úterý 28. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Čeští intelektuálové a postkomunismus:
 • Opusťte teorie o politické kultuře a dívejte se kolem sebe (Andrew Stroehlein) Americká politika:
 • Prezidentský kandidát Pat Buchanan: Spojené státy by se měly omluvit Rusku za rozšíření NATO do střední Evropy ČR, Rakousko a EU:
 • Okrajové záležitosti: Rakousko, EU a Temelín (Jaroslav Teplý) Rasismus v Británii:
 • "Pokud mi někdo nepomůže, zabiju se" (Observer) Česká ekonomika:
 • Žraloci (Ivan Hoffman) Služby v ČR:
 • Otevřený dopis generálnímu řediteli České pošty (Petr Jánský) Reakce:
 • Ještě k čtení literatury... (a jejímu smyslu i dopadu) (Lubomír Machala, Olomoucká univerzita) Sdělovací prostředky:
 • Budoucnost digitálního televizního vysílání v České republice (Czech DVB Group)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Okrajové záležitosti: Rakousko, EU a Temelín

  Jaroslav Teplý

  Možná následkem velkých hospodářských a politických problémů nevěnovaly dosud státní orgány dostatečnou pozornost úporné a neustávající ofensivě Rakouska proti dokončení jaderné elektrárny Temelín a proti jejímu uvedení do provozu.

  Několik citátů z poslední doby: "Rozhodnutí o dostavbě vzdaluje Česko od vstupu do Evropské unie, tvrdí Vídeň" (Marek Kerle, LN 14.5.990)... Jen málokdo věřil, že když má vláda na stole tak jasné argumenty o ekonomické nepotřebnosti a zbytečnosti JETE, podlehne zájmům jaderné lobby a vysloví se pro dokončení, řekl LN pověřenec hornorakouské vlády pro otázky jaderných zařízení v sousedních zemích. Radko Pavlovec. Rakušané jsou přesvědčeni, že projekt Temelína neodpovídá bezpečnostním požadavkům na jaderná zařízení v západní Evropě... Také rakouská ministryně pro ochranu spotřebitele Barbara Prammerová označila rozhodnutí české vlády k JETE za absolutně špatné... O tom, že dostavba skutečně může zkomplikovat naši integraci do EU, svědčí i resoluce přijatá Evropským parlamentem 6. května.

  (Tady pozor! 6.května bylo ve čtvrtek a je třeba ověřit, jak dopadlo hlasování. Evropští poslanci totiž mívají nám dobře známý sklon vyrazit "včas" na wekend. Podrazníci v jeho řadách toho využívají k protlačení resolucí, které by při normálním počtu poslanců asi neprošly. Poučný příklad je nedávná resoluce proti Benešovým dekretům přijatá rovněž ve čtvrtek 95 hlasy, při čemž celkový počet poslanců je více než 600! - J.T.)

  Tento vrcholný orgán EU tehdy právě z iniciativy Rakouska nepřímo nedoporučil české vládě dostavbu Temelína. Zároveň upozornil na možnou souvislost mezi vstupem ČR do unie a spuštěním JETE. Temelín je evidentně zcela prodělečný projekt...dodal Pavlovec.

  ...Rakouský parlament včera jednoznačnou většinou hlasů poslanců vládní koalice (oposici připadalo usnesení bezzubé) přijal usnesení vyzývající rakouskou vládu k zintensivnění postupu proti JETE "na všech úrovních".

  Tento tlak má být vyvíjen od EU přes mezinárodní kontrolní orgány až po nová jednání s českou vládou a vysvětlovací a propagační akce, které by získaly další část obyvatel ČR pro bezjadernou politiku a vytvořily tak vnitročeskou většinu potřebnou pro "demokratické zamítnutí nebezpečné jaderné energetiky"...

  Přijatý dokument m.j. vyzývá vládu..., aby ve spolupráci s EU zajistila před uvedením Temelína do provozu prověrku bezpečnostních standardů elektrárny nezávislou komisí, jež by podle nejpřísnějších evropských norem pro jaderná zařízení "zjistila, zda nedodržování těchto norem by následně neovlivnilo proces přijímání ČR do EU".

  Protože česká strana doufá v zefektivnění výstavby vývozem vyráběného proudu na trhy EU, má se rakouská vláda zasadit o ochranu tohoto trhu proti "dumpingovým dovozům energie" z třetích zemí.

  "Každá země se může svobodně rozhodnout pro jadernou energii a do toho nemá Rakousko ani EU co mluvit. Země přistupující do EU však musí počítat s posuzováním svých jaderných elektráren podle nových, nejnáročnějších pravidel a do toho máme mluvit i my, Rakušané" zdůraznila ministryně Prammerová. "S Temelínem se Česká republika nemůže do EU dostat," shrnula na závěr. (Slovo 20.5.99, ČTK)

  ...Rakousko a Německo zahájily rozhovory o společném přezkoumání bezpečnostního zajištění JETE, jak si to přála rakouská vláda. Napsala to včera vídeňská agentura APA...V rámci své protijaderné politiky se Vídeň od letošního jara dovolává přezkoušení elektráren ve střední a východní Evropě podle přísných kriterií přijatých v Německu, jež provozuje dvě desítky atomových elektráren... S "nebezpečným " Temelínem nemůže být ČR přijata do EU, prohlásila Prammerová... která uvádí, že "běšéfovi jednacího týmu Nikolausi van der Pasovi čtyři dřívější (hornorakouské? - J.T.) studie o Temelínu a seznam požadavků, v němž figuruje zákaz spuštění a provozu jakýchkoli reaktorů sovětské konstrukce v kandidátských zemích ze střední a východní Evropy, které se ucházejí o členství v Evropské unii... (Rakouský hejtman varuje Česko, Slovo 1.9.99)

  V závěru citovaného článku se ovšem dočteme, že...naopak reaktory VVER 213 a VVER 1000 (Dukovany, Mochovce, Temelín. ale i část Kozloduje a část Bohunic) jsou považovány za "zmodernisovatelné" na úroveň vyhovující bezpečnosti.

