středa 7. ledna

O B S A H

Týrání dětí v ČR:

 • Informace Fondu ohrožených dětí, Praha
 • Proč musela čtyřletá Lucie zemřít? Jak na to reagovalo české soudnictví? Východoevropští sirotci ve světě:
 • Východoevropští sirotci působí americkým adoptivním rodičům neřešitelné problémy Sirotci v Rusku a v Rumunsku:
 • Adoptuje sirotky, doporučuje se ruské armádě  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Výběr nejzávažnějších příspěvků z vánočního a novoročního období

  Zamyšlení na vánoce a k Novému roku:
 • O kritickém myšlení (Karel Čapek, Hovory s TGM)
 • Labyrint: Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce (Komenský)
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška Česká republika:
 • Havel moudře radí lidem občanskou aktivitu, ODS reaguje na novou vládu infantilně
 • Pár poznámek k předsilvestrovské Tošovského vládě (JČ)
 • Vláda bez mandátu (Ivan Kytka)
 • Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? (JČ)
 • Mírná mečiarizace české politické scény?
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina)
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Média:
 • Ještě jednou naposledy v roce 1997: MFD klesá do hlubin vulgárnosti: příklady a srovnání Telekomunikace a občanské svobody:
 • Máte-li u sebe mobilní telefon, úřady mohou zjistit, kde přesně jste všude byli až za celý poslední půlrok Evropská unie:
 • Co se stane, když vlády lžou Bruselu Velká Británie:
 • Nová Británie? Co se změnilo na britských ostrovech během roku 1997?

  Týrané děti v ČR - kdo se jich účinně zastane?

  Informace převzaty ze Zpravodaje Fondu ohrožených dětí, Praha 1, Na Poříčí 6, tel: 02/ 26 00 50, fax 02/24 23 66 55. Číslo účtu celonárodní sbírky, na kterou je možno přispět: 30 55 103/5100 IPB Praha 4.

  Rozhovor s ředitelkou Fondu ohrožených dětí dr. Marií Vodičkovou vyšel v Britských listech 19. prosince 1997. JČ

  Podle odborných odhadů je v ČR týráno nejméně 20 000 dětí mladších patnácti let. Najevo ale vychází jen zlomek případů. Asi padesát dětí ročně v ČR týrání nepřežije. Ve skutečnosti je jich více - tato úmrtí bývají hodnocena jako přirozená smrt nebo nešťastné náhody. Nejvíce jsou vzhledem k naprosté bezbrannosti a snadné zranitelnosti ohroženy děti kojeneckého a batolecího věku.

  Stovky dětí utrpí v důsledku týrání trvalé a těžké následky na fyzickém i duševním zdraví. Asi dvanáct dětí mladších patnácti let spáchá v ČR ročně sebevraždu, v přesvědčení, že jim není pomoci.

  Právě proto, že si týrané děti samy nejsou schopny pomoci a jejich osud a někdy i život závisí na všímavosti okolí, byla v roce 1993 přijata novela trestního zákona, podle které je každý, kdo se dozví, že někdo týrá dítě, povinen to oznámit policii nebo státnímu zastupitelství a týrání dítěte překazit.

  Tato oznamovací povinnost se vztahuje i na lékaře a jiné profesionální pracovníky. Lékaři musejí v tomto případě porušit i zásadu lékařského tajemství.

  Nečinností se občané sami dopouštějí trestného činu (podle odstavců 167 a 168 trestního zákona). To se týká zejména sousedů, učitelů, sociálních pracovníků a lékařů.

  Týrání a zanedbávání dítěte je nutno oznámit okamžitě také na oddělení péče o rodinu a děti, která má pravomoci učinit okamžitá opatření k ochraně dítěte. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|