úterý 13. ledna

O B S A H

ČR:

 • Zvyšování záloh za plyn a elektřinu: Teroristický útok českých podniků veřejných služeb vůči občanům (JČ)
 • Volby budou 19. června / komentář (JČ)
 • Neraď, nežiješ tady (Jiří Jírovec)
 • Podle mého selského rozumu: úpadek české ekonomiky (Jiří Němec) Věda:
 • Vědci začínají objevovat mechanismus stárnutí  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  (Hyperlinky k nejdůležitějším textům z posledních dní jsou na konci tohoto úvodního příspěvku)

  Zvyšování záloh za plyn a elektřinu: Teroristický útok českých podniků veřejných služeb vůči občanům

  V úterním Slově vyšel tento článek:

  Ačkoliv zálohy na plyn či elektřinu vzrostly až o 110 %, stát tomu nemůže účinně bránit

  Ačkoliv v závěru minulého týdne řada lidí dostala do ruky novou výši záloh na platby plynu a elektřiny, leckdy vyšší až o 110 % oproti loňsku, a ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) i ministerstvo financí (MF) výrazně pohrozilo některým dodavatelům elektřiny a plynu v souvislosti s tímto enormním zvýšením záloh pro domácnosti za dodávané energie, státní správa nemá podle našich informací v současné době přímé a dostatečné účinné mechanismy, jak neodůvodněnému nárůstu záloh zabránit. Jen stěží tak mohou zabránit tomu, že v některých případech energetické společnosti vlastně neoprávněně inkasují od spotřebitelů úvěr, který bude vyrovnán nejdřív koncem roku.

  Lidem, kteří jsou zděšeni z výše nových měsíčních záloh, tak v podstatě nezbývá nic jiného, než se pokusit projednat změnu výše těchto záloh s dodavatelem. Inkasní střediska totiž nemohou výši záloh nikterak měnit.

  Článek dále argumentuje, že občané jsou vůči tomuto terorismu podniků veřejných služeb zcela bezmocni. Mohou prý pouze udělat tyto čtyři věci:

  Postupy při nesouhlasu s výší zálohy:

  1. Jednání o výši sporné zálohy s příslušným dodavatelem (regionální energetická distribuční společnost).

  2. Stížnost podaná na ministerstvo průmyslu a obchodu - Úřad regulační správy nebo na Státní energetickou inspekci.

  3. Stížnost podaná na Úřad pro hospodářskou soutěž (tzv. antimonopolní úřad).

  4. Soudní žaloba.


  České státní orgány zase jednou tvrdě selhávají při plnění své povinnosti bránit právo a spravedlnost v zájmu občanů. Je neslýchané, aby pod záminkou zvýšení daně z přidané hodnoty na domácí spotřebu plynu a elektřiny si podniky veřejných služeb zvýšily vybírané zálohy až o 110 procent. Jakým právem chtějí odebírat na celý rok dopředu lidem peníze (a vydělávat na tom úroky)? Přitom jde o finanční prostředky, které možná nebudou ani spotřebou plynu a eletřiny vyčerpány?

  Samo zvýšení české daně z přidané hodnoty na domácí spotřebu energie na 22 procent, které prý bylo důvodem k nespravedlivému, horentnímu nárůstu záloh, je pochybné.

  Zdá se, že česká vláda zhoršuje životní úroveň svých občanů všemi možnými způsoby. Za naši neefektivnost a nekompetenci plať ty, občane z vlastní kapsy.

  Malý exkurs do Británie: shodou okolností se tam stala aféra se zvyšováním daně z přidané hodnoty na domácí spotřebu plynu a elektřiny jedním z hřebíků do rakve Konzervativní strany, která prohrála loni v květnu všeobecné volby.

  Celá řada položek (dětské ošacení, potraviny, veřejná doprava, knihy, noviny a časopisy - ty v zájmu kulturního rozvoje a svobody projevu) jsou od daně z přidané hodnoty v Británii zcela osvobozeny. Stejné do bylo donedávna i s domácí spotřebou plynu a energie. Bývalá konzervativní vláda se však před několika lety rozhodla, ve snaze zvýšit příjem do státní pokladny, zavést na domácí spotřebu plynu a elektřiny DPH ve dvou fázích, nejprve na 8 procent a pak na plnou britskou míru 17,5 procenta.

