pondělí 21. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Britské listy:
 • Jak Britské listy vyšetřuje policie Sdělovací prostředky:
 • Ovlivňují v České republice inzerenti sdělovací prostředky? Zpravodajství České televize:
 • "Zdeněk Šámal je jako šéf zpravodajství muž na svém místě" - Jaké byly Události České televize 3. února 2000? (Jan Čulík) Haider:
 • Rakousko - demonstrace (Ivan Hoffman) Česká politika:
 • Dvojí faux pas lidovců (Petr Jánský) Nové kraje v ČR:
 • Nezůstane kámen na kameni (Petr Jánský) Bytová otázka:
 • Vystoupení k bytovému zákonu (Jiří Šoler)
 • Ad Václav Špíka- byty jsou selháním vzdělanců (Zdeněk Vaněk)
 • Poznámka k nedostatku bytů (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak Britské listy vyšetřuje policie

  Jan Čulík

  Zdá se, že Britské listy v České republice vyšetřuje policie. Podrobnosti nejsou známy. Ve čtvrtek 17. února zatelefonoval redaktorovi BL Janu Čulíkovi praporčík Vlček z policie ve Zbirohu, okres Rokycany, v západních Čechách. Praporčík Vlček vyšetřuje skutečnost, že 25. března 1999 přetiskly Britské listy v angličtině a v češtině oficiální provolání Romského národního kongresu, "střechové organizace hnutí evropských Romů za lidská práva", jehož ústředí je v Hamburku. Provolání protestovalo proti údajnému útlaku Romů v Rokycanech. Je datováno 24. března 1999 a apelovalo na lidi po celém světě, aby protestovali proti pronásledování Romů v České republice. V angličtině ho prostřednictvím internetu rozšířila 24. března 1999 tisková služba RomNews Network. Britské listy text převzaly 25. března 1999 s tím, že napsaly, že takovéto "informace šíří RomNews Network prostřednictvím e-mailu a internetu".

  Až 21. dubna 1999 napsala Mladá fronta Dnes, že Oldřich Kožíšek, starosta města Rokycan, je v poslední době "zavalen dopisy a faxy ze zahraničí, jejichž autoři ho žádají, aby neprodleně skončil s pronásledováním Romů ve městě." Jaroslav Nedvěd z MFD v článku dodal, že "informace o údajné rasové motivované perzekuci (...) se rozletěly do světa prostřednictvím internetových Britských listů." Britské listy tuto skutečnost dementovaly ve svém vydání z 23. dubna 1999 a poukázaly na to, že pouze převzaly tiskovou zprávu, kterou předtím rozšířila po světě i do organizací zabývajících se ochranou lidských práv tisková služba RomNews Network.

  Praporčík Vlček se dotazoval na totožnost editora Britských listů a na vydání tohoto tiskového prohlášení, avšak neuvedl, jaké druh vyšetřování se případně vede proti Britským listům. Policie ČR má údajně informace, že určitá tvrzení v provolání Romského národního kongresu jsou nepravdivá. Editor Britských listů písemně odkázal praporčíka Vlčka na britskou policii, které bude ochoten zodpovědět v této věci všechny relevantní otázky.

  Tisková služba RomNews Network v této věci reagovala slovy, že "během šestileté existence RomNews Network nepřiznala policie nikdy, že se dopustila zásahů proti Romům": Služba RomNews Network dodala, že její tiskové prohlášení z 24. března 1999 bylo "založeno na seriózní průzkumné práci, jako vždy" a konstatovala, že policejní vyšetřování zaměřené proti Britským listům lze charakterizovat jako "útok na svobodu projevu, k němuž by na Západě nedošlo".

  Jak známo, je politikou Britských listů systematicky zveřejňovat názory, které se od sebe radikálně odlišují. V rámci těchto zásad nabídly Britské listy Policii ČR, že rády v této věci zveřejní jakékoliv její prohlášení, protestující proti tiskové zprávě služby RomNews Network. Žádný takový text dosud neobdržely.

  Bude to zajímavý precedens, který by do určité míry připomněl minulou praxi komunistického režimu, kdyby se české úřady pokusily zasáhnout proti internetovému periodiku za to, že seznamuje českou veřejnost - v češtině - s příklady mezinárodního diskursu ohledně toho, co se děje v České republice.

  Britské listy si důrazně vyhrazují právo informovat českou veřejnost o názorech a myšlenkách z vnějšího světa, bez ohledu na to, zda je někteří v České republice případně považují za nesprávné. Britské listy pevně věří v pozitivní účinky otevřené veřejné debaty a očekávají, že dojde-li ke střetu rozdílných názorů, nebo vyjde-li najevo, že nějaké informace, převzaté z jiných tiskových zdrojů, byly nepřesné, rozdíly budou vyjasněny a informace upřesněny právě v otevřené veřejné debatě.

  (Tento text vychází také anglicky v  zde v aktuálním vydání časopisu Central Europe Review.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|