středa 23. prosince

O B S A H

Vánoční vydání - zamyšlení s vynikajícím básníkem:

 • Jeremiášův pláč (Jiří Orten) Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Z Ortenových Elegií:
 • Třetí elegie (Jiří Orten) Kdo byl Jiří Orten:
 • Jiří Orten (Jiří Holý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.
 • Stránku diskusního pořadu České televize Na hraně, věnovaného problémům a názorům mladé generace, najdete na této adrese.

  (Redaktor Britských listů Jan Čulík je v tomto vánočním týdnu na dovolené. BL budou vycházet pravidelně do středy 23.12., další číslo vyjde v pondělí 28.12. Přejeme čtenářům hezké vánoce!)


  Vánoční vydání

  Jeremiášův pláč

  Jiří Orten

  Poněvadž ty se vztěkáš proti mě, a tvé
  zpouzení přišlo v uši mé, protož vpustím udici
  svou v chřípě tvé, a udidla svá v ústa tvá, a 
  odvedu té zase tou cestou, kterouž jsi přišel.

  Izaiáš, 37, 29


  Ó, přísný Pane můj, prchlivý Bože hrůzy,
  to tobě platí zpěv, jenž chvíli zastavil,
  chvíli, k níž kráčel jsem bolestiplnou chůzí
  a věky harcoval a s vesmírem se bil.

  Snad není bezedna, snad je jen pohroužení,
  jímž lze se dotýkat žen z žalu procitlých
  a přenocovat smrti, jenž s povětřím se žení
  a býti volnější před ukrutenstvím zlých.

  Pro horu posvátnou, že po ní chodí lišky,
  že opuštěna jest, jak strom jen může být,
  četl jsem proroctví té milované knížky,
  v níž tolik světla je a v níž je mír a klid.

  Oblaky zastřel ses a skryl ses za vodami,
  abys už neslyšel, co křičím k nebi až
  a mne jsi zastřel též, noc dal jsi, v níž se zdá mi,
  že nesmím usnouti, že mne snad zavoláš.

  Poslouchám celý čas, jsi tiše, jako němý.
  Poslouchám slzami, poslouchám, neslyším.
  Poslouchám polibky, dálkami, alejemi,
  bázní a neklidem, věcmi a tichem, vším.

  Já jsem ta země Tma, co hněv tvůj okoušela,
  co, zavalena zlem, nemohla viděti.
  Já jsem ta země tma, jež pod tvým bičem mřela
  a mléka ztratila z pramene pro děti.

  Já jsem ta země Tma, dal jsi jí kameníčko,
  dal jsi jí holou stráň a smrt a močály,
  dal jsi jí oko dne a nedal jsi jí víčko
  pro její temnotu. A matky počaly.

  A matky počaly a sladce obtížené
  šly česat ovoce, česati s podzimem,
  šly, dotýkaly se půdy, již touha žene
  za věčným počátkem, za světlem v mládí mém.

  A světla nebylo. To světlo, Pane, zhaslo.
  A slunce spálil mráz, všemocný vypínač.
  A zábli všichni tví a jejich těly třáslo
  nesmírné vzlykání, veliký vnitřní pláč.

  Tvá odvrácená tvář, tvá záře odvrácená
  smála se nad nimi a mstila loupežné,
  mstila je radostí a dávala jim jména
  ztracených synáčků, jež čas a zítřek žne.

  Já jsem však země Tma, jsem nahý hřbet své metly.
  jsem matka světelných a věřím v světlo své
  a ty jsi mi je vzal, vzal jsi je pro rozkvetlý
  sad. Ano, ano, sad. Rozkvetlý hřbitove!

  Já jsem však země Tma, tvá milenka, tvá dcera,
  zpustošil jsi můj klín, mou zahradu, můj les,
  mé víno ohnivé jsi nalil do jezera
  s lesklými anděly, již chtěli do nebes

  a cestou zemdleli, ty nechtěl jsi, ó, Pane,
  aby tě spatřili, marný byl jejich let,
  byli to andělé, byli to nebešťané
  a já jsem země Tma a musím krvácet.

  A tiše krvácím a pláči , hříšně pláči
  a rouhám se, ach, vím a hlava bolí mne,
  tvé milosrdenství doznívá v karabáči.
  Když přicházela noc, jím přikrývali mne.

  Jaké to procházky, jaké to putování!
  Na proplakaný stud bolesti měřící.
  Na vločku volnosti oceán zlého tání.
  A já jsem země Tma, jsem tvá, jsem věřící.

  Modlím se do noci, modlím se k minulosti,
  modlím se jiskrami, z nichž ohně rozvíjí
  jednou, ach, jedenkrát, až bude po úzkosti,
  až bude vyčerpán hněv pro symfonii,

  až zloba zhroutí se, tvá zlova, Hospodine,
  až budeš laskavý, až zase rozeznáš,
  že trpím pro tebe, ne pro království jiné,
  že zmírám pro tebe, pro tebe v nebi až.

  Polnice zimy zní. Svolává zabloudilé
  jiskřičky na oknech, na pláních, ve sněhu,
  jiskřičky těžkých slov a v nedokončeném díle,
  sklánějícím se teď na propast příběhu.

  Polnice jara zní a hlásek se jí chvěje,
  neumí zatroubit, neumí zavolat,
  je zkřehlá, po hrdlo vnořená do závěje
  jak jako každý čas, který je příliš mlád.

  Polnice léta zní, neurčitého léta,
  jež létá s ženami a padá za lesy,
  jež jako ony sní a ve snu nedolétá
  a dlouho čekává a potom zvykne si.

  Polnice podzimu. Na koho ona volá?
  Ach, na mne, věděl jsem, za dne i za noci
  vábí můj dávný strach z roztočeného kola
  po smrti v útrobách, po červech v ovoci.

  Čím tedy zavolat, čím chtít, abys byl při mně,
  u slz a bídy mé, ty, který nejsi můj?
  Volám tě vánicí v třeskuté, tvrdé zimě,
  volám tě hlasem luk: spi, čekej, přezimuj!

  Vánice nicoty z nejpravdivější věty.
  Země a dlaň a mír. To mi měl život dát?
  Hle, tryskem ujíždí vůz zradou rozejetý
  a věčně pojede, až do věrnosti snad.

  Ó přísný Pane můj, prchlivý Bože hrůzy,
  to tobě platí zpěv, jenž chvíli zastavil,
  chvíli, k níž kráčel jsem bolestiplnou chůzí
  a věky harcovcal a s vesmírem se bil.

  Já jsem ta země Tma, jsem tma, jsem ze tmy země,
  čekám, že do lásky s krutosti rozkveteš,
  čekám a chvěji se, vždyť, je-li světlo ve mně,
  je také v bolesti, je v tobě, v tobě též!


  Výběr textů z posledních dní:

  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|