úterý 22. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká společnost:
 • Co si myslí o Češích Romové (Milan Krejčiřík) Rakousko:
 • Haider a Hitler: Dva muži, stejná slova (Sueddeutsche Zeitung Magazin) Zpravodajství České televize:
 • Je zpravodajství České televize mrtvolné? Jaká byla Jednadvacítka 3. února 2000? (Jan Čulík) Česká politika:
 • Čekání zatím marné aneb sentence jen trochu dlouhá k nadcházejícímu sněmování Unie svobody (Jiří David)
 • Zmražení platů (Ivan Hoffman) Debata o vědě a o Bohu:
 • Vrchnost, spodina a já, aneb psychologický profil subjektivní výjimečnosti (Václav Pinkava)
 • Úplně pomíjíme vědecko-filozofickou revoluci z přelomu století (Karel Koecher) Reakce:
 • Petr Šabata inzerát ČNTS v MFD nezakázal (Michal Donath)
 • Výzva k odstoupení předsedy Rady ČT (Kateřina Dostálová)
 • Reakce na článek "Pomluvy v Radiožurnálu (Daniel Tácha)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vrchnost, spodina a já,

  aneb psychologický profil subjektivní výjimečnosti

  Václav Pinkava

  Jedna pěkná česká písnička začíná "V uniformě lokaje, za kočárem dnešní doby." Odtud inspirace.

  Respekt jednoho k druhému je nerovnoměrně rozprostřený. (Jako samotný vesmír, alespoň podle jedné kacířské teorie)

  Není nutno být produktem petrifikovaného provinčního prostředí a vnucovaného rovnostářství, abych dělil lidi kolem sebe na vrstvy, a nestačí být nadprůměrně inteligentní, abych se tomu vyvaroval.

  Po zdárném zamávání Occamovou břitvou mi zbudou tři vrstvy:-

  1. Vrchnost. Ne příliš početná, mající peníze, nebo třeba profesní prestiž, ale hlavně, vliv - moc změnit můj vlastní osud nějakou protekcí, nebo mne nějak potrestat. Vrchnost zbožňuji, lichotím ji, její zájmy urputně hájím (v zájmu vlastním).

  2. Ego. V této vrstvě jsem sám, neboť jsem zcela výjimečný, nikdo se mi nevyrovná. Lid, se kterým se setkám, odkazuji jako výhybkář dolů, nestrpím je mít vedle sebe v této hodnotové hladině jako sobě rovné. Zkusím je preventivně ponižovat, pokud se nevzepřou, dobrá. Pokud mi čelí, zkusím jinou taktiku, třeba si s nimi začít ihned tykat, nebo jim pochlebovat tak dlouho, než odhalím jejich slabinu. Jinak nezbývá, než že rovnou vyplavou v mých očích až nahoru a stanu se naráz jejich ochotným zastáncem a obdivovatelem. Jsem tu totiž pořád tak docela sám, že je mi smutno. Ke své vrchnosti se lísám co můžu. Pokud mne přijmou. Pokud ne, mohu na ně i zanevřít, a alespoň subjektivně je zatratím, odkážu zpět dolů, mezi ty, kterými opovrhuji. Je to přece můj svět, moje škála hodnot.

  3. Spodina. Ti ostatní, bez rozdílů. Můžu k nim být shovívavý, nebo i laskavý, jako k zoologickým exemplářům Sem patří například voliči... Ale na nich nezáleží, pokud se nesrocují a nebouří. Ja třeba je občas seknout, aby nezapomněli, kam patří.

  Vrstvy 1 a 2 patří k sobě neodlučně odjakživa. Zatímco vrchnost sluhu přehlíží, on je právě kvůli své příslušnosti k ní ve vlastních očích 'někdo' , tak jako pan Povondra u pana Bondyho v Čapkových Mlocích. Řečeno lidově:- '"My jabka plaveme," pravilo hovínko, mezi jablky plovoucí. '

  Vrstva 3 je vlastně takový amorfní živel a potencionální nepřítel. 'Kdo není s námi, je proti nám.'

