pondělí 6. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ukázka debaty v britském rozhlase na aktuální téma:
 • Mají všichni muži genetickou náklonnost ke znásilnění? Co je konzervatismus? Z nového vydání dvouměsíčníku Listy:
 • Jak jsem byl nevhodný pro ČR (A.J. Liehm)
 • Dvě arbitráže v poločasu Novy (Milan Šmíd) Zdravotnictví a česká státní správa:
 • Boj za svobodu informací v ČR pokračuje (Vladimíra Bošková)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Boj za svobodu informací v ČR pokračuje

  Vladimíra Bošková

  Česká republika sice letos získala nový zákon o svobodném přístupu k informacím, ale boj za větší informovanost veřejnosti teprve začíná. Nový zákon je totiž jen obecnou normou, která zatím nenavazuje na zákony jednotlivých resortů (např. zdravotnictví), jimiž se v západních zemích podrobněji upravuje povinný sběr dat v jasné metodice a také určuje povinnost institucí publikovat údaje s dostatečně vypovídací hodnotou. Například švýcarský zákon o zdravotním pojištění ukládá pojišťovnám, lékařům i nemocnicím pravidelně odevzdávat údaje, jejichž prostřednictvím lze hodnotit náklady na zdravotní péči a její kvalitu. Zároveň tento švýcarský pojišťovenský zákon ukládá povinnost nezávislému (nezdravotnickému) statistickému pracovišti pravidelně data publikovat.

  V ČR takto podmínky nastaveny nejsou. Zdravotnické zákony žádný sběr dat a jejich publikování neupravují. Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím své přímo podřízené organizace - Ústavu zdravotnických informací a statistiky - si zcela libovolně zadává sběr dat s využitím nedokonalého zákona ke státní statistické službě. A tento zákon bohužel obsahuje odlišné pojmy: místo "osobní údaj" nebo "údaj o jednotlivci" se tu mluví o "individuálním údaji" vztaženém jak k  fyzickým, tak k právnickým osobám. Zákon ke státní statistice dále říká, že s publikováním údajů musejí souhlasit i právnické osoby - přitom se nerozlišuje, zda jde o osobní údaje vlastníků právnické osoby či o údaje týkající se veřejné zakázky, nerozlišuje se, zda jde o veřejnoprávní organizaci nebo o komerční subjekt.

  Zákon ke státní statistice by zřejmě bylo nyní možno novelizovat prostřednictvím právě schvalovaného zákona o ochraně osobních dat, avšak politici jsou málokdy schopni posuzovat jednotlivé projednávané právní normy ve všech jejich souvislostech a v návaznosti na další zákony.

  Zákon o přístupu k informacím se bohužel zaměřuje převážně jen na prostředky státního rozpočtu, pozapomnělo se na pojem veřejné prostředky, a to zejména tehdy, kdy tyto veřejné prostředky nejsou součástí státního rozpočtu (peníze vybírané zdravotními pojišťovnami a hlavně "vydávané" těmito institucemi). A zapomnělo se na to, že občan má znát nejen "náklady" (množství utracených veřejných prostředků), ale také "užitek" (např. kvalitu zdravotnických služeb a jejich dostupnost).

  Na konci minulého roku v Praze proběhl seminář k  (ne)transparentnosti českého zdravotnictví, který zorganizovala mezinárodní organizace Transparency International. Na tomto semináři Občanské sdružení na  ochranu pacientů i další účastníci vznesli dotaz k  pracovníkům Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky - zda jsou tyto instituce připraveny na zákon o přístupu k informacím. Zástupci obou statistických institucí zarytě demonstrovali pevný úmysl dále blokovat veřejnosti podrobnější data o  zdravotnictví. Prostě se vymluvili na zákon ke státní statistice, který jim "znemožňuje" být vůči občanům otevřenější.

  V těchto dnech se redaktoři týdeníku Zdravotnické noviny pokoušejí zákonnou cestou, tedy přes zákon o přístupu k  informacím oficiálně znovu oslovit Ústav zdravotnických informací a statistiky. Žádají o konkrétní údaje za  jednotlivé nemocnice o počtu ročně provedených ortopedických operací (existují totiž důkazy o nevhodném a neopodstatněném snížení počtu těchto zákroků). Zatímco v zahraničí je zcela běžné informovat veřejnost o pracovní výkonnosti jednotlivých nemocničních oddělení, o čekacích dobách apod., v ČR i letos zdravotní pojišťovny a rovněž (státní) nemocnice odmítají zveřejnit tato data za konkrétní jednotlivá zdravotnická pracoviště. Novináři se tedy oficiálně obracejí na státní správu - resp. na Ústav zdravotnických informací a statistiky, který je přímo podřízený ministru zdravotnictví. Na výsledek se teprve čeká.

  Vladimíra Bošková, Praha

  

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|