úterý 18. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Minulý týden byl zajímavý z hlediska pojmenovávání politických seskupení pravými jmény - Nálepky (Václav Pinkava)
 • Kritika dohody o dohodě (Ivan Hoffman)
 • Král v převleku (Ivan Hoffman) Milan Šmíd několikrát k debatě o České televizi:
 • Jan Štern je mistrem dezinterpretace a v České televizi by neměl co dělat (Klíčovou větu Milanu Šmídovi z článku v Týdnu vyškrtli) (Milan Šmíd)
 • Polemika s Janem Čulíkem: měl či neměl by se vrátit Ivo Mathé do České televize? (Milan Šmíd)
 • Nesmysly Tomáše Marka v MFD (Milan Šmíd)
 • Co je je britský komerční kulturní okruh Channel Four - a jaká je jeho role ve srovnání s BBC (Milan Šmíd) Reakce:
 • Česká televize a kritika Jana Čulíka: Milan Šmíd se vlamuje do otevřených dveří (Jan Čulík) Článek Milana Šmída pro Týden,v BL však v plném znění:
 • Quo vadis Česká televize? (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Ivo Mathé: V ČT jsme za mého ředitelování vypracovali projekt digitálního vysílání Ještě jednou ke Karlu Gottovi:
 • Lidové noviny: Bezpracné sprosťárny místo analýzy (Ladislav Nedbal)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ivo Mathé: V ČT jsme vypracovali projekt digitálního vysílání

  Ivo Mathé

  Vazeny pane Culiku,

  snad bez souvislosti s nechutnymi tahanicemi okolo sefovani Ceske televize jste zverejnil nekolik svych textu (BL a LtN) na tema digitalni televizni vysilani, z jejichz obsahu vyplyva jisty Vas informacni deficit.

  V kontaktu s nim si stale nalehaveji uvedomuji, ze jsme - pres radu pochybeni - pri vedeni Ceske televize v letech 1992 az 1998 takrikajic "predbehli dobu". S urcitym odstupem umoznujicim kombinovat autenticke zkusenosti s celoevropskym prehledem, jenž mi by byl umoznen pozici v Evropske vysilaci unii (EBU), mohu nyni s klidnym svedomim konstatovat, jak pouceny z omylu i kladu ruznych koncepci sluzby verejnosti televiznim vysilanim byl originalni a progresivni (programove, produkcne, organizacne, personalne, odpovednostne atd.) nas model Ceske televize.

  Jen jako malou ilustraci Vam posilam kapitolu VI. z meho projektu

  "Televize verejne sluzby pro treti tisicileti", jenz sepsan na sklonku roku 1997 byl zverejnen v breznu roku 1998 (tudiz jeste před Kytkovym materialem a  dva roky pred Vasim sloupkem v LtN č.3/2000).

  Pekne zdravim,

  Ivo Mathé

  Poznámka JČ: V Literárních novinách č. 3/2000 jsem napsal, že o tom, že by se ČT, Nova a Prima připravovaly na digitální televizní vysílání, není příliš slyšet.

  VI. Úskalí nadcházejících technologických změn a s nimi související proměny role televizí veřejné služby

  Na téma konvergence, oborového splynutí nyní ještě specifického vysílání s komunikačními technologiemi, následně ohrožené perspektivy plnoformátové televize, volně šířené televize (free-TV), televize poskytující službu veřejnosti (public-service TV) po roce 2000 atd., apod. jsou nyní pořádány desítky odborných konferencí na celém světě.

  a) Digitální televize jako problém sociální a psychologický

  Již s ohledem na výše vyslovené - v části III. d) - mají podle mého názoru plnoformátové, volně přístupné vysílací okruhy perspektivu, zejména v zemích s jazykovou menšinou. V České republice napomáhají takovému stavu i silní komerční celoplošní vysílatelé ostře vedeným bojem proti rozvoji digitálního vysílání disponujícího mnohaproudou informační dálnicí pro konkurenci (přibrzďují vývoj - jako "štrajchpudlíci"). Taková situace zvyšuje důležitost volně přístupné služby veřejnosti televizním vysíláním. K její záchraně je však třeba aktivně přispět, neboť nekorektní tlak soukromých vysílatelů v České republice (dnes již pod unifikujícím deštníkem), zejména z ekonomických, a v našich podmínkách i z politických důvodů, nepoleví. Je třeba vytrvale získávat argumenty pro to, aby na informační dálnici byl vyhrazen i jeden veřejnoprávní pruh. Ten však nevznikne automaticky. K jeho vyhrazení bude potřeba politická vůle zúčastněných." (Raboy, Marc a kol.: Public Broadcasting for 21st Century, Academia Monograph 17, John Libbey Media, University of Luton 1996 s.14)