  Když si tento model chování spustíme a necháme běžet, zjistíme, že se všichni lidé zařadí (jednotlivě) do vrstvy 2, a začnou se vymezovat proti ostatním svou nevraživostí a netolerancí, aby náhodou nespadli do té třetí vrstvy. Někteří se ovšem nějakým siláckým kouskem nebo prostě charismaticky vyprofilují navrch, a tito vůdcové mají zdánlivě vše. Subjektivně však ne, zamindrákovaně hledí po nějaké vnější opěrce, širším světovém uznání, vyšší metě ke které se hlásit a jiných patách, které lízat.

  Začal jsem sice u sebe, ale je to celosvětový lidský fenomén. Například 8 z deseti dotázaných řidičů si myslí, že oni sami řídí vůz nadprůměrně dobře, což je statistický nesmysl. Ale neodbočujme.

  I vrchnost se subjektivně zařazuje do druhé vrstvy, a žehrá nebo pokukuje po nějakém protektorovi, případně spřízněném krutovládci. Takový už je člověk, že si nedokáže vymyslet vlastní paradigmata, jen neustále prohlašuje pravdy převzaté. Zařazuje se do toho či onoho klanu nebo kabaly a ze své palisády napadá ty ostatní. Mezi klany vzniká ideologická rivalita, a mezi jejich příslušníky osobní nevraživost. Hodně důležité je schopnost podle nějakých signálů rychle rozšifrovat, kam kdo patří, a k tomu slouží různé viditelné znaky nejlépe, jako třeba barva pleti. Ale předsudky jsou od toho, aby byly úsudky preventivně rychlé. Zdali máme všichni potřebu aktivně ponižovat druhé, to je otázka.

  V zásadě si my lidé libujeme v bezpečí a stavíme kolem sebe ochranný krunýř nejen mocných jedinců, ale i mocných myšlenek. Způsob, jakým se k nim hlásíme, poukazuje na chatrnost naší vlastní konstrukce a vratkost našeho sebevědomí. Chováme se jako popínavá rostlina, která se pomocí zdi, na kterou se upnula, vyvyšuje nad vlastní půdu.

  Chatrné sebevědomí se pozná podle zbytečných výpadů a zbabělého štěkotu, jako v případě malého vyděšeného psa. Čím více štěkám, tím větší jsem, představuje si asi takový ratlík.

  U člověka to může fungovat mnohem abstraktněji -

  "Jsem chytrý a tudíž mám pravdu, tudíž není chytré mi oponovat, takže když mi oponuješ, nejenže nemáš pravdu, ale nevidíš-li zbytečnost svého počínání, musíš být hloupý, což logicky znamená, že jsem chytřejší, a svou pravdu jsem objektivně obhájil a prokázal sobě, a o to jde, neboť jen já jsem z nás dvou tolik chytrý, že poznám pravdu. Když jsi tak zabedněný, že to nechápeš, to je další důkaz, jak na mne nestačíš. A to co říkáš, je a priori blbost, jejíž nuance jsou pod prahem mé rozlišovací schopnosti."

  Demagogie spočívá v tom, překrucovat argument druhého tak, aby se hodil do předem zaujatého stanoviska.

  K vědě tato demagogie nepatří, pokud vědu chápeme jako usilování o pravdu, ne usilování prosadit svůj názor coby pravdu.

  Ale nutno podotknout že Vědec, je ex definitio ten kdo prostě Ví (a nepotřebuje pouze Věřit).

  Napadne li Vás někdo konkrétní (slovně, ba doslovně) vzpomeňte si na Hamletovu soliloquii "... the poor man's contumely". (urážka, pohana, opovržlivé vyjadřování a výpadky chudáka) a snažte se to nebrat osobně, ale jako všeobecný jev. Budeme-li terčem, pamatujme na slova Eleanor Roosevelt(ové). "No one can make you feel inferior without your consent." Nikdo vás nedokáže ponižovat, když mu k tomu nesvolíte.