  Podle posledních zpráv (Temelín: Rakušané hrozí vetem v EU - Pro zastavení Temelína za každou cenu se v průzkumu vyslovilo 95% Rakušanů. Marek Kerles, LN 21.9.99) hrozí veto Rakouska proti vstupu ČR do EU.

  Smlouvu o vstupu nových členů do unie musí totiž ratifikovat parlamenty všech členských zemí. Jestliže byť i jeden jediný z nich smlouvu neratifikuje, je smlouva neplatná.Buď nebude zahájen provoz v Temelíně, nebo nevstoupí Česko do EU, řekl na konci srpna rakouský spolkový kancléř Klima. Na české straně byl tento problém kromě siláckých řečí některých českých politiků o vměšování ciziny do našich vnitřních záležitostí dosud podceňován a až teprve teď začalo ministerstvo zahraničních věcí připravovat jakýsi komunikační plán, na jehož základě chce široké veřejnosti v Rakousku vysvětlit, že se nemusí Temelína obávat - potud (zkráceně) Marek Kerles, který na rozdíl ode mne ku podivu neshledal na výroku pana Klimy nic siláckého.

  Jiné novinové zprávy ovšem nasvědčují tomu, že rakouská ofensiva není v podstatě nic jiného, než politický poker s průhledným blufováním. Tak již v květnu tohoto roku potvrdil náměstek německého ministerstva zahraničí Ludger Volmer, že Nemecko nepovažuje jaderné reaktory ve střední a východní Evropě za překážku rozšiřování EU o reformní státy této oblasti.

  Rakouský deník Kurier pak napsal, že rakouská iniciativa proti Temelínu má jen malou podporu i v ostatních státech EU a že kromě poskytování financí na přibližování se západním standartům však nemá EK žádné možnosti zásahu. (Akce Vídně proti Temelínu nemají v Unii podporu. Slovo 20.5.99, ČTK)

  Richard Seemann pak ukazuje v článku "Nepodléhejme virtuální realitě" (Slovo 23.9.99), jak dalece jsou sdělovací prostředky schopny tuto virtuální realitu vytvořit . Na příklad k shora uvedené informaci rakouské agentury APA, že ekologičtí ministři vídeňského a berlínského kabinetu se dohodli podmínit přijetí ČR do EU splněním německých bezpečnostních pro provoz jaderných elektráren vyslovilo německé ministerstvo ochrany životního prostředí údiv, že by se vůbec jeho šéf v současné době setkal se svou rakouskou kolegyní a mohl zaujmout nějaké stanovisko k podmínění našeho vstupu v souvislosti s Temelínem.

  Směšovat politická a technicko-bezpečnostní kriteria je nepřijatelné Jediné kriterium, které musí v případě Temelína platit, je kriterium bezpečnostní. Jakákoliv (i když dnes možná jen virtuální) rakousko-německá komise by musela být českou stranou odmítnuta už proto, že oba státy došly k politickému stanovisku o jaderných elektrárnách, ostatně v Německu podle mého názoru silně momentálnímu. (Zelení v čele s panem Trittinem totiž mohou velmi rychle zmizet z politické scény.) Komise by byla ostatně také úplně zbytečná, protože její budoucí rozhodnutí nám už laskavě a taktně, ale možná trochu optimisticky prozradili pan Klima s paní Prammerovou.

  Naopak na rozdíl od toho, co si zdá se Rakušané myslí, je ČR ve vlastním zájmu zainteresována na  optimální bezpečnosti elektrárny podle soudobých technických, nikoliv však politických kriterií. Těmito otázkami na profesionální úrovni se zabývá nemýlím-li se Mezinárodní agentura pro atomovou energii IAEA, která sídlí - to je úplný paradox - ve Vídni. ( Je s podivem, že stát, který se tak principiálně obrátil k k nejdůležitějšímu mírovému uplatnění atomové energie zády, nedal ještě této organisaci výpověď.) IAEA se možná už k Temelínu vyjadřila nebo ještě vyjádří, to by měla česká strana objasnit a přijít s doklady o bezpečnosti JETE.

  České ministerstvo zahraničních věcí by pak mělo korektní a zřetelnou formou rakouské straně naznačit, že agresivní styl její protitemelínové kampaně nepochybně obsahující prvky vydírání a vměšování do českých vnitřních záležitostí rozhodně nepřispívá k dobrým stykům obou zemí. Ale komu tu demarši doručit? Kancléř Klima byl hospitalisovan ve středu s lehkým zápalem plic a lékaři mu doporučují účast ve vrcholícím volebním boji jen "ve zmenšené míře". Po něm byl odvezen do nemocnice i jeho ministr financí Edlinger pro selhání krevního oběhu způsobené předvolebním vyčerpáním (LN 25.9.99). Haiderova Svobodná strana (FPÖ) totiž zle vládní koalici zatápí, protože má v programu takový "trhák" jako je zastavení přistěhovalectví. Celý ten hlučný protitemelínový humbuk je tedy možná určen jen pro vnitřní rakouskou potřebu jako předvolební karta, kterou je možno použít proti nepochybně vyšší kartě přistěhovalecké, jinak řečeno může jít o to, zda mají Rakušané větší strach z Temelína nebo z přistěhovalců.

  26.9.99


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|