středa 29. října

O B S A H

Česká politická krize:

 • Jak se dívají Francouzi na Českou republiku (Petr Janyška, Paříž) Romský problém:
 • Britská vláda v pondělí omezila žadatelskou lhůtu "falešných" uchazečů o asyl - ČLÁNEK AKTUALIZOVÁN PRO STŘEDEČNÍ VYDÁNÍ PODROBNOSTMI
 • Romský exodus a pověst ČR (Marek Janouš)
 • Cikáni, Romové a Ondřej Neff (Tomáš Pecina)
 • Odmítavá reakce Vladimíra Wagnera
 • Čtenáři a jejich postoje k Romům (k článku Andrewa Stroehleina)
 • Odmítavá reakce k výše uvedené výměně názorů mezi Stroehleinem a čtenáři
 • Jsme přece jenom trochu rasističtí (Jan Čulík) Studenti a cizí jazyky:
 • Píše Dalibor Štys z Lundu
 • Reaguje Jan Kybic ze Švýcarska Češi v zahraničí:
 • Česká Kalifornie má svůj website
 • Úřad české vlády potvrzuje příjem zákona o občanství od Jiřiny Fuchsové Velká Británie:
 • Britská vláda zruší po roce 2002 libru a přijme jednotnou evropskou měnu, euro, ALE USPOŘÁDÁ NEJPRVE REFERENDUM  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Británie po příštích všeobecných volbách zruší libru a přijme jednotnou evropskou měnu, ale až po uspořádání referenda o této věci

  Toto napsal v úterý velkým písmem na titulní straně deník Independent:

  Britská vláda se po mnoha dnech váhání nyní rozhodla "v zásadě zrušit britskou libru". Je to největší rozhodnutí o britském postavení ve světě, jaké vláda učinila od konce druhé světové války.

  Má-li Tony Blair přesvědčit britské voliče o užitečnosti tohoto kroku, bude muset překonat mnoho historie - naposledy, kdy měla Británie jednotnou evropskou měnu, mluvili její vládci v prvním století po Kristu latinsky.

  Přijetí jednotné evropské měny není jen hospodářské rozhodnutí. Znamenalo by to přesun reálné politické moci, včetně pravomocí určovat míru daní, z Británie na bankéře a ministry Evropské unie, a to v době, kdy Evropská unie postrádá skutečně demokratickou kulturu. Tony Blair musí přimět nepopulární, byrokratické bruselské instituce, aby se zreformovaly.

  Britský ministr financí Gordon Brown oznámil po několika dnech zmatků a protikladných prohlášení, které poněkud poškodily důvěryhodnost a profesionalitu britské labouristické vlády, v pondělí v Dolní sněmovně, která byla právě otevřena pro podzimní zasedání:

  "Jsme přesvědčeni, že v zásadě by britské přičlenění k úspěšné jednotné měně bylo výhodné pro Británii i pro Evropu. Klíčovým faktorem bude, zda budou ekonomické výhody pro přičlenění k jednotné evropské měně pro podnikatele a pro průmysl jasné a jednoznačné. Pokud tomu tak bude, není ústavních překážek pro britský vstup do Evropské měnové unie.

  Podle výsledků ekonomických testů není v zájmu Velké Británie přistoupit k jednotné evropské měněv první vlně EMU, která bude zahájena 1. ledna 1999. Není realistické očekávat, že by Británie přijala jednotnou evropskou měnu před příštími všeobecnými volbami.

  Máme-li si však dát pro budoucnost autentickou možnost volby, budou se muset vláda i podnikatelé během tohoto funkčního období intenzívně připravovat, aby byla Británie v situaci, bude-li si to přát, přijmout jednotnou evropskou měnu začátkem příštího volebního období.

  Co se týče Evropy, období nerozhodnosti skončilo. Začalo období praktických příprav."

  Britská vláda slibuje, že se před přijetím jednotné evropské měny bude konat v Británii o této věci referendum.

  Deník Independent k tomu poznamenává, že i když se Británie nepřičlení k EMU už v roce 1999, na Brity bude nicméně mít vznik jednotné evropské měny už tehdy velký vliv. EMU je totiž politický projekt, zdůrazňuje Independent. Je do značné míry založen na obavách a nadějích politických establishmentů Francie a Německa, které chtějí vytvořit pevné pouto mezi svými dvěma národy a nabídnout ho také menším spojencům: Itálii a Španělsku.

  Je důležitá otázka - jaké místo má zaujmout v tomto projektu Velká Británie?

  A deník Independent si odpovídá - a nemohu při této citaci nemyslet na situaci České republiky:

  "Správnou odpovědí, domníváme se, je, že musí vzniknout modernizující Británie, plná sebevědomí, která bude požadovat vznik demokratických struktur, které projekt EMU dosud neměl. Má-li Evropská unie snést jednotnou evropskou měnu, se vší námahou a problémy a bolestmi, které to občas bude působit, potřebuje EU větší politickou legitimitu než jaké se dosud bruselská Unie Elit těší. Budou muset vzniknout plně otevřené instituce, které budou jednat veřejně, a jasně bude muset být právně definováno, co je prerogativou EU a co patří jednotlivým členských státům. Komise pro Evropu bude muset být spoutána a proměněna v administrativní paži dominantní Rady volených ministrů. A tito ministři se budou muset intenzívněji zodpovídat jednotlivým národním parlamentům,. než činí dosud.

  Budou se muset pravidelně konat referenda o důležitých otázkách. Evropská unie bude muset podporovat systémový dissent: rebelii parlamentů a čelných představitelů evropské opozice. Krátce, bude muset dospět ve skutečně demokratický systém.

  Existuje jednoduchá volba: buď povede přijetí jednotné evropské měny k zintenzívnění evropské demokracie, anebo to povede k jejímu krachu.

  Jan Čulík


  |-
  Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|