde za vámi na konec světa (Benjamin Kuras)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Bude tvrdá platová diskriminace žen v ČR překážkou vstupu do Evropské unie?

  Mladá fronta Dnes otiskla ve čtvrtek 11. prosince tento článek:

  Ženy vydělávají o dost méně než muži

  P r a h a (lav, man) - I když často vykonávají stejnou práci, přesto ženy v průměru vydělávají o třicet procent méně než muži. Rozdíl příznačný i pro vyspělé země se navíc v posledních letech opět začal zvětšovat. Zatímco průměrný muž si v letošním druhém čtvrtletí přišel podle statistik téměř na 72 korun hrubého za hodinu, u žen to bylo jen necelých 52 korun. Značné rozdíly jsou přitom nejen v případech, které lze zdůvodnit tím, že muži zvládnou těžší fyzickou práci, ale i u profesí vyžadujících vysokou kvalifikaci, kde rozdíly mezi oběma pohlavími nehrají tak velkou roli. "Odlišnosti v odměňování by měly vycházet z výkonnosti, a proto se domnívám, že současné rozdíly mezi muži a ženami jsou pravděpodobně až příliš vysoké," uvedl ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík.Další odborníci poukazují na to, že ženy na vlastní kapse citelně pociťují svoji těžkou dvojroli - rodinnou a pracovní. "I v případech, kdy se ženy rozhodnou výlučně pro pracovní kariéru, však podniky dávají při výběru zaměstnanců na vyšší posty přednost mužům," řekl Michal Černich ze společnosti Personnel Select. Podle Věry Kuchařové z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí jsou mzdové rozdíly obzvlášť patrné u starší generace. Pracovní zkušenosti však ztrácejí i mladé ženy, které zůstávají doma u dětí. "Zaměstnavatelé jim automaticky nabízejí méně náročná a hůře placená místa," řekla Kuchařová. Ženy jsou také častěji propouštěny. "Koncem listopadu činila míra nezaměstnanosti mezi muži 3,74 procenta, mezi ženami 6,52 procenta," sdělil Miroslav Přibyl z ministerstva práce a sociálních věcí .

  V Británii se poslední dobou vyskytuje stále větší případů (komentovaných sdělovacími prostředky), že naopak ženy vydělávají podstatně více než muži. (I když i v té zemi trvají mnohdy dosti podstatné předsudky vůči ženám, zejména v politickém životě: britské deníky v minulých dnech přinesly informace o často vulgárních sexuálních poznámkách a gestech, jimiž doprovázejí v Dolní sněmovně projevy zejména labouristických poslankyň konzervativní poslanci).

  Nicméně v Británii působí dosti podstatné množství žen podnikatelek ve vlivných zaměstnáních a často vydělávají mnohonásobně větší částky než jejich manželé. Dospělo se totiž k názoru, že žena je z mnohých důvodů pro manažerskou funkci často vhodnější než muž. Mimo jiné totiž ženy většinou dokáží daleko citlivěji vnímat neverbální komunikaci svých spolupracovníků než muži.

  A kromě toho, dovozují odborníci na podnikový management: kdo je pro všechny věkové skupiny zaměstnanců a obě pohlaví přijatelnější jako šéf, mladý muž anebo mladá žena? Budou řekněme pětapadesátiletí mužští podřízení raději poslouchat energického a schopného pětadvacetiletého šéfa mužského nebo ženského pohlaví? Britské průzkumy ukazují, že všechny kategorie zaměstnanců dávají nakonec v takovéto situaci přednost ženě.

  Vážná překážka vstupu ČR do Evropy?

  Ale k nejdůležitější věci: je-li platová diskriminace žen v ČR tak obrovská, jak napsala ve čtvrtek Mladá fronta Dnes, mohlo by to být dosti vážnou překážkou pro vstup ČR do Evropské unie.

  V článku 119 Římské smlouvy EU se totiž praví:

  "Each Member State shall ... ensure and ... maintain the application of the principle that men and women should receive equal pay for equal work."

  "Každý členský stát ... zajistí ... a bude dodržovat užívání zásady, že muži a ženy musejí dostávat za stejnou práci stejný plat."

  V členských zemích Evropské unie je toto ustanovení zákonem. Je přímo vynutitelné u britských soudů a tribunálů.

  Česká republika je asociačním členem Evropské unie a má přizpůsobovat své zákony zákonům EU.

  Ženy v ČR, které jsou v porovnání se svými mužskými kolegy platově diskriminovány, by měly v co největším počtu ve vlastním zájmu požadovat nápravu této nepřijatelné situace soudní cestou.

  Otázka je, zda se vůbec dovědí, že jejich mužští kolegové dostávají v podniku za stejnou práci vyšší plat.

  Možná že by tuto informaci měly od svých zaměstnavatelů chtít.

  (JČ)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|