úterý 16. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rasismus v ČR:
 • Čeští Romové: Klepejte tvrději na zavřené dveře (New York Times) Romové ve světě:
 • Výzva k demonstraci proti pronásledování Romů v Jugoslávii (Romský národní kongres) České školství:
 • Zabývejme se šikanováním v českých školách (Vojtěch Polák) Čečensko:
 • Igor Ivanov: Rusko nemá v Čečensku co skrývat (Financial Times) Věda:
 • Samice jsou stejně promiskuitní jako samci Evropská unie:
 • Pražská tramvaj, Déja Vu a hledání Sv. Grálu (Jaroslav Pour) Ekologie v ČR:
 • Petice Pro Český kras a českou krajinu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Určeno: Prezident republiky ČR, Parlament ČR, Vláda ČR, Ministerstvo průmyslu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR

  Petice Pro Český kras a českou krajinu II.

  K předchozí petiční akci za zastavení projektu gigantické cementárny u Tmaně na hranici chráněné krajinné oblasti Český kras se připojilo 45 000 občanů. Investor od projektu odstoupil v květnu 1998. Přes tento úspěch je příroda dále ohrožována.

  Chráněná krajinná oblast Český kras je územím vysoké přírodovědné hodnoty, útočištěm mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů, domovem lidí i cílem rekreantů a turistů.

  Vážnou hrozbu pro tuto krajinu přestavuje zejména Velkolom Čertovy schody, který se nachází v jedné z nejcennějších částí Českého krasu, poblíž Koněprus. V těsném sousedství lomu jsou národní přírodní památky a rezervace, mimo jiné návrší Zlatého koně se slavnými Koněpruskými jeskyněmi.

  Tisíce návštěvníků těchto jeskyní mohou vidět největší vápencový lom v ČR a nenávratně vydrancovanou a zničenou původní krajinu. U Čechů to snad vzbudí smutek, v zahraničních turistech podiv nad tím, jak se necháváme připravovat o přírodní bohatství. Zdejší vápence totiž dosahují mimořádné kvality a toto ložisko je světovým unikátem. Surovina je přitom využívána nehospodárně.

  Současný lom zabírá čtvrtinu plochy dobývacího prostoru, tedy prostoru možné těžby. Je naší povinností usilovat o zachování zbylé přírody a zastavení postupu Velkolomu Čertovy schody. Ten ale není jediným problémem, nadměrnou těžbou je postižena celá chráněná oblast Český kras i další místa naší země.

  Proto požadujeme:

 • Významné omezení těžby v chráněné krajinné oblasti Český kras a provedení revize dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území

 • Provedení odpisu zásob (vyloučení další těžby) na území I. a II. zón chráněné krajinné oblasti a zvláště chráněných území z dobývacího prostoru Koněprusy a Suchomasty I.

 • Dodržování Ústavy České republiky ve smyslu šetrného využívání nerostných surovin.

 • Moratorium na výstavbu nových a rozšiřování stávajících zpracovatelských kapacit (zejména cementáren a vápenek), které by narušovaly přírodu Českého krasu.

 • Dále požadujeme aby byla provedena revize všech dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území v celé ČR, které zasahují do chráněných krajinných oblastí.

  Petiční výbor: Vratislav Bína (předseda Občanské iniciativy Suchomasty), Ing. Ivan Dejmal (ekolog), Ing. Zdeňka Francová (předsedkyně Sdružení obcí za záchranu Českého krasu), Vojtěch Kotecký (vedoucí Programu Nerostné suroviny Hnutí Duha), Vladimír Merta (režisér a hudebník), doc. RNDr. Stanislav Mirvald (Západočeská univerzita, katedra geografie), RNDr. Jindřich Petrlík (předseda Dětí Země), Mgr. Věra Sklenářová (starostka obce Koněprusy), Michal Štingl (místopředseda Dětí Země), Ludvík Vaculík (spisovatel), František Zach (předseda občanského sdružení Zlatý kůň)


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|