  To ovšem neznamená, že se debata stane věcnou. Spojování myšlenky nebo postupu myšlení a chování s jejím konkrétním nositelem má totiž tu vlastnost, že pokud chcete napadnout myšlenku, je podle Occamovy břitvy snazší napadnout rovnou nositele myšlenky. Jak potvrdí každý totalitní režim, nelze odloučit názory od lidí, ale likvidace lidí není úplně vhodný nástroj jak brzdit myšlenky. Pokud někoho jen zesměšníte veřejně, můžete získat na svou stranu právě onu amorfní veřejnost, která se tradičně shromažďuje na Staroměstském náměstí od dob veřejných poprav, a hmotný dav se může hodit, když se 'zvažuje'.

  Někdy stačí dát dotyčnému prostor a prostředky, aby se zesměšnil sám, ale reakce davu není tak či onak určující.

  Nepoužívejte příměry a přirovnání nalehko. Člověk vztahovačný a zaujatý vnímá abstraktní příměr jako osobní příkoří. Zvažme, že snažíte-li se poukázat na nevhodnost jeho názoru jaksi odtažitě, příměrem, je to navíc pokořující pro něj, jako byste mu ujmuli ideativní (spolu)vlastnictví a jeho (spolu)majetek zešměšňovali. Kritik svým vtipným příměrem hlásá, že názor, který veleduch zastává, nemusí být úplně bezva. Tím napadá intelekt dotyčného, jeho úsudek, proč takový chybný názor zaujal a zastává, a navíc se kritik ukazuje jako obratný kejklíř s přirovnáními. Veleduch nesmí být ponižován, ani tím, že neumí vymýšlet trefné příměry, ani tím, že se poukazuje na jakoukoli možnou chybičku v jeho myšlení. Chybovat je přece pouze lidské (a lid, to jsou oni, té 3. kategorie) Veleduch si nemůže dovolit brát příměr neosobně. A vůbec, kde bychom to byli, kdybychom se bavili o tématech bez personifikace, to by se pak tvůrčí myslitel nikdy nedočkal uznání, kariéra vědce a badatele by přestala existovat, a autorský zákon by byl nanic.

  Jak známo, agresivita ve výrocích a ponižování funguje - je mocnou zbraní různých kultů, když masírují své budoucí přívržence.

  V určitém okamžiku se ponižovaný začne považovat za méněcenného, a za špetku uznání a úlevy se rád zaprodá. Možná, že mu takový způsob zaimponuje, a začne jej používat sám. Sadismus a masochismus jsou dvě strany téže mince.

  Takže čím menší skutečné sebeuznání, čím slabší sebevědomí, tím více ratlík provokuje a napadá, jen aby nebyl kolem něj klid. Co kdyby si jej někdo zapomenul povšimnout...Syndrom zneuznané geniality je hlučný, bojovný, energický a trapný.

  Nejhorší trest je ponechat jej bez povšimnutí. Intelekt se musí producírovat, jako vlajka s heslem Pravda vítězí.

  Potřebujeme stožár a bod nejvyšší, aby se honosný intelekt nepopletl s hadrem. Nestačí být v bezvětří, chceme li se nafouknout. Vlajka potřebuje nejen stožár, ale i vítr kritiky, aby vlajka ukázala jakým nepodstatným průhlednostem dokáže hravě čelit.

  Pozor, ještě jednou - pokud to laskavému čtenáři někoho připomíná, ať nezapomene vnímat tyto vlastnosti nejprve u sebe, třeba i preventivně. Pozor na vlastní hubris, což jest nafoukanost, vedoucí ke zkáze.

  Děkuji, za nás ostatní ve vrstvě 3.

  Václav Pinkava  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|