středa 23. prosince

O B S A H

Vánoční vydání - zamyšlení s vynikajícím básníkem:

 • Jeremiášův pláč (Jiří Orten) Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Z Ortenových Elegií:
 • Třetí elegie (Jiří Orten) Kdo byl Jiří Orten:
 • Jiří Orten (Jiří Holý)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Třetí elegie


  Jiří Orten

  Sen touhy zdá se mi. A vím, že zapomenu,
  ještě než procitnu. Království za kořist.
  Bolestně prozpíván k všeobsažnému jménu,
  odnáším píseň svou z těchto slunečných míst
  do krajin bezčasých, kde mizí přirovnání,
  kde nahým nitrem svět je třeba ze tmy rvát,
  kde, běda, zmenšuje se vše, čím zde jsme zváni,
  kde nelze propasti již s pádem rýmovat.

  Více než podzimní jsou vlasy, které hladím,
  více než smutným snem, jak pláč, jak řeka jsou.
  více než jarní hruď běžela stromořadím
  a rozvlnila se úprkem za krásou,
  tak jako za zimy mladinká sněžná rána
  jsou tato ramena a prudkých boků sráz,
  letní je tento klín, zahrada požehnaná,
  již hnojil malíř Křeč, když rval se o obraz.

  Proč ale plátno sňal z podstavce radostného
  a trhal jeho běl a barvy rozházel
  a větru daroval a věčně tvořit chce ho?
  Proč mastí pálící se vtírá v břicha zel?

  Dívky spí na ložích. Ach, kdo jen rozestlal je?
  Střed sladké kružnice kdo vbodl v jejich stud?
  A pláč jim přinesl a miloval a lhal je?
  Kdo krutou památkou si zahrál na osud?
  Kdo zemi vyrval je a stvořil onen jícen,
  jenž bude zasypán bolestí jedenkrát?
  Kdo tolik hladověl, že ještě nenasycen,
  nechal je zpevněti a zovocnět a zrát?

  Kdo, ne-li ten, co nadiktoval Rollu
  zpitému andělu, co štval ho do krčem
  a jed mu proléval čistými ústy dolů
  do útrob spálených, a mučil světce v něm,

  kdo, ne-li ten, jenž budí touhu naši
  po řece bez konce, po víně zástupů,
  jenž tím, že trpíme, nás na okamžik snáší
  a snámi připoutal k zemi i potupu,
  kdo, ne-li ten, jejž tolik milovali
  ubozí pěšáci, když večer před spaním
  nebe se nížilo a hýbaly se skály,
  kdo, ne-li ten, jenž tvoří čekáním!

  Ó, není samoty! A ani lásky není!
  Dívky spí na ložích a jejich lože lžou!
  On vstoupí, ztěžkne je, strašně je rozplamení
  jakousi propastnou a slepou modlitbou,
  rozváže řeménky a všechno pozotvírá,
  tam, kde bys dychtil pít, palčivost zanechá
  a duši vyplení, až nechce nic už, sirá,
  než zapomenou sen. A to je útěcha.


  Byl jeden převozník. V kraji, kde není mostů,
  převážel pocestné na nedostupný břeh.
  Měl dům a pevnou loď. Říkal jí: pohleď, rostu,
  když ruce ponořím do proudu ve veslech.
  Co o něm věděli ti, co se nevraceli!
  Co o nich věděl on! Co řeka! A co proud!
  Jen to, že prostě je, že na chvíli ho zřeli.
  Jen to, že musili přijít a odplynout.

  Přišel jsi také ty. Tisíce tudy minou.
  Po ničem neptej se a dej se převézti.
  A zaplať poplatek. A mlč. A nad hladinou
  nehledej pravou tvář své dávné bolesti.
  Už brzo vystoupíš a loď se zase vrátí.
  Až půjdeš kupředu, vším vzadu podveden.
  Cosi je před tebou. Je pozdě umírati.
  Rozvědky obzoru říkají, že jde den.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|