pondělí 12. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Válka o Kosovo - nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Vznikla šance pro V. Železného vytvořit z TV Nova dobrou televizi? (Jan Čulík) NATO a Kosovo:
 • Kosovo: závod s časem (Observer)
 • Bělehrad: Jen další den strachu (Independent on Sunday) Sdělovací prostředky:
 • TV Nova: Bankrot firmy CME (Colin Sparks) Srbsko:
 • Životy srbských civilistů zničily zbloudilé střely (Guardian)
 • Makedonie se začíná vůči uprchlíkům chovat tvrdě
 • Kosovo: Cesta do pekla (Financial Times) Dopis ze Slovinska:
 • Technologie nade mnou zvítězila - rozšířeno o zážitky ze Slovinska v pondělí v poledne (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vznikla nyní šance pro Vladimíra Železného vytvořit z televize Nova dobrou televizi?

  Jan Čulík

  V dnešním čísle Britských listů přinášíme kromě aktuálních informací o válce o Kosovo český překlad přednášky o nynější situaci podniku Central European Media Enterprises, kterou v sobotu přednesl na mediálním kolokviu v Piranu ve Slovinsku londýnský univerzitní odborník na sdělovací prostředky profesor Colin Sparks z Westminsterské univerzity v Londýně.

  Sparks v přednášce předložil přesvědčivé důkazy, že se byla firma CME, vlastnící televizi Nova, nucena v minulých dnech spojit s jinou americkou mediální firmou? Scandinavian Broadcasting System, protože se nebezpečně přiblížila bankrotu , v důsledku své špatné podnikatelské strategie.

  Sparks argumentuje, že se podniku CME podařilo úspěšně proniknout se svým komerčním televizním vysíláním jen na naprosto nerozvinuté, zaostalé a panenské mediální trhy, jakým byla začátkem devadesátých let bezesporu i Česká republika. V situaci neexistující konkurence nebylo příliš velkým uměním v ČR, na Slovensku, v Rumunsku či ve Slovinsku mediálně zvítězit.

  CME se však přiblížila bankrotu, protože naprosto neuspěla na zralejších, sofistikovanějších trzích, například v Německu, v Polsku a v Maďarsku.

  Potíž je, že žádný mediální trh už nikdy nebude tak primitivní, jaký byl mediální trh začátkem devadesátých let v České republice. S rostoucí zralostí mediálního trhu v ČR i jinde ve středovýchodní Evropě se musí proměnit strategie televizního podnikání, nemá-li časem zkrachovat, argumentuje Sparks.

  S rostoucí zralostí středo a východoevropských mediálních trhů sílí také konkurence mezi jednotlivými televizními podnikateli. Brzo nebude stačit vysílat jen ohrané americké seriály. Úspěšný televizní podnikatel bude muset veřejnosti poskytovat přímé přenosy z významných sportovních událostí (jako bylo mistrovství světa ve fotbale), domácí televizní inscenace a dobré zpravodajství a publicistiku.

  Dosud však byl Vladimír Železný omezován firmou CME - nemohl do žádných takovýchto pořadů řádně investovat, neboť televize Nova, jediný výrazně výdělečný broadcaster podniku CME, musela odevzdávat veškeré své zisky americkým majitelům na financování prodělečných televizních projektů v jiných částech středovýchodní Evropy.

  Železný však podnik CME k provozování televize Nova vůbec nepotřebuje a měl by se ho zbavit. Měl by se vyvázat z otroctví CME. Je to docela dobře možné. CME vlastní 99 procent podílů ČNTS, servisní společnosti, která držiteli licence, podniku CET 21, dodává televizní vysílání. CME však nevlastní televizní licenci, kterou plně kontroluje Vladimír Železný.

  Železný se už začíná pokoušet vyvázat se z otroctví podniku CME. Před nedávnem si od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání objednal dopis, který se dotazuje držitele licence CET 21, proč používá firmy ČNTS jako exkluzívního dodavatele televizních pořadů.

  V následující etapě budeme svědky toho, že se česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postaví na stranu Vladimíra Železného proti podniku CME a jeho novému majiteli, SBS. Už se to začíná dít. SBS bude bojovat o zachování televize Nova ve svém vlastnictví jako by bojovala o svou vlastní kůži, protože ztratit příjmy televize Nova by bylo neobyčejně bolestné.

  Všechno záleží na dohodách, které podepsal Vladimír Železný s podnikem CME. Je skutečně osobně vázán, aby zůstal ve vedení ČNTS? Zakazuje mu snad smlouva s ČNTS, aby si založil jinou firmu, která by poskytovala držiteli licence CET 21 vysílání televize Nova? Už se začínají objevovat známky, že Železný protestuje, že jeho smlouva byla uzavřena s podnikem CME, nikoliv s firmou SBS.

  Česká veřejnost stejně jako čeští politikové, mediální odborníci i novináři by měli podpořit Železného v jeho snaze uvolnit televizi Nova z otroctví CME/SBS a učinit ji plně domácí, českou televizní stanicí.

  Za jedné podmínky: že Železný změní profil televize Nova a kromě zábavných pořadů začne výrazněji investovat do kvalitního zpravodajství a do průbojné žurnalistiky.

  Železný je vynikající televizní manažer. Jeho nespornou zásluhou je, že se mu podařilo vytvořit vysoce výdělečnou televizní stanici, která je výjimkou ve východoevropském televizním vysílání. Učinil to ovšem tak, že její vysílání založil na nejnižším společném jmenovateli, který v dané historické situaci - panenského mediálního trhu - vedl k podnikatelskému úspěchu.

  Železný je však příliš inteligentní na to, aby nevěděl, že tato historická situace už minula a že se nebude opakovat. Při podnikání v televizi Nova může nadále uspět jen v tom případě, bude-li pomalu zvyšovat laťku kvality svého vysílání.

  Jestliže to nezačne dělat, během několika let dojde i TV Nova k bankrotu, obdobně, jak se mu nyní přiblížil podnik CME.

  Železný také potřebuje zlepšit vlastní profil a pověst v české společnosti. Pohleďme na příklad mezinárodního magnáta Ruperta Murdocha. Jeho jediným zájmem je bezpochyby, jako je tomu i u Vladimíra Železného, vydělávat peníze. Jenže k tomu potřebuje mít ve společnosti dobrou pověst. Murdochovo British Sky Broadcasting vysílá kromě zábavných pořadů i nepříliš výdělečný zpravodajský okruh Sky News.

  Není to proto, že by měl Murdoch osobně velký zájem na kvalitní novinářské práci či na vysílání zpravodajství, ale proto, že potřebuje, ve vlastním podnikatelském zájmu, aby mělo jeho satelitní impérium dobrou pověst.

  Totéž potřebuje i Vladimír Železný, zejména pokud má určité politické ambice. Zanedlouho už nebude stačit být ředitelem bulvární televize, která byla kdysi velmi výdělečná. Železný by měl pomýšlet na budoucnost a trochu postupně modifikovat svůj postoj vůči české společnosti.

  Veřejné mínění v ČR by mělo Železného podpořit v jeho snaze odkoupit od podniku CME televizi Nova, anebo se jinak v jejím vedení osamostanít. Ale za určitou cenu: že kromě zábavného, v současnosti dosud vysoce výdělečného vysílání začne Železný ve vlastním zájmu pomýšlet na zadní kolečka a rozhodne se část svých zisků obětovat na kvalitní zpravodajství i publicistiku.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|