středa 12. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ke kandidatuře na nového generálního ředitele ČT:
 • Sebrané lhaní kandidáta Kamila Čermáka
 • Rozhlasová obrana Kamila Čermáka České vězeňství:
 • Nepohodlné věznice (Ivan Hoffman) Internet:
 • Placení domén po česku (Jan Lipšanský) Reakce:
 • Souhlasím se Šlajchrtovou recenzí knihy "Jak Češi myslí", i když jsem ji nečetl (Ferdinand)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rozhlasová obrana Kamila Čermáka

  Hlasatel Rádia Alfa: Několikrát se v našem vysílání vyjadřoval spolupracovník Radia Alfa Jan Čulík z Velké Británie velmi kriticky k údajně nevstřícnému přístupu některých představitelů z ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Dnes na to zareagoval tiskový mluvčí ministra Vladimíra Dlouhého Kamil Čermák.

  Kamil Čermák: Nejméně příjemné chvíle všech tiskových mluvčích politiků jsou tehdy, kdy musíme reagovat nikoliv na ty zprávy, které jsou nám sice nepříjemné, ale musíme uznat, že dotyčný novinář je prostě šikovný a uhodil hřebíček na hlavičku, ale na takové sdělení, které prvoplánově ubližuje.

  V takových sděleních nejde ani tak o odkrytí či o posunutí nějakého problému, tedy o to být oním pověstným hlídacím psem demokracie, jako spíše o ublížení samo. Tomuto cíli pak další informace slouží spíše jako kulisa, nikoliv jako základ zprávy.

  Bohužel přesně takové vystoupení prezentoval minulý víkend posluchačům Rádia Alfa pan Čulík, novinář českého původu z Británie. Na musím jako bývalý reportér uznat velmi dobře sestříhaném materiálu demonstroval údajnou neochotu mne a mých kolegů komunikovat v České republice s novináři v západním stylu.

  Pana Čulíka se dotklo, že nemohl, jak si přál, tři čtvrtě hodiny telefonovat a diskutovat s ministrem Dlouhým na téma Škoda Volkswagen. Přestože jsme mu vzhledem k časovému programu ministra, kterého si právě čeští daňoví poplatníci platí za práci, nemohli vyhovět, nabízeli jsme mu jiné standardní vyjádření.

  Ty pan Čulík, s odůvodněním, že právě on je oprávněn životem v Británii k posuzování našich stále postkomunistických myslí, a proto tedy pouze on může na standardní západní úrovni komunikovat s českými ústavními činiteli, odmítal.

  Posluchači Rádia Alfa však slyšeli pouze bohužel jednu polovinu věcí, bez možnosti našeho vyjádření.

  Navíc se právě pan Čulík, neustále nám poskytující lekce z britského způsobu práce a myšlení, dopustil několika hrubých etických chyb, které si britští novináři, ctící etiku své práce, prostě nemohou dovolit. To naštěstí nevím pouze ze své čtyřiadvacetileté mysli, podle pana Čulíka výrazně poznamenané postkomunistickým myšlením, ale zejména ze svých zahraničních novinářských zkušeností.

  A tak si například britský novinář nedovolí nahrávat telefonní rozhovory s představiteli státní administrativy, aniž by je předtím na tuto skutečnost neupozornil., zavolat někomu v noci a rozespalého ho potom prezentovat jako vzor východní pracovitosti, či nutit sekretářky do odborných prohlášení. Podle britské tradice a etiky to prostě není fér.

  A tak mi nezbývá než doufat, že většina zahraničních novinářů, kterým se snažíme vycházet maximálně vstříc, od nás odjíždí, alespoň podle vlastních vyjádření spokojena. Naše ministerstvo je přitom v centru pozornosti zahraničního tisku, takže jeho představitelům věnujeme stejnou pozornost jako domácím novinářům.

  Stejně tak vítáme i zahraniční pohled na různé naše problémy. Naštěstí je však pohled lidí, kteří mají demokracii a etiku své profese opravdu pod kůží, většinou oproštěn od mentorování, při kterém se však může nespojený učitel dostat do pozice, kdy svou profesionalitu vyměnit za touhu natřít to neposlušnému žákovi.

  Rádio Alfa, duben 1995

  Poznámka JČ: Kamil Čermák lhal opakovaně nejen od prosince 1994 do března 1995 při slibování rozhovoru s Vladimírem Dlouhým, k němuž nikdy nedošlo, ale i ve výše uvedené reakci na pořad o tomto lhaní, odvysílaný Rádiem Alfa:

 • Jak je zjevné ze zveřejněného transkriptu rozhlasového pořadu, není pravda, že Jan Čulík požadoval tři čtvrtěhodinový rozhovor s Vladimírem Dlouhým.

 • Není pravda, že Kamil Čermák Čulíkovi nabízel "jiné standardní vyjádření", které JČ odmítl.

 • Není pravda, že Jan Čulík nutil sekretářky na ministerstvu průmyslu a obchodu k "odborným vyjádřením".

 • Není pravda, že Jan Čulík telefonoval ministerským úředníkům "v noci".

 • Není pravda, že nebyl poskytnut k vyjádření prostor Kamilu Čermákovi. Po odvysílání výše zmíněného pořadu v Rádiu Alfa byl Kamil Čermák pozván v této věci k půlhodinové diskusi do živého vysílání v Rádiu Alfa. Kamil Čermák pozvání přijal, avšak těsně před vysíláním ho odřekl - obával se přímé konfrontace s Janem Čulíkem.

 • Každý seriózní šéfredaktor kdekoliv na světě by ve veřejném zájmu schválil nahrávání rozhovorů s ministerstvem průmyslu a obchodu, kdyby zdokumentovalo tak rozsáhlou praxi lhaní a vytáček, jaký zdokumentoval tento pořad.

 • Kamil Čermák se demagogicky vyhnul odpovědi na závažné otázky týkající se kontraktu Škoda-Volkswagen, na něž Jan Čulík požadoval bezvýsledně odpovědi. Tyto otázky nebyly nikdy zodpovězeny.

  Zájemcům rád poskytnu autentickou zvukovou nahrávku tohoto pořadu.

  Uvažte, zda člověk jako Kamil Čermák, který - jak dokumentuje materiál v těchto Britských listech - se při své práci nezastaví před lhaním - je vhodným kandidátem na generálního ředitele České televize. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|