  I pro budoucnost České televize v nadcházejícím digitálním věku platí: "Musíme postavit do rovnováhy naši schopnost sebekritiky s příslušnou dávkou sebevědomí. A především, musíme si i nadále připomínat, že jedinou věcí, na které při vysílání záleží, jsou pořady." (Sir Bland, Christopher: Co je BBC? Fleming Lecture, Královský institut v Londýně 1997)

  VI. b) Pilíře Úlohy televize veřejné služby ve světě nových médií

  Vyjádřeno velmi stručně, jde o dosažení čtyř zásadních pilířů služby veřejnosti televizním vysíláním: kvality, rozmanitosti, inovace spojené s osobitostí a reflexe národní kultury.

  Vycházeje podrobněji z koncepce programu jde o:

  iniciaci a reflexi kvalitních dramatických, komediálních, hudebních a audiovizuálních uměleckých děl včetně výtvarného, vizuálního a reprodukčního umění,

  rozmanitost kulturních aktivit v České republice,

  srozumitelné, nestranné zpravodajství a publicistiku,

  podporu poctivé a informované diskuse na celostátní, regionální i místní úrovni,

  pořady vzdělávací povahy,

  široké pokrytí sportovních zájmů a zájmů spojených s volným časem,

  vysoký standard původních dětských pořadý,

  pořady odrážející život a zájmy místního i celostátního publika.

  VI. c) Česká televize a digitální vysílání

  Klasicky šířený dvacetičtyřhodinový programový servis je již skutečností. Velkým úkolem je nejen nepřetržitý zpravodajský servis, ale zejména jeho neustálé komplexní zkvalitňování. V nejbližších letech Česká televize představí specializovaný zpravodajský okruh šířený digitálně (zřejmě pod názvem ČT-News). Dalšími digitálními volně přístupnými programy by měl být okruh vzdělávací (prozatím nazývaný ČT-Univerzita) a komponovaný z archivních pořadý (zřejmě ČT-Zlatý fond ). K prvnímu pokusnému digitálnímu terestrickému vysílání dojde podle mého soudu lokálně již koncem roku 1998. Při zvažování dalších digitálně šířených okruhů (např. regionálních) bude z ekonomických důvodů nutno brát v úvahu podmíněný přístup diváků, případně spolupráci s komerčním subjektem.

  Digitalizace vlastních výrobních kapacit České televize bude pokračovat. V souvislosti s digitalizací příspěvkových tras (investicí do mobilních digitálních SNG a vysílacích a přijímacích stanic v Televizních studiích Brno a Ostrava, případně v dalších lokalitách) bude usnadněno dodávání, komunikace a výměna zpravodajských materiálů. Bude tak prakticky dovršena integrace všech studií (pracovišť) a kapacit České televize do funkčního technologického celku.

  Česká televize již zavádí a v nejbližších letech bude neustále rozvíjet nejmodernější "redakční systém", který současný vývojový stupeň nabídky výpočetní techniky dovoluje. Jedná se o stavebnicovou strukturu otevřenou pro budoucí implementaci softwaru vhodného ke kompletnímu zpravodajskému servisu a umožňujícího perspektivní kroky ke komplexní práci s audiovizuálními materiály v celostátním propojení.

  Ještě před již zmíněným zvýšením počtu vysílaných okruhů bude rozšířená nabídka služeb České televize obsahovat větší množství pořadý vybavených skrytými titulky (vč. pořadů "živě" vysílaných), zvláštní zpravodajství ve znakové řeči, zvýšený počet pořadů vybavených stereo či dvoukanálovou zvukovou modulací, v budoucnu po upřesnění vysílacích standardů i pořady s vícekanálovým zvukovým doprovodem ("domácí kino"), teletext na ČT2 (nabízí se zejména možnost tzv. expresteletextu v češtině, či čtyřjazyčná verze teletextu Euronews), v úvahu přichází i možnost vysílání skrytých podtitulků v jazycích národnostních menšin žijících v České republice, divákým bude nabídnuta i vyšší úroveň služeb typu VPS, po vyjasnění standardu bude zaveden tzv. elektronický programový prývodce (EPG), pronikavé bude obohacení vzhledu i obsahu internetové stránky České televize spolu s přípravou provozu živého vysílání tzv. systémem "RealVideo". V blízké budoucnosti bude nutné posoudit a ve spolupráci s komerčními subjekty zavést i vysílání datových služeb typu Intercast.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|