úterý 22. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká společnost:
 • Co si myslí o Češích Romové (Milan Krejčiřík) Rakousko:
 • Haider a Hitler: Dva muži, stejná slova (Sueddeutsche Zeitung Magazin) Zpravodajství České televize:
 • Je zpravodajství České televize mrtvolné? Jaká byla Jednadvacítka 3. února 2000? (Jan Čulík) Česká politika:
 • Čekání zatím marné aneb sentence jen trochu dlouhá k nadcházejícímu sněmování Unie svobody (Jiří David)
 • Zmražení platů (Ivan Hoffman) Debata o vědě a o Bohu:
 • Vrchnost, spodina a já, aneb psychologický profil subjektivní výjimečnosti (Václav Pinkava)
 • Úplně pomíjíme vědecko-filozofickou revoluci z přelomu století (Karel Koecher) Reakce:
 • Petr Šabata inzerát ČNTS v MFD nezakázal (Michal Donath)
 • Výzva k odstoupení předsedy Rady ČT (Kateřina Dostálová)
 • Reakce na článek "Pomluvy v Radiožurnálu (Daniel Tácha)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Úplně pomíjíme vědecko-filozofickou revoluci z přelomu století

  Karel Koecher

  Sleduji tu debatu o vědě a náboženství atd. a trochu kroutím hlavou. Dotýká se totiž jedné z mých odborností (té nejoblíbenější), původně jsem absolvent mat-fyz UK, pak jsem studoval jsem na Columbia u  Ernesta Nagela philosophy of science, moje doktorská disertace je z tohoto oboru a  učil jsem philosophy of science a kosmologii v USA.

  Nechci se pouštět do konkretní kritiky diskusních příspěvků v BL, ale myslím, že by se někde mělo říct, že ani samotná odbornost ve fyzice a matematice k smysluplné diskusi problémů, které byly diskutovány v BL, nestačí, byť by ta odbornost byla kombinována se základními znalostmi z filozofie. Natož pak informovanost založená pouze na přečtení několika populárních knih.

  Ty, byť by byly dílem sebevětšího odborníka, musí masově používat pojmových analogií, které, když když se zapomene, že jde pouze o primitivní metafory (vlnění elektromagnetické či gravitační - vlny na hladině rybníka, atd.), vyvolají zcela falešné vědomí, že čtenář chápe oč jde.

  Jsou to prostě nesmírně náročné problémy jejichž smysluplná diskuse vyžaduje zcela nevšední kombinaci odborností. Když jsem, pane Čulíku, četl Váš sloupek v Literárních novinách, který to všechni spustil, měl jsem pocit že jste vlastně sám mimoděk tu náročnost podcenil a vzbudil dojem, že jde o něco co může smysluplně diskutovat každý průměrný intelektuál - tím, že jste šel za hranici prostého referátu, jak Vás to zaujalo.

  Budete-li tu diskusi někde ještě shrnovat, mělo by se asi někde říct že současná philosophy of science a philosophy of mathematics jsou vědecké discipliny, o nichž může laik bohužel jenom pasivně číst populární výklady, a  k nimž může přispět svými názory asi stejně platně jako k metamatematice nebo superstring theory.

  Možná, až vyjde česky skvělá kniha Briana Greena The Elegant Universe (někdo se o ní v  BL už zmínil) - předpokládám, že vyjde, ale překlad nebude zrovna snadný - že by ji měl v BL recenzovat někdo opravdu fundovaný, a při té příležitosti říct i něco o vědecké revoluci z přelomu devatenáctého a dvacátého století.

  Se zvláštním důrazem na to, že šlo o  radikální revizi paradigmat nejen vědeckých, ale i o stejně zásadní revizi paradigmat filozofických, a jak právě v této své kombinované vědecko-filozofické podobě ona revoluce položila pojmové základy pro současný rozvoj filozofie matematiky, fyziky, kosmologie, informační teorie a computer science ( zde linka vede přes Wittgensteina z Vídně k Turingovi do Anglie a od Von Neumanna z Heidelbergu do USA), a  vůbec interpretaci jejich výsledků ve vztahu k lidské civilizaci.

