středa 19. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Státní správa:
 • České ministerstvo vnitra: je pro ně zákon o přístupu k informacím jen vtip? (Michal Škop) Televize Nova:
 • RRTV: Exemplární příklad manipulativnosti při zprávách na Nově
 • CET 21: Podáme RRTV podrobné vysvětlení Pondělní Jednadvacítka se Zemanem:
 • Zemanova lekce aneb doga a ratlík (Ivan Sosna)
 • Tomáš Pecina viděl pondělní Jednadvacítku podivně - Dědič byl horší (Dalibor Žůrek) Zdravotnictví:
 • Pojišťovny financovaly některé lékaře neregulérně (Vladimíra Bošková) Otevřený dopis Tomáši Halíkovi:
 • Jsem nespokojen s Impulsem 99 (Jaroslav Sever)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hra o peníze i zdraví pojištěnců v ČR

  Vladimíra Bošková

  V Praze se 13. července uskutečnilo mimořádné dohodovací řízení k seznamu zdravotních výkonů (vydává se formou vyhlášky MZ ČR), který stanovuje kvalifikační předpoklady pro poskytování zdravotní péče a má vliv na výši úhrad této péče (kolik bodů za určitý výkon pojišťovna proplatí).

  Tohoto dohodovacího řízení se zcela výjimečně smějí účastnit i organizace pojištěnců, spolu s řediteli zdravotních pojišťoven a mnoha lékařskými organizacemi (jejich počet není nijak regulován, takže mají obrovskou přesilu proti ostatním účastníkům).

  Jednání skončilo nedohodou, neboť vzácnou a zároveň zcela zničující shodu mezi pojišťovnami a lékaři zablokovali zástupci pojištěnců - pacientů (tři organizace).

  Proč se pojištěnci vzbouřili a proč zdravotní pojišťovny, placené z peněz občanů, hlasovaly proti pacientům?

  Při jednání vyšly najevo dvě velmi závažné okolnosti, které se až dosud děly tajně za zády veřejnosti:

  1. Ředitelé zdravotních pojišťoven přiznali, že od roku 1997 platí některým lékařům neoprávněně - v rozporu s platnými předpisy - vyšší úhrady, než jaké jim náleží. To znamená, lékařům s I. atestací se za některé výkony hradily vyšší úhrady, které příslušejí pouze lékařům s II. atestací.

  Tyto platby probíhaly pouze podle ústní dohody mezi vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny a vedením České lékařské komory. Psaná pravidla s tím nebyla v souladu a ředitelé pojišťoven se teprve nyní rozhodli, že praxe by neměla být v rozporu s předpisy.

  2. Vyšlo najevo, že zdravotní pojišťovny vlastně vůbec nemají přehled o tom, jak kvalifikované lékaře nasmlouvávají, zda jde o lékaře s I. nebo II. atestací nebo jiným stupněm doškolení po promoci. Pojišťovny se totiž seznamují převážně jen s dokladem o přiznání licence lékařům, ale v tomto dokladu chybějí informace o míře popromočního doškolování. Takže podle čeho tedy pojišťovny vlastně rozeznávají, kterému lékaři kolik platit? A podle čeho dnes lze ověřit, zda lékař provádějící určité výkony u pacienta je dostatečně pro tuto činnost kvalifikovaný?

  Vznik tzv. druhé atestace je skutečně bolševický výmysl, jak uvádí prezident ČLK David Rath, jenže v ČR není možné jen tak ze dne na den - bez přeškolení některých lékařů - tuto druhou atestaci zrušit a prohlásit všechny doktory za rovnocenné.

  Na první atestaci se podle předpisů má lékař školit dva a půl roku, na druhou atestaci tři roky až pět let. Není jedno, zda se riskantní výkon u pacienta nacvičuje pouze dva roky, anebo čtyři roky.

  Zástupci pojištěnců proto od ostatních účastníků dohodovacího řízení požadovali jasné záruky pro možná řešení vzniklé situace včetně vytipování těch lékařských výkonů, jejichž poskytování pacientům bez řádného doškolení lékařů by představovalo vysoké riziko. Avšak tyto záruky nechtěli pojištěncům dát ani ředitelé pojišťoven, ani lékařské organizace.

  Ministerstvo z toho teď má poněkud zavařenou hlavu. Nemělo by se však pouštět do vlastního svévolného rozhodnutí, neboť zákon upravující dohodovací řízení nezmocňuje MZ k obcházení účastníků jednání o sazebníku.

  Lékařská komora si myslí, že doktoři dostanou přidáno i bez doškolení (a co zdraví lidu?).

  Pojištěnci přemýšlejí o tom, zda by neměli na zdravotní pojišťovny podat trestní oznámení pro neoprávněné čerpání finančních prostředků v rozporu s předpisy a pro obecné ohrožení obyvatelstva, pokud tyto instituce dovolily méně kvalifikovaným lékařům vykazovat (a také provádět) výkony, které spadají do kompetence více kvalifikovaných doktorů. Čí zájmy vlastně hájí ředitelé zdravotních pojišťoven, pokud hlasují proti stanovisku pojištěnců?

  Jakým způsobem ČLK garantuje občanům kvalitu zdravotní péče, pokud dovoluje méně zaškoleným lékařům poskytovat náročnější výkony, které má dle sazebníku provádět jen druhoatestovaný doktor?

  Vladimíra Bošková

  Občanské sdružení na ochranu pacientů  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|