pátek 19. září

O B S A H

Velká Británie:

 • Výsledky referenda ve Walesu Internet a sdělovací prostředky:
 • Obchodní rozvoj Internetu ohrožen: americké špionážní agentury nechtějí dovolit volné šifrování internetové komunikace
 • Krize v BBC
 • Nova TV: opravy od Milana Šmída Postskript:
 • Anglická penzistka zaútočila na středověký kostel  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Penzistka zaútočila na středověký kostel

  O viníkovi nebylo pochyb, když někdo rozbil těžké dubové dveře vesnického kostela z dvanáctého století v jižní Anglii. Midge Matherová (64) osobně zatelefonovala všem členům farní rady, aby je informovala, co učinila, a pak zavolala i policii.

  Matherová už nemohla snášet vyzvánění z kostela Sv. Swithina ve vesnici Compton Bassett v hrabství Wiltshire. Chtěla, aby se všichni dověděli o jejím protestu a dokonce řekla policii, že nechá před domem rozsvíceno, aby policisté našli, kde bydlí, až ji půjdou zatýkat. Byla zklamána, když ji policisté sdělili, že v první etapě jen píší zprávu.

  "Ale podívejte se, já chci být předvolána k soudu," provila Matherová. "Prosím vás, přece jsem se dvě a půl hodiny nenamáhala pro nic za nic."

  U soudu se ve středu 17. září přehrávala magnetofonová nahrávka telefoního rozhovoru Midge Matherové s policií. Přání Matherové se vyplnilo. Byla předvolána před soud v Chippenhamu, aby se zodpovídala z toho, že poškodila pět set let staré kostelní dveře, jejichž oprava stála 1852,25 liber, a uřezala provazy u šesti zvonů. Matherová se u soudu obhajovala, že jednala ve stresu a že neměla jinou volbu, neboť zvonění ohrožuje život jejího bratra.

  Matherová rozbila středověké dveře kramlí, na kostelní věž vystoupila na krabici, kterou postavila na židli a pilkou přeřezala provazy od zvonů. V nahrávce telefonního rozhovoru policii říká: "Je to policie? Jmenuju se paní Matherová a myslím, že byste měli přijít mě zatknout. Právě jsem přeřezala provazy od zvonů v kostele a rozbila jsem kostelní dveře. Rozsvítím před domem světlo, abyste mě našli. Žádala jsem mnohokrát o schůzku s kostelní radou, ale nikdy k ní nedošlo.

  Jediné, co jsem mohla udělat, bylo vzít zákon do vlastních rukou. Můj bratr je z toho zvonění nemocen. Býval by to udělal sám, ale samozřejmě, ono by ho to zabilo. Byl zraněn v den invaze do Normandie, byl členem úderného oddílu.

  Musela jsem přelézt ty rozbité dveře. V jednu chvíli jsem zůstala vězet na místě, protože jsem trochu tlustá, ale nakonec se mi to podařilo. Musela jsem vylézt na bednu postavenou na židli, a to ve věku 64 let. Šíleně se to kymácelo, ale přeřezala jsem to. "

  Prokurátor Guy Knell uvedl, že než před několika lety začala paní Matherová na zvonění stěžovat, kostel v její vesnici navštěvovala celá řada odborníků na zvonění z celé Británie. Počet návštěv však byl omezen a bylo vyvinuto úsilí paní Matherovou předem informovat, že se bude vyzvánět.

  Prokurátor dodal: "Kostelní úřady udělaly, co bylo v jejich silách, aby paní Matherové ohledně vyzvánění vyhověly. Jsou to lidé, kteří normálně jednají poklidně a s porozuměním. Mnohokrát se stalo, že konfrontační přístup paní Matherové je poněkud zanechal ve stavu bezradnosti."

  Paní Matherová pravila, že nikdy nebyla pozvána k tomu, aby projednala problém s církevními úřady, navzdory svým četným stížnostem, a nebyla informována, že se vyzvánění omezuje. Ale John Reis, tajemník farní rady, uvedl, že nikdo paní Matherovou o tom neinformoval, protože "bohužel vaše telefonáty jsou nesmírně dlouhé, mluvíte bez zastavení a je nemožné, aby se druhá strana vůbec dostala ke slovu."

  Dr. David Bishop, správce nad zvony v inkriminovaném kostele, konstatoval, že nechal za dveře zvonice umístit ocelovou tyč, poté, co paní Matherová kostelu vyhrožovala v rozhovoru v místních novinách. Provazy byly přivázány vysoko, aby na ně nebylo možno dosáhnout, a bezpečnostní lano na schodišti bylo odstraněno. Matherová se dotázala Bishopa, zda bylo jeho úmyslem, "abych spadla ze schodů a zlomila si vaz". Dr. Bishop, který ve vesnici působí jako lékař, řekl: "Úmyslem bylo vám zabránit, abyste na tu zvonici vůbec lezla."

  Soudní jednání se posléze víceméně proměnilo ve frašku, když George Calvert, veterán z druhé světové války a bývalý soudní úředník, který pomáhal Midge Matherové, řekl jednomu svědkovi: "Vy jste ale pěkně arogantní, pane."

  Soudce ho za to napomenul, načež veterán Calvert reagoval slovy: "Mě tady nikdo zastrašovat nebude!" a odstoupil jako právní poradce. Nahradila ho dcera paní Matherové. Calvert byl posléze zatčen, poté, co se rozeřval na soudce, který nařídil paní Matherové, aby se posadila a mlčela, když si stěžovala, že jí nebylo dovoleno povolat několik svědků, včetně biskupa ze Salisbury.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|