středa 27. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Keanův životopis Václava Havla:
 • Divadlo politiky (Sunday Tribune) O Impulsu 99 a jiných věcech:
 • Intelektuálové a politika (Václav Žák) Služby na Slovensku:
 • Docela všední dovolená aneb malá sonda do služeb cestovního ruchu ve Vysokých Tatrách (Eva Kadlčáková, Jan Dvořák) Boj o slovenské sdělovací prostředky:
 • Za kulisami mediální scény ze Slovenska (úvaha s ručením omezeným) (Milan Šmíd) Polemika:
 • Vzdělanci jsou v ČR chudí, pane Konvalinko! (Jiří Tůma)
 • Čulík fandí komunistům a falšuje statistiky (Jiří Vaněk)
 • Pan Konvalinka nemá solidní fakta (Jaroslav Polák)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Čulík fandí komunistům a falšuje statistiky

  Jiří Vaněk

  Vážený pane Čulíku,

  již kdysi dávno jste mě přesvědčil, že nemáte základní ponětí o číslech (if you remember, když jste přebral nesmysl z novin, jen když vyhovoval vašemu ideologickému zápalu), podívejte se tedy na některá fakta.

  V odborářském týdeníku (mimochodem značně kritickém vůči odměňování učitelů) Školství z 22. 10. 1999 je tento údaj:

  průměrný měsíční plat pedagogických pracovníků v 1. pololetí 1999 se pohybuje v rozpětí od 10239 do 17082 Kč podle typu školy. Vezměme si kategorii učitelů gymnázií (o tom něco vím, protože například průměrný měsíční plat za rok 1998 v naší škole činil 15250 Kč), tam je průměrný plat 14994 Kč =zaokrouhleno 15000 Kč.

  12 x 15000 =180 000

  1. Podle Vás je průměrný plat v UK 80 000 Kč měsíčně, u českých učitelů gymnázií 15 000, v UK je šestkrát dráž (podle Vás), tedy průměrný plat učitele gymnázia v ČR je vyšší než průměrný plat (obecně) v UK. 6 x 15 je totiž 90.
  2. Lékaři ve státních službách jsou honorováni v ČR stejně jako učitelé (odhlédněme od příplatků za služby + přesčas) s tím, že ti z nich, kteří mají dvě atestace (a těch je většina) mají tarifní plat zhruba o 1000 Kč měsíčně vyšší (o jednu platovou třídu výš), tedy 16 000 Kč. Podle Vás je plat britského GP 230 000 Kč měsíčně. 230000 : 16000 =14,375, tedy plat není 23 x větší, ale jen 14,375 krát. Vydělte to šesti, vyjde Vám 2,4. Domnívám se, že tento rozdíl je menší než v době vlády Vámi tolik uznávaných komunistů.* To je značný rozdíl a jen demagog může takto žonglovat s čísly. Pokud jste je neznal, tak jste si je měl sehnat.
  3. Docent české literatury nemůže v ČR vydělávat 6000 Kč měsíčně (viz výše), to už je od Vás lež přímo nehorázná. Docenti jsou zařazeni do stejné platové třídy jako lékaři se dvěma atestacemi.
  4. Je možné, že máte na mysli čistý plat v UK (o tom ale pochybuji), pak byste to ale měl napsat. Nejsem si jist, ale myslím si, že u této skupiny příjmů jsou v UK větší daně než v ČR.
  5. Možná nevíte, jak se počítá měsíční plat. Je to (tarifní plat + osobní příplatek + přesčasy + odměny + příplatek za vedení /pokud je/) x 12 + 13. plat /13.
  6. V žádném případě neříkám, že je v ČR inteligence placena dobře, ale nemravná manipulace s čísly mě rozčiluje.

  * To sem sice nepatří, ale co by vám asi řekli v UK, kdybyste v roce 1955 horlil proti zaslepenému antifašismu jako nyní horlíte proti antikomunismu.

  Jiří Vaněk

  Poznámka JČ: Uváděný průměrný britský měsíční plat cca 80 000 Kč je hrubý. V Británii jsou podstatně nižší daně než v České republice. Pří svých úsudcích vycházím z konkrétních, ověřitelných osobních, individuálních svědectví. Píše-li dr. Sojka, vydavatel časopisu českých lékařů, že měl po několika letech práce v nemocnici Motol ve věku 34 let i s přesčasy plat 10,500 Kč, je to pro mě významnější než argumentace nejrůznějšími statistikami, o nichž nevím, jak k nim kdo došel a co vlastně reprezentují. Musíme se ptát, jak je možné, že čtyřiatřicetiletý lékař dostává takto nízký plat. Stejně na konkrétních svědectvích jsou založeny informace o velmi nízkém platu univerzitního docenta (ten plat je čistý) na FFUK. Právě včera jsem se dověděl, opět od konkrétní osoby, že univerzitní asistentka ve věku 25 let měla v roce 1997 na univerzitě v Ústí nad Labem hrubý nástupní plat 7500 Kč. měsíčně.

  Jistěže třiadvacetinásobek platu, jaký dostává britský lékař v porovnání s dr. Sojkou v nemocnici v Motole nebere v úvahu rozdíly v cenových hladinách v Británii a v ČR. Jedna věc ale platí: budete-li dostávat jako lékař plat 50 000 liber ročně, můžete z toho dobře žít nejen v Británii, ale kdekoliv. I s "únosným" platem v ČR, když vezmeme v úvahu, že v ČR je živobytí levnější než v Británii to nicméně znamená, že zůstane český lékař s českým platem rukojmím českých poměrů a nemůže žít nikde jinde, ani pořádně vyjet na dovolenou. Proč by to měl dělat? Proč by měl své schopnosti prodávat za zlomek ceny, kterou mu nabídnou jinde?

  Co se týče komunismu: postavte jednotlivce, kteří se provinili trestnými činy, individuálně před soud, tak jako to udělali s čelnými nacisty po válce v Německu. Neadresné antikomunistické zuření jen vytváří falešné mýty, zabraňuje pochopit nynější situaci i situaci za komunismu. Jiná věc je, že KSČM je strana hloupá, ještě s menším porozuměním nynější situaci než např. ODS, a nemorální v tom smyslu, že odmítla odsoudit zločiny svých předchůdců, vládnoucích v ČSSR před rokem 1989.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|