pondělí 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Impuls 99:
 • Otázka týdne: Co si myslíte o Impulsu 99? (Jan Čulík, Radiožurnál)
 • Znovu o Impulsu - jak reagují lidé v novinách (Ondráš podotýká) Pražská energetika a jiné podniky veřejných služeb:
 • Spiknutí: Občan Čulík nepochopil souvislosti (Jiří Novák, Nezávislí)
 • Byrokracie v ČR (D. Válková)
 • Je třeba uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem, který bude občanem ČR (J. Doležálek, vedení Pražské energetiky) Česká republika:
 • Banky (Ladislav Doležal, Radiožurnál)
 • Zatmění před očima (Ladislav Doležal)
 • Kůrovec a tolerance (Ladislav Doležal) Sdělovací prostředky:
 • Hájím se vůči kritice pořadu Tady a teď o Vladimíru Železném a  CET 21 (Jan Charvát, reakce Jana Čulíka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hájím se vůči kritice pořadu Tady a teď o Vladimíru Železném a  CET 21

  Jan Charvát

  Pane Čulíku, jako Váš pravidelný čtenář si Vám dovoluji napsat pár poznámek k Vaší kritice ze 6.srpna na mnou vytvořený pořad Tady a teď, zabývající se situací okolo ČNTS vs CET 21.

  1) ČT se rebelií Vladimíra Železného vůči ČNTS a CME zabývala - velmi povrchně - i po hlavních zprávach, v pořadu Tady a teď, který se obyčejně snaží trochu podrobněji, na prostoru několika minut, rozebrat jediné téma dne.

  Správně jste postřehl, že se v denním vydání Tady a teď snažíme věnovat aktuálním tématům na větším prostoru. V danném případě se však jednalo, jak jste si dozajisté všiml, o publicistické pokrytí události z téhož dne, z čehož samozřejmě kvůli časovým možnostem vyplývá i méně hlubší zpracování.

  2) Libovým hlasem komentovaný pořad neinformoval televizní diváky dostatečně kompetentně o podstatě sporu Železný CME, například ani o tom, že Železný vlastně už ČNTS podniku CME jednou prodal, a to velmi výhodně, a teď ji Američanům úmyslně znehodnotil.

  Jste první člověk, který můj hlas označil za libový. Pokud se budu držet významu slova "libový", pokládám tento přívlastek za kompliment. V případě, že mělo ironický nádech, poraďte mi prosím jestli má být příště sametový, drsný nebo nelibový. Krev se mi ovšem pění při čtení následujících řádek o "nekompetentnosti". Kdyby jste sledoval zpravodajství ČT a pořady TaT pravidelně, věděl by jste, že se sporem mezi Železným a CME/ČNTS zabývám od samého počátku. Narozdíl od drtivé většiny novinářů (snad vyjma Jardy Plesla z Eura) jsem byl asi jediným, který si dopodrobna prostudoval stovky stránek materiálů o Železného "akcích" v čele ČNTS a využil je - tak jsem například v pořadu TaT věnovanému kauze Korunní kvůli nim přistihl Vladimíra Železného a jeho právníka Aleše Rozehnala když ne při lžích, tak přinejmenším při zjevných rozporech. Informaci o tom, že Železný prodával ČNTS firmě CME jste si zřejmě spletl s nákupem podílů v CET 21, protože ČNTS byla založena CME jakožto investorem.

  3) Pořad se zřejmě ani neobtěžoval podívat na internetové stránky na informace, z nichž vyplývá, že Železný byl velmi pevně uvázán do podniku CME svou společenskou smlouvou. V žádném případě je neukázal na obrazovce. Nezmínil se o tom, že Železný používá obchodní značky TV Nova neoprávněně, ani nezpochybnil, jak je možné, že mediální rada i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s Železného tahem souhlasí.

  Nevím, jak se pořad může někam dívat, ujišťuji Vás však, že mám samozřejmě veškeré informace (včetně těch, o kterých jste psal v BL) k dispozici. To, že jsem je neukázal na obrazovce, pokládám za své autorské právo (navíc se jedná o informace již známé) - stejně tak jsem neukázal záběry z pořadu Volejte řediteli, či dokumenty v nichž se Železný zavazuje k tomu, že nebude proti CME konat akce v její neprospěch. A také jsem si dovolil neukázat sám sebe. O sporu okolo používání logotypů jsem již informoval v Událostech zrhuba týden před inkriminovaným pořadem. Navíc pro Vaši informaci - Železný používá značky Nova na obrazovce legálně - používat je nemůže mimo obrazovku. Ohledně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - pokud vím vydala k situaci pouze předběžné prohlášení, v němž konstatovala, že krok Železného jako držitele licence byl legitimní a situací se bude zabývat na svém pravidelném zasedání. Vzhledem k tomu, že nejsem komentátor, ale reportér, tak rozhodně nebudu nikoho zpochybňovat - pevně věřím, že můj názor diváky nezajímá a jakožto osoby samostatně myslící nechávám posuzování na nich.

  4) Nezpochybnila ani jediným slovem povrchní blábol, v jediné větě si protiřečící, jímž Železný uvedl před novou vysílací budovou svou novou stanici a nové působiště. Nezmínila se ani o varovné skutečnosti, že jestliže české oficiální struktury Železného v jeho nynějším pozoruhodném boji proti podniku CME, ohrozí to zahraniční investiční výhledy České republiky, protože to vážněji poškodí její podnikatelskou důvěryhodnost.