  Toto vládní rozhodnutí vyvolalo v Británii obrovské protesty, podpisové akce a demonstrace, zejména penzistů, kteří měli být v důsledku svých nízkých příjmů zvýšením DPH na domácí spotřebu energie nejvíce poškozeni. Hodně se hovořilo o tom, že důchodcům nespravedlivě hrozí v domácnostech zima a mnoha stovkám z nich v zimním období předčasná smrt na podchlazení.

  Rozdíl mezi českou a britskou reakcí, když česká vláda loni rozhodla, že zvýší DPH na domácí spotřebu energie, byl markantní. V Británii se silnými protesty v podobné situaci zaktivizovala občanská společnost, v ČR si loni na jaře této záležitosti skoro vůbec nikdo nepovšiml.

  Mimochodem, tehdejší argumentace české vlády, že DPH na spotřebu domácí energie v ČR zvýšena na 22 procent být musela, protože to vyžaduje Evropská unie, není příliš přesvědčivá.

  V důsledku protestů britských občanů se bývalá britská konzervativní vláda nakonec neodvážila zvýšit DPH na domácí spotřebu energie na plnou míru 17,5 procent. A po loňských květnových volbách snížila nová labouristická vláda s výslovným souhlasem Bruselu DPH na domácí spotřebu energie z 8 na 5 procent.

  Jak je tedy možné, že v ČR musejí občané nyní platit na domácí spotřebu energie horentní DPH ve výši 22 procent, protože to prý chce Brusel?

  A jak je možné, že dvaadvaceti procentní zvýšení DPH vyvolá až 110 procentní zvýšení záloh za plyn a elektřinu?

  Už samotný princip placení záloh za domácí spotřebu energie je nemravný. V Británii dostávám jednou za dva měsíce, respektive jednou za čtvrt roku, účet za elektřinu či plyn. Žádné zálohy neplatím. Proč bych měl být povinován poskytovat dodavatelské společnosti za službu peníze předem?

  A kdyby se pokusila dodavatelská společnost zavést tak horentní zálohové platby, jaké nyní vyžadují české podniky veřejných služeb od občanů, došlo by v zemi k revoluci. Kromě toho, v Británii se nyní postupně ruší monopoly plynáren a elektráren. Týmž jednotným plynovým potrubím či týmž elektrickým vedením začánají dodávat do domácností a do podniků plyn a elektřinu navzájem si konkurující soukromé společnosti. Konkurence vede ke snižování cen za plyn a elektřinu. Kdyby se některý z podniků veřejných služeb nyní pokusil vnutit občanům nutnost platit horentní zálohy za plyn a elektřinu předem, udělal by bankrot.

  Proč nevyzývají české sdělovací prostředky občany, aby tyto nemravné zálohy prostě distribučním podnikům hromadně odmítli platit? Občanská neposlušnost je na místě, alespoň do té doby, než se vzbudí vládní orgány a zavedou vyhlášku, která zamezí monopolním podnikům veřejných služeb se vůči občanům chovat teroristicky. Odmítne-li nemravné zálohy platit větší množství občanů, distribuční podniky si s občanskou neposlušností neporadí. Občané, chovejte se tržně! Udělejte revoluci.


  Výběr textů z posledních dní:

  Americké velkofilmy:
 • Film Titanic překonává všechny rekordy.Proč? (JČ) Čeho by si měla všímat česká vláda:
 • Richard Rosecrance: Vzestup virtuálního státu, část 1.
 • Richard Rosecrance: Vzestup virtuálního státu, část 2. Týrání dětí v ČR:
 • Proč musela malá Lucie zemřít? Co na to české soudnictví? (Informace z Fondu ohrožených dětí, Praha) Česko-německé vztahy:
 • Dokumentace z archívu Václava Žáka, část 1.
 • Dokumentace z archívu Václava Žáka, část 2.

  Výběr nejzávažnějších příspěvků z vánočního a novoročního období

  Zamyšlení na vánoce a k Novému roku:
 • O kritickém myšlení (Karel Čapek, Hovory s TGM)
 • Labyrint: Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce (Komenský)
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška Česká republika:
 • Pár poznámek k předsilvestrovské Tošovského vládě (JČ)
 • Vláda bez mandátu (Ivan Kytka)
 • Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? (JČ)
 • Mírná mečiarizace české politické scény?
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina)
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Média:
 • Ještě jednou naposledy v roce 1997: MFD klesá do hlubin vulgárnosti: příklady a srovnání Telekomunikace a občanské svobody:
 • Máte-li u sebe mobilní telefon, úřady mohou zjistit, kde přesně jste všude byli až za celý poslední půlrok Velká Británie:
 • Nová Británie? Co se změnilo na britských ostrovech během roku 1997?


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|