pondělí 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Impuls 99:
 • Otázka týdne: Co si myslíte o Impulsu 99? (Jan Čulík, Radiožurnál)
 • Znovu o Impulsu - jak reagují lidé v novinách (Ondráš podotýká) Pražská energetika a jiné podniky veřejných služeb:
 • Spiknutí: Občan Čulík nepochopil souvislosti (Jiří Novák, Nezávislí)
 • Byrokracie v ČR (D. Válková)
 • Je třeba uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem, který bude občanem ČR (J. Doležálek, vedení Pražské energetiky) Česká republika:
 • Banky (Ladislav Doležal, Radiožurnál)
 • Zatmění před očima (Ladislav Doležal)
 • Kůrovec a tolerance (Ladislav Doležal) Sdělovací prostředky:
 • Hájím se vůči kritice pořadu Tady a teď o Vladimíru Železném a  CET 21 (Jan Charvát, reakce Jana Čulíka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je třeba uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem, který bude občanem ČR

  Vyjádření ing. J. Doležálka z kanceláře vedení Pražské energetiky. Ale já JSEM občanem ČR. (Pozn. JČ.)

  Vážený pane,

  po prostudování Vašeho obsáhlého vyjádření k záležitosti uzavření Smlouvy o odběru elektřiny ve Vašem družstevním bytě v Praze, který jste zdědil, mohu pouze zopakovat návrh, který byl v reakci na Vaši nespokojenost zveřejněnou v Britských listech, uveden.

  Je třeba uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem, který bude občanem ČR (nebo půjde o cizince s dlouhodobým i krátkodobým povolením k pobytu v ČR). Pražská energetika uzavře s tímto nájemcem smlouvu, ve které bude uvedeno číslo Vašeho sporožirového účtu, ze kterého bude spotřeba elektřiny hrazena. To je vše; k projednání je třeba se osobně dostavit na příslušnou Městskou obchodní služebnu.

  Tento postup je používán z jednoduchého důvodu snadné dosažitelnosti případného dlužníka. Pokud by všichni zákazníci bez problémů hradili účty za spotřebovanou elektřinu včas a ve správné výši, pak by tento postup nebyl nutný. Bohužel pracovníci, kteří smlouvy uzavírají, nejsou schopni rozeznat osobu důvěryhodnou od osoby, která se v budoucnu stane dlužníkem.

  Současný stav legislativy v  ČR pak v případě vzniku pohledávky nedává věřiteli jistotu, že své peníze dostane v plné výši a hlavně v přijatelně dlouhé časové lhůtě zpět. Tak se může snadno stát, že věřitel čeká na splacení dluhu několik let. Jistě lze pochopit, že při velkém množství dlužníků se může dostat do nezaviněných problémů i jinak ekonomicky - zdravá firma. A jist lze tedy pochopit, proč takto postupuje i Pražská energetika.

  Možná i tento (zdaleka ne jediný) důvod je příčinou možné, dle Vašeho názoru, zbytečné byrokracie.

  Tolik tedy k Vašemu konkrétnímu problému.

  Dovolte mi malou poznámku k názoru uvedenému ve Vašem vyjádření, že - PRE je firma zákazníkům nepřátelská atd. . Mohu Vás ujistit, že přístupu k zákazníkům je věnována odpovídající pozornost. O významu Vámi (resp. jak je uvedeno ve Vaší reakci - lidmi) použitém slově - nepřátelství lze dlouho a obsáhle polemizovat, ale pokud budete mít zájem je možno i pro tenáře Britských listů konkrétně doložit, co PRE pro své zákazníky dělá.

  Klienty se sídlem v Praze o těchto skutečnostech pravidelně informujeme prostřednictvím zákaznického časopisu, který je distribuován do každé pražské domácnosti.

  S úctou

  Ing.J.Doležálek

  Kancelář vedení společnosti Pražská energetika

  Ještě jedna poznámka JČ: Děkuji ing. J. Doležálkovi za vyjádření, ale stále není jasné, zda mi bude Pražská energetika prostřednictvím osoby s trvalým nebo dočasným pobytem, které byt na Žižkově případně pronajmu, účtovat elektřinu za normální, anebo za zvýšený "nebytový" tarif.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|