  Správně konstatujete, že "povrchní blábol" si v jedné větě protiřečil. Napadlo Vás, že se takový názor, ať je vysloven kýmkoli, zpochybní sám a dalších komentářů netřeba? Soukromě s Vámi sice mohu souhlasit v názoru na investiční stránku věci (ostatně v komentáři bylo zmíněno, že bez Američanů by dnešní Železný neexistoval), nejsem ale expertem na obchodní právo (scházím se s mnoha právníky a každý má na kauzu jiný názor) ostatně pevně věřím v profesionálnost a nestrannost mezinárodních arbitrážních soudů, které se kauzou budou v dohledné době zabývat.

  Závěrem: na prostoru pěti minut se prostě nedá postihnout vše. Stejně tak nemohu v každém pořadu opakovat fakta, která již byla publikovaná na úkor fakt aktuálních. Zpochybnit se dá ale všechno.

  Se srdečným pozdravem

  Jan Charvát

  Poznámka JČ: Nepřesnou informaci o užívání loga TV Nova (která vyplývala z rozhovoru Vladimíra Železného pro Prague Business Journal) jsme uvedli na pravou míru hned v následujícím vydání BL. Co se týče prodeje ČNTS Vladimírem Železným firmě CME, nic jsme si nespletli. Viz Britské listy z 22. srpna 1999, nebo také zde, níže. Jde o základní informace, které by novináři, zabývající se touto problematikou, měli znát.

  Ať to vypadá před Barrandovem na schodech k novému sídlu TV Nova jakkoliv dramaticky, nejdůležitější jsou mezinárodní právní aspekty celé kontroverze. Těmi by se měly sdělovací prostředky zabývat především, mimo jiné i proto, že výsledek tohoto sporu ovlivní investiční situaci České republiky na dlouhá léta dopředu. s Mělo by být jasné, že každá novinářská zpráva či pořad k určitému tématu musí obsahovat základní přehledné informace od samého začátku problému.

  Minulý týden byl Vladimír Železný interviewován v Radiožurnálu dvěma naprosto k problematice nepřipravenými moderátory. Manipuloval s nimi co nejobratněji a nikdo nebyl schopen se mu efektivně postavit s fakty. Argumentoval, že smlouvy ohledně loajality podepsal s firmou CME prý za vlastní osobu, kdežto vysílací práva odebral nyní podniku CME (ČNTS) nikoliv Železný ale firma CET 21 (!) - Nejsem si jist, zda mezinárodní soud dokáže přijmout takovouto argumentaci. Opakuji, že to bude mít vážný dopad na investiční pověst České republiky.

  Velmi sporným problémem je Železného vlastnění licence pro TV Nova. Někdo by měl nastudovat, jak to chodí v jiných zemích světa. Představa že státní orgány udělí soukromníkovi licenci (zadarmo) pro televizní vysílání (mimochodem pro projekt, který pak soukromník nesplní) a soukromník začne propůjčenou licenci považovat za svůj majetek, a všichni mu to schvalují, je poněkud obscénní. Heroizace Železného (viz následné příspěvky posluchačů v Radiožurnálu, z nichž pět z šesti Železnému "drželi palce" - svatá prostoto!) je produktem zmatených myslí.


  Britské listy z 22. srpna 1997:

  Podnik CME ovládl 99 procent podílů TV NOVA

  V nejnovější podnikatelské zprávě podniku CME S-3/A ze 14. srpna 1997 se praví, že CME koupila 11. srpna 1997 od Vladimíra Železného a některých partnerů skupiny CET 21 za 28,537,000 dolarů (splatných postupně do 15. února 2000) firmu Nova Consulting, která dosud vlastnila 5,8 podílu ČNTS Nova. Tím získala firma CME právo na zisk televize Nova z 99 procent jejího kapitálu, rozhodovací právo má u 97 procent podílu TV Nova. (Dvě procenta hlasovacího práva má Česká spořitelna.) Už jen jedno procento TV Nova vlastní společnost CET 21. CME prý v budoucnu nabídne minoritní podíl akcií českému kapitálovému trhu.

  (Mimochodem, Peter Kršák, který se snaží soudně zamezit už uskutečněnému přesunu 43,31 procent podílů CET 21 na Vladimíra železného, je, jak se zdá, z této transakce zcela vyloučen. Vypadá to, že už není považován za vlastníka podílu ČNTS Nova, ač by měl mít 2 procenta akcií.)

  Původní majetkové rozložení ČNTS NOVA bylo totiž toto:

  CME: 66 procent

  Česká spořitelna: 22 procent

  CET 21: 12 procent (rozděleno rovnou měrou mezi šest podílníků, vlastníků skupiny CET 21, každý tedy vlastnil 2 procenta ČNTS Nova.)

  Do CET 21 posléze vstoupila i Spořitelna i CME. Malý podíl jim prodal Fedor Gál. Nové majetkové rozložení podílů v CET 21:

  Josef Alan 16, 67 procent

  Peter Hunčík 16, 67 procent

  Vlastimil Venclík 16, 67 procent

  Peter Kršák 16, 67 procent

  Vladimír Železný 16,67 procent

  Fedor Gál 14,15 procent

  CME 1, 25 procent

  Česká spořitelna 1, 25 procent

  Vzhledem k tomu, že CET 21 vlastnilo 12 procent podílu v ČNTS Nova, každý vlastník 16,67 procent CET 21 tím vlastnil 2 procenta ČNTS Nova. Protože Peter Kršák se nikomu svého podílu CET 21 (pokud víme) nevzdal (když se soudně stále snaží zamezit transferu podílů od CET 21 k Železnému, jak uvádějí oficiální zprávy CME), měl by vlastnit stále 2 procenta ČNTS Nova.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|