  Bylo by třeba o tom mluvit tím spíš, že pro české intelektuální prostředí je typické , že ačkoli se tato revoluce odehrávala doslova v našem bezprostředním sousedství a dokonce částečně v našem středu, tak byla u nás okázale a totálně ignorována, historie české filosofie mezi oběma válkami jí byla zcela nedotčena. Skutečně, tu tak zásadní.vědecko-filosofickou revoluci jsme měli přímo pod nosem, a přitom jako by nebyla.

  Ernst Mach, po němž byl pojmenován Vídeňský kroužek, učil v Praze (byl, mimochodem, profesorem fyziky Franze Kafky na německém gymnásiu), v Praze působil Goedel, Carnap, Frank (a ovšem, byť krátce, i Einstein).

  Vídeňský kroužek dokonce měl některá svá setkání v Praze. Ale protože šlo o kulturu "rakouskou", a nová česká identita byla po první světové válce založena na odporu ke všemu rakouskému, Češi, až do jisté míry na Emanuela Rádla, to ignorovali, a Rádl to také měl u nás za to pěkně těžké.

  Vědecká revoluce, no prosím, ale filozofická, s ní spjatá? O ničem takovém jsme nebyli ochotni slyšet, a vlastně nejsme moc ochotni slyšet dodnes, kdy je pro nás, opět z čistě politických důvodů, filozofickým velikánem Patočka, inspirující se, paradoxně, Heideggerem, jehož filozofie je nejen programově nenávistná vůči moderní vědě, ale i  bytostně spjatá s nacismem jehož vášnivým přivržencem Heidegger byl jako člověk i jako filozof.

  Samozřejmě, Patočka tyto Heideggerovy postoje nesdílel, a dělal co mohl aby z Heideggerovy koncepce bytí dospěl k humanistickým hodnotám. Že to šlo jen za cenu všeobecného rozmlžení pojmů a jejich logiky, jinými slovy profesionálně velmi mizerného filozofování, nechápal nebo nechtěl chápat.

  Tím, že filozofické myšlení u nás má dodnes potíže se inspirovat onou "rakouskou" revolucí, včetně Wittgensteina je, řekl bych, jedním z největších profesionálních handicapů našich současných humanistických oborů. Poznamenává to i  diskuse v BL, včetně té o vědě a pánubohu, především spekulováním o nedefinovatelném.

  Mimochodem, je opravdu legrační jak se heideggerovská nenávist k moderní vědě ( která podle nacistů nepřípustně ohrožuje neomylné, intuitivně dějinotvorné kolektivní vědomí rasově čistých nadlidí) bezděčně odráží i v projevech našeho pana prezidenta - který toho Heideggera má asi tak z třetí ruky - když mluví o "hrozbách" moderní vědy, která podle něj může za ničení životního prostředí, odcizení se naší spirituálnosti a podobně.

  Nebo vůbec když mluví o "smysluplnosti", domnívajíc se zřejmě že jde obecně o jakési spojení daného slovního výrazu s nějakým účelem nebo cílem, ve filozofickém kontextu pak o posvěcení daného pojmu účelem nebo cílem transcendentním, přesahujícím pouhou empirii.

  Netuší, chudák, že právě rigorózní logická analýza jazyka a stanovisko, že "smysluplné" (meaningful) je pouze to, co je jednoznačně pojmově vymezitelné a plně sdělitelné - na rozdíl od toho co jednoznačně a beze zbytku vymezitelné a sdělitelné není a  o čem se má v nejlepším případě mlčet (Wittgenstein), protože nikdo nemůže vědět jak to chápe ten druhý a co z toho lze právoplatně vyvodit - byly právě filozofickými východisky hlavního proudu antitotalitní filozofie dvacátého století a diskreditace ideologických doktrin všeho druhu. To jest důsledné "odtranscendentnění" jazyka jako analytického a komunikačního nástroje, a ne naopak.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|