středa 16. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Česká televize:
 • Včera zasedala Rada ČT: S Chmelíčkem se to houpe (Tomáš Pecina) Televize Nova: Dotaz Radě RRTV podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
 • Komu patří soukromé české televize? (Tomáš Pecina) Literární noviny mají jediný možný recept na porozumění skutečnosti:
 • Jakub Patočka: Čulíkův text v plné verzi nezveřejním kvůli názorům, které jsou v něm obsaženy Svoboda projevu je nedělitelná: Jaké názory se nehodí Literárním novinám:
 • Být "angažovaný objektivní novinář" je nesmysl (Jan Čulík) Reakce:
 • K projektu "Dokážu to?" V jeho prvním roce došlo k nesrovnalostem (Jiří Ovečka, ČT) Dotaz a odpověď:
 • Giňa a Augustová: jak jste to mysleli? (Tomáš Pospíšil, TP) Byty v ČR:
 • Neplatiči nájemného budou dopadeni (František Roček) Oznámení:
 • Petice za úctu členům odbojové skupiny bratří Mašínů (Martin Vadas)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dluh na nájemném aneb obstavený majetek a exekutor

  František Roček

  O problému s neplatiči nájemného jsem v BL informoval 27. června v 
  článku Nájemné, neplatiči a bytová družstva. Čtenáři některých deníků mohli 2. srpna nalistovat v novinách článek o stěhování jednoho dlužníka z bytu. Např. v MFDnes pod titulkem "Dlužníka čekalo vystěhování z jeho bytu." Shodou okolností jsem byl den před stěhováním u ředitele bytového družstva Rozvoj v Ústí n. L. - Neštěmicích Karla Jedličky, který se právě chystal na výše zmíněnou exekuci.

  Jednalo se o to, že dlužník "za svůj původní byt neplatil přes devět let nájem a včera jej proto správce bytu nechal vystěhovat. O část majetku navíc přijde, protože ji zabavili soudní exekutoři... O vystěhování rozhodl ústecký soud...," píše se v MFDnes a Jedlička v článku říká: "Celkem nám lidé na nájemném dlužili přes pět milionů korun a někteří nyní z obavy, že budou vystěhováni, dodatečně zaplatili. Dostali jsme od nich celkem asi milion sedm set tisíc korun."

  Nakonec dlužník asi přijde o auto či chatu

  Na dlužníky bytových družstev na Ústecku se připravuje krutý hon, který skončí jejich uštváním. Tak lze charakterizovat návrhy, které se začínají na Ústecku zpracovávat proti dlužníkům nájemního v bytových družstvech. Neplatiči byli předběžně varováni. Stěhování, které se uskutečnilo na začátku srpna je jen začátkem "ofenzívy" bytových družstev na Ústecku a potažmo v celých severních Čechách.

  Ústecké družstvo Rozvoj mělo 4,3 milionu u dlužníků za rok 1999 a bytové družstvo Družba má mezi dlužníky již 6 milionů Kč. A dluhy stoupají. V bytovém družstvu Rozvoj již první návrhy na exekuce byly podány.

  "Pokud dlužník má auto, jezdí si na dovolenou, sedí v restauraci, potom členové družstva nebudou dlužníkovi, který přišel rozhodnutím soudu jako neplatič o družstevní byt, zařizovat, resp. kupovat, náhradní byt. Chceme dosáhnout toho, že dlužník může zaplatit - exekucí majetku.

  Ale nechceme čekat tak dlouho, protož soudy pro svou vytíženost dnes vyřizují žaloby vůči neplatičům v průměru za čtyři a půl roku.

  Budeme se snažit, aby se v družstevním zpravodaji objevily informace tohoto typu: na sídlišti v Ústí - Doběticích v Peškově ulici máme v domech podle konkrétních čísel popisných neplatiče, kteří mají dluh bez penále ve výši 90 či 100 tisíc Kč a přitom si jezdí např. v "golfu" konkrétní SPZ. A vyzveme je, aby auta laskavě prodali a zaplatili dluh.

  První krok jsme udělali, požádali jsme samosprávy a předsedy, aby nám takovéto informace zjistili. A druhým krokem bude žádost o soudní exekuci na majetek. Tím způsobem může dlužník přijít např. i o chalupu. Můžeme požádat např. o předběžné opatření, že se svým majetkem nemůže manipulovat do soudního vyřešení jeho dluhu, a auto či nemovitosti, které má, nebude moci prodat či jinak s nimi vlastnicky manipulovat. Tato, a další, a ještě tvrdší opatření musí ještě posoudit právníci. Myslím, že pokud dlužníci dluh nezaplatí, budou svědky řady velmi nepříjemných překvapení," uvedl ředitel druhého známého ústeckého bytového družstva Družba Václav Kugler.

  Lidé v nouzi

  Něco jiného je situace sociálně slabých rodin, které se náhle dostaly do těžko řešitelné situace, pokud se do rodiny nastěhovala nezaměstnanost a sociální dávky nepokryjí plně běžnou obživu a platby na byt a služby, což může být u nájemného větších bytů krutou realitou. Tito lidé se mohou s družstvem dohodnout na splátkovém kalendáři a na způsobu jak překlenout období, kdy mají minimum finančních prostředků.

  "Chce to od člověka hodně sebezapírání, aby přišel a řekl: nemám na byt. Těmto lidem naopak pomůžeme překlenout nepříjemné období, kdy jsou bez práce," dodává Jedlička.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|