středa 22. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Nejenom Praha (Andrew Stroehlein) České bankovnictví:
 • Opět banka (Ivan Hoffman) K posílání peněz Českou poštou:
 • Mlčte, pane Pavliči: Dva poplatky za posílání poštovní poukázky jsou oprávněné (Ladislav Vančura, tiskový mluvčí České pošty) Průzkum sexuálního chování u mladých lidí v České republice:
 • Firma Durex: "České ženy vedou v sexu" Nekrolog:
 • Raisa Gorbačovová (Guardian) Reakce:
 • Reakce: "Estébáci mají (asi) v ČR ekonomický vliv" (Alena Hromádková, Václav Žák)
 • Estébáci se aktivně účastnili při privatizaci v ČR
 • Není možné dokázat, že v ČR nemá vliv StB (Vratislav Kuška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ublížená dušička pana Pavliče: Dva poplatky za posílání poštovní poukázky jsou oprávněné

  ing. Ladislav Vančura, tiskový mluvčí České pošty

  Říká se, že nevědomost hříchu nečiní. Někdy je dokonce výhodné se v nevědomosti udržovat, zejména pokud cítím nutkání si vylít ublíženou dušičku. Jen nevědomost totiž umožní beze studu a s okázalou ironií a arogancí kritizovat jakýkoli subjekt či jakoukoli skutečnost tak, jak to předvedl pan Ladislav Pavlič ve svém příspěvku "Platba na české poště" v Britských listech dne 13. 9. 1999. Zjištění faktů a následné poznání by totiž autora donutilo více přemýšlet. To je ovšem velmi nepohodlné a výsledkem by mohlo být, že by pan Pavlič nakonec neměl co napsat. Budu panu Pavličovi velmi zavázán, když si přečte následující fakta:

  U poštovních poukázek typu A určených pro připsání poukázané částky na účet adresáta u banky ústavu jsou náklady hrazeny dvěma částečnými sazbami, a to sazbou vybíranou při podání poukázky a sazbou za převod. Sazba vybíraná při podání kryje náklady na zpracování poukázky u přepážky při jejím podání, na její přepravu, zpracování na převodové poště a na kontrolní činnost a archivaci. Jedná se o tzv. poukázečné, v případě částky 200,- Kč, kterou posílala manželka pana Pavliče, to bylo 8,- Kč.

  Sazba za převod kryje náklady na třídění poukázek podle jednotlivých účtů a informování klientů bank o jednotlivých platbách, ve zmíněném případě šlo o 3,90 Kč. Tyto náklady nemohou být a také nejsou započítány do sazeb vybíraných při podání. Jmenované činnosti vykonává pošta jako službu pro jednotlivé banky, které za tuto službu poště platí. Banky však uvedené náklady (sazbu za  převod) přenesly na své klienty a rozhodly, že o celkovou částku sazeb za převod pošta vždy sníží úhrnnou částku soupisu převodů a hromadného příkazu k úhradě, prostřednictvím kterých je prováděn přípis poukázaných částek na účet. Zároveň se banky zavázaly, že o tomto způsobu vybírání sazeb budou své klienty informovat. K současnému stavu došlo z podnětu bank, nikoli z rozhodnutí České pošty, která stejně jako Ministerstvo financí ČR, nepovažuje tento postup za správný.

  Do konce roku 1990 hradila poště tyto náklady za  jednotlivé peněžní ústavy tehdejší SBČS, od 1. ledna 1991 přešla povinnost jejich úhrady na jednotlivé banky. Ty se pak rozhodly, jak již bylo řečeno, že úhradu uvedených nákladů přenesou na své klienty. Rozvoj bankovnictví vedl ke zřízení více jak 50 bank a  pošta musela upravit své chování vůči nim a jejich klientům jednotně. Proto byly vydány Všeobecné obchodní podmínky, kterými jsou určeny zásady zajišťování poštovního platebního styku pro klienty bank. Banky, které se rozhodly k těmto všeobecným obchodním podmínkám přistoupit zároveň prohlašují, že s nimi seznámí své klienty. Vedle základní formy převodu, kdy o sazbu za převod je snižována poukázaná částka, umožňují Všeobecné obchodní podmínky klientům bank zvolit i některou z dalších forem převodu, např. formu fakturační.

  Z uvedeného je zřejmé, že peníze páně Pavličovy manželky byly Českou poštou bance doručeny tak, jak byly podány, tedy 200,- Kč za poplatek 8,- Kč.

  Česká pošta má zájem na změně současného systému zpracování poštovních poukázek určených k převodu poukázaných částek na účty klientů bank. Proto je v současné době připravován ve spolupráci s bankami nový systém předávání dat o poštovních poukázkách, který umožní sazby za převod zrušit. S realizací nového systému se počítá v průběhu roku 2000.

  K závěrečnému povzdechu pana Pavliče lze jen dodat - konkurence v oblasti platebního styku už dávno existuje. Pro poukázání peněz na účet klienta banky je možno použít např. bezhotovostního platebního styku, popř. složení hotovosti na přepážce banky ap.

  Úslovím jsem začal, úslovím skončím - říká se dvakrát měř, jednou řež. Vám, pane Pavliči, bych doporučoval měřit vícekrát.

  Ing. Ladislav Vančura

  tiskový mluvčí České pošty  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|